Svenska Kennelklubbens registreringsbestämmelser 2011

taxklubben.org

Svenska Kennelklubbens registreringsbestämmelser 2011

Grupp 9

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som tidigare producerat

avkomma med PRA (avelsförbud för förälder till PRA-hunden).

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som är avkommor till djur

med PRA (avelsförbud för PRA-hundens alla tidigare producerade avkommor).

Kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt deras föräldrar och eventuell redan producerad

avkomma ska ej vidare användas i avel. Gäller fr o m 2005-01-01.

Registeringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har av SKK godkänd

och registrerad patellastatus vid lägst fyllda 1 år. I enlighet med SKKs grundregler

ska giltigt resultat föreligga före parning. Gäller fr o m 2005-01-01.

Cavalier king charles spaniel

Registreras med färgbeteckning.

BL = blenheim R = röd (ruby) SR = svart och röd (black and tan)

TRF = trefärgad X = ej godkänd färg

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg

om hjärta u.a.

Intyget får ej vara äldre än 8 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för officiell

undersökning är 24 månader. Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta

u.a. vid lägst 4 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 4 år före parning

och vid denna ålder ha intyg om hjärta u.a.

Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 7 års ålder har hjärta u.a. men senare

får blåsljud kan användas i avel.

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 4 års

ålder (föräldradjuret själv avelsspärras).

Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 4 års ålder

får ej användas i aveln (avelsspärras).

Gäller fr o m 2001-01-01.

Chihuahua

Registreras med hårlagsbeteckning.

K = korthårig

L = långhårig

Registeringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har av SKK godkänd

och registrerad patellastatus vid lägst fyllda 1 år. I enlighet med SKKs grundregler

ska giltigt resultat föreligga före parning. Gäller fr o m 2009-01-01.

47

More magazines by this user
Similar magazines