Kontor Fag Kontakt - Troms fylkeskommune

tromsfylke.no

Kontor Fag Kontakt - Troms fylkeskommune

Kontor Fag Kontakt- Tlf/Fax/Mob E-mail/ Adresse

person

Web adresse

KomOpp- Aktivitør May-Tove Grytnes Telefon 77 78 83 50 may-tove@komopp.no Fylkeshuset,

opplæringskontoret Ambulansefaget Mobil 950 64 637 Strandveien 13,

for kommuner, Anleggsgartner 9296 Tromsø

fylkeskommune og Barne-og Lill Ann Jordan Mobil 909 99 742 lillann@komopp.no

helseforetak i Troms ungdomsarbeiderfaget

Feierfaget

IKT-servicefaget Solfrid K. Wiggen Mobil 900 30 977 solfrid@komopp.no

Institusjonskokk

Kontor- og administrasjonsfaget Hilde Thomassen Mobil 41 55 60 65 hilde.thomassen@skjervoy.kommune.no

Laboratoriefaget

www.komopp.no

Dataelektronikerfaget

Helsearbeiderfaget

Kommunenes Line Mikkelsen Mobil 973 95 439 line@komopp.no Smørhusbakken

opplæringskontor i

9299 Finnsnes

Troms-

Avdeling Finnsnes

Opplæringskontoret - Anleggsmaskinmekanikerfaget Johnny Lillegård Telefon 756 43 440 johnny.lillegaard@mef.no PB 464

OKAB region Nord Anleggsmaskinførerfaget Mobil 971 63 471 8201 Fauske

Fjell- og bergverksfaget

Storgt 48

8200 Fauske

Kristin Martinsen Telefon 776 244 26 km@mef.no PB 2053

Mobil 954 577 33 9265 Tromsø

Opplæringskontoret for Bilfaget, lette kjøretøy Alf-Einar Skogstad Mobil 480 39 833 post@bilfagtroms.no

bil- og transportfag Bilfaget, tunge kjøretøy Telefax 947 65 313

Billakkererfaget

www.bilfagtroms.no

Bilskadefaget Odd-Magne Solhaug Mobil 901 08038

Hjulutrustningsfaget

Landbruksmaskinmekanikerfaget

Logistikkfaget

Motorsykkelfaget

Reservedelsfaget

yrkessjåfør


Opplæringskontoret for Bilfaget, lette kjøretøy Steinar Brun Telefon 770 73 312 stbrun@online.no PB 718

bilfag i Harstad og Bilfaget, tunge kjøretøy Mobil 906 81 572 9487 Harstad

omegn

Bilskadefaget

Reservedelsfaget

Opplæringskontoret for Imdustriell trehusproduksjon Herbjørn Mobil 907 86 412 post@byggfagtroms.no PB 214,

byggfagene i Kobber- og blikkenslager Gerhardsen Telefax 778 38 111 Smørhusbakken 1,

Midt-Troms Maler 9305 Finnsnes

Murer

Rørlegger

Trevare- og møbelsnekkerfag

Tømrer

BYGGOPP- Armeringsfaget Stig Moldenæs Mobil 901 388 31 stig@byggopp.no PB 3501

Opplæringskontoret for Betong Telefax 947 74 090 post-troms@byggopp.no Terminalgata 38

byggfagene i Tromsø Forskalingsfaget 9277 Tromsø

Kobber- og blikkenslager Asbjørn Holthe Mobil 481 13 679 asbjorn-holthe@byggopp.no

Glassfaget

Maler Børge I. Lorentzen Mobil 975 52 196

Byggtapetserer

Murer

www.byggopp.no/halogaland

Rørlegger

Salg av byggvarer

Snekker

Stillasbygger

Taktekker

Tømrer

Opplæringskontoret for Salgsfaget Kristian Villassen Telefon 770 69 720 ofefag@online.no PB 158

elfag - Troms Elektriker Telefax 770 69 721 9482 Harstad

Elektroreparatørfaget Mobil 918 19 336 www.elfagopplaering.no

Heismontør

IKT-servicesfaget

Kontorfag

Dataelektroniker

Tavlemontørfaget

Telekommunikasjonsmontør


Opplæringskontoret for Akvakultur Hugo Reiertsen Mobil 970 67 018 post@okfisktroms.no 9386 Senjahopen

fiskerifag i Troms Fiske og fangst Telefax 778 58 944

Sjømathandler

www.okftroms.no

Sjømat produksjon

Motormann

Opplæringskontoret for Automatikkmekaniker Odd Arne Telefon 778 97 314 ojohannesen@mil.no Kapellveien 2

forsvaret Bilfaget (lette kjøretøy) Johannessen 778 97 318 9325 Bardufoss

Bilfaget (tunge kjøretøy) Telefax 778 97 158

Børsemaker Torstein Kaarigstad Mobil 970 49 038 tkaarigstad@mil.no

Flymotormekaniker

Flysystemmekaniker

IKT-servicefaget

Institusjonskokk

Kontorfaget

Landbruksmaskinmekaniker

Elektrikerfaget

Dataelektronikerfaget

Telekommunikasjonsmontør

Yrkessjåfør

Opplæringskontoret for Hestefaget Atle Owren Telefon 611 65 532 ao@hestefag.no Starum

hestefaget og Hovslagerfaget 611 65 503 8250 Lena

hovslagerfaget Telefax 611 65 540 www.hestefag.no

Opplæringskontoret for Kokk Eirik Dahlin Mobil 918 32 074 post@reiselivsfagtroms.no PB 3657

hotell, restaurant og Reiselivsfaget Telefax 947 74 833 Terminalgt 38

reiseliv i Troms Resepsjonsfaget www.reiselivsfagtroms.no 9278 Tromsø

Servitør

Opplæringskontoret for Elektriker Bjørn Erik Mobil 975 34 000 firmapost@omf-nord.no PB 1260

maritime fag - Nord Matros Johnsen Telefax 947 64 435 Terminalgt 38

Motormann Remi Berntsen Mobil 918 52 196 www.omf-nord.no 9262 Tromsø


Opplæringskontoret for Baker Rune Sørensen Mobil 922 27 782 rune@opplering.no Skolegata 4a

næringsmiddelfag Butikkslakter 9300 Finnsnes

i Troms Industriell www.opplering.no

næringsmiddelproduksjon

Kjemi og prosess

Kjøttskjærer

Konditor

Laboratoriefaget

Pølsemakerfaget

Slakter

Opplæringskontoret for Salgsfaget Jan Ivar Telefon 776 57 065 jan.ivar@salg-service.no PB 558

salg og servicefag i Butikkslakter Pettersen Telefax 776 38 901 9256 Tromsø

Troms IKT-servicefaget Mobil 909 16 680

Kontor- og administrasjonsfaget Jorid Pettersen Telefon 776 67 621 jorid@salg-service.no

Sikkerhetsfaget Mobil 902 59 674

Resepsjonsfaget

Reiselivsfaget

Opplæringskontoret for Landbruksmaskinmekaniker Greta Hansen Mobil 951 32 410 greta@otek.no PB 214

Teknologifag i Midt- Motormekaniker Smørhusbakken 1

Troms (OTEK) Automatikkmekaniker 9305 Finnsnes

Automatiseringsfaget

Industrirørlegger

Maskinarbeider

Platearbeider

Sveisefaget

Industrimekaniker

Fagoperatørfaget

Trebåtbyggerfaget

Opplæringskontoret for Automatiseringsfaget Atle Hanssen Mobil 414 36 816 atle.hansen@otek.no PB 214

Verkstedtekniskefag i Industrimekanikerfaget Smørhusbakken 1

Tromsø og Nord-Troms Industrirørleggerfaget 9305 Finnsnes

Kulde- og varmepumpemontørfaget

Motormekanikerfaget

Platearbeiderfaget

Sveisefaget


Opplæringskontoret Anleggsmaskinfører Odd Erik Elveslett Telefon 777 67 350 opplaringskontoret@ PB 20

Nord-Troms, Bygg- Bilfaget, lette kjøretøy Mobil 913 84 566 nordtroms.net Lyngsmark 2

kontor-anlegg Billakkerefaget 9156 Storlett

Bilskadefaget

Gjenvinningsfag

IKT-servicefaget

Industrirørleggerfaget

Kontor-og administrasjonsfaget

Kulde- og varmepumpemontørfaget

Motorsykkelfaget

Plastfag

Rørlegger

Salgsfaget

Steinfaget

Tømrer

Yrkessjåfør

Transport og bilfagenes Annleggsmaskinreparatør Steve Rokstad Telefon 778 46 111 steve.rokstad@tobok.no PB 516

opplæringskontor for Bilfaget (lette kjøretøy) Telefax 778 46 112 kontor@tobok.no Smørhusbakken 1

Midt-Troms (TOBO) Bilfaget (tunge kjøretøy) Mobil 908 99 455 9305 Finnsnes

Billakkererfaget

www.tobok.no

Bilskadefaget

Hjulutrustningsfaget

Karosserimaker

Kontor-og administrasjonsfaget

Landbruksmaskinmekaniker

Materialadministrasjon

Motormekaniker

Motorsykkelreparatør

Reservedelsfaget for kjøretøy

Terminalfaget

Yrkessjåfør


Tromsø Kommune- Aktivitør Rune Birkelid Telefon 777 90 533 rune.birkelid@tromso.kommune.no Rådhuset

Personalenheten, Anleggsmaskinfører Mobil 900 65 313 9299 Tromsø

Fagopplæring/ Barne-og Heidi Horndalen heidi.horndalen@tromso.kommune.no

sysselsetting

ungdomsarbeiderfaget

Bilfaget (tunge kjøretøy)

Feier

IKT-servicefaget

Institusjonskokk

Kontor- og administrasjonsfaget

Helsesarbeiderfaget

Reservedelsfaget for kjøretøy

Opplæringskontor for Rørleggerfaget Merete Larsen Mobil 415 14 240 merete.larsen@orin.no Kongeveien 52

rørleggerfaget Nord

PB 1352 Mosentret

(ORIN)

8602 Mo i Rana

Opplæringskontoret for Frisørfaget Lisbeth Gamst Mobil 474 14 788 post@okfrisor.no Terminalgt 38

frisørfag i Troms

Mobil 971 54 535

9019 Tromsø

Yrkesfaglig opplærings- Mediegrafikerfaget Hilde Lilleng Telefon 770 61 600 hilde.lilleng@yrkesfagok.noRikard

kontor Harstad Trykkerfaget Mobil 416 66 320 Kaarbøs gt 2

Tømrerfaget PB 255

Rørleggerfaget

9483 Harstad

IKT-servicefaget

Servitørfaget

Salgsfaget

Låsesmedfaget

Sveisefaget

Kokkfaget

Bakerfaget

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

More magazines by this user
Similar magazines