Views
3 years ago

Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard

Innhold 2-3

Innhold 2-3 SysselmannenSvalbard 4-5 Miljøvern 6-7 Politi og påtale 8-9 Andre gjøremål 10 Satsingsområder 11 Materielle ressurser 12 Om Svalbard Sysselmannen er regjeringens øverste representant på Svalbard. Sysselmannen holder til på Skjæringa i Longyearbyen. Sysselmannen SysselmannenSvalbard Svalbard er en del av Norge, og Sysselmannen er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmannen skal iverksette norsk svalbardpolitikk, ivareta Norges rettigheter og plikter etter Svalbardtraktaten og være et viktig talerør for Svalbard overfor sentrale myndigheter. Svalbardtraktaten gir Norge full suverenitet over Svalbard. Traktaten trådte i kraft 14. august 1925, og da ble sysselmannsordningen etablert. Selve betegnelsen sysselmann er gammel og betyr høyeste offentlige tjenestemann innen et avgrenset landområde. Fra å bestå av en enkelt person har organisasjonen vokst, og i dag teller den i underkant av tretti årsverk. SysselmannenSvalbard er en helt særegen forvaltningsordning i Norge. Sysselmannen er politimester, har samme myndighet som en fylkesmann på flere områder og har vigselsmyndighet. Virksomheten er organisert i en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab. Til sammen har Sysselmannen en bred tverrfaglig kompetanse innenfor områdene naturforvaltning, kulturminnevern, forurensing, politiarbeid, russisk språk, regelverket for Svalbard, reiseliv og informasjon. Sysselmannens myndighet gjelder på øygruppen og i territorialfarvannet ut til 12 nautiske mil. Administrativt er Sysselmannen underlagt Justisdepartementet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen
sammen bevarer vi svalbard - Regjeringen.no
Tett på innvandrerkvinner - Røde Kors
Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault - Statsbygg
Miljøtiltak gruvene Ny-Ålesund - Sysselmannen
Ta strøm på alvor - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Redningstjenesten i Norge
Norsk stereo pÅ steroiDer - Electrocompaniet
Regnskog og klima Liv lagret på Svalbard NORKLIMA ... - Ilan Kelman
Et kritisk blikk på systemer for innsatsledelse - nakos
Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn
Nærmare opplysingar, program og påmeldingsskjema (pdf-fil)
For å se hele bladet klikk på denne linken. - Fellesforbundet
Komplett rapport på norsk - Hafslund årsrapport 2012
NHOs høringssvar
Mange tør ikke fortelle sjefen at de er organisert - Arbeidsmiljø på ...
PÃ¥ lik linje? - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Kan du holde på en hemmelighet? - NSM
Kvinneblikk på atomenergi - IKFF
Skritt på vegen - youthXchange
Åkeberg Skoglunn med Norges beste pølse - Kjøtt- og ...
På gang i EØS våren 2013 - KS
Skritt på vegen - YouthXchange
Blir feite på ditt avfall.pdf
JAKT PÅ GAUPE I NORGE - NINA