Prosjekt: Oppgradering Hol I kraftverk - Energi Norge

energinorge.no

Prosjekt: Oppgradering Hol I kraftverk - Energi Norge

E-CO Vannkraft

Gjennomføring av prosjektet

Det går som regel bra!

Ingen skader på verken

personell eller

reguleringsring når

styringen på krana sviktet!

15. mar. 2010 22