Last ned PDF (1,14 Mb)

dahl.no

Last ned PDF (1,14 Mb)

VARSLING

OG SIKRING

www.dahl.no


Innhold

1 Innledning ........................................................... 4

Vegvesenets håndbøker .................................................. 4

2 Varsling og sikring............................................... 5

2.1 Skilt for arbeidsvarsling ............................................. 5

2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt ........................... 7

Løsføtter/fundamentering ...................................... 7

Jordspyd/stålrørsfundament ................................... 8

Stolper og klammere ............................................. 8

2.3 Varslingsmateriell ..................................................... 9

Varslingsvogner ..................................................... 9

Skyttelsignalanlegg .............................................. 11

Blinklamper ......................................................... 12

Hindermarkeringer .............................................. 13

Kjegler og trafikksylindre ..................................... 13

2.4 Sikring .................................................................... 14

Sikring av gående og syklende ............................. 14

Sikring av kjøretøy ............................................... 15

3 Veivedlikehold ................................................... 18

Strøsandkasser .................................................... 19

Strøsand .............................................................. 19

Det tas forbehold om produktendringer.

2


Øk sikkerheten

– Senk arbeidsbredden

med vår nye ProTec 100

www.dahl.no

3


1 Innledning

Alt arbeid langs veg skal følge Statens Vegvesens håndbøker, som i tillegg til regelverk

hjemlet i lov inneholder nyttige veiledninger.

I denne brosjyren vil det ved siden av produkter som reguleres av regelverk henvises

til de aktuelle håndbøkene som gjelder for produktet. Merk at håndbokene stadig

endres, og de sist oppdaterte hånd bøkene kan finnes på Statens Vegvesens nettsider:

www.vegvesen.no

Vegvesenets håndbøker

Statens vegvesen utgir håndbøker på to nivåer:

• Nivå 1: forskrifter, normaler og retningslinjer

• Nivå 2: veiledninger

Arbeid på og ved veg

Arbeid på og ved veg

Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

NORMAL

Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

Håndbok 051

Håndbok 051

Håndbok 051

Normaler og retningslinjer er kravdokumenter og de viktigste

håndbøkene i Statens vegvesens håndbokhierarki. Normaler

er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate eller Statens

vegvesen og andre myndigheter. Retningslinjer gjelder

kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk

eller i instruks fra Vegdirektøren. Retningslinjene gjelder

også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for

Statens vegvesen. Fravik fra normaler skal fraviksbehandles.

Mer om dette finner du under Vegnormaler.

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen ngen 2012

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen ngen 2012

Vegdirektoratet

ratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Håndbok 051

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter normalene og retningslinjene. De inneholder utdypende fagmateriell

utover det som står i normalene/retningslinjene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan gjøres/bygges/utformes.

Det stilles ikke krav til fraviksbehandling av veiledninger.

Håndbøkene revideres på ulike tidspunkt. Noen tema kan være overlappende mellom håndbøkene, noe det kontinuerlig

jobbes med å luke bort. Dersom det er divergens i innhold mellom normal og veiledning, er det alltid normalen som gjelder.

Dersom det er divergens mellom to normaler ber vi om at Vegnormalsekretariatet kontaktes slik at det kan avklares hva som

er gjeldende krav.

Kilde og mer informasjon: vegvesen.no

4


Arbeid på og ved veg

Krav og retningslinjer til varsling og sikring

NORMAL

Håndbok 051

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2012

Trafikksikkerhetsutstyr

Tekniske krav

RETNINGSLINJER Håndbok 062

Vegdirektoratet

Veg- og transportavdelingen 2011

2 Varsling og sikring

Det skilles mellom varsling og sikring av et veg arbeids område. Varslingen gir kun sikkerhet for trafikanter

og vegarbeidere når denne er korrekt satt opp og blir etterfulgt. Varslingen gir ingen sikkerhet

for vegarbeidere eller trafikanter hvis uhellet er ute, da må man i tillegg sikre arbeidsområdet med

tung avsperring.

2.1 Skilt for arbeidsvarsling

Regulert i:

De fleste skilt som brukes til arbeidsvarsling skal være med

gul/grønn bunnfarge. Se tabellen under for mer informasjon.

050

062

Farge på skilt som benyttes til arbeidsvarsling

Bunnfarge

Skilt

Vegarbeid

Annet midlertidig

Fareskilt Gulgrønn Som permanent skilt

Vikeplikt- og forkjørsskilt Som permanent skilt Som permanent skilt

Forbudsskilt Som permanent skilt Som permanent skilt

Unntak: skilt 362 Gulgrønn Som permanent skilt

Påbudsskilt Som permanent skilt Som permanent skilt

Opplysningsskilt Som permanent skilt Som permanent skilt

Unntak:

skilt 530-538 Gulgrønn Hvit

skilt 539 Gulgrønn Gulgrønn

skilt 560 Gulgrønn Gulgrønn

Underskilt Gulgrønn / Hvit* Som permanent skilt

Markeringsskilt Rød Rød

Vegvisning Oransje Oransje

* Hvit bunnfarge på underskilt til hovedskilt med hvit bunnfarge.

www.dahl.no

5


Følgende skilt er mest aktuelle for vegarbeid:

106 Smalere veg

108 Ujevn veg

109 Fartshump

110 Vegarbeid

112 Steinsprut

NRF-nr. 9716067

NRF-nr. 9716101

NRF-nr. 9716113

NRF-nr. 9716118

NRF-nr. 9716131

116 Glatt kjørebane

NRF-nr. 9716164

117 Farlig vegskulder

NRF-nr. 9716176

132 Trafikklyssignal

NRF-nr. 9716238

148 Møtende

trafikk

NRF-nr. 9716377

149 Kø

NRF-nr. 9716389

156 Annen fare

NRF-nr. 9716442

362 Fartsgrense

NRF-nr. 9716878

530 Sammenfletting

NRF-nr. 9717397

532 Kjørefelt

slutter

539 Endret kjøremønster

Vegen

stengt

ved

560 Opplysningstavle

902 Bakgrunnsmarkering

904 Retningsmarkering

906 Hindermarkering

908 Hindermarkering

(høyde)

930 Sperremarkering

743.1 Midlertidig

omkjøring

743.2 Midlertidig

omkjøring

745.0 Slutt på midler

tidig omkjøring

539 Endret kjøremønster

6


2.2 Oppsetningsutstyr for varslingsskilt

Løsføtter/ fundamentering

Regelverket sier at løsføtter ikke skal stikke mer enn maks 10 cm over vegen. Som de som arbeider mye langs veg vet, er det

ikke alltid like lett å få skiltene til å bli stående når trailerne kjører forbi.

Vi kan tilby mange forskjellige varianter og vekter av fundamentering for midlertidig skilting.

Løsfot resirkulert plast, 25 kg

NRF-nr. 9722623

Denne løsfoten er produsert i et rimelig, resirkulert plast-/

gummimateriale. Dette er den billigste varianten vår. Leveres

med gjenger for festeskrue, men uten selve skruen.

Løsføtter i betong 40 og 60 kg

NRF-nr. 9722621 og 9722622

Er det behov for mer vekt kan disse brukes. Kan også stables

oppå hverandre for å oppnå enda høyere vekt, men må da

plasseres utenfor kjørebanen pga. høyden.

Løsfot gummi Nopro

NRF-nr. 9720245

Denne løsfoten er produsert for å vare lenge og kunne brukes

om og om igjen. Den er framstilt i et kompakt materiale

og leveres med festeskrue og tauhåndtak for enkel montering.

Trafikkøy i betong

NRF-nr. 9722744 og 97117443

Trengs det enda mer vekt kan denne trafikkøyen benyttes.

Den veier 285 kg og har egen løftekrok for håndtering.

Løsfot gummi «Botne» med stolpeholder

NRF-nr. 9722744 og 97117443

Solid og rimelig gummifot med en rekke anvendelsesområder.

Den kan brukes som fundament for diverse midlertidige

gjerder og sammen med stolpeholderen for å sette

skiltstolper i.

www.dahl.no

7


Jordspyd/stålrørsfundament

Mange foretrekker å bruke jordspyd i stedet for løsføtter ved vegarbeid. Ved de rette grunnforholdene gir jordspydene stabilt,

godt og langvarig feste for de midlertidige skiltene.

Jordspyd/stålrørsfundament

NRF nr. Beskrivelse Dimensjon

9720073 Jordspyd f/ neddrivning Ø60 mm

9720161 Stålrørfundament 60/700 m/vinger Ø60 mm

9720162 Stålrørsfundament 89/700 m/vinger Ø89 mm

9720163 Jordspyd, vinkeljern Ø60x850 mm

Stolper og klammere

Det fins mange forskjellige varianter av klammer, holdere m.m. som er godt egnet for å sette opp varslingsskilt etc. Her er

noen spesialvarianter som et supplement til standard innfesting.

Skiltstolper i aluminium

Blir ofte valgt pga. lav vekt og enkel håndtering.

NRF nr. Beskrivelse Ytre diameter Lengde

5015201 Skiltstolpe 3 mm tykkelse 60 mm 6 m

5015205 Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2 m

5015206 Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 2,4 m

5015207 Skiltstolpe 2 mm tykkelse 60 mm 3 m

Klemklammer

En meget enkel og smidig løsning for montering av arbeidsvarslingsskilt.

NRF nr. Beskrivelse

9720107 Klammer, klem Ø60 mm ensidig. Pk. med 2 stk.

9720108 Klammer, klem Ø60 mm tosidig. Pk. med 2 stk.

Skiltklammer for nøkkelhull

Nøkkelhullklammer består av et vanlig skiltklammer med en tapp skrudd fast der man vanligvis

fester skiltet. Etter at klammeret er skrudd fast til skiltstolpen kan skiltet enkelt slippes ned

på nøkkelklammeret.

Dette krever at man anskaffer egne skilt for nøkkelhullklammer, dvs. med spor for nøkkelhulltappen

skåret ut i skiltet.

NRF nr. Beskrivelse

9720249 Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull. Pk. med 2 stk.

8


2.3 Varslingsmateriell

BD leverer en rekke forskjellige typer utstyr for varsling i vegarbeidsområder.

Varslingsvogner

Kombi varslingsvogn

NRF-nr. 9722731

Kombi varslingsvogn kan brukes på små og store veier, og har følgende spesifikasjoner:

• Manuelt varslingspanel

• Meget solid låsesystem/sikring av

panel under transport

• Manuelt styrt blåpil

• 2 stk. 930 Sperremarkeringsskilt

• 20 stk. L8H 220mm 12/24V

• Påløpsbrems

• Parkeringsbrems

• Galvanisert

• Støtteben bak

• Nesehjul

• 2 x 140 Ah batterier

• Stor batterikasse

• Lader CTEK XS 25000 12V 25A

• Fjernkontroll med 14 meter kabel

• Arbeidstiden ved 100 % lysutnyttelse av lampene

er over 91 timer

• Arbeidstiden ved 50 % lysutnyttelse av lampene

er over 182 timer

• Automatisk dimming av lysgrad i lampene.

Alternativt manuelt styrt

• Totalvekt 1300 kg

• Nyttelast 700 kg

• Hjul 195/70 R14 RF helårsdekk

• Kassemål: 250 x 150 x 35 cm

• Totale utv. kassemål:

388 x 197 x 93 cm

www.dahl.no

9


Sperrehenger 6102

NRF-nr. 97227297

Motorveisperrehenger

NRF-nr. 9722729

Motorveisperrevogn A1 Xenon/LED kabelkontroll.

• Totalvekt 900 kg, nyttelast 685 kg

• Brems, støtteben og nesehjul

• Leveres med:

• Batteri 115Ah og batterikasse

• Lader CTEK XS 7000 12V 7A

• 2 stk. 930 sperremarkeringskilt

• 1 stk. 110 vegarbeidskilt

• Komplett lampeopplegg med 2 stk

LED-Multilight L8H 220mm 12/24V

Sperrehenger 6002

NRF-nr. 9722726

• Totalvekt 750 kg, nyttelast 570 kg

• Støtteben foran og bak

• Leveres med:

• Batteri 115Ah og batterikasse

• Lader CTEK XS 7000 12V 7A

• 2 stk. 930 sperremarkeringskilt

• 1 stk. 110 vegarbeidskilt

• Komplett lampeopplegg med 2 stk. LED-Multilight

L8H 220mm 12/24V

Sperrehenger 6217

NRF-nr. 9722725

• Totalvekt 1300 kg, nyttelast 1000 kg

• Brems, støtteben og nesehjul

• Leveres med:

• Batteri 115Aa og batterikasse

• Lader CTEK XS 25000 12V 25A

• Stolpeholder

• Skiltholder

• 2 stk. 930 sperremarkeringsskilt

• 1 stk. 110 vegarbeidskilt

• Komplett lampeopplegg med 2 stk.

LED-Multilight L8H 220mm 12/24 V

• Nedfellbart varslingspanel

10


Skyttelsignalanlegg

Mobilt trafikklys MBP 3200

• Mobilt trafikklys for enveistrafikk

• Enkel i bruk

• Radio- eller kabelstyrt

• LED lamper

• Utstyrt med retningsdetektor

• Batterikassen rommer 2 batterier

på 170 ahm

• Batterikassen støtter signalhodet

under lagring og transport

• Beskyttelseslokk for signalhode

• Trafikkstyringssystem: Fast tidsbestemt

intervall, trafikkavhengig

med valgfri tid grønt lys, trafikkavhengig

med overstyringsmuligheter,

kun rødt, manuelt styrt,

blinkende oransje

• Tilbehør MPB 3200:

• Batteri

• Lader

• Fjernkontroll

Mobilt trafikklys LED sensorstyrt,

MPB 3200, leddet

NRF-nr. 9722717

Mobilt trafikklys MBP 3200,

spesialutgave med hengerfeste

NRF-nr. 9722888

Mobilt trafikklys for fotgjengeroverganger

• Kabelstyrt mobilt trafikklys for fotgjengere.

• Systemet består av:

• 4 signalhoder for trafikkavvikling, samt 2 signalhoder

for fotgjengere

• 1 kontrollsenter

• 2 batterikasser med plass for 4 batterier

• 2 kabelsett på 30 meter

• Automatisk nattmodus

• Signalsyklus settes fra 1 til 999 sekunder med enkle

kombinasjonsbrytere

• 6 meters totalhøyde for problemfri trafikal ferdsel

• Digitalt telleverk for fotgjengere

• Trykkbryter for fotgjengere

• Ekstrautstyr:

• Kan leveres med lydtone for svaksynte fotgjengere

• Omformer 230 V til 12V

• Lader

• Batterier

www.dahl.no

11


Blinklamper

BD leverer kvalitetslamper fra Nissen i Tyskland som fremdeles produserer disse lampene

i egne fabrikker. Nissen har levert dette utstyret i en mannsalder og står for kvalitet

og sikkerhet i forhold til gjeldende regler og normer på området.

Oppladbare lamper – Star-Flash type 627

• Oppladbare ledelys-lamper

• Ø200mm

• Synkroniserer seg ved infrarøde dioder

• Automatisk dag/natt-tilpasning

• Meget stødig. Innfellbare føtter

• Rask og sikker lading ved hjelp av bilens sigarettenner

• Long-life Lithium ferro batterier sikrer over 70 timers

bruk pr. lading

• Batteriindikator på hver lampe

• Lysstyrke dag er 500 cd

• Lysstyrke natt er 250 cd

Vekselblink m/toppholder

Vekselblink 220mm L8H m/toppholder inkl. batterikasse

NRF-nr. 9722945

Blinklampe for kjegler

Lampe med automatisk aktivering i det den slippes ned

en kjegle. Lampen synkroniserer seg automatisk med andre

lamper når det settes opp sammen sånn at man får en

ledelys-effekt

NRF-nr. 9722933

City Flash, automatisk dag/natt-lampe

Regulerer selv styrken i forhold til om det er natt eller dag.

NRF-nr. 9722759 (ensidig) og 9722761 (tosidig)

Star-Blitz LED-lampe

Daglampe med av/på-bryter.

NRF-nr. 9722774 (ensidig) og 9722775 (tosidig)

Mini LED ledelys

Små, kraftige LED-lamper med egen ladekoffert. For plassering

rett på vegbanen ved kortvarige, midlertidige arbeider.

NRF-nr. 9722931

12


Hindermarkeringer

Sebraflex hindermarkering

NB! Trafikken skal passere på den

siden skråstripene peker ned mot. Se

også side 6 for illustrasjon av 906.

NRF nr. Beskrivelse

9722606 Sebraflex 906H

9722607 Sebraflex 906V

9722608 Sebraflex 906V/V tosidig

9722609 Sebraflex 906V/H tosidig

9722605 Gummifot for sebraflex

Toni leddet hindermarkering

med fot

NRF nr.

9722891

9722889

9722923

9722922

Beskrivelse

Hindermarkering Toni 75

kun skjerm

Løsfot m/hengsledel f/

Toni 75

Transportboks 5 stk. Toni

75 i stål

Transportboks 20 stk Toni

75 i stål

Ledeskinne

NRF nr.

9722787

9722788

9722789

9722791

9722792

9722919

Beskrivelse

Ledeskinne, Gul,

Endestykke hann 0,5m

Ledeskinne, Gul,

Endestykke hun 0,5m

Ledeskinne, Gul m/

refleks 1m

Skjerm for ledeskinne

V/V FGG

Skjerm for ledeskinne

H/V FGG

Tornado 75-Flex m/folie

R/FGG V/V

Kjegler og trafikksylindre

Trafikkjegle 940

NRF-nr.9722611

Flatfotkjegle

NRF-nr.9722711

Trafikksylinder med fot

NRF-nr. 9722613 og 9722614 (fot)

www.dahl.no

13


2.4 Sikring

I de fleste større vegarbeider i dag stilles det krav om at

vegarbeidsområde ikke bare varsles og markeres, men også

sikres med fysiske tiltak.

Hensikten med dette er å:

• hindre påkjørsel av arbeidere og utstyr

• hindre trafikanter å komme inn på arbeidsområdet

• hindre trafikanter fra å komme til skade dersom varslingen

ikke blir etterfulgt

• begrense skaden på trafikantene dersom de treffer sikringen

Arbeidsmiljølovens bestemmelser kommer også inn i bildet

når det gjelder sikring av arbeidstakere.

Sikring av gående og syklende

Sperregjerde i plast – Nissen

NRF-nr. 9722712

Nissen TL avsperringsgjerde plast/stål klasse 3 refleks

2000x1100mm.

Byggegjerde

NRF-nr. 9722735

Byggegjerde Stål standard. 3500 x 2000 mm.

Sperregjerde i galv. stål

NRF-nr. 9722615

Sikringsgjerde, buet ben. 1,1 x 2,5 m

Anleggsgjerde

NRF-nr. 9722783 (1x50 m rull) / 3267822 (1,2x50 m rull)

Anleggsgjerde orange.

14


Sikring av kjøretøy

ProTec 100

ProTec er en ny tung avsperring som nå er godkjent for bruk

i Norge. Systemet kjenne tegnes ved en meget lav rekkverkbredde

på kun 10 cm, noe som også er med på å gi den lave

arbeidsbredden. Dette gjør systemet velegnet i byområder og

på smalere veger i tillegg til motorveger og vanlige riksveger.

Ta kontakt for mer informasjon om ProTec-systemet.

NRF nr. Beskrivelse Mål

9722704 ProTec 100 Midtelement LxBxH 6000x250x560 mm

9722705 ProTec 100 Start/Stopp element LxBxH 5000x250x560 mm

9722706 ProTec 100 Svingelement LxBxH 2100x250x560 mm

www.dahl.no

15


Duo-Rail

Duo-Rail er en ny tung avsperring med unike egen skaper vi

har gleden av å introdusere på det norske markedet. Produktet

er godkjent av Statens Vegvesen og har meget hyggelige

resultater bl.a. når det gjelder arbeidsbredde.

Rekkverket er modulbasert, dvs. at det kan bygges på med

moduler ut fra hvilke krav som stilles på de veistrekningene

det til en hver tid skal brukes. Elementene er utstyrt med hurtigkoblinger,

og til vegarbeid er det kun nødvendig å bruke

det nederste elementet.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

NRF nr. Beskrivelse Mål

9722691 Duo-Rail Midtelement LxBxH 5850x608x538mm

9722692 Duo-Rail Stoppelement LxBxH 2805x608x538mm

9722693 Duo-Rail Startelement LxBxH 2805x608x538mm

9722678 Varioguard - Duo-Rail festebolt

Miniguard

Midlertidig sperring for lavhastighetsveger og sentrumsområder.

Kan utstyres med midlertidig gjerde for skjerming av

fotgjengere og syklister.

• Godkjent i sikkerhetsklasse T1, T2 og T3 iht EN 1317 – 3

• Ved påkjørsel blir det som regel kun mindre skader, og

eventuelle skadde elementer er enkle å skifte ut

• Raskt å montere

• Galvanisert

• Enkel å transportere og lagre.

21 elementer lagres på én pall

• Tekniske data Miniguard:

• Lengde: 1500 mm

• Høyde: 505 mm

• Bredde topp: 80 mm

• Bredde bunn: 5000 mm

• Vekt ca.: 60 kg

• Ekstrautstyr Miniguard:

• Høyt gjerde 1,5 meter x 3 meter br

• Påmontert på Miniguard blir høyden 200 cm

• Lavt gjerde 70 cm x 1,5 meter br

• Påmontert på Miniguard blir høyden 110 cm

• Hindermarkering

• Klammer hindermarkering

• Refleks

16


Varioguard

Tung avsperring for høyhastighetsveger og veger med mye

trafikk. Utstyrt med hurtigkoblinger for rask montering.

• En av verdens mest robuste mobile sikkerhetsbarrierer!

• Ideell for permanent eller midlertidig veisikring

• Designet for hurtig og lettvint montering

• Galvanisert

• Kan sammenkoples med Miniguard

• Oppfyller godkjennings krav til T3, N2, H1 og H2 iht EN

1317 – 2.

• Ved en eventuell påkjørsel, består jobben stort sett i å

rette opp linjen.

• Tekniske data Varioguard:

• Lengde: 4000 mm

• Høyde: 900 mm

• Bredde topp: 400 mm

• Bredde bunn: 700 mm

• Vekt ca.: 400 kg

• Ekstrautstyr Varioguard:

• Snap-kopling

• Hindermarkering

• Refleks

Bilmonterte støtpute (TMA)

Vi kan levere godkjente lastebil monterte støtputer fra Stuer-

Egghe for økt sikkerhet under veiarbeid. Her finnes det også

forskjellige løsninger for montering, transport og oppbevaring

av puta når den ikke er i bruk.

Vi leverer et solid varselpanel fra Nissen som automatisk senkes

ned når støtputen heves. På denne måten vil varselpanelet

oppbevares sikkert når det ikke er i bruk. På eldre modeller

måtte varselpanelet legges vannrett ned over lasteplanet

på lastebilen når det ikke var i bruk.

www.dahl.no

17


3. Veivedlikehold

NRF nr. Beskrivelse

9723351 Reparasjonsasfalt Bøtte 7 kg

9723352 Reparasjonsasfalt Bøtte 20 kg

9723353 Reparasjonsasfalt Sekk 22 kg

9723355 Reparasjonsasfalt Storsekk 1000 kg

9723356 Reparasjonsasfalt Primer sprayboks 600ml

Reparasjonsasfalt

Potmix reparasjonsasfalt er en asfalt masse for reparasjon av

asfaltdekker og for asfaltering av mindre over flater.

Asfaltmassen har en myk konsistens og stivner under komprimering

og over tid. Produktet krever ingen tilsetninger,

spesielle verktøy eller tidligere erfaring med legging av asfalt.

Sammensetningen av asfaltmassen gjør at den ikke er

klebrig eller farger av etter herdingen og at den kan brukes

hele året rundt.

Bruksanvisning:

1. Forbered utleggingsområdet gjennom å børste bort løse materialer

og fyll i med grus eller sand slik at det blir igjen ca. fire cm å

legge rep ar asjons asfalten i. Fire cm asfalttykkelse holder for tung

trafikk – for lettere trafikk kan det legges et tynnere lag.

2. Legg deretter asfaltmassen på området og komprimer med høvelig

redskap, f.eks. hoppetusse eller håndpresse. Legg gjerne på

noen cm ekstra i midten av området og komprimer fra midten

og utover.

3. Trafikk kan settes på umiddelbart og jo hardere komprimering

ved utlegging jo raskere herder asfalten.

Steinstørrelsen er 2 – 8 mm, noe som gir en meget bra

holdbarhet og et utseende lik den omkringliggende asfalten.

Merkespray

NRF nr. Beskrivelse

9723057 RØD Mercalin RS 500ml

9723058 GUL Mercalin RS 500ml

9723059 HVIT Mercalin RS 500ml

9723061 BLÅ Mercalin RS 500ml

9723062 SVART Mercalin RS 500ml

9723063 GRØNN Mercalin RS 500ml

9723064 ORANGE Mercalin RS 500ml

9723069 Fluoriserende ORANGE RS 500 ml

9723327 Fluoriserende GUL RS 500ml

9723328 Fluoriserende ROSA (Cerise) Mercalin

9723329 Fluoriserende Grønn Mercalin RS 500ml

Merkeutstyr

NRF nr. Beskrivelse

9723311 Merkespray, Fingermunstykke for håndspraying

9723312 Merkespray, Markeringshåndtak Kort 250mm

9723313 Merkespray, Markeringshåndtak Langt 850mm

9723314 Merkespray, Markeringsvogn

9723315

Merkespray, Munnstykke for

markeringshåndtak

9723316

Munnstykke (linjemunnstykke) for merke- og

gressvogn

18


Strøsandkasser

Glassfiberarmerte sandkasser

Nordisk produserte sandkasser i glassfiberarmert plast tilpasset

nordiske forhold.

NRF nr. Mål Volum Farge

9723001 1360 x 850 x 840 mm 550 L Grønn

9723002 1060 x 750 x 840 mm 350 L Grønn

9723003 940 x 600 x 700 mm 250 L Grønn

9723004 830 x 500 x 700 mm 130 L Grønn

9723006 1060 x 750 x 840 mm 350 L Gul

9723026 700 x 550 x 440 mm 65 L Grønn

Sandkasser, plast

NRF nr. Beskrivelse Volum

9723251 Sandkasse grønn 70 L

9723252 Sandkasse grønn 200 L

9723255 Sandkasse grønn 350 L

9723258 Sandkasse grønn 550 L

9723259 Sandkasse grønn 730 L

Strøsand

Leca Safe vinterstrø

Knust Leca til glatte gangveier

og oppkjørsler. 10 liter Leca

Safe vinterstrø = ca. 3 kg =

ca. 100 m 2 .

NRF nr. Beskrivelse

3268702 Leca safe – Vinterstrø, 10 L

3268703 Leca safe – Vinterstrø, 50 L

3268704 Leca safe – Vinterstrø, 1000 L

www.dahl.no

19


Mer enn 50 utsalgssteder

Avdeling Besøksadresse Telefon Faks

Alta Maskinsvingen 3, 9511 Alta 78 45 69 80 78 43 75 32

Avdeling

Arendal

Besøksadresse

Moland Park, 4846 Arendal

Telefon

37 05 86 40

Faks

37 02 37 70

Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad 66 77 62 40 66 85 94 00

AltaBergen, Godvik Maskinsvingen Leirvikåsen 51, 3, 5179 9511 Godvik Alta 7855 4550 6965 8000 7855 4393 7513290

Arendal Bergen, Kanalveien Moland Kanalveien Park, 46, 4846 5068 Arendal Bergen 3755 0550 8665 4000 3755 0229 3706 70 70

Asker Bergen, Nyborg Nye Langarinden Vakåsvei 8, 8, 1395 5132 Hvalstad Nyborg 6655 7760 6281 4000 6655 8518 9427 0005

Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø 75 50 61 10 75 52 01 77

Bergen,

Bærum

Godvik Leirvikåsen

Olav Ingstads

51, 5179

vei 3,

Godvik

1351 Rud

55

67

50

17

65

19

00

10

55

67

93

13

13

29

90

00

Bergen, Dale Kanalveien (Vannkraft) Kanalveien c/o Elis AS, 46, 6963 5068 Dale Bergen i Sunnfjord 5557 5001 6599 0050

55 29 06 70

Bergen, Drammen Nyborg Langarinden Nedre Eiker 8, vei 5132 61, 3048 Nyborg Drammen 5532 6026 8152 00 00 5532 1883 2764 0500

Bodø Fredrikstad Haakon Tomteveien VIIs gt. 31108, A, 1618 8008 Fredrikstad Bodø 7569 5036 6130 1000 7569 5294 0151 7700

Førde Flovegen 3, 6800 Førde 57 82 99 40 57 82 12 68

Bærum

Gjøvik

Olav

Kallerudlia

Ingstads

10

vei

- 12,

3, 1351

2800

Rud

Gjøvik

67

61

17

13

19

17

10

70

67

61

13

18

29

59

00

00

Dale Gol (Vannkraft) c/o Elveveien Elis AS, 6963 6, 3550 Dale Gol i Sunnfjord 5732 0107 9936 5010 32 07 71 10

Drammen Hamar Nedre Vangsvegen Eiker vei 201, 61, 2321 3048 Hamar Drammen 3262654 5234 00 00 3262 8352 6434 0025

Fredrikstad Hammerfest Tomteveien Havneveien 315, A, 9610 1618 Hammerfest Fredrikstad 6978 3642 3017 0030 6978 9442 5161 00 00

Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad 77 00 14 60 77 07 08 00

Førde

Haugesund

Flovegen

Kvalamarka

3, 6800

23, 5514

Førde

Haugesund

57

52

82

70

99

87

40

20

57

52

82

71

12

29

68

00

Gjøvik Jessheim Kallerudlia Industriveien 10 - 12, 12, 2050 2800 Jessheim Gjøvik 6163 1398 1738 7080 6163 1897 5912 0004

GolKongsvinger Elveveien Lerkeveien 6, 3550 40, 2209 Gol Kongsvinger 3262 0782 36 36 1040 3262 0781 7158 1089

Hamar Kristiansand Vangsvegen Stemmane 12 201, A, 2321 4636 Hamar Kristiansand 6238 5414 3491 00 00 6238 5209 3466 2564

Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund 71 57 27 80 71 68 59 30

Hammerfest

Langhus

Havneveien

Regnbuen

5,

Næringsområde,

9610 Hammerfest

Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus

78

23

42

19

17

45

30

81

78

64

42

86

61

73

00

86

Harstad Larvik, Ringdalskogen Margrethe Ringdalveien Jørgensens 20, 3270 vei Larvik 1E, 9406 Harstad 7733 0013 1431 6000 7733 0719 0837 0060

Haugesund Lillehammer Kvalamarka Oskar Skoglys 23, vei 5514 2, 2619 Haugesund Lillehammer 5261 7024 8766 2030 5261 7126 2935 0072

Jessheim Lyngdal Industriveien Nye Monoddveien 12, 2050 5, 4580 Jessheim Lyngdal 6338 9832 3844 8000 6338 9732 1220 0479

Mo i Rana Mellomvika 53, 8622 Mo i Rana 75 12 63 00 75 16 93 45

Kongsvinger

Molde

Lerkeveien

Birger Hatlebakksveg

40, 2209 Kongsvinger

28, 6415 Molde

62

71

82

20

36

22

40

50

62

71

81

21

58

31

89

73

Kristiansand Mosjøen Stemmane Havnegt. 35, 12 A, 8663 4636 Mosjøen Kristiansand 3875 1417 9167 00 00 3875 0917 6622 6416

Kristiansund Moss Industriveien Årvollskogen 4, 32, 6517 1529 Kristiansund Moss 7169 5736 2730 8000 7169 6823 5944 3050

Langhus Namsos Regnbuen Hestmarka, Næringsområde, 7800 Namsos Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus 2374 1922 4567 8167 6474 8627 7341 8655

Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik 75 80 19 50 76 95 43 23

Larvik,

Nordfjordeid

Ringdalskogen Ringdalveien

Kaiveien 11,

20,

6770

3270

Nordfjordeid

Larvik 33

57

13

86

31

28

00

25

33

57

19

86

37

28

60

30

Lillehammer Oslo, Bryn Oskar Brynsengveien Skoglys vei 5, 2, 0667 2619 Oslo Lillehammer 6122472 6655 3000 6122665 3578 7260

Lyngdal Oslo, Bjørndal Nye Bjørnerudveien Monoddveien 13, 5, 1266 4580 Oslo Lyngdal 3821 3202 4424 0050 3822 3262056 7958

Mo Oslo, i Rana Mølla Mellomvika Waldemar Thranesgt. 53, 8622 Mo 86, i 0175 Rana Oslo 7523 1223 6347 0020 7522 1671 9396 4500

Oslo, Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo 22 13 28 60 22 73 24 00

Molde

Sandnessjøen

Birger

Øyvind

Hatlebakksveg

Lambes vei 23,

28,

8800

6415

Sandnessjøen

Molde 71

75

20

04

22

66

50

80

71

75

21

04

31

67

73

80

Mosjøen Ski Havnegt. Haugenveien 35, 8663 5, 1400 Mosjøen Ski 7564 1787 6780051 7564 1787 2230 1688

Moss Skien Årvollskogen Nybergflata 32, 5, 3737 1529 Skien Moss 6935 3650 3044 0050 6935 2354463 5058

Namsos Sogndal Hestmarka, Kloppavegen 7800 5, 6854 Namsos Kaupanger 7457 2267 6790 6780 7457 2767 4121 5511

Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes 51 82 23 00 51 62 43 10

Narvik

Stavanger, Hillevåg

Skarvenesveien

Hillevågsveien

12,

99,

8514

4016

Narvik

Stavanger

75

51

80

20

19

14

50

30

76

51

95

58

43

58

23

67

Nordfjordeid Steinkjer Kaiveien Bomvegen 11, 4, 6770 7725 Nordfjordeid Steinkjer 5774 8613 2840 2588 5774 8616 2812 3088

Oslo, Stjørdal Bryn Brynsengveien Ligaardvegen 5, 4, 0667 7500 Oslo Stjørdal 2274 7290 5515 00 00 2274 6582 7849 6055

Oslo, Stord Bjørndal Bjørnerudveien Svartadalen 31, 13, 5412 1266 Stord Oslo 2153 0200 2416 50 50 2253 6241 5672 5842

Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64 84 51 40 63 81 79 70

Oslo,

Tromsø

Skøyen Drammensveien

Stakkevollveien

130,

319,

0277

9019

Oslo

Tromsø

22

77

13

66

28

49

60

00

22

77

73

65

24

45

00

03

Oslo, Trondheim, Torshov Heimdal Chr. Heggstadmoen Michelsensgt. 47, 65, 7080 0474 Heimdal Oslo 2372359 4732000 2272 7159600032

Sandnessjøen Trondheim, Lade Øyvind Stiklestadveien Lambes vei 1, 23, 7041 8800 Trondheim Sandnessjøen 7573 0499 6643 8050 7573 0453 6738000

SkiTønsberg Haugenveien Fjordgt. 5, 3125 5, 1400 Tønsberg Ski 6433 8730 8012 5150 6433 8731 3005 8863

Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 74 60 28 00 74 07 24 87

Skien

Ålesund, Fremmerholen

Nybergflata

Rødsetvegen

5,

25,

3737

Fremmerholen,

Skien

6011 Ålesund

35

70

50

17

44

52

50

50

35

70

54

14

63

77

58

53

Sogndal Ålesund, Color Line Stadion Kloppavegen Sjømannsveien 5, 6854 14, 6008 Kaupanger Ålesund 5770 6710 9042 80 80 5770 6712173 1144

Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes 51 82 23 00 51 62 43 10

Stavanger, Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger 51 20 14 30 51 58 58 67

Steinkjer Hovedkontor og sentrallager Bomvegen 4, 7725 Steinkjer 74 13 40 88 74 16 12 88

Stjørdal Hovedkontor Ligaardvegen Brynsengveien 4, 5, 7500 0667 Stjørdal Oslo 7422 9072 1555 00 00 74 8222 4965 5587 65

Stord

Sentrallager

Svartadalen

Regnbuen Næringsområde,

31, 5412 Stord

Snipetjernveien 8,1405 Langhus

53

23

00

19

16

45

50

81

53 41

64

72

86

42

73 86

Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen 64 84 51 40 63 81 79 70

Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø 77 66 49 00 77 65 45 03

Trondheim, Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal 72 59 32 00 72 59 00 32

Trondheim, Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim 7333 9906 4366 5000

73 53 38 00

Botneskilt

Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

33 05 34 80

Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg 33 eller 30 12 941 50SKILT

33 31 05 63

Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal 74 60 28 00 74 07 24 87

Ålesund, Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund 70 17 52 50 70 14 77 53

Ålesund, Tekstskilt Color kan Line Stadion produseres lokalt Sjømannsveien hos følgende 14, 6008 BD-avdelinger:

Ålesund 70 10 42 80 70 12 73 44

Kristiansand, Sandnes/Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Hamar, Bodø og Tromsø.

Varsling og sikring, Utgave 1 – NRF nr. 9999959

Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner

www.dahl.no

Tlf. 22 72 55 00

E-post: post@dahl.no

More magazines by this user
Similar magazines