Q1 2012 (PDF) - Spar Nord

sparnord.dk

Q1 2012 (PDF) - Spar Nord

NETTORENTEINDTÆGTER PÅVIRKET AF VOLUMENFALD OG

LAVE MARKEDSRENTER

• Nettorenteindtægter på 386 mio. kr. – 12 pct.

højere end i Q1 2011 men 4 pct. lavere end i

Q4 2011

• Volumen under pres

– Bankudlån 1,3 mia. kr. lavere end ultimo

2011

Mio. kr.

800

600

400

200

0

30,6

Q1

2011

Nettorenteindtægter og volumentrend

32,7

Q2

2011

31,4

Q3

2011

31,2

Q4

2011

29,9

Q1

2012

Mia. kr.

50

40

30

20

10

0

• Udlånsmarginal fastholdt på pænt niveau

Nettorenteindtægter

Bankudlån

• Lave markedsrenter trigger

– Negativ indlånsmarginal

– Lavere renteindtægter på obligationer

Pct.

7,0

6,0

5,54

5,71

Rentemarginal

Dekomponering for fortsættende aktiviteter

5,53 5,61

5,48 5,41

6,11

6,24

6,00

5,0

4,0

3,0

5,52 5,70

5,43 5,28 5,12 4,91

5,67

6,12 6,12

2,0

1,0

0,0

Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112

Rentemarginal

Udlånsmarginal

side 4

More magazines by this user
Similar magazines