Views
3 years ago

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

Innholdsfortegnelse 1

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og innledning ................................................................................................................................................................................................. 6 1.1 Sammendrag ..................................................................................................................................................................................................................................... 6 1.2 Kulturarven som verdiskaping ........................................................................................................................................................................................ 6 1.3 Målsetting og avgrensing av planarbeidet ............................................................................................................................................................ 7 1.4 Rammer for forvaltningsstrategien .............................................................................................................................................................................. 7 1.5 Samarbeidspartnere og planprosess ......................................................................................................................................................................... 8 2 Næringshistorie og samfunnsutvikling ............................................................................................................................................................... 9 2.1 Generelt ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 2.2 Suverenitetshevdelse gjennom norsk næringsliv ........................................................................................................................................ 9 2.3 Gruvedrift og samfunnsbygging ................................................................................................................................................................................... 9 2.4 Annen virksomhet – Teknisk industriell infrastruktur ........................................................................................................................... 11 2.5 Gruvedriften i Longyearbyen: anleggene i dagen .................................................................................................................................... 12 3 Verneverdi, vurderingskriterier og virkemidler .................................................................................................................................. 15 3.1 Verneverdier .................................................................................................................................................................................................................................. 15 3.2 Vernekriterier ................................................................................................................................................................................................................................ 16 3.3 De teknisk industrielle kulturminnene i Longyearbyen og omegn ........................................................................................ 16 3.4 Virkemidler .................................................................................................................................................................................................................................... 16 4 Forvaltningsstrategi ................................................................................................................................................................................................................... 19 4.1 Mål og strategi for forvaltningen av kulturminnene ............................................................................................................................. 19 4.2 Status 2010 for kulturmiljøet ...................................................................................................................................................................................... 19 4.3 Utfordringer .................................................................................................................................................................................................................................... 22 4.4 Drøfting av forvaltningsstrategi ................................................................................................................................................................................. 22 4.5 Oppsummering forvaltningsstrategi ..................................................................................................................................................................... 24 5 Gjennomføring og tiltak ........................................................................................................................................................................................................ 25 5.1 Ansvar og samarbeid .......................................................................................................................................................................................................... 25 5.2 Organisering og gjennomføring .............................................................................................................................................................................. 26 5.3 Tiltak ...................................................................................................................................................................................................................................................... 26 5.4 Finansiering .................................................................................................................................................................................................................................... 29 5.5 Tiltaksliste 2010-2015 ....................................................................................................................................................................................................... 29 4

6 De teknisk industrielle kulturminnene i Longyearbyen og omegn - Katalogdel ......................................................................................................................................................................................................................... 32 1 Spor etter gammel bergverksdrift ........................................................................................................................................................................... 33 2 Advent City .................................................................................................................................................................................................................................... 34 3 Hiorthhamn med Sneheim ............................................................................................................................................................................................. 36 4 Gruve 1A – Amerikanergruva ...................................................................................................................................................................................... 39 5 Gruve 2A ........................................................................................................................................................................................................................................... 41 6 Gruve 1B ........................................................................................................................................................................................................................................... 43 7 Gruve 2B ........................................................................................................................................................................................................................................... 45 8 Gruve 3 ............................................................................................................................................................................................................................................... 48 9 Gruve 4 ............................................................................................................................................................................................................................................... 50 10 Gruve 5 ............................................................................................................................................................................................................................................... 52 11 Gruve 6 ............................................................................................................................................................................................................................................... 54 12 Gruve 7 ............................................................................................................................................................................................................................................... 56 13 Taubanesentralen og taubanene .............................................................................................................................................................................. 58 14 Laste og lagringsområdet Hotellneset med Titankrana ...................................................................................................................... 61 15 Den gamle kraftstasjonen ............................................................................................................................................................................................... 64 16 Rørkasser .......................................................................................................................................................................................................................................... 66 17 Isdammen ........................................................................................................................................................................................................................................ 68 18 Gammelkaia .................................................................................................................................................................................................................................. 69 19 Burmaveien med bru ........................................................................................................................................................................................................... 71 20 Lager og verksteder i Sjøområdet ........................................................................................................................................................................... 72 21 Bunkersanlegg ........................................................................................................................................................................................................................... 74 22 Den gamle rullebanen .......................................................................................................................................................................................................... 75 23 Vestpynten fyrlykt ................................................................................................................................................................................................................... 87 24 Berzeliusriggen .......................................................................................................................................................................................................................... 88 Ordliste................................................................................................................................................................................................................................................................ 79 7 Kilder brukt i planen .................................................................................................................................................................................................................. 80 5

Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Miljøtiltak gruvene Ny-Ålesund - Sysselmannen
Tekniske og industrielle kulturminner
Varme og Energiplan for Longyearbyen - Sysselmannen
KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG ... - Sysselmannen
Høringsutkast katalog prioriterte kulturminner - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010 - Sysselmannen
Årsrapport 2009 - Sysselmannen
Årsmelding 2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2011 - Sysselmannen
Svalbard inn i nytt årtusen - Sysselmannen
Årsrapport 2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2010 - Sysselmannen