Views
3 years ago

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen

9. Gruve 4 Gnr/bnr 22/1

9. Gruve 4 Gnr/bnr 22/1 Navn Gruve 4 Eier Store Norske Longyearbyen lokalstyre Askeladd id 136815 Anleggstype Daganlegg N Mot Sverdrupbyen Mot Nybyen Løwø-brua (revet) Omfatter • Gruveinngang • Utslag – ventilasjonsstoller i østre side av Longyeardalen • Rester etter fundamentet for ”Løwø-brua”. Terrenget er oppbygd for toglinje fra Gruve 1b til gruveinnslaget i øst. • Rester etter vei fra Nybyen mot gruva. (Longyearbyen lokalstyre) Daganlegg - (revet) Stauts plan, vern og forurensing Anlegget er ikke automatisk fredet jf. svalbardmiljøloven § 39a. I Arealplan for Longyearbyen 2009 – 2019 er daganlegget avsatt til natur- og friluftsområde. I Klif grunnforurensings base er lokaliteten market som mulig forurenset. Historikk Oppfaringen begynte i 1954 og gruva var klar som reservegruve i 1960. Videre oppfaring pågikk i 1964 – 66 og senere fordi kullforekomsten var større enn ventet. Produksjonsmetoden var retirerende longwall strossedrift, kullene ble transportert med skrapespill fra produksjonsstedet og fram til hovedstollen hvor de ble transportert videre med elektriske lokomotiver. Kullene fra produksjonen ble tatt ut gjennom stollsystemet i Gruve 2 B. Produksjonen ble innstilt i 1970 pga lav produktivitet som følge av geologiske forhold og stor vanninntregning. Dagbygg med verksted ble revet i 1992. Utstyr som ble vurdert å ha museal interesse ble flyttet over til Gruve 3. En del utstyr, vogner, stempler, skinner etc ligger igjen i gruva. Konstruksjoner og materialer Daganlegget er fjernet, bare ventilasjonsutslagene bygd av tømmer og bølgeblikk står igjen. Tilstand Veien opp til gruva har rast ut. Området er ryddet. Tilgjengelighet / sikkerhet Gruva er ikke tilgjengelig. Verneverdi Kunnskapsverdi Lite er igjen av anlegget, og kunnskapsverdien er svært redusert. Opplevelsesverdi Det er lite å se til anlegget i dag, men sporene viser at det har vært aktivitet innerst i dalen. Det mest karakteristiske trekket er masseoppbyggingen i dalen for den tidligere brua. Bruk Ingen bruk. Noe ferdsel i området. Anbefalte tiltak Forfallshemmende tiltak iverksettes ikke. Terrengoppbyggingen ved brua bør få ligge i fred. 50

Løwøbrua forbandt innslagene i Gruve 4. Foto: Svalbard Museums bildesamling / Erling J. Nødtvedt. 51

Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen
Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Miljøtiltak gruvene Ny-Ålesund - Sysselmannen
Tekniske og industrielle kulturminner
Varme og Energiplan for Longyearbyen - Sysselmannen
KATALOG PRIORITERTE KULTURMINNER OG ... - Sysselmannen
Høringsutkast katalog prioriterte kulturminner - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010 - Sysselmannen
Årsrapport 2009 - Sysselmannen
Årsmelding 2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2011 - Sysselmannen
Svalbard inn i nytt årtusen - Sysselmannen
Årsrapport 2012 - Sysselmannen
Årsrapport 2010 - Sysselmannen