Introduksjon av x-faktor.pdf

travsport.no

Introduksjon av x-faktor.pdf

Introduksjon av x-faktor

Skrevet av Tina Dale Brauti

Under oppdretterseminaret på Starum i februar snakket amerikanske Pete Spears mye om linjeavl på

hoppelinjer for å få beste mulige avlsframskritt fra generasjon til generasjon. Stadig flere oppdrettere i USA og

Frankrike benytter seg av dette ved å avle systematisk på hester fra samme hoppelinjer. Tidligere har

hingstelinjene vært hjørnestøtten i inn‐ og linjeavl, men i dag benytter oppdrettere seg mer og mer av inn‐ og

linjeavl også på hoppelinjer. Også i kaldblodstraveren ser vi at samme teori leverer den ene kanonen etter den

andre. Her skal vi se nærmere på x‐faktor teorien.

‐‐‐

Oversikt over inn‐ og linjeavl:

For å ha definisjonen klar på forskjellen mellom innavl og linjeavl, kan det være fint å se på denne figuren:

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Dersom ett individ går igjen i stamtavlen to ganger, plusser man hvilken generasjon hesten går igjen i. Sum lik eller

under 6 er innavl og sum over 6 er linjeavl.

Eks: Speedy Crown farfars far og mormors far gir 3 + 3 = 6 og dermed innavl, mens Speedy Crown som mormors far

og farfars farfar gir 3 + 4 som er linjeavl.

‐‐‐‐

Hva er x‐faktor

I tillegg til at hvert avkom arver 50% arvemasse fra far og 50 % fra mor, nedarver avkommet ett kjønnskromosom

fra hver av sine foreldre. Hvert avkom har altså to kjønnskromosomer. Hingster har alltid X og Y, og hopper har

alltid X og X. Far gir dermed enten en X eller Y videre til sitt avkom, og dette bestemmer kjønnet til avkommet.

Arver avkommet Y så blir det hingst og arver avkommet X fra far så blir det hoppe. Mor gir en av sine X'er til sine


avkom. Vi ser altså at egenskaper som kun nedarves via X kromosomer, kan nedarves fra far til datter og fra mor til

sønn og datter. Dog vil aldri far gi et X kromosom til en sønn:

En x‐faktor er en egenskap som kun nedarves via x‐kromosomet og dette kalles kjønnsbundet arv og følger således

hoppelinjer. En x‐faktor kan for eksempel være nedarving av hjertestørrelse. Mange av de beste løpshestene både

på galopp‐ og travbanen innehar betydelig større hjerter enn gjennomsnittshesten. Vi vet også at nedarving av

mitokondrier kun nedarves fra hoppa til hennes avkom. Mitokondrier finnes i hver celle i kroppen og kalles

cellenes energistasjon fordi de er avgjørende for energidannelse som cellene bruker for fysisk aktivitet, og de er

således veldig viktige for prestasjonsdyr.

Med tanke på de flere tusen hoppene som fikk avkom i USA på 1800‐tallet, er det tydelig at noen hopper nedarver

viktigere egenskaper enn andre for dagens løpshester. Rundt år 2000 gjorde canadieren Norman Hall forskning på

hoppelinjene til de beste amerikanske traverene, og fant at kun 14 av hoppene i de første amerikanske

stambøkene, som er utgitt sent på 1880‐tallet, står for 75 prosent av toppene i Nord‐Amerika i dag. Det er således

tydelig at disse 14 stamhoppene nedarver bedre egenskaper enn andre stamhopper, og noe av dette kan

sannsynligvis forklares med kjønnsbundet arv.

Avlshopper i Frankrike og Nord‐Amerika

I USA er Delmonica Hanover en av tidenes beste løpshester og avlshopper. Hun var annen i Hambletonian mot

hingstene og vant bl.a. Prix d'Amerique som eldre. Hun har dannet en egen hoppelinje, som mor til Hambletonianvinneren

Park Avenue Joe og Merrie Annabelle Memorial‐vinneren Delmegan, mormor til velkjente Deliberate

Speed, mormors mor til Kriterie‐vinneren Supervision og mormors mormor til den norskeide topphoppa Spoon

Hornline i Sverige. Delmonica Hanover er et resultat av at far og mor kommer fra samme hoppelinje. Hennes far

Speedy Count har Honeymoon H som mormors mormor, og mor Delicious har også Honeymoon H som mormors

mormor.

I teorien kan Delmonica Hanover ha nedarvet x‐kromosomet fra Honeymoon H både via sin far og mor. I så fall vil

samtlige av Delmonica Hanover sine avkom arve det "gode" x‐kromosomet. Det er dette som er idealet for de som

linjeavler på gode hopper ‐ å ha største mulige sannsynlighet for at de gode x‐kromosomene har gått videre til den

hoppa de avler på i dag slik at hoppa i sin tur kan gi det videre til sine avkom. Når en god hoppe går igjen i x‐

posisjon to ganger, kaller man det "double copy".


DELMONICA HANOVER

Speedster

Speedy Count

Countess Song

Kimberly Kid

Delicious

Lively Lady

Rodney

Mimi Hanover

Victory Song

The Viscountess

Volomite

Kimberly Hanover

Nibble Hanover

Belle Jean

Spencer Scott

Earls Princess

Martha

Dean Hanover

Hanover Maid

Volomite

Evensong

Mr.McElwyn

Miss Pansy H.

Peter Volo

Cita Frisco

Mr.McElwyn

Irene Hanover

Calumet Chuck

Justissima

Protector

Jean Claire

Scotland

May Spencer

Protector

Mignon

Dillon Axworthy

Palestrina

Guy McKinney

Lexington Maid

Peter Volo

Cita Frisco

Nelson Dillon

Taffolet

Guy Axworthy

Widow Maggie

Belwin

Honeymoon H

Peter The Great

Nervolo Belle

San Francisco

Mendocita

Guy Axworthy

Widow Maggie

Dillon Axworthy

Isotta

Truax

Sumatra

Justice Brooke

Claire Toddington

Peter Volo

Margaret Arion

Belwin

Honeymoon H

I Frankrike ser vi at mødrene til bl.a. Dahir de

Prelong og Kesaco Phedo er et resultat av en

liknende krysning, men med andre hoppelinjer.

Mor til Dahir de Prelong har fantastiske Uranie i

x‐posisjon både via sin far og mor, og mor til

Kesaco Phedo har topphoppa Dladys i x‐faktor

via sønnen Jamin i far og sønnen Querido II i

mor. En av de beste avlshoppene i Frankrike er

Tahitienne ‐ mor til de to ledende franske

hingstene Extreme Dream og Goetmals Wood,

samt Bon Conseil som er far til en av verdens

beste hester i L'Amiral Mauzun. Tahitienne har

nevnte Dladys hele tre ganger i x‐posisjon i sin

avstamning ‐ to ganger via sønnen Jamin og en

gang via datteren Ninia (mor til hingsten

Caprior). .....

Kesaco Phedo ‐ Foto: Claes Kärrstrand


FERIA DE VRIE (mor til Kesaco Phedo)

Hetre Vert

Konchita

Sabi Pas

Verte Campagne

Chambon P

Conchitana

Carioca II

Infante II

Jamin

La Ronce

Kerjacques

Plomberie P

Querido II

Ginetta

Mousko Williams

Sam Williams

Carlotta

Quovaria

Javari

Champagne III

Hernani III

Ontario

Odessa

Sa Bourbonnaise

Karoly II

Beresina II

Abner

Odoacre

Gracieuse VII

Dladys

Hernani III

Gladys

Oliav Volo

Farceur X

Viola Sunshine

Aida V

Ovidius Naso

La Cuviniere

Quinio

Harnani III

Germaine

Arlette III

Loudeac

Maggy II

Index

Quiroga II

Udine V

Hirondelle de Joinville Ulm

Claudie

Fandango

Loideac

Tombelaine

Dladys

Hernani III

Gladys

Quiroga II

Calumet Delco

Femina III

Quita II

Enfant de Troupe

Vaporeuse


MARIEVA (mor til Dahir de Prelong)

Horus L.

Tony M

La Bayadere M

Elope

Reine d'Amour

Berceuse d'Amour

Mousko Williams

Rhea Sylvia

Quinio

Bayadere

Quel Veinard

Penelope III

Kairos

Poupee d'Amour

Sam Williams

Carlotta

Quo Vadis

Juanita

Hernani III

Germaine

Kairos

La Vivandiere

Telemaque V

Tradition

Ramses

Quenotte

The Great McKinney

Uranie

Ideal Normand

Eva II

Peter Scott

Blitzie

Enoch

Junon

Enoch

Junon

Salam

Bayadere

Ontario

Odessa

Phoenix

Lysistrata

The Great

McKinney

Uranie

Salam

Tradition

Eduen

Hermione V

Kentucky

Jeune Etoile

Koenigsberg

Le

Brinvillier

Intermede

Deratee

Arion

McKinney

Virginia

Dangler

Intermede

Pastourelle

Passeport

Djelma

Hoche

Falaise


TAHITIENNE

Kimberland

Oligiste

Nevele Pride

Astrasia

Greyhound

Jinada

Star's Pride

Thankful

Jamin

Isesia

Ura

Strada

Caprior

Querida VI

Worthy Boy

Stardrift

Hoot Mon

Magnolia Hanover

Abner

Dladys

Loudeac

Sesia

Carioca II

Gelinotte

Jamin

Etchida

Feu Follet X

Ninia

Ecusson

Etoile IV

Volomite

Warwell Worthy

Mr.McElwyn

Dillisco

Scotland

Missey

Dean Hanover

Melba Hanover

Odoacre

Gracieuse VII

Hernani III

Gladys

Bolero

Bonne Fortune

Hope III

Jonquille

Mousko Williams

Quovaria

Kairos

Rhyticere

Abner

Dladys

Hernani III

Tria

Ogaden

Raison d'Espoir

Abner

Dladys

Quinio

Nanettone

Kairos

Upsala II

Amerikanske løpshester

En av de beste hoppene i Nord‐Amerika de siste 20 årene er Peaceful Way med over USD 2 700 000 på kontoen. Få

hester med helamerikansk avstamning er så tøffe som denne hoppa, og det er ikke usannsynlig at det kan forklares

ved at hun har topphoppa Rosemary i x‐posisjon både via far og mor. Rosemary var en meget god løpshest og vant

bl.a. Hambletonian Oaks. Hun ble mor til velkjente Royal Prestige som er morfar til Peaceful Way. En annen sønn er

Magna Force ‐ morfar til Angus Hall som er far til Peaceful Way. At Royal Prestige‐blod passer godt til Angus Hall

kommer enda tydeligere fram når vi ser at også hans avkom Stonebridge Diablo USD 470 032 og Northern Ensign

USD 323 973 har Royal Prestige som henholdsvis mormors far og morfar.


Peaceful Way ‐ Foto: Monica Thors

CR Kay Suzie USD 1 611 131 er en annen amerikanskfødt hoppe som er interessant i denne sammenheng. Hennes

far Royal Troubador har Mae Jean's Crown som mor. Morfar til CR Kay Suzie er Speedy Somolli ‐ en helbror til Mae

Jean's Crown. Med andre ord har hun topphoppa Somolli i x‐posisjon både via sin far og mor. CR Kay Suzie er ung i

avlen, men er allerede mor til hingsten CR Excalibur USD 463 412.

PEACEFUL WAY

Angus Hall

Royal Bait

Garland Lobell

Amour Angus

Royal Prestige

Reel Fish

ABC Freight

Gamin Lobell

Magna Force

Kenwood Scamper

Speedy Crown

Rosemary

Bonefish

Tarport Lady Ann

Noble Victory

A.C.'s Princess

Speedy Crown

Genya Hanover

Florida Pro

Rosemary

Texas

Lindy's Special

Lady

Speedy Scot

Missile Toe

Nevele Pride

Lovester

Nevele Pride

Exciting Speed

Jamie

Lady Ann Reed

Victory Song

Emily's Pride

A.C.'s Viking

Dear Rodney

Speedy Scot

Missile Toe

Ayres

Gleeful Hanover

Arnie Almahurst

Promissory

Nevele Pride

Lovester

Super Bowl

Elma

Speedy Count

Brendina Hanover

Speedster

Scotch Love

Florican

Worth A Plenty

Star's Pride

Thankful

Speedster

Lover's Walk

Star's Pride

Thankful

Speedster

Expresson

Darnley

Molly Spencer

Wayward

Lady Ann Potempkin


CR KAY SUZIE

Royal Troubador

Country Kay Sue

Super Bowl

Mae Jeans Crown

Speedy Somolli

Pams Key

Star's Pride

Pillow Talk

Speedy Crown

Somolli

Speedy Crown

Somolli

Hickory Pride

Victory Blue Chip

Worthy Boy

Stardrift

Rodney

Bewitch

Speedy Scot

Missile Toe

Star's Pride

Laurita Hanover

Speedy Scot

Missile Toe

Star's Pride

Laurita Hanover

Star's Pride

Misty Hanover

Speedster

Victory Princess

Volomite

Warwell Worthy

Mr.McElwyn

Dillcisco

Spencer Scott

Earls Princess Martha

Volomite

Bexley

Speedster

Scotch Love

Florican

Worth A Plenty

Worthy Boy

Stardrift

Hoot Mon

Lark Hanover

Speedster

Scotch Love

Florican

Worth A Plenty

Worthy Boy

Stardrift

Hoot Mon

Lark Hanover

Worthy Boy

Stardrift

Dean Hanover

Twilight Hanover

Rodney

Mimi Hanover

Victory Song

Princess Martha

Norske kaldblodshester

Vi ser at de samme mønstrene også går igjen i noen av de beste avlshoppene og løpshestene på kaldblodsfronten.

En av de fineste avlshoppene er Trollenka, mor til Rigel Jo, Trollemma, Troll Rigel og Revenka, samt mormor til

Røste Bo. Avstamningen til Trollenka er identisk med Delmonica Hanover sin ‐ bare med kaldblodsnavn istedenfor

varmblodsnavn. Hoppa Viktoria er mormors mormor både til far Troll Jahn og mor Janita Viker. En annen hoppe er

mormor til Bork Odin, Perle Janne. Hun har to linjer til Komnesjenta i x‐posisjon, i tillegg til at hun har hele fem

linjer til Grasiøs i x‐posisjon.


TROLLENKA

Troll Jahn

Janita Viker

Jahn Sjur

Grans Turi

Dally Sjurson

Janne Sjur

Steggbest

Ljønna

Granvar

Grans Erna

Sjur

Dally Trinsa

Jahn Sjur

Lille Vira

Stegg

Grasiøs

Ljønar

Grasiøs

Vinvar

Klæstad Terna

Movin

Grans Terna

Vossevinn

Schuvarda

Mindin

Darrina

Steggbest

Ljønna

Breidar

Atlas Vira

Trygve

Dalterna

Granit

Molla

Trygve

Flora

Granit

Molla

Stegg

Vinoga

Baus Tryggsøn

Omara

Molyn

Vinoga

Stegg

Viktoria

Mjøsvinn

Vossedua

Tofteruggen

Schudina

Stjerneprins

Minda

Dallygubben

Darry

Stegg

Grasiøs

Ljønar

Grasiøs

Ergel

Tonny

Atlasprinsen

Viktoria


PERLE JANNE

Pål Best

Perle Braga

Saliff

Frøken Best

Brage

Gamperla

Attilovar

Toftesvarta

Steggbest

Komnesjenta

Jahnuar

Inger

Steggbest

Sylblessa

Attila

Ovara

Toftegubben

Flaksa

Stegg

Grasiøs

Gregus

Omerlilja

Steggbest

Ljønna

Steggbest

Komnesjenta

Stegg

Grasiøs

Attila

Tove Jakken

Atlas

Odberg‐Sylfiden

Børson

Ova

Gorm

Fjæra

Garbergsvarten

Muntra

Trygve

Dalterna Li

Granit

Molla

Veslerauen

Grasiøs

Omergubben

Aunlilja

Stegg

Grasiøs

Ljønar

Grasiøs

Stegg

Grasiøs

Gregus

Omerlilja

Trygve

Dalterna Li

Granit

Molla

Atlas

Odberg‐Sylfiden

Jakken

Raua

Et annet alternativ er Slogum Støla og hennes helsøster Slogum Sol. Slogum Støla er mor til både Slogum Gry og

Slogum Bris (mor til Moe Brage og Frøyu Soten) og Slogum Sol er mor til Slogum Jørn og mormor til Tangen Scott. I

disse hoppene er farmor Slogum Jenny en datter til Sjur, og mor Støva har samme mor som Sjur i Schuvarda.

Således har Slogum Støla og Slogum Sol selveste Schuvarda i x‐posisjon både via far og mor.


SLOGUM STØLA OG SLOGUM SOL

Brage

Slogum Jarl

Slogum Jenny

Flisa Støvern

Støva

Schuvarda

Jahnuar

Inger

Sjur

Slogum Siv

Årnseth Rauen

Kil‐Snella

Tofteruggen

Schudina

Steggbest

Ljønna

Steggbest

Komnesjenta

Vossevinn

Schuvarda

Atlasprinsen

Borglyn

Remnor

Anny Margrete

Atlasprinsen

Kleiva

Toftesvarten

Flaksa

Schuman

Lunda

Stegg

Grasiøs

Ljønar

Grasiøs

Stegg

Grasiøs

Gregus

Omerlilja

Mjøsvinn

Vossedua

Tofteruggen

Schudina

Atlas

Hofflill

Rovenar

Vargbruna

Remin

Vangne‐Nora

Skaril

Ulnare

Atlas

Hofflill

Gelmin

Jorlijenta

Toftegubben

Gubben Sylfiden

Garbergsvarten

Muntra

Salomon

Guri

Ulvin II

Lenda

En annen hoppe som har laget sin egen hoppelinje i kaldblodstraveren er Solbergstjerna (mor til Lund Jerker,

mormor til Moe Odin, Bokli Eld, Bokli Balder, Sjefen osv.). Hennes mor Frøken Best har Grasiøs i x‐posisjon både via

far Steggbest og mor Komnesjenta:


SOLBERGSTJERNA

Saliff

Frøken Best

Attilovar

Toftesvarta

Steggbest

Komnesjenta

Attila

Ovara

Toftegubben

Flaksa

Stegg

Grasiøs

Gregus

Omerlilja

Atlas

Odberg‐Sylfiden

Børson

Ova

Gorm

Fjæra

Garbergsvarten

Muntra

Trygve

Dalterna II

Granit

Molla

Veslerauen

Grasiøs

Omergutten

Aunlilja

Trygve

Atlanta

Salomon

Alfa

Åkre

Fjelddora

ukjent

ukjent

Elegant

Fjæra

Tofte

Lydia

Simson

Vargina

Gelmin

Daltypa II

Høgnar

Freia

Baus

Dalterna

Veslegutt

Smarty

Gelmin

Aasta

ukjent

Molla

Granit

Molla

ukjent

ukjent

Brobak

Aasta

Går vi over til kaldblods løpshester som har markert seg de siste årene, så finner vi også flere med interessante

kombinasjoner av gode hoppelinjer. I Stuve My finner vi Mindi i x‐posisjon både via Pilmin i far Lome Elden, og via

Kipmin som far til Stuve My sin mormor. Mindi hadde fire kårede sønner i avlen ‐ Pilmin, Bestmin, Jahnmin og

Kipmin, og er således en meget god hoppe å ha i x‐posisjon fra flere kilder i dagens løpshester. I Faste Lundi ser vi

det samme igjen via Mindi sin sønn Pilmin som går igjen to ganger i x‐posisjon. Legg så til at Bork Odin sin far Moe

Odin kommer fra hoppelinja til Komnesjenta, hoppa som mormor Perle Anne er linjeavlet på to ganger i x‐posisjon!


STUVE MY

Lome Elden

Mai Rigla

Elding

Trøpila

Alm Rigel

Stjernebest

Rappfot

Elnett

Pilmin

Viri

Nilen

Oleanne

Kipmin

Tutta Jahn

Granvar

Stjernefrid

Jerker

Tyra

Jahn Piril

Mindi

Virmar

Lynda

Vinvar

Molynstjerna

Jerker

Rudstjerna

Donno

Mindi

Jahn Sjur

Ingdis

Vincar

Klæstad Terna

Godt Håp

Vettamøy

Jahn Sjur

Litalill

Sjur

Lasken Kari

Jahn Sjur

Åreskjold Flicka

Mindin

Toftestjerna

Bestmin

Vinta

Kaprell

Laddy

Stegg

Vinoga

Molyn

Viktoria

Jahn Sjur

Litalill

Attila

Atlas Glæda

Steggbest

Donna Jakken

Mindin

Toftestjerna

Steggbest

Ljønna

Attilovar

Dokka

Et annet eksempel er mor til Horgen Lotta, Rydnings Stjerna. Hennes avstamning er identisk med Trollenka sin i

det også Rydnings Stjerna har Viktoria som mormors mormor til både far Troll Jahn og mor Fodnes Pila. I tillegg får

hun også inn mor til nevnte Viktoria ytterligere en gang i x‐posisjon, som mormor til Klæstad Terna (mor til Granvar

som er morfar til far Troll Jahn).

Utviklingsmuligheter

Det finnes mange eksempler på at hopper som har gode x‐faktorer i flere ledd passer særlig godt til å blandes med

nytt blod. På denne måten har man særlig gode resultater ved å krysse amerikansk og fransk blod. Det er helt klare

tendenser både blant amerikanske og franske oppdrettere å benytte seg av dette som en snarvei til ytterligere

kapasitetsøkning i avkommene, og dette begynner hos noen å overskygge hingstelinjene. Faktisk får hingstelinjer

som tidligere ble ansett avlegs, nå flere muligheter dersom en av deres representanter innehar en særlig

interessant hoppelinje via sin mor. Om man ser på kaldblodshesten så vil dette kunne føre til en oppblomstring av

flere hingstelinjer, ettersom mange hingster fra andre enn Elding sine linjer representerer veldig godt blod på

hoppesiden. Disse hingstene tilbyr hoppeeiere en gylden anledning til å lage avkom med fine x‐faktorer både via

far og mor.

More magazines by this user
Similar magazines