1 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no

tpside.no

1 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no

1 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


2 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Styrets hjørne

Det er med glede vi ser at gresset begynner å bli grønt etter en lang og kald vinter.

Den entusiasmen som små gutter og jenter viser når de snører fotballskoene for

første gang på veldig lenge, er kanskje en av de

viktigste grunnene til at vi synes det er viktig å

engasjere oss i Borg.

Vi lever alle i en hektisk hverdag, noe vi tydelig ser i

arbeidet med å rekruttere foreldre til styrene våre.

Dette arbeidet har blitt mer og mer vanskelig de

siste årene. For å få en forsvarlig drift av klubben

har vi tatt noen strategiske beslutninger som vi

håper ikke skal gå utover aktiviteten. Vi har slått

sammen, hoved-, fotball-, og turnstyret i ett styre for

IF Borg. Aktiviteten vil bli ivaretatt i mindre formelle

undergrupper, som skal sikre at alle oppgavene blir

løst. Vi er av den oppfatning at det er enklere å

rekruttere personer som kan gjøre en konkret jobb

som man raskt ser effekten av, fremfor at man skal

sitte i et styre og jevnlig møte i styremøter. Men

når det er sagt, har vi fortsatt et akutt behov for

foreldre som har lyst til å engasjere seg i klubbens

utvikling, både på kort og på lang sikt.

Vi jobber med å strukturere og utvikle klubben vår

på flere områder. Det foregår en kontinuerlig

søkeprosess for å få midler til å bygge en sårt

trengt kunstgressbane. Vi har et godt samarbeid

med et regnskapsbyrå for å få orden på fakturering

av medlems- og treningsavgifter, som er et viktig

grunnlag for klubbens drift. Ny og mer funksjonell

hjemmeside er også et viktig satsingsområde som

vi jobber med.

Flerbrukshallen på Menstad vil bli et stort løft,

endelig vil store og små turnere få fasiliteter som

man kan være stolte av. Borgestads nye storstue

vil også åpne nye muligheter for oss som klubb når

det gjelder aktivitetstilbud, og vi som klubb skal

være klare dersom interessen viser seg stor nok. Vi

har fått signaler om at driften av hallen, vakthold og

kafè skal settes bort på dugnad, noe som vil gi

muligheter for betydelige inntekter til klubben.

Innhold i Borgguiden

Side 3: Styrets hjørne

Side 4: Styret i IF Borg

Side 6: Fotball

Side 7: Farvel til

damelaget

Side 23: Flerbrukshallen

Side 24: Borgdagen

Side 32: Turn

Side 40: Oldermannslauget

og dameklubben

Side 42: Kontingenter og

treningsavgifter

Side 43: Dugnad

Side 48: Grasrotandelen

Redaksjonskomiteen

har bestått av: Rolf Tore

Meen, Helle Devik

Haugseter og Lise

Lauritzen Brekke.

Ferdigstillelse av

Borgguiden: Tom Arne

Borgersen

3 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Grasrotandelen fra Norsk Tipping er en betydelig bidragsyter til klubben, men jeg

registrerer også at det er mange som ikke er tilknyttet – velg Borg som mottaker når

du er på Meny Nakken eller i kiosken for å tippe, det koster deg ingen ting, men det

gir oss så mye….

Litt engasjement for Borg er et viktig engasjement for lokalmiljøet på Borgestad, husk

at vi snart har vært der i 100 år…. God sommer!

Dette er styret i IF Borg i 2010:

Leder: Torgeir Herlofsen, Berglivn. 47, 3712 Skien

35537889 / 98234849 torgeir.herlofsen@meny-ultra.no

Nestleder: Lise Lauritzen Brekke, Furuheimveien 7, 3712 Skien

35592860 / 40478490

lise@toppidrettsgymnaset.no

Økonomi: Liv Berit Hole,

Tollamoveien 12, 3712 Skien

91350461

regnskap@vichotel.no

Sekretær: Helle Devik Haugseter,

Furuheimvn 10, 3712 Skien

35595416 / 90625 354

hdh@fmte.no

Styremedlem Fotball: Olav Risholt, Borgeveien 10, 3712 Skien

35592400 / 41412531 olav.risholt@hit.no

Styremedlem Turn: Anne Kathrine Løberg, Borgemarka 66B, 3711 Skien

35501475 / 90034380 anne.k.loberg@c2i.net

Styremedlem: Tom Arne Borgersen, Meensveien 7, 3712 Skien

35594088 / 90762250 tabo@online.no

Styremedlem: Ann Inger Johnsrud, Langerødveien 31, 3912 Skien

90067292 fam.johnsrud@online.no

Styremedlem Oldermann/damegruppa: Per Gaustad, Buerveien 18, 3711

Skien35500942 / 90162704

Varamedlem: Elin Margrethe Hanssen, Engravhøgda 40, 3711 Skien

35535557 / 99307465

Styret IF Borg

v/Torgeir Herlofsen

4 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Besøk Telemarks største og eldste spesialforretning!

Våre fagfolk hjelper med rett plante på rett sted.

I vårt sortiment fins bl.a. Roser, trær, busker, nåletrær, stauder, frukttrær, bærbusker,

sommerblomster, rhododendron, kalk, gjødsel, jord, bark, torv, urner/krukker.

Buerjordet 5, 3711 Skien Telefon: 35500111. Fax: 35501239 buer@bogront.no

5 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Fotball

I skrivende stund

går det allerede

varmt for seg på

Borg. Riktignok er

det kaldt i været, og

det å være

fotballmamma (eller

pappa) er en iskald

affære. Varmen er

det avkommet som

står for, der de

dundrer inn mål på

beste Messi vis,

med Borgs stolte logo på brystet. Samspillet er da blitt mye bedre siden i fjor, er

det ikke – og kraften i det skuddet der er da blitt en helt annen Det å lykkes

sammen med gode venner og oppleve mestring på sitt nivå gir lykkefølelse for

mang en liten fotballknott.

Borgs fotballtropper 2010 består av 22 lag. I de yngre årskullene er det flott

aktivitet. Vi har imidlertid mistet mange 11er lag, og det er en del ”hull” fra 13 år

å oppover. Vi får håpe de som

ikke fikk et tilbud hos oss har

funnet seg andre klubber de

trives i, og at ikke sofaen

fanget dem. Tilveksten er

god. Greier vi å skape godt

samspill og inkluderende

atmosfære både på og

utenfor banen er det ikke

lenge før vi når gamle høyder

igjen.

Den etterlengtede kunstgressbanen lar imidlertid vente på seg. Kunstgressbane

koster flere millioner kroner, og lar seg ikke realisere uten tilskudd av

kommunale midler og spillemidler fra staten. Borgs spillemiddelsøknad står i kø

sammen med andre klubber i distriktet, og det er mange prosjekter som

kjemper om de samme kronene. Vi forventer imidlertid at det er Borg sin tur i

løpet av få år.

Olav Risholt

Lykke til med sesongen!

Fotballansvarlig i styret

6 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Takk og farvel til Borgs suksessrike

damelag

Sist høst kvalifiserte Borgs damelag seg til spill i 2. divisjon. Det ble

"toppen av kransekaka" etter at disse jentene i mange år har vært med på å

gjøre Borg til en av de beste jenteklubbene i Telemark. Laget har de siste

årene særlig bestått av jenter født i perioden 1990-92. Noen år tidligere

var også jenter født i 1988 og 89 med på å prege småjente- og jenteseriene.

Jentene har hatt et unikt samhold og har skapt sin egen fotballkultur

basert på gode ferdigheter, spesiell lagånd og entusiastiske trenere. Mange

av jentene har vært med på å

kapre 4 kretsmesterskap i

småjente-, jente og

juniorseriene de siste årene og

har på alle måter satt sitt preg på

jentefotballen i Telemark, også

ved at svært mange av dem har

vært innom

sone- og kretslag.

Etter at jentene toppet

prestasjonen med kvalifisering

til 2 divisjon, ble

Borg mottar det synlige tegnet på at de ble

det klart at det ble nødvendig å kretsmestere. Foto: Nils-Tore Olsen, Varden

gjøre noen grep for sesongen

2010. Mange

er ferdige på videregående skole og flytter fra Grenland. Det ble tidlig

klart at laget ikke ville ha nok spillere til å satse en ny sesong alene.

Løsningen ble å slå seg sammen med damelaget på Tollnes, som var i samme

situasjon. Det ble etterhvert enighet om at våre jenter skulle melde

overgang til Tollnes og at Tollnes overtok Borgs plass i 2 divisjon. Borgs

trener i 2009, Terje Nystad, ble med jentene over til Tollnes og overtok

treneransvaret der. En av hovedgrunnene til å fortsette å drive laget

videre i Tollnes er vesentlig bedre treningsforhold, særlig vinterstid, og

at Tollnes var villig til å stille ressurser til rådighet som det er

vanskelig for en liten klubb som Borg å "matche". Løsningen ble behandlet

og fikk støtte i begge klubber.

Dermed er et svært suksessrikt kapittel i fotballen i Borg blitt historie.

Borg ønsker å takke både jentene selv, trenere, lagledere, foreldre og alle

som i mange år har bidratt sterkt til å skape en jentefotballkultur på

Borgestad. Vi håper og tror at det snart kommer nye jentekull som kan ta

opp arven etter disse jentene.

7 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


A-laget i 4. divisjon

Terminliste 2010:

Lørdag 5.6 klokka 15.00:

Mandag 14.6 klokka 1915:

Lørdag 19.6 klokka 15.00:

Mandag 28.6 klokka 19.15:

Mandag 2.8 klokka 19.15:

Mandag 9.8 klokka 19.15:

Mandag 16.8 klokka 19.15:

Mandag 23.8 klokka 19.15:

Tirsdag 31.8 klokka 18.30:

Mandag 6.9 klokka 19.15:

Tirsdag 14.9 klokka 19.15:

Lørdag 18.9 klokka 15.00:

Lørdag 25.9 klokka 15.00:

Lørdag 2.10 klokka 15.00:

Lørdag 9.10 klokka 15.00:

Borg – Vinje IL

Borg – Gulset

Drangedal – Borg

Skidar – Borg

Borg – Heddal

Stathelle II – Borg

Borg –Skade

Kragerø – Borg

Borg – Klyve

Urædd II – Borg

Borg – Storm

Vinje – Borg

Gulset – Borg

Borg – Drangedal

Borg - Skidar

8 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Lagledere fotballsesongen 2010

Serie Div. Lagleder e-post Tel./ mob

M A 5 div. Anders Magnussen andersmugg@hotmail.com 94498896

M B 6 div. Espen Hagen post@beha.g-sport.no 91322 706

M 39 M 39 John Fredrik Johnsen dsverkmo@frisurf.no 35551996

M 34 M34 Espen Arnesen es-arne@online.no 90236174

G19 1 div. Erik Backe eri-back@online.no 99725090

G13 7er Dan Sverkmo Dan.E.Sverkmo@wilhelmsen.com 35501105

G12 I 5er Evy S. Haraldsen evy@htot.no 41 22 20 05

G12 II 5er Ronny Falch ronfalck@online.no (foreldrekont.) 95015008

G11-1 5er Ole Arne Søli ole-arne@soliregnskap.no

G11-2 5er Andreas Nyhaug an@asthor.no 94144241

G10 5er Anne Olafson annegolavson@yahoo.com 47455660

G9 I 5er Hilde Bø hilde.i.bo@gmail.com 472 76 934

G 9 II 5er Kjersti Rosvik Nærum Kjersti.Rosvik@hit.no 938 98 983

G9III 5er Pål Øyvind Pedersen pope@broadpark.no

G8 5er Geir Rollefsen geroll@online.no 90889692

G7 5er Sondre Dalene sondale@online.no

Hilde Melås

hilde000@hotmail.com

J8 5er Gisle Halvorsen an-hal4@online.no 909 15 789

K 7er 7er Connie Hermansen stasanni@online.no

Charlotte Batt Sanni Charlotte.Batt.Sanni@sthf.no

J12 5er Torunn Aakermann torunn.aakermann@kinera.no 45 22 03 83

J11 5er Kjersti R. Nærum Kjersti.Rosvik@hit.no 938 98 983

J10 5er Anne B. Riis-Johansen anne.birgitte@riis-johansen.no 95994401

9 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Borgeåsen Blomster

Buerveien 16 – 3711 Skien

Telefon 35 50 13 10

Vi leverer ved alle anledninger!

Tlf: 35 50 06 80

10 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


11 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


12 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


13 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Damer 7-er

Jenter 12 år

14 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Jenter 11 år

Jenter 10 år

15 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Jenter 8 år

Jenter og gutter 7 år

16 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 8 år

Gutter 9 år, lag 1

17 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 9 år, lag 2

Gutter 9 år, lag 3

18 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 10 år

Gutter 11 år

19 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 12 år, lag 1

Gutter 12 år, lag 2

20 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 13 år

Gutter junior

21 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


MENSTAD

FRIVILLIGSENTRAL

- på østsia av elva

Menstad Frivilligsentral ønsker å bistå organisasjoner, lag/foreninger og

offentlige institusjoner som ønsker hjelp av frivillige. Frivilligsentralen er en av

340 frivilligsentraler i Norge, og er lokalisert på Haugsåsen Kultur- og

aktivitetssenter. Vi startet opp i November 2009.

Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som vil engasjere seg i

nærmiljøet, og som ønsker å bruke noe av fritiden sin på frivillig arbeid. Som

frivillig hjelper du andre, og kommer i kontakt med enda flere mennesker i

nærområdet vårt.

Som frivillig kan du engasjere deg i mye forskjellig! Kanskje du vil hjelpe

elevene ved Menstad Ungdomsskole i kantina Redd dyra med å ta vare på

katter Røde Kors med å arrangere torsdagstreff – Mange ønsker hjelp av

frivillige!

Vil du engasjere deg i nærmiljøet Ta kontakt med Frode på Menstad

Frivilligsentral: 920 64 872.

www.menstad.frivilligsentral.no

22 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Flerbrukshall og kunstgress på Menstad –

snart en realitet!

Hvis alt går etter planen står den nye flebrukshallen og en liten kunstgressbane

ferdig i mars 2011.

Det er den gamle ”fotballbanen” sør for skolebygningene som skal tas i bruk. På

årsmøtet i IF Borg fikk vi en grundig gjennomgang av planene av en

representant fra Skien kommune.

Takk!

IF Borg vil benytte anledningen

til å takke alle

samarbeidspartnere og

annonsører som har gjort årets

Borgguide mulig.

Takk for støtten!

Redaksjonskomiteen

Vi kan se fram til en hall på 1700

kvadratmeter, her vil det bli trimrom,

kiosk, oppholdsrom og lagerrom i

tillegg til fire garderober og en hall på

23 ganger 44 meter som kan deles

inn i tre mindre haller.

Det vil også bli tribuneplasser til 150.

IF Borg vil få tilbud om å ha tilsynet i

hallen. Så da er det bare å brette opp

ermene og finne tid til noen

dugnadstimer igjen. Vi ser fram til å få

en ny og flott flerbrukshall på

Borgestad som kan være en aktivt

møtested for barn og voksne i alle

aldre.

23 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Borgdagen

Vår tradisjonelle Borgdag blir i år

arrangert lørdag 21. august. Dette

er et familiearrangement der barn,

foreldre, besteforeldre og alle andre

er hjertelig velkomne.

Hovedaktivitetene vil være fotballcup

og oppvisning av våre turnere.

Borgdagen vil bli annonsert i aviser

og ved SMS til alle våre medlemmer.

Vi oppfordrer Borg’ere til å stille opp.

Borgdagen er en viktig aktivitet for å

kunne presentere idrettsforeningen

og dens aktiviteter. Spesielt ønsker

vi at alle våre unge fotballspillere og

turnere stiller opp denne dagen og

deltar i cup’en og turnoppvisningen.

Hjertelig velkommen til Borgdagen

2010.

24 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Glimt fra Borgdagen 2009

25 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Sponsor for Borg!

G-SPORT er Norges største sportskjede med over 200 butikker

og er Norges 6. sterkeste merkevare.

Med over 100 års erfaring legger vi vår stolthet i å hjelpe hele familien med å velge riktig utstyr

til sport og fritid. Hos G-SPORT møter du kompetente og dedikerte medarbeidere som hjelper

deg å øke sportsgleden uansett nivå eller ferdighet.

26 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Vi er et lite firma som tilbyr entreprenørtjenester

som bl.a. graving, drenering,

brøyting, salting, transport av masser og

tresking.

Haraldsen Tresking & Transport ANS

Langerødveien 177, 3719 Skien – e-post: post@htot.no

Tlf: 40 01 17 09/45 66 15 11 – Org.nr. 983 653 154mk

27 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Alt av blomster til hus og hage!

Follaugveien 20, 3746 Skien Telefon: 35 91 51 91

Man - fre kl 9 - 17 Tors kl 9 - 18 Lør kl 9 - 14

SALG AV RESERVEDELER OG UTSTYR TIL

BILER BILUTSTYR, BILREKVISITA, BILDELER

28 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


BORGESTAD

Tlf: 30509600 Faks:30509601

29 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Vi ønsker alle lag og

grupper

lykke til med sesongen

2010

30 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


31 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Turn

Små og store turnere og mosjonister er nå i innspurten på sin treningssesong. I

år reiser to av jentepartiene til Rjukan første helga i juni for å delta i

Gymfestivalen. De har øvd mye de siste ukene på ”stevneprogrammet” sitt.

Men en gymfestival handler også om å treffe gamle kjente og bli kjent med nye

gymnaster fra hele fylket, overnatte på skole og være med på sosiale aktiviteter.

Vi håper jentene får en opplevelsesrik og fin gymfestival.

Sist høst var en milepæl for Borg Turngruppe. Det første guttepartiet ble

etablert. Her trener gutter fra 5 – 7 år, gjerne med fotballdrakt . I løpet av

fjoråret var det 11 gutter med,

med det har blitt færre nå

utover våren. Vi håper

allikevel at vi har nok gutter til

å starte partiet opp igjen til

høsten.

Turngruppa engasjerte Hanne

Øwre som sportslig leder i fjor

høst. Hun bidrar med innspill

til oss i styret/ arbeidsutvalg

og med turnkompetanse for

trenerne. I våres arrangerte vi

gymsamling i flerbrukshallen i

Fritidsparken. Det er moro å

turne når alle fasiliteter er på

plass. Gymnaster fikk to timer

med variert turn og alle

trenerne våre gjorde en flott

innsats.

Vi gleder oss til

flerbrukshallen på Menstad

står klar, kanskje vi kan få

det like fint hos oss!

Fra Publikumspokalen i Fritidsparken.

Jeg vil takke alle gymnaster og mosjonister for et aktivt år og ønske alle tilbake

til en ny treningssesong til høsten. Det er fortsatt plass til flere i gymsalen!

Takk også til instruktører

og trenere for en flott jobb!

Anne Kathrine Løberg

Turnansvarlig i styer

32 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Arbeidsutvalg i Borg turngruppe 2010

Verv Navn Adresse Telefon Epost

Leder

Anne Kathrine

Løberg

Borgemarka 66 b 900 34 380 annek.loberg

@online.no

Trenerkontakt

Sondre Dalene Furuheimvn 27 926 18 292 sondre.dalene

@if.no

Trenerkontakt

Mona B

Halvorsen

Elveveien 28 977 01 205

Trenere og treningstider turngruppa våren 2010

Parti Treningstid Tittel Navn Telefon

Nøster 4 år Mandag Instruktør Martine Norstad 911 01 393

kl 17.00 - 17.45 Hjelpeinstruktør Frid Helen Hop

Hjelpeinstruktør Aurora Falck

Gutter turn Mandag Instruktør Martine Norstad 911 01 393

5 - 7 år kl 18.00 – 19.00 Hjelpeinstruktør Mette Eskeland

Jenter turn

5 - 7 år

Jenter turn

8 - 12 år

Jenter turn

13 - 18 år

Step og

pilates

Tirsdag

kl 17.00 - 18.00 Instruktør

Tina Yvonne

Johansen 469 13 258

Hjelpeinstruktør Helen Rygh Johansen

Hjelpeinstruktør Anja Wikstrøm

Instruktør Kamilla Holtsdalen 355 02 315

Tirsdag

Helene Rygh

kl 18.00 - 19.30 Hjelpeinstruktør Johansen

Mandag og Instruktør Tina Yvonne Johnsen 469 13 258

torsdag

kl 19.00 - 20.30

Tirsdag

kl 19.30 - 21.00 Instruktør Gry Sande 970 09 209

33 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Oppstart høst

Oppstart til høsten er i uke 34 fra 23. august.

Treningstidene til høsten vil kunne bli endret og det vil bli noen endringer i

trenerstaben.

Følg derfor med på oppslag om treningsstart på Toppen Matsenter, Meny

Nakken, Ica Borgåsen og Hovengasenteret fra midt i august.

I tillegg vil vi annonsere i Varden og TA med en helsides annonse sammen

med alle turngruppene i Telemark.

Leie av festlokaler

Vårt klubbhus har god kapasitet for deg som trenger festlokale. Du

kan arrangere selskap med oppdekning til 80 personer. Det er fullt

utstyrt kjøkken. Leie pr. kveld fra mandag til torsdag kr. 1000,-.

Fredag til søndag kr. 1800,-. Styrerom m/kjøkken kr. 300. Det kan

også inngås avtaler om fast leie.

Aldersgrense for leietaker er 30 år.

Kontakt: Sølve Borge tlf: 35 50 01 70/ 957 50 475

epost: sborge@combitel.com

34 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Nøster 4 år

Jenter 5-7 år

35 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Gutter 5-7 år

Jenter 5-7 år

36 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Jenter 8-11 år

Jenter 12-18 år

37 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Step og pilates

Din lokale leverandør av:

Jordbær

Oksekjøtt

Svinekjøtt

Spekemat

Juletrær

Jordbærsesongen starter i slutten av juni. Det er best kvalitet på jordbæra de

første to ukene av sesongen. Charolais-okser og frittgående gris slakter vi fra

august til oktober. Det er mulig å bestille 10, 20 eller 30 kg oksekjøtt av topp

kvalitet. Ønsker du lokal ribbe til jul Vi selger oppskåret svinekjøtt i pakker

på 15-20 kg. Forruten ribbe består pakka av indrefilet, ytrefilet, surra steker,

snitsel, nakkekoteletter, flesk og medisterdeig. Grisen spiser, eikenøtter,

jordbær, grønnsaker, frukt, brød og melkeprodukter. Den allsidige dietten gir

en meget god kjøttsmak.

For mer informasjon kontakt Petter Borgestad: Tlf: 950 74 797

post@borgestadgard.no

www.borgestadgard.no

38 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


ADVOKAT SÆTERSDAL

BORGÅSEN SENTER

pas@floien.com

35 54 48 37

39 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


40 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Oldermannslauget

Oldermannslauget er en støttegruppe for IF Borg, som prøver å gjøre en

innsats der hvor det trengs.

Så har du lyst til å komme på våre møter så er du hjertelig velkommen enten du

er fra Borgestad, eller du nettopp er flyttet hit. Vi har våre møter på klubbhuset.

Første møte er torsdag 16. september og vi fortsetter torsdag 21. oktober.

Så tar vi med damene til en hyggelig lørdagskveld m/Odvar Lunds orkester 27.

november og serverer juletallerken.

Vi starter opp i 2011 torsdag 13. januar og har årsmøte torsdag 10. februar. De

to sist møtene i vårsesongen er torsdagene 17. mars og 14. april.

Møtene begynner kl. 19.00 og avslutter ved 22.00 tiden. Servering av god mat.

Vi prøver å ha en foredragsholder med et lokalt tema på våre møter. Vel møtt.

Styret for denne perioden har følgende sammensetning:

Formann: Per Gaustad

Viseformann/sekretær: Knut O. Bjørnstad

Kasserer: Magnar Øvstetun

Styremedlem: Bjørn Bryntesen

Styremedlem: Finn Tore Halvorsen

Varamedlem: Carsten Johansen

Varamedlem: Per Jøntvedt

Arr. komite: Simon Nærum, Helge Johansen og Per J.Sanni.

Dameklubben

Dameklubben er en støttegruppe for Idrettsforeningen Borg. Vi er noen damer i

voksen alder som møtes klokka 19.00 første onsdag i hver måned. Det er det

sosiale som er viet størst oppmerksomhet på møtene våre.

Hvis du synes dette høres koselig ut så kom gjerne til et møte på klubbhuset for

å se om dette er noe for deg. Du kan også ringe en av oss i styret hvis du synes

det er greiere. Vi ønsker oss flere medlemmer.

Kontaktperson: Ragnhild Claussen, tlf.35500046

41 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Borgs første pikelag i håndball 1947

I Borg har vi en stolt håndballtradisjon å bygge på. Kanskje vi kan starte opp

med håndballgruppa på ny når flerbrukshallen står klar

42 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Kontingenter og treningsavgifter 2010

Medlemskontingent i IF Borg pr. år

Barn 150,-

Voksne 200,-

Støttemedlem 50,-

Pensjonister 50,-

Treningsavgifter for fotballen pr. år

6 år Gratis

7-12 år 600,-

13-16 år 1200,-

Junior og senior 1650,-

Veteran 800,-

Treningsavgifter for turn pr. halvår

Nøster (4-5 + 6-8 år) 250,-

Turn (9-12 + 13-18

år)

275,-

Step 475,-

Deltakelse i våre aktiviteter forutsetter at du betaler kontingent og treningsavgift,

både av hensyn til forsikring og regelverk for offentlig støtte.

Du vil få en giroblankett for innbetaling av kontingent og treningsavgift.

Medlemskap gir deg rabatt på kjøp av varer hos G-Sport i Skien og

Porsgrunn.

43 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Vårdugnad 2010

Den 29. april arrangerte vi vårdugnad.

Med raker og malepensler møtte

iherdige borgere opp og gjorde en flott

innsats. Vi var ikke på langt nær så

mange som i fjor, men innsatsen til

dem som kom, var det ingen ting å si

på.

Vi fjernet gamle mål og metallskrap,

kuttet ned gamle lysmaster, reparerte

tribunen, oljet fotballbingen og de nye

trebenkene, malte de gamle, og

ryddet og raket på det fine anlegget

vårt. Kiosken ble vasket og er klar for

storsalg til is-sultne fotballspillere.

Det vanket gratis pølser, brus og is til

store og små.

Tusen takk til alle som stilte opp

denne fine vårdagen!

44 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Frisør Kjerstin

«Salong Gregorius»

Gregorius Dagssonsgt. 220

Tlf. 35 50 17 70

Statoil Bratsberg

Åpningstider:

Man-Fre 07.00-23.00. Lørdag og Søndag 08.00-23.00

Tlf.: 35522191

45 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


Rideskole for nybegynnere og

øvede i alle aldre fra 4 år og

oppover.

Sprang- og dressurridning og

terapiridning.

Runderidning for de minste lørdag

kl.12

Kontakt Geir Kalland tlf. 91110773

www.vestreborge.no

Vakttelefon 90950035

Din lokale trelast og byggevarehandel

Tlf: 35506290

46 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


47 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no


48 Borgguiden 2010 | informasjon finner du også på www.ifborg.no

More magazines by this user
Similar magazines