Les mer - HÃ¥logaland kraft

hlk.no

Les mer - HÃ¥logaland kraft

Her er årets kandidater til

Positiv energi-prisen 2008:

kraftkost

Nr. 2 - 2009 - 10. årgang

Kandidat

1

Stem på din

favoritt

Om strømregningen

Kandidat

2

Måleravlesning via

Internett og SMS

Rekruttering og utplassering

Skolebesøk

Kandidat

3

Altibox har hovedrettigheten

til norsk toppfotball på TV

Tlf. 77 04 25 00 | www.hlk.no1


Positiv Energi-prisen 2008

Stem på din favoritt nå!

- www.hlk.no

En gang i året ønsker Hålogaland Kraft å gi en skikkelig påskjønnelse til

en hverdagshelt som virkelig bidrar med positiv energi i lokal samfunnet.

Blant mange gode forslag har vi plukket ut tre verdige kandidater. Disse

blir presentert her og på internett. Du kan være med på å bestemme

hvem av disse som fortjener prisen aller mest på følgende måter:

Send SMS med

ditt kandidatnr til

97 60 48 23

Positiv energi-prisen er en gave på kr 20 000,-

som skal doneres til et formål som omhandler

barn og unge i Hålogaland. Nå er det du som

bestemmer hvem som vinner!

www.hlk.no

Pr post:

HLK, 9480 Harstad

Mrk: Positiv energipris

Kandidat 1: Rolf Hall

Fra begrunnelsen:

Rolf

Hall i Harstad

turnforening

har vært en ildsjel

i en årrekke

innen flere lag

og foreninger!

Særlig i Harstad

turnforening, der han alltid er til stede ved

turntreninger. Motiverer og veileder barna

under trening på en meget positiv og fin

måte. Alltid glad, blid og positiv. Sier

nesten aldri nei. Som trener gjennom 35

år har han aldri har krevd noen form for

honorar. Han har vært aktiv dykker. Kan

huske at han tok med alle ungene på svømmingen

til dykkerkubben på lørdager etter

turntreningene. Jeg møter en like aktiv og

engasjert Rolf nå som da han var trener

for meg i turnforeningen for 26 år siden.

Uansett hvor du treffer på denne mannen,

så vil du bli møtt med et stort smil. De

som er i like bra fysisk form som han når

de kommer i hans alder, skal prise seg lykkelig.

Han stiller på Idrettskolen, rugby,

dykking, turn for veteraner og innebandy.

Og han tenker i hovedsak på bredden i

idretten.

Kandidat 2: Rolf Solsvik

Fra begrunnelsen:

Jeg ønsker å

foreslå Rolf

Solsvik fra Fenes

på Grytøy

som kandidat

for Positiv

energiprisen.

Rolf er et ekte sosialt kraftverk for vårt

lokalsamfunn. Han engasjerer seg i veldig

stor grad i svært mange prosjekter og

arbeider utrettelig for å få et godt fellesskap

og tilbud for ungene i bygda. Han

har restaurert underetasjen og kjøkkenet

på ungdomshuset slik at det kan brukes til

ungdomsklubb, festligheter og arrangement.

Alt av aktivitet i Velforeningen står

han i spissen for. Det er aldri et nei å høre

hos Rolf, og han stiller opp hver gang noe

trengs å bli gjort. Rett før jul bygde han

sammen med en venn på dugnad en hel

ambulanse garasje som skal bedre ambulanseberedskapen

for hele Grytøy. Han

står i spissen for et lokalt historielag som

skal samle inn og arkivere lokalhistorie fra

våre bygder. Dette setter spesielt den eldre

generasjonen svært stor pris på. Da det ble

barfrost skrapte han ren sin fiskedam og

inviterte bygdas barn og unge til skøyteløp.

Rolf er en beskjeden mann som etter

min mening virkelig gjør en stor innsats

for andre uten å tenke på egen fordel.

Kandidat 3: Knut Blengsli

Fra begrunnelsen:

Jeg foreslår

kino bestyrer

Knut Blengsli,

Lødingen, til

Positiv energiprisen.

Kinobestyrer

Knut

Blengsli og

Kinoens Venner i Lødingen sørger for at

kino og film alltid er like aktuelt i Lødingen.

Han skaffer premierefilmer slik at vi

i "bushen" kan se dagsaktuelle filmer. Han

finner stadig på noe morsomt som gir nye

rammer omkring kino og film. Det siste

er "Gebursdagfilm" dvs at kinoen leies til

"filmselskap" for barn. Dessuten jobber

han iherdig sammen med Kinoens Venner

for å skaffe penger til digitaliseringa av

kinoen – noe som kommer neste år. Det

er et "være eller ikke være" for Lødingen

Kino om han får penger nok til digitaliseringa.

En pris vil kunne bidra til dette. ■

Vanlig SMS-takst

2 3


Strømregningen er ikke alltid like lett å forstå. Derfor vil vi i hver utgave av

Kraftkost ta for oss tema vi opplever at mange av våre kunder lurer på.Tjenester som gjør det enda enklere og mer oversiktlig for deg som kunde

Måleravlesning via

hlk.no og SMS

For å få enda større valgfrihet, kan du registrere måleravlesningen via SMS og Internett.

Du kan også få påminnelse om avlesningen via e-post og SMS.

Husk at vi mer enn gjerne hjelper deg! Ring oss

på 77 04 25 00 eller se hvem som hjelper deg på

www.hlk.no. Her finner du også svarene på spørsmål

vi ofte får pluss svært mye annen informasjon.

I denne utgaven tar vi opp følgende: 1. Næringskunder får månedlig fakturering.

2. Strømkunder med stipulering. 3. Hva betyr interpolering

Faktureringsrutiner næringskunder

De største av våre næringskunder har i

flere år vært fakturert månedlig. Disse har

et anlegg som er timesmålt - dvs. at vi innhenter

alle forbruksdata uten å måtte dra

ut på anlegget.

Da flere av våre næringskunder har

ytret ønske om å få faktura hver måned,

har vi fra 01.01.2009 fakturert alle

nærings kunder med forbruk over 8000

kWh, månedlig. Dette fordi vi vil imøtekomme

ønsket og at våre kunder skal ha

en bedre oversikt over forbruket og motta

fakturaer med lavere beløp.

Ønskes faktura etter reelt forbruk, så må

måleren avleses rundt den 1. i hver måned.

Etter hvert blir alle anleggene timesmålt.

Innen utgangen av år 2013 tar vi

sikte på at alle våre kunder har fått skiftet

måler og slipper å lese av måleren selv.

vi får korrigert eventuelle skjevheter mht

fakturering av strømforbruk.

Avlesning kan gjøres så ofte du vil for

å få mest mulig korrekt forbruk til enhver

tid. Måleravlesning kan skje på følgende

måter:

- Via stømtelefonen 800 33012.

- Våre internettsider www.hlk.no

(se neste side).

- Via SMS

(se neste side eller www.hlk.no).

- Ringe inn avlesning på tlf 770 42626.

Interpolering

Mange kunder spør seg stadig hva interpolering

på fakturaen betyr. På baksiden

av fakturaen står alle avregningsdata,

hvilke tall vi har basert fakturaen på, det

vil si avlesninger, forbruk og pris.

Hvis det er beregnet en avlesning mellom

to målerstander, står det Interpolert

under avlesningsmåte (Avl.måte). Det betyr

at det ikke er stipulert, men beregnet ut

fra en reell avlesning som vi har mottatt fra

kunden eller at en av våre målermontører

har vært på anlegget og lest av måleren. ■

Måleravlesning via SMS:

1. Registrer deg som bruker:

Send ”hlk reg ditt kundenummer og ditt målernummer

til 2080. Dette gjøres kun én gang, og du skal

kun bruke de sju første sifrene i kundenummeret.

Eks: hlk reg 1234567 9876543

Sender du fra et annet nummer, vil avlesningen ikke

registreres. Bytter du mobilnummer, må du registrere

deg på nytt som bruker via ditt nye mobilnummer.

Du får en kvitteringsmelding med instruksjoner.

Du kan nå registrere avlesningen via SMS. Dette

koster det samme som en vanlig tekstmelding.

Kvitterings- og påminnelsesmeldinger du mottar fra

oss, er gratis.

2. Ved avlesningsdato eller så ofte du vil, send ”hlk målerstand” til 2080. Du får kvittering

(gratis) på at avlesningen er registrert og forbruk siden siste avregning. Eks: hlk 32850

Påminnelse om måleravlesning

Når fristen for måleravlesning nærmer seg, vil du motta en påminnelse fra oss på det

mobil nummeret du benyttet til registrering.

Måleravlesning via hlk.no:

1. Registrer deg som bruker på vår hjemmeside www.hlk.no under ”Dine sider”.

Skriv inn ditt kundenummer, sju første siffer, og trykk på hent pinkode.

Du registrer nå e-postadresse, kundenummer og målernummer. Trykk send. Pinkode vil

bli sendt din registrerte e-postadresse. NB! Ved ny e-postadresse må denne endres på

”Dine sider”.

Stipulering

Hvis anlegget ditt har vært stipulert (beregnet

et forbruk) over lang tid, så blir

2. Ved mottatt pinkode går du inn på ”Dine sider” på www.hlk.no.

det nå opplyst om dette på baksiden av

Her kan du blant annet registrere måleravlesning, få påminnelse pr. e-post om måleravlesning,

se historisk forbruk - med mer.

fakturaen. Dette for å orientere om at

anlegget snarest mulig må avleses, slik at

4 5


Rekruttering

og utplassering

Hålogaland Kraft har for tiden inne

elever fra elektroklassen fra Stangnes

videre gående skole. Som en del av opplæringa

i GK Elektro skal alle elevene

være utplassert i en relevant bedrift, som

f. eks. Håloga land Kraft. For Hålogaland

Kraft sin del er dette en ypperlig anledning

til å rekruttere nye montører og

energimontør lærlinger. Samtidig viser vi

at vi ønsker å rekruttere fra nærmiljøet.

En av elevene, Alexander Danielsen

fra Medkila, går på Vg 2 elektro og har

vært så heldig og fått utplassering her på

Håloga land Kraft. Alexander har vært her

i en uke og skal være totalt fire uker.

I tida ved Hålogaland Kraft har han

deltatt i arbeider med blant annet oppsett

og montering av kabelskap, målermontasje

i hus og tilkobling av kabel i stolpe. Dette

er en type arbeid han vil få mye av hvis

han får lærlingplass her hos oss.

- Så langt har det vært topp å være utplassert

her hos Hålogaland Kraft. Jeg er

kjempefornøyd og ser at dette er en svært

aktuell lærebedrift for meg, sier Alexander

Danielsen. ■

En annerledes og positiv hverdag!

Skolebesøk

Hvert år inviterer vi mange skoleklasser til

en annerledes og positiv hverdag.

Positiv Energi og elsikkerhet er den

røde tråden i opplegget, som i hovedsak

består av sunn mat og sunn og nyttig

teori/praksis. Vi ønsker å fortelle om

våre arbeidsoppgaver, produkter og daglige

gjøremål. I tillegg får du det mange

vil mene er et sunt avbrekk fra en vanlig

skole dag.

På grunn av stor pågang er vi nødt til

å begrense invitasjonen til 6. og 9. klassene

i vår region. Invitasjonen til skolene

er sendt. Har du ikke hørt noe om dette

fra din skole Spør læreren! Klassen kan

også selv sende en søknad til oss på e-post:

hlk@hlk.no (merk søknaden "Skolebesøk")

eller benytt påmeldingsskjemaet på

www.hlk.no. ■

7


Altibox-kundene får

det beste tv-tilbudet

for norsk toppfotball noensinne

Alle de 240 tippeligakampene og 30

kamper fra Adeccoligaen vil bli overført

på Altibox-portalen. Fotballkampene vil

inngå som en del av tv-basispakken for

Altibox-privatkunder. For fotballsesongen

2009 får alle tv-basiskunder med internett

tilgang til norsk toppfotball uten endringer

i prisen. Kundene kan dermed gleder

seg til å se alle Tippeligakampene og alle

tv-produserte kamper fra Adeccoligaen.

Fra 2010 sesongen blir det enda mer, da

kommer også alle landskampene, cupen

og kamper fra kvinnenes Toppserie på tv

fra Altibox.

Hålogaland Krafts tv-kunder kan

se fram til en helt ny fotballopplevelse

med Altibox. I tillegg til å kunne følge

alle kampene fra Tippeligaen direkte,

tilbyr Altibox en nylaget arkivtjeneste.

Fra fotball arkivet kan kundene selv velge

når de ønsker å se kampene på tv eller

gjennoppleve høydepunkt og skåringer.

Arkivtjenesten er tilgjengelig for alle

tv-basiskunder, uavhengig av om de har

PVR-opptaker. I kampene som ligger i

fotballarkivet er det også mulig å spole

eller spille hendelser sakte.

Har du Altibox i dag og ønsker å få

tilgang til TV, eller ønsker du å bestille

Altibox-abonnement Send en e-post til

salg-bb@hlk.no eller ring 77 04 26 17 ■

Dette er mulig. Her og nå.

I samarbeid med stadig flere partnere utvider og bygger Altibox ut fibernettet på

nye steder og byer i Norge. Samtidig utvikler vi nye løsninger og forbedrer våre

nåværende tjenester hele tiden. Hastigheter økes, fotballrettigheter sikres og

filmutvalget utvides. Blant annet.

Ingen vet hva framtidens kommunikasjons- og teleteknologi kan bringe av forbedringer

og muligheter. Det eneste vi vet er at med Altibox i huset står du allerede

i dag klar til å ta i mot og få glede av disse løsningene. Alt er mulig. I dag og i

framtiden.

Hjemmetelefon

IP-telefoni

Ingen tellerskritt til Norden

Telefonsvarertjeneste

Viderekoblingstjenester

Tv

Over 150 tv- og radiokanaler

HD-kanaler

PVR (opptak)

Eksklusive fotballrettigheter

Filmleie

Interaktiv tv-portal med nyhetsoversikt,

e-post, spill og mye mer

Internett

Lynraske internettlinjer begge veier

E-post og hjemmeside

Full sikkerhetspakke

Sikker lagring

Spillservere

8 9


Håvards kraft-tips

Håvard Stavrand følger daglig med på prisutviklingen på Nord Pool,

den skandinaviske kraftbørsen. Det er nemlig der han kjøper strømmen

vi videreselger til våre strømkunder. I denne spalten deler han

sin kraft-kunnskap med dere.

Det Lokale Eltilsyn

(DLE) informerer

Tilsynsrapporter og andre innspill fra DLE, Det lokale elektrisitetstilsyn,

indikerer at det er feil ved 60 prosent av kontrollerte nye

elektriske anlegg i boliger her i landet.

Spotprisutviklinga i januar og februar

Nordnorsk spotpris falt videre etter nyttår

pga. forbruk under det normale, sammen

med mildt og vått vær. Gjennomsnittsprisen

var 38 øre/kWh og 34 øre/kWh. Høy

vann- og vindkraftproduksjon i Norden

har forsterket prisfallet. Nordnorsk

spotpris har i gjennomsnitt vært 0,5 øre/

kWh dyrere enn sørnorsk. Prisforskjellene

i Norge skyldes fremdeles følgende:

Ulikhetene i pris mellom nord og sør

oppstår fordi Norge nå fungerer som to

atskilte kraftmarkeder så lenge sentralnettet

ikke har kapasitet til å jevne ut

forbruk og produksjon fullt ut. Da dannes

flaskehalser som medfører kostnadsøkning

i underskuddsområdene.

Forventninger videre

Strømeksporten fra Sør-Norge til Sverige

vil ifølge Statnett begrenses fram til sommeren

pga. fortsatte kabelproblemer. Mye

snø i sør gir dermed kraftoverskudd som

ikke så lett lar seg eksportere nord- og

østover. Resultatet blir nok lavest priser

i sør så lenge vi i nord ikke får nedbør

utover det normale.

Ut mars forventer markedet nordnorsk

spotpris omkring 30 øre/kWh og

deretter sommerpris på ca.25 øre/kWh.

Mildvær og mye nedbør på kort sikt

sammen med stadig fallende olje- og kullpriser

på lengre sikt trekker ned verdien

på energi generelt, også på elektrisitet.

Markedet forventer gjennomsnittlig

spotpris opptil 35øre/kWh mot slutten av

2009. Økning i olje- og kullpris, sammen

med tørt vær vil imidlertid kunne heve

spotprisen på strøm. Det forventes inntil

0,5 øre/kWh dyrere spotpris i nord enn i

sør resten av vinteren.

Verdensøkonomien viser få tegn til

bedring. Dette bidrar til å holde energiprisene

lave både i 2009 og kanskje også i

2010.

Fastpris eller spot

Været betyr aller mest for prisutviklinga

videre. Mye snø kan gi mye smeltevann

til våren, som presser ned spotprisen. Pr.

i dag har Sør-Norge mest snø og de beste

utsiktene til lav sommerpris.

Fastpristilbudene har også falt de siste

fire månedene. Spotprisavtale har vært

gunstigst så langt denne vinteren sammenlignet

med fastprisavtale.

Vrient å velge Fastpristilbudene

nærmer seg nå ganske lave nivåer. Men

husk et generelt råd: Forbrukermyndighetene

anbefaler ofte spotprisprodukter hvis

økonomien din tåler prissvingninger.

Fastpris gir trygghet mot prisstigning,

men slik trygghet kan oppleves kostbar

ved fortsatt fallende spotpriser.

Kontakt oss gjerne på telefon eller sjekk

prisutviklinga på www.hlk.no, så skal vi

prøve å hjelpe deg. ■

All utførelse og vedlikehold av elektriske

anlegg skal utføres av en virksomhet som

er registrert i DSBs sentrale register (www.

dsb.no). Arbeidet ledes av en faglig ansvarlig

(installatør) og skal utføres av elektriker

som er ansatt hos installatør.

Installatørbedriftene er underlagt tilsyn

fra DLE. DLE styrer ressursbruken mot

de virksomhetene som leverer anlegg med

flest feil og mangler. Et slikt risikobasert

tilsyn innebærer at DLE bevisst plukker ut

virksomheter og anlegg for kontroll hvor

sannsynligheten for å avdekke feil er stor.

Forskriften pålegger installatør å

overlevere dokumentasjonen til eier av

anlegget etter endt oppdrag. Installatørbedriftene

plikter å skrive en samsvarserklæring

og dokumentere at anlegget er

utført og kontrollert slik at det oppfyller

sikkerhetskravene i forskriften. Denne

samsvarserklæringen er kundens ”garantiseddel”,

dersom det i ettertid viser seg å

være feil ved anlegget.

Anlegg og skjulte varmeanlegg (varmekabel,

FLEXIT og lignende), som ikke

er utført av faglig ansvarlig installatør, er

ulovlig og må frakobles.

Husk!

Skal du være sikker på at anlegget ditt

ikke må gjøres på nytt eller at du selv må

dekke reparasjonen i garantitiden, må du

sørge for at du benytter faglig ansvarlig

(installatør). I tillegg må du påse at du får

nødvendig dokumentasjon for utført jobb

av installatøren. ■

10

11


Er alt i orden

Er alt i orden Under kan du hjelpe oss å hjelpe deg

q Jeg vil oppdatere min gjeldende kontaktinformasjon

(skriv inn nedenfor)

q Jeg vil vite mer om kraftmarkedet, avtaler og kraftpriser

q Jeg vil vite hvilken avtale jeg har (evt. om jeg har)

q Jeg vil bestille kraftavtale fra Hålogaland Kraft

q Jeg vil ha informasjon om bredbånd

q Jeg vil kontaktes av dere

(skriv inn tema under, eks. faktura, kraftavtaler, etc)

Tema:

Annen tilbakemelding du ønsker å gi oss

Hålogaland Kraft as

Svarsending 9750

0098 OSLO

Design & produksjon: vizuelli.no

Kundenummer (se faktura)

(sju første siffer - ta ikke med evt. nuller foran)

Navn

Adresse

E-post

Mobil

Postnr./-sted

Bruk Internett, Strømtelefonen eller SMS

Neste frist for innmelding av måleravlesning:

1. mai 2009

USKELAPP

Avlesning kan også meldes inn dagene før og etter

fristen. Vi beregner da målerstand pr. fristdato.

▼ Her kan du notere målepunktID

Dato/signatur


▼ Her kan du notere målernummer

NB!

12

▼ Her kan du notere målerstand

MålepunktID og målernummer finnes på

baksiden av faktura.

NB! Kortet skal ikke returneres til oss

Internett: www.hlk.no

Strømtelefonen: 800 33 012

SMS: 2080

Bruker du Strømtelefonen Husk da å bruke målepunktID og ikke kundenummer

ved innmelding! Innmelding via Internett/SMS fungerer som tidligere.

More magazines by this user
Similar magazines