Lenvik kommune

tromsfylke.no

Lenvik kommune

Statistikk for Lenvik kommune

1990 - 2010

Statistikken er utarbeidet i Panda-systemet med

utgangspunkt i tall fra Statistisk Sentralbyrå


Statistikkområder

• Befolkningsutvikling

• Befolkningsvekst

• Nettoflytting

• Inn- og utflytting

• Fødte og døde

• Fødselsoverskudd

• Arbeidsledige

• Sysselsatte

• Boligbygging


Antall

Befolkning - Lenvik kommune

12000

10000

8000

6000

Befolkning

4000

2000

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Vekst

1,50 %

Befolkningsvekst i Lenvik kommune

1,00 %

0,50 %

Befolkningsvekst

0,00 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-0,50 %

-1,00 %

År


Vekst

Befolkningsvekst etter type - Lenvik kommune

1,50 %

1,00 %

0,50 %

0,00 %

Nettoflytting

Fødselsoverskudd

Befolkningsvekst

-0,50 %

-1,00 %

-1,50 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

100

Nettoflytting i Lenvik kommune

50

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nettoflytting

-50

-100

-150

År


Antall

Inn og utflytting i Lenvik kommune

700

600

500

400

Innflytting

300

Utflytting

200

100

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Mobilitet i befolkningen

Inn- og utflyttingsmobilitet i Lenvik kommune

6,00 %

5,00 %

4,00 %

3,00 %

Innflyttingsmobilitet

Utflyttingsmobilitet

2,00 %

1,00 %

0,00 %

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Fødte og døde i Lenvik kommune

180

160

140

120

100

80

Døde

Fødte

60

40

20

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Fødselsoverskudd i Lenvik kommune

60

50

40

30

Fødselsoverskudd

20

10

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Arbeidsledige i Lenvik kommune

350

300

250

200

150

Arbeidsledige

100

50

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Sysselsatte i Lenvik kommune

7000

6000

5000

4000

3000

Sysselsatte

2000

1000

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Antall

Boligbygging i Lenvik kommune

100

90

80

70

60

50

Boligbygging

40

30

20

10

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År


Boligbygging

Boligbygging og nettoflytting - Lenvik kommune

100

1997

1995

90

80

1996

1994

2005

70

1992

2003

2004

1993

60 2008

50

1999

2010

2000

2007

1998

40

2001

2002

30

1991

2006

20

10

2009

0

-150 -100 -50 0 50 100

Nettoflytting

More magazines by this user
Similar magazines