Lenke til pdf. - Business Region Bergen

brb.no

Lenke til pdf. - Business Region Bergen

ererer

muligheter


Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion

Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er

åpningen mot verden – veien ut og veien inn.

Ved den vestlandske kystleia har vi gått fra fiskesjarker og garn til

undervannsteknologi og skipsnæring. Olje- og gassvirksomhet, rør på

kryss og tvers over havgrenser, til Europa, til verden – regionen er i front

med fremtidens løsninger.

Modige tanker genererer nyskaping og nyskaping genererer vekst.

Utdanning tiltrekker nye krefter og ny ekspertise. I Bergensregionen blir

vi filosofer, økonomer, ingeniører, lærere og medisinere. Vi forsker i og

på havet, på teknologi og populærvitenskap, og vi deler tanker og ideer,

erfaring og kunnskap.

Byen har nerve og gir rom for engasjement og begeistring, ungdommelig

vågemot og moden idérikdom. Her møtes vi, handler, enes og strides.

Et innovativt kultursentrum og en ekstrem natur lokker til seg mennesker

fra hele verden, de tar med seg eventyrlige minner hjem.

Regional lidenskap og entusiasme samler og utvider. Mangfoldet er vår

styrke – det inviterer til livskraft, opplevelse og vekst. Med nes, fjord og

øyer i ryggen ser vi fremover, sammen.

Fakta om Bergensregionen:

Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er

sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.


Kunnskapsbaserte næringsklynger

Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø

som er utviklingsaktører for regionens ledende miljøer innen:

ENERGINÆRINGEN

Olje, gass og fornybar energi

MARITIM NÆRING

Rederi, verft, samt tjeneste- og utstyrsleverandører

Sammen skal vi

skape en dynamisk

vekstregion

MARIN NÆRING

Fiskeri, oppdrett og marine produkter

OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV

MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV

Media, design, film og musikk

REGIONEN HAR OGSÅ STERKE FINANS- OG IKT-MILJØ


Vi blir filosofer, økonomer,

forskere og ingeniører.

Utdanning tiltrekker nye

krefter og ny ekspertise.

EN LEDENDE NORSK KOMPETANSEREGION

OVER 30 000 STUDENTER OG 4 000 FORSKERE

Universitetet i Bergen

Norges Handelshøyskole

Høgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Bergen

BI Bergen

Høgskolen Stord/Haugesund

Bergen Arkitekt Skole

samt flere mindre høyskoler

CMR – Christian Michelsen Research

CMI – Christian Michelsen Institute

Havforskningsinstituttet

Bjerknessenteret for klimaforskning

Nansensenteret: Nansen Environmental and

Remote Sensing Center

SNF – Samfunns- og næringslivsforskning ved NHH

Uni Research

Haukeland Universitetssykehus

ererer

kunnskap


ererer

eksperter

Modige tanker

gir nyskaping

og nyskaping

gir vekst

NORGES LEDENDE ENERGIREGION INNEN PRODUKSJON,

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foto: Bergen Group

Tall for olje, gass og fornybar energi i Bergensregionen:

221 milliarder i omsetning (over 8 millioner per ansatt)

72 milliarder i verdiskaping (over 2,6 millioner per ansatt)

27 000 ansatte, 1 350 bedrifter


Her møtes vi, handler,

enes og strides – en region

i front med fremtidens

løsninger

EN AV DE MEST KOMPLETTE MARITIME NÆRINGSKLYNGER

I NORDEN OG VERDENSLEDENDE PÅ MANGE FELT

Tall for maritim næring i Bergensregionen:

89 milliarder i omsetning (over 4,7 millioner per ansatt)

21 milliarder i verdiskaping (over 1,1 millioner per ansatt)

19 000 ansatte, 1300 bedrifter

ererer

samhandling


Fra fiskesjark og garn til

undervannsteknologi og

skipsnæring – havet er

åpningen mot verden

ererer

verdier

Foto: Helge André Njåstad, Austevoll

NASJONAL MARIN AKTØR MED UNIKT

INTERNASJONALT FORSKNINGSMILJØ

Tall for fiskeri, oppdrett og marine produkter i Bergensregionen:

20 milliarder i omsetning (6,6 millioner per ansatt)

2,8 milliarder i verdiskaping (0,9 millioner per ansatt)

3 000 ansatte, 900 bedrifter


Innovativt

kultursentrum og

ekstrem natur gir

eventyrlige minner

ererer

opplevelser

NORDENS MEST SPENNENDE REGION FOR

NATUR- OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER

Tall for opplevelses-, kultur- og reiselivsnæringen i Bergensregionen:

11 milliarder i omsetning (0,9 millioner per ansatt)

4 milliarder i verdiskaping (0,3 millioner per ansatt)

13 000 ansatte, 2 600 bedrifter

Foto: Vidar Langeland


ererer

kreativitet

REGIONEN ER en nerve

av ideer og initiativ

– sammen skaper vi

begeistring

BREDT KREATIVT MILJØ MED

STORT MANGFOLD AV ULIKE BEDRIFTER

Foto: Pål Hoff

Tall for media og kulturbasert næringsliv i Bergensregionen:

9 milliarder i omsetning – 1,5 millioner per ansatt

3 milliarder i verdiskaping – 0,5 millioner per ansatt

6 200 ansatte, 900 bedrifter samt 5 750 enkeltmannsforetak


velkommen til

bergensregionEN

Verdiskaping

Verdiskaping er i denne brosjyren definert som summen av driftsresultat

og lønnskostnader. Tallene er fra 2008.


Business Region Bergen driver regional

næringsutvikling, etablerersenter, profilering

og markedsføring av Bergensregionen.

På våre nettsider kan du lese mer om næringslivet i

Bergensregionen og laste ned PowerPoint presentasjon

til egen bruk. Du finner også Strategisk Næringsplan for

Bergensregionen og Profilhåndbok for Region Bergen.

Dette er et felles merke og kommunikasjonskonsept som kan

benyttes av alle aktørene i regionen.

Business Region Bergen

Strandgaten 6, NO-5013 Bergen, Norway

T: +47 56 90 11 50 F: +47 56 90 11 51

post@brb.no www.brb.no

Bergen | Askøy | Fjell | Sund | Øygarden | Os | Fusa | Samnanger | Austevoll | Stord | Vaksdal | Osterøy

Lindås | Meland | Fedje | Radøy | Austrheim | Masfjorden | Modalen | Gulen | Hordaland fylkeskommune

Bergen

Produsert i november 2010 – 5000 eksemplarer

More magazines by this user
Similar magazines