MEDLEMSBLAD NR 3______25 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

agder.lr.no

MEDLEMSBLAD NR 3______25 - Norsk Landbruksrådgiving Agder

Rådgiving og

forsøksvirksomhet i landbruket

Vekstnytt grønnsaker 19.08.2009

Dette varselskrivet er kjøpt fra GAFA Vestfold for distribusjon til dere som er

grønnsaksprodusenter i Vest-Agder.

Norsk Landbruksrådgiving Agder har leid inn Erling Stubhaug, tlf: 902 05 677 som

rådgiver på grønnsaker. Ring ham dersom du har spørsmål ang dyrking.

Fra: GA-FA, seksjon grønnsaker Dato: 19.08.09. Antall sider, inkl. denne: 2

Bakterieråte i kepaløk

Vi minner om oppslaget om forholdsregler ved innhøstingen av kepaløk som ligger

elektronisk også på www.gafa.no med følgende tekst:

”Forholdsregler ved innhøsting/tørking av løk for å unngå videre problemer med råte

Forhåndsreglene under er ført i pennen av fagkoordinator på grønnsaker Gerd Guren,

etter innspill fra en rekke fagpersoner. – 13.08.2009

Herved følger noen forholdsregler basert på tidligere erfaring og informasjon du som

løkdyrker kan bruke for å begrense råteproblemet:

• Det må være tørre forhold under rykking. Vent også til nattedoggen forsvinner før

du starter rykkearbeidet. Dette er den viktigste ”kjøreregelen” du bør overholde.

• Det er en fordel om du ved rykking fordeler løken over hele senga.

• Vurder å droppe topping hvis det er råte i feltet, gjennomfør heller tradisjonell

rykking og bakketørking.

• Velger du likevel å kutte bladverket, vær spesielt nøye med gode værforhold under

topping, ikke fuktighet i bladtoppen mellom bladkutting og innkjøring, men fordel

med noen timers soltørking. Ikke kutt for kort (minimum 12 cm).

• Høst inn løken under tørre forhold. Vent til nattedoggen er borte. Dette er like viktig

nå som under rykking.

• Unngå å såre løken ved rykking, høsting, transport eller innlagring.

• Hvis det er praktisk mulig, hiv ut løk med toppråte under innhøsting.

• 1. tørkefase: Rask overflatetørking etter innkjøring (37 dg). Ved mistanke om

bakterieråte, maks 20 °C. Bruk store luftmengder (full viftekapasitet) og tørr luft (må

muligens fyre opp til 20 °C for å få til tørr luft). Bruk uteluft. Denne prosessen skal

skje raskt.

• 2. tørkefase: Ettertørking av løkhals og 24 skall og skallfarge: Reduser luftmengda til

1


150300 kbm/t/time, bruk tørr luft RH 4060 %, maks 2022 °C. Varighet: tidligløk min

10 dager (helst lengre), seinere løk 34 uker.”

Kålflue

Eggfangst i sandfeller i snitt av 10 planter siste uke

Brunlanes (sommekål): 6,0 egg / plante

Re (kinakål): 2,5 egg / plante (siste uke er registreringen gjort i nyplanting på

ny lokalitet)

Gulrotflue

Det er gjort fra 7-45 fluer / limfelle i selleri sist uke. I gulrotåkrene ligger funnene på fra 0-

3, men det ble registrert i løpet av de siste 24 timer (fra i går til i dag) 2 stk på ei felle

hvilket gir en indikasjon på at en selv bør følge med oftere en ellers vanlig.

Gulrotsuger

Det første skikkelige utsvermingen til barvegetasjonen for overvintring ble observert i

slutten av sist uke og vil pågå i flere uker. Har du anledning til å frese ned områder av

åkeren med stor skade av sugeren gjør det. Nedfresing umiddelbart etter høsting er også

anbefalt.

Snegle

Det observeres en god del snegler og følg opp (etterfyll) med snegleåte. Dersom det blir

mange av dem inne i selve åkeren, blir de erfaringsmessig vanskelige å få bukt med

angrepet. Svarte belter rund åkeren (harving) – også utover høsten - er et godt tiltak i tillegg

til strøing med granulat. Se ellers anbefalinger med middelvalg og dose i

plantevernplanen.”

Soppsjukdommer i gulrot

Vi minner om det relativt ekstreme soppværet som har vært de siste 2-3 ukene (det er noe

bedre nå) og følg dermed svært godt med i riset hvordan evnt. sopp utvikler seg. Bruk de

tiltak som er tilgjengelige. SE Vekstnytt 13. juli for behandlingsprogram for konsum- og

industrirot. Cercospora er observert i noen åkre.

Løkbladskimmel og kålbladskimmel

Det er godt skimmelvær med høy luftfuktighet og nattetemperaturer over 10 grader. Gi

beskjed til GA-FA om du registrer skimmel.

Overgjødsling

Vurder om det kan ha kommet så mye nedbør på dine arealer at gjødselmengen må skrus

opp pga nedvasking. Det er mange vurderinger som i så måte kan gjøres (jordart, farge,

høstetid etc), men tenk også på å etterfylle andre næringsstoffer en kun N. Kontakt GA-FA

ved behov for en diskusjon.

Værvarsler - Vi ”anbefaler” å følge med på www.yr.no.

2

More magazines by this user
Similar magazines