Varsler konkursfare.pdf

webvision.jhl.no

Varsler konkursfare.pdf

Mandag 17. september 2007

HAUGESUNDS AVIS

12

«Hele Norge»

samlet i Hønefoss

BERGEN: Den 29. oktober blir

en merkedag for Statens kartverk.

Da skal arbeidet med å

samle alle landets eiendommer

i ett register være avsluttet.

Registerføringen foregår ved

Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Fra mars 2004 er lassevis

med gamle grunnbøker og andre

dokumenter kjørt fra tingretter

landet rundt og lagret i

Hønefoss.

– Vi har til sammen 5.500

hyllemeter med papir. Vi kaller

dem pantebøker for å skille

dem ut fra Grunnboka, som nå

er et elektronisk register, sier

underdirektør Magne Haglund

ved Tinglysingen som er en

egen avdeling i Kartverket.

Det er slutt på å lagre papir

og bokstavelig talt føre Grunnboka

for hånd. Nå skannes

skjøtene inn i den elektroniske

Grunnboka, og deretter returneres

originalen til kjøperen.

Tidligere foregikk tinglysingen

lokalt hos sorenskriver eller

tingrett, på til sammen 87 steder

over hele landet. Nå er

denne virksomheten skilt ut fra

domstolene og møysommelig

overført til Kartverket i Hønefoss.

NTB

Taxisjåførene må

bruke bilbelte

STJØRDAL: Norges Taxiforbund

går nå inn for obligatorisk bilbeltebruk

for taxiførere.

Til nå har denne yrkesgruppen

vært unntatt fra det generelle

kravet om beltebruk i trafikken.

Forbundets landsmøte ble i

helgen avviklet i Stjørdal. I sitt

handlingsprogram går nå forbundet

inn for endre en tidligere

anbefaling om beltebruk

til at bruken må være obligatorisk.

NTB

Traktorboom gir

rekordsalg

OSLO: Salget av traktorer øker

for sjette året på rad, med forventninger

om 25 prosent flere

solgte traktorer i år enn i fjor.

Og hestekreftene blir flere og

flere.

I august viste salget en oppgang

på 4,9 prosent. Det er lavere

enn det var i vinter, men

året under ett vil bli godt for de

største importørene, skriver

Nationen.

– Vi forventer at salget går

opp fra 1,3 milliarder kroner i

fjor til oppimot 1,5 milliarder

kroner i år. Det vil si et salg totalt

sett på rundt 4.500 traktorer

i år, mot drøyt 4.000 i fjor,

sier Jarle Kleppan, ansvarlig for

maskinsalg i Felleskjøpet.

Det er en økning på 25 prosent

flere solgte traktorer, og

drøyt 15 prosent høyere omsetning

i kroner og øre. Det er

samtidig også en trend at bøndene

ønsker seg mer motorkraft

bak panseret. Snittet på

traktorene som selges er nå

opp imellom 100 og 115 hestekrefter.

For 20 år siden var 66-

67 hestekrefter det mest vanlige.

NTB

Arbeidsliv

Enkelte skyer i AS Noreg

er mørke. Bedriftsrådgjevar

Tor Magnar Kambe

(39) ser no fleire klare faresignal

om at bedrifter

kan gå konkurs.

Tekst: ARNE FRØKEDAL

Foto: ALF-ROBERT SOMMERBAKK

VINDAFJORD: Gjennom sitt arbeid

med ei rekkje bedrifter på

Haugalandet og Sunnhordland

anar Kambe illevarslande teikn.

For sjølv om det er svært gode tider

i næringslivet med full sysselsetjing,

bra rekneskapstal og

stappfulle ordrebøker, lurer farane.

– Alt som går oppover vil ein

ende ta. Etter ein langvarig opptur

vil det koma ein korreksjon i

marknaden, seier bedriftsrådgjevaren

i Ølen.

Gode rutinar

Tor Magnar Kambe vil ikkje vera

dommedagsprofet og mala fanden

på veggen. Dei aller fleste

greier seg svært godt. Likevel ser

han ein fare for at det kan koma

konkursar i større bedrifter.

– Til ein viss grad er det opp til

bankane korleis dei vil styra situasjonen

når det buttar imot;

opna konkurs eller gi meir kreditt.

Og taparen blir dei som

ikkje følgjer med i timen.

Hans råd er at bedriftene sjølv

følgjer godt med korleis helsetilstanden

i marknaden er og

har rutinar for kontinuerleg

Feil bruk av tanker førte til rask kantring

OSLO: Feil bruk av tanker ment for

å gi mer komfortabel gange, gjorde

at «Bourbon Dolphin» kantret

så fort. Det mener en ekspert.

De såkalte rullereduksjonstankene

skal ikke brukes under ankerhåndteringsoperasjoner,

men

det ble de på «Bourbon Dolphin»,

skriver VG.

overvaking av kundar, leverandørar

og samarbeidspartnarar.

– Kredittinformasjon eir eit

godt verktøy. Vår erfaring er at

det i det siste har komme inn

fleire og større inkassosaker på

bedrifter i regionen, seier den

daglege leiaren i Kambe Regnskap

& Rådgivning AS.

Alarmerande

Tal frå kredittinformasjonsselskapet

Dun & Bradstreet Norge

byggjer opp om Kambes bekymring.

For første gong sidan

2004 aukar nå konkurstala, og

utviklinga er alarmerande.

Etter ein mindre auke i årets

første kvartal, steig konkurstalet

i andre kvartal frå 618 til 1.028

samanlikna med

same periode i

2006. Dette gir

ein auke på ca 80

prosent.

– Det er for tidleg

å slå fast at me

går mot lågkonjunktur,

men dette

er eit kraftig signal om eit

skifte. Konkursstatistikk er eit

viktig måleinstrument på tilstanden

i næringslivet, og det

skal bli veldig spennande å lesa

utviklinga utover hausten, seier

marknadssjef Kjell-Ola Kleiven i

Dun & Bradstreet.

Teikn

Bedriftsrådgjevaren i Ølen driv

med rein synsing. Kambe ramsar

opp fleire signal som bakgrunn

for sitt varsel:

– Det er livsfarlig. Det medvirket

til kantringen og båten hadde

i alle fall ikke kantret så fort uten,

sier stabilitetsekspert Emil Aali

Dahle.

Førstestyrmann Geir Tore Syvertsen

bekreftet under sjøforklaringen

at rullereduksjonstankene

var i bruk.

Varslar

konkursfare

«Ser fleire

og større

inkassosaker»

■ Ein overoppheita marknad.

■ Manglande prosjektstyring

på grunn av stort tempo og dårleg

planlegging.

■ Ein viss auke i talet på konkursar.

■ Rekordmange nye bedrifter

etablerte dei to siste ra.

■ Auka renter og lønnsutgifter

har gitt stor auke i kostnadene

til bedriftene.

■ All høgkonjunktur vil få

korreksjonar.

Får støtte

Også informasjonsansvarleg

Hans Petter Lintho i CreditInform

ser mørke skyer på himmelen,

utan at han vil konkludera

med at nedturen er i gang.

Tor Magnar Kambe,

bedriftsrådgjevar

Han er langt på veg

samd i Kambes analyse.

Når det gjeld Haugalandet

og Sunnhordland

er Lintho

spesielt uroa over utsiktene

for aluminiumsindustrien

og

skipsverft/supplyrelatert næring.

– Dette er næringar som er

sårbare overfor globale endringar.

Det er uvisst om og i

kor stor grad norsk økonomi

blir ramma av den uroa me no

ser internasjonalt. Viktige norske

forhold er rente- og lønnsauken

som vil slå ut i svakare resultatvekst

og dermed svekka

bedrifter, seier Lintho.

arne.frokedal@haugesunds-avis.no

Tankene er tverrgående tanker

som fylles halvfulle med vann.

Tankene motvirker båtens rullebevegelser

og gjør det mer komfortabelt

å være om bord.

NTB

MØRKE SKYER: Bedriftsrådgjevar Tor Magnar

Fire a

Seks av ti nystarta selskap går

dukken i løpet av tre år.

Mange gründerar går konkurs

etter kort tid, viser tall frå

Statistisk Sentralbyrå. Stadig

fleire drøymer om å starta eigen

bedrift, men kvardagen kan bli

tøff, spesielt når pengane uteblir.

– Dette er ofte eldsjeler som er

så opptatt av nye kundar og å

setja ideen ut i livet, at dei god-

Bank åpnet nytt avdelingskontor

Tekst: RUTH SUNNANÅ SVEISTRUP

KARMØY: Det ble feiret med pølser, saft,

kaffe og ballonger da Skudenes & Aakra

Sparebank åpnet nytt avdelingskontor

på Avaldsnes.

Skudenes & Aakra Sparebank har dermed

fire avdelinger på Karmøy; i Kopervik, Skudeneshavn,

Åkrehamn og på Avaldsnes.

Den er den eneste frittstående banken i

Karmøy kommune.

Folk strømmet til avdelingskontoret som

for anledningen holdt lørdagsåpent.

Før åpningen hadde banken ca. 1.000

kunder bosatt i Avaldsnes-området.

Skudenes & Aakra Sparebank ble etablert

i 1876. Hovedkontoret ligger i Åkrehamn,

der de bygde nytt bygg i 1973.

ruth.s.sveistrup@haugesunds-avis.no

SERVERTE PØLSER: Skudenes & Aakra Sparebank

har åpnet filial på Avaldsnes. Astrid

Elise Opsahl, Amalie T. Pedersen og Martin

Bauge var blant barna som var innom – her

sammen med avdelingsleder Erling Gloppen.

FOTO: RUTH SUNNANÅ SVEISTRUP

••••


ARBEIDSLIV

13

Mandag 17. september 2007

HAUGESUNDS AVIS

Widerøe regner med forsinkelser

OSLO: Med fire fly fremdeles på

bakken regner Widerøe med en

del mindre forsinkelser i selskapets

flytrafikk denne uka, opplyser

informasjonsdirektør Richard

Kongsteien.

Widerøes rute mellom Trondheim

og København er fortsatt

innstilt, og reisende på denne

strekningen blir sendt til Oslo og

deretter videre til København,

opplyser Kongsteien til NTB.

Widerøe satte sine fire fly av typen

Dash 8 Q400 på bakken sist

uke etter at to slike maskiner tilhørende

SAS fikk teknisk svikt i

understellet under landing i henholdsvis

Vilnius i Litauen og Ålborg

i Danmark. Svikten i Ålborg skyldtes

rust på en bolt i landingsunderstellet

på flyet.

Fredag ble det også oppdaget

tilløp til rust på en tilsvarende bolt

på ett av Widerøes fly av samme

type som SAS-flyene. Widerøe bestemte

seg da for å skifte ut alle

disse boltene på de fire flyene.

– Nå har også andre selskaper

med Dash 8 Q400-fly bestemt seg

for å skifte ut disse boltene slik at

det er blitt manko på slike bolter.

NTB.

Kambe, er uroleg over den økonomiske situasjonen i fleire lokale selskap.

v ti går dukken

tar lang kredittid. Og når pengane

framleis uteblir, er mange

redde for å purra kunden, seier

administrerande direktør Rune

Viermyr i kredittthandteringsselskapet

Intrum Justitia.

Problemet er at få gründerar

har eigenkapital i startfasen og

tar kanskje opp lån med pant i

bustaden, eller trekkjer familie

og venner inn som kausjonistar.

Det er sjeldan at banken eller

skattefuten viser forståing for at

selskapet ikkje kan gjera opp for

seg.

– Ein effektiv måte å redusera

tapa på er å be om forskot. Me

ber også gründerane om setja i

verk kredittsjekk på nye kundar

for å finna ut om dei har med

gode eller dårlege betalarar å

gjera, seier Viermyr, som er uroa

over at konkurstala igjen er på

veg oppover.

▼ FAKTA

Typiske faresignal i

næringslivet:

■ Utviklinga i konkursar.

■ Inkassosaker og betalingsmerknader.

■ Auka kostnader (renter og lønn)

for bedriftene.

■ Manglande prosjektkontroll.

– Spent på

utviklinga

– Makrobildet gir ei litt nervøs

stemning og me er spent på

utviklinga.

Det seier banksjef Ben Tore

Brekke i DNB NOR Haugesund i

ein kommentar. Som Tor Magnar

Kambe ser han mørke skyer

på himmelen, men meiner det

er for tidleg å slå fast at konjunkturbildet

har snudd.

Banksjefen har førebels ikkje

merka noko lokalt til den store

uroa som har prega den internasjonale

kredittmarknaden i

den siste tida. Brekke registrerer

heller ingen auke i konkurstalet

i kundemassen.

– Det som er mest alvorleg lokalt

er at fleire bedrifter slit med

å skaffa nok ressursar og arbeidskraft.

Dessutan er det

grunn til å tru at marknaden for

bygging av næringsbygg, leiligheter

og bustader vil flata ut,

seier Ben Tore Brekke.

Heller ikkje Runar Skarstein,

banksjef for bedriftsmarknaden

i SpareBank 1 SR-Bank i Haugesund

ser grunn til svartmala situasjonen

lokalt.

– Me har komme ut av ein toårsperiode

med høgkonjunktur

med veldig få tap, lite konkursar

og god likviditet i selskapa. Ei

normal utvikling vil vera at situasjonen

normaliserer seg med

konkursar på eit litt høgare nivå

og med litt dårlegare inntening

i næringslivet. Det er viktig at

bedriftene nå ta høgde for uvisse

framover og byggjer opp ein

reserve for å handtera svingingar,

seier Skarstein.

Bytter til billigere sjøfolk

Tekst: GAUTE-HÅKON BLEIVIK

OSLO: Rederiet DFDS mener

briter er et billigere alternativ.

Og avviser haugalendinger,

bergensere og siddiser.

Englandsbåten er i trøbbel

økonomisk, og vil kutte kostnader.

Det kommer fram i et brev

DFDS har sendt til de ansatte.

Rederiet bytte ut 71 danske

og svenske medarbeidere

med briter, samtidig som

de reduserer antall stillinger.

– Vi vil ikke ansette folk fra

Haugesund, Bergen eller Stavanger

på grunn av pris, sier

landssjef Tore Sannum i DFDS til

Bergens Tidende.

Nedleggelse

Samtidig reduserer rederiet antall

avganger fra tre til to ukentlige.

Ansatte som BT har vært i

kontakt med, tror dette er første

steg på en nedleggelse av ruta.

For et år siden ble 248 norske

sjøfolk satt på land da Fjord Line

solgte englandsbåten, og DFDS

overtok ruta Bergen–Newcastle.

De ansatte ble da erstattet med

dansk og svensk arbeidskraft.

gaute-hakon.bleivik@haugesunds-avis.no

••••

More magazines by this user
Similar magazines