Hepatitt B vaksinering - Helse Førde

helse.forde.no

Hepatitt B vaksinering - Helse Førde

Helse Førde

• Fagdag om blodsmitte/blodbårne

virus, 20 sep 2012

Hepatitt B vaksinering i Helse Førde


Hepatitt B vaksinering

• Ansvar

• Organisering/framgangsmåte

• Status vaksinasjonsdekning

• Utfordringer


Ansvar

• Smitteverngruppa har ansvar for at det er utarbeidd

retningslinjer for vaksinering i samsvar med sentrale

retningslinjer og etter risikovurdering i følgje

arbeidsmiljølova.

• Avdelingssjef/leiarar er ansvarleg for at tilsette vert

gjort kjend med retningslinene for vaksinasjons- og

immunitetskontroll.

• Vaksinatør har ansvar for gjennomføring av

vaksinasjon etter gjeldende retningslinjer/prosedyrer


Retningsliner for hepatitt B

vaksinering

• Kvalitetshandboka

• Hygienehandboka, kap 05

Vaksinasjon-og immunitetskontroll

av tilsette

http://handbok.helse-forde.no/tree.aspxSID=1&MappeID=1046&levels=2&top=3&noresize=1


Framgangsmåte:

• Spørjeskjema om vaksinasjons- og immunitetstilhøve

vert sendt ut ilag med tilsetjingsbrev.

(ligg i personalhandboka/skjema/tilsetjing)

skjema

• Ferdig utfylt og underskrive skjema vert sendt til

næraste leiar som kontrollerer at alle data er utfyllte

og krava til TBC og MRSA testing er stetta.

• Etter godkjenning og underskrift skal skjemaet til

vaksinatør som fylgjer opp evt vaksinasjonar.


Hepatitt B vaksinasjon

• Timeavtale

• 3 doser Engerix B - 0,1 og 5 mndr

• Anti Hbs måling etter 1-3 mndr

• Dokumentasjon/SYSVAK

• «Mine vaksiner» på FHI


Vaksinasjonsdekning

Av tilsette i Helse Førde som får tilbod om hepatitt B

vaksine er:

67 % grunnvaksinert med 3 doser og tatt blodprøve i

etterkant av vaksinering som påviser antistoff.


Medisinsk klinikk

Verna

64

Ikkje verna

3

26

42

74

84

Lege Sjukepleiar Andre


Kirurgisk klinikk

Verna

Ikkje verna

29

30 39

52

115 139

Lege Sjukepleiar Andre


Psykisk helsevern

Verna

Ikkje verna

25

50

26

22

Sjukepleiar

Andre


Kvifor

«eg har tenkt på det lenge»

«fekk nokre vaksiner ein gong…..»

«trudde alt var i orden»

«eg er rett og slett litt sløv….»

«synes ikkje det er nødvendig»

«visste ikkje om det…»

«er imot vaksiner»

«får ikkje tak i vaksinatøren»

«likar ikkje sprøyter»

«eg fiksar det sjølv…»

«passar aldri»

«har ikkje tid»

«kva for spørjeskjema»


Vaksinasjonsstatus Hepatitt

• NN: siste vaksinasjon 11/2011 i XX (twinrix, det er både

Hepatitt A og B)

• NN: Jeg er vaksinert for noen år siden. Sist jeg tok

blodprøver, det er innenfor de siste par årene, da var

jeg beskyttet.

• NN: Det er lenge siden at jeg tok en titer. Bør nok gjøre

det i uke 12. Treng kanskje en liten oppfriskning.

• NN: Hepatitt B vaksinert primært i 97, revaksinert i

2005. Hepatitt A vaksinert i 2005.• NN: Jeg er vaksinert og revaksinert med jevne

mellomrom (= 5-10 år). Evt. re-vaksineringsbehov

avgjøres av titer for hepatitt i serum

Hei!

• Gløymde å legge ved NN sitt svar: har hepatitis

vaksinasjon siden 1990. titer aktuelt har jeg ikke.


Vidare:

• Spørjeskjema om vaksinasjon- og immunitetstilhøve

• Informasjon/kunnskap

• Haldning/motivasjon

• Praktisk gjennomføring Endeleg!


Slutt


Hepatitt B vaksine

• Vaksinen består av biter av overflaten

(overflateantigen) på hepatitt B-virus og er tilgjengeleg

som rein hepatitt B-vaksine eller i kombinasjon med

hepatitt A. Aluminiumsalt er tilsatt som adjuvans.

• Basisvaksinasjon gjevast i form av tre dosar: 0, 1 og 6

månader.

• Engerix-B® setjast som injeksjon i overarmsmuskel


Helse Førde

Gjeld FSS, ambulansane m.unntak indre sogn,

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Psykiatrisk klinikk


Medisinsk klinikk

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Patologi Barn Hud LMBB Rtg

Lege

Spl

Anna


Kirurgisk klinikk

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Lege

Spl

Anna


Psykiatrisk klinikk

80

60

40

20

0

Tronvik Psyk post 1

Lege

Spl

Anna


Hepatitt B vaksinering

• Vaksineantigenet stimulerer kroppen til å produsere

virusnøytraliserende antistoff (anti-HBs).

• Måling av anti-HBs etter primær immunisering utførast

1-3 månader etter fullført vaksinering.

• Over 90 % av alle vaksinerte responderer på vaksinen,

og de fleste oppnår anti-HBs-nivå på >10 U/l.

More magazines by this user
Similar magazines