Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse - Vivendi AS

vivendi.no

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse - Vivendi AS

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse

Type EHP

1. Oppbygging

Pos.

1. Hydraulikk enhet

2. Bryter

3. Nettkabel

4. Utvendig lomme

5. Trykkslange

6. Returslange

7. Slangebeskyttelse

8. Tilslutningsnippel

9. Tilslutningsnippel

10. Tilslutningsnippel

11. Tilslutningsnippel

12. Ventilskrue

13. Lufteskrue

14. Pakning

15. Stengebolt

16. Tilbakeslagsventil

17. Trykkfjær

18. Pakning

X. Lufteskrue

Y. Oljepåfylling

Z. Lufteskrue oljetank


2. Tekniske data:

Motor:

220V universalmotor, beskyttelse klasse II (dobbelisolert).

Ytelse:

500W

Slangelengde: 2 henholdsvis 3 m.

Driftstrykk: 850 bar

Trykkmedium: Hydraulisk olje,

Til etterfylling brukes olje med normert viskositet på ca. 16 c St/50°.

Anbefalt kvalitet: ”Esso Univis J26” eller tilsvarende.

Vekt:

11,3 kg.

Pressverktøyet er utstyrt med oljetapsfri hurtigkobling, og kan derfor benyttes med

forskjellige presshoder.

Presshode

Skjærehode

Størrelse B III Gr. III GO6-300 GO6 K 90

Presstrykk 240kN 240kN 60kN 60kN 60kN

Slaglengde 30mm 22mm 16mm 16mm

3. Generelt

Brukeren bør gjøre seg kjent med bruken og håndteringen av pressverktøy EHP ved å lese

denne brukerveiledningen.

Hydraulikkaggregatet er plassert i en praktisk aluminiumskoffert og kan benyttes over alt

hvor det er en spenning på 220 V. Lysnett, batterier med omformer og nødstrømsaggregat

kan benyttes som energikilde.

Viktig:

Pressverktøyet skal bare betjenes av autorisert personell.

Ved vedlikeholdsarbeid, hvor det er nødvendig å fjerne innvendig beskyttelsesplate, må

støpselet trekkes ut.


4. Hydraulikk aggregat

Hydraulikkenheten blir drevet av en 220 V universalmotor. Det nødvendige trykket

frembringes av en ettrinns pumpe. PÅ grunn av varmeutvikling begrenses innkoblingstiden til

en time (ED 40%).

Hydraulikkaggregatet er beskyttet mot overoppheting gjennom et termoelement.

Skulle for høy driftstemperatur utløse termoelementet, blir strømtilførselen brutt.

Pressverktøyet kan brukes igjen etter en viss avkjølingsperiode. Skulle trykkolben ikke

bevege seg ved restarting av motoren, må hydraulikken luftes.

Lufting gjøres ved å åpne og stenge lufteskrue (X).

5. Start

Hydraulikkaggregatet EHP er klar til bruk etter at strømpluggen er tilkoblet strømkilden,

se pkt. 8.5.

6. Funksjon

Anvend ikke pressverktøyet uten at verktøyinnsats er montert.

Før start av pressverktøyet må ventilskrue (12) åpnes (drei mot venstre).

Sett inn ønsket verktøyinnsats, påse at øvre og nedre del har samme kodenummer.

Start motoren ved å sette bryter (2) i posisjon 1.

Vri ventilskrue (12) mot høyere slik at innpressingen starter. Ved fullført press

(verktøyinnsatsene har gått til anslag), åpnes ventilskruen (12), og stempelet returnerer.

7. Vedlikehold

Pfisterer pressverktøy er vedlikeholdsfritt og vil neppe skape problemer p.g.a. sitt praktiske

design og nøyaktige konstruksjon. Pressverktøyet må holdes rent.

Aluminiumskofferten beskyttes mot harde støt og skitt.

Ved transport og bruk av pressverktøyet må man være forsiktig med å bøye eller brekke på

hydraulikkslangene.

For at høytrykkspressen alltid skal fungere tilfredstillende, anbefaler vi å sende den til årlig

inspeksjon/overhaling.

Ved feil kan pressverktøyet repareres som følger.

8. Feil og utbedring

8.1. Feil:

Pumpa går men det oppnås ikke fult trykk.

Årsak:

Ventil (12) ikke helt stengt.

Utbedring:

Åpne ventilen (12) helt og stenge igjen.


8.2. Feil:

Pumpa går men det oppnås ikke trykk.

(Stempelet ”vibrerer”)

Årsak:

Tilbakeslagsventil (16) tetter ikke.

Utbedring:

Åpne toppdekselet på kofferten, og skru ut skrue (X), og ta ut stengeventil (16),

rengjør denne og ventilsetet.

Stengeventil (16) settes deretter på plass igjen, start pumpen et kort øyeblikk.

Sett inn fjær og skrue igjen og skru til, husk pakning (18).

8.3. Feil:

Slangene lekker olje.

Utbedring:

Fjern deksel (7). Løsne den aktuelle slangen fra nippelen på aggregatet og styreventil

(12). Nye slanger kobles først til aggregatet.

Når det er gjort, startes pumpa, og får gå til det kommer luftfri olje ut av den andre

enden. Nå kobles slangen til styreventilen (12).

OBS! Etter slangebytte etterfylles olje; se pkt. 8.6 (fylling) og pkt. 8.5 (lufting).

8.4. Feil:

Oljelekkasje i presshode.

a. Ved lufteskruen (13) på stempelet

b. Langs stempelet

Årsak:

a. Pakning (14) defekt.

b. Innvendig pakning i presshode defekt.

Utbedring:

a. Skru ut lufteskrue (14), og sett inn ny pakning (13).

b. Må sendes til MAXETA AS for utbedring.

8.5. Feil:

Stempelet beveger seg rykkvis.

Årsak:

Luft i oljen.

Utbedring:

Plasser presshodet loddrett. Skru ut lufteskrue (13), start pumpa og la den gå til det

kommer ”luftfri” olje.

Monter skrue (13) igjen. Husk pakning (14).

8.6. Etterfylling av olje

Åpne toppdekselet på kofferten, Skru ut skrue (Y). Oljenivået skal være til nederste

gjeng. Ved etterfylling fjernes lufteskrue (13).

MAXETA AS

Postboks 177

Amtmann Aallsgt. 85

3717 SKIEN

More magazines by this user
Similar magazines