City Marketing Seminar - Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter

set.sonderborg.dk

City Marketing Seminar - Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter

City Marketing Seminar

Place Marketing og City Branding

16. april 2012 på Alsion i Sønderborg


Seminar

Institut for Grænseregionsforskning inviterer til seminar om ’Place Marketing og City

Branding’

Mandag den 16. april kl. 13.00 – 16.30

Seminaret tager udgangspunkt i hvordan et område (Place) eller en by (City) kan

markedsføre sig for at tiltrække bl.a. tilflyttere, turister og investorer til stedet.

Temaet er aktuelt set i lyset af Sønderborgs ansøgning om at blive Europæisk

kulturhovedstad i 2017.

Program

13.00-13.15: Velkomst ved forskningsleder Svend Hollensen, Institut for

Grænseregionsforskning

13.30-14.30: Sebastian Zenker, Hamburg University:

The concept of ‘Place Brand Management’ and ‘City Marketing

14.45-15.30: Tanja Have, SET- Sønderborg Erhvervs- & Turistcenter:

Branding af Sønderborg

15.45-16.30: Gesa Peper, Fjord Tourismus GmbH:

Marketing and Branding of Flensburg

Sted

Den røde boks (M304), Alsion i Sønderborg

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 10. april til hobs@sam.sdu.dk

Yderligere information

www.sdu.dk/ifg

Kontakt person: Svend Hollensen: svend@sam.sdu.dk

Arrangementet er gratis


City Marketing

Place Marketing og City Branding er tæt forbundne begreber, men alligevel er der

også forskelle. En afgørende forskel på ’marketing’ og ’branding’ er bl.a., at city

branding indeholder et internt perspektiv, hvorimod ’marketing’ mere drejer sig om

hvordan man markedsfører sig udadtil.

Place marketing – dvs. markedsføring af byer, områder, regioner, lande o. lign. - er

ikke et nyt fænomen. Som så mange andre marketingteorier har ’place marketing’

sin oprindelse i USA. Allerede omkring 1850, blev ”place selling” en væsentlig

disciplin for at trække nybyggere til ”the new frontier” i ”det vilde vesten”. Place

marketing kan f.eks. fokusere på smuk natur, historie, berømte personer, shopping

centre, kulturelle events, rekreations- og underholdningsfaciliteter, sports arenaer,

festivaler og begivenheder, museer, arkitektur og andre attraktioner.

Branding har altid eksisteret, fordi mennesket altid har dannet sig billeder af de ting,

mennesker og organisationer, de er stødt på under vejs; billeder som har påvirket

menneskets følelser, tanker og handlinger. Det er de amerikanske kvægavlere, som

brandinglitteraturen tillægger opfindelsen af begrebet ”brand”. Et brand var det

mærke, kvægavlerne brændte på deres kvæg for at kunne kende flokken fra

naboens og forhindre tyveri. Siden 1960’erne har branding udviklet sig til en central

markedsføringspraksis, der sigter på at tilføre masseproducerede produkter

identitet, med andre ord gøre dem til ’brands’.

I de seneste 10-15 år er branding blevet udviklet strategisk med teorier, begreber og

modeller, og i de senere år er branding også kommet til at omfatte byer; city

branding. I dag er der stort set ingen grænser for, hvad der kan brandes.

Bagved City brand ‘et (f.eks. Sønderborg) er der et sæt af unikke brand

associationer, som byen ønsker at skabe eller vedligeholde. Associationerne

repræsenterer de værdier, som brand ‘et står for, og som skal kommunikeres til

byens interessenter, dvs. f.eks. dem som bor i området, byens detailbutikker,

potentielle investorer, potentielle tilflyttere, turister (ind/udland), gæster (herunder

konferencedeltagere), medier, politiske beslutningstagere og andre.

Formålet med ’Place MarketingogCity Branding’ er således at skabe en fælles

forståelse af, hvad byen eller området står for. Dette kan så benyttes i forbindelse

med en markedsføringskampagne overfor byens eller områdets eksterne

interessenter.


Forskningsgruppen Erhvervsøkonomi

Seminaret er arrangeret af forskningsgruppen Erhvervsøkonomi som er én af tre

forskningsgrupper på Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet i

Sønderborg.

Forskningsgruppen ønsker at bidrage med ny viden om virksomhedernes interne og

eksterne relationer i et grænseregionalt og globalt perspektiv.

Gruppen forsker indenfor tre hovedområder:

Ledelse af regionale og grænseoverskridende klynger og relationer

Udvikling af grænseregionens små og mellemstore virksomheder til den

globale virkelighed

Udvikling af lederskab i regionens virksomheder

Forskningsgruppens medlemmer:

Svend Hollensen (forskningsleder), Anna Marie Dyhr, Ingo Winkler, Susanne

Gretzinger, Thomas Ottersen, Britta Boyd, Hans Martens og Vlad Stefan Wulff.

More magazines by this user
Similar magazines