Region Øst vinterkurs - Røde Kors

rodekors.no

Region Øst vinterkurs - Røde Kors

Røde Kors

Hjelpekorps

Region Øst

Vinterkursene 2013

Rjukan Fjellstue 7. – 10. februar 2013


Region Øst-kursene

Kursene er i første omgang forbeholdt hjelpekorpsene i Region Øst.

Hvis det er ønske om deltagelse fra hjelpekorps i andre distrikt, må

dette avklares med regionkursleder Karin L. Haugo på mail

regionostkurs@redcross.no.

Ettersøkningsledelse vinter (B) / Lagledelse

søk og redning - vinter

Fagleder: Arve Austad, 917 96 247

Mål: Kurset skal gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør

deg egnet til å lede frivillige mannskaper i oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps. Etter endt

kurs skal du kunne utøve hensiktsmessig lederskap innen ettersøkning og

redningstjeneste under vinterforhold.

Målgruppe: Aktive medlemmer over 18 år med erfaring fra vintertjeneste og med

gjennomført kurs i ettersøkning/redning vinter eller tilsvarende. Det forutsettes at

grunnopplæring i ettersøkning barmark er gjennomført. Og at deltakerne tilfredsstiller

minimumskravene til operative medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps.

Innhold: Teoretisk og praktisk undervisning med vekt på øvelser i lederskap, ordregiving

samt kunnskap om snø og snøskred.

Røde Kors Hjelpekorps er i ferd med å revidere kursplanen og dette kurset kjøres som ett

prøvekurs for det nye kurset «Lagledelse søk og redning – vinter» (LSOR-vinter). Kursets

innhold vil være tilsvarende det gamle «Ettersøkningsledelse vinter B». Kurset består av to

deler. Første del handler om ledelse (teori og praktiske øvelser), andre del handler om søk

og redning vinterstid. Deltagere som har bestått Ettersøkningsledelse barmark

B/sommer B/LSOR-barmark har mulighet til å starte rett på andre del fordi de

allerede har gjennomført ledelsesopplæringen. Kursstart for disse deltagerne vil

være fredag ettermiddag 8. februar. Det forutsettes nok deltagere til å gjennomføre

begge alternativer.

Snøscooterkurs

Fagleder: Kenneth Pettersen, 952 12 226.

Mål: Et kurs for deg som trenger å heve dine kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk og

vedlikehold av og transport med snøskuter.

Målgruppe: Aktive medlemmer med interesse for og erfaring fra snøskutertransport og

som har gjeldende førerkortklasse, har gjennomført kurs i ettersøkning/redning vinter eller

tilsvarende og har grunnleggende kunnskap i førstehjelp og i bruk av kart og kompass.


Innhold: Kurset tar for seg Lover og regler, personlig beskyttelse og sikkerhet,

kjøretøykunnskap, kjøreteknikk, transport med snøskuter og bruk av kart, kompass og

GPS i forbindelse med bruk av snøskuter. Kursdeltakerne blir praktisk ”testet” i sine

kunnskaper fra snøskuterkurset

.

NB! Deltakerne må stille med egen snøskuter og slede og full tank + 40 liter ekstra bensin.

Redning skred (B)

Fagleder: Ikke endelig avklart.

Mål: Et kurs for faglig påfyll for å øke den skredfaglige kompetansen i de lokale

hjelpekorpsene.

Målgruppe: Et kurs for deg som ønsker å delta i redningsarbeid ved skredulykker og har

gått kurs ettersøkning/redning vinter eller tilsvarende. Kurset er også for de som ønsker

lederoppgaver og ansvar for skredopplæring i eget korps.

Innhold: Kombinasjon av teori inne og praksis ute med hovedvekt på praktiske aktiviteter i

vinterfjellet. Snø- og skredteori, vurdering av skredfare, valg av sikker vei, aktuelt utstyr og

bruk av dette, kameratredningsmetoder ved skredulykker og den organiserte

redningstjenesten ved skredulykker er emner som blir behandlet.

Ettersøkning redning vinter (C)

Fagleder: Ikke endelig avklart.

Mål: Øke ferdighetene i det å klare seg selv i vinterfjellet; mestre å overnatte i lavvo, telt,

snøhule, nød ly; beherske kart og kompass og GPS; kunnskap om bekledning og

matlaging i friluft og redningsoppdrag vinterstid.

Målgruppe: Medlemmer over 18 år med interesse

for friluftsliv i vinterfjellet og som ønsker å øke

sin kompetanse og ferdigheter i å ferdes i fjellet

vinterstid. Deltakerne må kunne gå en dagsmarsj

på ski, med sekk på ryggen.

Innhold:

Et praktisk kurs i ettersøkning redning vinter.

Hele kurset foregår utendørs. Vi oppretter basecamp,

lager vår egen mat og overnatter i lavo.

Sommerkursene i Stavern

8. – 12. mai 2013

Det planlegges følgende kurs:

Videregående førstehjelp B

Ettersøkningsledelse barmark B

Kart, kompass og GPS

Samband B

Instruktør B

Sminke og markørtjeneste B

Idrettsskade B

Mental førstehjelp B

NGF hovedinstruktør

Vann B

Superbruker Nødnett


Vinterkursene på Hardangervidda

Vinterkursene kommer like sikkert som vinteren selv!

Region Øst har gleden av å tilby fire vinterkurs i 2013 på Rjukan Fjellstue.

Rjukan Fjellstue ligger langs RV37 12 km fra Rjukan by på sørsiden av

Hardangervidda ca. 900 meter over havet. Her er du virkelig på høyfjellet og kan

oppleve naturen med all sin styrke og sjarm.

Benytt sjansen til flotte naturopplevelser i vinterfjellet, kombinert med faglig påfyll.

Meld deg på, men vær rask!

Kursavgift for snøskuterkurset:

Ettersøkning / redning vinter C:

Kursavgift for de andre kursene:

Deltagere som starter fredag:

Kr. 2.500 per person.

Kr. 1.000 per person.

Kr. 1.400 per person.

Kr. 1.250 per person.

Kursstart er torsdag kl 1830. (For de som starter fredag er det kursstart kl. 1800).

Spørsmål om de enkelte kursene kan rettes til faglederne for kursene eller til

kursleder Morten Hagen, telefon 975 36 584.

Bindende påmelding

til kurskomiteen innen 18. desember 2012. Bruk påmeldingsskjema som du finner

her:https://response.questback.com/rodekors/vinterkurs2013/

Komiteen videresender påmeldingene til distriktene for uttalelse.

Husk at påmeldingene skal være godkjent av korpsleder!

Mail til kurskomiteen er regionostkurs@redcross.no

Velkommen!

More magazines by this user
Similar magazines