1DlOm8O

arvinn

1DlOm8O

Innhold

Sammendrag .................................................. 5

1 Innledning .................................... 9

1.1 Ulikheten øker ............................... 10

1.2 Hvem er de fattige ........................ 13

1.3 Makt og avmakt ............................. 15

1.4 En rettighetsbasert utvikling ........ 16

1.5 Økonomiske og administrative

konsekvenser ................................. 18

2 Internasjonal debatt og

erfaringer med fordeling .......... 19

2.1 Fra fattigdomsrettet til

inkluderende vekst ........................ 19

2.2 Etter tusenårsmålene – nye mål

for gamle og nye utfordringer ...... 21

2.3 Den nordiske modellen ................. 22

2.4 Erfaringer fra land som har klart

å snu stor ulikhet ........................... 25

3 Demokrati ..................................... 28

3.1 Mer vekt på demokrati i

bistanden ........................................ 28

3.2 Sivilsamfunn og uavhengige

media – demokratiets

forkjempere .................................... 34

3.3 Korrupsjon skaper større

ulikhet ............................................. 37

4 En bærekraftig og

jobbskapende vekst ................... 40

4.1 Arbeidsplasser i sentrum .............. 40

4.2 Økonomisk vekst i Afrika ............. 42

4.3 Investeringer .................................. 42

4.4 Energi for alle ................................. 44

4.5 Regulerte forhold i arbeidslivet .... 48

4.6 Uformell sektor .............................. 51

4.7 Flere unge mennesker – både

muligheter og utfordringer ........... 52

5 Forvaltning av

naturressurser ............................. 55

5.1 Ikke-fornybare ressurser ............... 56

5.2 Fornybare ressurser ...................... 61

5.3 Organisert kriminalitet og

naturressurser ................................ 66

6 Aktiv fordelingspolitikk ............. 69

6.1 Skattepolitikk ................................. 69

6.2 Skattefritak for bistandsfinansierte

varer og tjenester ........................... 71

6.3 Helse og utdanning ........................ 72

6.4 Direkte pengeoverføringer ............ 75

6.5 Finansforvaltningssystem og

statsbudsjett .................................... 77

7 FN og de multilaterale

finansinstitusjonene ................... 79

7.1 Inkluderende vekst og de

multilaterale finansinstitusjonene.. 80

7.2 FN og rettferdig fordeling ............. 83

8 Ulovlig kapitalflyt fra

utviklingsland ............................... 87

8.1 Samspillet mellom ulovlig

kapitalflyt og skatteparadis ............ 87

8.2 Skatteparadisenes metoder ........... 89

8.3 Åpenhet mot hemmelighold ......... 91

Vedlegg

1 Forkortelser .................................... 99

More magazines by this user
Similar magazines