God sommer! - Mediamannen

mediamannen.no

God sommer! - Mediamannen

12 GUDSTJENESTER

14 MENIGHETS-

RÅDSVALG

6 JENSINE

3 NY MESSE

God

sommer!

ARVEN

I disse dager legges finpussen på årets historiske spill på Eiktunet.

I år oppføres Arven av Gregers Lundh. Premieren blir

lørdag 18.juni klokka 18:00. Forestilling blir det også søndag 19. juni klokka 14:00.

Selvsagt blir det også forestilling på selve sankthansaften den 23. juni klokka

18:00. Billettprisene er som de alltid har vært: Voksne: 100,- Barn og pensjonister

60,- Familiebillett: 300,- St.Hansspillene har ingen værforbehold. Friluftsteater gjør

seg like godt i sol som i regn. (Forsidebildet er fra forestillingen.)


BE OG HØR |

leder og andakt

SOMMER KOMMER!

Vi går mot sommer og håper på sol og varme. For min egen

del er det første gang jeg skal ha jobbing og ferie som vanlige

folk, da jeg nettopp har blitt ansatt som nettjournalist i

Kirkerådet i Oslo.

For mange er det stevner og leirer som står for døra om

sommeren. Unger drar på barneleir, ungdom på festivaler og

stevner, mens familier kan dra på bibelcamping, årsmøter

eller stevner. Jeg føler jeg havner midt mellom to stoler, men

neste år er jeg kanskje klar for familietur!

God sommer! Kom med stoff innen 16/9-05!

Johannes Leiknes Nag, ansvarlig redaktør

FREDSVÅREN

Andakt v/Dag Buhaug, kapellan i Hunn menighet

Etter de sjokkerende påskebegivenhetene

i Jerusalem, gikk det mot vår og sommer.

Disiplene falt til ro etter hvert, selv om

det gikk på sparebluss. Men da pinsen

kom, ble det fart i sakene. Da gikk det

opp for dem at den dramatiske tiden de

hadde gjennomlevd var fredsvåren.

De husket hva Jesus hadde sagt før

stormen brøt løs: ”Fred etterlater jeg

dere. Min fred gir jeg dere..” (Joh 14,27)

I motstand og forfølgelse erfarte de

ordets virkning. Foraktet var de. Hadde

ingen status og posisjon som våre

biskoper eller som en pave. Nei da. De

var bare noen stusslige etterfølgere av

den korsfestede. Ut og inn av fengslet

bar det. Men de kunne ikke la være å

fortelle om det de hadde sett og hørt.

Og midt i den trøblete tilværelsen var

de bærere av den fred som han hadde

etterlatt dem. De kom ut fra kasjotten

etter å være blitt slått fordervet, glade til

sinns (!)

Og Jesusbevegelsen spredte seg fort.

Ryktene om fredsvåren lot seg ikke

stanse. Noen – selv i dag, så lenge etter

– selv i Mjøstraktene, så langt unna,

erfarer denne freden. Og den er

slik at den holder oss oppe selv

2

i sorg og motløshet. Også i sykdom og

skrøpelighet, og med begrensninger. For

freden som han gir, ligger som et skikt

på det dypere plan. Når en har fred med

Gud, kan en takle det meste.

Uroen kommer når en har gjort det en

ikke skulle. Og da er én valgmulighet:

Å vente til uroen går over. Overhøre

samvittighetens stemme inntil den blir

helt borte. Og så skaffe seg fred på

sine egne premisser. For en fred må en

jo ha. Jesus kaller dette for ”den fred

som verden gir.” Det er denne fred en

tidligere norsk SS-soldat vitnet om på TV

nylig. Han ble tatt og dømt fredsvåren,

men skjønte ikke hvorfor. Han hadde

ingen anger. Han ville gjort det samme i

dag, sa han. Han hadde etablert en fred

med seg selv. Det er dette alle kriminelle

vitner om når de blir konfrontert med

sine meritter. Hører vi noen som vedgår

og angrer sine forbrytelser hvis det ikke

er fellende bevis

Den andre valgmuligheten er dette:

Å skynde seg til ham som kan opprette

ferden for den som kommer og bekjenner

sin misére. Dette kan volde kamp. Men

er det virkelig om å gjøre for oss å få

denne freden, da tar han imot oss, sletter

ut den synd som vi bærer på, og gir

oss sin fred. Og da kan vi frimodige og

glade gå videre gjennom livet, og ut av

tiden når våre dager er talte.

Fred med Gud er en fred som gir glede.

Denne freden har Jesus kjøpt for oss i

sin død, og etterlatt oss, for at vi skal

gripe den og leve i den; som glade og

frimodige kristne. Fredsvåren er en

årstid som varer. Og som gjelder. Også

for deg.


adresser og informasjon

| SOMMERNUMMER 2005

BE OG HØR

- menighetsblad for Gjøvik, Engehaugen,

Hunn, Vardal og Bråstad menigheter.

UTGIVER: Menighetsrådene

ADRESSE: Øvre Torvgate 24B, 2815 Gjøvik

E-POST: gjovik@menighetsblad.no

TLF (MOBIL): 99458542 (Ansv. red.)

GIRO: 2050.06.12836

OPPLAG: 12.000 eks.

UTGIVELSER: Påske, sommer, høst og jul

DESIGN: Mediamannen, Johannes Nag

TRYKK: Hartz offset, Rena

DISTR.: Frivillige bladbærere!

Menighetsbladet i fullfarge: Bladet er tilgjengelig

som PDF-utgave på internett allerede før den er

trykket: www.gjovik.menighetsblad.no

HUNN MENIGHET

Dag Buhaug

ENGEHAUGEN MENIGHET

Gregers Lundh

VARDAL MENIGHET

Hege Nybråten

GJØVIK MENIGHET

Dagny Liaklev

BRÅSTAD MENIGHET

Jan Arne Evensen

GJØVIK KIRKEKONTOR

- åpent alle hverdager fra kl 09:00 til 14:00.

Kontoret betjener alle menigheter i Gjøvik kommune og Gjøvik kirkelige fellesråd på tlf 61 14 64 80

Post- og besøksadresse til kontoret er: Øvre Torggt 24 b, 2815 Gjøvik.

Fax: 61 14 64 81 | Web: www.gjovik.kirken.no | E-post: post@gjovik.kirken.no

Kontoret i Hunn kirke er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 13 89 10.

Kontoret i Vardal menighetshus er betjent av menighetssekretær tirsdag kl 10-14, tlf 61 18 61 07.

Menighetsrådsledere:

Bråstad menighetsråd: Jan Arne Evensen 61 18 02 48

Hunn menighesråd: Ragnar Enger 61 17 54 81

Vardal menighetsråd: Line Langseth Bakkum 61 18 68 78

Gjøvik menighetsråd: Berit Rinde 416 09 418

Engehaugen menighetsråd Ronny Martinsen 951 01 184

Leder i Gjøvik kirkelige fellesråd:

Abraham Brekne

Ansatte prester:

Sokneprest i Vardal: Tormod Grønland 61 18 61 07 tirsdag 10:00-12:00 958 72 144 (Privat)

Kapellan i Vardal: Dag Buhaug 61 13 89 13 tirsdag 10:00-12:00 61 18 80 97 (Privat)

Sokneprest/prost i Gjøvik: Nils Kaare Erlimo 61 14 64 88 fredag 09:00-12:00 61 17 25 20 (Privat)

Kapellan i Gjøvik: Martin Woller 61 14 64 87 tirsdag 09:30-12:00 61 18 16 16 (Privat)

Kapellan i Gjøvik: Gregers Lundh 61 16 64 89 torsdag 09:00-12:00 61 17 80 63 (Privat)

Ansatte kateketer:

Kateket i Hunn Karsten Torp 61 18 91 21 kontor Ynglingen.

Kateket i Gjøvik/Engehaugen Christina Grevbo 61 18 91 23 kontor Ynglingen

TROSOPPLÆRINGSPROSJEKTET

Prosjektleder Kristian Sandmark

KirkenMin, Ynglingen

Svoldersgate 2, 2821 Gjøvik

Tlf: 61 18 91 22

E-post: kristian@kirkenmin.no

Web: www.kirkenmin.no

Kirkeverge Bente Skårberg 61 14 64 82

Konsulent kirkegård Marit Aaslund 61 14 64 85

Konsulent økonomi Kent Brenden 61 14 64 90

Driftsleder (08-15.30) Kjell Skundberg 416 50 740

Styrer i Engehaugen menighetsbarnehage:

Eva Lill Myhren tlf 61 17 36 65.

3


BE OG HØR | kirkeliv

Kulturkveld i Engehaugen kirke

”Alle er best til noe” hevdet fotballspilleren Jan Åge Fjørtoft på en kulturkveld i

Engehaugen kirke for ikke lenge siden. Her får Jon Lotterud demonstrert den

berømte ”Fjørtoft-finten”. Mange fotballinteresserte var møtt fram for å høre

mannen som har rimelig mange landslagsmål på samvittigheten. Fjørtoft, som

er medlem av KRIK, Kristen idrettskontakt, fortalte hvor verdifullt dette arbeidet

hadde vært for ham selv. På Gjøvik er om lag 40 ungdommer med på KRIKs

samlinger i Kallerudhallen hver tirsdag.

NY MESSE I HUNN KIRKE

En fullsatt kirke viste at det er interesse for en ny messe i Hunn kirke. Søndag 17. april var det første forsøk på den nye

formen, som vi vil møte igjen åtte ganger i høst. 35 frivillige var engasjert i og rundt gudstjenesten.

Under overskriften ”En helt overkommelig gudstjeneste” feiret man i Hunn

kirke nylig en annerledes gudstjeneste. Orgelet hadde fått erstatning av et

husband, og en lovsangsgruppe ledet an i sangen. Alle de tradisjonelle messeleddene

var likevel med, noen i ny tonedrakt. Mange var møtt fram for å

få med seg denne nyskapningen, og mange positive reaksjoner var å høre

etterpå. Menighetsrådet i Hunn kirke arbeider videre med å utvikle det nye

gudstjenestekonseptet i kirken.

Nå skal messa prøves ut neste år, i første omgang med åtte gudstjenester

i høst. Håpet er at den nye messa vil gjøre gudstjenesten til ukas høydepunkt,

hvor man får møte Gud og hverandre.

RELEVANT PÅ NETT: I utgave 1/2004

(s.7) kan du lese om Øydis som ønsker ny

gudstjenesteform, i 4/2004 (s.7) kunne du

lese om ungdomssatsing på Garvern.

www.gjovik.menighetsblad.no

4

Anne Hilde Helland og

Dag Buhaug forretter

kontinuerlig nattverd

mens lovsangsgruppa

synger i bakgrunnen.


salmehjørnet | SOMMERNUMMER 2005

Gjøvik kirkekommune på nett!

Nå begynner det å komme innhold på nettstedet til Gjøvik

kirkekommune. Adressen er www.gjovik.kirken.no og

Gunhild Ekerhaugen er nettredaktør for de sju menighetene

og fellesrådet. Konfirmantene har vært de første til å

ta i bruk nettstedet.

FEDRELANDSSALMEN

Salmehjørnet

av Ivar Aarvik

I jubileumsåret for unionsoppløsningen

i 1905 og for frigjøringen i 1945

er det kanskje på sin plass å framheve

fedrelandssalmen, Gud signe vårt

dyrefedreland, av vår store salmeskald

Elias Blix (1836-1902).

I tillegg til denne kjenner vel de fleste

noen andre salmer av Blix: No livnar det

i lundar; Med Jesus vil eg fara; Jesus, du

er den himmelveg; No koma Guds englar

med helsing i sky. Diktet Barndomsminne

frå Nordland – Å, eg veit meg eit

land langt der oppe mot nord er folkeeie

– ikke bare for nordlendinger.

Da fedrelandssalmen ble til i 1890,

var Blix for lengst etablert som teolog,

professor i hebraisk, bibeloversetter og

salmedikter. I 1869 utga han sitt første

salmehefte med 13 salmer på landsmål.

Han ble straks anerkjent som en lovende

og talentfull salmedikter av menn som

Aasen, Vinje og Landstad. I 1891 kom

fjerde utgave med hele 150 salmer, 86

originale og 64 oversatte. I Norsk Salmebok

fra 1985 har Blix 71 salmer, 51 originale

og 20 oversatte, flere enn selveste

Landstad. Så Blix er ingenlunde utgått på

dato – så vi har fortsatt en rik kilde å øse

av til glede og oppbyggelse.

Under et opphold på Lillehammer i 1890

fikk Blix den 14. februar avisen ”Lillehammer

Tilskuer” opp på rommet sitt.

På den skrev han i en god stund utkastet

til ”Gud signe vaart dyre Fedraland” og

”Aa tenk på Gud i Ungdoms Vaar”. Det

fortelles at Blix gjorde ”Fedralandet”

ferdig om sommeren under et besøk hos

sin gode venn fargehandler Muus på Sinsen.

Salmen ble trykt samme året i bladet

Nordmannen nr. 44 under overskriften

Fedralandet.

Tar du for deg hele salmen, vil du finne

at den er sterkt preget av norsk historie,

norsk natur og bibelske grunntanker, alt

uttrykt i et bilderikt og fargesterkt folkemål

– nynorsk. Det var målet han opplevde

som sitt eget da han på seminaret i

Tromsø fikk studere Aasens Norsk Grammatik,

som han begjærlig slukte. Fra den

hjertevarme bønnen om Guds velsignelse

over land og folk i første vers, ser han

bakover i landets historie, der det veksler

mellom lyse og mørke perioder, akkurat

som i naturen, særlig i den selvopplevde

nordlandsnaturen. Men Gud er hele tiden

til stede med sitt lys og sin hjelp, også

i de tunge og mørke tidene. Til slutt er

det som dikteren ser Gud strekke sine

signende hender ut over Norges land og

folk og skape en ny vår med vokster og

nytt liv.

På Blix-festen i 1901 fortalte salmedikteren

om sitt program: ”Mi meining med

å gjeva salmane ut på landsmål var den,

at eg vilde prøva å leggja salmane og

Guds ord i det heile rett nær inn til hjarta

på dei mange av vårt folk som talar eit

målføre som er langt meir nærskyld med

landsmålet enn med bokmålet. Eg vilde

at også me skulde prøva å lovsyngja

Krist på vår tunga”.

Men motstanden var lenge sterk. I Åkra

på Karmøy ville skolestyret ha en lærer

avsatt fordi han hadde ”målsynget” med

elevene. Læreren hadde nemlig dristet

seg til å synge Gud signe vårt dyre fedreland

i skolestua. Salmer på landsmål

var for mange i lang tid absurd. Det var å

skjemme og vanhellige Guds ord å bruke

det på et mål som bare ble brukt til slarveviser,

ble det sagt. Bjørnson var blant

dem som talte nedsettende om landsmålet.

Men under en olsokgudstjeneste i

Nidarosdomen da fedrelandssalmen ble

sunget til slutt, bøyde Bjørnson seg mot

sidemannen og hvisket: ”Men Blix er jo

dikter!”

5


BE OG HØR | sommerlesning

JENSINE’S SOMMER

Av Hege Nybråten

- At det gikk an å bli SÅ varmt!!! Og ennå det bare var i slutten av juni... Jensine tørket

pannen med snippen av forkleet. Solen stekte og svettedråpene dryppet taktfast mot bakken,

akkompagnert av en humle som surret dovent og fornøyd blant timotei og rødkløver.

Varmen var kommet tidlig i år, allerede

sto graset høyt og slåttekarene var

fornøyde med at førsteslåtten snart var

unnagjort. Her måtte alle trå til for å få

høyet på hesjene, å være prestedatter ga

ingen privilegier når det var slåttetid,

da trengtes alle krefter mens godværet

varte. Jensine rakte sammen høyet i

store hauger, klare for å lempes opp på

hesjestaurene. Det var slitsomme dager,

unektelig hjalp det litt at hun så den

svette ryggen til Torvald der framme.

Torvald var leid inn som ekstrahjelp

nå i onna, de var så mange søsken

der hjemme på Nordenga at på sine

egne enger trengtes ikke alle. Pengene

Torvald tjente ekstra på prestegården

kom godt med hjemme visste hun, og

far var storfornøyd med å få Torvald

som arbeidshjelp – han var en drivandes

arbeskar, ikke redd for å ta i et tak.

Karene hadde vrengt av seg

skjortene i varmen, flere begynte å bli

temmelig røde på skuldrene og ryggen,

Torvald var intet unntak. Vinterbleke

rygger fikk sjokkmøte med den intense

junisola, ble nok flere som måtte sove på

magen i natt her.... Jensine måtte smile

for seg selv.

Der kom mor og innejenta Ada

med iskaldt surmjølksdrekke i store

spann. Jensine løp dem i møte, dukket

ned i det doggvåte spannet med kruset

sitt. Åååh, herlig... Da hørte hun en

stemme bak seg. – Jaså, prestedattera

er tørst i dag Ikke drekk opp alt da,

spar litt til oss også! Det var Torvalds

stemme, Jensine kunne skilne dem fra

alle andre stemmer. Alle hadde strømmet

til, det ble endel knuffing og dytting,

Jensine ble presset hardt inntil Torvalds

svette, halvnakne kropp. Og han var

ikke den som flyttet seg, han trykket seg

enda nærmere henne. Jensine ble blyg,

unnselig, oftest hadde hun en kvikk

replikk klar på tungen men nå følte

hun seg rar og svimmel, det måtte være

varmen! Hun vred seg raskt unna, møtte

blikket til Torvald, to klarblå, intense

øyne som syntes å se rett gjennom henne

6

og lese tankene hennes. Hun merket at

hun rødmet, småløp tilbake til høyriven:

- Nei skal vi bli ferdige før kvelden

kan vi ikke stå her og henge! sa hun

hektisk, og begynte å rake med raske,

overflatiske drag, nei dette ble bare tull,

hun mere rotet til høysåtene enn å rake

dem sammen. Torvald så fremdeles rett

på henne, mens han drakk i dype slurker.

Han småflirte, der kom et par av de

andre slåttekarene, de begynte å flire de

også, nei dette ble helt håpløst!!! Jensine

snudde ryggen til og rettet seg, hun ville

IKKE bry seg om de dumme guttene!!!

Junikveld, midtsommerkveld.

Denne lyse kvelden, sommernatten,

da juniregn dusjet små lette dråper

over syrinene, for så i neste øyeblikk å

fordampe som trolske tåkeskyer over

engene og opp i kveldssola som lå lav og

rød over Vardalsåsen.

Jensine hadde sneket seg ut

etter kveldsmaten, merkelig, selv om hun

hadde arbeidet hardt hele dagen, følte

hun seg lett og kvikk i kroppen etter at

hun hadde fått vasket seg og skiftet til

en lett bomullskjole. Hun valgte den

lysegule, med smale hvite striper og

en enkel, hvit krage i halsen. Der hun

spaserte bortover stien langs skigarden

visste hun at det var en spesiell hun håpet

å se, en som kanskje også gikk seg en

tur ute i den friske kveldsluften, slik som

hun

Grytbakka var så lett å gå

ikveld, stien forbi kirken lå innbydende

og inviterte føttene hennes til å følge

den. Innimellom kunne hun hente fram

følelsen fra tidligere på dagen, den

med varm, glatt guttekropp inntil sin

egen... Så skjøv hun den fra seg. Hun

ville IKKE tenke på det, det var ekkelt,

egentlig! Og også litt spennende, sitrende

i hele kroppen... Uff! Ergelig fnøs hun av

seg selv. Så intenst det duftet av syrinene

her på oversiden av Haug, der så hun

noen, var det... Ja, det var det, det var

Torvald, hun visste det allerede før hun

så ham ordentlig, hun kunne føle ham

med hele seg.

– Jensine! Han kom raskt

mot henne, ble stående glad og se

ned på henne. Hun kunne ikke skjule

gleden over å se ham, smilte bredt og

strålende, og så var de unge i armene

på hverandre og ble stående tett, tett og

holde rundt hverandre. Jensine kunne

kjenne hjertet hans banke, dette MÅTTE

være kjærlighet, montro om mor og far

noengang hadde følt slik for hverandre

Tanken var på en gang både utenkelig og

litt komisk, men de hadde jo vært unge

en gang de også

– Kom! Torvald dro henne

med seg, og der, midt inni den enorme

syrinhekken, var en åpning, omtrent som

en hule. Plutselig satt Jensine ved siden

av Torvald på gresset, omkranset av

syriner, og ingen kunne se dem, samtidig

som de unge kunne se alt som skjedde

utenfor. Her var de hemmelige, trygge

– bare de to.

– Hva vil skje med oss to,

Jensine sa Torvald lavt. – Jeg vet at din

far liker meg, men kunne han tenke seg

å gi deg til meg Ikke har jeg gård – ikke

har jeg høyere utdannelse. Men jeg er

mer glad i deg enn i noe annet, Jensine.

Aldri tror jeg det kan det bli noen annen

enn du, det føler jeg med hele meg.

– Jeg reiser til Christiania til høsten,

Torvald. På Søstrene Bloms ”Skole

for finere husholdning og dannelse”.

Jeg må bli på husmorskolen et helt år,

mor kjenner søstrene Blom, avtalen er

allerede gjort. Jeg har intet valg!

– Da gjør jeg det, sa Torvald bestemt.

– Da reiser jeg også. Å bli her i Vardal, i

kirkestallen ett år til, når ikke du er her...

Da er det ingenting som holder meg her.

– Jamen hva skal du gjøre, Torvald

sa Jensine forskrekket. – Skal du bare

reise

– Jeg finner på noe, sa Torvald bestemt.

– Noe som din far bifaller, så han kan

respektere meg. Jeg vet jeg har lett for

det, jeg var en av de flinkeste på skolen.

Jeg må gjøre noe så han skjønner at

jeg mener alvor når det gjelder deg!


sommerlesning

| SOMMERNUMMER 2005


Og deg kan jeg

vente på, Jensine,

du som skal bli

kona mi og være

min for resten av

livet.

LES ALLE HISTORIENE OM JENSINE!

På internett - www.gjovik.menighetsblad.no - finner

du arkiv for Be og Hør.

Finn utgaven fra julen 2004. Der starter historien om

Jensine - fortsettelsen finner du i påskenummeret.

Jeg reiser hjem og sier de må gi meg

forskudd på farsarven min slik at jeg

kan reise. Jeg har jo ingen framtid på

Nordenga allikevel.

Han tok rundt henne en gang til,

la henne på gresset og presset seg mot

henne, dekket leppene hennes med sine,

alt var mykt, varmt og omsluttende.

Jensine kjente at hun ble svimmel,

viljeløs, hun hadde ingen tanker lenger,

ingen motforestillinger, kjente bare to

hjerter som banket tett og hurtig og

ønsket intet annet enn å følge hjertenes

takt, alt annet var uvesentlig.

Da løsgjorde Torvald seg fra

henne, ga henne et lett kyss på pannen

og smilte. – Nei, hvisket han. – Jeg vil

at dette skal være ordentlig. Vi må ikke

gjøre feil nå, skal det bli oss to. Og deg

kan jeg vente på, Jensine, du som skal

bli kona mi og være min for resten av

livet.

Jensine reiste seg fortumlet,

visste at hun vel egentlig burde være

lettet, men følte seg mest forvirret, tom

og aldri så lite skuffet. Var det så lett

å ”falle i fristelse” og begå synd, som

far stadig snakket om i prekenene sine.

Ikke visste hun at hun var så svak, hun

hadde da alltid sett på seg selv som stolt

og sterk Hun som hadde sett hånlig på

budeia Tordis da Tordis hadde ”kommet

i uløkka”. Det var tydeligvis mye hun

fremdeles ikke visste om livet, forsto

hun.

Da hun gikk hjemover var

det nedoverbakke hele veien, hvorfor

føltes det da så tungt å gå Hvert steg

hun tok vekk fra Torvald føltes feil,

feil, hun ville være sammen med ham,

men nå ville han reise fra henne, ut

i det utrygge, han ville ikke bli her i

Vardal og vente på henne mens hun var

i Christiania. Inni seg følte hun se sint,

sveket på en måte, samtidig som hun

også kjente en ny respekt for Torvald, at

han ville investere så mye for å satse på

en framtid sammen med henne.

Det begynte å mørkne, på

trappen sto mor og så etter henne.

– Der er du, sa hun lavt. – Far og jeg

har ventet på deg. Hvor har du vært

Jensine så på sin mor, først småsint,

men så begynte tårene å renne. – Han

vil reise fra meg mor, sa hun snufsende.

– Han vil reise ut i verden for å bli god

nok for meg. Hvorfor vil han det Jeg

synes han ER god nok! Kan han ikke

arbeide her i kirkestallen da, sånn som

han pleier Mens jeg er i Christiania. Så

vet jeg hvor han er!

Moren tok rundt sin datter.

– Så, så, sa hun. Jeg synes Torvald

gjør et klokt valg. Hvordan skulle han

kunne respektere hverken seg selv

eller deg, hvis han ble gående her som

fars stalldreng mens du reiser bort

og utdanner deg Du vet også at far

er tvilende til forbindelsen, selv om

han respekterer Torvald både for hans

kvikke hode, hans arbeidsevner og

hans heltemot. Far snakker fremdeles

om Torvalds heltedåd på isen i

Rambekkvika i påsken. Allikevel står

Torvald mye sterkere den dagen han vil

be om deg, dersom han skaffer seg mere

kunnskap og erfaring. Dere er også så

altfor unge i dag. La tiden arbeide for

dere, det tjener alle på!

- Du har kanskje rett mor,

snufset Jensine. – Selv om nå synes

jeg alt virker så håpløst, og utrygt – jeg

vet ingenting om framtiden. Alt er så

usikkert! Skulle ønske jeg ikke var 16

år, men 43, sånn som du. Du har det

godt du mor! Som vet hvordan alt er, og

kommer til å være. Du har far, og han

har deg, dere slipper å mase mer med

– med det der. Kjærlighet og sånn.

- Nåja, smilte mor. – Det finnes

så mange typer kjærlighet, det vil du

oppdage, og kjærligheten er ikke alltid

enkel enten man er ung eller gammel.

Jeg har også vært ung en gang, selv om

det for deg virker eviglenge siden. Jeg

vet det kan virke forvirrende, men

nyt ungdomstiden din Jensine.

Hverdagene og voksenpliktene

kommer tidsnok, skal du se.

Det var midt på

natten, Jensine kunne ikke sove, hun

hørte en ugle tute inne fra skogholtet.

Var den også ulykkelig Hadde den

maken sin hos seg Eller levde ugler

alene Hun visste ikke. Jensine gikk

bort til vinduet i kammerset, verden

var lyseblå og så fortryllet som en

sommernatt i juni kan være. Alvedansen

lå over engene og hadde lagt brudeslør

over blåklokkene. Fremdeles var det

mange uker igjen til høsten, fremdeles

hadde hun Torvald hos seg, hun skulle

nyte denne sommeren sammen med

Torvald for alt de hadde å gi henne, med

rabarbrasuppe og rømmekolle og glade

sommerdager på prestegården i Vardal.

Og høsten, høsten hos Søstrene

Blom i Christiania, med Torvald ute

i den store uvisse verdenen, den

lå fremdeles langt, langt der

fremme...

7


BE OG HØR | slekters gang

Samlivsbrudd angår oss alle

Diakoniutvalget i Gjøvik og Engehaugen menigheter arrangerte i

våres et åpent møte på Ynglingen under overskriften ”Samlivsbrudd

angår oss alle.” Psykiater Jørn Nissen Meyer, helsesøster Ann Kristin

Johansen og prest Gregers Lundh innledet fra hver sitt fagområde.

Etterpå ble det åpnet for samtale. Mange frammøtte viste at dette var

et tema som engasjerte.

SLEKTERS GANG

Vi beklager korrekturfeil og manglende

informasjon i denne spalte i forrige utgave.

DÅP - GJØVIK

Martine Bratli Elseth, Mats Nyhagen, Selma

Henanger Jenker, Ida Hasle Jørandli,

Sigrid Gullberg Hansen, Jesper Aschlund

Jørgensen, Gustav Grimsbø, Adrian

Olsen, Caroline Krokeide Østeng, Gabriel

Isak Strangstadstuen, Bendik Sydbøge,

Eline Garlie Amundsen, Andrine Olstad

Wiklund, Mathis Fjellhaug, Synne Ørbekk

Olsen, Julie Finsveen Kleppe, Simon

Aurlund, Mina Stenvold, Carolina Røyr,

Remi Rene Aspen Johansen, Carolina Røyr, Remi Rene Aspen

Johansen, Frida Andreassen-Breiland, Malin Tomtsveen Sæther,

Jesper Larsen, Markus Heimlund Bergli, Daniel Egedius, Emma

Kulakowski, Olve Vestrheim, Nicolai Johan Norman, Haakon

Døssland Urdal, Kristina Henden, Emma Ingvaldsen.

VIELSE - GJØVIK

Kristin Nyseth og Edmund Aandalen, Vivian Aaskjær og Thomas

Kalrasten, Ann Kristin Brufladt og Håkon Amundsen, Hilde

Merethe Sveen og Espen André Fraurud.

GRAVFERD - GJØVIK

Sylvia Margit Nordheim, Bjarne Nyseth, Jonas Haugen Knutsen,

Olga Udahl, Eva Bodil Kjuus, Sigrid Harby, Arne Magnus Sandlie,

Reidar Johannes Pedersen, Anne-lene Braanaas Nielsen, Terje

Rossly, Roger Pettersen, Jenny Slåttsveen, Ingeborg Nielsen,

John Inge Hetle, Erling Øverlier, Leslie James Carr, Jens Christian

Arff, Josef Asprusten, Palma Julie Sandlie, Solveig Reidun

Holthe, Bjarne Østberg, John Østbye, Astrid Strand, Thorbjørn

Pettersen, Lars Petter Skumsrud, Olga Indahl,

Thorleif Wasenden, Sigrid Haugum, Sigbjørn

Hansen, Per Tandsether, Odmund Skjølberg,

Aslaug Kildal, Per Lunde, Per Lunde,

Aase Sæther, Geir Anders Kvaksrud, Signe

Furuseth, Ole Sæther, Minda Sørlie, Klara

Lereng, Jenny Lyshaugen, Eli Wesenberg,

Ove Torbjørn Hagestuen.

8

DÅP - VARDAL

Vardal: Oline Bjerke-Grimnes, Andreas Hølen-Evensen,

Henrik Bjørnstad Dahl, Andrine Enger Foss, Mathea

Erlandsen Sund, Hedda Lie, Kristian Valerio Øyhus, Maria

Westlie, Martine Hegge, June Hansen, Jonas Barlund

Brzyski, Marius Hølen Andersen, Freddy Engevold, Lasse

Mathisen Berg, Hans Elveland Fauske, Hannah Schjetne,

Mattis Nordraak, Tobias Halvorsen, Ivar Gjestrumbakken

Hatterud, Martine Olstad Ringen, Robin Brudevold Myhrby,

Oliver Furuseth Norland, Mina Elvsveen Nilsen, Live

Øderud, Emma Nilsen, Andreas Bruvold Granum, Kristina

Ingvaldsen Karlsen, Hanna Sviund.

Bråstad: Louise Bakkum Haugen, Tonje Beate Sandaker

Moen, Hallgeir Svendsen, Emilie Aalseth, Jens Arne

Lium Mamelund, Jonas Thomassen Tveit, Hedda Lovise

Tømmerstigen, Lars Engen.

Hunn: Marlena Håkonsen Hatterud (Gjøvik), Stine Lima,

Anne Line Storre, Ina Damli, Ida Skjellerud Andersen

(Gjøvik), Nina Madsstuen, Ingrid Prytz Mjølstad (Biri),

Ida Grytaas Forsmo, Andrea Nesvåg Øybakken, Sara

Nordstrøm Benbadi, Caroline Krokeide Østeng (Gjøvik),

Andrea Moe, Marie Kravdal, Sondre Snoen Hovde, Vetle

Jørgentvedt (Gjøvik), Freddy Engevold, Magnus Aannerud

(Engehaugen), Mathias Hernes Bratteng, Harald Haanes

Strandlie, Henrik Laupland Åsengen (Tananger), Erik

Håkon Forberg, Nikolai Nesvåg Øybakken, Sebastian

Nesvåg Øybakken, Henning Nordrum (Gjøvik), Erik

Undseth (Gjøvik), Kristian Storre Oppegård, Olav Lintvedt

(Hedenstad kirke)

VIELSE - VARDAL

Vardal: Bjarne Tellevik og Silje Sofie Thune. Roald Dalby

og Ingvild Rudihagen. Roy Arne Myhrby og Mona Dahl.

Tom Jacobsen Engh og Ann Jeanett Furulund. Roy Helli

og Monica Paulsrud. Martin Børresen og Tone Myrå. Terje

Hasvoldseter og Randi Aspås Moe. Jostein Lindberg og

Turid Aandalen. Tor Erik Myrvold og Hilde Østrud. Per

Ivar Stemnes og Randi Jevnaker (Farnes - Årdal). Svein

Egil Linnerud og Lise Margrethe Konow (Gjøvik). Erland

Holm og Elin Marie Aspnes (Gjøvik). Tobias Sven Fredrik

Strømberg og Ane-Marte Fivelstad Munkelien. Svein Ove

Børresen og Jane Kristin Torp. Kai Kjelstad og Olga G.

Shaplova. Edmund Aandalen og Kristin Nyseth. Jan Arild

Bekkemellem og Rita Kristin Lybekk. Kjell Arne Hagen og

Inger Baggethun. Audun Rudsengen og Unn Nyborg.

Bråstad: Finn Åge Smestad og Liv Randi Seberg. Per Arne

Fossnes og Unn Kristin Sveum.

Hunn: Øistein Christiansen og Gerd Synnøve Eilefsrud.


fasteaksjonen | SOMMERNUMMER 2005

Korpus og Sing Song Singers

på Bedehuset

Et av de sikreste vårtegnene på Gjøvik er når Korpus fra Gjøvik og

Sing Song Singers fra Lillehammer, setter hverandre stevne på Gjøvik

bedehus. Stemningen er høy. Takk til Korpus og Sing Song Singers for

all den gleden dere sprer rundt dere!

GRAVFERD - VARDAL

Vardal: Gunnar Aarum, Sølvfest Svendsen, Georg

Gulbrandsen, Kirsten Elisabeth Smedsrud, Gudrun Alvilde

Furuseth, Klara Sebakk, Harald Magnar Fuglerud, Alf

Roland, Alvilde Marthinsen, Markus Glommen, Signe Solum,

Olaug Nilsen og Ingrid Sandsengen. Kjell Torgeir Bulling,

Tor Lillehagen, Arne Barlund, Laura Engen, SverreSveen,

Hjørdis Nygård, Margit Kristine Nyborg, Asbjørn Lindalen,

Jenny Solum, Arne Haugen, Kari Fuglerud, Ole Frydenlund,

Hjørdis Skar Sønstrød, Bjørn Brateng, Einar Nyborg, Kåre

Hjeldsbakken, Bjarne Nyseth, Jenny Slåttsveen, Dagny

Lønstad, Peder Brennbakken, Arne Kluftødegård, Klara Lereng

Bråstad: Helge Torfinn Dahl, Sigurd Tjernlien, Arne Johannes

Fosnes, Knut Skårstad.Astrid Mamelund, Arve Stenberg, Nils

Gunnar Bekkelund, Jonas Haugen Knutsen.

Hunn: Kjell Gilen, Ole Petter Bekkelund, Torgeir Valle, Olav

Sølvsberg, Peter Arvid Birkeland, Nils Gunnar Bekkelund,

Roy Willy Brobakken, Inga Løkken, Margit Kristine Nyborg,

Inger Assora Viken, Gerd Børde, Ester Reboli, Sigrid

Bergljot Nordsveen, Reidun Skaug, Liv Reine, Astrid Hole,

Maren Helene Thorvaldsen, Ruth Nygård, Anni Thune, Ole

Frydenlund, Einar Bakke, Synnøve Mathisen, Åse Kari

Nyborg, Eilif Hernes, Rolf Willy Syversen, Steinar Hansen,

Sigrid Harby, Paul Lindberg, Plave Elnæs, Signe Udahl,

Solveig Tøftum, Dagny Lønstad, Gudrun Bråten, Ba Thi

Nguyen, Gulborg Evensen, Nelly Jørgine Berge, Ingebjørg

Nilsen, Marie Lereng, Hjørdis Rustad, Ågot Holstad, Kåre

Søreng, Thorleif

Wasenden, Harald

Engevold, Aslaug

Kildal, Arvid

Kolbergsrud, Aase

Sæther, Arvid Karlsen

Gjøvik og omegn

Øistein Nettum Begravelsesbyrå

· Gravmonumenter

· Inskripsjoner

· Hjemmebesøk

· Behjelpelig med blomster

Vakttlf.: 61 18 69 40

Gravmonumenter

Spar penger – kjøp direkte av produsent

Navnetilføyelser/oppussinger/ omslipning

Se vår store utstilling i Valdresvn 5

Gjøvik Steinindustri

Tlf. 61 17 13 74

Utfører alle tjenester ved

dødsfall og begravelser i

GJØVIK

OG OMEGN

HJEMMEBESØK

BLOMSTERBINDERI

SALG AV GRAVMINNER

Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

INNEHAVER:

Magne Ødegård Bekkelund

Fantastisk bøsseaksjon i Gjøvik!

Menighetene i Gjøvik slo i går alle

tidligere rekorder da det ble samlet inn

185 000 kroner til inntekt for Kirkens

Nødhjelps fasteaksjon.

2005 2004

Gjøvik 185 000 79 000

Lillehammer 85 000 118 000

Hamar 61 000 69 000

Dermed kan Gjøvik kåres til innlandets

solidaritetshovedstad. Hovedgrunnen til det gode resultatet i Gjøvik er bevisst satsning

på å aktivere hele menigheten, slik at tilnærmet alle husstander i hele kommunen fikk

besøk av en bøssebærer tirsdag kveld. Spesielt gledelig var det at mange voksne i år

deltok sammen med konfirmantene, sier Christina Grevbo, kateket i Gjøvik.

Videre er det grunn til å si en hjertelig takk til alle de glade giver i Gjøvik. For andre

gang dette året har gjøvikensere vist solidaritet med mennesker i nød, sier Dag

Landmark, leder for aksjonskomiteen i Gjøvik.

9


LEDIG ANNONSE

gjovik@menighetsblad.no

Støtt oss - ta kontakt!
Dekkmann as

Tordenskjoldsgt 3 - 2821 Gjøvik

Telefon: 61 17 27 66

Wergelandsgt. 9 og Rådhuset

2821 Gjøvik - Tlf. 61 17 90 90

KVALITET GÅR ALDRI AV MOTEN

Spesialforretning i kunsthandverk

Storgt. 9, 2815 Gjøvik

Tlf. 61 17 33 35

Autorisert regnskapsførerselskap

Bakkegata 14, Gjøvik Tlf: 61 10 81 00

Ta kontakt med oss for å få en oversikt over dine

muligheter og start med å bygge fremtiden din i dag!

www.totenbanken.no

www.yit.no

Hege og Geir Anton Nybråten

Skybergvegen 469, 2825 Gjøvik

Hunnsveien 1, 2821 Gjøvik

Tlf./Fax 61 17 27 36

Storgt. 8, 2815 Gjøvik

Tlf. 61 17 51 30 - Fax 61 17 23 13

www.onkelsgaard.no

Tlf.6117 2614 - 9702 9611

e-post: post@onkelsgaard.no

DAMEKONFEKSJON

Storgt. 15, 2815 Gjøvik - Tlf. 61 13 83 41

CC-Mart'n Gjøvik - Tlf. 61 17 79 01

Kallerudsveingen 5

2815 Gjøvik - Tlf. 61 14 56 00

BYGGMAKKER

Skattum

2810 Gjøvik - Tlf: 61 17 40 00

Hunnsv. 2, Gjøvik CC-Mart'n

Tlf. 61 14 55 60 Tlf. 61 17 47 40

Autodiesel - Parafin

Fyringsolje - Smøreolje

2834 Hunndalen

61 18 81 22 / 61 18 84 80

Storgt. 8 - 2815 Gjøvik

Østre Totenveg 128, 2816 Gjøvik

PENSJONISTER - MANDAG - TIRSDAG

Lave priser på all hårpleie - dame og herre

Familiefrisøren i Øvre Torvgate

Åpent 10-20(18) Tlf: 61 17 97 00

MALERMESTER

JAN ANDREASSEN As

Ringveien 7, 2815 GJØVIK

Utfører alt i maling, tapetsering og gulvlegging

Eget malingutsalg

Tlf: 61 14 67 80 Fax: 61 14 67 89

E-post: post@janandreassen.no


arrangementer

| SOMMERNUMMER 2005

YNGLINGEN I HØST:

Tirsdag 6/9: Huskveld v/Hovedforeningens styre

Tirsdag 20/9: Temakveld: Verdier og menneskesyn v/Steinar Lem

18. - 23. oktober: Ynglingebasaren

Egne programmer for undergruppene.

HUNN:

Bønnemøter i Hunn kirke hver

mandag kl. 17.00

Bibelgruppe: åpen for alle. Hunn

kirke hver annen torsdag Kl. 17.00.

Datoer: 2/6; 16/6; 30/6; 14/7

Kirkeskyss:

Ragnar Enger 61 17 54 81

Dagny Reitan Hansen 61 18 09 68

Kristin Mølbach 61 17 25 29

Formiddagstreff

i

Engehaugen

17. juni: Tur til Eidsvoll og

Thorsetra. Påmelding tlf. 61

17 10 94 snarest.

19.august: Marit Bøje: Inntrykk

fra reise i Kina.

16.september: Jorunn Haupberg

Sveen orienterer om

Frivillighetsentralens arbeid.

Samtalekvelder

i Vardal Menighetshus

Vi starter klokka 19:00 og avslutter kl. 21:00.

Vi vil fortsette våre samtalekvelder om

kring mennesket og tro. Vi har åpen og

innkludrende samtale får lov til å være

det mennesket en er både med sin tro

og sin tvil. Noen ganger innledes kvelden

med noen tanker, andre ganger tar

samtalen utgangspunkt i noe opplevelsesmessig.

Men alltid på en slik måte

at ingen trenger å føle seg utenfor.

21. september: Mennesket skapt i Guds

bilde. Hva betyr dette for oss

5. oktober: Kirken – Det kristne felleskap.

Hva kan det kristne fellesskap gi

deg

19.oktober: Våre fire evangelier.

Hvorfor fire evangelister Hva er det i

evangeliene som betyr mest for min tro,

eller eventuelt tvil

9.november: Den bønn Jesus har lært

oss . Vi samtaler ut fra fader vår.

23. november: Julens glade budskap.

Hva gjør julen med oss på godt og ondt

Vi har så langt satt opp fem kvelder. Dere

som deltar kan også komme med forslag

til temaer for våren i løpet av samtalene

våre.

Vi vil samtale og hygge oss rundt en kaffe

eller te kopp. Vel møtt !

Normisjon arrangerer sjelesorgkurs til høsten:

TA VARE PÅ DEG SELV OG ANDRE

31. august starter et sjelesorgkurs i

Engehaugen kirke på Gjøvik. Kurset

går over fem kvelder frem til slutten av

oktober. Gjennom dette kurset har du

anledning til å møte livstemaer, kriser

og utfordringer som hører hverdagen til.

Det være seg på det åndelige, så vel som

det psykiske, fysiske og sosiale plan.

Menneskelig erfaring, sjelesørgerisk teori

og teologisk refleksjon holdes sammen

ut fra bibelsk forankring og kristen tro.

Kurskveldene består av undervisning i

plenum og samtaler i smågrupper.

Foredragsholder på kurskveldene er

Sigmund Danielsen, som i samarbeid

med Normisjon region Øst og Norsk

Kristelig Studieråd har utviklet kurset.

Gjennom 30 års arbeid med mennesker

har Danielsen lang praktisk erfaring med

sjelesorg. Han har studert kristendom,

diakoni, sjelesorg, systematisk

grunnlagsforståelse og familieteori.

Gjøvik Normisjon, Vindingstad

Normisjon og Gjøvik Fellesskap.no

er lokale arrangører for kurset. Det

blir kursavgift + utgifter til kursbok.

Kursbevis blir utdelt for fullført kurs.

Kan du tenke deg å delta på kurset eller

ønsker mer informasjon, ta kontakt med

Annie Isene:

Tlf: 980 37 067

E-post: annie.isene@hig.no

11


BE OG HØR |

gudstjenester

BARN I ALLE ALDRE

Den 24. april var Bråstad kirke fullsatt av barn i alle aldre. Hunn barnegospelkor

var på plass i sine gule gensere full av sprudlende sang og glede og

utgjorde en gudstjeneste i seg selv. I tillegg hadde de fått med seg Grønland

og Torp til å visualisere dagens tekst.

19. juni - 5. søndag etter pinse

Matt 7, 1-5

26. juni - 6. søndag etter pinse

Luk 5, 1-11

3. juli - 7. søndag etter pinse

Matt 5, 20-26

10. juli - 8. søndag etter pinse

1. Mos 1, 1-8

17. juli - 9. søndag etter pinse

Matt 25, 14-30

24. juli - 10. søndag etter pinse

Matt 25, 14-30

31. juli - 11. søndag etter pinse

Rom 9, 1-5 og 10, 1-4

7. august - 12. søndag etter pinse

Luk 18, 9-14

14. august - 13. søndag etter pinse

Mark 7, 31-37

21. august - 14. søndag etter pinse

Luk 10, 25-37

28. august - 15. søndag etter pinse

Luk 17, 11-19

4. sept. - 16. søndag etter pinse

1. Kong 17, 8-16

10. sept.

Gudstjenestene finner du

i Oppland Arbeiderblad

hver fredag!

GJØVIK

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Dag Buhaug

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Dag Buhaug

Høymesse 19:00 m/nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/nattverd

v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

ENGEHAUGEN

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Kristian Sandmark

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 19:00 m/nattverd

v/Martin Woller

Lekmannsgudstjeneste 11:00

v/Berit Rinde

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Menighetstur

12

11. sept. - 17. søndag etter pinse

Joh 11, 17-27

18. sept. - 18. søndag etter pinse

Mark 2, 18-28

25. sept. - 19. søndag etter pinse

Mark 12, 28-34

2. oktober - 20. søndag etter pinse

Mark 2, 1-12

9. oktober - 21. søndag etter pinse

Mark 10, 2-9

16. oktober - 22. søndag etter pinse

Apg 17, 22-32

Høymesse 11:00 m/nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Nils Kåre Erlimo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 19:00 m/nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

Gudstjeneste 11:00 m/kirkebokutdeling

v/Gregers Lundh og Christina Grevbo

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller

Høymesse 19:00 m/dåp og nattverd

v/Gregers Lundh

Høymesse 11:00 m/dåp og nattverd

v/Martin Woller


gudstjenester

| SOMMERNUMMER 2005

BLOMSTERGUDSTJENESTE

I disse dager kommer de fleste av barnehagene i Gjøvik kommune

til blomstergudstjeneste under åpen himmel. Barna plukker blomster

som de pynter blomsterkorset med, og sammen med prest og kateket

feirer de en fin gudstjeneste sammen.

HUNN VARDAL BRÅSTAD

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland

Gudstjenestelister på midtsidene - Napp ut og heng opp!

Vandregudstjeneste 11:00

v/Tormod Grønland og Dag Buhaug

Høymesse 11:00 v/Dag Buhaug

Høymesse 19:00 v/Dag Buhaug

Høymesse 11:00 v/Dag Buhaug

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland

Høymesse 19:00 v/Tormod Grønland

Høymesse 11:00 v/Dag Buhaug

Høymesse 11:00 v/Gregers Lundh

Samtalegudstjeneste 11:00

v/Dag Buhaug og Karsten Torp

Høymesse 11:00 v/Dag Buhaug

Ny messe 17:00 v/Dag Buhaug og flere

Konfirmasjon 12:00

v/Dag Buhaug og Karsten Torp

Konfirmasjon 10:00 og 12:00

v/Dag Buhaug og Karsten Torp

Ny messe 17:00 v/Anne Hilde Helland

Høymesse med gullkonfirmanter 11:00

v/Dag Buhaug

Ny messe 17:00 v/Dag Buhaug og flere

Samtalegudstjeneste 11:00

v/Tormod Grønland og Karsten Torp

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00

v/Tormod Grønland og Karsten Torp

Høsttakkegudstjeneste 11:00 v/Tormod

grønland for Vardal prestegjeld

Høymesse 11:00 v/Tormod Grønland.

Gullkonfirmantene deltar.

Samtalegudstjeneste 11:00

v/Tormod Grønland og Karsten Torp

Konfirmasjonsgudstjeneste 11:00

v/Tormod Grønland og Karsten Torp

Høymesse 11:00 v/Dag Buhaug

Familiegudstjeneste 11:00 v/Dag Buhaug

med kirkebokutdeling

Familiegudstjeneste 11:00 v/Tormod

Grønland med kirkebokutdeling

13


BE OG HØR |

menighetsrådsvalg

KANDIDATER TIL NYE MENIGHETSRÅD

Valg av nye menighetsråd (2006-09) i Gjøvik er lagt til samme tid

og sted som Stortingsvalget 12. september. I de siste ukene før

valget vil du også kunne avgi stemme på menighetskontoret i

Øvre Torggate.

KANDIDATER I GJØVIK MENIGHET:

Martin Gasper

(f. 1941)

Martin er fysioterapeut,

med mange interesser

og kontakter. Han tar

gjenvalg etter fire år,

der han har hatt mange

ulike roller og oppgaver

for kirken og for rådet.

Anne-Karin Jensen

(f. 1942)

Anne-Karin er ny kandidat,

audiograf av yrke.

Hun har særlig bred erfaring

med barnearbeid

og engasjement i IOGT.

Leif Konrad Storaas

(f. 1962)

Leif Konrad er ny kandidat

til menighetsrådet.

Han er elektro-ingeniør

av yrke. Familie og engasjement

for barna fyller

fritiden. For tiden er

det travelt med fotball.

Annbjørg Stadtler

(f. 1940)

Annbjørg er kjent som

helsesøster. Hun har

vært aktiv i menighetsrådet

de siste fire år.

Bl.a. som representant

i Gjøvik kirkelige fellesråd.

Knut W. Jensen

(f. 1940)

Knut vil være kjent som

rektor ved Vindingstad

skole, der han nå er

i ferd med å avslutte

sin yrkeskarriere. Han

har også erfaring som

mangeårig leder for

IOGT’s barnevirksomhet

og voksenarbeid

i Gjøvik, og leder for

juniorarbeid sentralt i

organisasjonen.

Vi beklager at det ikke

er mer bildeplass!

Leif Arne Vesteraas

(f. 1964)

Ny kandidat, som vil

være kjent med menigheten

fra sin tid som

styreleder av Ynglingen

og tidligere speiderleder.

Leif Arne pendler

daglig fra Gjøvik til

stilling som stabsjef

i Hov Land.

14

Kristin Ydse Jemtland

(f. 1953)

Kristin stiller som ny

kandidat. Til daglig er

hun i aktiv tjeneste som

sykepleier ved Gjøvik

sykehus. I fritiden har

familien prioritet. Hun

er glad i å holde seg i

aktivitet, og synger i

kor.

Jostein Stegane

(f. 1936)

Jostein er 1. varamann,

og møter fast i det sittende

rådet. Han har ellers

mange jern i ilden,

bl.a. som prosjektleder,

som leder av Gjøvik

kunstforening og Foreningen

Norden.

Marianne Akselsdotter

(f. 1959)

Cand. polit/spesialpedagog ved Øverby kompetansesenter.

Marianne har særlig kompetanse i arbeid for barn, unge og

voksne med særlige behov for tilrettelegging av tiltak

Berit Welander

(f. 1947)

Ny kandidat, som har

sitt daglige virke som

psykiatrisk sykepleier.

Berit er interessert

i kunst, litteratur og

musikk, og hun er

særlig glad i naturen.

–Tilhørighet er viktig,

og i Gjøvik menighet

trives jeg svært godt,

sier Berit.

For valgkomiteen i

Gjøvik Menighetsråd

Dagny Liaklev

Kari Øveraasen

(f. 1955)

Kari stiller som ny kandidat

til menighetsrådet.

Hun har de senere år

hatt hovedgeskjeft med

stel av hus og heim.

Ellers er hun aktiv i

arbeid for Røde Kors

barnehjelp, og glad i

friluftsliv.

For Gjøvik menighet

vil vi ha stand i

Gjøvik rådhus begge

valgdager, 11. og 12.

september.


menighetsrådsvalg | SOMMERNUMMER 2005

KANDIDATER TIL NYTT MENIGHETSRÅD I HUNN

I prioritert rekkefølge: Gunstein Endal, Arnhild Mellemberg, Marit K. Aadland,

Anna Larsen, Helene Wright, Elin Trondsen, Svein Gautestad, Solvår Sandmark og

Geir Skaug og kanskje deg!

ENGEHAUGEN:

Ajak Alier Berit Nesje Berit Slettemoen

Ingjerd Løchen Marit Bøye

Ragnhild Dahl

Kristin Skibenes Tor Thoresen

Finn Rønning

VARDAL:

1. Line Kristin Langseth Bakkum

44 år, sykepleier

2. Toril Kristiansen

44 år, førskolelærer

3. Roy Helge Mellemberg

49 år, vaktmester

4. Merethe Telum

35 år, hjelpepleier

5. Geir Anton Nybråten

37 år, selvstendig næringsdrivende

6. Torill Kjeldsen

38 år, førskolelærer

7. Arne Torgeir Hansen

52 år, finansrådgiver

8. Gro-Kristin Lundbye Hansebråten

28 år, apotektekniker

9. Thomas Sebakk

28 år

10. Benthe Heidi Østvold

49 år

11. Jan Roger Skumlien

36 år, førskolelærer

12. Anne-Margrethe Jøstne

49 år, hjemmearbeidende

13. Jan Erik Rustad

40 år, selger

14. Lill Tove Nordberg Skar

44 år

15. Ann Iren Slåtsveen Karlsen

33 år, hjelpepleier

16. Hanne Skyberg

36 år, sykepleier

17. Bodil Skaugerud

57 år, pensjonist

BRÅSTAD:

1. Jan Evensen, 63 år

2. Ruth Karin Mellemberg, 59 år

3. Hedvig Platou Nygård, 51 år

4. Roar Skarkerud, 53 år

5. Åse Kolbergsrud, 60 år

6. Berit Fosnes, 64 år

7. Arild Thorsrud, 40 år

Robert Johansen

Tor Hanseth

Heidi Sandsengen

TRENGER FIRE TIL!!!

15


BE OG HØR | diverse

AFRIKANSK-NORSK

KULTURKVELD

Den 17. mars dirret Engehaugen

kirke av afrikanske rytmer. På den

afrikansk- norske kulturkvelden ble

det servert smakfull afrikansk mat,

og stemningen var på topp for de vel

60 frammøtte.

KONFIRMANTER I

VARDAL HØSTEN 2005

Hunn, 10. september Kl. 12.00: Andreas Iversønn Stadheim,

Anna Asbjørnsen Berg, Fredrik Inngjerdingen Forså, Gabriel

Chafik Norstrøm Benbadi, Jahn Magnus Mihle Paulsrud, Joachim

Kristiansen Torkehagen, Jørgen Helland, Line Johansson,

Lisa Engen Ugland, Lise Agnete Prytz Moe, Magnus Østberg,

Marie Ruststuen Viken, Ole Petter Kristofferstuen, Patrick Rossing,

Simen Undseth Solberg, Therese Jansen Storå, Tonje-elisabeth

Størkersen, Åse Lill Engen Sveum

RESPONSE TEN SING

PÅ SOMMERTURNÉ!

18. - 28. juni drar Response Ten Sing på sommerturné

til Tyskland og Sveits. I løpet av turen skal de ha

tre skikkelige konserter. Blant annet skal de opptre

på en festival som heter ”Room-sound” i Sveits. Her

skal Ten Sing angivelig være hovedattraksjon! Kjempekult!

Christoffer Weyde har godt grep om mikrofonen

Hunn, 11. september Kl. 10.00: Silje Andersen, Anastasia

Andrea Ekren Elorduy, Andre Brovold, Brynjar Husevåg Gaup,

Eskild Lønstad Ringli, Håvard Herberg, Ida Grønnerud, Joacim

Sveum, Ken Robin Furuheim Midtlien, Kristian Andreas

Seljevold, Lars Johan Kollshaugen, Mari Simenstad, Mathias

Lilleengen, Stine Merethe Rosenberg Solheim

Hunn, 11. september Kl. 12.00: Anna Solheim, Basim Gullord

Ali, Camilla Bjerke, Emilie Gudim, Endre Sagstuen, Espen

Røkenes Sand, Fredrik Sollihagen Gulbrandsen, Glenn Mikael

Toppol Sønsteby, Guro Ingvaldsen, Guro Karina Bakke, Hanne

Charunee Laeskogen Palm, Ida-kristine Strandvik Svendsen,

Karoline Jøranli, Kim Arne Haugen, Kristian Hovsveen

Vorpenes, Marius Hageengen, Marthe Langedrag, Mats Bekkemellem,

Ola Simenstad Madsstuen, Simen Hoel Johannessen,

Sindre Madsstuen, Stine Ingvaldsen Hansebråten, Sverre

Langseth Luth

Vardal, 18. september: Andrea Hagen Engen, Arne-leo

Bertoia, Christina Rimstad, Erik Jensen, Fredrik Bergli Hagen,

Guro Karlsen Roland, Guro Nygård, Ida Strandvik Skjellerud,

Jens Emil Solhaug, Joachim Olerud Milward, Jųrn Ingar Brobakken,

Kaja Elisabeth Bergheim, Kristina Kristoffersen Haavi,

Lars Rųnning Valheim, Lisa Elvsveen, Lise Lotte Gillerhaugen,

Magnus Fremstad, Malin Wettermark, Marianne Holthe, Marius

Myrland, Mikael Strandvik, Mina Dalby, Siri Nereng, Stian

Kristoffer Berg, Thea Lauvli Ųdegård, Tina Moen, Vegar Hagen

Torp, Veronica Bygstad Holmlund, Åshild Holstad Torp

Vi skal bo i en forlegning under brannstasjonen i en

landsby kalt Männedorf. Her skal basen deres være, men

de skal selvsagt få med seg mer av Sveits når de først

er der. De skal ha en egen opplevelsesdag i Zürich, og

dag 6 byr på utflukt til sydligere og varmere strøk, til

stedet som heter Locarno. Her er det palmer og skikkelig

sydhavsstemning, og det må jo bli supert for innlandsrotter

fra kalde nord! Totalt er det 47 som reiser på tur,

og reisefeberen er til å ta og føle på. De håper at dette

blir en fantastisk opplevelse for alle som er med, både

ungdommer og frivillige ledere, sier en engasjert Per

Kristian Bjørklund, sivilarbeider på Ynglingen.

Bråstad 4. september: Bjørn Roar Viberg, Daniel Rognstad

Otterlei, Daniel Skogstad Nørstebøen, Hilde Sveine, Joakim

Grande, Lars Erik Perjord, Lene Bjørge, Linda Tveit, Line Fosnes,

Linn Beate Petersen Onsrud, Ole Kristoffer Bekkelund,

Per Sigmund Alfsen, Pål Jostein Petersen Onsrud,

Simen Fossen Thorud, Simen Skarkerud

16


Gjøvik og Engehaugen

| SOMMERNUMMER 2005

ASSISIFARERE

I begynnelsen av april dro 14 prester, kateketer og diakoner fra Toten

prosti på studietur til Assisi i Italia. Assisi er som kjent fødebyen til

den hellige Frans fra Assisi. De besøkende nordfra fikk anledning til

å søke inn i spiritualiteten til denne helgenen som har stor appell til

moderne mennesker. At den italienske vårvarmen meldte sin ankomst

sammen med nordboerne, satte en ekstra spiss på studieturen.

Guidet menighetstur

til Valdres og Slidredomen

Gjøvik og Engehaugen menigheter

Søndag den 4. september 2005

Turen går direkte til Slidredomen, hvor vi deltar i gudstjenesten

kl 11:00. Etter gudstjenesten og kirkekaffen kjører

vi til Gardbergfeltet med Einangsteinen. Her finnes det mer

enn 900 fornminnefund. Einangstenen fre 300-tallet e. Kr. er

Nordens eldste runestein, som står på sin opprinnelige plass.

Rundvisning med lokalhistoriker Olav Bråten. Vi kjører

videre til middagen på Valdres Høyfjellshotell innen vi gjennom

Etnedal returnerer til Gjøvik.

PROGRAM:

08:30 Bussavgang fra Engehaugen kirke

08:45 Bussavgang fra Gjøvik kirke

11:00 Gudstjeneste i Slidredomen ved pastor

Tordis Ødegaard

Medbrakt kirkekaffe nytes i prestegårdshagen

NB: Vennligst ta med noe å bite i til kaffen!

Etter kirkekaffen fortsetter vi til Gardbergfeltet

og Einangstenen. Rundvisning.

15:30 Middag (buffet med kaffe og dessert)

på Valdres Høyfjellshotell

ca. 18:30

Hjemkomst Gjøvik

Pris pr. person kr. 265,- som inkluderer guidet busstur, kirkekaffe

(husk biteti), buffet (ikke drikke), dessert og kaffe.

Vær med og støtt opp om fellesskapets gleder.

Bindende påmelding til Martin Woller

tlf. 61 14 64 80 innen 12. august.

Gud er hos meg hele tiden

Jeg gikk ut av stua for å slukke lyset på gangen.

I det jeg skulle til å slå av lyset på gangen ble jeg plutselig redd

fordi jeg så en skygge som løp i mot meg.

Jeg løp til soverommet for å legge meg til å sove.

I det jeg sov hørte jeg en stemme som sa: ”ikke vær redd!”

Da forsto jeg at jeg ikke var alene mer.

Gud er hos meg hele tiden.

Skrevet av Guro T. Skumsrud

lørdag, 26 mars 2005

17


BE OG HØR |

Vardal, Hunn og Bråstad menigheter

GJENSYN MED HAGEN & HAGEN

Den 29. april var det gjensyn med

Hagen & Hagen på Lundstein skole.

Menighetsrådet var vertskap og

folk fra fjern og nær fylte salen. Den

yngste tilhøreren var Vilde - 6 1\2 år

- som siden konserten hver dag har

sunget ”Flican i Havanna”. Hagen &

Hagen øste av sitt rikholdige repertoar

med musikk og sang fra de siste

50 årene : Burl Ives, Mikis Theodorakis,

Cat Stevens, Evert Taube, Vidar

Sandbeck og noen av Eli Kristins

Norsktoppen-låter. Som vanlig er

ved store konserter i Bråstad ble det

servert hjemmebakte kaker til kaffen,

og Ruth Mellemberg hadde sørget

for et rikholdig utvalg av gevinster.

Konserten innbrakte 7 045 kroner til

nytt orgel i Bråstad og orgelkomiteen

vil dermed gi en stor takk til tilhørerne

og til Hagen & Hagen, som for

BRÅSTAD

KIRKEKOR

DEBUTERER

Den 10. april debuterte Bråstad kirkekor

under gudstjenesten i Bråstad kirke.

Samme dag var koret ute på sin første

utenbygds opptreden ved aftensang i

Hunn kirke. Koret ble startet i begynnelsen

av året og blir ledet av Dag Buhaug.

Koret fikk stående applaus ved sin opptreden

og ros for sine erfarne stemmer.

1.rekke f.v.: Ruth Mellomberg, Herdis Waastad,Kirsten Sveum, Anne Moen Buhaug, Gudrun Iversen, Marith Evensen, Unni Toven

2. rekke fra venstre: Dag Buhaug, Hans Petter Hanssen, Lars Sæther, Arve Tømmerstigen, Jan Evensen.

Menighetspleien

Jeg spør Dagny Amlien om Menighetspleien

i Hunn er like gammel som

kirka (1968.) Da virker det nesten som

om hun har fått rusk på øyet. Men

hun har lært seg å ta alle sjokk med

fatning. Hun har tross alt levd i 79 år

og blitt konfrontert med uvidenheten

før.

Og hun sier: Menighetspleien her har eksistert

i nærmere 100 år. Den begynte

som en diakonisseforening. Den

gang syklet menighetspleierne

18

rundt og stelte både i fjøs og stall. Nå er

det to i besøkstjenesten: Åse Kolbergsrud

og Hilde Skullerud som har deltidstjeneste

med å besøke gamle og syke. Og det

ser ut som om denne tjenesten fungerer

bra, sier Dagny. De får gode tilbakemeldinger

fra dem som får besøk.

På årsmøtet den 24.april ble det sagt at

ledelsen gav opp å få noen nye med, så

hele styret foreslo gjenvalg på seg selv.

Det vakte munterhet. Selv om det jo er

tragisk. Før var det omkring 80 på samværene.

Nå er tallet halvert. Og det er

mange til dels høyt oppi åra som driver

dette arbeidet for å samle inn penger.

Gjennom basarer, og møter 3. tirsdagen

i måneden, og andre tilstelninger. Den

21.juni skal de ha tur til Lygnasæter. Med

Dagny i spissen som primus motor og

en god organisator, drives dette viktige

arbeid; om hvilket Guds ord sier: -La

oss holde på, for vi vet jo at vårt arbeid i

Herren ikke er forgjeves. (1.Kor 15,58)

All honnør til de som er aktivt med!

Av Dag Buhaug


| SOMMERNUMMER 2005

andre gang ga oss en flott konsert

for et symbolsk honorar. Og når det

nye orgelet er på plass har Eli Kristin

lovet oss å komme tilbake å holde

kirkekonsert. Det ser vi fram til.

SAMTALEKVELDER

PÅ VARDAL

MENIGHETSHUS

Ruth Mellemberg presenterer Hagen & Hagen

HÅNDVERK AV

FØRSTE KLASSE

Påskedag ble de nye kirketekstilene

i Bråstad innviet.

Stola og messehagel ble tatt

i bruk av sogneprest Grønland

sammen med prekestol-,

lesepult- og alterantipendium.

Kunstneren for dette håndverket Helene Lindalen har gitt oss nok en grunn til å besøke Bråstad kirke

for dette er håndverk av første klasse.

De trofaste gamle av Dag Buhaug

Jeg tillater meg å kalle dem gamle,

uten at jeg helt vet om jeg har belegg

for det... Vi snakker om den tidligere

klokkeren i Hunn: Rolf Danielsen og

den tidligere organisten: Per Valø.

De er med både her og der i menighetsaktiviteter.

Per og Elsa Valø i Engehaugen

og Rolf og Helga Danielsen i

Hunn menighet. Men fra tid til annen

ser vi Valøs på gamle trakter i Hunn,

og Rolf og Helga treffer du på støtt. De

er aktive i misjonsforening, kirkeforening

og menighetspleien. Og selv om de

helsemessig har sett bedre dager, er de

med. Forbilledlig! I Guds rike er ordet

’pensjonist’ et fremmedord.

Mye rart

Rolf forteller at han ble tilsatt som klokker

da Hunn kirke var ny i 1969, og var

klokker i 10 år. I de første ti år av kirkens

historie var det mange viderverdigheter.

Bl.a. mye jobbing med vedlikehold av

bygget. Et nybygg var ikke problemfritt

i sin funksjonsdyktighet. Rolf forteller

med et karakteristisk lunt smil at det

var mye rart den tida. Jeg spør hva han

mener med det. Da smiler han bredere

og erindrer at det en tid stod bøtter omkring

overalt i kirkerommet for å samle

opp nedbøren fra det siste regnværet.

Også under gudstjenestene skvalpet det

i sinkbøttene. I ettertid kan en ha moro

med det, men det var vel ikke så moro

mens det stod på.

Det kor som var

Per var organist i 22 år. Fra 1970 – 1992.

Han tenker tilbake med glede på Hunn

menighetskor som holdt det gående i 16

år, inntil blandakoret gradvis var blitt damekor.

”Da gikk det ut av seg selv,” sier

Per. Det var i 1986. Sangeren Gunstein

Draugedalens besøk på 15 årsjubileet

året før, kunne ikke forhindre at koret

var begynt på sin svanesang. Men også

kormedlemmer er en utdøende rase. Og

selv om ’slekt skal følge slekters gang’,

er det vel ingen automatikk i at kormedlemmer

blir reprodusert. Dessuten: Det

er sant som Forkynneren sier: ’Alt har

sin tid’. Det er ikke sikkert at gårdagen

har gyldighet i dag. (Men det hadde

gjort seg med et aldri så lite kirkekor

i Hunn).

19


BE OG HØR | hundreårsmarkeringen

NYTT FRA ORGELKOMITEEN I BRÅSTAD

Bygda har til nå samlet inn kr. 158 082,50 til nytt orgel i Bråstad kirke. Vi takker alle som har bidratt. Andelsbrev er nå

sendt ut og vi har etter beste evne forsøkt å spore opp den enkelte andelshaver. Men enkelte giroer ble levert uten navn,

og vi kan ha tydet enkelte navn feil. Hvis noen ikke har fått sitt andelsbrev eller har fått andelsbrev med feil stavet navn,

ber vi om at dere tar kontakt med Dag Stokke, slik at vi kan rette opp feilen. Søknader om midler fra fellesråd/kommune

er sendt og vi venter nå spent på positivt svar.

1905 – 2005

Markering av unionsoppløsningen med Sverige

Vi markerer i år at det er

hundre år siden tvillingrikene

Norge og Sverige skilte lag. For

191 år siden ble Norge et selvstendig

rike. Da, i 1814 fikk vi

vår grunnlov.

Men før grunnlovforhandlingene

og grunnloven hadde stormaktene

bestemte at siden Danmark

- Norge hadde vært alliert med

Napoleon og Frankrike, og dermed

på lag med den tapende part,

skulle Danmark avstå Norge til

Sverige som et vederlag. Dette

ble bestemt av stormaktene ved

fredsslutningen i Kiel.

På dette tidspunkt var den danske

tronfølgeren, prins Kristian

Fredrik, stattholder i Norge. Da

fredsbetingelsen kom ham for

øret, startet han en reisning som

snart ble en norsk folkebevegelse.

Dette resulterte i at vi 17. mai fikk

en demokratisk statsforfatning.

Som konge i det nyopprettede

selvstendige kongedømmet, ble

Kristian Fredrik valgt. At dette

kunne skje kom blant annet av at

den svenske kongen ikke kunne

gripe med en gang det den

danske måtte gi fra seg.

20

Kong Karl Johan var ikke tilbake

på svensk jord sammen med sine

stridsvante soldater før enn i juli.

Da møtte de en norsk stat som

hadde forkastet Kielfreden og som

hadde organisert seg.

Vi tapte den militære krigen som

måtte komme. Vi måtte oppgi vår

absolutte suverenitet. Karl Johan

og stormaktene tvang oss inn i

en union vi helst hadde sett oss

foruten. Men vi vant den politiske

dragkampen. Vi bevarte det

vesentligste av demokratiet og

selvstendigheten. Vi ble i virkeligheten

et selvstendig tvillingrike

med Sverige, der vi i det alt

vesentligste hadde felles konge og

utenrikspolitikk.

Det kan synes rart at Karl Johan

bøyde seg for Stortingets vetorett

mot Kongens ulike grunnlovsforslag

som kanskje ville gjort Norge

om til et lydrike, og etter hvert

kanskje til en del av Sverige for

alt hva vi vet.

Der er de som mener at Karl

Johan egentlig siklet etter å bytte

bort den svenske troen med en

fransk., og av den grunn ikke tok

mer til motmele mot våre våkne

voktere av grunnloven. Noen mener

at siden Karl Johan egentlig

ønsket seg den franske trone, gikk

han med på at dronning Desideria

bodde i Paris. Hun bodde her til

1923 da sønnen Oscar giftet seg.

Som nordmenn utviklet vi vår

egen selvbevissthet som nasjon

gjennom de nasjonale strømningene,

som etter hvert vokste fram

innen ulike sider av kulturlivet.

Og det politiske utviklet seg slik

at parlamentarismen ble innført

i 1884. Og det var vel en konsekvens

av det som skjedde i denne

sammenheng at Norge til slutt

ønsket å føre sin egen utenrikspolitikk,

og i realiteten løsrive seg

fra tvillingen Sverige.

Jeg synes det kunne være på

sin plass denne gangen ganske

så summarisk ta utgangspunkt i

1814. I neste artikkel til høsten vil

jeg så ta for meg det som skjedde i

1905 og de kirkelige reaksjonene

omkring dette.

Av Tormod Grønland.


arn | SOMMERNUMMER 2005

TT PÅ GJØVIK I 2007!

GJØVIK

Jubel på Ynglingen: Det kommer 3000 ungdommer til Gjøvik! Hedmark

og Oppland krets av KFUK-KFUM skal arrangere tenåringstreff på

Gjøvik i juni 2007. I praksis blir det miljøet rundt Ynglingen i Gjøvik som

arrangerer - det vil bli ansatt to personer som skal jobbe fram mot dette

arrangementet, og mange frivillige vil bli utfordret til å ta i et tak.

YNGLINGEN

SØNDAGSKLUBBEN som ble TORSDAGSKLUBBEN

(dog uten Otto Jespersen)

av Hege Nybråten

Søndagskolen i Vardal var sterkt utdøende. Til slutt satt Torill og Anne Margrete

igjen kun med egne onger... og tenkte, at her må noe gjøres!

Det som ble gjort,

var at Søndagskolen

skiftet dag og ble

Torsdagklubben.

Med tilholdsted i de

gamle lokalene til

Speider’n i Vardal

Menighetshus,

og tilbud om

morsomme

aktiviteter samkjørt

med undervisning

om Jesus og

Bibelen – og med

avsluttende felles

kveldsmat, samlet

Torsdagklubben kjapt 22 barn fra hele

bygda i Menighetshuset annenhver

torsdag klokka 17.30-19.00.

- Kjempegøy, sier

Torill Kjeldsen,

”Primus motor”

bak Søndagskolen/

Torsdagklubben.

- Snart har vi ikke plass til

flere! sier Anne Margrete

Jøstne, Anders Holm og

Bente Østvold.

Hvorfor har ”Torsdagklubben” blitt en

slik suksess i Vardal

Som forelder til 3 av onga i

Torsdagklubben kan jeg si noe om det.

Søndager er generelt vanskelige for

moderne familier. Sterkt arbeidspress

og høyt tempo hele uka gjør at man er

svært sliten på søndagene, og vil gjerne

ta det med ro sammen med onga på

søndagsmorgenene.

Mange moderne familier har delt

foreldreansvar, og reising til den ene

eller den andre forelderen i helgene

vanskeliggjør et kontinuerlig, fast

søndagsopplegg.

Annenhver torsdag var mye greiere å få

til for de fleste, og vi foreldre er glade

både for aktivitetene, forkynnelsen og

ikke minst, muligheten for onga i bygda

til å komme sammen og bli kjent, til

tross for store avstander!

21


BE OG HØR | ungdom

Fare: Under opplæring!

Hva tenker du når du kommer bak

en bil med en stor, rød

L på Blir du litt halvirritert

og tenker på å

komme fort forbi

L

Er det noe av den samme følelsen

du får når noen prøver å fortelle deg

noe om Gud I så fall har du tatt et

viktig poeng i Knut Tveitereids nye

bok: ”En helt overkommelig disippel.”

For å være kristen er å være

under opplæring, og ingen blir proffe

i å være kristen, men mange stivner.

Her har du en lys og inspirerende

bok om hva det gjorde med Tveitereid

å sette seg inn bibelfortellingen

ut fra disiplenes synsvinkel. Og han

fant mer enn han hadde drømt om.

Han fant oppnåelige forbilder og et

riktigere, sannere og nærere forhold

til seg sjøl og Gud. Tror du at en

disippel er en tvers gjennom perfekt

kristen skapning Ja, men kanskje

ikke på den måten som du tror. Det

som kjennetegner en disippel er

ikke et rent og uangripelig liv uten

noen baksider. Det som kjennetegnet

disiplene kan oppsummeres

slik: Disiplene var som folk flest, de

var nysgjerrige, de holdt

sammen, de fikk tid og

overskudd av å være

med Jesus, de brukte

mye tid med ham, de var

under konstant opplæring

og oppfølging, de

hadde Jesus som idol,

de var ikke opphengt

i bud og regler, de var

Ny bok:

utadvendte, de var tjenestevillige, de

betalte prisen for å ha sin overbevisning

og de ville mye. Er det dette du

forventer av en typisk kristen Hvis

ikke, juster oppfatningen av deg selv

og/eller andre kristne ved å speile

deg/dem i disiplene. Dette er bok som

frigjør troen, som hjelper deg i å se

realistisk på deg selv som en troende,

og som gir nytt mot til å være disippel.

Knut Tveiterud:

”En helt overkommelig

disippel”.

Det Norske Bibelselskap.

Bokanmeldelse

av Christina Grevbo

Alle 8.klasser i Gjøvik kommune har denne våren fått besøk av kirkens nye konfirmantteam. Her informerer kateket

Christina Grevbo elever ved Snertingdal ungdomsskole om hva de kan glede seg til. Fra og med 2006 kommer alle

konfirmanter i Gjøvik kommune til å gå inn i det samme konfirmantopplegget. Det

blir konfirmasjon om høsten, og man drar på en fem dagers leir på slutten av sommerferien.

I Vardal, Bråstad og Hunn har man hatt dette opplegget i

flere år, og tilbakemeldingene herfra er udelt gode.

22

NYTT KONFIRMANT-

OPPLEGG I KIRKE-

KOMMUNEN!


konfi rmanter

| SOMMERNUMMER 2005

ENGEHAUGEN KIRKE

15/5 11:00

Dan Eric Wefl en, Joakim Skålerud, Cathrine Elisabeth Magnus

Weyde, Trond Erik Alfstad, Birgitte Wendelbo, Sigrunn

Hedalen Bentsen, Haakon Martin Jostad Jacobsen, Thomas

Bråthen, Andrea Bræck Jakobsen, Sanna Egner Stafseng

15/5 13:00

Jørn Victor Stabel, Marthe Kilde, Remi Aleksander

Hansen Barlund, Ingrid Beate Solbakken Moen

7/5 12:00 8/5 11:00

Karsten Olav Aarestrup, Karen Dahl, Miriam Holthe Byjou, Mats Emil Pisilrud Buhaug,

Emil Are Christoffersen, Karoline Onsrud, Emil Wainwright, Urda Sofi e Gefl e,

Kristoffer Stensrud, Beate Engelstad, Marte Line Amundsen, Emil Beus, Cathrine

Klevengen, Anders Schärer Reine, Lise-Lotte Johannesen, Silje Mo, Kristine Onsrud,

André Brobakken Weisten, Aleksander Valentin Johansen Tvinnereim, Emil Dyrnes

Johansen, Erika Skattum, Tonje Karlsen, Erik Bjørneby Herteig, Jan Robin Furuseth

Lereng, Lene Snuggerud Schjørlien, Cecilie Austdahl Brenden, Hans Jørgen Goss

Dikkanen, Stine Edda Skjølås Hermansen, Kristin Bergum Lie

8/5 13:00

GJØVIK KIRKE

Tage Trønnes Brendløkken, Silje-mari

Nybråten Lund, Vetle Vesterås Severinsen,

Ruth-kristin Folke-olsen Nørstebø,

Christian Karlsen Torneby, Alexander

Martinsen Tulach, Lage Oddvin Sæbø

Jordbru, Carl Haakon Schjøll, Kelly

Helene Smith, Rasmus Skattum

Gjersem, Silje Tafjord

Johansen, Marlen Lundberg

Norbeck

Tina Shereen Hansen

03.07.2005 (Hammerfest)

Helene Torneby,

Karoline Reksen

Furre, Benedicte Hagen

Farstad, Thor Johan

Berntsen Kjelsrud,

Lasse Berg, Malin

Nicolaisen, Øystein

Robberstad, Torstein

Eriksen Dæhlin, Elsa

Veronica Kristiansen,

Tommy Engebretsen

Søhagen, Mari Strøm,

Øyvind Vårli, Maja

Bratlien Larsen, Ole Anders

Berg Øyhus, Linn

Michelle Nordhaug Syversen,

Hedda Skraastad,

Marte Nordgaard,

Eivind Brudevoll, Stine

Nyseth, Marte Christine

Lium Dahlborg, Michelle

Solheim Flaterudhagen,

Mari Edland

Egge, Simen Kristoffer

Haugom, Christoffer

Gudbrandsen

23


BE OG HØR |

Barna deltok i

gudstjenesten i

Bråstad søndag 29.

mai. Etter framføringen

fi kk de

vafl er av kirketjeneren.

VI TRENGER DIN STØTTE!

Menighetsbladet Be og Hør blir drevet av frivillige krefter. Skribenter,

fotografer, designer og bladbærere tar i et tak for at bladet skal komme

ut fire ganger i året.

Vi trenger hjelp med trykkeutgiftene. På tross av rimelige trykkepriser

koster det å trykke et blad med 24-siders omfang og opplag på 12.000.

DU KAN BIDRA! Takk for at du bruker giroen og betaler frivillig kontigent!

Vet du om noen som kunne tenke seg en annonse i bladet Tips

oss, eller tips dine kontakter om oss - vi er fleksible og behjelpelige

med annonseutforming.

150,00

Frivillig kontigent/gave

til menighetsbladet.

30.06.2005

Menighetsbladet Be og Hør

Øvre Torvgt. 24B

2815 Gjøvik

24

150

00

2050 06 12836

More magazines by this user
Similar magazines