Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

farkiv.ol.no

Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

D e l t a k e r l a n d s b y L i l l e h a m m e r

Som en ny, liten bydel på et 230 mål

stort område i Skårsetlia, ca. 3 km

nordøst for bykjernen, lå deltakerlandsbyen

Lillehammer.

Den var bygd komplett med alle

servicetilbud en olympisk deltakerlandsby

skal ha, og med et totalt

gulvareal på ca. 55 000 m 2 . Under lekene huset denne landsbyen

ca. 2300 deltakere og ledere fra 67 nasjoner.

LOOC leide alle bygg og tomter for midlertidig innkvartering.

Landsbyen var ferdigstilt i desember 1993. De samlede

kostnadene for etablering av Deltakerlandsby Lillehammer

samt deltakerinnkvartering Hamar var ca. NOK 250 millioner.

For en liten by som Lillehammer ble det tidlig klart at det i

ettertid ikke var behov for så mye innkvartering/boliger som

et olympisk arrangement krevde. Det ble derfor bestemt at

knapt halvparten av landsbyen skulle være permanent, mens

resten skulle flyttes til andre kanter av landet.

Den permanente delen besto av 185 boliger. 141 boliger ble disponert

og solgt videre til private gjennom LOBAS. Resten ble

bygd som flyttbare enheter. Landsbyens senter på 7000 m 2 blir

i ettertid brukt til servicesenter for eldre, kafé, barnehage og

kirke.

Byggearbeidene i området startet våren 1992, og første hus

ble montert 10. august 1992. For at landsbyen skulle bli ferdig i

tide, måtte gjennomsnittlig produksjon pr. arbeidsdag være ca.

250 m 2 gulvareal. Denne aktiviteten oppnådde vi ved å benytte

flere utbyggere med forskjellige byggesystemer og grad av

prefabrikasjon.

Her benyttet vi alt fra tradisjonelt håndverk til prefabrikerte

moduler. Alle bygg ble oppført i tre.

Innenfor produksjon av store prefabrikerte elementer fikk vi

i landsbyen levert ca. 18 000 m 2 . Innenfor tradisjonelt bygghåndverk

vil man i første rekke legge merke til kirken og familieboligene.

Disse blir i hovedsak brukt som familieboliger i

Trøndelag og på Vestlandet. To av utbyggerne baserte seg på

bruk av seksjoner. Det ene området var midlertidig, og det

andre var en del av boligprosjektet for eldre med tilhørende

servicesenter.

More magazines by this user
Similar magazines