Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

farkiv.ol.no

Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

Bygget skulle ha nøktern standard, men sikring av stabil

strømforsyning ble gitt høyeste prioritet, med nødvendige nødsystemer,

høy standard på telekommunikasjonsnettet og tilfredsstillende

inneklima.

P l a s s e r i n g

Senteret ble vedtatt lagt til Storhove, gjennom egen reguleringsplan

sommeren 1991, og som en integrert del av en mediepark

bestående av tre medielandsbyer og et radio- og TV-senter.

Avstand til Lillehammer sentrum var 3,5 km.

Beliggenheten gav en nærhet disse arenaene imellom slik at

felles servicefunksjoner som transport, sikkerhet, bespisning

og telekommunikasjonstjenester kunne løses på en så rasjonell

måte som mulig.

Videre bidro senterets beliggenhet til at hovedtyngden av

medieoperasjonen ble konsentrert utenfor bykjernen, og transporten

til og fra øvrige arenaer ikke belastet de sentrale områder

av byen. Arkitekt for bygget var Lysaker Mølle AS og

hovedkonsulent var Ivar Flodberg.

Utbyggingen ble gjennomført i tre ulike faser, med parallell

prosjektering og bygging. I første fase foresto utbyggingsselskapet

oppføringen av bygget, eksklusiv nødvendig innredning

for arrangementet. Byggestart var 1. juni 1992 med ferdigstillelse

1. august 1993. I den andre fasen ble innrednings- og

installasjonsarbeidene gjennomført. Oppstart var 15. mai 1992

med ferdigstillelse 1. februar 1994. Den tredje fasen inneholdt

alle installasjonsarbeider av løst utstyr så som møbler og kontorinnredning,

datautstyr, telekommunikasjonsutstyr, storkjøkken,

samt innflytting av 75 ulike leietakere. Oppstart var 15.

oktober 1993, og senteret var fullt operativt fra 9. februar 1994.

Prosjekt- og byggeledelse, samt planlegging for de tre fasene,

ble ivaretatt av LOOC utbygging.

Senteret ble finansiert gjennom aksje- og ansvarlig lånekapital

fra byggets eiere, byggelån, og leietilskudd fra LOOC.

Omfattende innrednings– og installasjonsarbeider for avviklingen

av vinterlekene ble direkte finansiert av LOOC.

Totalkostnaden for disse arbeidene var NOK 106,5 millioner.

T e k n i s k e d a t a

Senterets 15 000 m 2 er fordelt på tre etasjer med 4900 m 2 i

underetasjen, 5100 m 2 i første og 5000 m 2 i tredje etasje.

Parkeringsplass til 420 biler.

Strømforsyning ble ivaretatt fra to transformatorer i underetasjen

på til sammen 2500 kW, og tre ventilasjonsaggregater

plassert på taket sørget for luftforsyningen.

Separate tekniske rom i underetasjen inneholdt tele- og datatekniske

installasjoner. Dette var basen for ISDN-nettet med

totalt 1250 linjer.

I n n r e t n i n g / t e k n i s k u t s t y r

Erfaringer etter gjennomføring av lekene gjorde oss spesielt

oppmerksom på følgende:

Sikkerhetskontrollen ved inngangen til MPC burde hatt dobbel

kapasitet med to rullebånd for effektiv gjennomlysning av

utstyr (spesielt fotografenes) i perioder med stort innrykk i

senteret.

Behovet for bærbart telekommunikasjonsutstyr burde vært

kartlagt. Minimum fem mobiltelefoner, fem walkie-talkies og ti

personsøkere burde vært tilgjengelig for utlån for MPC-funksjonærene.

Kapasitet på 600 sitteplasser i kafeteria/restaurant virket riktig.

Løsningen med at de nærmeste innkvarteringsstedene for

media skulle spise frokost i MPC-kantinen, fungerte også bra.

Gulvet i auditoriet, det store pressekonferanserommet,

burde hatt helling for å oppnå bedre kontakt mellom media og

deltakerne på pressekonferansene. Lyssetting og TV-teknisk

More magazines by this user
Similar magazines