Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

farkiv.ol.no

Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

utstyr for produksjon av TV-bilder fra pressekonferansene kan

med fordel gjøres enkelt. Kulisser er det derimot svært viktig å

ta hensyn til.

Egne tribuner inne i pressekonferanserommet for fotografer

og egne tribuner for ENG-team på TV-siden, viste seg å være

svært ettertraktede plasser. For arrangøren ble avviklingen av

pressekonferansene mye ryddigere ved at disse to

gruppene hadde dedikerte plasser borte fra podiet

og vertskringkasters TV-opptak.

M i l j ø h e n s y n

Pressesenteret som et element i en miljøbetraktning,

må primært ses i lys av samlokaliseringen

med RTVog medielandsbyene på Storhove, og

dette områdets beliggenhet i forhold til de øvrige arenaer og

bykjernen:

f Minimalt transportarbeid med presse- og mediefolk mellom

bolig og arbeidssted, og derigjennom redusert drivstoffforbruk.

f Slik samlet plassering resulterte i en mediepark i utkanten

av byen, og lagt inntil eksisterende trafikkårer medførte

dette minst mulig trafikkbelastning i byområdene.

f Bruk av restaurant og kjøkkenfasiliteter og øvrige servicefunksjoner

av beboerne i medielandsbyene, både på RTV og

MPC, medførte betydelig reduksjon i arealbehov i landsbyene.

E t t e r b r u k

1. april 1994 ble bygget tilbakeført fra LOOC til LPI, som arbeidet

med utleie av lokalene.

More magazines by this user
Similar magazines