Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

farkiv.ol.no

Radio- og TV-senter, RTV - Deltakerlandsby Lillehammer

R a d i o - o g T V - s e n t e r e t , R T V

P r o s j e k t e r i n g / b y g g i n g

I Lillehammers søknad til IOC om

å få tildelt vinterlekene 1994, var én

av forutsetningene at Radio- og TVsenteret

skulle legges til Oppland

distriktshøgskole (ODH), ca. 5 km

nord for Lillehammer sentrum.

Etterbruken var da sikret ved at skolen skulle bruke den nye

bygningen til sin undervisning.

Kultur- og vitenskapsdepartementet ga Statsbygg byggherreoppdraget.

Samtidig ble Norsk Rikskringkasting (NRK),

Televerket, Oppland distriktshøgskole, Det regionale høgskolestyret,

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og

LOOC bedt om å delta i programmeringsarbeidet.

Grunnlaget for programmeringsarbeidet var IOCs Minimum

Requirements, departementets oppdragsbrev, RTV-sentrene i

Calgary og i Albertville og NRKs solide erfaring fra tilsvarende

sportsarrangementer.

RTV-senteret skulle gi plass til ca. 60 internasjonale radio- og

TV-selskaper. Romprogrammet konkluderte med at bygningens

bruttoareal måtte bli 27 000 m 2 med ca. 8500 m 2 i provisorier.

Kostnadsrammen ble satt til NOK 540 millioner, men med en innsparing

på NOK 70 millioner ble kostnadsrammen til slutt NOK

470 millioner.

Byggearbeidene startet i februar 1991. Utvendige arbeider

ble ferdigstilt høsten 1993, mens senteret i sin helhet sto

klart i begynnelsen av februar 1994.

Byggesystemet måtte være:

f Tilpasningsdyktig i byggeperioden

f Lett å konvertere til permanent anlegg uten store

ombygginger

f Et funksjonelt og tilpasningsdyktig skoleanlegg for fremtiden.

T e k n i s k e d a t a

Under vinterlekene var RTV et av verdens største kommunikasjonssentre.

Det representerte teknologi på høyeste internasjonale

nivå både med hensyn til utstyr og installasjoner. Spesielt

ble det bemerket fra de ulike kringkastingsselskapene hvor behagelig

det var å oppleve noe så sjeldent som et senter med

vinduer, glasstak og mye dagslys.

More magazines by this user
Similar magazines