Informasjonsbrosjyre 2013 - 2014 - Bamble kommune

bamble.kommune.no

Informasjonsbrosjyre 2013 - 2014 - Bamble kommune

Bamble kommunale kulturskole er i vekst, og har i dag ca

380 elevplasser. Glade barn og unge med virkelyst og

skapertrang møter opp ukentlig for å treffe andre barn

med samme interesser.

Nyhet fra høsten 2013:

Alle kulturskoler i landet skal fra høsten 2013 tilby gratis

kulturskole-undervisning på skolen rett etter skoletid. I

Bamble vil elevene få tilbud om ett eller flere av følgende

fag:

- Teater

- Korsang

Dette blir et tilbud for 2-3 trinn.

Mer informasjon om dette tilbudet samt opptak gjøres

etter skolestart i august.

2


UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET 2013-2014

BB = Bamble bibliotek SG = Sentrumsgården DS = Dansesal, Langesund

SJANGER KURS TIDSPUNKT STED

FOR DE YNGSTE

Musikk fra livets begynnelse

(0 – 9 måneder)

Musikk i knehøyde (9 – 24

måneder)

Dagtid

Dagtid

BB

INSTRUMENTER

Opplæring på instrumenter.

(Fra 3. trinn)

Avtales direkte med

lærer

Ulike steder

BANDSAMSPILL

Bandsamspill med trommer,

bassgitar, elektrisk gitar,

tangenter og vokal/sang.

(Fra 5. trinn)

Avtales direkte med

lærer

Ulike steder

KOR

Korgruppe 2 (4. – 7. trinn) Mandag 17.45 - 18.45

Korgruppe 3 (8. trinn og

eldre)

Mandag 19.15 - 20.45

SG

Barneteater 4. – 5. trinn

Mandag kveld

TEATER

Barneteater 6. – 7.trinn

Ungdomsteater (8. trinn og

eldre)

Tirsdag kveld

Tirsdag kveld

SG

For tiden har ikke kulturskolen tilbud om

DANS

danseundervisning. Det vil komme egen

informasjon om påmelding når dette starter

opp igjen.

NB! Tid og sted er veiledende. Det kan bli endringer.

3


Hvor ofte

Elevene har undervisning én

gang pr. uke. Undervisningen

foregår i grupper

eller enkeltvis, alt etter

aktivitet og nivå. Undervisningstiden

er normalt lengre

når man har gruppeundervisning

enn når man

får opplæring enkeltvis.

Konserter

Konserter er en viktig del av

undervisningsvirksomheten i

kulturskolen. I løpet av et

skoleår arrangerer kulturskolen

egne elevkonserter. I

tillegg spiller elevene på

andre arrangementer etter

forespørsel.

Når

Tidspunkt for instrumentalundervisning

avtales med

den enkelte lærer.

Undervisningen vil bli holdt

på skolene i Bamble

kommune, biblioteket og

Sentrumsgården i Langesund.

All danseundervisning

foregår i Bedehuset i

Langesund.

Hjemmearbeid

Mange av fagene i

kulturskolen fordrer noe

hjemmearbeid. I instrumentalopplæringen

vil elevene

få hjemmelekser til hver

spilletime. Det er viktig at de

foresatte stimulerer til at

hjemmearbeidet blir gjort.

Framføringer

La elevene få framføre

hjemme også. For søsken,

tanter, onkler, besteforeldre,

naboer….

La kulturutfoldelsen bli en

del av hverdagen!

4


FOR DE YNGSTEMusikk fra livets begynnelse (0 – 9 måneder)

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 0 til 9 måneder, og organiseres som

kurs over 8 uker. Kurset legger vekt på musikkens betydning i den aller første tiden, der

tilknytningen og det første samspillet mellom foreldre og barn spiller en viktig rolle.

Kursene holdes på Bamble bibliotek.

Musikk i knehøyde 9 – 24 måneder)

Dette er et tilbud på dagtid for foreldre med barn fra 9 til 24 måneder, og organiseres som

kurs over 8 uker. Dette kurset legger også vekt på musikkens betydning tidlig i barnets

liv. Kursene holdes på Bamble bibliotek.

Foto: Anette S. Guldager

6


MUSIKK

Opplæring på instrumenter

Vi gir opplæring på følgende instrumenter:

Tverrfløyte Walthorn Sang

Klarinett Trombone Piano

Saksofon Baryton / euphonium Keyboard

Trompet / kornett Tuba Gitar

Althorn

Slagverk

Bandsamspill

I bandsamspill vil musikantene få opplæring i å spille instrumentene sine samtidig som

lærerne arbeider med bandsamspillet. Dette tilbudet passer for både nybegynnere og

viderekomne. I bandsamspill kan man søke om følgende instrumenter: tangenter, bassgitar,

vokal, elektrisk gitar og trommer.

Kor

Korskole

Denne er organisert gjennom to barnekor:

Korgruppe 1 (4. – 7. trinn)

Korgruppe 2 (fra 8. trinn og oppover)

I korene vil det bli lagt vekt på sangteknikk,

og repertoaret velges ut fra barne-/

ungdoms-stemmen. Koristene blir kjent med

sin egen stemme, og vil lære seg å bruke

den på ulike måter. Gjennom korsangen vil

barn og unge, som ønsker å utvikle

stemmen sin, få et faglig tilbud.

I tillegg til ukentlige øvelser i

Sentrumsgården, gjennomfører korene

konserter og opptredener. Korgruppene

opptrer både sammen og hver for seg.

TEATER
Barneteater for barn i 4. – 5. trinn.

Barneteater for barn i 6. – 7. trinn.

Ungdomsteater for elever fra 8. trinn og ut videregående skole.

I løpet av året vil teaterelevene trene på grunnleggende ferdigheter knyttet tll teater og

drama. Det vil også bli større og mindre oppsetninger, med hovedforestilling på våren.

I forbindelse med skuespill der vi trenger kostymer og kulisser samt noe scenearbeid, må vi

be dere foreldre om hjelp. Det blir valgt en foreldregruppe blant teaterforeldrene, og denne

har ansvaret for forestillingene sammen med kulturskolen.

7


DANS

For tiden har ikke kulturskolen tilbud om danseundervisning.

Det vil komme egen informasjon om påmelding når dette starter opp igjen. .

8


GJØR KULTURSKOLEN MER

Kultursmilet

Kulturmilet er den kommunale delen av den kulturelle skolesekken. Kulturskolen deltar her

med følgende aktiviteter:

Juleballade

Dette er en forestilling som gjennomføres i desember, og som vises på alle

grunnskolen i Bamble kommune i løpet av en liten turné. Nærmere 2000 barn i

kommunen får se forestillingen. Aktørene i forestillingen er elever og lærere i

kulturskolen, Inneværende års Juleballade hadde 60 aktører på scenen, og

uttrykkene handlet om sang, musikk og dans.

Morokoret

To av kulturskolens lærere leder Morokoret, som består av elever på 2. trinn. Lærerne

reiser rundt til de enkelte skolene etter tur. Elevene får synge sanger av ulike sjangre,

de leker med rytmer og deltar i framføring.

Dans 5. og 9. trinn

Kulturskolens dansepedagog gjennomfører danseundervisning i bolker på de ulike

skolene. Bolkene varer i tre uker for 5. trinn og seks uker for 9. trinn. Elevene får

kjennskap til ulike dansesjangre, som selskapsdans, hip hop, street og breakdans.

Samarbeid Stathelle barneskole

Bamble kulturskole har siden høsten 2007 samarbeidet med Stathelle barneskole.

Kulturskolens lærere har ansvar for halvparten av musikkundervisningen på 5.- 7. trinn.

Elevene får opplæring i sang, dans og kor.

Den kulturelle spaserstokken

Kulturskolen leverer ulike tilbud til den kulturelle spaserstokken, som f.eks. gitarundervisning

og konserter.

Ungdommens kulturuke

Ungdommens kulturuke og Ungdommens kulturmønstring i Bamble utgjør sammen et

tradisjonsrikt arrangement som gir ungdom i kommunen tilbud om mange ulike kurs og

aktiviteter. Bamble kulturskoles lærere har bidratt med sin kompetanse og gitt kurs i band og

sang.

Tilrettelagt musikkopplæring

Kulturskolen samarbeider med voksenopplæringa om tilpasset musikkopplæring for

funksjonshemmede. Vi tar tak i elevens ønsker og potensial, og skaper grunnlag for vekst og

musikkglede.

Teatergruppens oppsetninger

Hvert år setter teatergruppene i Bamble kulturskole opp skuespill eller teaterstykker. I løpet

av de siste årene har kulturskolen presentert følgende forestillinger:

Annie Pippi Snehvit og de syv dvergene

Bugsy Malone Peer Gynt Alice i Eventyrland

Gynt.

Robin Hood Heksene En Natt på museum

Ronja Røverdatter I mai 2013 setter vi opp Peer!, en moderne versjon av Peer

Danseforestillingene

Hvert år har kulturskolen hatt en større danseforestilling.

9


LÆRERE OG ANSATTE I BAMBLE KULTURSKOLE

SKOLEÅRET 2013 / 2014

Synne Krogstad: Barne – og ungdomsteater

Er utdannet dramapedagog fra Høgskolen i Oslo og har en mastergrad i

drama og teater fra NTNU. Har erfaring fra undervisning i videregående

skole, folkehøgskole og som instruktør i ulike teatergrupper. Jobber også

frilans som regissør og skuespiller.

Eva Stadven Nilsen: Piano

Utdannet ved Musikkonservatoriet i Oslo, Universitet i Oslo og

Høyskolen i Bø med fagene musikk, pedagogikk og norsk.

Tidligere drev hun sin egen musikkskole, men har siden 2000

undervist ved Bamble kulturskole. Arbeider også som lærer ved

Stathelle barneskole.

Henrik Madsen: Slagverk

Er utdannet ved bl.a NTNU, HINT og NISS. Har erfaring

fra undevisning i videregående skole, folkehøgskole

samt Band Crossing Borders i Sør-Afrika. Jobber også

som frilans musiker innen de fleste sjangre.

Steinar Borvik: Treblås, dvs. fløyte, saksofon og klarinett

Utdannet ved Høyskolen i Agder (musikkonservatoriet), rytmisk linje med

saksofon som hovedinstrument. Arbeider ellers som frilans-musiker, både

nasjonalt og internasjonalt.

Ronny Tegner: Keyboard, bandsamspill

Utdannet ved musikkonservatoriet i Kristiansand. Har erfaring som

frilans-musiker, er keyboardist i Pagans Mind og arbeider ellers som

lærer i grunnskolen.

Bjørn Årseth: Keyboard, piano og trompet

Utdannet ved University of Northern Colorado (Master of Music).

Arbeider som småmessingpedagog og underviser også på piano og

keyboard. Har erfaring som korpsdirigent, teatermusiker og

musikklærer i grunnskolen. Har vært ansatt i Bamble kulturskole

siden den startet i 1995.

10


John Mikal Guldager: Rektor og korpsdirigent

Rektor og dirigent i Bamble kulturskole. Har utdannelse som

messingpedagog og faglærer i musikk, med fordypning i

musikkformidling. Har i mange år dirigert både skolekorps og

voksenkorps.

Ingrid Nåvik Grønlund, inspektør og kordirigent. Musikk fra livets

begynnelse og Musikk i knehøyde,.

Utdannet musikk- og korpedagog fra Universitet i Oslo og Hamar

lærerhøgskole. Har tidligere vært ansatt både i grunnskole,

videregående skole og høyskole, med har i de siste årene arbeidet i

kulturskole. Leder Korskolen og gjennomfører undervisning i Musikk

fra livets begynnelse og Musikk i knehøyde.

Gro Melsom: Dans

Utdanning fra Laban i London. Erfaring med undervisning på alle

nivå, fra barneskole til høyskole. Startet og drev Dansehuset i Skien,

og tok senere med seg denne virksomheten inn i Skien kulturskole.

Thorleif Andersen: Trompet, piano, og korpsdirigent

Utdannet ved Norges Musikkhøyskole, og har lang bakgrunn som

musikklærer i skoleverket og i kulturskolen. Drev Korpssommerskolen i

Kvitsund i 15 år, og har i en årrekke vært korpsdirigent.

Halvor Ovenstrøm: Grovmessing, dvs. trombone, tuba, baryton

og althorn.

Utdannet ved Norges Musikkhøyskole. Arbeider for tiden som

trombonist i Marinemusikken i Horten samt frilans-musiker, både

nasjonalt og internasjonalt.

John Olav Hovde: Gitar og bandsamspill.

John Olav Hovde er utdannet musikklærer fra Høgskolen i Telemark. Han

har vært turnerende musiker i over to år og har deltatt på en rekke

innspillinger. Lang erfaring med oppsetning av forestillinger og musikalske

prosjekter. Har i en årrekke jobbet administrativt i musikkbransjen.

11


OM ELEVPLASSORDNINGEN I KULTURSKOLEN

Betaling for 2013

Elevavgiften er kr 1250,- pr semester /2500,- pr år (Elevavgiften reguleres ved nyttår)

Fakturering skjer etterskuddsvis.

Musikk fra livets begynnelse og Musikk fra knehøyde koster kr 600,- pr kurs.

Det gis 20% reduksjon på avgiften til familier der samlet brutto inntekt i familien er under 250

000 kroner pr år. For å få denne reduksjonen må brutto inntekt dokumenteres med

spesifisert ligningsutskrift. Det kreves dokumentasjon fra begge foreldrene, evt samboer.

Søskenmoderasjon: En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser.

Samme moderasjon gis dersom samme elev har flere plasser.

Elevplass

Dersom eleven får plass i kulturskolen, beholdes den inntil dere leverer en skriftlig utmelding

eller går ut av videregående skole. Du må imidlertid søke på nytt hvert år for å bekrefte

plassen.

Bindingstid

Dere binder seg for et halvt år av gangen. Utmelding må skje skriftlig før 1. desember for

vårsemesteret, og før 1. august for høstsemesteret. Nye elever får tre ukers prøvetid fra

første undervisningsdag. I denne perioden kan de fritt melde seg ut.

Venteliste

Kapasiteten i kulturskolen er dessverre ofte mindre enn behovet for elevplasser. Skolen

opererer derfor med ventelister. Dere vil få beskjed om høstens opptak i juli. Dersom det

åpner seg en mulighet for elevplass i løpet av skoleåret, vil vi gi beskjed om dette.

HVORDAN SØKE PLASS I KULTURSKOLEN

Dere søker via internett: Gå inn på www.bamble.kommune.no/kulturskolen og klikk videre for

å finne søknadsskjemaet. Har dere problemer med dette, vennligst kontakt Servicetorget på

telefon 35 96 52 40 eller på e-post til postmottak@bamble.kommune.no.

Mobiltelefonnummer/epost-adresser

Kulturskolen har et beskjedsystem som baserer seg på utsending av sms og epost. Ved

korte hastemeldinger, som ved avlysning av undervisning, vil vi sende en sms til

mobiltelefonnummeret som oppgis i søknadsskjemaet. Det er derfor viktig å fylle ut disse

punktene.

Instrument

Eleven må selv holde seg med instrument. Kulturskolen har dessverre ikke instrumenter til

utleie. Pianoelever og keyboardelever må selv ha instrumenter som de kan øve på.

Tilleggsopplysninger

Her kan det nevnes spesielle ting som hjelper oss med sammensetning av grupper. Ønsket

tidspunkt for undervisningen kan oppføres. Et eventuelt behov for tilrettelegging av

undervisningen må tas med.

Elever som søker via skolekorps

Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket korps dere tilhører

SØKNAD MÅ SENDES INNEN 1. MAI 2013 FOR HOVEDOPPTAK

NB! Dersom vi har ledige plasser, behandles søknader hele året.

12

More magazines by this user
Similar magazines