12.01.2015 Views

Velkommen til klarinettprøvespill i Marinemusikken - Forsvaret

Velkommen til klarinettprøvespill i Marinemusikken - Forsvaret

Velkommen til klarinettprøvespill i Marinemusikken - Forsvaret

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FORSVARET<br />

1 av 3<br />

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse<br />

Ok stedf/sjef KNMM Terje Gravningsmyhr,<br />

2012 1106 2012 /FORSVARET<br />

tgravningsmyh@mil.no<br />

+4791808797<br />

KNMM<br />

Tidligere dato Tidligere referanse<br />

Til<br />

Prøvespillkandidat på klarinett<br />

Kopi <strong>til</strong><br />

<strong>Velkommen</strong> <strong>til</strong> klarinettprøvespill i <strong>Marinemusikken</strong><br />

Vi takker for din søknad om å få prøvespille i KNMM og håper at du opplever å bli vel<br />

ivaretatt i prosessen. Så noe info:<br />

Hvor KNMM sine lokaler i Nedrevei 2, Horten. Gul bygning, første bygg på venstre<br />

hånd etter passering over bro <strong>til</strong> Karljohansvern i Horten.<br />

Tid: tirsdag 27. nov 2012 kl 0900 (trekning av rekkefølge 0915) Lokalet vil være åpent<br />

og <strong>til</strong> kandidatenes disposisjon fra kl 0830.<br />

Prøvespillet gjennomføres i tre runder. Første runde er kun A og B-klarinett, ikke<br />

bassklarinett. Andre og tredje runde er både B og bassklarinett. Tredje runde er med<br />

blåsekvintett. Vi legger opp <strong>til</strong> følgende plan:<br />

På grunn av stor søkermasse kan vi dessverre ikke avvikle vikarprøvespill samtidig.<br />

Dette må vi avholde ved en senere anledning.<br />

1. runde: A-klarinett:Mozart: klarinettkonsert, 1. og 2. sats.<br />

B-klarinett: Utdrag: Mendelsohn: Overtyre.<br />

2. runde: Bassklarinett:<br />

Saint-saens: Sonate, 1. og 2. sats.<br />

Bassklarinettutdrag og b-klarinettutdrag<br />

3. runde:<br />

Med blåsekvintett: B-klarinett:<br />

Ibert: Trois pieces breves, hele.<br />

Bassklarinettutdrag og b-klarinettutdrag<br />

Følgende utdrag er sendt ut:<br />

B-klarinett utdrag:<br />

1. runde:<br />

Mendelsohn: Overtyre:<br />

Takt 6-17<br />

Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks E-post<br />

Postboks 21 Nedrevei 2 33033177 postmottak@mil.no<br />

3191 Horten 3183 Horten Militær telefon/telefaks (FDN) Internett Vedlegg<br />

Norway Norway 05253177 www.mil.no 0


2 av 3<br />

Takt 68-112<br />

2. - 3. runde:<br />

Mendelsohn: Schertzo:<br />

Takt 1-154<br />

Takt 222-257<br />

Hovland: Fanfare og koral:<br />

3 takter før tall 7 - 3. Takt i tall 10.<br />

Tall 12 - 3. takt i tall 13.<br />

Hindemith: Symfoni i B, Soloklarinett:<br />

2. sats takt 49-95.<br />

Grainger: Lincolnshire posy, The brisk young sailor: hele.<br />

Halvorsen:<br />

Air con variazioni.<br />

Starten - tall 1.<br />

Tall 2-4.<br />

Olsen: Åsgårdsreien.<br />

Takt 127-151<br />

Musorgski: Bildene, arr. Leidzen:<br />

Tuileries. Hele.<br />

Ballett of the unhatched: start - 8 takter før bokstav B.<br />

Spill øverste divisistemme.<br />

Ibert: Trois pieces breves, hele.<br />

Bassklarinett utdrag: 2. - 3. runde:<br />

Musorgski: Bildene, arr. Hindsley:<br />

Gnomus: tall 6-8 og tall 15-19 NB! Spill begge stemmer.<br />

Creston: Concertino for marimba.<br />

2. fagottstemmen: NB! Notert i C.<br />

1. Sats,<br />

starten - takt 20.<br />

Takt: 60-91<br />

Kchatchaturian: Lezghinka fra Gayahne:<br />

Bokstav C-F.<br />

Hovedøen social club:<br />

En båt med bananer:<br />

Fra bokstav H og ut uten repetisjoner.


3 av 3<br />

Verdi: Skjebnens makt:<br />

Takt 9 - 3 takt før bokstav B.<br />

Bokstav H - L.<br />

Debussy: Childrens corner, for rørkvintett:<br />

1. Sats takt 45- ut satsen.<br />

2. Sats: takt 1-10.<br />

Akkompagnatør vil være Per Arne Frantzen. Kandidater som har hatt engasjement i mer<br />

enn 6 mnd i KNMM tidligere, går som tidligere automatisk <strong>til</strong> 2. runde, men må spille<br />

alle rundene.(Også første runde)<br />

Første runde vil juryen sitte bak skjerm.<br />

Mat og drikke må medbringes, da vi dessverre ikke har kantine i nærheten. Ta kontakt<br />

hvis det er noe som er uklart.<br />

mvh<br />

Terje Gravningsmyhr<br />

Ok, konsertoffiser, stedf sjef<br />

91808797

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!