Palliativ enhet Sykehuset Telemark - Ous-research.no

ous.research.no

Palliativ enhet Sykehuset Telemark - Ous-research.no

Palliativ enhet

• ” Aktiv” palliativ enhet

– Målrettet opphold / kort liggetid

• Aktiv diagnostikk /behandling

• Systematisk kartlegging ( ESAS)

• Fokus på pårørende / familiesamtale

• Sosiale / familieforhold

• Utskrivelse hjem – etablere nettverk

• Individuell plan

Palliativ enhet:

Livshjelp – kompetanse -

samarbeid

More magazines by this user
Similar magazines