Årsrapport fra 2006 - SiO

sio.no

Årsrapport fra 2006 - SiO

OAS

ÅRSBERETNING

2006


Innhold

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Fakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

OAS spisesteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

OAS studentboliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Eiendomsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Velferdsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Penelope Bokhandel AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Urban Boligutleie AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

OAS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kontantstrømoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

OAS konsern

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Konsernbalanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Noter til konsernregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Kontantstrømoppstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Penelope Bokhandel AS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Urban Boligutleie AS

Styrets beretning 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Oasen Spiserier AS

Styrets beretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Resultatregnskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Noter til regnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Revisors beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1


Innledning

Overganger

Alt er en overgang sa reven – han ble flådd!

For OAS er arbeidet med overganger og endringer en viktig del av det å bli en stadig bedre

studentsamskipnad.

I mange år har vi i utpreget grad vært en «byggende» organisasjon. I 2006 ferdigstilte vi to

store boligprosjekter (St.Hanshaugen studentby og Iladalen studenthus), og i løpet av de 5

siste årene har vi ferdigstilt over 1000 studenthybler. Dette har preget vår ressursbruk og

krevd mye oppmerksomhet, både fra administrasjonen og styret.

OAS vil og må fortsatt bygge flere studentboliger, men vi skal neppe gjenta en så intens

byggeperiode som det vi har hatt i disse fem årene.

I årene framover vil OAS prioritere utvikling og forbedring av andre sider av vårt velferdstilbud.

For å markere denne overgangen og sette fart i utviklingen, etablerte vi i 2006 et velferdsfond

som skal finansiere utredning, prøvedrift og ulike typer prosjekter med sikte på forbedret

velferd for studentene. Midlene til dette fondet kommer i stor grad fra driftsoverskuddet

i vårt datterselskap Penelope Bokhandel AS.

Når vi skal forbedre oss, er det viktig at dette skjer i dialog med studentene og med våre

medarbeidere. Studentene vet hvor «skoen trykker» og våre medarbeidere har viktig kompetanse

når det gjelder utvikling og drift av velferdstilbud.

God kommunikasjon blir derfor en forutsetning for forbedring. For å bli mer synlig på alle

studiesteder – også der vi ikke har noen operativ virksomhet, har OAS i 2006 utplassert et

stort antall designede veggtavler med informasjonsmateriell. Vi har fått gode tilbakemeldinger

fra studentene på våre internettsider og brosjyrer og vi har i 2006 tatt i bruk en intranettløsning

som kan bedre vår dialog med medarbeiderne i OAS. Vi gjennomfører regelmessige møter

i vårt samarbeidsutvalg der vi møter administrative representanter fra «våre» høgskoler

og vi vil intensivere kontakten mot studentorganer ved våre mange høgskoler.

Overganger og endringer er nødvendig. Det sikrer at vi kan leve opp til vår visjon:

Livskvalitet i studietiden!

Oslo 16. april 2007

John Hvidsten

Direktør

2


Fakta

I 2006 var disse høgskolene tilknyttet OAS

Barratt Due Musikkinstitutt

Høyskolen Diakonova

BI Lillestrøm

Norges Informasjonsteknologiske høgskole

Den Norske Balletthøyskole

Politihøgskolen

Den Norske Eurytmihøyskole

Rudolf Steinerhøyskolen

Høgskolen i Oslo

Folkeuniversitetene

Høgskolen i Akershus

Oslo Markedshøyskole

Høgskolen i Staffeldtsgate

Norsk Reiselivshøyskole

Lovisenberg diakonale høgskole

Norsk Gestaltinstitutt

Kunsthøgskolen i Oslo meldte overgang til Studentsamskipnaden i Oslo fra høsten 2006.

Styret

Direktør

Penelope

Bokhandel AS

Markeds- og

kommunikasjonsavdelingen

Administrasjonen

Urban

Boligutleie AS

Rådgiver

Oasen

Spiserier AS

Avd. velferd

Avd. bolig

Avd. eiendom

Avd. spisesteder

Studentbarnehager

Psykolog- og

rådgivningstjenesten

Studentservice

Boligutleie

Boligdrift

Vedlikehold og

utvikling av

eiendommer

Tekniske

installasjoner

og avtaler

Arrangement og catering

annas spiseri/kafé eva (HiO)

P 35/småkafeene

Fyrhuset kafé

hannas spiseri og barbras kafé (HiAk)

Puben/Dusinet

Nøkkeltall: 2006 2005

Antall studenter – gjennomsnittlig vår/høst 18 596 18 254

Antall ansatte, gjennomsnittlig 107 104

Semesteravgift i kr 330 330

Årets resultat i kr 7 415 856 5 112 593

Tabellen viser resultat for studentsamskipnaden OAS.

Konsernresultat før skatt i kr 8 965 376 6 731 528

3


Markeds- og kommunikasjonsavdelingen

Vår viktigste felles kommunikasjonskanal er OAS nettsider Dette fikk vi bekreftet gjennom

vår studentundersøkelse høsten 2006. Samtidig som vår brosjyre er vår viktigste kanal for introduksjon

av våre tilbud til nye studenter.

Vi har jobbet for å utvikle kommunikasjon og synlighet både eksternt og internt i OAS.

Intern kommunikasjon

I 2006 ble OAS intranett etablert.

Intranett gir oss økt tilgjengelighet for viktige arbeidsdokumenter, en oversikt over viktige

begivenheter, og er en kanal for nyheter og tilbakemeldinger. Målet er at dette verktøyet bidrar

til å skape en mer rasjonell og effektiv hverdag for den enkelte medarbeider, samtidig

som det styrker vår felles bedriftskultur.

Ekstern kommunikasjon

Økt synlighet blant studentene

OAS hadde per 2006 15 tilknyttede høgskoler i tillegg til Folkeuniversitetene. For å synliggjøre

våre tilbud i studentenes hverdag, ble det utviklet og produsert veggtavler for plakater,

brosjyrer og skjemaer fra OAS. Veggtavlene ble plassert ved alle våre tilknyttede høgskoler,

samt ved våre studenthus. Disse veggtavlene samler OAS informasjon, og er plassert på godt

synlige steder for studentene.

Undersøkelse vedrørende kommunikasjon mot førsteårsstudenter høsten 2006

For å følge opp og vurdere resultatene etter vår omfattende kundeundersøkelse gjennom

TNS Gallup i 2005, ble det gjort en undersøkelse høsten 2006 vedrørende kommunikasjonsarbeidet

ved semesterstart.

73 % hadde lest OAS brosjyre som legges ved opptaksbrevet fra de fleste høgskoler.

Denne brosjyren er i de fleste tilfeller nye studenters første møte med OAS.

79 % mener at våre nettssider er vår viktigste kommunikasjonskanal. Vi fikk gode tilbakemeldinger

på innhold, design og brukervennlighet.

4


OAS spisesteder

For de fleste av spisestedene har 2006 vært et år med drift som har medført et økonomisk

resultat rundt 0. Dessverre har igjen Fyrhuset hatt et år preget av stor omsetningssvikt og

meget høye personalkostnader. Øvrige enheter har stort sett prestert godkjent i forhold til

budsjett.

Nøkkeltall 2006 2005

Antall ansatte 38 36

Antall spisesteder 11 13

Omsetning i kr 28 684 030 24 948 485

Resultat i kr - 763 792 - 1 721 784

Varekostnad i % 40,6 41,19

Personalkostnad i % 47,6 50,22

Antall sitteplasser 1 091 1 087

Organisasjon

For de små enhetene fortsetter den svært positive utviklingen. Det er økt omsetning ved alle

enheter og dette har resultert i at spisestedene har valgt å rekruttere en deltidsmedarbeider

til hver av de små enhetene. De store enhetene og arrangement har ingen endringer.

Drift

Det har vært utfordrende med ny IKT-plattform. I tillegg har kassesystemet Cathrine fortsatt

å skape hodebry.

Personal

Året har personalmessig vært svært krevende da nesten hele mellomledergruppen er endret.

Det har medført at arbeidet med utvikling av organisasjonen har bestått av mye opplæring.

Til tross for at dette er krevende, har organisasjonen stort sett prestert godt på de fleste områder.

Beklageligvis har to av de nye seksjonslederne valgt å slutte i løpet av sin prøveperiode.

Dette har ulike årsaker, men spisestedene må ta selvkritikk for at noe av årsaken ligger i vår

noe usystematiske måte å jobbe på. Dette er svært krevende for nye medarbeidere og spesielt

for ledere som får et omfattende ansvarsområde uten at det foreligger gode rutiner for

viktige arbeidsoperasjoner.

Sykefraværet for 2006 har for spisestedenes del vært noe lavere enn 2005. Korttidsfraværet

er synkende og langtidssfravær er i stor grad ikke arbeidsrelatert.

5


OAS studentboliger

Studentboligene har i 2006 overtatt nye boliger og dermed økt dekningsgraden. Våren 2006

ble første byggetrinn på nye St. Hanshaugen tatt i bruk og 1. juni ble andre byggetrinn ferdigstilt.

Iladalen ble tatt i bruk i august. Halvparten av boligene leies ut gjennom URBO fram til

statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet blir tildelt. OAS studentboliger samlokaliserte sin

avdeling i nyrenoverte lokaler i Bjerregaardsgate 21, oktober 06. Her er også Urban Boligutleie

AS og eiendomsavdelingen lokalisert.

Nøkkeltall 2006

Antall ansatte 14

Omsetning i kr 52 802 013

Resultat i kr 885 057

Antall hybler 868

Antall dubletter 144

Antall leiligheter 350

Antall boliger tilrettelagt for funksjonshemmede 23

Organisasjon

Studentboligene gjennomførte en omorganisering våren 2005. Denne nye organisasjonsmodellen

har vært gjenstand for en evaluering i løpet av 2006 og det er besluttet å endre organisasjonen.

Ansvarsdelingen mellom eiendomsavdelingen og OAS studentboliger har også

vært gjennomgått på nytt. Ansvaret for det langsiktige og planlagte vedlikehold av bygg og tekniske

anlegg er overført til eiendomsavdelingen. Driftsseksjonene er oppløst og det er laget

en utleieseksjon og driftsseksjon i studentboligene. Hensikten med denne omorganiseringen

er å flytte studentboligenes oppmerksomhet fra bygg og tekniske anlegg til studentene som

beboere. Organiseringsendringen ble gjort gjeldende fra 01.01.07.

Drift

Driften av husene har bydd på noen utfordringer i 2006. Igangkjøring av nye anlegg kombinert

med fortsatt uløste driftsproblemer knyttet til brannvarslingsanlegg og adgangskontroll har

krevd spesiell oppmerksomhet. Utleievirksomheten hadde visse problemer med å fylle de nye

boligene som ble tatt i bruk på våren, men høsten viste en positiv utvikling. Alle boliger har

nå mulighet for tilkobling til internett. Garanti- og sluttoppgjørsdiskusjonen knyttet til Åråsen

studenthus ble ikke avsluttet i 2006.

Personal

I 2006 har det vært store utskiftinger i staben. Av de til sammen 14 stillingene er 7 besatt i

2006. Arbeidsmiljøundersøkelsen avdekket misnøye med både organisering og arbeidsmiljø.

Samlokalisering i Bjerregaardsgate 21 og evaluering med påfølgende omorganisering ser ut til

å ha bedret dette. Ny arbeidsmiljøundersøkelse blir gjennomført våren 2007.

6


Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen er en intern tjenesteyter med egen boligavdeling som største kunde.

Avdelingens mål er i stor grad avledet av de mål og prioriteringer som til enhver tid foretas

i boligavdelingen. Hovedoppgaven er å bidra til å realisere disse målene, gjennom et nært samarbeid

og avklart grensesnitt.

Eiendomsavdelingen leier også ut boliger til Urban Boligutleie AS (URBO) i påvente av

statstilskudd og konvertering til studentboliger. URBO er også leietaker til parkeringsanlegget

på Carl Berner og St.Hanshaugen.

Avdelingens viktigste oppgave i 2006 har vært å ferdigstille byggeprosjektene i Iladalen og

på St. Hanshaugen. Begge byggeprosjektene med til sammen 397 boenheter/611,5 HE ble ferdigstilt

innen kostnads- og tidsrammen og satt i ordinær drift i løpet av året.

Nøkkeltall 2006 2005

Statstilskudd i HE 90 70

Antall studenthus 8 (7 i eget eie) 7 (6 i eget eie)

Areal i kvm BTA 55 000 48 000

Omsetning 26 500 000 25 400 000

Resultat 1 150 000 3 700 000

HE= Hybelenhet. 1 HE utgjør kr 250 000

BTA= Bruttoareal

Velferdsavdelingen

Velferdsavdelingen har ansvar for OAS studentbarnehager, psykolog- og rådgivningstjenesten

og studentservice.

Studentbarnehagene

Visjonen for studentbarnehagene er: «Sammen skal vi skape barndommens gate».

Studentbarnehagene har dette året i økende grad tatt inn også Høgskolen i Oslo (HiO)-

ansattes barn, dette er innenfor kvoten som vi gir KLP-leietakere i henhold til leiekontrakt.

Barnehagen på Torshov ble lagt ned sommeren 2006. Dette fordi bygningene ble solgt,

driftskostnadene ville blitt høye og plasseringen for studentene var ugunstig.

Velferd og eiendom jobber med å opprette flere barnehageplasser i nærheten av campus

HiO. Dette er en oppgave som vies stor oppmerksomhet, men ledige lokaler/tomter som egner

seg for barnehagevirksomhet er vanskelig å finne i vårt nærområde. Barnehagen har gjennom

hele året hatt over 150 barn på venteliste.

Det ble i 2005 satset på gode vikarordninger som har bidratt til at sykefraværet har gått

ned i 2006. I tillegg har vi fått beholde sivilarbeiderne som er en stor ressurs i barnehagene.

Barnehagenes brukerundersøkelser viser at foreldrene er godt tilfredse med sin studentbarnehage.

7


Bisletbekken fikk rehabilitert sin lekeplass i 2006.

Alle studentbarnehagene, unntatt familiebarnehagene, har inngått avtale med Lekeplassinspektørene

om årlig kontroll og kvartalsvise funksjonsettersyn av sine lekeplasser.

Antall barn 2006 2005

Grefsen studentbarnehage 12 12

Kjeller studentbarnehage 14 17

Bisletbekken studentbarnehage 27 27

Lille Bislet studentbarnehage 55 57

Torshov studentbarnehage (12 barn til 30.06.06) 12 8

Totalt 120 121

Antall ansatte i OAS studentbarnehager, 31,2 (herav 6 menn).

Psykolog- og rådgivningstjenesten

Tjenesten er gratis for studentene og tilbyr individuell rådgivning, veiledning og terapi i tillegg

til grupper og kurs. Tjenesten er lokalisert både i Oslo og på Kjeller.

Tilfredsheten med tilbudet er høy hos de som benytterer tjenesten, men vi er usikre på

om vi når ut til alle som har behov for denne type tjeneste.

Bemanningen har i 2006 vært:

3 psykologer

1 sosionom

1 pedagog

1 psykologpraktikant

Tjenesten har rapportert til velferdssjef, men våren 2007 ble stillingen som teamleder besatt.

Virksomheten har fram til nå hatt manuelt journal og timebestillingssystem. Høsten 2006

ble det IT-baserte systemet PsykBase tatt i bruk. Dette er et markedsledende system for soloog

gruppepraksiser for tilsvarende tjenester og er et integrert avtale og journalsystem.

I tillegg har det vært holdt fem «ta ordet» kurs, to sorggrupper har hatt jevnlige møter

med varierende antall deltakere og det vært avholdt kurs i stressmestring og eksamensangst.

8


Studentservice

Denne delen av OAS virksomhet administrerer tilskuddsordninger og betjenes ved OAS tilstedeværelse

ved HiO og HiAk. De tilskuddsordningene som er etablert er Helsefond, Legerefusjon

og støtte til trening.

Legerefusjonsordningen har i 2006 gitt tilskudd til 1055 studenter. Tilsvarende tall for 2005 var

686, altså en økning på ca 53 % fra året før. Den totale utbetaling til denne ordningen var i

2006 på kr 830 271.

Helsefondet ble benyttet av 703 studenter mot 535 i 2005. Utbetalingene har økt fra kr

602 434 i 2005 til kr 802 709. Nær kr 550 000 av dette er utbetaling til ekstraordinær tannbehandling.

2006 2005

Legerefusjon

Innvilgede søknader 1 055 686

Utbetaling i kroner 830 271 513 465

2006 2005

Helsefond

Innvilgede søknader 703 535

Utbetaling i kroner 802 709 602 434

Styret har hatt en gjennomgang av vedtektene for Helsefondet og har økt støttebeløpet fra

maksimalt kr 3 000 til kr 4 000 og prosentsatsen fra 40 til 50 med virkning fra 01.01.2007.

Støtte til idrett.

I 2006 har det vært forhandlet frem avtaler om redusert avgift til trening for studenter tilknyttet

OAS med Studentidretten, Treningshuset Turnhallen og Friskis & Svettis. I tillegg subsidierer

OAS hver bruker. Avtalen med Treningshuset Turnhallen ble reforhandlet sommeren

2006 etter at prisen hadde økt kraftig. Dette har ført til en viss nedgang i bruken av dette

treningstilbudet. I 2006 ble det gitt til sammen kr 967 400 i støtte til trening.

2006 vår + høst 2005 vår + høst

Antall treningskort (halv- og helårs) 3 840 3 264

9


Penelope Bokhandel AS

I 2006 omsatte Penelope Bokhandel AS for kr 25 777 024.

Omsetning året før var på kr 23 805 012.

Resultat

Ordinært resultat for 2006 var kr 586 116 før skatt.

Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2006 med 8 % i forhold til 2005, og

begge Penelopes filialer opplevde en omsetningsøkning i forhold til året før. Driftsresultatet

på 2 547 976 er en økning på 15 % i forhold til 2005.

2006 2005

Omsetning i kr 25 777 024 23 805 012

Resultat før skatt i kr 2 586 116 2 211 277

Omsetning 2002–2006

30 000 000,00

25 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00

2002

2003

2004

2005

2006

Penelope Bokhandel har stadig en høy omsetning pr. kvadratmeter og lønnskrone, og leverer

gode resultater. Hovedsakelig skyldes dette et driftskonsept basert på gode rutiner i forhold

til logistikk, lavt kostnadsnivå og konkurransedyktige priser til kunde. Dette driftskonseptet

er i tillegg supplert med et stadig fokus på aktiv markedsføring av lave priser og på samskipnadstilknytningen.

Bokbransjen preges av en stadig større kjedekonsentrasjon og i utgangspunktet mener vi

å være godt forberedt for en skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet, gjennom en rasjonell

driftsøkonomi. Penelope vil også kunne forbedre sine driftmarginer ved å starte egen import

av bøker.

En utfordring for den fysiske campusbokhandelen i tiden framover vil være den økende

digitaliseringen av bøker og læremidler, og det å finne sin plass i verdikjeden mellom forlag og

sluttbruker dersom den trykte bokens betydning reduseres. En tilstedeværelse på internett

vil kunne bidra til å posisjonere bokhandelen i denne nye virkeligheten.

10


Den nye bokavtalen trådte i kraft 01. mai 2005, mens bortfallet av fastprissystemet for fagbøker

er utsatt til juni 2007 i påvente av en evaluering av avtalen. Fleksibilitet i planlegging og

tilpasning til denne usikkerheten rundt rammebetingelser vil derfor prege driften i 2007.

Penelope Bokhanel vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til

studenter og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og har videre vekst som

mål også i 2007. Ikke minst vil OAS-tilknyttede høgskoler og andre studentmiljøer uavhengig av

geografisk beliggenhet kunne betjenes gjennom opprettelsen av en internettbokhandel.

Urban Boligutleie AS

Urban Boligutleie AS (URBO) ble stiftet 09.07.93 og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoder

for høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av

arealer og eiendommer som selskapet eier.

Aksjekapitalen er på kr 3 000 000 og består av 500 aksjer a kr 6 000, alle eid av Oslo- og

Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS).

URBO eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Magnus gt. 2 og Holsts gt. 11.

Selskapet leier for fremleie parkeringsplasser i Haslevn. 9, og Bjerregaardsgt. 21 samt 83

leiligheter i Kingos gt. 18 og 20 av OAS. Selskapet leier også ut for OAS ca. 38 leiligheter på

Åråssvingen 11 på provisjonsbasis.

Stilling, resultat og usikkerhetsfaktorer

I 2006 økte driftsinntektene i URBO med 39 % i forhold til 2005. Sum driftskostnader økte

imidlertid med 63 %, hvilket bidro til at driftsresultatet ble kun 3 % bedre enn i 2005. Utleieboliger

har til og med 2005 vært gjenstand for ordinære avskrivninger med 1,33 % av kostpris.

Ved endring i regnskapsprinsippet foretas ikke ordinære avskrivninger på boligeiendommene

fra og med år 2006. Dette bedrer resultatet i 2006 med kr 463 753,- og gir et overskudd på

kr 610 615,- før skatt.

De samlede investeringer i varige driftsmidler var kr 45 064,- Totalkapitalen var per

31.12.06 40,1 mill. kroner som året før. Egenkapitalandelen per 31.12.06 var 8,3 %. Selskapet

hadde positiv kontantstrøm i 2006, og den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Usikkerhetsfaktorer er rentenivå og markedet for utleie av fast eiendom.

2006 2005

Omsetning i kr 5 741 937 4 124 080

Resultat før skatt i kr 610 615 542 482

11


OAS: Styrets beretning

OAS

Virksomhetens art

Studentsamskipnadene i Norge er spesielle organisasjoner som er etablert ved lovgivning for

å gi studentene gode velferdstilbud under studietiden. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

(OAS), som ble stiftet 7. februar 1989, er samskipnaden for Høgskolene i

Oslo og Akershus.

OAS’ visjon sier

«Høy livskvalitet i studietiden!»

OAS konsernet omfatter i tillegg til morselskapet

Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS.

OAS har forretningskontor i Oslo.

Styret i OAS besto per 31.12.2006 av

Styreleder Anita Solberg, studentrepresentant Høgskolen i Oslo

Nestleder Stein Rune Ø. Halleraker, studentrepresentant Politihøgskolen

Styremedlem Anders Eike Barane, studentrepresentant Høgskolen i Oslo

Styremedlem Ragnhild Malm Jensen, studentrepresentant, Barrat Due musikkinstitutt

Styremedlem Tarjei Hovden, studentrepresentant Høgskolen i Akershus

Styremedlem Jan Duvaland, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Styremedlem Tove Bull-Njaa, Høgskolen i Oslo

Styremedlem Grethe Røsok, ansattes representant

Styremedlem Bjørg Winger, ansattes representant

Styremedlem Carl-Otto Gjævert, ansattes representant.

Studenter

OAS hadde pr. 31.12.2006 ansvar for 18 596 studenter. Semesteravgiften utgjorde kr 330,-

både i vår- og høstsemesteret.

Administrasjon

OAS hadde i 2006 i gjennomsnitt 107 ansatte.

Pr. 31.12.2006 besto ledelsen av:

Direktør John Hvidsten

Ass. direktør Kari Rosenstrøm

Avdelingssjef OAS spisesteder Guri Skansen

Bolig- og velferdssjef Trond Bakke

Eiendomssjef Geir Sundt

Markeds- og kommunikasjonssjef Jane Sofie Svendsbø

Daglig leder Penelope Bokhandel AS, Pauliina Typpi

12


Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under

denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet vurderes å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader av vesentlig

karakter. Sykefraværet i bedriften utgjorde 9,7 % i 2006.

OAS

Arbeidsmiljøutvalget besto pr. 31.12.2006 av:

Jorid Haavardsholm (hovedverneombud og leder), Helge Briskemyr, Sunniva Harmens, Fredrik

Enberg, Hilde S. Gulbrandsen, Sepp Mantel, alle ansattes representanter og John Hvidsten,

Grethe Røsok, Guri Skansen, Manka Willms fra ledelsen.

Likestilling

Selskapet hadde 118 fast ansatte pr 31.12.2006, 77 kvinner og 33 menn. Kvinnene representerte

68,8 årsverk, mens mennene representerte 32,4 årsverk.

Kjønnsskjevheten i OAS viser seg spesielt innen områdene barnehage og psykolog- og rådgivningstjenesten.

OAS har som policy å prøver å påvirke kjønnsskjevheten gjennom rekrutteringsprosessen

for nye stillinger.

I ledergruppen er det 3 menn og 4 kvinner. Selskapets direktør er mann.

OAS har i sin personalpolitikk nedfelt at kvinner og menn skal behandles likt og gis samme

muligheter til karriereutvikling og at det bør bestrebes at begge kjønn skal være representert

på det enkelte arbeidssted.

Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet til forskjellige

stillinger, ansvarsområder og relevant erfaring.

Styret bestod i 2006 av 5 kvinner og 5 menn, med kvinnelig styreleder. I januar ble det

valgt nytt styre med 5 kvinner og 5 menn, fremdeles med kvinnelig styreleder. Styret mener

likestillingen for selskapet som helhet er tilfredsstillende.

Ytre miljø

OAS driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Konsernets framtidige utvikling

OAS har inngått en tilbakeståelseserklæring overfor øvrige kreditorer i datterselskapet Oasen

Spiserier AS, som for tiden ikke har drift. Erklæringen forutsettes å gjelde til Oasen Spiserier

AS er refinansiert og har etablert lovlig egenkapital.

Utover dette gir de fremlagte resultatregnskaper og balanser med tilhørende noter og

kontantstrømoppstillinger etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om selskapets

og konsernets drift og stilling ved årsskiftet.

I i løpet av de 5 siste årene har OAS bygget over 1000 studenthybler. OAS vil og må fortsatt

bygge flere studentboliger, men vil også fremover prioritere utvikling og forbedring av

annen studentvelferd. I 2006 ble det etablert et utviklingsfond som skal finansiere utredning,

prøvedrift og ulike typer prosjekter med sikte på forbedret velferd for studentene.

13


OAS

Årsresultat og disponeringer

Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer i morselskapet

I 2006 økte driftsinntektene i OAS med ca 12 % i forhold til 2006. Dette skyldes dels en økning

i leieinntektene på 25 % som følge av økt boligmasse og dels økte inntekter på spisestedene,

bl.a. pga to nye enheter.

Sum driftskostnader økte med 10 %, og driftsresultat før finanskostnader med 24 %.

De samlede investeringer i varige driftsmidler økte med 20 % til 688,8 mill kr, pga nye studentboliger.

Verdien av OAS samlede eiendeler økte i 2006 fra 618, 5 mill kr til 750,5 mill kr.

Når det bygges nye studentboliger, finansieres disse i OAS dels ved statstilskudd og dels ved

lån. Ut fra gjeldende regler overføres imidlertid statstilskuddet til egenkapital over en periode.

Den økte studentboligbyggingen har således ført til at OAS’ egenkapitalandel har gått ned fra

9,1 % i 2005 til 8,5 % i 2006. Den likviditetsmessige situasjonen er likevel tilfredsstillende.

OAS ønsker å utvikle velferdstilbudet videre, og har i den forbindelse satt av 1 mill kr til

et utviklingsfond. For at husleien til studentene skal bli mest mulig forutsigbar selv om renten

stiger, har vi også satt av 1,5 mill kr til et husleiereguleringsfond.

Finansiell risiko

OAS finansielle risiko vurderes som middels. Eksponering i valuta er uvesentlig. OAS har imidlertid

langsiktig gjeld på 355 mill kr. Ca 1/3 av lånebeløpet er på fastrentebasis, mens ca 2/3

har løpende lånerente. I dagens marked vil dette føre til en forventet økning i OAS’ finanskostnader.

Disponering av årsresultatet

Av årsoverskuddet i OAS på kr 7 415 856, foreslås kr 3 561 990 overført til egenkapital statstilskudd,

kr 1 000 000 til utviklingsfond, kr 1 500 000 til husleiefond og kr 1 1353 866 til annen

egenkapital.

Oslo, 26. april 2007

14


OAS: Resultatregnskap

Note 2006 2005

OAS

Driftsinntekter og -kostnader

Salgsinntekter 3 32 817 653 28 069 274

Leieinntekter 52 746 350 46 253 576

Oppholdsavgift barnehage 2 272 137 2 952 505

Organisasjonsmessige inntekter 2, 16 31 231 056 29 069 610

Annen driftsinntekt 4 106 552 3 607 682

Sum driftsinntekter 123 173 748 109 952 648

Varekostnader 15 066 475 12 576 535

Lønnskostnader m.m. 5, 6 44 139 188 41 301 427

Ordinære avskrivninger 7 9 394 788 7 641 482

Tap ved avgang anleggsmidler 151 777 0

Tap på fordringer 220 139 595 664

Andre driftskostnader 36 179 033 33 312 302

Andre driftskostnader 105 151 400 95 427 410

Driftsresultat 18 022 348 14 525 238

Finansinntekter og -kostnader

Inntekt på investering i annet foretak 1 500 000 1 000 000

Renteinntekter konsernselskap 12 042 338 431

Annen renteinntekt 1 185 832 345 875

Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 100 000 97 500

Annen rentekostnad 13 111 909 10 799 262

Andre finanskostnader 92 457 200 189

Resultat av finansposter -10 606 492 -9 412 645

Ordinært resultat 7 415 856 5 112 593

Årets resultat 7 415 856 5 112 593

Overføringer

Overført egenkapital statstilskudd 3 561 990 2 699 649

Overført utviklingsfond 1 000 000 2 000 000

Overført husleiefond 1 500 000 0

Overført til annen egenkapital 1 353 866 412 944

Sum overføringer 7 415 856 5 112 593

15


OAS: Balanse

OAS

Eiendeler Note 2006 2005

Anleggsmidler

Utviklingsarbeider 7 0 330 443

Sum immaterielle eiendeler 0 330 443

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger o.a. fast eiendom 7 685 161 593 567 443 621

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 598 680 3 530 598

Sum varige driftsmidler 688 760 272 570 974 219

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 8 5 547 781 5 647 781

Lån til foretak i samme konsern 11 170 886 58 744

Investeringer i aksjer og andeler 0 12 960

Andre langsiktige fordringer 14 475 189 845 193

Sum finansielle anleggsmidler 6 193 856 6 564 678

Sum anleggsmidler 694 954 128 577 869 340

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 4 621 193 591 914

Sum varer 621 193 591 914

Fordringer

Kundefordringer 2 448 005 1 454 357

Forskuddsbetalte kostnader 1 563 956 1 432 823

Andre fordringer 11 4 822 338 2 345 040

Andre fordringer konsern 11 1 500 000 1 000 000

Sum fordringer 10 334 299 6 232 220

Bankinnskudd, kontanter o.l. 15 44 562 823 33 850 940

Sum omløpsmidler 55 518 314 40 675 074

Sum eiendeler 750 472 443 618 544 414

16


OAS: Balanse

Eigenkapital og gjeld Note 2005 2004

OAS

Egenkapital

Egenkapital st.tilskudd Ullevål studentby 12 2 314 708 2 009 016

Egnekapital st.tilskudd Kansleren studenthus 12 4 744 223 4 552 703

Egenkapital statstilskudd Sofienberg studenthus 12 4 998 272 4 692 106

Egenkapital st.tilskudd St. Hanshaugen studentby 12 1 059 530 230 361

Egenkapital st.tilskudd Carl Berner studenthus 12 3 221 898 2 609 441

Egenkapital st.tilskudd Åråsen studenthus 12 5 253 431 4 077 245

Egenkapital st.tilskudd Iladalen studenthus 12 140 800 0

Bundet egenkapital, utviklingsfond 12 3 000 000 2 000 000

Bundet egenkapital, husleiefond 12 1 500 000 0

Annen egenkapital 12 37 310 223 35 956 357

Sum opptjent egenkapital 63 543 085 56 127 229

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring 2 282 627 155 257 689 145

Netto pensjonsforpliktelse 6 3 345 087 3 483 677

Vedlikeholdsfond 7 15 454 231 12 737 832

Sum avsetning for forpliktelser 301 426 473 273 910 654

Annen langsiktig gjeld

Lån Fokus Bank 9 143 292 989 0

Lån Husbanken 9 204 795 024 171 451 985

Lån Norgeskreditt 9 0 64 222 173

Lån Nordea 9 0 6 557 827

Depositum leieboere 6 964 817 7 333 258

Sum annen langsiktig gjeld 355 052 831 249 565 243

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 6 668 742 24 334 591

Skattetrekk og andre trekk 3 410 639 3 312 132

Skyldig lønn og feriepenger 4 291 330 3 586 869

Annen kortsiktig gjeld 16 079 343 7 707 696

Sum kortsiktig gjeld 30 450 054 38 941 289

Sum gjeld 686 929 358 562 417 185

Sum egenkapital og gjeld 750 472 443 618 544 414

Oslo, den 26. april 2007

17


OAS: Noter til regnskapet

OAS

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske

regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Inntektsføring

Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonmessige inntekter regnskapsføres

ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes

levetid, jfr. note 2.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,

er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig

gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og imaterielle eiendeler

Varige driftsmidler og imaterielle eiendeler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for

avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt

økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.

Pensjoner

OAS har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at

selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. OAS har også

en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene og

pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen er i balansen

presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener

skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Pensjonskostnaden omfatter

periodisert arbeidsgiveravgift.

OAS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

og samskipnaden har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

18


2. Statstilskudd

OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004 i tråd med forslag

til standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet for

2006 er 1,33 % av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt

med kr 3 561 990 og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen

og i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg. Sum mottatt statstilskudd

til studentboliger er pr. 31.12.2006 kr 304 360 017, hvorav kr 282 627 155 gjenstår

til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser. Det vil sannsynligvis

bli fremmet krav om refusjon ved bruksendring eller salg.

OAS

3. Salgsinntekter

2006 2005

Kantinesalg i Oslo og Akershus 32 817 653 28 069 274

4. Varer

2006 2005

Ferdigvarer vurdert til kostpris 621 193 591 914

5. Lønnskostnader

2006 2005

Lønninger 34 769 575 32 521 051

Folketrygdavgift 4 980 632 4 890 845

Pensjonskostnader 2 443 144 2 394 039

Andre ytelser 1 945 837 1 495 492

Sum 44 139 188 41 301 427

6. Pensjoner

Samskipnadens pensjonsordninger omfatter i alt 104 yrkesaktive og 8 pensjonister.

2006 2005

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 318 806 1 954 308

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 957 127 819 819

Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring -9 685 -12 265

Periodisert arbeidsgiveravgift 341 884 311 945

Forventet avkastning på pensjonsmidler -912 311 -743 442

Administrasjonskostnader 70 766 63 675

Årets netto pensjonsomkostning 2 766 587 2 394 040

19


2006 2005

OAS

Beregnede pensjonsforpliktelser 18 844 974 15 967 954

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -15 022 963 -12 196 256

Sum netto pensjonsforpliktelse 3 822 011 3 771 698

Betalingsavvik -476 924 -288 021

Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 345 087 3 483 677

Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %

Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %

Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %

Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %

Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig

benyttede forutsetninger innen forsikring.

7. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Utviklingsarbeider

Driftsløsøre/inventar/utstyr

Fast eiendom

TOTALT

Anskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 22 284 448 603 567 119 627 503 783

Årets tilgang 0 1 623 301 126 406 782 128 030 083

Årets avgang 0 -1 846 800 -1 186 177 -3 032 977

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 652 216 22 060 949 728 787 724 752 500 889

Akk. avskrivninger pr. 31.12 -1 652 216 -18 462 269 -43 626 134 -63 740 619

Bokført verdi 31.12 0 3 598 680 685 161 590 688 760 270

Årets avskrivninger 330 443 1 445 066 7 619 279 9 394 788

Avskrivningsats (%) 20,00 % 5-33 % 0-20 % 0-33 %

Avskrivningsmetode lineær lineær lineær lineær

Leie av varige driftsmidler 748 620 748 620

Vedlikeholdsfond 01.01.2006 12 737 832

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2006 - 0,75 % av indeksreg. eiend.verdi 4 588 508

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2006 - leverandørbonuser 32 750

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2006 - annet 60 000

Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2006 -1 964 859

Vedlikeholdsfond 31.12.2006 15 454 231

20


8. Datterselskap

Firma Forr.kontor Eier/st.andel EK 31.12.06 Resultat 2006

Penelope Bokhandel AS Oslo 100,00 % 5 233 076 2 574 095

Urban Boligutleie AS Oslo 100,00 % 3 337 262 358 382

Oasen Spiserier AS Oslo 100,00 % -89 305 -164 806

OAS

Investeringer i datterselskaper er bokført etter kostmetoden.

9. Langsiktig gjeld

2006 2005

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 279 000 000 205 958 924

Pantsikret gjeld 348 088 013 242 231 985

Balanseført verdi av egne pantsatte eiendeler 686 306 361 567 443 621

10. Garantier

OAS har avgitt følgende ikke balanseførte garantier for datterselskapet Penelope Bokhandel AS

2006 2005

Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000

OAS har også avgitt tilbakeståelseserklæring vedrørende alle sine fordringer i Oasen Spiserier AS.

11. Mellomværende med selskap i samme konsern

Foretak i samme konsern 2006 2005

Anleggsmidler

Mellomregning Urban Boligutleie AS 170 886 58 744

Sum konsernfordringer under anleggsmidler 170 886 58 744

Omløpsmidler

Kundefordringer 584 267 65 312

Mellomregning Penelope Bokhandel AS 79 906 1 045 107

Opptjent aksjeutbytte Penelope Bokhandel AS 1 500 000 1 000 000

Mellomregning Oasen AS 162 643 19 075

Sum konsernfordringer under omløpsmidler 2 326 816 2 129 494

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 12 620 2 183

Sum konserngjeld under kortsiktig gjeld 12 620 2 183

21


12. Egenkapital

OAS

Egenkapital

statstilskudd

Bundet

egenkapital

Annen

egenkapital

Egenkapital 31.12.05 18 170 872 2 000 000 35 956 357

Overført statstilskudd bygg i takt med ordinære avskrivn. 2006 3 561 990

Årsoverskudd utover inntektsført statstilskudd 2 500 000 1 353 866

Egenkapital 31.12.06 21 732 862 4 500 000 37 310 223

13. Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 107

14. Ytelser til ledende personer m.v.

Det er i 2006 utbetalt honorar til styret med kr 210 263. Lønn og andre ytelser til administrerende

direktør utgjorde kr 684 372. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 468 789,

herunder lån til direktør med kr 160 000.

I 2006 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor (inklusive merverdiavgift):

Ordinær revisjon 220 000

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap 111 000

Bistand i forbindelse med pensjonsføringer 8 500

Bistand i forbindelse med merverdiavgift 6 000

Bistand i forbindelse med redegjørelse for styreansvar 12 000

Bistand i forbindelse med særattestasjoner 44 000

Sum 401 500

15. Bankinnskudd, kontanter o.l

2006 2005

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk. 1 575 867 1 625 453

16. Offentlige tilskudd

Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd for til følgende formål:

2006 2005

Drift av barnehager for studentbarn 11 941 307 10 645 969

Annen velferdsvirksomhet for studenter 3 214 750 3 475 000

Sum 15 156 057 14 120 969

Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.

I tillegg er mottatt statstilskudd til studentboliger for utsatt inntektsføring

i takt med ordinære avskrivninger, jfr. note 2.

28 500 000 3 500 000

22


OAS: Kontantstrømoppstilling

2006 2005

OAS

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat 7 415 856 5 112 593

Ordinære avskrivninger 9 394 788 7 641 482

Nedskrivning anleggsmidler 930 327 0

Gevinst anleggsmidler -76 416 -834

Tap anleggsmidler 151 777 0

Tap aksjer 12 960 0

Nedskrevet aksjer 100 000 97 500

Avsetning til vedlikeholdsfond 2 716 399 3 614 327

Endring i varelager -29 279 172 109

Endring kortsiktige fordringer -4 102 079 -1 601 008

Endring leverandørgjeld -17 665 849 9 862 134

Endring i andre tidsavgrensningsposter -3 792 943 -2 973 301

Ordinære avskrivninger 9 394 788 7 641 482

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter -4 944 459 21 925 002

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler -118 763 108 -94 858 257

Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 174 000 21 528

Innbetalt ved salg av aksjer 0 1 040

Utbetalt ved kjøp av aksjer 0 0

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -118 589 108 -94 835 689

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling fra langsiktige fordringer 370 004 0

Utbetalt til foretak i samme konsern -112 142 0

Innbetalt fra langsiktig gjeld 105 487 588 16 334 535

Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 -236 669

Innbetaling av statstilskudd bygg 28 500 000 3 500 000

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 134 245 450 19 597 866

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året 10 711 883 -53 312 821

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 33 850 940 87 163 761

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 44 562 823 33 850 940

Spesifikasjon av kontanter og kontantekvivalenter:

Kontanter 532 720 522 373

Frie bankinnskudd 42 454 236 31 703 114

Bundet bankinnskudd til skattetrekk for ansatte 1 575 867 1 625 453

23


OAS: Revisors beretning

OAS

24


OAS konsern: Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Note 2006 2005

OAS konsern

Salgsinntekter 2 58 517 007 51 806 969

Leieinntekter 55 686 655 49 689 137

Oppholdsavgift barnehager 2 272 137 2 952 505

Organisasjonsmessige inntekter 14 31 231 056 29 069 610

Andre driftsinntekter 3 087 893 2 860 313

Sum driftsinntekter 150 794 748 136 378 535

Varekostnader 33 387 656 29 396 951

Lønnskostnader m.m. 4.5 47 490 532 44 442 607

Ordinære avskrivninger 6.7 9 586 531 8 318 375

Tap på fordringer 290 791 621 845

Annen driftskostnad 37 963 085 35 275 443

Sum driftskostnader 128 718 595 118 055 220

Driftsresultat 22 076 153 18 323 315

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 1 305 971 382 533

Finanskostnader -14 416 748 -11 974 319

Resultat av finansposter -13 110 777 -11 591 787

Resultat før skatt 8 965 376 6 731 528

Skattekostnad -264 254 -309 649

Konsernets årsresultat 8 701 122 6 421 879

25


OAS konsern: Konsernbalanse

Eiendeler Note 2006 2005

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utviklingsarbeider 6 0 330 443

Goodwill 6 29 631 100 740

Sum immaterielle eiendeler 29 631 431 183

OAS konsern

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 7 724 648 540 606 896 801

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 7 3 885 502 3 926 774

Sum varige driftsmidler 728 534 042 610 823 575

Finansielle driftsmidler

Investeringer i aksjer 5 000 17 960

Andre langsiktige fordringer 478 148 848 153

Sum finansielle driftsmidler 483 148 866 113

Sum anleggsmidler 729 046 821 612 120 871

Omløpsmidler

Lager av varer 3 6 793 322 6 584 039

Fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 1 563 956 1 432 823

Andre fordringer 6 577 244 3 437 049

Sum fordringer 8 141 200 4 869 872

Bankinnskudd, kontanter o.l. 13 50 462 635 37 113 493

Sum omløpsmidler 65 397 157 48 567 404

Sum eiendeler 794 443 978 660 688 275

26


OAS konsern: Konsernbalanse

Egenkapital og gjeld Note 2006 2005

Opptjent egenkapital

Egenkapital statstilskudd studenthjem 21 732 862 18 170 872

Annen egenkapital 40 956 300 38 065 967

Bundet egenkapital, utviklingsfond 3 000 000 2 000 000

Bundet egenkapital, husleiefond 1 500 000 0

Sum egenkapital 10 67 189 162 58 236 839

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Investeringstilskudd, utsatt inntektsføring 282 627 155 257 689 145

Netto pensjonsforpliktelse 5 3 345 087 3 483 677

Vedlikeholdsfond 7 16 318 250 13 317 475

Sum avsetning for forpliktelser 302 290 492 274 490 297

Annen langsiktig gjeld

Lån Husbanken 8 208 469 324 175 207 485

Lån Norgeskreditt 8 0 65 830 000

Lån Nordea 8 0 4 950 000

Lån Fokus Bank 8 174 180 674 31 918 750

Depositum leieboere 6 964 817 7 333 258

Sum annen langsiktig gjeld 389 614 816 285 239 493

OAS konsern

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 9 896 674 26 793 151

Betalbar skatt 264 254 309 649

Skattetrekk og andre trekk 3 655 549 3 514 424

Skyldig lønn og feriepenger 4 516 562 3 835 817

Annen kortsiktig gjeld 17 016 468 8 268 605

Sum kortsiktig gjeld 35 349 508 42 721 646

Sum gjeld 727 254 816 602 451 436

Sum gjeld og egenkapital 794 443 978 660 688 275

Oslo, den 26. april 2007

I styret for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

27


OAS konsern: Noter til konsernregnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Konsernregnskapet for Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS) og dets tre

datterselskaper Penelope Bokhandel AS, Urban Boligutleie AS og Oasen Spiserier AS er avlagt

i henhold til regnskapslovens bestemmelser, norske regnskapsstandarder og anbefalinger til

god regnskapsskikk.

Kontinuitets- og oppkjøpsmetoden er anvendt ved konsolidering av datterselskapene. Internt

salg og kjøp, andre interne overførsler og belastninger, interne fordringer samt internt

aksjeeie er for øvrig eliminert.

OAS konsern

Inntektsføring

Salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Organisasjonsmessige inntekter regnskapsføres

ved mottak og tilordnes regnskapsåret. Statstilskudd bygg inntektsføres over byggenes

levetid, jfr. Statstilskudd.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som forfaller til betaling innen ett år fra etableringstidspunktet,er

uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig

gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet

forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives

etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler gjelder utviklingsarbeider i forbindelse med studentboliger og goodwill

i forbindelse med oppkjøp av aksjer i datterselskap. Immaterielle eiendeler er vurdert til kostpris

etter fradrag for avskrivninger, beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over

antatt økonomisk levetid.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Konsernet har endret prinsipp når det gjelder avskrivninger på boligeiendommer for utleie til

andre enn studenter.

28


Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er ført opp til pålydende.

Pensjoner

Konsernet har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Ordningen er en ytelsesplan,

dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene.Konsernet

har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet førtidsordning (AFP). Pensjonsmidlene

og pensjonsforpliktelsene er aktuarberegnet og innarbeidet i regnskapet. Forpliktelsen

er i balansen presentert samlet under langsiktig gjeld. Regnskapsføringen av pensjonskostnadener

skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader.

Pensjonskostnadenomfatter periodisert arbeidsgiveravgift. Virksomhetene i konsernet er

pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og foretakene

har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Statstilskudd

OAS behandler statstilskudd til studentboliger fra og med regnskapsåret 2004, i tråd med forslag

til ny standard fra Utdannings- og forskningsdepartementet ( UFD). I resultatregnskapet

for 2006 er 1,33 % av statstilskudd under langsiktig gjeld overført og innarbeidet som driftsinntekt

med kr 3 561 990 og vil fortsatt bli gjennomført over byggenes levetid, av hele kostprisen

og i takt med avskrivningene. Dette gjelder kun tilskudd til ferdigstilte bygg. Sum mottatt

statstilskudd til studentboliger er pr. 31.12. 2006 kr 304 360 017, hvorav kr 282 627 155

gjenstår til utsatt inntektsføring under langsiktig gjeld - avsetning for forpliktelser.

OAS konsern

Prinsippendring

Konsernets boligeiendommer for utleie til andre enn studenter er ikke gjenstand for ordinære

avskrivninger fra og med 2006, jfr. note 7.

2. Salgsinntekter

2006 2005

Kantinesalg i Oslo og Akershus 32 817 653 28 069 274

Salg av studiemateriell i Oslo og Akershus 25 699 354 23 737 695

Sum salgsinntekter 58 517 007 51 806 969

3. Varer

2006 2005

Ferdigvarer vurdert til laveste verdi av kost- og salgspris 6 793 322 6 584 039

29


4. Lønnskostnader

2006 2005

Lønninger 37 373 893 34 973 333

Pensjonskostnader 2 600 758 2 490 897

Folketrygdavgift 5 373 617 5 260 524

Andre ytelser 2 142 264 1 717 853

Sum 47 490 532 44 442 607

5. Pensjoner

Konsernets pensjonsordninger omfatter i alt 111 yrkesaktive og 8 pensjonister.

2006 2005

OAS konsern

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 318 806 1 954 308

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 957 127 819 819

Amortisering av utsatt forpliktelse ved plan-/estimatendring -9 685 -12 265

Periodisert arbeidsgiveravgift 341 884 311 945

Forventet avkastning på pensjonsmidler -912 311 -743 442

Administrasjonskostnader 70 766 63 675

Årets netto pensjonsomkostning 2 766 587 2 394 040

Beregnede pensjonsforpliktelser 18 844 974 15 967 954

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -15 022 963 -12 196 256

Sum netto pensjonsforpliktelse - sikret 3 822 011 3 771 698

Betalingsavvik -476 924 -288 021

Netto pensjonsforpliktelse - balanseverdi 3 345 087 3 483 677

Økonomiske forutsetninger: 2006 2005

Diskonteringsrente 6,0 % 6,0 %

Forventet G-regulering 3,5 % 3,5 %

Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % 7,0 %

Årlig lønnsregulering 3,5 % 3,5 %

Årlig pensjonsregulering 2,5 % 2,5 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %

Uttakstilbøyelighet AFP 40,0 % 40,0 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig

benyttede forutsetninger innen forsikring.

30


6. Immaterielle eiendeler

Utviklingsarbeider

Goodwill

TOTALT

Anskaffelseskost pr. 01.01. 1 652 216 355 547 2 007 763

Årets tilgang 0 0 0

Årets avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31.12. 1 652 216 355 547 2 007 763

Akk. Avskrivninger pr. 31.12. -1 652 216 -325 916 -1 978 132

Bokført verdi 31.12. 0 29 631 29 631

Årets avskrivninger 330 443 71 109 401 552

Avskrivningssats (%) 20 % 20 % 20 %

Avskrivningsmetode lineær lineær

7. Varige driftsmidler

Driftsløsøre/inventar/utstyr

Fast Eiendom

TOTALT

OAS konsern

Anskaffelseskost pr. 01.01. 23 619 694 644 879 244 668 498 938

Årets tilgang 1 623 301 126 451 845 128 075 146

Årets avgang -2 284 020 -1 186 177 -3 470 197

Anskaffelseskost pr. 31.12 22 958 975 770 144 912 793 103 887

Akk. avskrivninger pr. 31.12 -19 073 473 -45 496 372 -64 569 845

Bokført verdi 31.12 3 885 502 724 648 540 728 534 042

Årets avskrivninger 1 554 405 7 630 574 9 184 979

Avskrivningsats (%) 5-33 % 0-20 % 0-33 %

Avskrivningsmetode lineær lineær

Utleieboliger til andre enn studenter har til og med 2005 vært gjenstand for ordinære avskrivninger

med 1,33 % av kostpris. Ved endring av regnskapsprinsippe foretas ikke ordinære avskrivninger

på disse boligeiendommene fra og med år 2006. Prinsippendringen bedrer regnskapsresultatet

med kr 463 753.

Fast Eiendom

TOTALT

Leie av varige driftsmidler (husleie) 1 294 040 1 294 040

Vedlikeholdsfond 01.01.2006 13 317 475

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2006 - 0,75 % av ind.reg. verdi bygg 4 872 884

Avsetning til vedlikeholdsfond i 2006 - annet 92 750

Utført vedlikehold belastet vedlikeholdsfond i 2006 -1 964 859

Vedlikeholdsfond 31.12.2006 16 318 250

31


8. Langsiktig gjeld

2006 2005

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 306 649 587 235 602 882

Pantsikret gjeld 382 649 997 277 906 235

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler 724 648 540 606 896 801

9. Garantier

2006 2005

OAS konsern

Konsernet har avgitt følgende garantier som ikke er balanseført:

Den Norske Forleggerforening 1 500 000 1 500 000

Sum garantier 1 500 000 1 500 000

10. Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital 31.12.05 58 236 839

Overført stattilskudd bygg 2006 i takt med ordinære avskrivninger 3 561 990

61 798 829

Korreksjon vedrørende CS tidligere år 251 200

Årsoverskudd konsern 2006 utover inntektsført statstilskudd 5 139 133

Egenkapital 31.12.06 67 189 162

11. Antall ansatte

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret var : 114

32


12. Ytelser til ledende personer m.v.

Det er i 2005 utbetalt styrehonorarer med kr 313 968. Lønn og andre ytelser til administrerende

direktør utgjorde kr 684 372. Det er ytet lån til fordel for ansatte med kr 468 789, herunder

lån til direktør med kr 160 000.

I 2006 er det kostnadsført følgende i honorar til revisor:

Ordinær revisjon 302 614

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av års- og konsernregnskap 128 000

Bistand i forbindelse med pensjonsføringer 8 500

Bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer 20 750

Bistand i forbindelse med redegjørelse for styreansvar 12 000

Bistand i forbindelse med merverdiavgift 6 000

Bistand i forbindelse med særattestasjoner 44 000

Sum 521 864

Beløpene omfatter merverdiavgift til staten med 88 000

13. Bankinnskudd, kontanter o.l

OAS konsern

2006 2005

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk.

1 689 373 1 734 803

14. Offentlige tilskudd

Organisasjonsmessige inntekter omfatter offentlige driftstilskudd til følgende formål:

2006 2005

Drift av barnehager for studentbarn 11 941 307 10 645 969

Annen velferdsvirksomhet for studenter 3 214 750 3 475 000

Sum 15 156 057 14 120 969

Tilskuddene er bruttoført og mottatt uten betingede forpliktelser.

I tillegg er mottatt statstilskudd til studentboliger for utsatt

inntektsføring i takt med ordinære avskrivninger, jfr. note 1.

28 500 000 3 500 000

33


OAS konsern: Kontantstrømoppstilling

2006 2005

OAS konsern

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Årsresultat før skatt 8 965 376 6 731 528

Betalte skatter -309 694 -354 953

Ordinære avskrivninger 9 586 531 8 318 375

Nedskrivning anleggsmidler 930 327 0

Gevinst anleggsmidler -76 416 -834

Tap anleggsmidler 151 777 0

Tap aksjer 12 960 0

Nedskrevet aksjer 0 97 500

Endring i vedlikeholdsfond 3 000 775 3 890 691

Endring i varelager -209 283 64 850

Endring kortsiktige fordringer -3 271 328 -637 896

Endring leverandørgjeld -16 896 477 8 029 679

Endring i andre tidsavgrensningsposter -3 146 563 -2 774 183

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle virksomheter -1 262 015 23 364 757

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalt ved kjøp av anleggsmidler -118 808 171 -95 959 237

Innbetalt ved salg av anleggsmidler 174 000 21 528

Utbetalt ved kjøp av aksjer 0 -2 000

Innbetalt ved salg av aksjer 0 1 040

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -118 634 171 -95 938 669

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling fra langsiktige fordringer 370 005 0

Utbetaling til langsiktige fordringer 0 -190 502

Innbetaling fra langsiktig gjeld 104 375 323 16 875 881

Innbetaling av statstilskudd bygg 28 500 000 3 500 000

Innbetaling fra langsiktige fordringer 370 005 0

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 133 245 328 20 185 379

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter i året 13 349 142 -52 388 533

Kontanter og kontantekvivalenter 01.01. 37 113 493 89 502 026

Kontanter og kontantekvivalenter 31.12. 50 462 635 37 113 493

34


Penelope Bokhandel AS: Styrets beretning

1. Virksomhetens art

Penelope Bokhandel AS driver bokhandel i tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus.

Selskapet har forretningskontor i Oslo.

I vedtektene heter det: «Selskapets formål er å drive bokhandel på steder med geografisk

tilknytning til høgskolemiljøene i Oslo og Akershus. Selskapet skal selge fagbøker, studiemateriell

og rekvisita, samt andre aktuelle produkter. Virksomheten kan omfatte forlagsvirksomhet.»

Styret besto pr 31.12.2006 av følgende personer:

John Hvidsten, styreleder

Kari Rosenstrøm, nestleder

Anita Solberg, studentrepresentant

Karin-Elin Berg, studentrepresentant

Tarjei Hovden, studentrepresentant

Tor Håkon Blom, ansattes representant

2. Styrets arbeid

Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og arbeidet for å videreutvikle driften av bokhandelen.

Det er:

– Arbeidet videre med planlegging og etablering av ny filial i lokalene til Høgskolen i Oslo i

Pilestredet 35, herunder rekruttering av personale til de opprettede faste stillingene.

– Videreført tett samarbeid med Unipabokhandlene i Tromsø, Stavanger og Kristiansand,

henholdsvis Akademisk Kvarter, SiSbok og Sørbok.

– Sluttført dialog om oppkjøp av konkurrerende bokhandel

– Oppnådd skattefritak på størstedelen av omsetningen

– Gjennomført en evaluering av importsituasjonen

– Foretatt en revisjon og presisering av vedtektenes regler om funksjonstid og studentstatus

for studentenes representanter

– Gjennomført et strategiseminar med hovedtemaer fremtidig organisering og utvidelse av

funksjonsområder.

Penelope Bokhandel AS

3. Analyse av årsregnskapet og sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

Driftsinntektene til Penelope Bokhandel AS økte i 2006 med 8 % i forhold til 2005. Driftsresultatet

på 2 547 976,- er en økning på 15 % i forhold til 2005.

Penelope har fortsatt en høy omsetning pr. kvadratmeter og lønnskrone, og leverer gode

resultater. Hovedsakelig skyldes dette et driftskonsept basert på gode rutiner i forhold til logistikk,

lavt kostnadsnivå og konkurransedyktige priser til kunde. Dette driftskonseptet er i

tillegg supplert med et stadig fokus på aktiv markedsføring av lave priser og samskipnadstilknytning.

35


I utgangspunktet mener vi derfor å være godt forberedt for en skjerpet konkurranse i bokhandlermarkedet,

gjennom en rasjonell driftsøkonomi. Penelope vil også kunne forbedre sine

driftmarginer ved å starte egen import av bøker.

En utfordring i tiden framover vil være den stadig økende digitaliseringen av bøker og læremidler.

Universitets- og høgskolebokhandelens primærkundegruppe antas å være spesielt

mottagelig for en dreining fra trykte til digitale læremidler, og det blir en utfordring for den

fysiske campusbokhandelen å finne sin plass i verdikjeden mellom forlag og sluttbruker dersom

den trykte bokens betydning reduseres. En tilstedeværelse på internett vil kunne bidra

til å posisjonere bokhandelen i denne nye virkeligheten.

Bransjen preges ellers av vertikal integrasjon, en stadig større kjedekonsentrasjon og økt

profesjonalisering/merkevarebygging i kjedene.

Den nye bokavtalen trådte i kraft 01. mai 2005, men fortsatt knyttes det usikkerhet til

hvordan rammebetingelsene for fagbokhandelen vil bli i forbindelse med evalueringen av den

nye avtalen. Bortfallet av fastprissystemet for fagbøker er utsatt til juni 2007 i påvente av

denne evaluering. Fleksibilitet i planlegging og tilpasning til denne usikkerheten rundt rammebetingelser

vil derfor prege driften i 2007.

Penelope Bokhandel AS

4. Selskapets fremtidige utvikling

Selskapet vil fortsette arbeidet for å bli en best mulig leverandør av faglitteratur til studenter

og ansatte ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og har videre vekst som mål også

i 2007. Dette blant annet gjennom etableringen av en filial i Pilestredet 35 i forbindelse med

flyttingen av avdelingene SAM og IU ved Høgskolen i Oslo. Videre vil OAS-tilknyttede høgskoler

og andre studentmiljøer uavhengig av geografisk beliggenhet kunne betjenes gjennom

opprettelsen av en internettbokhandel. Uvikling av andre tilbud rettet mot denne gruppen anses

som mulig vekstområde.

5. Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2006 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at denne

forutsetningen er tilstede.

6. Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår at årets overskudd, kr 2 574 095,- disponeres slik:

Utbytte kr 1 500 000

Annen egenkapital kr 1 074 095

7. Fri egenkapital

Selskapets frie egenkapital er kr 4 024 765.

8. Arbeidsmiljø

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det er ikke registrert ulykker eller skader. Sykefraværet

i bedriften var 112 dager ( 7,9 %) i 2006.

36


9. Likestilling

Selskapet hadde gjennomsnittlig 6 heltidsansatte i 2006, tre kvinner og tre menn, hvorav daglig

leder er kvinne. Målsettingen er at det skal gis lik lønn for likt arbeid. Forskjeller i lønn er knyttet

til forskjellige stillings- og ansvarsområder, og relevant erfaring. Styret besto i 2006 av tre

menn og tre kvinner, med en mann som styreleder. Styret mener likestillingen er tilfredsstillende

og at det ikke er nødvendig med tiltak for å forbedre situasjonen.

10. Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Oslo, 15. mars 2007

Penelope Bokhandel AS

37


Penelope Bokhandel AS: Resultatregnskap

Note 2006 2005

Driftsinntekter og -kostnader

Salgsinntekter 25 699 354 23 737 695

Andre driftsinntekter 77 670 67 317

Sum driftsinntekter 25 777 024 23 805 012

Varekostnader 3, 7 18 321 181 16 820 416

Lønnskostnader m.m. 4 2 745 987 2 602 282

Ordinære avskrivninger 98 923 143 547

Tap på fordringer 7 9 275 21 479

Andre driftskostnader 3, 7 2 053 682 2 006 011

Sum driftskostnader 23 229 048 21 593 735

Driftsresultat 2 547 976 2 211 277

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 75 271 15 245

Rentekostnad fra selskap i samme konsern 12 042 7 677

Rentekostnader 2 093 13 481

Andre finanskostnader 22 996 27 783

Resultat av finansposter 38 140 -33 697

Ordinært resultat før skattekostnad 2 586 116 2 177 581

Skattekostnad på ordinært resultat 11 12 021 12 130

Penelope Bokhandel AS

Årets resultat 2 574 095 2 165 451

Overføringer

Avsatt til utbytte 1 500 000 1 000 000

Avsatt til annen egenkapital 1 074 095 1 165 451

Sum overføringer 2 574 095 2 165 451

38


Penelope Bokhandel AS: Balanse

Eiendeler Note 2006 2005

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l. 4 266 856 365 794

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer 5 000 5 000

Andre fordringer 2 959 2 959

Sum anleggsmidler 274 815 373 753

Omløpsmidler

Varer

Varelager 1 6 172 129 5 992 125

Fordringer

Kundefordringer 2 158 769 92 860

Andre fordringer 943 145 571 513

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 12 4 534 250 1 992 464

Sum omløpsmidler 11 808 293 8 648 962

Sum eiendeler 12 083 108 9 022 716

Penelope Bokhandel AS

39


Penelope Bokhandel AS: Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2006 2005

Egenkapital

Aksjekapital (11 aksjer à kr 100 000) 5, 10 1 100 000 1 100 000

Overkursfond 10 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 1 200 000 1 200 000

Annen egenkapital 10 4 033 076 2 707 781

Sum opptjent egenkapital 4 033 076 2 707 781

Sum egenkapital 5 233 076 3 907 781

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 3 240 776 2 277 161

Betalbar skatt 11 12 021 12 130

Skyldige offentlige avgifter 197 980 162 338

Påløpne feriepenger 225 232 209 249

Skyldig utbytte 2 1 500 000 1 000 000

Kortsiktig gjeld konsern 2 1 079 907 1 045 107

Annen kortsiktig gjeld 594 116 408 950

Sum kortsiktig gjeld 6 850 032 5 114 934

Penelope Bokhandel AS

Sum gjeld 6 850 032 5 114 934

Sum egenkapital og gjeld 12 083 108 9 022 716

Oslo, 15. mars 2007

I styret for Penelope Bokhandel AS

40


Penelope Bokhandel AS: Noter til regnskapet

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet

etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle poster

hvor det foreligger slik valgadgang.

Inntektsføring

Salg av varer inntektsføres på leveringstidspunktet. Hovedregel for vurdering og klassifisering

av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

Andre eiendeler er er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales

innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering

av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert

til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være

forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives

ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer er

også ført opp til pålydende.

Pensjoner

Penelope Bokhandel AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk

tjenestepensjon og selskapet har gjennom morselskapet Oslo- og Akerhushøgskolenes studentsamskipnad,

pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Penelope Bokhandel AS

Sammenlignbare tall

Sammenligningstallene for balansen og resultatregnskapet er ikke omarbeidet.

41


2 Konsern

Selskapet eies 100 % av Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad.

2006 2005

Kortsiktig fordring konsern 2 539 5 102

Kortsiktig gjeld konsern -2 642 407 -2 110 419

Sum konsernmellomværende -2 639 868 -2 105 317

3 Lønnskostnader

2006 2005

Lønninger 2 127 032 2 100 273

Pensjonskostnader 153 057 78 687

Folketrygdavgift 318 471 306 352

Andre ytelser 147 427 116 970

Sum 2 745 987 2 602 282

4 Varige driftsmidler

Inv./utstyr

bokhandel

Datautstyr

Telefonsentral

Dep. Dusinet

Totalsum

driftsmidler

Penelope Bokhandel AS

Anskaffelseskost 01.01.06 729 793 455 818 118 385 1 303 996

Tilgang kjøpte driftsmidler i 2006 0 0 0 0

Avgang til anskaffelseskost 437 220 0 0 437 220

Anskaffelseskost 31.12.06 292 573 455 818 118 385 866 776

Samlede av- og nedskrivninger 98 512 445 661 55 747 599 920

Balanseført verdi 31.12.06 194 061 10 157 62 638 266 856

Årets ordinære avskrivninger 29 256 46 006 23 661 98 922

Avskrivningstid i år 10 år 3 år 5 år 3–10 år

Avskrivningsplanen er lineær

5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Antall aksjer Pålydende Sum Andel

Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

(OAS)

11 100 000 1 100 000 100,0 %

42


6 Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret 2006 hatt gjennomsnittlig 6 ansatte.

7 Ytelser til ledende personer mv.

Styrehonorar er utbetalt med kr 63 565 i 2006. Daglig leder fikk utbetalt lønn med kr 430 038

og kr 12 943 i andre godtgjørelser. Administrasjonsgodtgjørelse til OAS var kr 600 000.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 74 900, hvorav kr 64 900 gjelder revisjon og kr

10 000 bistand med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer.

8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.

Selskapet har ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for daglig leder.

9 Garantier

2006 2005

Selskapets eier har avgitt følgende garantier til Den Norske Forleggerforening

på vegne av Penelope Bokhandel AS

1 500 000 1 500 000

10 Egenkapital

Aksjekapital

Overkursfond

Annen

egenkapital

Totalsum

Egenkapital 31.12.05 1 100 000 100 000 2 707 781 3 907 781

Årsresultat 2 574 095 2 574 095

Avsatt til utbytte -1 500 000 -1 500 000

Korreksjoner vedr. CS tidligere år 251 200 251 200

Egenkapital 31.12.06 1 100 000 100 000 4 033 076 5 233 076

Penelope Bokhandel AS

43


11 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik: 2006

Betalbar selskapsskatt 12 021

Årets totale skattekostnad 12 021

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 2 586 116

Endring midlertidige forskjeller -66 356

Permanente forskjeller -1 429

Fremførbart underskudd 0

Tilbakeføring av skattefri inntekt fra primærvirksomheten -2 475 399

Grunnlag betalbar skatt 42 932

Betalbar skatt 28 % 12 021

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 12 021

Sum betalbar skatt 12 021

Utsatt skatt er ikke hensyntatt i årsregnskapet.

12 Bankinnskudd, kontanter og lignende

2006 2005

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 90 780 89 482

Penelope Bokhandel AS

44


Penelope Bokhandel AS: Revisors beretning

Penelope Bokhandel AS

45


Urban Boligutleie AS: Styrets beretning 2006

1. Virksomhetens art og driftssted

Urban Boligutleie AS (URBO) ble stiftet 9.7.1993 og er et selskap med formål å bidra til velferdsgoder

for høgskolestudenter i Oslo og Akershus ved en forretningsmessig utnyttelse av

arealer og eiendommer som selskapet eier.

Styret besto pr. 31.12.2006 av:

Geir Sundt, styreleder

Kari Rosenstrøm, nestleder

Stein Rune Halleraker, styremedlem

Anita Solberg, styremedlem

Aksjekapitalen er på kr 3 000 000 og består av 500 aksjer a kr 6 000, alle eid av Oslo- og

Akershushøgskolenes studentsamskipnad (OAS).

URBO eier og forvalter to boligeiendommer i Oslo; Magnus gt. 2 og Holsts gt. 11. Selskapet

leier for fremleie parkeringsplasser i Haslevn. 9, og Bjerregaardsgt. 21 samt 83 leiligheter

i Kingos gt. 18 og 20 av OAS. Selskapet leier også ut for OAS ca. 38 leiligheter på Åråssvingen

11 på provisjonsbasis.

Selskapet har forretningskontor i Oslo.

2. Stilling, resultat og usikkerhetsfaktorer

I 2006 økte driftsinntektene i URBO med 39 % i forhold til 2005. Sum driftskostnader økte

imidlertid med 63 %, hvilket bidro til at driftsresultatet ble kun 3 % bedre en 2005. Utleieboliger

har til og med 2005 vært gjenstand for ordinære avskrivninger med 1,33 % av kostpris.

Ved endring i regnskapsprinsippet foretas ikke ordinære avskrivninger på boligeiendommene

fra og med år 2006. Dette bedrer resultatet i 2006 med kr 463 753,- og gir et overskudd på

kr 610 615,- før skatt.

De samlede investeringer i varige driftsmidler var kr 45 064,- Totalkapitalen var per

31.12.2006 40,1 mill. kroner som året før. Egenkapitalandelen per 31.12.2006 var 8,3 %. Selskapet

hadde positiv kontantstrøm i 2006, og den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende.

Usikkerhetsfaktorer er rentenivå og markedet for utleie av fast eiendom.

Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter

fyllestgjørende informasjon om selskapets drift og stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt

forhold etter avslutningen av regnskapet som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Urban Boligutleie AS

3. Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

46


4. Arbeidsmiljø

Det er ikke registrert skader eller ulykker.

Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt.

5. Likestilling

Selskapet har en – mannlig – ansatt.

6. Ytre miljø

Selskapet bygninger er elektrisk oppvarmet og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

7. Forslag til anvendelse av årets overskudd

Styret foreslår at årets overskudd på kr 358 382,- overføres til udekket tap med kr 21 120,-

og til annen egenkapital med kr 337 261,-.

8. Fri egenkapital

Selskapet har ikke fri egenkapital i forhold til aksjelovens § 8-1, annet ledd.

Oslo, 11.april 2007

47

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Resultatregnskap

Note 2006 2005

Driftsinntekter og -kostnader

Andre driftsinntekter 5 741 937 4 124 080

Sum driftsinntekter 5 741 937 4 124 080

Lønnskostnader m.m. 2 605 357 521 237

Ordinære avskrivninger 4 10 416 450 942

Tap på fordringer 61 377 4 702

Andre driftskostnader 4 3 309 707 1 458 310

Sum driftskostnader 3 986 856 2 435 190

Driftsresultat 1 755 081 1 688 890

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 42 578 14 618

Rentekostnader 1 183 383 1 160 974

Andre finanskostnader 3 661 52

Resultat av finansposter -1 144 466 -1 146 408

Ordinært resultat før skattekostnad 610 615 542 482

Skattekostnad på ordinært resultat 11 252 233 297 519

Årets resultat 358 382 244 963

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital 337 261 0

Overført til udekket tap -21 120 -244 963

Sum overføringer 358 382 244 963

Urban Boligutleie AS

48


Urban Boligutleie AS: Balanse

Eiendeler Note 2006 2005

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Bygninger 4 32 803 753 32 758 690

Tomter og andre grunnarealer 4 6 000 000 6 000 000

Driftsløsøre, inventar o.l. 19 966 30 382

Sum varige driftsmidler 38 823 719 38 789 072

Sum anleggsmidler 38 823 719 38 789 072

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 3 32 604 58 817

Andre fordringer 1 738 46 140

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. 10 1 284 099 1 175 513

Sum omløpsmidler 1 318 442 1 280 471

Sum eiendeler 40 142 160 40 069 543

49

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2006 2005

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (500 aksjer à kr 6000) 5 3 000 000 3 000 000

Sum innskutt egenkapital 3 000 000 3 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 337 261 0

Udekket tap 0 -21 120

Sum opptjent egenkapital 337 262 -21 120

Sum egenkapital 3 337 262 2 978 880

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Vedlikeholdsfond 4 864 019 579 643

Sum avsetning for forpliktelser 864 019 579 643

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 3, 9 34 561 985 35 674 250

Øvrig langsiktig gjeld 3, 9 170 886 58 744

Sum annen langsiktig gjeld 34 732 871 35 732 994

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 565 837 248 894

Betalbar skatt 11 252 233 297 519

Skyldige offentlige avgifter 46 930 39 954

Annen kortsiktig gjeld 3 343 009 191 658

Sum kortsiktig gjeld 1 208 009 778 025

Sum gjeld 36 804 898 37 090 663

Sum egenkapital og gjeld 40 142 160 40 069 543

Oslo, 11. april 2007

I styret for Urban Boligutleie AS

Urban Boligutleie AS

50


Urban Boligutleie AS: Noter til regnskapet

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet

etter norske regnskapsstandarder. Unntaksreglene for små selskaper er brukt for alle poster

hvor det foreligger slik valgadgang.

Inntektsføring

Husleie inntektsføres på leveringstidspunktet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet,

er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og

langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost,

men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler

med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler

er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller

ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene

er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp uten fradrag for avsetning til forventet tap. Andre fordringer er

også ført opp til pålydende.

Pensjoner

Urban Boligutleie AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

og selskapet har gjennom morselskapet Oslo- og Akerhushøgskolenes studentsamskipnad,

pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Prinsippendring

Selskapet boligeiendommer er ikke gjenstand for ordinære avskrivninger fra og med 2006, jfr.

note 4.

2 Lønnskostnader

2006 2005

Lønninger 477 286 413 892

Pensjonskostnader 4 557 18 171

Arbeidsgiveravgift 74 514 63 327

Andre ytelser 49 010 25 847

Sum 605 367 521 237

51

Urban Boligutleie AS


3 Mellomværende med selskap i samme konsern

2006 2005

Gjeld under langsiktig gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner i mellomregning med OAS 0 0

Annen lånegjeld til OAS 0 0

Gjeld under kortsiktig gjeld:

Mellomregningsgjeld OAS 170 886 58 744

Leverandørgjeld OAS 521 767 193 079

4 Varige driftsmidler

Tomter og

grunnarealer

Driftsløsøre

Bygningsmessig

anlegg

Bygninger

Sum

Anskaffelseskost 01.01.06 31 250 6 000 000 0 34 463 556 40 494 806

Tilgang i 2006 0 0 45 063 0 45 063

Avgang i 2006 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.06 31 250 6 000 000 45 063 34 463 556 40 539 869

Samlede av- og nedskrivninger 11 284 0 0 1 704 866 1 716 150

Balanseført verdi 31.12.06 19 966 6 000 000 45 063 32 758 690 38 823 719

Årets ordinære avskrivninger 10 417 0 0 0 10 417

Avskrivningstid i år 3 Ingen Ingen Ingen 3

Avskrivningsplanen er lineær

Utleieboliger har til og med 2005 vært gjenstand for ordinære avskrivninger med 1,33 % av kostpris.

Ved endring i regnskapsprinsippet foretas ikke ordinære avskrivninger på boligeiendommene fra og

med år 2006. Prinsippendringen bedrer regnskapsresultatet med kr 463 753.

Årets avsetning til vedlikeholdsfond - 0,75 % av indeksreg. verdi på bygg i normal drift 284 376

Belastet vedlikehold 2006 0

Samlet avsetning til vedlikeholdsfond 31.12.2006 864 019

5 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Antall aksjer Pålydende Sum Andel

Oslo- og Akershushøgskolenes

studentsamskipnad

500 6 000 3 000 000 100,0 %

Urban Boligutleie AS

6 Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret 2006 hatt gjennomsnittlig 1 ansatt.

52


7 Ytelser til ledende personer mv.

Det er i 2006 utbetalt honorar til styret med kr 40 140. Lønn og andre ytelser til daglig leder

utgjorde kr 389 519. Honorar til revisor er kostnadført med kr 37 339, hvorav kr 30 339

gjelder revisjon og kr 7 000 bistand med teknisk utarbeidelse av ligningspapirer.

8 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet.

9 Langsiktig gjeld

2006 2005

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen 27 649 587 29 643 958

Pantsikret gjeld 34 561 984 35 674 250

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler for egen gjeld 32 340 000 36 252 092

10 Bankinnskudd, kontanter og lignende

2006 2005

I posten inngår bundne bankinnskudd til dekning av ansattes skattetrekk 22 726 19 868

11 Skatter

2006 2005

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar selskapsskatt 252 233 297 520

Årets totale skattekostnad 252 233 297 520

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 610 615 542 482

Endring midlertidige forskjeller 287 498 267 715

Permanente forskjeller 2 722 451 148

Fremførbart underskudd 0 -198 775

Grunnlag betalbar skatt 900 835 1 062 570

Betalbar skatt 28 % 252 233 297 520

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 252 233 297 520

Sum betalbar skatt 252 233 297 520

53

Urban Boligutleie AS


Urban Boligutleie AS: Revisors beretning

Urban Boligutleie AS

54


Oasen Spiserier AS: Styrets beretning

Virksomhetens art

Selskapets virksomhet er utvikling og drift av spisesteder, herunder arrangementsavvikling og

catering. Selskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i drift

Styret i Oasen Spiserier AS pr. 31.12.2006:

Styreleder John Hvidsten, OAS

Administrasjon

Selskapet har ingen ansatte

Fortsatt drift

Forutsetningen om drift er til stede og årsregnskapet for 2006 er satt opp under denne forutsetning.

Balansen viser at aksjekapitalen er tapt og styret anbefaler refinansiering for å sikre

selskapets fremtidige drift. Ved vurdering av om selskapets egenkapital er forsvarlig, henviser

styret til at morselskapet, Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad, har gitt tilbakeståelseserklæring

datert 29.12.2006 overfor øvrige kreditorer i Oasen Spiserier AS. Erklæringen

er forutsatt å gjelde til Oasen Spiserier AS er refinansiert og har etablert lovlig egenkapital.

Likestilling

Selskapet hadde ingen ansatte. Styret besto ved årsskiftet av en mann, som var styreleder. Styreleder

er i dag enestyre.

Ytre miljø

Selskapet skal ikke drive virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Årsresultat og disponeringer

Selskapet har et årsunderskudd på kr 164 806 som foreslås overført til udekket tap.

Oslo, 12. april 2007

John Hvidsten

styreleder

55

Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: Resultatregnskap

Note 2006 2005

Driftsinntekter og -kostnader

Lønnskostnader m.m. 9 149 082 17 661

Andre driftskostnader 17 765 2 025

Sum driftskostnader 166 847 19 686

Driftsresultat -166 847 -19 686

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter 2 291 962

Andre finanskostnader 249 0

Resultat av finansposter 2 041 962

Ordinært resultat før skattekostnad -164 806 -18 724

Årets resultat -164 806 -18 724

Overføringer

Overført til udekket tap 164 806 18 724

Sum overføringer -164 806 -18 724

Oasen Spiserier AS

56


Oasen Spiserier AS: Balanse

Note 2006 2005

Eiendeler

Bankinnskudd, kontanter o.l. 81 462 94 575

Sum omløpsmidler 81 462 94 575

Sum eiendeler 81 462 94 575

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (10 aksjer à kr 10000) 2, 3 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 2 -189 305 -24 499

Sum opptjent egenkapital -189 305 -24 499

Sum egenkapital -89 305 75 500

Gjeld

Leverandørgjeld 8 125 0

Konserngjeld 162 643 19 075

Sum kortsiktig gjeld 170 768 19 075

Sum gjeld 170 768 19 075

Sum egenkapital og gjeld 81 462 94 575

OSLO, 12. april 2007

I styret for Oasen Spiserier AS

John Hvidsten

styreleder

57

Oasen Spiserier AS


Oasen Spiserier AS: Noter til regnskapet

1. Regnskapsprinsipper

Selskapet ble stiftet 17. juni 2004, men er fortsatt ikke i drift. Årsregnskapet er satt opp i samsvar

med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk vil bli klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler

er klassifisert som omløpsmidler.

Pensjoner

Oasen Spiserier AS er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk

tjenestepensjon og har heller ikke pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

2. Egenkapital

Aksjekapital Udekket tap Sum egenkapital

Egenkapital 1.1.2006 100 000 -24 500 75 500

Årsunderskudd -164 805 -164 805

Egenkapital 31.12.06 100 000 -189 305 -89 305

3. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Oslo og Akershus-høgskolenes studentsamskipnad eier

10 aksjer à pålydende kr 10 000, d.v.s. 100 % av aksjene 100 000

5. Antall ansatte

Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 0 ansatte.

6. Ytelser til ledende personer mv.

Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret i 2006. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 4 375 for revisjon og kr 3 750 for bistand med teknisk

utarbeidelse av ligningspapirer. Honoraret er etter kreditnota vedrørende à konto-faktura.

7. Betingede utfall

Det er ikke kjente forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall.

8. Bundne bankinnskudd mv.

2006 2005

Bundne bankinnskudd 0 0

Oasen Spiserier AS

9. Lønnskostnader

2006 2005

Personalkostnader i forbindelse med oppstartprosjekt 149 082 17 661

58


Oasen Spiserier AS: Revisors beretning

59

Oasen Spiserier AS


Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad

Wergelandsveien 27, Pb 5283 Majorstuen, 0303 Oslo

tlf. 22 93 35 00, faks 22 93 35 48, e-post: oas@oas.no, www.oas.no

More magazines by this user
Similar magazines