Institutt for naturforvaltning (INA) - Zero

zero.no

Institutt for naturforvaltning (INA) - Zero

INSTITUTT FOR NATURFORVALTNING (INA)

Utslipp og opptak av klimagasser i Norge

28,5 millioner tonn CO 2 netto binding i norske skoger (etter

avvirkning og naturlig avgang)

= 53 % av menneskeskapte klimagassutslipp)

I norske skoger er ca 85 % av karbonet bundet i jorda

www.umb.no

More magazines by this user
Similar magazines