Palliativ enhet på sykehjem. Organisering ... - Ous-research.no

ous.research.no

Palliativ enhet på sykehjem. Organisering ... - Ous-research.no

Organisering:

• Egen avdeling eller del av annen sengepost. BørB

være fysisk atskilt.

• Økt bemanning i forhold til ordinære

re

sykehjemsavdelinger:

•Pleiefaktor 1:2 påp

dagtid.

•Legetid 2-32

3 t pr pasient. Telefontilgjengelighet i

tillegg.

• Pleiere børb

r fortrinnsvis værev

sykepleiere men

også hjelpepleiere mulig.

More magazines by this user
Similar magazines