Palliativ enhet på sykehjem. Organisering ... - Ous-research.no

ous.research.no

Palliativ enhet på sykehjem. Organisering ... - Ous-research.no

Kompetanse

• Sykepleiere:

•Helst spesialkompetanse i onkologi,

intensivsykepleie, anestesi, psykiatri og geriatri.

•Tverrfaglig videreutdanning i palliasjon anbefalt.

• Pleiepersonell generelt:

•Gunstig med blandet erfaringsbakgrunn.

•Felles opplæring med fokus påp

symptomlindring

godt utgangspunkt.

More magazines by this user
Similar magazines