Menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no

Menighetsbladet - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 3 SEPTEMBER 2011 58. årgang

Såkorn som dør i jorden,

oppstår som fylte aks.

Druer som knuses i gjærkar,

modnes til gyllen vin.

Gud gi oss troen tilbake:

tro gjennom dypest mørke,

liv gjennom natt og død!

Vi som ble døpt til Kristus,

døpt til hans død og grav,

eier oppstandelsens løfte:

lovsang og evig liv.

Himmelens lovsang begynner

her hvor du selv er nær oss,

midt i vår natt og død.

Såkorn som dør i jorden,

lever i nye korn.

Kristus, i måltidets samfunn

gir du oss livets brød.

Deg skal vi takke og tilbe!

Slektenes evige lovsang

stiger fra natt og død!

T: Svein Ellingsen 1976

M: Harald Herresthal 1976


50-årskonfirmanter i Averøy

Foran fra venstre: Marit Leithaug, Hildur Karlsen (Nataas), Ildri Uran, Cyntia

Hasselø (Olsen), Gerd Anne Vebenstad (Bøyfot). 2. rekke fra venstre: Ruth

Bergem (Osdal), Dagrun Kvernes (Halvorsen), Kari Furø(Kjønnø), Ellen Turid

Gustad (Mork), Ragnhild Hoset (Aae), Else Karin Hoset (Myklebust), Inger

Ingeborgvik (Dyrlie), Liv Bodil Inderhaug (Ellingvåg), Edel Nekstad (Hoel),

Gunveig Hjelset (Sundet). 3. rekke fra venstre: Arne Brattøy, Håkon Gustad,

Gunnar Langbakk, Inge Husby, Nils Kvernes,Asbjørn Ingeborgvik, Reidar Hoset,

Marianne Hasseløseter (Smenes). 4. rekke fra venstre: Knut Visnes, Knut

Aasheim, Oddmund Kvernes, Arild Solenes, Fred Langbakk, Jon Olav Nekstad.

Bremsnes:Av et kull på 61 var det knapt 40 jubilanter som møttes

til gudstjeneste i Bremsnes kirke den 28. august. Kantor og

prest hadde lagt seg i selene for å finne sangbare salmer for konfirmantene

anno 13. august 1961, men intet syntes sangbart før

en av jubilantene kom med eget benkeforslag til avslutningssalme.

Menigheten reiste seg og sang Kjærlighet fra Gud (NoS 669) av

full hals, uten salmebok! Etter gruppefotografering var det lagt

inn en kort tur på gravstedet for å minnes de i kullet som nå er

døde. Det var slett ingen feststemning over været, men en munter

og pratsom gjeng tok turen videre fra kirken til Anne Martis

Catering der forhåpentligvis god middag og trivelig samtale ventet

jubilantene.

Foran fra venstre: Kjell Bjørn Rugset, Synnøve Ella (Strand) Dyrnes, Solveig

Ovedie Hoset og Helge Meek. Bak fra venstre: Ola Veiset,Torbjørn Strand,

Bjørn Helge Stormo, Johan Loe, Odd A. Meek. (Foto:Tommy Stormo)

Kvernes: 9 av opprinnelig 14 konfirmanter fra kullet som gikk

for prest Fausa i 1961 på Kvernes møtte til 50-årskonfirmantjubileum

4. september. Etter gudtjeneste med presentasjon i kirka

og påfølgende kirkekaffe, gikk turen bort til Klippen, der menighetsrådets

folk ventet med en bedre middag (røkt svinekam) og

dessert og påfølgende kaffe. Konfirmantjubilantene, noen med

følge, koste seg med mye prat om både gamle og nyere dager.

Foran: Inger Fagereng Malkenes, Gunn Håndstad, Synnøve Lysø Nedal, Anne

Grete Folland Sørensen, Henny Slatlem Kjønvik, Eli Løvø og sokneprest Carina

Møller. I midten: Svein M. Slatlem, Eli Stene Bergseng, Magnhild Utheim

Folland. Bak: Per Oddvar Kvalshaug, John Tøvik, Svein Kongshaug, Ingvar

Kummervold, Erik Arne Folland, John Hjertvik.

Kornstad: 50-årskonfirmantene

var samlet til jubileum i Kornstad

kirke søndag den 11. september.

Etter gudstjenesten var det middag

i Menighetshuset. Praten gikk lett

blant de som hadde «gått for presten»

for 50 år siden. Noen fortalte

om pugging, andre husket best de

fine jentene på innersida eller de

tøffe guttene.

Det er Per Kvalshaug i samtale

med Anne Grete Sørensen.

- Veien var lang fra Løvøya til kirka på overhøring, fortalte Eli

Løvø. Hun husket at hun måtte stå opp før kl. 7 og ro fra Løvøya

til fastlandet. Der hadde hun sykkel. Hun møtte flere og sammen

syklet de over fjellet til kirka. Overhøringa startet kl. 10 på formiddagen.

Det var overhøring hver uke hele sommeren.

Per Kvalshaug fortalte at da han kom til kirka på overhøring,

hadde han ikke sett en kårvåging og knapt møtt en stensing før.

Så verden var ikke stor foren som vokste opp i Fagerengbogen.

Det var mye som skulle læres når en gikk for presten.

Bibelhistorien og katekismen skulle kunnes. Buda hadde forklaringer

og trosartiklene hadde lange forklaringer. Davidssalmer og

salmevers skulle læres. Han husket også at det var viktig å bli konfirmert.

Da ble en voksen.

Det ble mimret og mange minner dukket opp igjen. Festen ble

avsluttet med kaffe og bløtkaker.

Oddvei Raanes

Konsert i Kvernes kirke 10. okt. kl. 20

Turne med Trø

Trioen TRØ er på turne med folkemusikkmateriale i et elektroakustisk

lydbilde.TRØ handler om å trø inn i nye rom, og hvordan

vi lar oss inspirere av de ulike rommene som konsertene skal

være i. Kirkene vi skal turnere i er veldig forskjellige og vil være

med å påvirke musikken på ulike måter. Musikerne vil leke seg

med klangen i rommene og aktivt fokusere på det ulike karakterene

ved rommene og la dette være med å avgjøre hvilke valg de

tar. Her får dere møte tre musikere i fri utfoldelse. Folkemusikk

vil være grunnfundamentet for musikken, men improvisasjon vil

også stå sentralt i konserten.

Bill. Kr. 200

Honnørbill: Kr. 100

Tone Jorunn Tveito - Vokal

Steinar Løberg Værnes - Trompet

Rune Tylden - Keyboards


Kjære leser!

I det du setter deg ned med årets tredje utgave

av menighetsbladet er forhåpentligvis resultatet

av både kirkevalg, kommune - og fylkestingsvalg

kjent. Helt ærlig så må jeg innrømme at det

ikke knyttet seg like mye spenning til kirkevalget

som det politiske valget.

Meningsmotstanderne fantes ikke og fraksjoner

var et fremmedord. For velgerne er kanskje den

homogene masse like vanskelig å stemme på

Velgerne rangerte bispedømmerådets kandidater

etter det de håpet og trodde at var til det

beste. Og på listen for menighetsråd gav man

dobbeltstemmer og strøk sambygdinger så blekket

sprutet.

Nå har velgerne talt og nye råd trer i kraft 1.

november.

Hva skjer så

På Averøy har ingen drevet valgkamp. Ingen

kandidater sa noe om hvorfor du skulle stemme

nettopp på dem. Takk til alle de som stod på

liste, og som slik stiller både tid og krefter til

disposisjon for menighetsarbeidet i samarbeidsområdet.

- Det må være godt og gå inn i en fireårig

valgperiode og vite at man ikke har gitt

noen løfter som man ikke kan holde. Samtidig

er dette en utfordring for kirkens folkevalgte.

De skal tjene menighetene i fire år og de har

som primæroppgave å «vekke og nære det kristelige

livet i sognet» (kirkeloven § 9). Hvordan

Hele bladet i farge - vil du hjelpe til

2 ganger i året, i henholdsvis 1. og 3. nummer av

menighetsbladet, ligger det med en giro. Hva gjør

vi med den Vi har gjennom mange år hatt mange

trofaste støttespillere som jevnt og trutt har

brukt giroen og gitt et beløp til menighetsbladet.

TAKK!!

Redaksjonen vil nå i en periode trykke bladet i

fullfarge. Dette gjør bladet mer innbydende både

www.kirkeniaveroy.no

Nå har menighetene på Averøya fått

sin egen internettside. De tre menighetsrådene

har gått sammen om å

lage et døgnåpent informasjonstilbud.

Har kan man finne forskjellig informasjon

som kan være nyttig. Hvis man

har praktiske spørsmål i forbindelse

med barnedåp, konfirmasjon eller

bryllup, så er svarene kanskje å finne

her. Hvis det siste menighetsbladet

skulle være utenfor rekkevidde, vil det

kunne leses via en link på nettsiden og

gudstjenestelista vil også ligge der.

Konfirmantene får utlevert forskjellig

praktisk informasjon i løpet av konfirmantåret

og vi vil også prøve å legge dette ut

på nettet. Ellers vil kommende kirkekonserter

bli annonsert og bilder fra ulike kirkelige aktiviteter

og arrangementer vil bli å finne etter

hvert. Nettsiden vil vokse etter behov og vi vil

skal det skje Hvem skal definere mål og visjoner

og hvordan skal vi nå dem I min tid som

prest i området har jeg så langt fulgt to menighetsråd.

Jeg er takknemlig for erfaringen av

samhold og innsatsvilje. Jeg har lært og kjenne

mange mennesker som mer enn gjerne stiller

opp for en kirke i de glade i. - Et fantastisk

inspirerende arbeidsfelleskap med frivillige

kolleger. Takk!

Nå er det tid for å se fremover.

Gudstjenestereform og videre arbeid med trosopplæringsreform

venter på oss. Det er oppgaver

som har et langt mer åndelig preg enn det vi

er vant til å behandle på sakskartet. I de siste to

periodene er det ikke til å komme bort i fra at

menighetsrådene har hatt mye fokus på praktiske

oppgaver. Store dugnader har gjort både kirker

og menighetshus vakre og tilgjengelige.

Mye flott aktivitet har kommet i kjølvannet, og

mer ser vi frem til.

- For det er først og fremst aktiviteten og det

som skjer inne i våre gudshus som skal være

menighetsrådenes anliggende.

Hilsen Carina prest

Ps. Jeg anbefaler alle å ta en titt på våre nye

nettsider kirkeniaveroy.no. Hvem som sitter i

menighetsrådet i ditt sogn finner du også her.

for deg som leser det, og for oss som jobber med

utformingen. Men, dette koster penger!! Vi

oppfordrer deg til å bidra til at denne «ansiktsløftingen»

kan bli permanent. Engasjerte lesere

er det beste vi kan ha. Bruk giroen, ta kontakt, si

hva du mener om bladet og kom gjerne med forslag

til stoff/artikler vi bør ha med.

Kari Sørdal

gjerne ha tilbakemeldinger om hva folk ønsker

å finne av informasjon. Kontaktinformasjon til

både kirkelig ansatte og til nettsideredaktøren

finnes på www.kirkeniaveroy.no

Else Mari Strand

Menighetsbladet

Utgiver: Menighetsrådene

i Eide og Averøy

Redaksjonskomite/styre:

Kristian Brandsæter, Kari Sørdal

(leder), Ruth Smenes Kristensen og

Ann Elisabet Gjersvik.

Redaktør: Tommy Stormo

Kasserer: Ann Elisabet Gjersvik.

Frivillige gaver til bladets drift

mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Bladets adresse: Postboks 18,

Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon:

FriFoto - Tommy Stormo

Trykk: Fræna Trykk, Fræna

KIRKENS FOLK I EIDE

Kirkekontor: tlf 71 29 61 84

man-fre 09.00-15.30

(NB: Fra 1. sept: man/tirs/tors/fre

09.00-15.00)

e-post: kirkeverge@eideprestegjeld.no

Hjemmeside: eideprestegjeld.no

Sokneprest:

(T. Stormo, vikar) tlf 909 56 111

Kirkeverge:

Anne Lise Johnsen tlf 412 48 664

Organist:

Anders Robert Sandvik

tlf 951 46 581/71 29 65 00

organist@eideprestegjeld.no

Menighetssekretær:

Tommy Stormo

tlf 71 51 63 44 / 909 56 111

tomstorm@online.no

KIRKENS FOLK I AVERØY

Kirkekontor:

Tlf 71 51 33 88/faks 71 51 32 69

man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Hjemmeside: kirkeniaveroy.no

Sokneprest i Bremsnes

(stilling vakant)

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Carina Møller tlf 922 30 833

carina.prest@online.no

Kirkeverge

Leif-Helge Seljehaug

Tlf 71 51 46 46/ 971 74 053

kfia@online.no

Kantor

Chris Clifton

Tlf. 71 51 40 76/916 08 207

clifton@online.no

Forsidefoto: Kornåker

(Jostein Seljehaug)


EIDE

Menighetsrådet i Eide takker alle lag og

organisasjoner som har stilt opp ved kirkebakkekaffearrangementene

i år. Også dette

året benyttet mange muligheten til å få seg

en kaffekopp, et saftglass og litt å spise til.

Og selvsagt en god prat med kjente og

ukjente på kirkebakken. Kirkebakkekaffesesongen

starter rundt Kristi Himmelfartsdag

neste år.

Glimt fra menighetene

Takk for minnegave

Menighetsrådet i Eide takker så mye for

minnegaven på kr. 17 778,-

gitt ved Ingeborg O. Eides begravelse.

Gaven skal brukes til en av Ingeborgs hjertesaker de siste årene,

lyd- og billedanlegget i Eide kirke, som inkluderer overføring

av gudstjenester o.a. til Slettatunet og Furutoppen på tv.

Gudstjenestereformen

KVERNES

Prosjektet «Flytting av Klippen» nærmer

seg ferdig. Det har vært mange frivillige

involvert i prosjektet og det skal inviteres

til dugnadsfest for dem som har bidratt til

sanitærbyggets ferdigstillelse. I tillegg ser

menighetsrådet gjerne at ferdigstillelsen av

prosjektet som helhet kan skje ved en

større markering som er åpen for alle.

Biskopen er ønsket til stede ved en slik

anledning. Dette skjer så snart huset er

gjort ferdig med innvendig maling.

Den norske kirke har vært

igjennom en lang prosess

frem mot ny gudstjeneste.

Forrige gang det skjedde

var i 1977, nå er tiden på

nytt moden for endring av

arbeidsmetode, form og

språk.

Sammenfallende med at vi tar

i bruk ny oversettelse av

Bibelen 1. søndag i advent trer

også den nye gudstjenesteliturgien

i kraft. Det er imidlertid

ikke å vente at vi erfarer en

stor forskjell fra dag en. Den

største forandringen ligger ikke

i det liturgiske materialet, men i

metoden.

Honnørordene for den nye

gudstjenesten er «Involvering»

- «Fleksibilitet» -

«Stedegengjøring». Dette er

ikke kvaliteter som kan fanges

mellom to permer og leveres

ut til alle kirkelige ansatte for

gjennomføring.

Gudstjenestereformen 2011

forutsetter menighetens medvirkning

i prosessen både frem

mot gudstjenesten og i gudstjenesten.

Leke medarbeider skal

få en mye større rolle både i

planlegging og gjennomføring.

Prest og kantor og andre fagarbeidere

i kirken får en avgjørende

rolle som veiledere.

Innen 1. søndag i advent 2011

skal de nyvalgte menighetsrådene

ta stilling til reformen.

De kan vedta å ta den i bruk,

eller søke biskopen om fritak

fra det som er Den norske kirkes

nye liturgi. For Eides vedkommende

vil en endring først

og fremst synes i dåpens plassering

ved inngangen i gudstjenesten,

dette har vært vanlig praksis

på Averøy i flere år.

Forutsatt at rådene vedtar å ta

i bruk ny liturgi så tar vi fatt på

arbeidet med å forme våre

gudstjenester lokalt. Utvalg må

velges og vi som jobber i kirken

er glade for å spore en nysgjerrighet

som kan bli til et godt

engasjement i befolkningen: -

Hva er dette med gudstjenestereform

Den nye liturgien legger opp

til mange valgmuligheter og

menighetsrådene er ansvarlig

for at vi lokalt lander på to-tre

ulike hovedgudstjenester som

er vår lokale grunnordning.

I Averøy og Eide vil bruke

store deler av 2012 på å etablere

gudstjenestegrupper, finne

gode arbeidsrutiner og evaluere

de liturgiske alternativene

vi prøver ut. 1. oktober 2012

sender vi biskopen våre lokale

grunnordninger for gudstjenester

i samarbeidsområdet. Vi

som jobber i kirken vil anbefale

arbeidsgruppene å gå langsomt

frem. Poenget med ny liturgi er

KORNSTAD

8. september hadde Kornstad menighetsråd

sitt siste møte i denne menigehtsrådsperioden.

Avtroppende råd takker for seg

og ønsker nytt menighetsråd velkommen

til 4 år i menighetsrådet. Menigheten oppfordres

til å komme med innspill til menigehtsrådet.

50-årskonfirmanter Eide

Foran fra venstre:Anna Marie (Sandnes) Brokstad,Astrid Karin (Nerland), Greff, Ingrid

Karin (Naas) Rødseth, Else Petrine (Nerland) Frostad,Anne Grete (Ugelstad) Stranden,

Torgunn Embjørg (Vassgård) Vestnes.Andre rekke fra venstre: Rolf Oddmund Haukås,

Sigvart Leonard Halås, Klaus Egge Eide,Arne Inge Kristiansen. Bak:Alf Egil Smørholm,

Kolbjørn Ugelstad, Petter Holberg, Arvid Settem. Aller bakerst: Magnar Johan Naas,

Sigmund Nikolai Smørholm, Rolf Søvik.

Eide: Samtalen var umiddelbart i gang da 16-17 konfirmanter

fra kullet 9. juli 1961 (totalt var de 36 konfirmanter) møttes til

50-årsjubileum på Eide 18. september. Prestevikar Tommy

Stormo fikk alle til stede av jubilantene fram i koret og de ble

småskremt når det ble antydet om tredje trosartikkels forklaring

og salmevers, men de slapp lett. Etter fotografering i kirka

gikk turen ned til Milano til en god middag og mye mer prat om

smått og stort. Blant annet det at det var Magne Gudvangen

som var prest, og man husket puggingen av salme- og bibelvers.

Men så sitter da blant annet salmene ennå der når disse dukker

opp i gudstjenester eller begravelser. Så noe sitter igjen fra konfirmanttiden,

altså.

selvsagt forandring. Samtidig vet

vi at det viktig for mange som

kommer til kirken å kjenne seg

igjen. Gjenkjennelse gir en

følelse av tilhørighet, å komme

hjem. Hvordan skaper vi gjenkjennelse

samtidig som vi fornyer

gudstjenesten og inkluderer

flere Svaret er langt på vei

gudstjenestereformens målsetning.

Arbeidsprosessen det kommende

året er heller ikke klar

for oss som arbeider i kirken.

Kanskje må vi ta i bruk kvelder

med sang og øvelse, utprøving

og diskusjoner om hvorfor vi

gjør ting slik som vi gjør.

Tilbakemeldinger etter gudstjenester

er alltid nyttig. Stort

engasjement og meningsytringer

er høyst velkommen.

Carina prest


Andakten

Hvordan er det i himmelen

Lurer du på hvordan det er i himmelen Jeg kjenner en

liten gutt som lurte veldig på dette, etter at han hadde

vært i begravelse til oldefaren sin. Han spurte mamma

om ho visste hvordan det er i himmelen.

Etter at han hadde tenkt seg om sa han: «Dumt at ikke

oldefar tok med seg mobilen sin, i kisten, så kunne vi

ringt og spurt hvordan det er."

Dette er barnetanker. Har du "voksentanker" om himmelen

og evigheten

Har du tenkt på at dette er noe som du må tenke igjennom,

mens tankene er klare

Det er ganske enkelt: Bare si ja til Jesus i hjertet ditt

og tro på Han.

Det spiller i grunnen ikke noen rolle hvordan det ser

ut i himmelen, for når vi har nådd

målet, er alt bare godt. Ingen ting er

vondt og vanskelig lenger.

Vi synger i en barnesang:

«Hvor er billetten, hvor skal du reise

Jo, jeg skal reise til himmelen.

Og hvem betaler for den billetten

Jo, det gjør Jesus, min beste venn.

Vil du bli med, vil du bli med

Å ja, å ja, jeg vil bli med.

Og hvem betaler for den billetten

Jo, det gjør Jesus min beste venn.»

Har du ordnet med denne billetten

Solveig

Henden

Primstaven

4. okt Franciskusmesse

Frans av Assisi, født 5. juni 1182.Vokste opp under kriger

mellom Assisi og Perugia. Ble en Guds etterfølger i 1205,

og strebet etter å være de fattiges og sykes venn. Han

grunnla fransiskanerordenen i 1210. Døde som helgen

3.oktober 1226.

7. okt Bok, hus, to lyngkvister Britemesse

Birgitta fra Vadstena

14. okt Vott, stav med ispigg Vinternatt/1.vinterdag

Opprinnelig til minne om Pave Calixtus 1, som led martyrdøden.

Etter reformasjonen ble primstavsymbolet gitt ny betydning,- nå skulle

dagen markere at man måtte forberede seg til vinter. Primstaven

snues fra sommersiden til vintersiden.Tradisjonen sier at været

denne dagen forteller hvordan vinterværet vil bli.

21. okt Krone, ring, skip, kvinne

Jomfrudagen 11 000 jomfruer

28. okt Korntresk, spyd, kors Simonsmesse

Apostlene Simon og Judas Taddeus

1. nov Flere kors, skip Alle helgens dag

Festen for alle helgener hvis navn ikke er kjent.

11. nov Gris, gås, kors Mortensmesse

Martin av Tours

23. nov Anker, kirke Klemetsmesse

Biskop Clemens 1

25. nov Hjul, sverd, rokk Karimesse

St Katarina fra Alexandria

30.nov Andreaskors, nøkkel, revesaks

Andreasmesse

Apostelen Andreas, en av Jesu følgesvenner. Døde martyrdøden

på et x-formet kors, også kalt andreaskorset.

Primstaven er en gammel kalender hvor hver dag er markert med

et hakk i en trestav. Ved merkedager er det skåret inn et symbol.

Primstaven baserer seg på katolsk kirkekalender og ble brukt fra

1200-tallet til ut på 1800-tallet. Den ble kalt messestav fordi tegnene

på staven symboliserte helgner og deres messedager. I Norge

fikk tegnene etterhvert mer folkelige forklaringer, gjerne knyttet til

årstider, vær og natur.

Trosopplæringen - en liten statusrapport fra Averøy og Eide

Trosopplæringen strever litt både i Eide og

på Averøy.Averøy fordi man ikke har trosopplærer

til å koordinere arbeidet, i Eide

kanskje mer av mangel på ressurspersoner

til å gjennomføre en del av planene, blant

annet har man ikke fått i gang et fungerende

trosopplæringsutvalg.

Averøy og Eide deler en mentor som skal

følge opp planleggingsarbeidet man gjør i

de aktuelle menighetene. Dette er Tone

Bergseth fra Fræna som har erfaring fra

trosopplæringsarbeid der inne.

Averøy

I Averøy anslår man at hvert alderstrinn

består av 66 barn. Det er sjelden at alle vil

slutte opp om alle tiltak som man legger til

rette for, men gaver for eksempel, får alle.

Alle aldersgrupper er tenkt å få sitt tilbud,

gjennom et enkelttiltak (som kirkebok

til 4-åringene) eller noen få samlinger,

eller gjennom kontinuerlige tiltak (som

konfirmanttid eller ungdomsklubb).

Det har vært engasjert trosopplærer en

periode og man står i disse dager i ferd

med å engasjere ny trosopplæringsplanlegger-/gjennomfører.

Noen av tiltakene som er tenkt oppstartet

eller videreført framover og gitt

støtte til, er blant annet babysang, trilletreff,

babysanggudstjeneste, hilsen i posten

til de yngste med spisebrikke og informasjon

om tiltak for de unge, lørdagssamling

i kirken med gave, 4-årsboka, kinokveld for

5-åringene, 6-årsboka, søndagsskolene,

bibelshopping på lørdager, KRIK for eldre

barn, hallo-venn.com, familiekorhelg, etter

skoletidtilbud, bibelutdeling, bibelsertifikat,

karnevalsgudstjeneste, LysVåken, juniorklubben,

samarbeid med Averøy ungdomsklubb,

flere konfirmanttiltak, lederutvikling,

sommertreff for studenter,

De fleste tiltakene er rettet mot de

mellom 0 til 18 år. Samtidig er noen av

disse også rettet mot familien, der familien

er en viktig del av den totale trosopplæringen.

Tiltak er rettet mot en konkret

aldersgruppe som gjerne blir invitert til tiltaket,

eller en mer bred tilnærming for

flere alderskull.

For de frivillige og ansatte som jobber i

trosopplæringen er det tenkt at man skal

ha jevnlige sosiale samlinger med muligheter

for påfyll.

Ikke alle tiltak ligger inn under kirken

direkte. Som søndagsskolene og ungdomsklubben.

Men som veldig viktige trosopplæringstiltak,

er de å regne med på alle

måter. Derfor vil trosopplæringen bidra til

å styrke og videreutvikle tilbudet, også

gjennom samarbeid i gudstjenestesammenheng.

Barneopplegg i kirkene skal

være en del av dette.

Eides opplegg står omtalt på neste side.


MENIGHETSRÅDENE I AVERØY

OG EIDE 2011-2015

EIDE MEN IGHETSRÅD

Faste medlemmer:

1) Kristian Brandsæter

36 Eide

2) Jan Roger Gjetøy

49 Eide

3) Grete Kristin Nogva

49 Eide

4) Harriet Kristin Vågen Nerland

52 Eide

5) Janne Liv Eide

58 Eide

6) Trygve Arild Herskedal

55 Eide

7) Liv Jorid Smørholm

61 Vevang

8) Britt-Sissel Vevang Teistklub

40 Vevang

Vara:

1) Wenche Kristine Aarsbog

65 Vevang

2) Wenche Irene Rødal

56 Eide

3) Synnøve Perny Kile

49 Eide

4) Arnfinn Magne Ugelstad

55 Eide

5) Birgit Leikny Bolli

66 Lyngstad

Trosoopplæringen i Eide

BREMSNES MENIGHETSRÅD

Faste medlemmer:

1 Ingrun Elin Engvik Kronborg

56 år, Bremsnes

2 Eva Mari Henden,

54 år,Vebenstadkollen

3 Else Mari Strand

47 år, Bremsnes

4 Edel Bente Gården

47 år, Røsand

5 Kari Sørdal

52 år, Bådalen

6 Inger Lise Avset Antonsen

31 år, Ekkilsøy,

7 Per Henden

60 år,Vebenstadåsen

8 Martin Roald Waagen

54 år, Ekkilsøy,

Vara:

1 Aud Skrudland

52 år, Bremsnes

2 Britt Eva Gustad Ressem

59 år, Hjelset

3 Bjørn Eggen

58 år, Bruhagen

4 Hilde Kjær Futsæter

35 år, Bremsnes

5 Tove Elisabeth Hasselø Kleven

45 år, Langøyneset

I Eide har man hatt en trosopplærer engasjert i 20-30 % stilling siden i fjor høst. En del

tiltak er allerede gjennomført, og høsten vil bringe mange flere for mange aldersgrupper.

Anslaget for kullstørrelsen i Eide ligger på ca. 40. Dette må tas hensyn til i planlegging

av tiltak der alle er invitert spesielt, og der det er litt mer frivillighet til å møte på

større samlinger eller spesielle tiltak.

Dåpsbarna får en dåpshilsen ved dåpen. Siden går det slag i slag. Man vil forsøke etablere

babysang, om man finner ledere til tiltaket. Noen som vet om noen som kan

tenke seg å lede dette, så si gjerne fra.Aldersgruppene 1-3 har ennå ikke helt konkrete

tiltak på listen, men fra 4 år har man forholdsvis god dekning. Barnas kirkebok, kirkerottene

for 5-åringene, så har man eget kortilbud i menigheten der man kan være med

fra man er 6 år. I tillegg vurderes 6-årsbok-utdeling. 8-åringene vil få tilbud om tårnagenthelg,

og fra man er 6 år kan man være med i aspirant eller barnekoret. Utdeling

av bibler med tilhørende aktiviteter er for 12-åringene. Konfirmanttiden er i stor forandring,

med nye oppgaver og utfordringer både for konfirmanter og kirkens ansatte.

Eide ungdomsklubb fanger opp alle fra 13 år, og støttes av trosopplæringen. Det

samme gjør søndagsskolene, med tanke på unge fra 3-4 år og oppover.

På tvers av flere aldersgrupper ønsker man å ha fellesarrangementer som vil skape

litt liv og leven, men som samtidig er klart forankret i trosopplæringen med alt det

innebærer. Her gjelder det også å få med barn og ungdom selv også, i aktive roller.

Trosopplæringen i Eide er på jakt etter frivillige til å være med i ulike sammenhenger.

Har du i tillegg en god ide til hva vi kan gjøre for noen av våre yngre grupper, så nøl

ikke med å ta kontakt. Du kan selvsagt ha en ide, selv om du ikke skal gjennomføre

den selv utadrettet. Det blir trosopplærer og trosopplæringsutvalget å klare å ta ned

ballene som kastes opp i lufta.

KORNSTAD MENIGHETSRÅD

Faste medlemmer

1 Odd Magnar Fagereng

59 år, Hjertåsveien

2 Marit Rangøy

60 år, Rangøy, 404

3 Marianne Synøve Nørgaard Aae

41 år, Steinsgrenda

4 Terje Haga

63 år, Kårvåg

5 Gunn Evy Gjerde

50 år, Hjertåsveien

6 Elin Marit Seljehaug

49 år, Sandøy

7 Anne Lise Kongshaug

60 år, Kårvåg

8 Tone Elisabeth Rendahl Leithaug

53 år, Steinsgrenda

Vara

1 Hallgeir Loe

50 år, Hjertåsveien

2 Unni Jannicke Tømmernes

39 år, Kårvåg

3 Helene Rotlid Seljehaug

28 år, Steinsgrenda

4 Atle Stene

41 år, Kårvåg

5 Alv Harald Smenes

59 år, Kårvåg

KVERNES MENIGHETSRÅD

Faste medlemmer:

1 Bjørg Randi Bergem

67 år, Kvernes,162

2 Brynhild Marie Loe Arntsen

74 år, Meek, 58

3 Per Jan Stakvik

67 år, Meek, 147

4 Torunn Skramstad

42 år, Kvernes, 135

5 Asbjørg Elin Johansen Ingeborgvik

42 år, Øver-Bådalen, 127

6 Erna Strand

55 år, Strand,127

Vara:

1 Grete Leithe Hansen

51 år, Leite, 125

2 Jon Nedal

53 år, Øver-Bådalen, 125

3 Ola Henry Stormo,

67 år, Kvernes, 123

4 Ronny Stormo

37 år, Mork, 123

5 Liv Jorun Mork

57 år, Mork, 121


Min salme: Det enda som bär

Arnold Eide har et nært og godt forhold til

både salmebok, sangbok og mange sanger

som ikke ennå er kommet i noen av disse

bøkene. Når han skal velge en framfor de

andre har han et stort problem. Sangen

han ender opp med i denne sammenhengen

er en fra Sangboken: «Det enda som

bär».

- Den sangen dukket opp på bedehuset

for meg første gang for rundt 30 år siden.

Det var en predikant som var her som tok

den fram. Og den sangen ble en gjennomgangssang

på en aksjon som var tillyst på

Eide den gang. Etter som jeg fikk den igjen

og igjen flere ganger den gang, så kunne jeg

se tydeligere og tydeligere det som lå i

teksten, sier Arnold.

- Når en setter seg ned og analyserer

teksten, så er det veldig dypt og flere lag

som ligger der. Ja, det er et evangelium i

seg selv, vers for vers. Og etter hvert som

sangen går, så må en ta stilling til hver

enkelt ting som sies, enig eller uenig. Jeg

endte opp med å si meg enig, linje for

linje, forteller Arnold.

- Hvorfor det

- Nåden er storslagen. Den er grenseløst

stor, så stor at vi ikke fatter det. Grunnlaget

for nåden ble lagt på Golgata, der

Jesus ble spikret på korset. Jesus ofret seg

for deg, meg og alle mennesker. Der la han

Bedehusspalten

Arr: Misjonssambandet

25.- 30. okt.

Møteuke (se annet sted) v/Oscar Nordbø

Lørdag 29. okt kl. 11.00

Bruvoll bedehus - Misjonsmesse

Oscar Nordbø

Søndag 20. nov. kl. 16.00

Henda bedehus - Fellesmøte

Møteuke med Kjell Iversen - NLM

Fredag 30/9 kl 19.30

Meek/Steinsgrenda bedehus

Lørdag 1/10 Høstmøte - Kr.sund

Søndag 2/10 Høstmøte - Kr.sund

Møteuke med Oscar Nordbø

Uke 43 - 25.-30. oktober

Tirsdag 25/10 kl 19.30

Henda bedehus

Onsdag 26/10 kl 19.30

Steinsgrenda/Meek bedehus

Torsdag 27/10 kl 19.30

Kårvåg bedehus

Fredag 28/10 kl. 20.30

Averøy u.klubb - Bruvoll bedehus

Lørdag 29/10 kl 11-17

Misjonsmesse Bruvoll bedehus

Søndag 30/10 kl 11.00

Vevang bedehus

grunnlaget for veien til himmelen,

slår Arnold fast. Samtidig har han et

realistisk syn på egne evner til å ta

seg fram til Guds himmel.

- Slik jeg er, har jeg intet å komme

med den dagen jeg skal stilles til

doms for det jeg har gjort her nede

på jorden. Når spørsmålet kommer om

hvordan jeg har forvaltet de talenter jeg

fikk tildelt, hva blir svaret Rett Neppe.

Man har kommet til kort hele tiden. Du

vet, Jesus tok all synd på seg, og spikret

dem fast på korset. Det er det vi har som

håp, og det kan vi vise til den dagen vi står

for domstolen, sier han og plukker fram

sangboka og blar opp.

- Vi skal heller ikke glemme at det store

med frelsen og nåden, er at den er uten

Fellesmøter - alle kl. 16.00

16. okt. - NRI/imf - Kårvåg bedehus

20. nov. - NLM - Henda bedehus

15. jan. - NRI/imf - Bådalen bedehus

19. feb. - NLM - Stene bedehus

18. mar. - NRI/imf - Kårvåg bedehus

15. apr. - NLM - Henda bedehus

20. mai - NRI/imf - Bådalen bedehus

Kristne møter mm i høst

NRI/DVI

5. nov. - Kårvåg bedehus

NRIs årlige misjonsmesse.

16. nov. kl. 19.30 - Henda bedehus

Bibeltimer v/A.O. Halås.

7. des. kl. 19.30 - Bådalen bedehus

Bibeltimer v/A.O. Halås.

Søndag 23. oktober kl. 17.00

Bruvoll bedehus

Sangmøte. Gunnar Bonsaksen med flere

deltar. Bevertning.

Arr. Bruvoll bedehusforening

Sørheim

Lørdag 22. okt. kl. 15.00

Sørheimbasar

Leir på Sørheim

Høstleir 7.-9. okt. / Juleleir 2.-4. des. Leir

Det enda som bär

1) Det enda som bär när allting annat vacklar,

det är Guds nåd och hans barmhärtighet.

All jordisk berömmelse och glans den slocknar

när sist jag står hos Gud i härlighet.

Refreng:

Det enda jag vet det är att nåden räcker,

att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.

Det enda jag har att lita till en gång,

det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

2) Det enda som står igenom alla tider,

är Kristi kors och blodets säkra grund.

Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller.

Det varar blott en kort, en flyktig stund.

3) Det enda jag har inför den vita tronen,

det är en frälsad själ. Halleluja!

Och detta är nog ty all min synd blev sonad

när Jesus dog för mig på Golgata.

gebyr. Den er gitt oss fritt. Det er en Guds

gave til oss alle sammen, som vil høre ham

til, avslutter Arnold.

En kan bare si seg enig i at man gjerne skal

ta inn over seg en del av salmene og sangene

vi synger i kirke og på bedehus.

Salmeskatten er stor, og ikke alle får det

samme ut av alle salmer og sanger, men

det er god grunn for å gå litt dypere inn i

salmene og sangene og kanskje også deres

bakgrunn. Her ligger det mye livsvisdom

og noe vi kan lære av og ta til oss.

for de som går fra 2.-7.klasse. Påmelding

til Gudmund Eikrem tlf. 900 12 345

Barneforening Kårvåg bedehus

Onsdag 28 sept kl 17.30-19.00

Onsdag 19 okt ,

Onsdag 9. nov.

Onsdag 30 november satser vi på grøtfest

for hele familien - advent har da

begynt. Kaffe, kaker og åresalg i tillegg til

sang og andakt.

EIDE BEDEHUS

Sprell Levende søndagsskole på Eide

bedehus 6. nov., 20. nov., 4. des. Julefest 3.

juledag kl 16:00.

Fredag 28. okt. kl. 18.00

Normisjon basar

Søndag 30. okt.

Familiemøte.

Frænabu

9. okt. kl. 16

13. nov. kl. 16

11. des kl. 16

Storfamiliesamling

(Samarbeid mellom flere organisasjoner

og invitererfra alle kommuner i nærområdet.

Egne barne- og ungdomsopplegg)


Vi går til kirken


02. okt. - 16. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 6,24-34

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Ofring. Nattverd.


09. okt. - 17. s. e. pinse

Prekentekst: Joh 11,17-27.37-44

Langøy kapell kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Dåp.

Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


16. okt. -18. s. e. pinse

Prekentekst: Mark 2,18-28

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Nattverd.

Utdeling av kirkebok til 4-åringer.

Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Nattverd.


23. okt. -19 s. e. pinse

Prekentekst: Sal 73,23-28

Averøy samfunssal kl. 11.00:

Gudstjeneste/søndagsskolensdag v/Carina

Møller. Utdeling av kirkebok til alle 6-

åringene i Averøy. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste v/Tommy Stormo.

Utdeling av kirkebok til 4-åringene. Eide

Søndagsskole deltar.


30. okt. Bots -og bededag

Prekentekst: Hebr 3,7-11

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Utdeling av kirkebok til 4-

åringer for Kvernes og Kornstad menigheter.

Offer.

Bremsnes kirke kl. 20.00

Bededagsgudstjeneste v/Carina Møller.

Nattverd.

Eide: Konfirmantweekend på Sørheim.

Ingen gudstjeneste i Eide.


1. november

Eide kirke kl. 19.00

Allehelgensdagssamling v/Tommy Stormo.

Vi minnes de som er døde i løpet av det

siste året. Pårørende er spesielt invitert,

men alle andre er også hjertelig velkommen

til samlingen for å minnes sine.


06. nov. - Allehelgensdag

Prekentekst: Matt 5,1-12

Kvernes kirke kl. 11.00

Allehelgengudstjeneste v/Edel Jonasdatter.

Kornstad kirke kl. 11.00

Allehelgengudstjeneste v/Carina Møller.

Bremsnes kirke kl. 16.00

Allehelgengudstjeneste v/Carina Møller.

Offer

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Ofring.


13. nov. - 22. s. e. pinse

Prekentekst: Mos 2,11-15

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling av

kirkebok til 4-åringer i Henda skolekrets.

Nattverd. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide

20. nov. - siste s. i kirkeåret

Prekentekst: Matt 25,31-46

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Nattverd.


27. nov. - 01. s. i advent

Prekentekst:

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/ Carina Møller.

«LysVåkennatt» i kirken

Bremsnes kirke kl. 19.00:

Lysmesse v/Carina Mølle og konfirmantene.

Offer.

Eide kirke kl. 19.00

Lysmesse med konfirmantene og Tommy

Stormo. Ofring. Sang og musikkinnslag.


04. des. - 02. s. i advent

Prekentekst:

Kvernes kirke kl. 16.00

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Dåp. Offer.

Kornstad kirke kl. 20.00

Lysmesse v/Carina Møller, konfirmantene

og BHU musikkorps. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Ofring. Nattverd.


11. des. - 3. s. i advent

Prekentekst:

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Nattverd.

Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/vikarprest. Ofring.


Nytt kor i Eide: Prosjektkor for ungdom!

I forbindelse med trosopplæringen

har man sett på muligheten til

å dra i gang et kor for ungdommer.

Nå ser det ut til at leder/dirigentkabalen

ligger klar.

Koret blir prosjektbasert, altså

ikke øvelse hver uke, men samling

en helg eller noen kvelder når det

passer.

- Dette blir for aldersgruppen fra

13 år (8. klasse) til 18 år. Men om

det er mange som er over 18 som

gjerne vil være med, skal vi vurdere

sterkt om de skal få lov til

det, iallfall de på 19, sier organist

og initiativtaker Anders Robert

Sandvik.

Av tidligere erfaring har menigheten

hatt mange gode sangere

med i barne- og aspirantkorene,

men intet tilbud etter 7. klasse. Nå

bøter man på dette.

I tillegg til prosjektkor, vil man

også forsøke å få satt sammen et

prosjektband som kan bidra musikalsk.

Så gitarister, bassister, trommeslagere

og keyboardister kan

også melde seg til organisten.

Vi håper å være i gang i løpet av

kort tid, så bli med!

Averøy familieklubb

16. oktober kl 14:00

Tur til Morkasetra.Ta med grillmat.

Oppmøte v/løypa til Meek-knoken på

Mork.

13. november kl. 14:00 Bruvoll bedehus

Averøy familieklubb feirer 10 år.

På programmet står: - Andakt - Bilder fra flotte turer i 10

år. - Aktivitetsløype utendørs (ta med støvler) - Enkel middag

og kaker

11. desember kl. 14:00

Julegrøt i gamma på Meek. Oppmøte

Meekbua. For nærmere informasjon kontakt

Marianne og Ivar Aae, tlf 71 51 61 06 eller

959 38 766. Velkommen til alle som har lyst, med

eller uten familien!


Reisebrev fra Eirik Stenberg

Teamtur til Mali

Jeg var student ved misjonsskolen «Gå-utsenteret»

som Normisjon driver på

Hurdal for en tid siden.

I løpet av de første månedene ble vi delt

opp i mange team.Vi reiste til mange forskjellige

steder i hele verden. Jeg og mitt

team var så heldige å komme til Mali i

Afrika. Vi reiste fra Norge i midten av

oktober. Da vi landet i Bamako, hovedstaden

i Mali slo varmen mot oss.Vi følte at

vi var i syden på ferie. Etter det bar det i

vei på humpete sandveier. En 6-timers tur

som ikke var helt behagelig.Vi kom fram til

Oussoubidiagna, landsbyen som vi skulle

bo i. Her skulle vi altså være i omtrent 4,5

måned. Det har vært drevet misjonsarbeid

her i mange år. Skole, helse, oversettelsesarbeid

er noe av det som drives her.

Dette var delikatesse (!) når en levde så masse på

ris og hisje, en slags korntype, minnet mer om

sagma, syntes jeg. Men så fant Jonas og jeg en

kjøtthandler, som stekte, hakket opp og krydret

kjøttet til oss, dette spiste vi med hendene og ikke

gjort noe mere med en det som er på bildet:-)

Vi guttene bodde i et eget hus litt utenfor

byen, mens jentene bodde inne i byen.

På fritiden spiste vi middag hos vertsfamiliene.

2 ganger daglig fra mandag til fredag,

fikk vi som regel enten hirse, ris eller

pasta. Det er en blanding av grønnsaker og

hirse. Ikke det beste jeg har smakt.

Mammas kjøttkaker smaker bedre.

Alle tar fingrene opp i

samme fat.Vi hadde litt magetrøbbel,

men det har gått

over. I Nor-ge skal alt være så

rent.Vi tåler lite når vi spiser

slik mat.

Vi stelte i stand ulike aktiviteter

som for eksempel engelskundervisning:

hver mandag kl 17

og sportsaktiviteter hver søndag

kl 17, der vi hygget oss

sammen med ungdommene

fra

menigheten

og noen

utenfra.

Et bibelvers

for kvelden på

kasonke til

slutt, etter

aktivitetene vi

arrangerte.

Med vertsfamiliene satt vi ofte litt lenger

ute om kvelden og sang og hygger oss.

Fotball spilte vi en del der. Det var vel nesten

det eneste ungdommene drev med

der nede, men ja, det var afrikansk fotball.

Det er kun å få ballen i mål som gjaldt, at

noen brakk beina var det ikke så nøye

med.

Jeg fikk flere gode venner der nede, som

det sved litt å reise fra, men sånn var det.

Jeg fikk masse besøk om dagene så det

gikk masse tid også til å sitte ute på terrassen

og drikke te og prate med de innfødte.

Jakt er det hver fredag, som

er veldig sosialt og trivelig.

Det er en gruppe for

de litt mer voksne mannfolka

;-)

Bildet som ligger bak her:Vi

hadde litt krik også -

Kristen Idrettskontakt, som

gjerne driver med mange

forskjellige idretter og aktiviteter.

Blant annet lærte vi

dem å kaste frisbee.

Vi er også på gudstjeneste hver søndag, en

gudstjeneste med trommer og ståhei. Det

skal litt til å sovne i en slik gudstjeneste;)

Her et bilde av kirken.

Jeg hadde verdens beste soverom med stjerner

som tak, helt sykt bra! Jeg sov oppe på taket på

huset mitt.

Stor firfisle på badet, kort prosess!

Fiske fikk jeg også være med på, men

det ble ikke noe 20-kilos nilabbor på

meg. Jeg måtte heller gå tomhendt

derifra, fiskelykken er bedre i Norge!

Vi reiste hjem den 17. mars og lander

på Gardermoen den 18. mars. Det ble

ganske tungt å reise fra vennene der

nede. Jeg håper at jeg en gang kan få

muligheten til å dra tilbake på

besøk. Jeg har vært veldig

heldig som har fått muligheten

til å leve i slike omgivelser,

helt forskjellig fra

livet hjemme på Averøya.

Med reisebrevhilsen fra

Eirik Stenberg

fra Kårvåg


DØPTE

Kvernes sokn

03.07 Henrik Andresen

31.07 Emily Macdonald King

Linus Dyrseth Sandøy

Kornstad sokn

10.07 Leah Meek Korneliussen

Ludvik Ambrosius Folland Solvoll

Daniel Folland-Sandnes

31.07 Sunniva Maria Midtvedt (døpt i

Grunge kyrkje,Vinje)

14.08 Ruben Seljehaug Gjerde

Oleander Emil Heinonen Slatlem

11.09 Teodor Kvarsvik Kornstad

Bremsnes sokn

19.06 Helen Vatn Molvik

Celina Louise Olesen

26.06 Andreas Henden

Ingrid Emilie Ingeborgvik Leithe

Tiril Sandø Ellingvåg

Emma Sophie Sørvik

07.08 August Laurin Endal

William Sørvik

Sofie Tetlie

28.08 Jenny Olaug Tvestad

Anna Oline Tvestad

18.09 Celine Mork Grimstad

Hannah Stensønes Artvåg

Ada Fredly Bøe

Torjus Fredly Blakstad

Eide

Eide kirke

03.07 Niklas Strande Kaldvansvik

Julian Svenøy Storvik

10.07 Martinus Lyngstad Ørgesvik

21.08 Emil Storvik Drejer

Noomi Breivik Stakvik

Amalie Abelsen Fevåg

Imre Sebastian Jegtvolden-Strand

Anabell Moen Mikalsen

Hanne Silseth-Ukkelberg

28.08 Per Marius Lysgård

Gaustad kapell

26.06 Kevin Naas Eninga

Airidas Rakvåg

VIGDE

Kvernes sokn

06.08 Stine Garberg Bjerkestrand og

Odd-Geir Folland

27.08 Lene Mari Seljehaug og Pål

Gunnar Haltli Ørbog

Kornstad sokn

25.06 Kirsti Marie Smenes og Tormod

Bastian Bugge Meisingset

09.07 Magnhild Slatlem og Konrad

Johan Kongshaug

Bremsnes sokn

25.06 Britt Mari Karlsen og

Johan Laurits Torset

23.07 Linn Jeanette Bogen og

Ole Bjørn Hansen

30.07 Stina Iren Røeggen og

Seymour Paul Tuck

13.08 Trude Helset og

Rune Kristiansen

03.09 Yngvill Larsen og Arne Karstein

Dyrseth

Eide sokn

25.06 Kari Magerøy og Stian Roaldsøy

30.07 Ingrid Synøve Grell og Jan

Ragnvald Eide

DØDE

Kvernes sokn

17.07 Nils Skarset f. 1925

13.08 Edel Eilertsen f. 1925

Kornstad sokn

26.08 Dagny Josefa Haga f. 1919

11.09 Jonny Edvin Sandø f. 1936

Bremsnes sokn

08.07 Bertha Elise Lysø f. 1912

13.07 Kåre Mareno Engvik f. 1924

27.07 Einar Jarle Bogen f. 1921

02.08 Agnar Eivind Gundersen f. 1928

06.08 Gudrun Iverine Marie Gården

f. 1916

08.08 Erling Olav Kalvø f. 1926

14.08 Marius Olufsen Pedersen f. 1990

17.08 Ella Johanne Ødegård f.1927

02.09 Frithjof Jarl Schmedling f. 1923

Eide sokn

08.06 Olav Nygaard f.1925 til

Gjemnes kirkegård

19.06 Solveig Strand f.1930

22.06 Terje Vevang f.1950

20.07 Ingeborg O. Eide f.1907

27.07 Mary Pauline Storvik f.1926

Deilig er jorden

- Konsert med fortellinger om håp

Kristin Asbjørnsen, Tord Gustavsen og Lars Saabye Christensen

er med nårKirkens Nødhjelp, sammen med Molde domkirke

arrangerer en annerledes førjulskonsert 25. november.

Tord Gustavsen har gjort jazz tilgjengelig for alle med sine enkle,

vakre og gripende melodier. Sammen med vokalist Kristin

Asbjørnsen, stiller han opp for Kirkens Nødhjelp på konserten

"Deilig er jorden" i slutten av november. Med denne konserten

ønsker Kirkens Nødhjelp å gi førjulstiden en høyere himmel og

et glimt av håp.

Med på arrangementet er også forfatter Lars Saabye

Christensen. Han har besøkt Kirkens Nødhjelps arbeid i Afrika

der han blant annet har møtt tørkerammede mennesker i Kenya

og kvinner i Øst-Kongo som har overlevd de verst tenkelige

overgrep. Forfatteren deler sine egne tekster om møtet med

Afrika.

Kirkens Nødhjelps Petter Skauen bidrar også med sterke fortellinger

om modige mennesker han har møtt i løpet av sine 30

år som fredsarbeider, blant annet i Haiti og Guatemala.

Den unge jenta Hélène

Laba Kamana (Kongo)

som menigheter over hele

landet ble kjent med

gjennom Kirkens

Nødhjelps fasteaksjon i

2006 kommer også. Hun

vil dele sin dramatiske historie

fra en ung kvinnes liv

i det krigsherjede Øst-

Kongo.

Med arrangementet

"Deilig er jorden" ønsker

Kirkens Nødhjelp å gi folk

en positiv opplevelse,

gjennom musikk og sterke

historier om sterke mennesker.

Håpet og det at vi

alle kan bidra til en rettferdig verden står sentralt.

Arrangementet finner sted i Oslo domkirke onsdag 23. november,

Kristiansand domkirke torsdag 24. november og i Molde

domkirke 25. november.


TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp 23. oktober:

Vi rydder for livet

Inntektene fra årets

TV-aksjon går til

Norsk Folkehjelp og

deres arbeid med å

fjerne miner og klasebomber

som ligger

igjen etter kriger

og konflikter.Vi oppfordrer

alle til å

melde seg som bøssebærer

og bli med

på verdens største

dugnad søndag 23.

oktober.

Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige barn og voksne av

miner- og klasevåpen som ligger igjen etter kriger og konflikter.

Våpnene utgjør en forferdelig fysisk og psykisk trussel for menneskene

som bor i de utsatte områdene. Det er ikke uvanlig å finne

eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien.

Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter

Vietnamkrigen.

Ryddes bort en gang for alle

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen.

Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjør miner og klasebomber

hver dag, og når de blir funnet ryddes de bort for alltid.

Det er et tidkrevende

arbeid, hvor

hver kvadratmeter

blir søkt gjennom før

arealet kan overlates

til lokalbefolkningen.

Norsk Folkehjelp er en av verdens største organisasjoner innen

humanitær minerydding og har valgt ut syv land hvor pengene fra

TV-aksjonen skal fordeles. Disse er Vietnam, Laos, Sør-Sudan,

Guinea Bissau, Libanon,Tadsjikistan og Bosnia-Hercegovina. I tillegg

skal en del av pengene gå til Norsk Folkehjelp sitt minehundsenter

i Sarajevo. Dette er verdens ledende senter for avl og trening av

minehunder, og de ferdig trente hundene gjør en uvurderlig innsats

med å lukte seg frem til og avdekke livsfarlige eksplosiver i felt.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen oppfordrer alle til å bruke søndagsturen den 23. oktober

på å være bøssebærer. I løpet av ca to timer kan du være med

på å redde liv og å delta i verdens største dugnad og innsamlingsaksjon

målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Ca

100.000 frivillige bøssebærere stiller opp og besøker rundt to millioner

husstander denne ettermiddagen, og i forkant

at aksjonsdagen jobber 7.000 frivillige i hele Norge med organiseringen

av TV-aksjonen. For å bli bøssebærer kan du registrere deg

på www.blimed.no eller ringe TV-aksjonens bøssebærertelefon

02025.

Kirkekoret på tur

Kornstad menighetshus

En liten reiseberetning fra en munter gjeng

som har vært på «øyhopping».

- Første helg i september satte vi oss i

bilene for å utforske humpete og svingete

veier langs leia inn mot Trondheimsfjord-en.

Etter fire timer ankom en godt sam-menristet

gjeng undertegnedes familiehytte på

Hitra. Kjøkkengjengen hadde «juksa litte

grann». Små oppgaver ble raskt fordelt og

snart var 16 glade korister benket rundt

langbordet til grillfest ute i det fri. Været

stod oss bi og en stille klar høstkveld fristet

oss til å sitte ute helt til natten senket seg.

Lørdag morgen var det felles frokost og

avreise til øyas hovedstad Fillan. Vi startet

med korøvelse for trette morgenstemmer,

deretter gikk turen ut i forskjellige retninger

etter form og behov. Noen gikk på tur,

noen kjørte tur og de mest lekne av jentene

tok en runde i bowlinghallen med mye latterog

spetakkel.

Lørdag ettermiddag ankom vi et overraskende

fullsatt misjonssenter. Kirkekoret tok

repetisjon på årets sommerkonsert fra

Kvernes, med oss hadde vi både Asbjørg

Ingeborgvik på fløyte og Egil Botten som

sang noen solosanger. Publikum var takknemlig

og spanderte applaus stort sett

hele tiden. Etter endt konsert stilte gamle p-

kailler (Svanhild og Nils Vang) som vertskap

og besørget både middag og kaffe for kor

med venner. En lang dag og ettermiddag gikk

mot slutten. Presten gikk i tenkeboksen før

søndagens preken og resten av koret samlet

seg til en koselig kveldsavslutning på hytta.

Søndag morgen ankom vi Sandstad kirke

sammen med 50 års konfirmanter og

menighet stemt for høsttakkefest. Averøy

kirkekor ble godt mottatt og vi betalte med

sang og preken i gudstjenesten.

Vi hadde en fin tur og ser gjerne nye medlemmer

sammen med oss både på øvelser

og neste gang vi reiser utenfor øya.

Carina Møller

En gave fra en glad giver har gjort det

mulig å pusse opp salen i Kornstad menighetshus.

Etter stor dugnadsinnsats ble salen ferdig

i løpet av 10 dager. Resultatet ble en

lys og fin sal. Den ble tatt i bruk søndag

den 11. september da 50-årskonfirmantene

hadde feiring i menighetshuset.

Kornstad menighetsråd er glad for å ha

fått et mye finere hus til bruk for kirka.

Tusen takk til Einar Aae og hans medhjelpere

for arbeidet som er gjort.

Tusen takk til vedkommende som har

gjort det mulig å pusse opp salen.

Oddvei Raanes


Bruktklærmarked og prosjektdag

til støtte for HIGHER GROUND

B

B

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

15. OKTOBER blir det arrangert bruktklærsalg

på Løa hos Marit og Inge

Rangøy.

- Ideen til dette fikk jeg etter å ha møtt Bimala

Pokharel i fjor høst. Da besøkte ho averøymenighetene

under markering av 100-årsjubileumet

for misjon. Å høre og se film fra Nepal og

arbeidet hennes gjorde et sterkt inntrykk på

meg, sier Tone Elisabeth Leithaug, initiativtaker

til prosjektdagen.

Årlig selges ca. 10 000 nepalijenter til sexslaver

i India. Er du først blitt prostituert og fanget

i bordellvirksomhet, er det veldig vanskelig å

komme seg ut. Noen greier å rømme, og ender

opp som fattige og hjemløse. Har du vært prostituert,

vil familien ikke ha noe mer med deg å

gjøre. Det er også mange som jobber i bordeller

i Katmandu.

Våre vakre kirker

Døpefontene

Bimala er leder for Higher Ground /kvinner i

risikosonen. Ho fanger opp jenter og fattige

mennesker og gir dem en ny start. Gjennom

hennes bedrift med bakeri, kafé og smykkeverksted,

får de mulighet til et inntektsgivende

arbeid og et verdig liv.

De får også sjelesorg og rehabilitering. Mange

har psykiske problem og trenger mye emosjonell

støtte, hjelp og terapi.

Eldrid Brekke er ansatt i Himal Partner og

sendt ut for å jobbe i Bimala Pokharel sitt prosjekt.

Ho har også ei viktig rolle med å sette

opp team for psykososial rådgivning.

- Jeg har fått med meg 3 damer, Mari

Seljehaug, Marie Tvenning, og Marit Rangøy, så

nå er vi en komité som skal jobbe sammen for

denne dagen på Rangøya, forteller Tone

Elisabeth.

Som vi skrev om Kornstad for to

nummer siden, så ble det laget to

døpefonter i 1900 av Kristian

Sylthe (fra Eide). Den ene ble gitt

til Eide, den andre til Kornstad.

Derfor ser de da også veldig like

ut.

Man vet lite om dåpsfatet og tilhørende

mugge i Eide kirke.

Disse ble medvidere da døpefonten

kom i 1900, men hva som ble

gjort før den kom, vet man ikke

sikkert. Det er noen som har

antydet at man hadde fatet på et

bord eller lignende før den tid,

men en vet ikke sikkert. Om

noen av våre lesere har opplysninger

om dette, tar vi gjerne

imot disse med takk og bukk!

Hvem som er giver av fat og

mugge som er i tinn, vet man

ikke.

Gaustad kapell ble tatt i bruk i

2001, og derfor er det ingen

gammel døpefont i kapellet. Eller

skal man si at den er eldst av

dem alle, siden den er laget av

stein Bearbeidelsen av steinen

er gjort av Naas Kalksteinsbrudd,

som også laget altertavle

og prekestol i stein. Fatet og

muggen i Gaustad er gitt av lag

og organisasjoner på Vevang og

var nye ved åpningen av kapellet

i juni 2001.

Dette (til venstre) er døpefonten som ble laget av Kristian Sylthe i 1900, mens

døpefonten i stein ble laget 100 år senere til Gaustad kapell. (Fots: Tommy

Stormo)

Disse damene har allerede raidet sine og

familiens klesskap for klær som kan gjøre

større nytte hos andre, og dermed også gi

støtte til menighetens misjonsprosjekt i

Nepal, gjennom Higher Ground. Tone

Rendahl Leithaug, Marit Rangøy, Marie

Tvenning og Mari Seljehaug oppforder

mange til å komme med klær til bruktklærmarkedet.

Målet er å samle inn penger til dette prosjektet.

- Vi vil også ha salg av kaffe/kaker og Marits

nydelige fiskesuppe. Det vil også bli ei samling

midt på dagen med info, loddsalg og litt musikk.

Vi håper at mange vil støtte opp om både den

15. oktober og å levere klær til oss i komitéen,

sier den driftige damen fra indre Averøy.

Til alle som vil bidra med klær: Klærne bør

være hele, rene og ikke for gamle. Komitéen

tar imot klær til hele familien i alle størrelser.

Klærne kan leveres fra 15. september til:

Marie Tvenning, tlf. 71 51 33 13 / .993 11 030

Marit Rangøy, tlf. 71 51 21 18 / 944 98 750

Mari Seljehaug tlf 411 20 398

Tone Rendahl Leithaug, 71 51 62 01, 950 38 571

More magazines by this user
Similar magazines