Views
3 years ago

Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen

Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen

BAKGRUNN

BAKGRUNN ................................................................................................................................................................. 6 FORMÅL...................................................................................................................................................................... 7 METODE...................................................................................................................................................................... 7 DOKUMENTETS OPPBYGGING .................................................................................................................................... 7 TURISMEN PÅ SVALBARD .................................................................................................................................... 9 KORT HISTORIKK........................................................................................................................................................ 9 POLITISKE MÅL OG FØRINGER....................................................................................................................... 10 ST. MELD. NR. 39 (1974-75) VEDRØRENDE SVALBARD ........................................................................................ 10 ST.MELD. NR. 40 (1985-86) SVALBARD ................................................................................................................. 10 ST.MELD. NR. 50 (1990-91) OM NÆRINGSUTVIKLING PÅ SVALBARD ................................................................... 10 ST.MELD. NR. 22 (1994-95) OM MILJØVERN PÅ SVALBARD.................................................................................. 11 ST.MELD. NR. 9 (1999-2000) SVALBARD ............................................................................................................... 11 SAMMENFATNING AV OVERORDNEDE OG POLITISKE MÅLSETTINGER OG FØRINGER FOR TURISME OG FRILUFTSLIV PÅ SVALBARD ..................................................................................................................................... 12 NOU 1999:21 LOV OM MILJØVERN PÅ SVALBARD OG .......................................................................................... 13 OT.PRP. NR. 38 (2000-2001) OM LOV OM MILJØVERN PÅ SVALBARD................................................................... 13 REISELIVSUTVIKLING......................................................................................................................................... 14 TURISME SOM VIRKEMIDDEL I NORSK SVALBARDPOLITIKK ................................................................................... 14 UTVIKLING SIDEN 1990............................................................................................................................................ 15 ANTALL TURISTER PÅ SVALBARD ........................................................................................................................... 15 CRUISETURISMEN ..................................................................................................................................................... 17 INDIVIDUELL FERDSEL ............................................................................................................................................. 20 Antall personer og antall meldinger ................................................................................................................. 21 Formål med reisen fordelt på personer ............................................................................................................ 21 Antall personer i felt fordelt på måned ............................................................................................................. 22 AKTØRER I REISELIVSNÆRINGEN............................................................................................................................. 22 Lokale aktører..................................................................................................................................................... 22 Eksterne aktører ................................................................................................................................................. 23 ORGANISERTE AKTIVITETER.................................................................................................................................... 23 ØKONOMI OG SYSSELSETTING ................................................................................................................................. 24 LOKAL ORGANISERING............................................................................................................................................. 24 FRILUFTSLIV ........................................................................................................................................................... 25 JAKT OG FANGST ...................................................................................................................................................... 25 FERSKVANNSFISKE................................................................................................................................................... 26 HYTTER..................................................................................................................................................................... 27 TURAKTIVITET.......................................................................................................................................................... 27 LOVVERKET OG FORVALTNINGSPLANER ................................................................................................. 28 SVALBARDMILJØLOVEN........................................................................................................................................... 28 Innledende bestemmelser og aktsomhetsplikt................................................................................................... 28 Verneområder ..................................................................................................................................................... 29 Flora og fauna .................................................................................................................................................... 29 Kulturminner....................................................................................................................................................... 29 Arealplanlegging ................................................................................................................................................ 30 Forurensning og avfall....................................................................................................................................... 30 Ferdsel................................................................................................................................................................. 30 Motorferdsel........................................................................................................................................................ 31 Motorkjøretøy ................................................................................................................................................................... 31 Motorfartøy ....................................................................................................................................................................... 31 Luftfartøy........................................................................................................................................................................... 31 Hytter................................................................................................................................................................... 31 FORSKRIFTER TIL SVALBARDMILJØLOVEN.............................................................................................................. 31 Forskrift om høsting ........................................................................................................................................... 31 3

Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
10-14 Padling på Svalbard - Friluftsliv
Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen
sammen bevarer vi svalbard - Regjeringen.no
Turisme og friluftsliv på Svalbard Sysselmannen på Svalbard 2005
Isbjørn på Svalbard - Sysselmannen
Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard - Sysselmannen
Svalbard inn i nytt årtusen - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010 - Sysselmannen
Røya i Straumsjøen Svalbard NINA Minirapport no ... - Sysselmannen
Kartlegging av mytebestander på Svalbard - Sysselmannen
Årsrapport 2011 - Sysselmannen
Årsrapport 2012 - Sysselmannen
NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD - Sysselmannen
Sikkerhet i felt på Svalbard - Sysselmannen
Varme og Energiplan for Longyearbyen - Sysselmannen
Årsrapport 2009 - Sysselmannen