Årsrapport 2011 - Norges Kristne Råd

norgeskristnerad.no

Årsrapport 2011 - Norges Kristne Råd

2 ÅRSRAPPORT 2011 Kirkene sammen

Kirkene sammen

ÅRSRAPPORT 2011 3

Forord

Innhold

Årsmeldingen fra styret i Norges Kristne Råd innledes med en kommentar knyttet

til undertittelen i vår nye logo «Kirkene sammen».

Det er også en treffende overskrift på et

begivenhetsrikt år hvor kirkene i fellesskap

ikke bare har løftet frem kristne verdier i den

norske offentlighet, men også ropt varsko

ved en økende undertrykkelse og vold mot

enkeltmennesker og grupper av ulike trosoppfatninger,

ikke minst kristne.

Dette kom klart til uttrykk under NKRs

Rådsmøte i Trondheim 22.-23. mars 2011. Et

samlet Kirke-Norge oppfordret regjeringen

om å ta temaet religionsfrihet opp på høyeste

politiske nivå i organer som Norge er del

av. Uttalelsen ble ingen tale for døve ører,

men førte til et møte mellom utenriksminister

Støre og representanter for NKR.

Et annet viktig anliggende på rådsmøtet var

å prioritere arbeidet for økt gudstjenestedeltakelse

i Norge. «Gjenreis søndagen som

kirkedag» oppfordret avtroppende styreleder

Svein Jacobsen Veland i sin åpningstale

og tilføyde at NKR på felleskirkelig grunn

må være et redskap for endring. «Sammen

kan vi bidra til at troen omsettes og bevirker

forandring».

Helt siden fusjonen mellom Norges Frikirkeråd

og Norges Kristne Råd i 2006, har

Velands kompetanse og erfaring vært en

stor ressurs for det «nye» rådet. Med hans

avgang settes punktum for NKRs etableringsfase.

«Kirkene sammen» vil mangle slagkraft og

troverdighet uten et virkelig nærvær av unge

kristne. Erkjennelsen har aldri manglet, og

et viktig steg på veien var Unges Rådsmøte

arrangert som prøveordning i februar 2011.

Utsendingene derfra var viktige bidragsytere

Rådsmøtet for NKR, og det er hevet over

tvil at vi må legge forholdene til rette for

deres fremtidige medvirkning. Kirkene er

ikke sammen uten at ungdommen er med.

De tragiske hendelsene 22. juli rammet ikke

minst medlemmer av Den norske kirke,

men ikke bare. Uansett prøvde alle våre

medlemssamfunn å stille opp og yte hjelp.

Storstilt tilstedeværelse av regjeringen ikke

bare i bisettelser av unge ofre, men også

som personer som trøster og selv er beveget

er noe nytt. Nå er tiden inne for våre ord,

for troens ord, for Evangeliets ord. Og la

kirkedøren forbli åpen: Noen av de etterlatte

har den tyngste tiden nå.

Som årsmeldingen vitner om er NKR involvert

i et rikt mangfold av aktiviteter både nasjonalt

og internasjonalt. Det spenner fra fredsarbeid

til teologisk dialog, fra stigmatisering

omkring hiv og aids til kompetansebygging

i migrasjonstematikk. Når det er mulig å

opprettholde et så stort virkefelt skyldes det

ikke minst vårt sekretariat som innenfor et

stramt budsjett får til svært mye. Den siste

tilføyelse i NKRs stab er en informasjonsmedarbeider,

og med en oppgradering av vårt

nettsted håper vi at «Kirkene sammen» vil nå

langt ut i det offentlige rom!

Sr. Else-Britt Nilsen,

Styreleder

Forord ved styreleder

Styrets årsmelding

Vi har tro - nå trenger vi handling!

Global Info

One Body: kamp mot stigmatisering

One Body

Håp, tross alt

Flerkulturelt Kirkelig Nettverk

Sammen for fred

Kirkelig fredsplattform

Mens vi venter på Godot Stålsettutvalget

Religionspolitikk

Rådsmøtet og Unges Rådsmøte

Det nytter - de lytter!

Religionspolitikk

Et håndtrykk for fred

Kirkelig fredsplattform / Global Info

Administrasjon og forvaltning

NKR i media

Etterord ved generalsekretær

More magazines by this user
Similar magazines