Årsmøte referat 2010 - OSI Fjell

osifjell.no

Årsmøte referat 2010 - OSI Fjell

Saksliste til årsmøte 6. desember 2010

Tilstede:

Øyvind Kolbu, Johannes Østenjø, Morten Ødegaard, Kikki Seem, Ida Sørbye, Helge Wangberg,

Hans Olav Heggen, Esben Kuhnt, Håvard Wankel, Lukas Gudmundsson

Sak 1

Åpning ved tidligere leder Ida Sørbye 18.17

Sak 2

Godkjenning av de fremmøtte representantene

Ingen innsigelser

Sak 3

Godkjenning av forretningsorden

Ingen innsigelser

Sak 4

Godkjenning av sakslista

Ingen innsigelser

Sak 5

Konstituering

OK

Sak 6

Årsberetning

Kommentarer:

Godkjent

Sak 7

Regnskap og budsjett:

Godkjent

Aktivitetsplan

Godkjent

Sak 8

Forslag: Ekspedisjonsfond - få med Sportsnett. Evt bare utstyr, for å inspirere medlemmer til turer

også utenfor Norge. Hjelpe til å komme inn i ekspedisjonsmiljøet.

Hvordan skal dette foregå praktisk:

• Hvem skal kunne søke,

• Hvem skal avgjøre om dette er bra nok - styret i OSI Fjell

• Hvordan lokke sponsorer Reklamere på nettsidene, krav til bilder, presentasjon på fjellmøte

• Kan være en ordning for å knytte kontakter mellom medlemmer og bedrifter, mot ytelser nevnt

over.

Dette skal neste styre jobbe videre med.


Pause klokken 19.00

Sak 9

Kontingent - settes opp til 125 kroner, der de 25 kronene går til det nyopprettede

ekspedisjonsfondet.

Godkjent

Sak 10

Valg:

Leder: Håvard Wankel, vedtatt ved akklamasjon.

Nestleder: Kikki Seem

Web ansvarlig: Morten Ødegaard

Økonom: Hans Olav Heggen

Utstyrsansvarlig: Esben Kuhnt

Styremedlem: Simen Eide

Styremedlem: Johannes Østensjø

Møtet hevet 19.49

Signatur

Håvard Wankel

Signatur

Lukas Gudmundsson

More magazines by this user
Similar magazines