15.01.2015 Views

Stairs 4 Teacher's book kapittel 3-4 - Cappelen Damm

Stairs 4 Teacher's book kapittel 3-4 - Cappelen Damm

Stairs 4 Teacher's book kapittel 3-4 - Cappelen Damm

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Stairs</strong> 4 Teacher’s Book<br />

Kap 3 og 4<br />

Heidi Håkenstad<br />

Marianne Undheim Vestgård


Chapter 3 Who am I – tema The<br />

family<br />

KOMPETANSEMÅL<br />

FERDIGHETSMÅL<br />

Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver,<br />

forteller og spør.<br />

Delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og<br />

fortellinger<br />

Bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språkopplæring<br />

Kunne de nye familieordene<br />

Få kjennskap til flere adjektiv: tall, short, fat, thin, young og<br />

old<br />

Kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig<br />

Kunne skrive spørreordene riktig<br />

ORDBANKORD Aunt, uncle, twins, son, daughter (214)<br />

Baby (215)<br />

VI REPETERER<br />

GRAMMATIKK<br />

Colours<br />

Verbs<br />

Plural –s<br />

Spørreord: who, what, why, when, where<br />

Is / are<br />

Adjektivene: tall, short, fat, thin, young, old<br />

SANGER<br />

LITTERATUR<br />

LEKER / SPILL<br />

Sangleker: My aunt came back<br />

Dikt: Double trouble<br />

Faktatekst: How baby animals move<br />

Tekst: Who am I<br />

Draw a riddle av Alf Prøysen<br />

Stand up please, Tavlebingo, popcorn, finn feilen, puslespill<br />

ELEVBOKA<br />

LÆRERVEILEDNING<br />

KOPIORIGINALER<br />

My Text<strong>book</strong> side 30–43<br />

My Work<strong>book</strong> side 26–37<br />

Lærerveiledning side 00–00<br />

Kopioriginal 14abc, 15ab, 16abc<br />

SPRÅKSJEKK Wordtest: kopioriginal 5<br />

Who am I – språksjekk (step1 og 2): kopioriginal 17a og 17b<br />

What I can do: kopioriginal 18<br />

Litteratur<br />

Regler<br />

Right thumb, left thumb<br />

This is my right thumb,


I will raise it up high.<br />

Hold høyre tommel høyt over hodet.<br />

This is my left thumb,<br />

I will reach up and touch the sky.<br />

Hold venstre tommel høyt over hodet.<br />

Right thumb,<br />

«haike» med høyre tommel.<br />

Left thumb,<br />

«haike» med venstre tommel,<br />

Roll them around.<br />

«surr» hendene rundt hverandre.<br />

Left thumb<br />

«haike» med venstre tommel,<br />

Right thumb<br />

«haike» med høyre tommel.<br />

Pound, pound, pound<br />

Knytt hendene og slå knyttnevene hardt sammen.<br />

Kilde:<br />

Sanger<br />

I have hair upon my head<br />

(cd 00, spor 00)<br />

I have hair upon my head.<br />

So have we!<br />

I have a tongue inside my mouth.<br />

So have we!<br />

There I have my shiny teeth.<br />

So have we!<br />

Some above and some beneath.<br />

So have we!<br />

Kilde:<br />

Sangen synges med en elev eller deg som forsanger. Forsangeren peker på håret sitt, tunga si<br />

osv. Gruppa synger «So have we» og peker på håret, tunga osv. på samme måte som<br />

forsangeren. Gruppa kan også deles inn i to grupper. En setter da inn «we» stedet for I og får<br />

øvet flertall. På samme måte kan en synge om he eller she has …<br />

Sangleker<br />

Button, you must wander<br />

(cd 00, spor 00)<br />

Button, you must wander, wander, wander<br />

Button, you must wander everywhere.<br />

Bright eyes will find you, sharp eyes will find you,<br />

Button, you must wander everywhere.<br />

Kilde:<br />

Ca fire elever står foran de andre elevene med ansiktet mot dem. Resten av gruppa synger<br />

sangen, de fire elevene sender knappen fra hånd til hånd bak ryggene. Når verset er ferdig,<br />

velger du tre elever som skal gjette hvem som har knappen. De kan spørre slik: – Peter, have


you got/do you have the button Hvis svaret er nei: – No I haven’t, spør neste elev en av de<br />

andre. Hvis svaret er: – Yes I have, spør samme elev videre: – Have you got/do you have the<br />

button in your left/right hand Hvis svaret er: – Yes I have, bytter de to elevene plass og leken<br />

fortsetter.<br />

My aunt came back<br />

(cd 00, spor 00)<br />

My aunt came back<br />

From Simpsons Sears<br />

And she brought me back<br />

A pair of shears<br />

Gjør saksebevegelser med armene.<br />

My aunt came back<br />

From Village Square<br />

And she brought me back<br />

A rocking chair<br />

Gjør gyngebevegelser.<br />

My aunt came back<br />

From Holland, too<br />

And she brought me back<br />

A wooden shoe<br />

Stamp taktfast med høyre fot.<br />

My aunt came back<br />

From a hollow tree<br />

And she brought me back<br />

An itchy flee<br />

Riste og skjelve med hele kroppen.<br />

My aunt came back<br />

From the city zoo<br />

And she brought me back<br />

Some nuts like you!<br />

Pek på en annen i gruppa.<br />

Kilde:<br />

I tillegg til bevegelsene kan dere også synge sangen med ekkoeffekt. Del gruppa di i to. Det<br />

ene partiet synger: «My aunt came back …», og holder på den siste tonen.<br />

Det andre partiet kommer inn på «From Simpson Sears…», og hoder på tonen samtidig som<br />

de som begynte synger igjen. Slik avløser partiene hverandre i ekkoeffekt.<br />

Leker<br />

Pass the slippers please<br />

Pass the slippers please,<br />

from me to you, to you.<br />

Pass the slippers, please<br />

and do just like I do.<br />

Dette er en samarbeidslek. Alle tar av seg en tøffel/innesko og sitter på kne i en ring med<br />

tøffelen i høyre hånd. Øv inn verset først. Framfør deretter verset i «senderytmen» og begynn


å sende inneskoene deres. På «pass» holder alle «tøffelen» sin med høyre hånd og slår den i<br />

gulvet over venstre kne. Deretter slår du «tøffelen» vekselvis over høyre og venstre kne i takt<br />

med rytmen i verset. På «I do», sendes tøffelen til naboen på høyre side.( Alle vil nå få en ny<br />

«tøffel» fra venstre side som du tar imot med høyre hånd). Dere sier samme verset på nytt og<br />

sender denne «tøffelen» videre på samme måte. Hold takten og send tøflene på likt.<br />

Verset kan sies så mange ganger man har lyst, eller til alle har fått igjen sine egne tøfler, men<br />

det er ikke lett å få til. Det hoper seg fort opp med tøfler hos enkelte av elevene og der blir det<br />

hektisk aktivitet og mye latter. Stopp da opp, fordel skoene utover så alle har enhver og<br />

begynn på nytt.<br />

Catch the train<br />

Dette er en rollelek, der dere bruker noen fraser som settes sammen med ordbankordene i<br />

dette <strong>kapittel</strong>et.<br />

Forberedelse: Kopioriginal nr. 00 med alle klær og en A4 konvolutt til alle elever.<br />

Du deler ut en A4 konvolutt til alle elevene. Konvolutten er elevenes koffert. De bestemmer<br />

selv hvilke klesplagg som skal være i kofferten og legger lappene med disse opp i<br />

konvolutten. En av elevene er togfører. Gi togføreren en fløyte og ei skyggelue slik at det blir<br />

en ordentlig togfører. Resten av gruppa står i ring og togføreren «kjører» rundt inni ringen.<br />

Sett på musikk, hver gang du stopper musikken stopper togføreren foran en elev og ber denne<br />

eleven følge med. Når alle elevene er med i en lang rekke stanser lokomotivføreren og alle<br />

setter seg ned. Lokomotivføreren går rundt til alle og spør hva de har i sin koffert. Når alle har<br />

blitt spurt er leken slutt.<br />

Eksempel:<br />

Musikken stopper og togføreren går bort til den eleven han stanset ved og sider: – Follow me,<br />

please. Musikken begynner igjen. Neste gang musikken stopper sier togføreren til neste elev:<br />

– Follow me, please.<br />

Når alle elevene er med i toget stanser musikken og læreren sier:<br />

– Everybody sit down, please.<br />

Elevene sitter i ring og togføreren spør en passasjer: – What have you got in your suitcase<br />

(Passasjeren må samtidig gi fra seg konvolutten til lokomotivføreren)<br />

Passasjeren svarer: – I have got … a pair of slippers, a belt and a swimsuit.<br />

Togføreren sjekker om innholdet i konvolutten stemmer med det passasjeren sier og svarer:<br />

–Yes, that’s right eller –No that’s wrong.<br />

Når alle er spurt er leken slutt.<br />

Change chairs, please<br />

Leken er en annen variant av leken musical chairs. Alle elevene tar med seg stolen sin og<br />

setter seg i ring. Du står i midten og starter leken ved å si; – Change places, please if you are<br />

wearing a belt. Alle som har belter på seg må reise seg opp fra plassen sin og finne en annen<br />

stol de kan sitte på. Den som ikke er rask nok og få en ny stol er nestemann til å si Change<br />

places, please… Du hjelper og kommer med forslag/hint på mulige kommandoer til de som<br />

trenger det. Dere kan f.eks. si kommandoer som:<br />

– Change places, please if you have two sisters / brothers.<br />

– Change places, please if your grandfather has a green car.<br />

– Change places, please if your trousers have five pockets.<br />

– Change places if you have three uncles.<br />

– Change places if your swimming trunks are blue etc.


Stand up, please<br />

Dette er en meget enkel lek som kan gjennomføres hvor som helst og den krever ingen<br />

forberedelse. Leken går ut på at du gir elevene enkle kommandoer som passer til de nye<br />

ordbankordene eller hvis du ønsker å repetere familieordene fra <strong>Stairs</strong> 3. Du kan gi<br />

kommandoene til hele gruppa samtidig, etter hvert kan du dele dem inn i lag og se hvem som<br />

klarer oppgaven raskest. Gi et poeng til det raskeste laget. Pass på at lagene blir så jevne som<br />

mulig.<br />

Forslag til kommandoer eller spørsmål til «The Family»:<br />

– If you have an uncle in...Oslo, stand up, please!<br />

– If you have aunts with black hair clap your hands, please!<br />

– If you have a baby at home sing a song, please!<br />

– If you know any twins stand on one foot, please!<br />

– If your parents have a daughter put one hand on your head, please!<br />

– If there are two sons in your family stand on one foot, please!<br />

Fortsett på samme måte og lag gjerne mange flere kommandoer. Elevene syns dette er gøy og<br />

du får på en enkel måte sjekket hvor mye de forstår.<br />

About myself<br />

Leksjon 1<br />

Introduksjon av ordbanken The body<br />

Nye ordbankord, ord som beskriver kroppen<br />

Finn fram disse ordbankkortene: cheek (71), back (72), eyebrows (73), stomach (74), thumb<br />

(75), heel (76), neck (77).<br />

Se beskrivelse av aktiviteter til denne innlæringen i lærerveiledningen side 00. Finn gjerne<br />

fram ordbankkortene fra <strong>Stairs</strong> 2 og 3 (nr. 55–70) for å repetere kroppsord dere har lært<br />

tidligere.<br />

My Work<strong>book</strong> side 26 (Step 1)<br />

Homework<br />

Oppgave 1 er lekse. Den skriftlige aktiviteten dreier seg om å skrive ordbildene på rett sted i<br />

skjemaet. De arbeider med alle de nye kroppsordene og repeterer samtidig noen gamle fra<br />

<strong>Stairs</strong> 2 og 3. Elevene bør bruke Picture dictionary-sidene i My Text<strong>book</strong> side 31 som støtte<br />

og gjerne se på temaforsidene til The body i <strong>Stairs</strong> 2 og 3 der de kan finne «gamle»<br />

kroppsord.<br />

Som en ekstraoppgave kan elevene gjerne bruke noen av kroppsordene i setninger som de<br />

skriver i arbeidsboka si. Elevene kan også klikke seg inn på http://stairs.cappelen.no, velge<br />

<strong>Stairs</strong> 4 og gjøre oppgavene som ligger på nettet til temaet The body.<br />

Leksjon 2<br />

Introduksjon av ordbanken Clothes


Nye ordbankord, flere ord på klesplagg med tilbehør<br />

Finn fram disse ordbankkortene: slippers (102), belt (103), shoelaces (104), button (105),<br />

pocket (106), tights (107), swimming trunks (108), swimsuit (109). Finn gjerne fram kortene<br />

til tema «Clothes» fra <strong>Stairs</strong> 2 og 3 og repeter disse også. Se beskrivelse av aktiviteter i<br />

lærerveiledningen side 00.<br />

My Work<strong>book</strong> side 27 (step 1 og step 2)<br />

Homework<br />

Oppgavene 2 (step 1) på denne siden er også lekse. Her vil elevene få trening å lese de nye<br />

ordbildene, finne ut hva de betyr og sette strek til riktig sted på tegningen. I oppgave 3 (step<br />

2) skal de se på bildet og svare på noen enkle spørsmål ved å bruke ordbankordene.<br />

Elevene kan også klikke seg inn på http://stairs.cappelen.no, velger <strong>Stairs</strong> 4 og gjør<br />

oppgavene som ligger på nettet til tema Clothes.<br />

Leksjon 3<br />

Introduksjon av ordbanken My Family<br />

Nye ordbankord, flere ord på klesplagg<br />

Tren på uttale, intonasjon og det å knytte ordbankordet til det faste motivet. Finn fram disse<br />

ordbankkortene: aunt, uncle, twins, son, daughter (214) og baby (215). Du bør også repetere<br />

resten av familieordene fra <strong>Stairs</strong> 3 som du finner er på kortene 211–213. Se beskrivelse av<br />

aktiviteter i lærerveiledningen side 00.<br />

My Work<strong>book</strong> side 28 (step 1 og step 2)<br />

Homework<br />

I oppgave 4 (step 1) på denne siden får elevene trening i å finne igjen og lese alle de engelske<br />

familieordene som de nå kan. De skal finne dem i rutenettet og sette ring rundt dem. Det er ti<br />

forskjellige ord. Det kan være lurt å bruke forskjellig farge på hvert ord for å holde dem fra<br />

hverandre.<br />

I oppgave 5 (step 2) skal elevene se på bildene, fylle inn ordbankord fra ramma som passer og<br />

skrive historien ferdig.<br />

Elevene kan også klikke seg inn på http://stairs.cappelen.no, velge <strong>Stairs</strong> 4 og gjøre<br />

oppgavene som ligger på nettet til tema My family.<br />

Leksjon 4<br />

Stasjonsarbeid / felles gruppearbeid med bruk av ulikt læringsstilsmateriell<br />

Så er det igjen tid for en litt lengre økt med stasjoner der elevene vil holde på med ulike typer<br />

læringsstilssmateriell. På stasjonene kombinerer dere de 3 ordbankene i dette <strong>kapittel</strong>et med<br />

ulike aktiviteter, tilpasset de fire ulike læringsstilene. Se begrunnelse og forklaring i<br />

lærerveiledningen side 00. Vi har her foreslått 5 ulike aktiviteter som elevene kan rullere på.<br />

Gjør gjerne aktivitetene i felles gruppe, dersom du heller velger det framfor å ha<br />

stasjonsarbeid. Velger du stasjonsarbeid, deler du elevene dine inn i fire like store grupper. La<br />

en stasjon være tom (den 5. aktiviteten) slik at den gruppa som først blir ferdig, kan gå til den<br />

«tomme» stasjonen.


Aktivitet 1: Popcorn (kinestetisk)<br />

Lag ordpar av alle ordbankordene og skriv dem på små hvite kvadratiske lapper (norsk på den<br />

ene og engelsk på den andre).<br />

Du eller en av elevene kaster lapper som er krøllet sammen som et popcorn opp i luften, slik<br />

at de liksom «popper». To og to lapper danner et par. Elevene stiller seg i ring og fanger et<br />

popcorn hver når læreren eller en av elevene begynner «poppingen». Så bretter elevene ut<br />

lappen de har fanget og ser hva som står der. Deretter går de rundt og letter etter en som har<br />

det popkornet som passer sammen med sitt eget popcorn. De danner par. Når et par har funnet<br />

hverandre, stiller de seg på rekke, to og to. Leken kan gjentas flere ganger. Det kan være lurt å<br />

ha som regel at det ikke er lov å snakke når elevene skal finne hverandre i denne leken. Da<br />

foregår alt mye roligere.<br />

Aktivitet 2: Hentediktat (kinestetisk)<br />

Du skriver ordbankord eller setninger der ordbankordene er brukt på hver sin lapp (et ord eller<br />

en setning pr. lapp). Her kan du differensiere i forhold til hvor mye tekst du vil ha med.<br />

Heng lappene på vegger og dører utenfor klasserommet. Elevene samarbeider to og to. Den<br />

ene eleven henter lyder, ord eller hele setningen som den andre er sekretær og skriver. Når en<br />

«lapp» er tatt, bytter elevene rolle og det er den som skrev som skal ut på gangen og finne en<br />

ny lapp. Når alle lappene er ferdige, sjekker parhestene diktaten sin med fasit hos lærer.<br />

Setninger kan for eksempel være: My eyebrows are black.<br />

I have a brown belt. My shoelaces are long. The baby is a boy. My aunt is twenty years old.<br />

Aktivitet 3: Arbeid på <strong>Cappelen</strong>s digitale ressurssider (taktil)<br />

Elevene klikker seg inn på http://stairs.cappelen.no, velger <strong>Stairs</strong> 4 og gjør oppgavene som<br />

ligger på nettet. Det vil være lurt å repetere klesord og kroppsord fra <strong>Stairs</strong> 2 og 3, og<br />

familieordene fra <strong>Stairs</strong> 3.<br />

Aktivitet 4: Puslespill (taktil aktivitet)<br />

Bruk kopioriginal 14a, 14b og 14c. Kopier, farg, laminer og klipp ut sirklene. Merk de ulike<br />

settene slik at du slipper å legge flere sett for å finne riktige brikker. Bruk gjerne ark i<br />

forskjellige farger eller sett små klistremerker på baksiden av bitene (både bak ordet og bildet)<br />

til et sett før du laminerer dersom begge settene er hvite. Del dem i to ved å klippe med ulike<br />

bølge eller sikksakkmønstre. Oppgaven blir å finne de to delene som hører sammen. Elevene<br />

jobber sammen i grupper på to–fire. Du bør lage så mange «Clothes – body og familypuzzles»<br />

at det blir to spill av hvert slag på gruppa.<br />

Aktivitet 5: Finn feilen (auditiv og visuell)<br />

Bruk kopioriginal 15a og kopier den slik at alle på denne stasjonen har en kopi hver. De<br />

studerer tegningen nøye i to minutter. Dette er en fin konsentrasjonsaktivitet og et godt<br />

utgangspunkt for «jakt» i bildet og påfølgende samtale når elevene som øyenvitner skal<br />

beskrive og skildre. La elevene få et stort ark eller flippover til notater etter at bildet er studert<br />

og lagt vekk. En flippover bør brukes til stikkord, ikke lange setninger.<br />

Elevene ser et motiv fra ei badestrand der en tyv er på ferde. Gruppa blir bedt om å være<br />

øyenvitner og gi en vitnebeskrivelse av hva de har observert på bildet ut fra noen spørsmål.<br />

Spørsmålene finner du på kopioriginal 15b. Denne får elvene etter at tiden er ute.<br />

Når de har drøftet, svart på og blitt enige i gruppa kommer de til deg for å få fasit.<br />

Fasit:<br />

1. Two men (med tyven)<br />

2. Two women


3. There are two babies, a pair of twins and a big boy.<br />

4. A dog / puppy and a cat.<br />

5. A pocketthief is holding his hand in a womans pocket.<br />

6. He has a big stomach, big eyebrows and one thumb is missing.<br />

7. He has a striped swimming trunk, slippers and on his back he is wearing a schoolbag.<br />

8. A belt and two sholaces.<br />

Alle detaljer med gir 16 poeng!<br />

Leksjon 5<br />

Tavlebingo<br />

Vi starter denne leksjonen med en tavlebingo. Be elevene om velge ut ti av ordbankordene i<br />

Picture dictionary på side 31 i My Text<strong>book</strong>. Ordene skriver de i kladdeboka si. Pass på at<br />

avskriften er rett. Du skriver alle ordbankordene på tavla på norsk. Når alle er ferdig, velger<br />

du vilkårlig ut et ord som du krysser ut. De elevene som har dette ordet på engelsk i boka si,<br />

kan også krysse det ut. Den som først har krysset ut alle sine ord roper bingo og har vunnet<br />

dersom alle de ti ordene er riktig skrevet.<br />

My Text<strong>book</strong> side 30 og 31 (step 1)<br />

På introduksjonssidene til Who am I, leser dere og snakker om hva dere skal lese, skrive og<br />

trene på i dette <strong>kapittel</strong>et. På side 30 i My Text<strong>book</strong> er teksten formet som en liten gjettelek<br />

med bildestøtte. Be elevene se på familiebildet og fortelle om personene de ser. Bruk<br />

spørreordene og spør dem om hvilke familiemedlemmer de tror er på bildene. Få elevene til å<br />

beskrive utseendet deres, hvordan de er kledd og hva de gjør. På cd 00, spor 00 finner du<br />

samme tekst. Lytt til denne, gjerne flere ganger før dere leser og snakker om innholdet. Bruk<br />

bildene og finn igjen personene ved hjelp av beskrivelsene i teksten.<br />

Deretter kan elevene gå sammen i par og lage liknende kort med en tittel (I am …) og<br />

illustrasjon som passer. Eks. I am Spiderman (og tegning Spiderman). Det er viktig at elevene<br />

lager kort med personer / karikaturer som er kjent for alle.<br />

La fire og fire elever samarbeide med å lage kort. Hver gruppe bør ha minst ti kort før de<br />

begynner å spille. (Kortene kan gjerne også lages hjemme, i lekse).<br />

Deretter spiller dere kort.<br />

Den første spilleren plukker opp et kort og leser teksten / ser på bildet og sier: – Who is this<br />

De andre på gruppa begynner å stille spørsmål for å finne ut hvem som er personen på kortet<br />

(en variant av 20 spørsmål). Eleven med kortet kan bare svare yes / no, derfor må<br />

spørsmålene formuleres som f. eks:<br />

– Is it a man<br />

– Is he old<br />

– Is he rich<br />

– Is he a singer<br />

Den eleven som løser oppgaven først beholder kortet og er den neste som trekker et kort. Den<br />

eleven som har flest kort når alle er tatt har vunnet.<br />

Sanglek<br />

Avslutt leksjonen med sangleken «My aunt came back», cd 00, spor 00. Tekst og beskrivelse<br />

av bevegelsene finner du i lærerveiledningen side 00. Bruk gjerne ordbankkortene når dere


har lært tekst og melodi godt og syng om andre familiemedlemmer på samme måte. La<br />

kortene fortelle hvem dere skal dikte inn i sangleken.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1 og step 2: Elevene leser teksten «Who am I», My Text<strong>book</strong> side 30.<br />

Leseforståelse / tegning:<br />

Step 1 og 2: My Work<strong>book</strong> side 29. I oppgave 6 skal elevene lese, tegne og fargelegge<br />

familiebildet etter instruksjonen på siden.<br />

Leksjon 6<br />

Sanglek<br />

Repeter sangleken «My aunt came back» fra forrige leksjon.<br />

My Text<strong>book</strong> side 32 (Step 1)<br />

Baby animals<br />

I dette <strong>kapittel</strong>et skal elevene repetere hva et verb er (action verbs), at vi får presens-s etter he,<br />

she og it og at ordklassen heter Verbs på engelsk. Se også «Grammar», bakerst i My<br />

Text<strong>book</strong> på side 88 og 89.<br />

Først hører dere på faktateksten «Baby animals» cd 00, spor 00 om hvordan dyreunger kan<br />

bevege seg. Spør om innholdet på denne måten:<br />

– The kitten’s parents, what do we call them<br />

– What can a kitten do<br />

– The foal’s parents, what do we call them<br />

– What can a foal (that’s a baby horse) do<br />

– The chick’s mother, what is she called<br />

– The chick’s father, what is he called<br />

– What can a chick (that’s a baby bird) do<br />

– What about people, when can a baby play, run and walk etc.<br />

My Text<strong>book</strong> side 33 (Step 1)<br />

Verbs<br />

På side 33 vil elevene bli kjent med verb ved å lese et dikt. Begynn med å lytte på diktet<br />

«Verbs» på cd 00, spor 00. Finn enderimene (do-chew, try-cry, school-pool, time-rhyme)<br />

Arbeid videre med ordklassen verb samtidig som innholdet blir forklart ved at du stiller<br />

spørsmål fra diktet og elevene svarer.<br />

– Tell me things you can do.<br />

– Tell me things you can do at school.<br />

– Tell me things you can do in a swimming pool.<br />

– Tell me things you can do in winter.<br />

Deretter leser dere gjennom replikkene i tegneseriestripa. Be elevene lete etter verb.<br />

– Find the verbs! – Write them on the blackboard. Dere skriver opp verbene i teksten. Stav<br />

noen av ordbildene, og la gjerne elevene lage setninger der de bruker verbene i gloserammene<br />

på side 32 og 33 og skrive setningene i arbeidsboka.


My Work<strong>book</strong> side 30 (Step 1)<br />

I oppgave 7 bruker elevene diktet på side 33 i My Text<strong>book</strong> som støtte og skriver verb som<br />

passer til hver av rammene. Oppfordre dem til å bruke ordbøker. Du differensier ved at svake<br />

elever skriver få og kjente verb (la dem gjerne få en «bank» og velge fra på tavla), mens<br />

sterke elever utfordres til å finne mange og nye verb som passer i rammene.<br />

Lek<br />

Avslutt leksjonen med å leke «Change places, please». Leken står beskrevet i<br />

lærerveiledningen side 00.<br />

Homework<br />

Forberede til gloseprøve:<br />

Elevene bruker Picture dictionary på side 31.<br />

De klipper opp lapper. På en lapp skriver de det engelske ordet, oversettelsen på den andre.<br />

For svake elever, velger du ut noen få ord fra hvert av de tre temaene. Elevene kan legge<br />

lappene med ordbildene opp og finne par. Deretter snus alle par med ordbildene ned. Elevene<br />

trekker en lapp fra et par, leser ordet, sier oversettelsen og sjekker med den andre lappen om<br />

det stemmer. Til slutt øver de på hvordan ordbildene skrives på engelsk ved å bruke lappene<br />

med norske ord. De trekker en og en lapp, skriver eller staver ordet på engelsk og sjekker med<br />

den engelske lappen.<br />

Lesing / leseforståelse:<br />

Step 1: My Work<strong>book</strong> side 31, oppgave 8a. Elevene skal i denne oppgaven arbeide med tekst<br />

som går på leseforståelse. Elevene som leser engelsk greit, vil mestre dette. Du kan gjerne<br />

oppfordre foreldrene til å lese utsagnene for svake lesere. Elevene fyller ut med YES / NO<br />

slik at utsagnene passer for den enkelte.<br />

Yes<br />

No<br />

Forklar gjerne elevene at can’t er en forkortelse og betyr det samme som «can not». På<br />

engelsk er det vanlig at to ord trekkes sammen. I stedet for å skrive begge ordene, setter vi en<br />

liten strek opp som heter apostrof. Apostrofen erstatter alltid den eller de bokstavene som er<br />

fjernet. Snakk også om det at uttalen blir endret noe når en har sammentrekning.<br />

Step 2: Elevene gjør 8a og 8b. I oppgave 8b skal elevene fortelle og skrive om noe de kan<br />

gjøre, og noe de ikke kan gjøre. Der er helt greit om de skriver avskrift fra bøkene sine. Ikke<br />

fokuser på rettskriving. Det er viktigere at elevene er kreative, skriver lydrett og finner på ting<br />

de har lyst til å si at de kan eller ikke kan, enn at det skal være skrevet helt riktig.<br />

Leksjon 7<br />

Gloseprøve<br />

Du bruker prøveskjemaet på kopioriginal 5 og fyller ut med ordene du ga elevene i lekse etter<br />

leksjon 6. Her kan du differensiere med mengde og vanskelighetsgrad. Velg om du skriver<br />

ordene på engelsk og elevene skal oversette til norsk, fra norsk til engelsk eller en<br />

kombinasjon av begge. For veldig svake elever bruker du ordbankkortene som støtte ved å<br />

vise fram bildet samtidig som de ser ordbildet på norsk eller engelsk. For de svakeste elevene<br />

kan det også være greit å ha norske ordbilder (evt. tegningene fra ordbankkortene) på en side


og de engelske ordbildene på den andre siden av prøvearket. Elevene kopler engelsk ord til<br />

rett bilde / norsk ord.<br />

Fortell et eventyr<br />

Under arbeidet med <strong>kapittel</strong> 3, vil elevene lese og arbeide med to eventyr (The Mitten, Little<br />

Red Riding Hood) og et «Tegn et gåteeventyr» av Alf Prøysen.<br />

Først vil vi gi deg noen tips om hva som er viktig å tenke på når en skal presentere et eventyr.<br />

• Eventyrene, helst godt illustrert med bilder bør ha et innhold elevene kjenner til litt fra<br />

før, og tekstene kan med fordel bygge på gjentakelser.<br />

• Rim og bruk av hele, meningsfylt setninger gjør at elevene både husker og forstår lettere,<br />

når innholdet settes i en kontekst.<br />

• Det er også en fordel om teksten har lett gjenkjennelige ord som likner det norske ordet.<br />

• Bruk bildestøtte for å visualisere.<br />

• Bruk lyder (sukk, hoste, latter, gråt, hulk), ansiktsuttrykk og enkel dramatisering av verb<br />

og adjektiv for å gi god og levende støtte.<br />

• Du trenger ikke lese teksten ordrett, prøv heller å fortelle med variert tonefall, pauser osv.<br />

• Legg gjerne til litt ekstra å forsterke innholdet. Hvis det står:«It was a nice day», kan du<br />

for eksempel utvide til «It was a very nice and sunny day».<br />

• Hvis noe må oversettes, er det bedre å la elevene til å prøve å gjette først, framfor å venne<br />

dem til at du alltid sier det på norsk. Det siste passiviserer elevene unødvendig.<br />

• Forenkle eventyret dersom du kan det.<br />

• Mens dere har førlesingsaktiviteter, må du passe på å introdusere hovedpersonene, si litt<br />

om handlingen etc.<br />

• Del historien opp i sekvenser som du visualiserer før du går videre.<br />

• Involver gjerne hele gruppa underveis ved å stille spørsmål (– Can you see…<br />

– What’s this … etc.).<br />

• Hvis eventyret inneholder dialoger, bør du variere stemmen din etter hvem som snakker.<br />

Da er det lettere for elevene dine å få med seg sammenheng og innhold.<br />

Kopioriginal 16ab<br />

Forberedelse til bildefortelling<br />

Før dere begynner, må du lage en transparent av disse kopioriginalene. De viser et<br />

bakgrunnsmotiv, de to hovedpersonene og alle dyrene som er med i det ukrainske eventyret.<br />

Klipp menneskene og dyra fra hverandre og legg dem på den store votten som er<br />

«bakgrunnen» til bildene du skal bruke mens du forteller:<br />

The Mitten (Step 1)<br />

Bildefortelling av et ukrainsk eventyr<br />

«THE MITTEN», based on an Ukranian Folktale<br />

Les fortellingen samtidig som du bruker transparentene som forklart under.<br />

(På overheaden, legger du på bildet av Nicki som går med garnnøstene i hendene.)<br />

Once there was a boy named Nicki who wanted new mittens made from wool as white as<br />

snow. At first, his grandmother, Baba, didn’t want to knit white mittens.<br />

«If you drop one in the snow,» she warned, «you’ll never find it.»<br />

But Nicki wanted snow-white mittens, and finally Baba made them. (Legg på bildet av<br />

bestemoren som strikker på vottene og mime strikking) After she finished she said: «When


you come home, first I will look to see if you are safe and sound, but then I will look at your<br />

hands if you still have your snow-white mittens.»<br />

Then Nicki went skiing. (Legg på bildet av Nicki som går på ski i skogen og mime skigåing.<br />

La den løse votten ligge på hånda hans som mangler en vott) And it wasn’t long until one of<br />

his new mittens slipped from one of his hands, dropped in the snow and was left behind. (Ta<br />

vekk den«løse» votten og la den ligge igjen litt, mens du tar vekk bildet av Nicki og<br />

bestemoren).<br />

(Fjern alt og plasser bakgrunnsbildet av den store votten en på overheaden).<br />

(Legg på bildet av muldvarpen og lat som du kravler deg inn i noe trangt.) A mole, tired from<br />

tunnelling along, discovered the mitten and crawled inside. It was cosy and warm and just the<br />

right size, so he decided to stay.<br />

(Legg på bildet av haren og lat som du hopper inn i votten) A snowy-white rabbit came<br />

hopping by. He stopped for a moment to admire his wintercoat. It was then that he saw the<br />

mitten, and jumped in, feet first.<br />

The mole didn’t think there was room for both of them, but when he saw the rabbit’s big hind<br />

feet he moved over.<br />

(Legg på bildet av pinnsvinet og lat som du kryper inn i votten) Next a hedgehog came<br />

snuffling along, having spent the day looking under wet leaves for things to eat. He crept into<br />

the mitten to warm himself. The mole and the rabbit were bumped and jostled, but afraid of<br />

arguing with someone, having a body covered with prickles, they made room.<br />

(Legg på bildet av ugla og lat som du flyr og svever over skogen) As soon as the hedgehog<br />

disappeared into the mitten, a big owl flew over the mitten. When he, too, decided to move in,<br />

the mole, the rabbit and the hedgehog grumbled. But when they saw the owl’s sharp talons,<br />

they quickly let him in.)<br />

(Legg på bildet av grevlingen og lat som du klatrer inn i votten) Up through the snow a<br />

badger appeared. He saw the mitten and began to climb in. The mole, the rabbit, the hedgehog<br />

and the owl were not pleased. There was no room left, but when they saw his big claws, they<br />

made some space.<br />

It started snowing, but the animals were snugged in the mitten. A warm steam rose in the air,<br />

and a wolf trotting by, stopped to investigate. (Legg på bildet av ulven og lat som du tar et<br />

skritt in votten). Just the sight of the cozy mitten made him feel tired. He put his head in and<br />

took a step into the mitten. When the mole, the rabbit, the hedgehog, the owl and the badger<br />

saw his shiny white teeth, they gave the wolf lots of room.<br />

(Legg på bildet av bjørnen og lat som går og snuser deg inn i votten). A great bear walked by.<br />

He hated beeing out in the cold, and began to nose his way in. The animals were packed in as<br />

tightly as could be, but what animal would argue with a bear.<br />

The mitten swelled and stretched. It was pulled to many times it’s size. But grandmother’s<br />

good knitting held fast.


(Legg på bildet av musa, gjør deg liten og lat som du løper inn i votten) Along came a tiny<br />

mouse. She ran into the one space left, and made herself comfortable on top of the great<br />

bear’s nose.<br />

The bear, tickled by the mouse’s whiskers, gave an enormous sneeze.<br />

Aaaaaa – Aaaaaaaaa – Cah – Cheewww!!! (Lat som om du holder på å måtte nyse noe aldeles<br />

forferdelig)<br />

The force of the sneeze shot the mitten up into the sky and dumped the animals in all<br />

directions. (Nys skikkelig og la alle dyra havne i ulike retninger)<br />

(Erstatt den store votten med den lille og legg den rett foran bildet av Nicki som går på ski).<br />

On his way home, Nicki saw a white shape in distance. It was the lost white mitten silhouetted<br />

against the blue sky.<br />

As he ran to catch his snow-white mitten, he saw his grandmother’s face in the window.<br />

First she looked to see if he was safe and sound, and then she saw that he still had his new<br />

mittens. (Legg på bildet av bestemoren).<br />

Etterarbeid<br />

Snakk litt med elevene (på norsk) om innholdet:<br />

– Hva handlet eventyret om<br />

– Hvilke dyr var med<br />

– Hva heter de på engelsk<br />

– Hvorfor ble dyra i votten skremt når et nytt dyr kom (The rabbit’s big feet, the<br />

hedgehog’s prickled body, the owl’s sharp talons, the badger’s big claws osv.).<br />

– Hvilke verb ble brukt for å fortelle hvordan dyrene kom seg inn i votten på<br />

Skriv verbene opp på tavla og mim disse bevegelsene.<br />

Kanskje noen har lyst til å dramatisere til historien eller bruke transparentene og fortelle<br />

historien selv. Bruk norsk og engelsk om hverandre, oversett og still spørsmål.<br />

Fortellingen gjentas på cd<br />

Kopier bildene av dyrene, Nicki og bestemoren og klipp dem fra hverandre. Lag flere kopier<br />

slik at alle elevene får et motiv hver.<br />

Alle elevene har nå hvert sitt bilde fra eventyret. Dere hører på cd-en og når elevene hører det<br />

engelske ordet for dyret / innholdet fra teksten som passer til sitt motiv, reiser de seg opp og<br />

holder bildet sitt over hodet.<br />

My Work<strong>book</strong> side 32 og 33 (Step 1)<br />

I My Work<strong>book</strong> finner dere en forenklet utgave av historien. I vottene står teksten. Elevene<br />

gjør ferdig eventyret ved å finne verb i ramma som passer og fylle disse inn på skrivelinjene i<br />

hver vott. Elevene kan evt. gjøre en side på skolen og resten i lekse hjemme.<br />

Homework<br />

Skriving:<br />

Step 1 og 2: Elevene gjør oppgave 9 på side 32 og 33 i My Work<strong>book</strong>. De fyller inn verb som<br />

passer i vottene og gjør ferdig eventyret.<br />

Lesing:<br />

Step 1: Elevene leser eventyret «The mitten» i My Work<strong>book</strong> side 32 og 33.


Step 2: Elevene leser diktet om hva verb er i My Text<strong>book</strong> side 33 og eventyret The mitten i<br />

My Work<strong>book</strong> side 32 og 33.<br />

Leksjon 8<br />

Lek<br />

Velg mellom to leker «Pass the slippers, please!»eller «Catch the train». Se beskrivelser av<br />

lekene i lærerveiledningen side 00 og 00.<br />

Kopioriginal 16c<br />

Leseaktiviteter i gruppe<br />

Forberedelse: Kopier loopen til «The Mitten», kopioriginal 16c.<br />

Laminer og klipp kortene fra hverandre. Lag flere sett.<br />

Kopier bakgrunnsbildet av votten og alle dyrene på kopioriginal 16a og 16b. Klipp ut votten<br />

og del de andre motivene fra hverandre. Lag flere sett av dette materiellet også.<br />

Du lar elevene arbeide med eventyret «The mitten» i grupper. Teksten i eventyret er kjent,<br />

men for at alle skal oppleve mestring, deler du elevene i mestringsgrupper (4–6 elever på<br />

hver) med de sterke elevene sammen og de svake sammen. (Se forklaring i generell del,<br />

lærerveiledningen side 00.)<br />

Aktivitet for Step 1-elever:<br />

Grupper med disse elevene bruker My Work<strong>book</strong> side 32, 33 og kopioriginal 16a og 16b. De<br />

leser teksten i en og en vott. Etter at de har lest innholdet i den første votten, legger gruppa det<br />

bildet som viste denne handlingen inn i den store «bakgrunnsmotiv-votten». Så leser de<br />

teksten i den neste. Du hjelper og støtter underveis. De elevene som har lyst til å lese alene,<br />

gjør det. Noen kan også lese sammen med noen. Kanskje kan gruppa lese teksten i kor<br />

sammen med deg.<br />

Aktivitet for Step 2-elever:<br />

Grupper med disse elevene skal arbeide med loopen. Hver elev får to kort. Den som først har<br />

bursdag begynner å lese spørsmålet på et av de to kortene sine. Den eleven som har et svar<br />

som passer, sier / leser dette før han / hun stiller spørsmålet som står nederst på det samme<br />

kortet. Slik fortsetter loopen til den har gått opp og den eleven som begynte å stille et<br />

spørsmål kan si svaret som sto øverst på dette kortet. Deretter kan kortene stokkes, deles ut og<br />

arbeides med en gang til.<br />

My Work<strong>book</strong> side 34 (Step 1)<br />

Du presenterer de ulike formene / figurene ved å tegne, vise logiske brikker etc.<br />

Formene er: circle (sirkel), square (kvadrat), triangle (trekant), rectangle (rektangel) l<br />

Du demonstrerer ved å lese en og en linje samtidig som du gjør bevegelsen til som er vist i<br />

boka. Elevene hermer og gjentar. Pek gjerne også på riktig form på avla / de logiske brikkene.<br />

Regla er også på cd 00, spor 00. Etter at dere har kjørt igjennom verset på denne måten et par<br />

ganger, kan bare jentene, så guttene framføre regla med bevegelser.<br />

Elevene arbeider videre i grupper med oppgave 10 «Play with shapes» i My Work<strong>book</strong> på side<br />

34. Elevene leser gjennom regla, ser på motivet som hører til hver form/figur og fyller inn<br />

kroppsordene som passer. Til slutt kan de samarbeide i grupper med å lage de samme


formene. Du kan gjerne ta dem med i gymsalen og arbeide med formene etter instruksjon der<br />

eller gjøre aktiviteten i en gymtime.<br />

Leksjon 9<br />

Sanglek<br />

Dere starter engelskøkta med sangleken «Button you must wander». Se beskrivelse i<br />

lærerveiledningen side 00. Sangleken med tekst og playback er også på cd 00, spor 00.<br />

My Text<strong>book</strong> side 34–37 (Step 1)<br />

Eventyret Little Red Riding Hood<br />

Bruk cd 00, spor 00 og la elevene lytte til eventyret. Spill det gjerne to ganger.<br />

Spør elevene hvilket eventyr det var de hørte. Hva heter eventyret på norsk<br />

Dere skal nå snakke sammen om eventyret og strukturere innholdet ved å bruke tankekart. Se<br />

mer om metoden i lærerveiledningen side 00. Lag tankekartet slik figuren under viser.<br />

For å introdusere innholdet, bli kjent med hovedpersoner innleder du på denne måten mens du<br />

stiller spørsmål og fyller ut tankekartet sammen mens dere snakker om innholdet.<br />

– Do you know the story of the little girl, dressed in a red coat and a red hat<br />

– What’s her name (skriv Little Red Riding Hood i sirkelen)<br />

– What does little Riding Hood look like<br />

– How old is she (fyll ut det elevene sier om klær, farger, utseende, alder osv. inn i sirkelen.)<br />

– What has she got in her hand (skriv basket i en av firkantene)<br />

– What’s in the basket (fyll ut med matvarer elevene husker fra cd-en)<br />

– Who is Little Red Riding Hood visiting (skriv Grandmother i neste firkant)<br />

– Tell me about her grandmother (beskriv bestemoren)<br />

– Who does Little Red Riding Hood meet in the wood (skriv wolf)<br />

– Tell me about the wolf. (beskriv ulven)<br />

– Where does he go (skriv grandmother’s house)<br />

– What’s happening in grandmother’s house<br />

– What does the wolf do when he comes to her house (skriv om dette i husruta).<br />

Fortsett slik med jegeren også. Still spørsmål, fyll inn i tankekartet og få elevene til å fortelle<br />

fra eventyret de kjenner godt.<br />

The wolf is<br />

Little Red Riding Hood<br />

is<br />

In the<br />

basket,<br />

there are …<br />

Grandmother’s<br />

house is<br />

Grandmother is


(Fra sirkelen skal det være streker til rutene)<br />

My Text<strong>book</strong> side 34–37 (Step 1)<br />

Dramatisere eventyret «Little Red Riding Hood»<br />

Del elevene inn i grupper med 5 elever i hver gruppe. Bruk teksten i boka og la elevene spille<br />

rollespillet. Gruppene fordeler rollene, øver og framfører for alle. Du går rundt, veileder og<br />

hjelper gruppene med dramatisering, intonasjon etc.<br />

Leksjon 10<br />

My Text<strong>book</strong> side 38–39 (step 2)<br />

Draw a riddle av Alf Prøysen<br />

Bruk cd 00, spor 00 og lytt til «Gåte-eventyret». Samtidig som dere lytter, tegner du til teksten<br />

slik den er illustrert i My Text<strong>book</strong> side 38 og 39. Snakk deretter om teksten, tegningene og<br />

hva som var svaret på tegnegåten (a cat). La deretter parhestene lese og tegne «gåteeventyret»<br />

sammen. Sterke elever kan lese, de svake kan tegne til. Pass på at du styrer hvem<br />

som gjør hva.<br />

Lek<br />

Dere avslutter leksjonen med å leke kommandoleken «Stand up, please!» Se beskrivelse i<br />

lærerveiledningen side 00. Finn på flere kommandoer, der dere repeterer alle ordbanker dere<br />

har hatt i dette kapitlet og gjerne noe fra de to forrige kapitlene også.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1: Elevene leser hele eller deler av eventyret «Little Red Riding Hood» på side 34 – 37 i<br />

My Text<strong>book</strong><br />

Step 2: Elevene leser «Tegne- gåteeventyret» på side 38 og 39 i My Text<strong>book</strong>.<br />

Skriving:<br />

Step 1: My Work<strong>book</strong> side 35. Elevene skal bruke My Text<strong>book</strong> side 34–37. I oppgave 11<br />

fyller de inn ordene som mangler i snakkeboblene. I oppgave 12a skal de skal de skrive hva<br />

som er i kurven til Rødhette. Be dem gjerne skrive I can see-setninger.<br />

Step 2: My Work<strong>book</strong> side 35 og 36. I oppgave 12b skal elever som arbeider på step 2, se på<br />

kurven til Rødhette og skrive mange matvarer det ville blitt dersom hun hadde hatt med seg to<br />

kurver. Disse elevene arbeider også med My Work<strong>book</strong> side 36 og 37, oppgave 13, 14 og 15.<br />

Elevene bruker My Text<strong>book</strong> side 38–39. I oppgave 13 skal de finne ordene som mangler i<br />

replikkene. I oppgave 14 bruker de en illustrasjon og noen stikkord. Ved hjelp av dette<br />

fullfører de setningene på samme måte som i eksempelet. I oppgave 15 skal de skrive<br />

setningene om til flertall.<br />

Leksjon 11<br />

My Text<strong>book</strong> side 40 (Step 1)<br />

Sang «I have hair upon my head»<br />

Dere lærer sangen «I have hair upon my head» og gjør bevegelsene som hører til. Se<br />

beskrivelse av disse i lærerveiledningen side 00. Øv på sangen flere ganger felles, cd 00, spor<br />

00.


Lek<br />

Forberedelse:<br />

Finn fram ordbankkortene til temaene Body, hand (64), eye (59), ear (61), nose (60), tounge<br />

(68). Skriv sansene/verb vi bruker i forbindelse med sansene på tavla (touch/feel, see/look,<br />

hear/listen, smell, taste/eat) og få elevene til å fortelle hva de betyr på norsk.<br />

Dere repeterer og beskriver ordbankordene og introduserer sansene ved å leke «twenty<br />

questions». Ta ett av ordbankkortene og gjem det bak ryggen. Elevene begynner å stille<br />

spørsmål ved å bruke verbene fra lista på tavla. Den som gjemmer kortet kan bare svare med<br />

YES / NO. Den som gjetter motivet på bildet, er den neste som gjemmer et kort og svarer på<br />

spørsmålene fra gruppa. Du eller en av elevene er dommer og teller antall spørsmål som blir<br />

stilt til hvert kort. Det skal ikke brukes over 20 spørsmål for å finne rett ord. Gjør det, må<br />

kortet vises fram.<br />

Snakk sammen om hva slags spørsmålsformuleringer dere kan bruke. Bruk kortet body (63)<br />

som eksempel. Dere finner egnede spørsmål og skriver disse opp på tavla som modell.<br />

– Is it big<br />

– Is it small<br />

– Have we got one of it in a body<br />

– Have we got two of it in a body<br />

– Can it see<br />

– Can it feel<br />

– Is it blue/brown/green (eyes) etc.<br />

My Text<strong>book</strong> side 41 (Step 1)<br />

Chant «Five senses»<br />

Chanten er også på cd 00, spor 00. Bruk strukturene og frasene som formidles og gjengi disse<br />

i talekor ved hjelp av takt og rytme. Setningene er svært enkle og innholdet blir gjentatt.<br />

Bruk virkemidlene i takten og rytmen, varier stemmestyrken, tonefallet og tempoet når dere<br />

øver på teksten. Tren på chanten i kor til dere kan den godt. Deretter kan en elev være<br />

«fortaler» og lese linjene som er uthevet under samtidig som han/hun holder opp riktig<br />

ordbankkort, mens gruppa svarer. Deretter øver elevene i par eller mindre grupper på samme<br />

måte.<br />

Two soft hands to touch the world.<br />

Our hands touch.<br />

Our hands touch.<br />

Two big eyes to look around.<br />

Our eyes look.<br />

Our eyes look.<br />

Two little ears to hear all sounds.<br />

Our ears listen.<br />

Our ears listen.<br />

One small nose to smell what is sweet.<br />

Our noses smell.<br />

Our noses smell.<br />

One long tounge to taste and eat.<br />

Our tounges taste.<br />

Our tounges taste.


Leksjon 12<br />

Sang<br />

Repeter sangen «I have hair upon my head» og chanten «Five senses» fra forrige leksjon.<br />

My Text<strong>book</strong> side 42 og 43 (Step 2)<br />

Dikt<br />

Diktet «Double trouble», er ment som en ekstra utfordring til raske elever. Diktet er morsomt,<br />

og de elevene som er gode lesere, vil også skjønne humoren i diktet. Du kan la sterke elever<br />

lese diktet for seg selv, eller de kan sitte sammen to og to. Om mulig, kan elevene også sitte<br />

for seg selv og høre diktet på cd 00, spor 00. De leser og finner ut av innholdet sammen. La<br />

dem gjerne framføre diktet for resten av gruppa, dersom de har lyst til det.<br />

Kopioriginal 17ab<br />

Språksjekk About myself – test<br />

Språksjekken er inndelt i to nivåer. Kopioriginal 17a er for elever som jobber med Step 1 og<br />

17b for elever som vil mestre Step 2. I språksjekken vil elevene til testet i å forstå ordbankord,<br />

bruke disse i flertall, forstå og bruke spørreordene og forteller om personene i et familiebilde.<br />

I oppgave A skal elevene velge rett form av substantivet (entall/flertall).<br />

I oppgave B skal elevene svare på enkle spørsmål om en familie.<br />

I oppgave C skal de oversette spørreordene og bruke dem i riktig setning.<br />

Kopioriginal 18<br />

My English portefølje (What I can do)<br />

Bruk Kopioriginal 18. Elevene skal vurdere seg selv ut fra målsetting i de tre kapitlene dere<br />

har jobbet med til nå i <strong>Stairs</strong> 4. Det er viktig at elevene forstår hva som er kriteriet (påstanden<br />

betyr) i hver enkelt oppgave. Du leser en og en setning høyt og forklarer på norsk hva du<br />

forventer i forhold til setningen. Dette gjør du i alle 19 utsagnene.<br />

Til slutt ber du elevene skrive kort hva de selv mener de bør jobbe spesielt med framover i<br />

engelsktimene. Elevene skriver dato og signerer. Bruk egenvurderingen på elevsamtaler og<br />

konferansetimer og arkiver den i hver enkelt elevs mappe.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1: Elevene leser chanten «Five senses» på side 41 i My Text<strong>book</strong>.<br />

Step 2: Elevene chanten «Five senses» side 41 og/eller verset «Double trouble» på side 42 og<br />

43 i My Text<strong>book</strong>.


Chapter 4 Visit me – tema The house<br />

KOMPETANSEMÅL<br />

FERDIGHETSMÅL<br />

ORDBANKKORT<br />

UTTRYKK OG<br />

STRUKTURER<br />

GRAMMATIKK<br />

SANGER<br />

LITTERATUR<br />

FAKTA FOR LÆREREN<br />

LEKER / SPILL<br />

LÆREINGSSTILS-<br />

MATERIELL<br />

PARHEST -<br />

AKTIVITETER<br />

ELEVBOKA<br />

LÆRERVEILEDNING<br />

KOPIORIGINALER<br />

Bruke det grunnleggende lydsystemet<br />

Bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle<br />

setningsmønstre og stavemåter<br />

Bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse<br />

dialoger<br />

Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst<br />

Kunne 15 nye husord<br />

Lære forskjell på vokal og konsonantlyd, kombinert med a/an<br />

Få kjennskap til flere preposisjoner, kjenne igjen ord som<br />

tilhører denne ordklassen og at den heter Prepositions på<br />

engelsk<br />

Kunne beskrive sitt eget hus, si hustype og adresse og spørre<br />

hvordan andre bor<br />

Kunne fortelle om egen adresse og spørre hvor andre bor<br />

Sofa (183), armchair (184), carpet (185), bed (186), picture<br />

(187), table (188), cupboard (189), curtains (190), <strong>book</strong>shelf<br />

(191), fridge (192), washing machine (193), shower (194),<br />

toilet (195), stairs (196), floor (197)<br />

What’s your address<br />

Where do you live<br />

Do you live in a house or a flat<br />

I live in a …<br />

Prepositions: in, on, under, in front of, behind, next to,<br />

between, beside, over, outside, above<br />

Vokaler og konsonanter (lyd)<br />

A eller an<br />

Sanger: Monsters everywhere<br />

Dikt: Good night Sam<br />

Chant: The alphabet cheer<br />

Introduksjon og regler for bruk av a / an<br />

Shout in the circle, Preposisjonslek,<br />

Kunnskapssirkel, gulvspill, loop<br />

Act and play, My favourite home (terningspill)<br />

My Text<strong>book</strong> side 44 – 55<br />

My Work<strong>book</strong> side 38–51<br />

Lærerveiledning side 00–00<br />

Kopioriginal 19, 20abc og 22<br />

SPRÅKSJEKK Wordtest: kopioriginal 5<br />

Visit me-språksjekk (step1 og 2): kopioriginal 21a og 21 b


Chapter 4 Visit me – tema Valentine's<br />

Day<br />

KOMPETANSEMÅL<br />

FERDIGHETSMÅL<br />

ORDBANKKORT<br />

SJANGERLÆRE<br />

VI REPETERER<br />

SANGER<br />

LITTERATUR<br />

FAKTA FOR LÆREREN<br />

Sammenlikne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i<br />

Norge og engelskspråklige land<br />

Skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver,<br />

forteller og spør<br />

Gi uttrykk for egne tanker og følelser i møtet med<br />

engelskspråklig litteratur og barnekultur<br />

Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst<br />

Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk<br />

Kunne sju ord for vennskap og hilsener<br />

Kunne bruke et enkelt oppsett for å skrive brev og postkort<br />

Kunne skrive valentines – og bursdagshilsener<br />

Card (259), stamp (260), friend (261), heart (262), postman<br />

(263), letter (264), envelope (265)<br />

Skrive postkort og brev<br />

Ulike hilsemåter<br />

Skrive navn, adresse og dato<br />

Farger, tall<br />

Sanger: Best friends, Da doo ron ron<br />

Sangleker: I sent a letter to my love<br />

Dikt: Postman, postman<br />

Regler og rim: Valentines rhymes (Roses are red..., I love you<br />

a little...)<br />

Fortellinger: The package<br />

Hoppetauregle: Early in the morning, Jump, count and spell<br />

Valentine’s Day<br />

ELEVBOKA<br />

LÆRERVEILEDNING<br />

KOPIORIGINALER<br />

My Text<strong>book</strong> side 44 – 55<br />

My Work<strong>book</strong> side 38–51<br />

Lærerveiledning side 00–00<br />

Kopioriginal 19, 20abc og 22<br />

SPRÅKSJEKK Wordtest: kopioriginal 5<br />

Visit me-språksjekk (step1 og 2): kopioriginal 21a og 21 b<br />

Litteratur


Sanger<br />

Monsters everywhere<br />

(cd 00, spor 00)<br />

(Chorus)<br />

Our house is full og monsters<br />

It is absolutely true,<br />

Pink and purple monsters,<br />

And red and green and blue.<br />

There are monsters in the living room,<br />

And monsters on the stairs,<br />

Monsters in the cupboards<br />

And monsters on the chairs.<br />

(Repeat chorus)<br />

There are monsters in the dining room<br />

And monsters in the bath.<br />

There’s a monster in the garden shed<br />

And on the garden path.<br />

(Repeat chorus)<br />

There are monsters in the wardrobe<br />

And monsters in my bed<br />

But my dad says that the monsters<br />

Are... only in my head.<br />

(Repeat chorus twice)<br />

Kilde: Start with a song by Melanie Birdsall / Juli Preece<br />

Best friends<br />

(cd 00, spor 00)<br />

Best friends should be together,<br />

That’s how it ought to be.<br />

So let’s pretend I’m part of you<br />

And you are part of me.<br />

If you were a little shoe, I could be your heel;<br />

If you were little pig, I could be your squeal.<br />

If you were a little peach, I could be the fuzz;<br />

If you were a bumble bee, I could be your buzz.<br />

Best friends should be together,<br />

That’s how it ought to be.<br />

So let’s pretend I’m part of you<br />

And you are part of me.<br />

If you were an elephant, I would be your trunk;


If you were a choc’late cake, I would be a hunk,<br />

If you were a picture, I would be your frame;<br />

But if you were nothing, I’d like you just the same.<br />

Best friends should be together,<br />

That’s how it ought to be.<br />

So let’s pretend I’m part of you<br />

And you are part of me.<br />

Kilde: tekst: Margaret Johnes. Melodi: Carmino Ravosa<br />

Da doo ron ron<br />

(cd 00, spor 00)<br />

I met him on a Monday<br />

and my heart stood still,<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da doo – ron – ron<br />

Somebody told me that his name was Bill<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da – doo – ron – ron<br />

Yeah – my heart stood still<br />

Yeah – his name was Bill<br />

And when he walk me home<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da – doo – ron – ron<br />

Da – doo – ron – ron – ron<br />

She picked me up with telly<br />

And she looked so fine<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da -doo – ron – ron<br />

Somedays soon I’m gonna make her mine<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da – doo – ron – ron<br />

Yeah – she looks so fine<br />

Yeah – I’m gonna make her mine<br />

And then she walk me home<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da – doo – ron – ron<br />

– Yeah – she look so fine<br />

Yeah – I’m gonna make her mine<br />

And then she walk me home<br />

– da – doo – ron – ron – ron<br />

– da – doo – ron – ron<br />

P. Spector, J. Barry, E. Greenwich<br />

Kilde: Tekst og melodi: P. Spector, J. Barry, E. Greenwich


Sanglek<br />

I sent a letter to my love<br />

(cd 00, spor 00)<br />

I sent a letter to my love,<br />

And on the way I dropped it.<br />

And someone must have picked it up,<br />

And put it in his pocket.<br />

Kilde:<br />

Alle elevene unntatt en, sitter eller står i ring. Eleven som ikke siter/står i ringen løper rundt<br />

ringen, mens de andre synger sangen. Eleven slipper ned et lommetørkle bak ryggen til en av<br />

elevene i ringen. Eleven som har fått lommetørkle bak seg skal løpe om kapp med den eleven<br />

som har vært utenfor ringen. De løper hver sin vei rundt ringen og det er om å gjøre å komme<br />

først fram til den tomme plassen. Taperen skal gå med tørkle i neste runde.<br />

Hoppetauregle<br />

Jump, count and spell<br />

(cd 00, spor 00)<br />

Early in the morning at half past eight,<br />

I hear the postman, knocking at the gate,<br />

Up jumps... Sophie, to open the door.<br />

How many letters, fall on the floor<br />

One, two, three, four, five …<br />

Who from<br />

A, B, C, D, E…:<br />

To elever sveiver tauet. Etter at de har sagt JUMPS, sier de navnet på en elev som hopper inn<br />

i tauet. Hun hopper til hun feiler på et tall som forteller hvor mange brev hun får. Deretter<br />

hopper sammen elev videre til hun feiler på en bokstav som forteller hvem hun fikk brevet fra.<br />

De finner et navn på denne bokstaven. Deretter starter de på nytt.<br />

Leker<br />

Preposisjonslek<br />

Elevene står i en ring. En elev står i midten og denne eleven er katt. En elev står utenfor<br />

ringen og gir instruksjoner til en av elevene i ringen: – Siv, stand in front of Maria. Siv må<br />

løpe og stille seg foran Maria. Katten skal prøve å komme seg dit før henne. Hvis katten er<br />

raskest blir Siv katt i neste gang. Dere kan bruke disse preposisjonene: In front of, behind,<br />

opposite, to the right of, under, to the left of, between. Denne leken er fin i gymsal eller ute.<br />

Fakta for læreren<br />

Valentine’s day<br />

14 februar feires «Valentine’s Day» i mange land rundt omkring i hele verden. Søtsaker,<br />

blomster, kort og gaver gis bort til kjærester eller gode venner, dette gjøres til minne om St.


Valentine. Hvem er denne mystiske helgenen og hvorfor feirer vi hans dag Historien rundt<br />

St. Valentine er full av mystikk.<br />

Februar har lenge vært en måned forbundet med romantikk. Den katolske kirken har minst tre<br />

helgener som heter Valentin eller Valentinus. Alle endte de sitt liv som martyrer.<br />

En legende forteller at Valentien var en prest som levde i Romerriket i det tredje århundre.<br />

Historien sier at keiser Claudius 2. bestemte at single menn var bedre soldater enn de som<br />

hadde kone og familie. Claudius 2. nektet unge soldater å gifte seg og stifte familie. Valentine<br />

likte ikke dette og han fortsatte å vie unge soldater i all hemmelighet. Når dette ble oppdaget<br />

dømte Claudius Valentin til døden.<br />

Andre historier sier at Valentin ble drept fordi han hjalp kristne å rømme fra romerske fengsel<br />

hvor de ble slått og torturert.<br />

Ifølge en legende sendte Valentin den aller første Valentin-hilsningen selv. Historien sier at<br />

han ble forelsket i en ung vakker pike, mens han satt i fengsel. Denne unge piken skulle ha<br />

vært fangevokterens datter. Hun besøkte han mens han satt i fengsel. Før han døde, skal han<br />

ha skrevet et brev til henne som han undertegnet med «From your Valentine». Dette uttrykket<br />

brukes den dag i dag. Grunnen til at Valentine’s Day er 14. februar, er at dette skal være den<br />

dagen Valentin døde. Det er mye mystikk rundt legenden om Valentin, men de fleste<br />

historiene framstiller han som en sympatisk, heroisk og det aller viktigste en romantisk figur.<br />

Det er ikke overraskende at i middelalderen var Valentin en av de mest populære helgenene i<br />

både England og Frankrike.<br />

Valentine’s Day er altså en meget gammel tradisjon, og menneskene helt tilbake i Romerriket<br />

trodde at den 14. februar skulle de møte den de skulle dele livet med. Det var vanlig at jentene<br />

skrev navnet sitt på en lapp og puttet den i en krukke. Guttene trakk en lapp fra krukken og<br />

fikk se hvem som skulle bli deres kjæreste. I England og USA, er det i dag en vanlig skikk at<br />

jenter og gutter skriver hemmelige brev til en de liker ekstra godt. De skriver: « Will you be<br />

my Valentine»<br />

Visit me<br />

Leksjon 1<br />

Introduksjon av ordbanken The house<br />

Nye ordbankord, ord som forteller om hva vi finner i et hus<br />

Finn fram disse ordbankkortene: Sofa (183), armchair (184), carpet (185), bed (186), picture<br />

(187), table (188), cupboard (189), curtains (190), <strong>book</strong>shelf (191), fridge (192), washing<br />

machine (193), shower (194), toilet (195), stairs (196), floor (197).<br />

Se beskrivelse av aktiviteter til denne innlæringen i lærerveiledningen side 00.<br />

Finn gjerne fram ordbankkortene fra <strong>Stairs</strong> 3 (nr. 168–182) for å repetere husordene dere<br />

lærte da. NB! Merk dere at ordet «toilet» har ulik klang i England og USA. I England er<br />

«Excuse me, where is the toilet» en høflig frase tilsvarende den norske. I USA vil dette være<br />

like høflig som å si: «Unnskyld, hvor er dassen» I offentlige rom i USA brukes «restroom»<br />

og er du hjemme hos noen spør du etter «bathroom».<br />

My Work<strong>book</strong> side 38 og 39 (Step 1)<br />

Homework


Dette er leksesider og elevene gjør oppgave 1 og 2. I oppgave 1 skal elevene lese ordbildene<br />

på kopioriginal 19 og lime dem på rett sted i husets fire værelser. Oppfordre gjerne til å skrive<br />

hva rommene og resten av møblene heter (bruk ordbanken fra <strong>Stairs</strong> 3). Da kan de skrive<br />

ordbilder rundt huset og sette strek inn i bildet. Elevene bør bruke Picture dictionary-siden i<br />

My Text<strong>book</strong> side 45 som støtte. Se gjerne også på temaforsidene i <strong>Stairs</strong> 3 der de «gamle»<br />

husordene er. I oppgave 2 øverst på side 39, oversetter elevene noen enkle setninger til norsk.<br />

Elevene kan også klikke seg inn på http://stairs.cappelen.no, velge <strong>Stairs</strong> 4 og gjøre<br />

oppgavene som ligger på nettet til tema The house.<br />

Leksjon 2<br />

Introduksjon av ordbanken Valentines<br />

Nye ordbankord, ord en forbinder med brevskriving og Valentines<br />

Dere skal nå øve inn den andre ordbanken i dette <strong>kapittel</strong>et der også hensikten er å trene på<br />

uttale, intonasjon og knytte ordbankordet til det faste motivet. Finn fram disse<br />

ordbankkortene: card (259), stamp (260), friend (261), heart (262), postman (263), letter (264)<br />

og envelope (265)<br />

Se beskrivelse av aktiviteter i lærerveiledningen side 00.<br />

My Work<strong>book</strong> side 39 (Step 1)<br />

Homework<br />

Oppgave 3 er lekse. De skriftlige aktivitetene dreier seg om å skrive ordbildene på de nye<br />

ordbankordene. I oppgave 3 skal elevene lese en og en setning, bruke ordene i hjelperramma,<br />

finne rett ord og skrive ordbildet på riktig sted i kryssordet.<br />

Bruk Picture dictionary side 45 i My Text<strong>book</strong> som støtte.<br />

Elevene kan også klikke seg inn på http://stairs.cappelen.no, velge <strong>Stairs</strong> 4 og gjøre<br />

oppgavene som ligger på nettet til tema Valentines.<br />

Leksjon 3<br />

Stasjonsarbeid / felles gruppearbeid med bruk av ulikt læringsstilsmateriell<br />

Elevene arbeider med ulike typer læringsstilsmateriell på stasjoner der de kombinerer<br />

ordbankene i dette <strong>kapittel</strong>et. Se begrunnelse og forklaring i lærerveiledningen side 00.<br />

Elevene rullerer mellom de fem aktivitetene. Gjør gjerne aktivitetene i felles gruppe, dersom<br />

du heller velger det framfor å ha stasjonsarbeid<br />

Aktivitet 1: Kunnskapssirkel (auditiv aktivitet)<br />

1 Velg en gruppeleder, for eksempel den som fikk et kort eller brev sist, bor i størst hus<br />

osv.<br />

2 Fortell at oppgaven går ut på: –Write all the housewords you know in sixty seconds.<br />

3 Når tiden er ute, er det ikke lov til å skrive opp flere ord.<br />

Når oppgaven er gitt, skal den som sitter på gruppeleders venstre side starte med å si et av<br />

ordene han eller hun har skrevet. Så er det nestemann sin tur osv. mens gruppelederen hele<br />

tiden noterer svarene på tavla eller flippoveren. Dersom en på gruppa ikke kommer på flere<br />

ord, kan de andre på gruppa hjelpe ved å prøve å mime eller stave et ord som de har.


Dersom du gjør denne aktiviteten i felles gruppe og ikke på stasjoner, kan gruppene vise fram<br />

svarene sine på denne måten:<br />

1 En og en gruppe gir et svar om gangen. I tur og orden spør du hver gruppe. En elev i<br />

gruppa får si et svar til læreren.<br />

2 Du skriver alle gruppenumrene på tavla. Etter hvert som gruppene gir fra seg et svar,<br />

noterer du svaret på tavla. Varier hvilke gruppe som får begynne først å si ord når en ny<br />

oppsummeringsrunde begynner. Dersom en gruppe gir feil svar eller foreslår et ord som<br />

allerede er sagt, kan de andre gruppene rope: – CHANGE! Den gruppa som roper dette<br />

først, får overta ordet. De må si hva som er feil og hvorfor dette ble feil svar. Gruppa som<br />

hadde feil svar mister et poeng, mens gruppa som fant feilen får poenget.<br />

3 Den gruppa med flest poeng vinner.<br />

Aktivitet 2: Fra ord til bilde (visuell aktivitet)<br />

Lag transparent av kopioriginal 19 og klipp alle ordbildene fra hverandre. Forstørr gjerne<br />

huset noe før du lager transparent av dette. Elevene kan gjerne skrive ordbilder til «gamle»<br />

husord som de husker og ordbankord fra tema Valentines. Da bruker de overheadpenn og<br />

tomme overheadark som de klipper i lapper selv.<br />

Elevene bruker overhead og legger lappene de har på riktig sted i huset.<br />

Når lappene er lagt, kan de lage enkle setninger til bildet enten muntlig eller skriftlig.<br />

Aktivitet 3: Arbeid på <strong>Cappelen</strong>s digitale ressurssider (taktil)<br />

Elevene klikker seg inn på http://stairs.cappelen.no, velger <strong>Stairs</strong> 4 og gjør oppgavene som<br />

ligger på nettet. Her vil de kunne jobbe med nye ord fra <strong>Stairs</strong> 4 og prøve seg på<br />

Nøtteknekkeren. Det vil være lurt å repetere husordene fra <strong>Stairs</strong> 3.<br />

Aktivitet 4: Loop (taktil)<br />

Bruk kopioriginal 20abc, kopier, laminer og klipp ut kortene. På hvert kort står et svar (I have<br />

got…) og et spørsmål. Elevene i gruppa sitter i en ring. De fordeler kortene mellom seg uten å<br />

vite hvilke kort de andre har. En elev begynner, og stiller spørsmålet som står på sitt kort. Den<br />

eleven som har svaret på dette spørsmålet svarer. Deretter leses spørsmålet på dette kortet<br />

opp. Slik fortsetter det til alle har «brukt opp» kortene sine og loopen er gått opp.<br />

Barna kan gjerne stå og bevege seg rundt, så blir aktiviteten kinestetisk. Den eleven med rett<br />

svar, stiller seg opp etter eleven med tilhørende spørsmål. Loopen har gått opp når man står i<br />

en ring.<br />

Aktivitet 5: Gulvspill (kinestetisk)<br />

Du finner fram tøystykket der du skrev sirkler med alfabetet på under <strong>kapittel</strong> 1, leksjon 5.<br />

Legg dette på gulvet. En på gruppa er oppleser. (Bruk lappene fra kopioriginal 19).<br />

Oppleseren trekker en lapp og leser ordbildet høyt. Alle på gruppa må samarbeide om å stave<br />

dette ordet. Dette gjør de ved å plassere en eller flere kroppsdeler hver på de bokstavene som<br />

trengs for å stave ordet. Her må de snakke sammen, samarbeide og fordele hva gruppa bør<br />

gjøre for å løse oppgaven. Når alle bokstavene som trengs er dekket til, skal de stave ordet<br />

ved å si bokstavene i ordbildet på engelsk i riktig rekkefølge. Oppleseren kontrollerer svaret.<br />

Bytt oppleser underveis.<br />

Leksjon 4<br />

Leke «Shout in the circle»


I denne aktiviteten er hensikten å fortelle / snakke om en vanlig dag ved å bruke husordene<br />

samtidig som øver på å bruke verb i vanlig presens (I wake up at…, He / she wakes up at …).<br />

Alle elevene i gruppa står i ring med en trygg elev i midten. Eleven i midten skal fortelle om<br />

en vanlig dag (rutiner om morgenen, hva han / hun gjør på skolen, aktiviteter på<br />

ettermiddagen osv.).<br />

Elevene som står i ring rundt skal gjenta ordbankordene og verbene som øves inn (husk<br />

presens-s i 3. person).<br />

Læreren deltar sammen med elevene i ringen, men gir samtidig kommandoer på hvilken måte<br />

dette skal bli sagt:<br />

– Shout it.<br />

– Whisper it.<br />

– Say it dramaticly as if you are scared.<br />

– Say it happy.<br />

– Say it as you are sad and crying.<br />

– Say it as if you are a ghost and want to scare someone.<br />

– Say it as if you are cold and freezing.<br />

Aktiviteten kan dermed bli slik:<br />

Jørgen, eleven i midten: – I get up at seven o’clock.<br />

Elevene i ringen roper høyt: – He gets up at seven o’clock.<br />

Jørgen: – I go to the bathroom and brush my teeth.<br />

Elevene i ringen hvisker: He goes to the bathroom and brushes his teeth.<br />

Jørgen: – I go into the kitchen and eat my breakfast.<br />

Elevene i ringen sier med skremt stemme: He goes into the kitchen and eats his breakfast.<br />

Slik kan Jørgen fortsette å beskrive hva han gjør en helt vanlig dag fra morgen til kveld. Du<br />

støtter underveis ved å stille spørsmål hvis han ikke kommer på noe å fortelle og bruker<br />

ordbankkort til tema The house, In the classroom, At school og Sparetime for å gi flere ideer<br />

på hva han kan fortelle om.<br />

My Text<strong>book</strong> side 44 og 45 (Step 1)<br />

På introduksjonssidene til «Visit me», leser dere og snakker om hva dere skal lese, skrive og<br />

trene på i dette <strong>kapittel</strong>et. På side 44 står et vers med bildestøtte.<br />

Forberedelse:<br />

Skriv diktet på pc med linjeavstand 1,5 slik at setningene er lette å klippe fra hverandre.<br />

Forstørr et sett til A3 format til bruk under gjennomgang i felles gruppe og noen i A4 format<br />

slik at fire og fire elever i gruppe arbeider med teksten etter felles gjennomgang.<br />

Klipp verselinjene på A3 forstørrelsen fra hverandre og finn fram ordbankkort bed (186), wall<br />

(178), hall (174), picture (187), chairs (115), <strong>book</strong>shelf (191), stairs (196) carpet (185), floor<br />

(197), curtains (190), door (112), budgie (224), spoon (205) og house (168).<br />

My Text<strong>book</strong> side 44 (step 1)<br />

Jigsaw reading til verset «Good night Sam»<br />

Samler gruppa di i ring. Del ut en remse til hver elev. Fordel ordbankkortene utover gulvet.<br />

La en og en elev lese setningen de har på sin lapp og legge den ved riktig ordbankkort.<br />

Når alle lappene er lagt ned på et kort, leser dere i kor teksten rolig sammen, mens en elev<br />

bruker pekestokken og peker på riktig kort / setning.


Deretter går elevene i grupper, fire og fire. De klipper verselinjene fra hverandre og legger<br />

dem sammen igjen. Her er det mulig å sette versene sammen på ulik måte, bare rimparene på<br />

linje 2 og 4 stemmer. Det å få elevene til å bli oppmerksomme på rimparene kan du f.eks.<br />

gjøre ved at du sier et rimord f. eks door og ber elevene finne rimparet (floor). Kanskje dere<br />

kan klappe stavelsene i rimparene før dere tar et nytt. Deretter legger elevene verselinjene sine<br />

på det stedet de vil ha dem og framfører diktene sine til slutt for de andre.<br />

Avslutt med å høre på <strong>Stairs</strong> 4 sin versjon på cd 00, spor 00.<br />

My Text<strong>book</strong> side 46, «Sam’s cats» (step 1) og «Cats» (step 2)<br />

Snakk om bildet på siden. Hvor finner dere de sovende kattene Gjør dette uten at noen rekker<br />

å lese fra teksten mens de kikker. –Where are the cats<br />

Få elevene til å fortelle hvor alle kattene i stua er, og be dem beskrive enda flere mulige<br />

«sovesteder» ved å bruke husord dere kan. Lytt til slutt på cd 00, spor 00, la noen elever lese<br />

høyt for gruppa og oversett begge tekstene til norsk.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1: Elevene leser diktet «Good night Sam» på side 44 og «Sam’s cats» på side 46 i My<br />

Text<strong>book</strong>.<br />

Step 2: Elevene leser diktene «Good night Sam» og «Cats» på side 44 og 46 i My Text<strong>book</strong>.<br />

Skriving:<br />

Step 1: My Work<strong>book</strong> side 40, oppgave 4. I oppgaven står noen enkle setninger som elevene<br />

oversetter til norsk.<br />

Step2: My Work<strong>book</strong> side 40, oppgave 4 og 5. I oppgave 5 skriver elevene navnene på alle i<br />

familien sin i venstre kolonne. Deretter intervjuer de familiemedlemmene etter tur og krysser<br />

av for om de leser bøker om kjærlighet, synger kjærlighetssanger, sender Valentines-hilsener,<br />

er forelsket i noen eller skriver kjærlighetsbrev.<br />

Som en ekstra utfordring kan du be elevene begynne på arbeidet med å lage en liten bok der<br />

de skriver en side om seg selv, en om familien sin, en om rommet sitt, en om huset sitt og<br />

kanskje noe de liker å gjøre. Dette arbeidet kan også legges inn i en portefølje.<br />

Leksjon 5<br />

My Text<strong>book</strong> side 47 (Step 1)<br />

Dialog med parhesten<br />

I par arbeider elevene med dialogen «Where do you live» på side 47 i My Text<strong>book</strong>.<br />

Før parene begynner, lytter dere til Sophie og Mrs Heart på cd 00, spor 00.<br />

Elevene får repetert strukturer de kan og blir kjent med ulike ord for hus folk kan bo i. De ser<br />

også hvordan en kan beskrive hjemmet på en enkel måte og hvordan en formulerer spørsmål<br />

for å finne ut hvor andre bor og hvilke adresse de har. Så leser de teksten i My Text<strong>book</strong>, og<br />

improviserer og bygger ut dialogen slik de selv ønsker å ha den. La elevene velge selv om de<br />

vil sitte eller bevege seg mens de framfører den. De kan også bytte ut navnene med sine egne<br />

navn og adresser. Elevene bytter på med å spille de ulike rollene.<br />

Preposisjonslek<br />

Avslutt leksjonene med å leke en preposisjonslek, se beskrivelse i lærerveiledningen side 00.


Mulig prosjekt<br />

Elevene presenterer opplysningene fra leksa der de intervjuet alle i familien sin.<br />

Opplysningene samles og summeres opp i en tabell på tavla. Deretter kan informasjonene<br />

presenteres i et søyle- eller sektordiagram gjerne ved å bruke datamaskin.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1 og 2: Elevene leser dialogen «Where do you live» på side 47. Oppfordre gjerne<br />

foreldrene til å være med å spille en av rollene.<br />

Skriving:<br />

Step 1 og 2: My Work<strong>book</strong> side 41. Hjemme gjør elevene oppgave 6abc og 7.<br />

De krysser av for den typen bolig og beskrivelser av denne som passer best med deres eget<br />

hjem. I oppgave 7 bruker de opplysningene de krysset av og forteller om hjemmet sitt (guided<br />

writing).<br />

Mulig prosjektarbeid /ekstraoppgave for step 2-elever:<br />

Elevene kan alene, i par eller gruppe presentere hjemmene sine. Da bruker digitalt kamera, tar<br />

bilder av huset, rom de vil fortelle om / presentere og ellers det de måtte ønske å vise fra<br />

hjemstedet sitt. Elevene lager tekster på data om det bildene viser, printer dette ut eller viser<br />

digitalt som PowerPoint på pc ved hjelp av projektor osv.<br />

Leksjon 6<br />

Muntlig samarbeidsoppgave med parhesten<br />

Elevene arbeider i par med å stille hverandre spørsmål for å finne ut hva slags hus parhesten<br />

bor i. De bruker My Work<strong>book</strong> side 41 og stiller spørsmål som f. eks:<br />

– Is your home a … church (alternativer fra 6a-oppgaven)<br />

– Is your home... big (alternativer fra 6b-oppgaven)<br />

– Has it got a … garden (alternativer fra 6c-oppgaven)<br />

Deretter bytter de roller.<br />

My Text<strong>book</strong> side 48 (Step 2)<br />

Sophie presenterer huset sitt. La elevene studere tekst og bilder i My English <strong>book</strong> 15 sek. før<br />

de lukker bøkene sine. Still enkle spørsmål og se hva de husker. Spør slik:<br />

– Does Sophie live in a house or a semi-detached house<br />

– In what street does she live<br />

– Which number is her house<br />

– What colour has the front door<br />

– Where is the mailbox<br />

– What is Sophie doing in the kitchen<br />

– What can you see in Sophie’s bedroom<br />

– How many chairs are there in the dining room<br />

– Which room has plates, forks, knives and spoons<br />

– What are they going to eat<br />

– When is tea-time<br />

– Is there an armchair in the kitchen Etc.


Etter at du har stilt spørsmål åpner dere bøkene igjen og ser nærmere på bildene. Dere sjekker<br />

sammen om elevene svarte riktig på spørsmålene dine. Du kan gjerne stille flere spørsmål,<br />

men nå lar du elevene se i bøkene sine før de svarer.<br />

Fortsett med å la elevene fortelle om sine egne hus eller spesielle rom i huset sitt.<br />

Spør slik:<br />

– Do you live in a house or a flat<br />

– What colour is your house<br />

– Tell me about your bedroom.<br />

– How many windows are there in your house<br />

– Is there a shower in your bathroom Etc.<br />

Avslutt med at du leser teksten til bildene på side 48. Elevene gjentar i talekor etter deg.<br />

Oversett deretter teksten til norsk sammen med elevene. Lytt på cd 00, spor 00 og la elevene<br />

lese teksten høyt i små grupper, to og to eller alene hvis noen ønsker det.<br />

My Text<strong>book</strong> side 49 Sang (step 1)<br />

Syng «Monsters everywhere», My Text<strong>book</strong> side 49, cd 00 spor 00.<br />

Bruk boka og syng sammen med cd-en til dere kan melodien godt.<br />

Bruk gjerne ordbankkortene til rommene og møblene som dere hører om i sangen som støtte.<br />

I lærerveiledningen side 00 finner du enda et vers til sangen. La elevene lære dette også.<br />

Kanskje dere sammen klarer å dikte nye vers<br />

Leksjon 7<br />

Sang<br />

Repeter «Monsters everywhere» fra forrige leksjon.<br />

Innføring av ordklassen preposisjoner<br />

I dette <strong>kapittel</strong>et skal elevene lære mer om preposisjoner og hva denne ordklassen heter på<br />

engelsk (prepositions). Se også «Grammar» i My Text<strong>book</strong> på side 91.<br />

Forberedelse:<br />

På en kassalapprull eller andre typer lapper skriver du ned preposisjonene<br />

(in, on, under, in front of, behind, next to, between).<br />

På en flippover eller på tavla, skriver du først:<br />

Where is the … (La det være plass til å sette inn ordbankkort mellom ordet «the» og<br />

spørsmålstegnet.<br />

… og deretter:<br />

It’s here, … the …. (La det være litt plass mellom «here» og «the» slik at «skiltet» med rett<br />

preposisjon kan festes der med heftemasse.<br />

Finn fram klær, klasseromsutstyr etc. som du ønsker å passere/gjemme på forskjellige steder i<br />

klasserommet og ordbankkort fra <strong>Stairs</strong> Flash cards-boksene som passer til disse tingene.<br />

Plasser / gjem tingene i rommet ved inventar som elevene kan.<br />

Slik gjør du: Legg f.eks. en linjal oppå ei bokhylle. Ta ordbankkortet til ruler (125) og fest det<br />

med heftemasse på riktig sted i spørsmålet som står på tavla.<br />

Setningen med spørsmålet blir da slik:


Where is the (kort 125) ruler Sammen leser dere setningen mens du peker under ordbildene.<br />

En elev kan deretter gjerne komme opp og skrive ruler.<br />

Dere ser dere rundt i rommet, finner linjalen og svarer:<br />

It’s here, on the <strong>book</strong>shelf.<br />

La en elev komme og finne riktig preposisjon, feste denne med heftemasse på rett sted i<br />

svaret, finne <strong>book</strong>shelf (kort 191), feste dette med heftemasse og evt. skrive <strong>book</strong>shelf i<br />

tillegg. Fortsett slik med å bruke / plassere preposisjoner, lese og skrive samtidig som du gir<br />

bildestøtte og viser det fysisk.<br />

My Text<strong>book</strong> side 50 (Step 1)<br />

Grammar Prepositions<br />

Avslutt med å be elevene åpne My Text<strong>book</strong> på side 50. Bruk cd 00, spor 00 og lytt på<br />

replikkene et par ganger. Deretter samarbeider elevene to og to med å lese snakkeboblene på<br />

siden selv.<br />

My Work<strong>book</strong> side 42 (Step 1)<br />

Det å skrive brev hilsener, postkort, skrive dato, fylle ut adresser osv. er noe elevene skal få<br />

erfaring med etter Kunnskapsløftet. Som en introduksjon til dette, skriver elevene diktet<br />

«Postman postman», pent inn i postboksramma i My Work<strong>book</strong> side 42, oppgave 8.<br />

Skriv teksten under på overhead, tavla eller flippover.<br />

Postman, postman<br />

Postman, postman,<br />

Don’t be slow<br />

One – two – three<br />

And go, go, go!<br />

Please read the letter.<br />

Can we guess who you are<br />

Have you got a brother<br />

Have you got a car<br />

Have you got a dog<br />

Let’s all play the game.<br />

Read out the letter<br />

And we’ll guess your name.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1 og 2 Les og oversett til norsk, diktet «Postman, postman» i My Work<strong>book</strong> side 42,<br />

oppgave 8.<br />

Skriving:<br />

Step 1 og 2: My Work<strong>book</strong> side 43 «The monster’s house», oppgave 9. Elevene leser teksten<br />

om hvor de syv monstrene gjemmer seg, tegner og fargelegger dem på riktig sted i kjøkkenet.<br />

Som en ekstra oppgave, kan elevene gjerne tegne inn flere monstre, bruke skrivemønsteret og<br />

skrive hvor disse monstrene har gjemt seg.<br />

Leksjon 8<br />

Rebus


Tegn disse to bilderebusene på tavla og løs dem i fellesskap. Si: – Can you read this<br />

(tegning av et øye) U (tegning av et øye) U 2<br />

I love you!<br />

I love you, too!)<br />

Snakk om ordparene som uttales likt, men skrives ulikt.(I – eye, The letter U – you og two –<br />

too). Finn disse lydene i alfabetet på side 93 i My Text<strong>book</strong> og studer lydskriftsymbolene til<br />

disse bokstavene.<br />

Sang<br />

Lær og syng «Da doo ron ron», Se lærerveiledningen side 00. Melodi med tekst og playback<br />

på cd 00 spor 00.<br />

My Text<strong>book</strong> side 51 (Step 1)<br />

Brev<br />

Les «The letter» først høyt flere ganger, deretter lytter til cd 00, spor 00.<br />

Så kan gjerne noen av elevene lese.<br />

I par eller grupper svarer elevene enten muntlig eller skriftlig på disse spørsmålene som du<br />

skriver opp på tavla:<br />

– What’s Sophie’s address<br />

– Who sent the letter<br />

– When did he send it<br />

– Why did he send it<br />

– Has he sent something else<br />

– What is Sam doing<br />

– When is he coming home<br />

My Text<strong>book</strong> side 52 og 53 (step 2)<br />

Fortelling «The package»<br />

Lytt til teksten på cd 00, spor 00 samtidig som elevene følger med i bøkene sine.<br />

Her får dere høre om hvordan det går når postmannen kommer med bursdagspakka og brevet<br />

til Sophie. Snakk sammen om innholdet i teksten og forsøk å visualisere hvordan postmannen<br />

slet da han forsøkte å levere pakken i postkassa.<br />

My Work<strong>book</strong> side 44 (Step 1)<br />

Skrive brev og postkort med hilsener på, er gode modeller som guided writing, da teksten<br />

følger et fast mønster. Det å skrive postkort gir også rom for kreativitet i forbindelse med<br />

parallellskriving. Du setter opp en mal å tavla for å fortelle hvem kortet / brevet er til, hvor<br />

han / hun bor, hvem det er fra, hvor du er når du skriver kortet og dato.<br />

Enkle brev kan også elevene skrive etter mønster fra deg. De kan skrive for hånd eller på pc.<br />

Mottakeren kan enten være en som elevene kjenner, en kjendis, eller en av hovedpersonene i<br />

en bok, fortelling eller et eventyr dere har lest og arbeidet med tidligere.<br />

Dere bruker «malen» i My Work<strong>book</strong> side 44 og fyller ut brevet i oppgave 10a slik det skal<br />

være og dikter opp en hilsen eller beskjed.<br />

I oppgave 10b kan elever som arbeider med Step 2 skrive sitt eget brev, bruk gjerne pc.<br />

Homework<br />

Lesing:


Step 1, Les «The letter» i My Text<strong>book</strong> side 51. Øv godt og les høyt for noen hjemme.<br />

Step 2, Les «The package» i My Text<strong>book</strong> side 52 og 53. Øv godt og les høyt for noen<br />

hjemme.<br />

Skriving:<br />

Step 1: Elevene i gruppa di vil på vegne av Sophie takke Sam for bursdagsgaven og brevet<br />

som han sendte og samtidig invitere han i selskap. De fyller ut postkortet med innbydelsen i<br />

oppgave 11a, My Work<strong>book</strong> side 45.<br />

Step 2: Elevene gjør 11a og / eller 11b ved at de lagre egne postkort / takkekort der de evt.<br />

takker for bursdag- eller julegaver.<br />

Innbydelser og ulike takkekort med hilsener på er også gode modeller for guided writing, da<br />

teksten følger et fast mønster. Skriftlige aktiviteter som er knyttet til det å lage egne kort er<br />

både kreativt (brette, klippe, dekorere og lage kort ved hjelp av ulike materialer),<br />

engasjerende, personlig og hyggelig. Skrive kort er også et eksempel på parallellskriving<br />

(elevene bruker en modelltekst og erstatter enkelte av ordene med sine egne).<br />

Se mer om dette i lærerveiledningen generell del side 00. Dersom du er i England eller et<br />

annet engelskspråklig land, kan det være nyttig om du kjøper med deg forskjellige kort hjem<br />

(Halloween, Valentine, Christmas, Easter, Thanksgiving, Mother’s day, Get well-cards osv.).<br />

Det å lage / skrive kort som dette kan du gjøre med elevene fra de er ganske små.<br />

Leksjon 9<br />

Sang<br />

Repeter sangen «Da doo ron ron», Se lærerveiledningen side 00. Melodi med tekst og<br />

playback på cd 00 spor 00.<br />

Introduksjon til Valentine’s Day<br />

Fortell om tradisjonen og historikken rundt feiringen av Valentine’s Day. Se fakta for læreren<br />

side 00. For å gjøre litt ekstra ut av dette og samtidig fokusere på vennskap, kan du kanskje i<br />

denne perioden introdusere øvelsen «Hemmelig venn». Skriv navnene på alle i gruppa di og la<br />

dem trekke hver sin hemmelige venn. Oppfordre dem til å være ekstra hyggelige, gi / komme<br />

med små oppmuntringer og rosende ord eller skrive små hilsener, helst på engelsk i ei hel uke<br />

etc. Nå uka er over skal de hemmelige vennene avsløres. Elevene kan gjette hvem de tror har<br />

vært deres hemmelige venn før det bli fortalt.<br />

My Text<strong>book</strong> side 54 (step 1)<br />

«Valentine rhymes»<br />

Lytt til versene på cd 00, spor 00. Les tekstene, tenk på intonasjon og uttale. Snakk om<br />

innholdet og forklar eventuelle ordspill som elevene ikke forstår. Velg et av versene som du<br />

skriver opp på tavla. Puss ut et ord, si verset og pek på plassen der dette ordet sto. Fjern et nytt<br />

og fortsett på samme måte til tavla er nesten tom.<br />

My Text<strong>book</strong> side 55 (step 2)<br />

Sang<br />

Bruk cd 00, spor 00 og syng sangen «Best friends» flere ganger.


Sanglek<br />

Lær og lek sangleken «I sent a letter to my love», se tekst og beskrivelse i lærerveiledningen<br />

side 00. Sangen er på cd 00, spor 00.<br />

Homework<br />

Lesing:<br />

Step 1, Les «Valentine rhymes» My Text<strong>book</strong> side 54. Øv godt og les høyt for noen hjemme.<br />

Step 2, Les «Valentine rhymes» My Text<strong>book</strong> side 54 og teksten til sangen «Best friends» på<br />

side 55. Øv godt og les høyt for noen hjemme.<br />

Skriving:<br />

Step 1. Elevene gjør oppgave 12 i My Work<strong>book</strong> på side 46. De lager sin egen regle ved å<br />

sette inn egne ord eller bruker noen av hjelpeordene som står i parentes. De som syns dette er<br />

vanskelig kan også herme etter verset i My Text<strong>book</strong> side 54.<br />

Step 2. Elevene gjør oppgave 12 og 13 i My Work<strong>book</strong> på side 46. I oppgave 13 vil elevene<br />

finne igjen teksten fra et av versene og refrenget i sangen «Best friends» i My Text<strong>book</strong> på<br />

side 55. De fyller inn ordene som mangler og tegner til sangen under.<br />

Leksjon 10<br />

Mengdeord (articles)<br />

(Dette kun til informasjon for lærer. For fjerdetrinnselever er dette for vanskelig stoff).<br />

En, ei og et heter a på engelsk dersom det neste ordet begynner på en konsonantlyd. Det heter<br />

an når det neste ordet begynner på en vokallyd.<br />

Eksempel:<br />

A girl (ei jente) (Bokstaven «g» strekes under)<br />

An apple (et eple) (Bokstaven «a» strekes under)<br />

An hour (en time) (Bokstavene «ho» strekes under)<br />

De engelske vokalene er: a, e, i, o og u (y). Vær oppmerksom på vokalen U. Denne bokstaven<br />

kan uttales med både vokal- og konsonantlyd. Eksempel: a uniform og an umbrella.<br />

Bokstaven Y uttales som regel «j» i begynnelsen av et ord, men den har vokallyd når den<br />

kommer inni eller i slutten av ordet som f.eks. «sky» og «why».<br />

Når vi skal snakke om en bestemt ting, jente eller gutt, setter vi the foran substantivet.<br />

Vi sier: The girl (skriv the som lydskrift etterpå og understrek bokstaven g) når det neste ordet<br />

begynner på en konsonantlyd. Vi sier: The apple (skriv the som lydskrift etterpå og<br />

understrek bokstaven a) når det neste ordet begynner på en vokallyd.<br />

Repetisjon av alfabetet<br />

Syng en av alfabetsangene fra <strong>Stairs</strong> 3, eller repeter alfabetet ved å lære elevene denne<br />

alfabet-chanten. Bruk gjerne alfabetet på side 93 i My Text<strong>book</strong> til dette og «les» de fonetiske<br />

tegnene samtidig som dere sier/synger lydene alfabetet.<br />

The alphabet cheer<br />

Give me an A! A!<br />

Give me a B! B!<br />

Give me an ABcdEFG! ABcdEFG!<br />

Give me an H! H!


Give me an I! I!<br />

Give me an HIJKLMNOP! HIJKLMNOP!<br />

Give me a Q! Q!<br />

Give me an R! R!<br />

Give me QRSTUVW! QRSTUVW!<br />

Give me a Y! Y!<br />

Give me a Z! Z!<br />

So tell me now what I think we got «The<br />

did you get<br />

Alphabet!<br />

Kilde: JazzChants for children av Carolyn Graham<br />

Her deler du gruppa di i to og lar den ene gruppa komme med «oppfordringen», mens den<br />

andre gruppa gjentar og svarer. Bytt roller. Du kan også la elevene jobbe i par med det lille<br />

verset eller heiaropet.<br />

Bevisstgjøring rundt vokaler og konsonanter / Introduksjon av a og an<br />

Repeter forskjellen på vokaler og konsonanter sammen med elevene. Du kan for eksempel<br />

skrive alfabetet på tavla der konsonantene er blå og vokalene røde eller finne fram materiellet<br />

fra <strong>Stairs</strong> 3 (aktiviteten «Hoppe bokstaver» side 161 i lærerveiledningen). Spør om elevene<br />

husker forskjellen. Gi dem hint som for eksempel å synge på vokalene. (Syng gjerne «Tre små<br />

kinesere» der vokalene byttes ut).<br />

Finn fram ordbankkort fra ordbankboksene med enkle ord som vil være lette å bruke når dere<br />

sammen skal lytte ut om ordet begynner på en vokal- eller konsonantlyd (f.eks. apple (18),<br />

banana (16), oransje (19), plum (22) angel (48), crib (53) eye (59) face (70) og ear (61).<br />

Del tavla i to med en loddrett strek. Skriv «A» over den ene delen og «AN» over den andre.<br />

Ha heftemasse klar, slik at du kan feste ordbankkortene på tavla under riktig overskrift.<br />

Hold fram et ordbankkort, f. eks apple (18).<br />

Spør elevene: – What is this word Elevene sier «apple.» Skriv ordbildet APPLE på tavla,<br />

(ikke inni skjemaet du har laget, men et annet sted der det er plass). What is the first sound<br />

Ring rundt den første lyden i ordbildet «APPLE» Pek på lyden i ringen. How do we say it<br />

Dere blir enig om hvordan vi uttaler den første lyden (sett inn lydskrift av denne lyden)<br />

Er denne lyden en vokallyd eller konsonantlyd Bruk faktastoffet over og forklar hvordan vi<br />

bruker A / AN.<br />

Dere blir deretter enige om hvilken kolonne ordbankkortet skal plasseres i. Gjør på samme<br />

måte med alle ordbankkortene du har funnet fram. Forsøk å skape dialoger og få elevene til å<br />

begrunne (på norsk) hvorfor kortet skal plasseres under «A» eller «AN».<br />

Det er viktig at du benevner, bekrefter og gjentar det elevene svarer og at du hele tiden har<br />

fokus på tydelig uttale av førstelyden og bruker a/an riktig samtidig som du fokuserer på<br />

regelen. Forstørr gjerne opp de to illustrasjonene av Sam og Sophie og heng dem opp på tavla<br />

også.<br />

My Work<strong>book</strong> side 47 (step 1 og step 2)<br />

Elevene bruker regelen i ramma øverst på side 47 og, vurderer om ordbankordene begynner<br />

på vokal- eller konsonantlyd.<br />

Oppgave 14 (Step 1). Elevene ringer rundt førstlyd i alle ord, vurderer om dette er<br />

konsonantlyd eller vokallyd og setter a / an foran ordbildet.<br />

Oppgave 15 (Step 2). Elevene ser på tegningene, skriver ordbilder og bruker a / an riktig.


Sanglek<br />

Dere synger og repeterer sangleken «I sent a letter to my love», se tekst og beskrivelse i<br />

lærerveiledningen side 00, cd 00 spor 00.<br />

Homework<br />

Leseforståelse:<br />

Step 1: My Work<strong>book</strong> side 50. I oppgave 18 skal elevene lese beskrivelsene og tegne det som<br />

passer i rammene. I oppgave 19 leser elevene utsagnene og krysser av for sant eller usant.<br />

Step 2: Elevene gjør side 50 og/eller oppgave 16 «Who lives here» og 17ab «Work with<br />

words» i My Work<strong>book</strong> på side 48 og 49. Elevene leser teksten i som står øverst på side 48. I<br />

rammen under vil de finne bildestøtte til innholdet i teksten. Deretter skal de resonnere seg<br />

fram hvor Sue, Pat, Peter og Bill bor og skrive navnene deres under rett hus på side 49.<br />

Deretter tegner de inn detaljene som også hører til husene.<br />

Fasit til oppgaven på side 50 er:<br />

Hus nummer 1: Pat’s house med tegning av en stor garasje og ei papegøye.<br />

Hus nummer 2: Peter’s house med tegning av et rundt vindu og ei postkasse.<br />

Hus nummer 3: Sue’s house med tegning av et stort vindu og to epletrær.<br />

Hus nummer 4: Bill’s house med tegning av en hage og en valp.<br />

Øve til språksjekk / gloseprøve:<br />

Gloseprøven kommer samtidig med språksjekken. Forbered gloseprøve på ordbankord fra<br />

begge temaene i <strong>kapittel</strong>et. Bruk et A4 ark og skriv de ordbildene du vil at elevene skal trene<br />

på fra de to under hverandre på høyre side. Velg om elevene får de norske ordene og skal<br />

skrive på engelsk eller oversette engelske ord til norsk. Øvearkene kan være ulike innad i<br />

gruppa slik at alle vil kunne mestre det de får. Lag deretter en loddrett strek etter der ordene<br />

står for å markere ei brettelinje.<br />

Hjemme skal elevene skrive nedover på arket rett etter brettelinja. Så bruker de My picture<br />

dictionary og kontrollerer ordbildene sine. Deretter bretter de arket en gang som et trekkspill<br />

slik at ordet de akkurat skrev ikke syns, før de skriver det en gang til. Fortsett slik med å<br />

skrive, kontrollere og brette til arket er fullt. Elevene har jobbet mye med og skal kunne<br />

ordbankordene godt. Du bør allikevel gi dem i lekse å øve på glosene. De elevene som skal ha<br />

Step 1 testen bør bare øve noen få gloser. De kan få i lekse å øve på de glosene som kommer i<br />

språksjekken. (Picture, table, stamp, friend, letter, curtains, fridge, floor, envelope). Step 2<br />

elevene kan øve på alle ordbankordene til The house og Valentines.<br />

Leksjon 11<br />

Språksjekk Visit me – test<br />

Språksjekken er inndelt i to nivåer. 21a er for elever som jobber med Step 1 og 21b for elever<br />

som vil mestre Step 2.<br />

I dette <strong>kapittel</strong>et har elevene ikke hatt gloseprøve. Den kommer i språksjekken, som første<br />

oppgave. I oppgave 2 skal elevene som arbeider med Step 1 oversette noen setninger fra<br />

engelsk til norsk. De som arbeider med Step 2 oversetter setninger fra norsk til engelsk. Dette<br />

er strukturer og fraser dere har jobber mye med i dette <strong>kapittel</strong>et. I oppgave 3 skal elevene<br />

vise om de husker regelen for når vi bruker a / an. Elevene som arbeider med Step 1 setter<br />

ring rundt første lyd og skriver a / an på skrivelinja foran ordet, mens de som arbeider med<br />

Step 2 skriver a / an inn i noen enkle setninger.


Terningspill med parhesten<br />

Forberedelse: Finn fram en terning til hvert par. Bruk Kopioriginal 22 og kopier opp ett<br />

eksemplar til hver elev. Etter at elevene er ferdige med språksjekken spiller de dette spillet.<br />

Parene kaster terning annenhver gang. Det ordet som terningkastet ga, fyller elevene inn i<br />

teksten nederst på arket.<br />

My Work<strong>book</strong> side 51 (step 1 og 2)<br />

Elevene fortsetter med oppgave 20 (step 1) og 21 (step 2). De fyller inn ord under riktig<br />

ordklasse i skjemaet og lager setninger der bruker noen av ordbildene fra skjemaet.<br />

Sang / hoppetauregle<br />

Avslutt <strong>kapittel</strong>et med å repetere sangen «Best friends», og lær hoppetauregla «Jump count<br />

and spell», cd 00, spor 00. Hør på regla, gjerne flere ganger slik at dere lærer teksten. Repeter<br />

gjerne sangen i musikktimene og bruk hoppetauregla i gymtimene.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!