Forskningsdagene 2009 - Lenvik kommune

lenvik.kommune.no

Forskningsdagene 2009 - Lenvik kommune

18. – 27. september 2009

Informasjon om

Forskningsdagene 2009

i Midt-Troms

kunsten

å overleve

ana Langlois/Shutterstock. Form: jnd

www.forskningsdagene.no

En landsdekkende festival ledet av Norges forskningsråd


Forskningsdagene 2009

Forskningsdagene gjennomføres over

hele landet etter initiativ fra Norges

Forskningsråd. Forskningsdagene i

Midt-Troms har nå i 7 år på rad vært

en suksess. Vi har alle årene hatt meget

godt besøkte arrangementer, og i fjor

var det opp mot 4000 deltakere fordelt

på over 40 arrangementer. Arrangementene

våre er veldig godt besøkt sett

i forhold til alle de andre store og små

Forskningsdagsarrangementer både i og

utenfor Universitetsbyene i Norge. Det

har vi alle grunn til å være stolt av.

Hva er hensikten med

Forskningsdagene

Forskningsdagene har til hensikt å få

folk flest interessert i og nysgjerrig på

forskning og forskningsresultater. Temaet

for forskningsdagene i år er bærekraft

og evolusjon, og med deltema markering

av Hamsunjubileet. Bakgrunnen for

valg av det nasjonale tema er at det er

200 år siden Darwin sin fødsel og 150

år siden han gav ut sin stadig aktuelle

”Artenes Opprinnelse”. I tillegg er det

i år Astronomi-år som markerer at det

er 400 år siden Galileo Galilei oppdaget

at jorden ikke lå i sentrum av verdensrommet,

dette endret hvordan man så

på menneskets plass i universet.

Årets programhefte viser om en god

miks mellom store arrangementer som

gjentas årlig, og mindre arrangementer

som har stor lokal interesse.

I vår region er det Midt-Troms regionråd

som er prosjekteier for forskningsdagene,

mens Senja Næringshage og

Næringshagen i Målselv har ansvaret

for planlegging og gjennomføring. Uten

aktive støttespillere innefor både privat

og offentlig sektor i Midt-Troms hadde

vi imidlertid ikke lyktes, og vi skylder

en stor takk til alle de lokale arrangører

som er med på å gjøre forskningsdagene

til en suksess.

Vi ønsker alle arrangører under årets

forskningsdager lykke til, og samtidig vil

vi takke alle våre bidragsytere. Spesielt

vil vi rette en takk til vår viktigste samarbeidspartner

– Troms fylkeskommune

ved Næringsetaten, for økonomisk

støtte til arrangementet. I tillegg vil vi

takke alle våre støttespillere som bidrar

med annonser i årets programblad.

Tusen takk!

Velkommen til Forskningsdagene i

Midt-Troms 2009!

Gro Elise Lamark Kjell Furu

Daglig leder

Daglig leder

Senja Næringshage Næringshagen i Målselv

Linda Mari Ødegård

Prosjektleder

Senja Næringshage

Lenvik kommune deltar i Forskningsdagene 2009

Lenvik kommune deltar aktivt i Forsknings- og

utviklingsarbeider i kommunal og regional regi

www.lenvik.kommune.no

tlf.: 77 87 10 00

2


Hilsen til forskningsdagene 2009 i Midt-Troms

Vær med

å flytte grenser

Av regionrådsleder Rolf Espenes

Regionrådet for de åtte kommunene

i Midt-Troms ønsker

med dette velkommen

til Forskningsdagene 2009.

Programmet du har i handa inviterer

til mange interessante

arrangementer og tilbud.

Forskningsdagene er et stort dugnadsarbeid.

Ildsjeler i lokalsamfunnene, kommunene,

bedriftene og i utdannings- og

forskningsmiljøene tar et tak for å

fremme kunnskap, lage spennende

arrangementer, og møteplasser.

Jeg vil utfordre hver enkelt til å bli med

på arrangementene, lære noe nytt, ta del

i forskningen fra eget ståsted. Ta med

deg barna, vær nysgjerrig, benytt anledningen

til å oppsøke andre miljø enn det

du opplever i til daglig!

Hvilken sammenheng har Forskningsdagene

med det vi ellers er opptatt av i

Midt-Troms Gjennom flere år har vi

fra regionen vår fylt utdanningsstedene

over hele landet med ungdom på søking

etter utdanning og kunnskap. Mange reiser

ut, og for få finner vegen tilbake til

lokalsamfunnene våre. Denne utviklinga

må vi snu. Vi trenger kunnskap og større

mangfold, enten det gjelder rekruttering

til næringslivet eller privat og offentlig

tjenesteyting. Vi må være med i kampen

for bolyst, attraktive jobber og tilrettelegging

for gode lokalsamfunn.

Midt-Troms regionråd har gjennom

ulike samarbeidstiltak satt læring og

kunnskapsbygging på alle nivå på dagsorden.

Tiltakene favner fra barnehage,

grunnskolen, videregående opplæring til

utdanning og forskningsarbeid på høgskole-

og universitetsnivå.

Kunnskap vokser og gror når det blir lagt

godt til rette for det. Forskningsdagene

er én viktig arena for kunnskapsvekst og

læring. Vi trenger alle en bevisstgjøring

om at det er nødvendig å arbeide for å ta

vare på mulighetene våre.

I Midt-Troms satser vi på forskningsdagene,

og har tro på at grenser kan

flyttes.

Jeg ønsker alle forskere, små og store

lykke til. Jeg ønsker publikum velkommen

til årets forskningsdager.

Oddvar Bjørnsen

Bardu

Jan-Harald Jansen

Berg

Rolf Espenes

Dyrøy

Martin Ness

Lenvik

Viggo Fossum

Målselv

Knut Olsen

Sørreisa

Fred Flakstad

Torsken

Odd A. Andreassen

Tranøy

www.forskningsdagene.no

3


Finn fram til arrangementene

Onsdag 16. september

Berg

Kl 0915 Senjahopen

Åpning av Forskningsdagene 2009......side 7

Berg

Kl 0915 Senjahopen

Fiskeridag med skolene i sentrum ...... side 7

Torsdag 17. september

Dyrøy

Kl 1900 Nordavindshagen

Kulturminner i hverdagen

- hva har vi i Dyrøy ............................side 9

Fredag 18. september

Lenvik

Kl 0900 -1430 Finnfjordbotn vgs

Vær og klima ........................................side 9

Lørdag 19. september

Tranøy

Kl 1130 - 1430 Bygdehuset Solvang,

Lekangsund

Elgen på Senja - mer enn elg i solnedgang

Marknad med foredrag og aktiviteter side 10

Lenvik og Målselv

Kl 1300 Finnsnes hotell

Lørdagsuniversitet ............................ side 10

Mandag 21. september

Bardu

Kl 0930 Bardu kommunehus

En kul tur i natur ...............................side 12

Bardu

Kl 1930 Bardu kommunehus

Fra Rokkamborre til Rivetind ...........side 12

Lenvik

Kl 1000-1500, Folkeuniversitetet Finnsnes

Åpen dag ...........................................side 12

Sørreisa

Kl 1000 Sørreisa kulturhus

Hamsuns Viktoria..............................side 13

Dyrøy

Kl 1230 Nordavindshagen

Hamsuns Viktoria..............................side 13

Lenvik

Kl 1800 Senja Næringshage

Etablererkveld.....................................side 13

Tirsdag 22. september

Målselv

Kl 1800- 2000 Næringshagen i Målselv

Etablererkveld ....................................side 14

Lenvik

Kl 0900 - 1500 Pedagogisk senter

Eksperimentér mer 1 .........................side 14

Lenvik

Kl 1800 Finnsnes kulturhus

Næringslivsdagen 2009 ......................side 15

Bardu

Kl 1900 Bardu kommunehus

Hamsun og de sterke kvinnene..........side 17

Sørreisa

Kl 1900 Sørreisa kulturhus

Rypeforvaltning .................................side 17

Onsdag 23. september

Sørreisa

Kl 1000 Sørreisa kulturhus og kokkeskolen

Markens grøde ...................................side 18

4

Berg

Kl 1800-2100 Breidablikk samfunnshus

Skolen som motor i utviklinga av et livskraftig

og framtidsretta samfunn.............side 19

Lenvik

Kl 0900-1700 Finnsnes hotell

Skal, skal ikke, avklaringskurs ........... side 19

Lenvik

Kl 1000 og kl 1230 Finnfjordbotn vgs

Hamsuns Viktoria..............................side 20

Målselv

Kl 1000 -1200 Bardufoss vgs

Energi - bare dyrt, eller også muligheter.....

side 20

Torsdag 24. september

Sørreisa

Kl 0900-1400 Kokkeskolen

De gode fiskerettene........................ side 21

Lenvik

Kl 1000-1500 Finnsnes hotell

Elevens vei fra skole til arbeidsliv......side 21

Lenvik

Kl 1900 AMFI Senter

Barnebyen unplugged ...................... side 23

Målselv

Kl 1000-1400 Næringshagen i Målselv

Reiseliv i vekst................................. side 23

Bibliotekene i Midt-Troms

Forskerkonkurransen........................ side 23

Dyrøy

Kl 1200 Nordavindshagen

Fårikålfestival...............

side 24

Fredag 25. september

Målselv

Kl 0930 Istindportalen

Hamsuns Viktoria........

side 26

Bardu

Kl 1200

Kommunestyresalen

Hamsuns Viktoria

side 26

Målselv

Kl 2000 Bakkehaug

skole

Vandring under nordlyset

.................side 26

Torsken

Kl 1000-1430 Wilsgård

Laks AS

Fiskeri, havbruk og

miljø.................side 27

Dyrøy

Fårikålfestival...side 27

Lørdag 26. september

Lenvik

Kl 1300 Finnsnes hotell

Lørdagsuniversitet........

side 28

Berg

Kveldstid Hamn i Senja

Ut i mørna........ side 28

Lenvik

Kl 1200 Finnsnes kulturhus

Hamsuns Viktoria..............................side 29

Lenvik

Kl 1100-1500 Finnsnes torg

Foskningstorget .................................side 29

Dyrøy

Fårikålfestival......................................side 29

Søndag 27. september

Torsken og Berg

Kl 0900-1700 Yttersida

Hva gjorde havet og isen med yttersida av

Senja..................................................side 30

Dyrøy

Fårikålfestival......................................side 30

Lørdag 3. oktober

Berg

Kl 1000-1700 Mefjordvær samfunnshus

FrivillighetsVerksted...........................side 31

Berg

Kl 1800 Mefjordvær samfunnshus

Kjøssefestival.......................................side 31

Søndag 4. oktober

Berg

Kl 1200 Mefjordvær

Kjøssefestival.......................................side 31

www.forskningsdagene.no

Dans


Velkommen

til landets

beste kommune

å bo i

Bardu kommune

ønsker lykke til med

Forskningsdagene 2009!

Med hilsen

Oddvar Bjørnsen

ordfører

Dyrøy kommune

den lærende kommune

En kommune som vil, kan og tør!

Vi satser: Sammen skal vi skape vekst!

Bardu

www.bardu.kommune.no

www.dyroy.kommune.no

77 18 92 00

9311 Brøstadbotn

Har du den gode ideen

Har kanskje vi nøkkelen!

Bruk oss når det gjelder næringsutvikling.

Sørreisa kommune

Utvikling og nyskaping

for optimisme og framtidstro

Den beste bokommunen

Stort potensial bl.a.

innen fiskeri, havbruk og reiseliv

Torsken kommune

www.torsken.kommune.no

77 87 30 00

9380 Gryllefjord

Vi skaper fremtidens bygdesamfunn

Torsken - mer enn god fisk

ÅPENHET FELLESSKAP KVALITET

Torsken

kommune

Sørreisa kommune


Forskningsdagene i bibliotekene

Folkebibliotekene i Midt-Troms

Mye å velge i

Forskerkonkurransen

Folkebibliotekene i Midt Troms

arrangerer tradisjonen tro forskerkonkurranse

for barn i aldersgruppen

6-13 år. Her kan barna selv få prøve

seg som forskere! Folkebibliotekene har

laget oppgaver tilpasset barnas alder, og

det blir trekning om premier i de ulike

aldersgruppene. Forskerkonkurransen

arrangeres torsdag 24. september i alle

bibliotekene.

Jubileum og festival

I tillegg vil folkebibliotekene markere at

det i år er 150 år siden Knut Hamsun ble

født, med utstillinger og arrangement.

Dyrøy folkebibliotek arrangerer fårikålfestival

med verksted og utstilling.

Galeiosokop

Målselv folkebibliotek, Istindportalen,

får besøk fra Vitensenteret i Tromsø

mandag 21. september. De vil ha et

undervisningsopplegg med galileoskop.

Galileoskopet er utviklet i USA og er

et viktig redskap i å engasjere barn og

unge.

Hva gjør de nå

Sørreisa folkebibliotek samarbeider med

sentralskolen og viser en utstilling med

temaet ”hva gjør de nå”, en presentasjon

av utflytta Sørreisa ungdom.

Mandag 21.september:

Stjernehimmel.

Vitensenteret i samarbeid med Målselv

bibliotek

Målgruppe: 1-4 klasse.

Sted: Blackboks Istindportalen.

Galileoskop.

Vitensenteret i samarbeid med Målselv

bibliotek

Målgruppe: 5-7 klasse.

Sted: Blackboks Istindportalen.

Torsdag 24.september:

Forskerkonkurransen

Målgruppe: 1-7 klasse.

Sted: Bibliotekene

Nordavindshagen torsdag 17. september kl 1900:

Åpent møte

Kulturminner i hverdagen

- hva har vi i Dyrøy

Lysbildeforedrag. Kleppmelk.

Arr.: Dyrøy historielag.

Folkebibliotekene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv,

Sørreisa, Torsken og Tranøy ønsker store og små vel møtt til

spennende arrangement og utstillinger i september!

Alle arrangementene skjer innefor folkebibliotekenes åpningstider.

Du finner mer informasjon på nettet under

www.midttromsbibliotekene.no

Ta med barna

på en varm og deilig

høstferie

på Polarbadet!

Vi har åpent:

Vi takker for sommeren som gikk,

og holder nå åpent i helger på forespørsel

for kurs og konferanser,

blåturer (populært hos oss), julebord etc.

Følg også med på våre hjemmesider

www.skarvesteinenkafe.com

Mandag 19.30-21.30 Damebading

Tirsdag 16.00-19.30

Onsdag 16.00-19.30

Torsdag 10.00-11.30 Pensjonistbading

19.30-21.30 Voksenaften (18 år)

Fredag 10.00-12.30

16.00-19.30

Lørdag 11.00-16.30

Søndag 11.00-16.30

Velkommen til lek,

trim og moro

for hele familien!

Ring gjerne Elisabeth for en prat

6

Tlf.: 995 03 518 /77 84 88 81

Skarvesteinen på Husøy

www.forskningsdagene.no


Senjahopen kl 0900-0920

Åpning av forskningsdagene i Midt-Troms

på vegne av Midt-Troms regionråd, Jan Harald Jansen, ordfører Berg kommune

Senjahopen kl 0920

Onsdag 16. september

Fiskeridag

med skolene i sentrum

Program

0915

G.O. Sars til kai i Senjahopen – besøk

om bord – Berg skole blir vertskap for

skolene på Yttersida som vi har invitert.

1400

Ungdomshuset i Senjahopen

Kveldsmøte med forskeren Margrete

- åpent for alle

Over: Forskningsskipet G.O. Sars i åpent hav. Foto: Kjartan Mæstad

Innfelt.: Forsker Margrethe Esaiassen. Foto: Frank Gregersen, Nofima

NERGÅRD PÅ SENJA

Gryllefjord Fryseri AS

Gryllefjord - Senjahopen - Grunnfarnes - Fjordgård - Steinfjord

Nergård Sild AS

Nergård Reker AS

Arvid Nergård Fiskeforretning AS

Senja Canning AS

Arrangør:

Opplæringskontoret for

fiskerifagene i Troms

Målgruppe:

Skoler og barnehager, alle interesserte

Kontakt:

Hugo Reiertsen

Mob: 970 67 018

www.okfisktroms.no

Fiskeridagen i Senjahopen får i år

storbesøk! Norges største forskningsskip,

G.O.Sars, vil ligge til kai

med muligheter for besøk og omvisning.

Vi får også besøk av Margrethe

Esaiassen,førsteamanuensis ved

Fakultet for biovitenskap, fiskeri

og økonomi ved Universitetet i

Tromsø. Margrethe er opprinnelig

fra Mefjordvær og vil formidle sin

historie fra utdanning til en forskers

hverdag. Hun møter elever fra hele

Senja som er inviterte til å komme

med spørsmål både om utdanningsforløp,

arbeidsmuligheter og karriere

innen forskningen også med lokale

muligheter. Foredrag er også åpent

for andre interesserte.

www.forskningsdagene.no

7


historie • kultur • havbruk • fiskeri

industri • landbruk

TROMS – GRÜNDERFYLKE NR 1

natur og kultur

gir oss næring

Troms fylkeskommune satser på nyskaping og utvikling

innenfor marin bioteknologi, kald klima teknologi, miljø,

informasjons- og kommunikasjons teknologi, satellittovervåkning

og romfart, akvakultur, transport og logistikk, olje

og gass.

Nyskaping og næringsutvikling er sentralt satsingsområde

for Troms fylkeskommune – vi ønsker å være en god

tilrettelegger og medspiller i utviklingen i nordområdene.

Postboks 6600, 9296 Tromsø

Tlf: 77 78 80 00

e-post: postmottak@tromsfylke.no

Tranøy

www.tranoy.kommune.no

77 87 40 00

9304 Vangsvik

Berg

Utviklingskommunen

med nye aktiviteter på gang

innen videreforedling

av fiskeprodukter og biprodukter,

ny grafittgruve og

økende aktivitet i reiselivet.

www.berg.kommune.no

Studiesenteret

Finnsnes as

• motor, megler og møteplass

for høgere utdanning i regionen Midt-Troms

• tilbyr markedstilpassede studier for

næringslivet, lokalsamfunnet og organisasjoner

• samarbeider med høgskolene i landsdelen og

Universitetet i Tromsø

Kontakt oss!

Studiesenteret Finnsnes as

Skolegata 4

9300 Finnsnes

www.stud-fin.no

post@stud-fin.no

tlf 77 84 02 50

Kunnskap er lett å bære

8

www.forskningsdagene.no


Fredag 18. september

Finnfjordbotn vidaregåande skole kl 09:00 - 14:30

Vær og klima -

Foranderlige systemer

Vær og klima er viktige temaer som opptar de fleste. Gjennom

media, som gir oss situasjonen andre steder i verden nesten i

samme øyeblikk som noe skjer, følger vi med på det som klimaet

- og ikke minst været - betyr for menneskers hverdag, og vi stiller

mange spørsmål. Hvordan blir været Bedre eller verre Blir

det varmere - eller kanskje kaldere Får vi mer nedbør - eller

mindre

Program

Finnfjordbotn vg. skole

08:00 - 09:00:

Undervisninga starter kl. 08:00 med

‘relevant’ undervisning på kjemi-, biologiog

fysikkrommene.

Noen og enhver kan av og til ønske

seg til sol og varme når vinterstormene

huserer som verst, eller når nordavind

og survær ødelegger forventningene vi

hadde til sommerferien. Men hva skjer

egentlig med klimaet - lokalt og globalt

- ut fra hva forskere vet og kan forutsi

Vil global oppvarming ha betydning for

oss Hvilke endringer kan vi vente - og

hva blir konsekvensene

Hva kan vi gjøre - og hva bør vi gjøre - for

å motvirke ei negativ klimautvikling

Gjennom foredrag, demonstrasjoner og

datamateriale settes fokus denne dagen

på vær og klima. Meteorologen Geir

Bøyum fra Vervarslinga for Nord-Norge

og polarhistorikeren Tobias Thorleifsson

fra Klimaløftet presenterer kunnskaper

og fakta om vær og klima.

Skolen har egen værstasjon og data fra

den vil bli presentert og gjort tilgjengelig

i oversiktlig og forståelig form på skolens

PC-lab.

Geir Bøyum vil ta opp temaer som danner

forbindelser mellom værstasjonen (og

met.no sine målinger bl.a. på Laukhella)

og dagens sluttforedrag ‘Klima på

vippepunktet’.

I foredraget til Bøyum kan det bli

aktuelt å inkludere temaer som

binder sammen værdata/værvarsling

og klimasituasjonen/prognosene. I

forbindelse med sekvensen om værdata/

værvarsling tenkes bl.a. på bruken av

værdata fra målestasjonen på Laukhella,

som jo er vår lokale met.no-stasjon, og

som dermed aktualiserer meteorologien

på en spesiell måte her hos oss.

I forbindelse med sekvensen om

klimasituasjonen/prognosene ser

man på at klimadiskusjonene går i

befolkninga - på mer eller mindre

velfunderte grunnlag. Nå er jo den nye

NOU-rapporten Klima i Norge 2100

fra NOU Klimatilpassing og den første

delut-redninga fra NorACIA nylig blitt

tilgjengelig. Dette kan det bli aktuelt å

se på - og ta opp.

Publikum inviteres til å komme på

besøk og kikke innom den pågående

undervisninga. Denne dagen har

realfagselevene fagdag, slik at det

vil foregå relevant undervisning på

kjemi-, biologi- og fysikkrommene.

Denne tilrettelegginga gjør at skolen

kan presentere sin realfagsavdeling for

publikum denne dagen. Opplegget

er dermed en del av skolens lokale

promotering av realfagene.

Søndag 23. september

www.forskningsdagene.no

09:00 - 10:00:

Publikum inviteres til å komme på besøk

og kikke innom den pågående undervisninga

- i tidsrommet ca. 09:00 - 10:00.

10:00 - 10:20:

Program i skolens auditorium.

En rask visuell presentasjon av værstasjonen

på skolen vår - som en forbindelsesledd

mellom skole/undervisning

og dagens tema: Vær og klima.

Målgrupper: Grunnkurselevene, interesserte

elever fra de høyere trinnene,

publikum.

10:30 - 11:30:

Meteorologens sekvens:

Vær og klima - Foranderlige systemer

Geir Bøyum, Vervarslinga for Nord-Norge,

foredrar om temaer som danner forbindelser

mellom værstasjonen (og met.no

sine målinger bl.a. på Laukhella) og dagens

sluttforedrag ‘Klima på vippepunktet’.

12:00 - 13:00:

Værdata i praksis. På skolens PC-lab.

Vi viser muligheter i bruken av data fra

værstasjonen, - og kanskje data fra met.

no (Laukhella)

13:15 - 14:15:

Klima på vippepunktet

Foredragsholder: Tobias Thorleifsson:

Målgruppe: Elever fra ungdomsskoler

og videregående skoler i området, samt

øvrig publikum.

9


Lørdag 19. september

Marknadsdag på Solvang, Lekangsund kl 11.30 til 14.30

Elgen på Senja –

mer enn elg i solnedgang

Program

11.30

Salgsbodene åpner

14.30

Elgforvaltninga på Senja.

Foredrag

Arrangør:

Bygdelaget Ny Dag

Målgruppe:

Alle interesserte

Kontakt:

Geir Eidissen

913 16 398

geireid@online.no

Hvor mye elg skal vi ha

Hva er en bærekraftig elgbestand

Bygdelaget Ny Dag vil belyse elgforvaltninga

på Senja. Det blir innlegg fra

forsknings- og fagmiljø og diskusjon.

Grunneiere, jegere, hageeiere, matelskere,

bilførere, byråkrater – alle vil være

i målgruppa for dette møtet. Aktuelle

spørsmål kan være: Hvordan er beitegrunnlaget

i området vårt Elg og biltrafikk;

hvordan unngå ulykker Kan

elgen være en næringsressurs

Finnsnes hotell kl 13.00

Lørdagsuniversitetet

Sanning og bedrag

i behandling av

smerte

Foredrag ved Magne Arve Flaten

Arrangør:

Universitetet i Tromsø og Senja Næringshage

Målgruppe:

Alle interesserte!

Kontakt:

Linda Mari Ødegård

Mobil: 90 55 17 47

e-post: lindam@senjanh.no

10

www.forskningsdagene.no


Vi støtter

utviklingen av

næringslivet i

Midt-Troms

og ønsker lykke til med

Forskningsdagene 2009!

Nord-Norges ledende kundesenter !

- Er din bedrift opptatt av service

- Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf

Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift!

- Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg.

Midnattsolpotet er poteter

dyrket nord for Polarsirkelen.

Den korte nordnorske sommeren gir

smakfulle poteter med melen konsistens.

Midnattsolpoteter finner du hos

Coop, Eurospar og Bunnpris.

WWW.MIDNATTSOLPOTET.NO

Ring oss da vel,

få en bedre opplevelse!

Daglig leder Karin I. Johnsen

Telefon 77 86 37 00

E-post post@procall.no

Skaper positive opplevelser

www.forskningsdagene.no

11


Mandag 21. september

Program

09.30

Bardudalens tilblivelse

Foredrag v/Terje Motrøen, Høgskolelektor

ved Høgskolen i Hedemark

Arrangør:

VisitBardu

Målgruppe:

Ungdomsskolen

Kontakt:

Sigbjørn Sørensen

909 75 630

sigbjorn.sorensen@visitbardu.no

I dag i bibliotekene:

Vitensenteret i samarbeid med Målselv bibliotek: Stjernehimmel

Målgruppe 1-4 klasse. Sted: Blackboks Istindportalen

Møtesal, Bardu kommunehus kl 09.30

Bardudalens tilblivelse

En kul (tur i) natur

Dagen starter i kommunestyresalen

Bardu kommunehus med en forelesning

om Bardudalens tilblivelse.

Hvordan påvirkning av is og vann har

formet landskapet og hvordan utviklingen

har skapt eksistensgrunnlag for

menneskene som bosatte seg her.

Dagen fortsetter med en busstur

gjennom dalen der vi studerer tegnene

i landskapet og får høre om samenes

bruk av området, og innvandringen av

dølene. Det vil bli lagt inn et stopp i

Vikbekken der en oppgangssag fra

først på 1800 tallet er restaurert.

Program

19.30

Landformenes utvikling

Foredrag v/Terje Motrøen, Høgskolelektor

ved Høgskolen i Hedemark

Arrangør:

VisitBardu

Målgruppe:

Allmennheten

Kontakt:

Sigbjørn Sørensen

909 75 630

sigbjorn.sorensen@visitbardu.no

Møtesal, Bardu kommunehus kl 19.30

Fra Rokkamborre til Rivetind

med kvite jøkler i rekke

Landformenes utvikling

Foredraget belyser landskapets

utviklingen i vår region

gjennom de siste 700 millioner

år. Det blir hovedfokus på de

store landformenes dannelse

og sammensetning; - de unge

fjordene og dalene, de ville

og snille fjellene og de gamle

viddene.

12

Aktuelle tema vil være:

• Ta bedre bilder med digitalkamera

• Bildebehandling på PC

• Redde gamle fotografier

• Lag dine egne julekort, innbydelser,

takkekort osv (digital scrapbooking)

• Skriv brev på PC

• Lag budsjett i regneark

• Hva er Linux

• Fri programvare

• Internett

• Kurstilbud – fra hobby til høgskole

Folkeuniversitetet, Finnsnes kl 10.00 - 15.00

Åpen dag på Folkeuniversitetet

Midt-Troms

Er du litt nysgjerrig Vi inviterer de som

vil vite litt mer om bruk av datamaskiner

og fotoapparat til å stikke innom

Folkeuniversitetet på Finnsnes mandag

21/9 mellom kl 10 og 15, for minikurs/

informasjon/demonstrasjon og mulighet

for å prøve selv. Folkeuniversitetet holder

til i Smørhusbakken 1 (Øverste etasje i

Sumabygget).

www.forskningsdagene.no


Mandag 21. september

Sørreisa Kulturhus Kl 10.00

Nordavindshagen, Dyrøy 12.30

Hamsuns Victoria

- En feberhet lesestund v/Rimfrost Teaterensemble

Forestillingen i Sørreisa er den

første av i alt syv forestillinger der

to skuespillere utforsker poesien,

begjæret, nådeløsheten og kjærligheten

i Hamsuns kanskje vakreste bok.

Foto: Frode Eilertsen

Ved hjelp av stemme, bevegelse og bruk

av hele rommet tas publikum med på

en lesestund utenom det vanlige.

En garantert svett opplevelse!

Arrangør:

Sørreisa Folkebibliotek

Dyrøy Folkebibliotek

Produsent:

Rimfrost Teaterensemble.

Medvirkende:

Alexander Rindestu,

Nanna Elisabeth Berntsen

Regi/Dramaturgi:

Nanna Elisabeth Berntsen

Varighet: 45 min

Målgruppe: Ungdom og voksne

Billettpris: Fri entré

Øvrige forestillinger:

Onsdag 23. september kl 12.30

Finnfjordbotn Videregående skole,

Biblioteket

Arr: Lenvik Folkebibliotek

Fredag 25. september kl 09.30

Istindportalen Målselv

Arr: Målselv folkebibliotek

Fredag 25. september kl.12.00

Kommunestyresalen, Bardu kommunehus

Setermoen

Arr: Bardu folkebibliotek

Senja Næringshage kl 18.00

Har du en gründer i magen

Etablererkveld på Finnsnes

Lenvik kommune og Senja Næringshage inviterer til etablererkveld

Lenvik kommune og Senja Næringshage

AS inviterer i samarbeid med Innovasjon

Norge til etablererkveld på Finnsnes, der

du som etablerer vil få informasjon om

ulike sider ved det å etablere og drive

egen bedrift.

Det vil også bli informert spesielt om

Distribuert Inkubator Troms (DIT)

som retter seg mot gründere med

nyskapende ideer, og som minimum har

et nasjonalt marked.

www.forskningsdagene.no

Arrangør:

Lenvik kommune og

Senja Næringshage AS.

Målgruppe:

Alle som ønsker å etablere

egen bedrift

Kontakt:

Lenvik kommune ved

næringskonsulent Odd-Egil Nilsen

mob 400 36 547

Senja Næringshage AS ved

prosjektleder Martin Lyngstad

mob 411 40 480

13


Tirsdag 22. september

Arrangør:

Pedagogisk Senter

Målgruppe:

Mellom- og ungdomstrinnslærere

Kontakt:

Roger Bendiksen

77 87 00 82 / 915 77 483

www.pedagogisk-senter.no

Kurset retter seg i første rekke mot lærere

i grunnskolen, som underviser i naturfag

og legger vekt på praktisk arbeid.

Kurset er første del av en kursrekke på

tre kurs; ”Eksperimenter mer I” som

tar for seg spennende forsøk i kjemi,

”Eksperimenter mer II” som har hovedvekt

på forsøk innenfor fysikk og teknologi

og ”Eksperimenter mer III” som

omhandler spennende øvelser og aktiviteter

innenfor biologi.

Kurset gir spennende ideer til forsøk og

Pedagogisk Senter Finnsnes kl 09.00 - 15.00

Eksperimentér mer 1

Spennende og morsomme forsøk på

naturfagsrommet

demonstrasjonsøvelser som en kan benytte

i undervisningen.

Deltakerne lærer, og får selv utføre

mange eksperimenter innen fysikk og

kjemi. De enkelte eksperimentene blir

dessuten satt inn i en sammenheng og

diskutert med hensyn på bruk i undervisningen.

Det legges vekt på å vise

hvordan eksperimentet kan bli en naturlig

del av undervisningen for å oppnå

de mål læreplanen setter. Deltakerne får

utlevert kurshefte som beskriver eksperimentene,

og inneholder illustrasjoner

som letter gjennomføringen av eksperimentene.

Kursinnhold

I tillegg til at en gjennomgår emnene

som omhandler ”kjemi” i kunnskapsløftet,

vil følgende elevforsøk og demonstrasjonsøvelser

bli utført av kursdeltakerene:

Demonstrasjonsøvelser

Oksidasjon av ammoniakk med Cr2O3.

Vulkanforsøket (auto-oksidasjon av

ammoniumdikromat). Fyrverkeri under

vann. Tillaging av nitrogen-trijodid.

Klorgass / H2O2 lumenescens.

Fraksjonert destillasjon av råolje.

Elevforsøk:

Lage kjemiske raketter: Brennbar gel

(Etanol/acetat) Lage slim: Dannelse

av gele med Polyvinylalkohol og Borax.

Lage stjerneskudd. Lage tørrbatteri.

14

Arrangør:

Næringshagen i Målselv.

Målgruppe:

Alle som ønsker å etablere

egen bedrift

Kontakt:

Kjell Furu, Næringshagen i Målselv.

Tlf.: 900 88 908.

e-post: post@nim.as

Næringshagen i Målselv kl 18.00 - 20.00

Starte bedrift

Etablererkveld i Målselv

Næringshagen i Målselv inviterer til etablererkveld på Rustadhøgda, der du

som etablerer vil få mange nyttige råd og tips.

Å starte/drive bedrift krever at du

må kunne håndtere mange ulike

utfordringer. En utfordring kan være

å finne den rette informasjonen og

de verktøyene du trenger for å få en

strukturert og effektiv hverdag.

I løpet av etablererkvelden vil du få

mange nyttige tips for etablering av

bedrift. Du vil bl.a. bli gjort kjent med

de forskjellige fasene ved en etablering,

og får råd om valg av selskapsform.

Du vil også få kunnskap om tilgjengelige

tilbud til etablerere, som Innovasjon

Norge, og hva kommunene og

næringshagene kan bidra med. Dette i

tillegg til at du får informasjon om andre

muligheter for hjelp ved etableringen

www.forskningsdagene.no


Tirsdag 22. september

Kulturhuset Finnsnes fra kl 18.00

Næringslivsdagen 2009

To nordnorske suksesshistorier – ka no

Husøy og Himmelblå

Program

Åpning

v/Finnsnes Næringsforum som presenterer

styret og forteller hvorfor vi er her i dag

og hva vi kan vente oss.

Husøy – innledning

Er du en av de 850.000 som ukentlig fulgte med på serien ”Da

damene dro” eller en av de nesten halvannen million seerne som

fulgte med livet på Ylvingen i serien ”Himmelblå” Kanskje du

fulgte med på begge seriene

Da har vi gleden av å invitere deg til

årets Næringslivsdag på Finnsnes den

22. september kl 18.00 i kulturhuset på

Finnsnes.

Årets Næringslivsdag er den fjerde i

rekken hvor Finnsnes Næringsforum

sammen med Lenvik kommune inviterer

til en felles møtearena for å utveksle ideer

og erfaringer. I år er temaet ”Synergien

etter realityen” Hvordan man kan utnytte

oppmerksomheten som realityserien på

Husøy og TV-serien ”Himmelblå” har

skapt - for å skape positiv utvikling i

vår region. Disse seriene har medført

en forståelse for livet i distriktsnorge og

spesielt Nord Norge på ett helt nytt nivå

som vi må finne måter å kunne utnytte

til mer enn søte minner og flotte tv

bilder. Kan dette gjøres om til spennende

arbeidsplasser og sysselsetting

Årets foredragsholdere er knyttet til

TV2 og Nordisk film. I tillegg vil vi få en

presentasjon av elevbedriften HUSEB

fra Husøy. Den vant førsteprisen under

Regionalmessa 10. mars 2009 og vil

presentere arbeidet sitt.

Fra Husøy kommer også Elisabeth – en

av hovedpersonene fra “Da damene dro”

- for å fortelle om livet etter suksessen.

Hun vil fortelle om hva de har gjort for

å bygge videre på suksessen, og om de

har lyktes med det.

Steinulf Henriksen, sjefsredaktør i

Folkebladet, vil blant annet ta opp

medias oppfølging av TV-suksessen, og

hva dette betyr for lokalområdet vårt.

TV2 vil fortelle om alt fra start

til slutt; opplevelsen de hadde med

Husøyværingene, reaksjonene, suksessen,

forventningene og oppfølgingen.

Inger-Gunn Sande er kjent fra NRK

og Nordnorsk Kommunikasjon. Hun

jobber med å knytte Sør-Helgeland og

dramasuksessen “Himmelblå” sammen.

Hva har de gjort, hva er deres erfaringer,

kan vi lære noe av dem Inger-Gunn er en

inspirerende og dyktig foredragsholder

som tenner noe i de fleste.

Kom og hør på hva produksjonsselskap

og kommersielle tv kanaler mener er

våre fortrinn.

Elevbedriften HUSEB fra Husøy

Presentasjon av arbeidet

Etter suksessen “Da damene dro”

Hva er gjort for å følge opp suksessen, og

har de lyktes med det.

Elisabeth Martinsen, Skarvesteinen Kafé

Medias oppfølging av TV-suksessen og

hva den betyr for lokalområdet vårt.

Steinulf Henriksen, sjefsredaktør i Troms

Folkeblad.

“Da damene dro” - fra start til slutt

Representant fra TV2

”Himmelblå”

Om erfaringene fra arbeidet med å knytte

Sør-Helgeland og dramasuksessen

“Himmelblå” sammen.

Inger-Gunn Sande, NRK og Nordnorsk

Kommunikasjon.

I tillegg til spennende foredragsholdere,

likesinnede og trivelige folk, byr vi også på

god mat og drikke inkl. i prisen!

Pris 100,- (Inkluderer mat og drikke)

Arrangør:

Finnsnes Næringsforum og

Lenvik Kommune

Målgruppe:

Næringslivet

Skoleelever

Ungdom

Påmelding:

post@finnsnes.no

905 15 5560

www.forskningsdagene.no

15


Tirsdag 22. september

Knut Hamsuns relasjon til Bardu

Av Bjarne Kollstrøm

Larsengården, der Hamsun oppholdt seg i Bardu

I 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun

ble født. Han oppholdt seg i Bardu,

Troms, vinteren 1913 og høsten 1914

mens han arbeidet med romanene Børn

av tiden og Segelfoss by. Begge ganger

bodde han på Larsens skysstasjon, også

kalt Larsengården. Oppholdene er

godt dokumentert gjennom brev som

han skrev her. Brevene er blant annet

gjengitt i Marie Hamsuns selvbiografi

Under gullregnen.

Like over nyttår 1913 dro Knut Hamsun

fra Hamarøy, der han bodde med sin

familie, og kom via Narvik til Bardu.

Der tok han inn på Larsens skysstasjon

for å begynne på Børn av tiden, som

kom ut høsten samme år. I et brev til

kona Marie datert Bardu den 20. januar,

skriver han dette: ”… Jeg har et meget

koldt rom. Jeg sitter med finnskoene utenpå

støvlene hele dagen. I begynnelsen frøs jeg

meg blå oppover legger og lår.”

Senhøstes 1914 vendte han tilbake til

dette kalde rommet for å skrive mer på

Segelfoss by, en bok som var påbegynt

i Bodø året før. I brev av 18. oktober

skriver han: ”I mitt gamle rom, den store

gisne sal, kald som fan, men med fire

store vinduer. (…) Her er lyst og vidt

omkring, riktig trivelig, og vertsfolket er jo

storartet”.

Hamsuns mesterverk er uten tvil Markens

grøde. Den kom ut senhøstes 1917, og

han fikk Nobels litteraturpris for den

i 1920. Mange har villet være med i

dansen rundt Markens grøde og få sin del

av æren for boka. Lokalt har det vært en

utbredt oppfatning av at boka er skrevet

i Bardu. Ulike bardudøler er til og med

nevnt som modell for hovedpersonen

Isak Sellanrå. Senest så vi det omtalt

i forbindelse med 200-årsjubileet for

den første faste bosetting i kommunen.

Norges Bondeblad refererer en

lokalhistoriker som mener at det var i

Bardu at Hamsun fikk ideen til boka da

han var her i 1908 - som historikeren

feilaktig tidfester oppholdet til. Den

samme historikeren hevdet at forbildet

for Isak var ingen ringere enn fogden

Jens Holmboe, som kom hit på slutten

av 1700-tallet i forbindelse med

koloniseringen av Bardudalen.

Nå må det minnes om at Bardu i 1913

og 1914, da Hamsun beviselig oppholdt

seg her, var en livskraftig jordbruksbygd.

Det er ikke usannsynlig at han på sine

vandringer rundt omkring i bygda kan

ha sett typer, eller registrert hendelser,

som senere er brukt i boka. Hamsun

hadde for vane å notere ideer eller gode

setninger på små lapper som han tok vare

på og brukte når tiden var inne. Bare for

relativt få år siden var det mennesker i

bygda som husket Hamsun fra hans to

perioder her.

Det som også kan sies, er at idéen til boka

kan ha vært unnfanget i Bardu. I brev til

Marie datert Bardu den 20. januar 1913

skriver han: ”Det er den sedvanlige pine

foran begynnelsen til noe. Men i forgårs

aftes var det som der sprakk en stjerne på

den sorte himmel, siden har jeg forresten

atter grublet, men det er ikke håpløst, synes

jeg.” Spørsmålet er om stjernen på den

sorte himmel kan ha vært begynnelsen

på historien om mannen som tråkket

den første sti inn i skogene, historien

om Inger og Isak Sellanrå, jordbrukets

evangelium, boken som fikk det

velklingende navnet Markens grøde.

Det har vært antatt at boka i hovedsak er

skrevet på gården Kråkmo på Hamarøy,

og at modellene er gårdsfolket. Selv

har Hamsun aldri bekreftet det. Derfor

mener vi at den ene forklaringen kan

være like god som den andre.

Lokalt er Hamsun-feiringen en del av

Kulturminneåret 2009. Det er nedsatt en

komité som arbeider med markeringen

av jubileet. Komiteen består av Bjarne

Kollstrøm, Steivor Bjellmo og Tor

Holmstad. Bardu kommune bevilget

den 19.11.2008 kr 50.000 til markering

av Hamsunjubileet i 2009.

16

www.forskningsdagene.no


Tirsdag 22. september

Kommunestyresalen, Bardu kommunehus kl 19.00

“Hun hadde et

direkte og sikkert blikk”

Knut Hamsun og

de kåte kvinnene fra Nord-Norge

Program

19.00

Knut Hamsun og

de kåte kvinnene fra Nord-Norge

Foredrag v/Nils Magne Knutsen

Knut Hamsun hadde et på mange

måter reaksjonært kvinnesyn, men

i hans nordlandsromaner finner vi

flere sterke og selvstendige kvinner.

Disse kvinnene lar seg ikke dirigere av

mennene rundt seg, og de uttrykker sitt

erotiske begjær så fritt og så direkte at

det representerer noe helt nytt i norsk

litteratur. Det er naturlig å se Hamsuns

nordnorske kvinnebilde i sammenheng

med de gamle mytene om de sensuelle

kvinnene nordpå, myter som går helt

tilbake til sagatida.

Arrangør:

Hamsunkomiteen i Bardu

Målgruppe:

Alle

Kontakt:

Bjarne Kolstrøm

Tlf.: 77 18 17 14/907 44 407

Sørreisa kulturhus kl 19.00

Rypeforvaltning

Foto©Hans Prestbakmo

Rypejakt er en kjær aktivitet

for ca 100 000 jegere i Norge.

Rypeforvaltningsprosjektet har som mål

å øke kunnskapen om rypeforvaltning,

og pågår i perioden 2006-2011.

Prosjektets ide er å utvikle en forvaltning

som er vitenskapelig basert, bærekraftig

og økonomisk lønnsom.

Rypeprosjektet er et samarbeid mellom

Statskog og private grunneiere.

Forskningsdelen av prosjektet ivaretas

av Norsk institutt for naturforskning

(NINA) i samarbeid med høgskoler.

Vi ønsker å orientere om prosjektet og

gi anledning til å stille spørsmål. Forsker

og prosjektleder Hans C Pedersen vil

snakke om rypeprosjektet og resultatene

så langt, og Statskog vil orientere om

vårt forvaltningsarbeid for småvilt.

Arrangør:

Statskog

Målgruppe:

Alle interesserte

Kontakt:

lars.frihetsli@statskog.no eller

kare.rasmussen@statskog.no

www.forskningsdagene.no

17


Onsdag 23. september

Breidablikk Samfunnshus, Skaland kl 18.00 – 21.00

Skolen som motor i

utviklinga av et livskraftig og

framtidsretta lokalsamfunn

Program

Innledninger ved:

Ottar Brox

Representant fra Bygdeskolen

Rolf Øistein Barman-Jensen

Ungdomsrepresentant Kirsti Heitmann

Diskusjon og spørsmål

Arrangør:

Berg kommune v/prosjektet God, Nær

og Raus i samarbeid med Bygdeskolen.

Målgruppe:

Alle som er interessert i

distriktsutvikling

Kontakt:

Wenche Pedersen

tlf 415 65 177

wenche.pedersen@berg.kommune.no

Hvordan kan lokalbasert kunnskap

kombinert med teknologi og nettverksbygging,

gjøre skolen til den

viktigste aktøren i utviklingen av

små lokalsamfunn

Fraflytting truer distrikts-Norge, og fra

bygdene flytter ungdommen. Resultatet

blir at barnetallet synker, skoler legges

ned og bygda blir ikke attraktiv for små-

barnsfamilier. Hvordan skal vi få ungdommen

til å komme tilbake Hva kan

være med på å fremme identitet og lokal

tilhørlighet

Vi ønsker å sette fokus på hvilken mulighet

barn og ungdom har til å påvirke sin

egen framtid, og skape positive relasjoner

til heimbygda og heimkommunen.

Vi tror at lokalbasert kunnskap kombinert

med Bygdeskolens filosofi vil være

et viktig konsept som kan gjøre skolen

til en viktig brikke i utviklingen av lokalsamfunnet/kommunen.

Seminaret retter seg mot alle som er

interessert i distriktsutvikling, og henvender

seg spesielt mot elever, lærere,

foreldre, utdanningsinstitusjoner, politikere,

myndigheter, og næringslivet.

Produksjonsselskap for reklame, oppdrag og informasjonsfilm

Din film, vårt oppdrag

18

Rounder Films

Tel: 77 85 57 77 / 913 57 112

9380 Gryllefjord

e-post: rounderfilms@gmail.com

Vi leverer blomster

til enhver anledning

Amfi Finnsnes

77 84 08 27

www.forskningsdagene.no


Onsdag 23. september

Sørreisa kulturhus og Kokkeskolen i Sørreisa kl 10.00 - 14.00

Markens grøde

Kortreist og miljøvennlig mat

Program

• Sørreisajentene Astrid Fosshaug og Line

Agersborg fortelle om deres erfaringer

med valg av yrke og utdanning innen

for matfag.

Det er stor etterspørsel og behov for

arbeidskraft innenfor matfagyrkene.

Sørreisa kommune og kokkeskolen

ønsker å gi ungdomskoleelevene en

orientering om mulighetene som finnes

innenfor denne yrkesretningen.

Kokkeskolens elever vil i året som

kommer ha et fokus på kortreist og

miljøvennlig mat med blant annet

fisk som basis. Forskning innenfor

landbruk og fiske gir inspirasjon til dette

arbeidet.

• Rekruttering og behov for arbeidstakere

innen restaurant- og matfagene

v/ Tor Wangberg.

• Forskning på

landbruk og matproduksjon

• Forskning på

fiskerinæringa og matproduksjon

Elevene på kokkeskolen sørger for

serveringen.

Arrangør:

Kokkeskolen i Sørreisa

Målgruppe:

Ungdomstrinnet på Sentralskolen

Elevene ved kokkeskolen

Alle som er glad i mat!

Kontakt:

Trond Andreassen

tlf 959 93 378

trond.andreassen@troms.vgs.no

Frode Jørgensen

tlf 916 86 191

frode.jorgensen@sorreisa.kommune.no

Kirsti Kleppe

tlf 992 04 941

k.kleppe@sorreisa.kommune.no

Finnsnes Hotell kl. 09.00-17.00

Avklaringskurs

Skal - skal ikke

Har du lyst til å starte egen bedrift,

men vet ikke helt hva som kreves

(personlig og formelt), hvordan du skal

gå frem og hvem som kan hjelpe deg

i etableringsprosessen Da kan dette

avklaringskurset være noe for deg!

Målet med kurset er at du skal få

tilstrekkelig informasjon til at du kan

ta stilling til om etablering av egen

bedrift er et aktuelt alternativ for deg

eller ikke.

Tilbakemeldingene fra tidligere kurs har

vært svært positive. Her er tre av dem:

- Tusen takk for utrolig mye og inspirerende

informasjon. Nå vet jeg mer om hva neste

skritt blir – og hva jeg kan bruke som

verktøy, både mentalt og i praksis.

- Supert! Så fint at vi som drømmer om

egen bedrift har slike muligheter til å få

svar og et puff videre!

- Jeg synes dette har vært en meget givende

kursdag.

www.forskningsdagene.no

Kurset er gratis, og det kreves ingen

spesielle forkunnskaper.

Kurset har en tidsramme på

1 dag/8 timer.

Påmeldingsfrist:

Onsdag 16. september

Arrangør:

Innovasjon Norge Troms

Målgruppe:

Alle som ønsker å etablere

egen bedrift

Kontakt:

Tove Forså

Telefon: 77 60 61 23

Mobil: 907 32184

19


Onsdag 23. september

Arrangør:

Lenvik folkebibliotek og

Finnfjordbotn vgs.

Produsent:

Rimfrost Teaterensemble.

Medvirkende:

Alexander Rindestu,

Nanna Elisabeth Berntsen

Regi/Dramaturgi:

Nanna Elisabeth Berntsen

Varighet: 45 min

Målgruppe: Ungdom og voksne

Billettpris: Fri entré

Finnfjordbotn vidaregåande skole kl 10.00 og kl 12.30

Hamsuns Victoria

- En feberhet lesestund v/Rimfrost Teaterensemble

En av i alt syv forestillinger der

to skuespillere utforsker poesien,

begjæret, nådeløsheten og kjærligheten

i Hamsuns kanskje vakreste bok.

Ved hjelp av stemme, bevegelse og bruk

av hele rommet tas publikum med på en

lesestund utenom det vanlige.

En garantert svett opplevelse!

Bardufoss vgs kl 10.00 - 12.00

Energi - bare dyrt,

eller også muligheter

Hva skjer mht utdanning og tilrettelegging for alternative

energi - og hvilke utfordringer og muligheter ser vi

lokalt

Foto: Frode Eilertsen

Vi setter fokus på

lokale nyheter

Program

Korte innledninger ved bl.a. Kjetil

Bjørnsen, Indre Troms Videregående

Skole, Bardufoss.

Diskusjon og spørsmål bl.a.om hvordan regionen kan

møte behov for kompetanse knyttet til energiøkonomisering/nye

energikilder

Arrangør:

Indre Troms vgs Bardufoss og Næringshagen

Målgruppe:

Alle som arbeider med eller er interessert i energiøkonomisering

Kontakt:

Kjell Furu

mob 900 88 908

post@nim.as

20

www.forskningsdagene.no


Torsdag 24. september

Finnfjordbotn videregående skole avd. Sørreisa kl 09.00 - 14.00

De gode fiskerettene

Det er stor etterspørsel og behov for

arbeidskraft innenfor matfagyrkene.

Sørreisa kommune og kokkeskolen

ønsker å gi ungdomskoleelevene en

orientering om mulighetene som finnes

innenfor denne yrkesretningen.

Kokkeskolens elever vil i året som

kommer ha et fokus på kortreist og

miljøvennlig mat med blant annet

fisk som basis. Forskning innenfor

landbruk og fiske gir inspirasjon til dette

arbeidet.

Program

Elever og lærere ved ”kokkeskolen” lærer

tiendeklassen å lage gode fiskeretter.

Arrangør:

Kokkeskolen i Sørreisa

Målgruppe:

10. klasse ved Sentralskolen

Kontakt:

Trond Andreassen

tlf 959 93 378

trond.andreassen@troms.vgs.no

Frode Jørgensen

tlf 916 86 191

frode.jorgensen@sorreisa.kommune.no

Finnsnes Hotell kl. 10.00 - 15.00

Invitasjon til dialogkonferanse

Elevens vei fra skole til arbeidsliv

Samarbeidsprosjekt skole – arbeidsliv

2009, som er et samarbeid mellom 10

kommuner i Midt-Troms og Troms

fylkeskommommune inviterer til konferanse

om veien fra skolen og ut i

arbeidslivet. Det legges opp til diskusjoner

og meningsutvekslinger omkring

status og erfaringer så langt.

Konferansen er åpen for alle som har

interesse for temaet, mens det er ventet

særlig oppmerksomhet fra Opplærings-kontorene

i Midt-Troms,

Karri, Rektorer, rådgivere og lærere

i grunnskolene og de videregående

skolene i Midt-Troms, Skoleansvarlige

og Rådmenn i Midt-Troms kommunene,

NAV, PPT, Oppfølgingstjenesten,

Fylkesmannen i Troms, Troms

fylkeskommune og Midt- Troms Regionråd.

Program

• Hvor langt er vi kommet i prosjektet

”Elevens vei fra skole til arbeidsliv”

Orientering v/prosjektleder Oddbjørn Njøs

• Opplæring i bedrift – Hvilken kompetanse

trenger vi i Midt – Troms

Rune Sørensen – Opplæringskontoret for

Næringsmiddelfag

• Hvordan begrense ”drop – out” fra

videregående skole

Lise Holsen Skei – rektor v/Olsvik skole i

Bergen

Thorstein Einarsson – Utdanningsetaten

Troms Fylkeskommune

Dialog og meningsutveksling mellom

innleggene.

www.forskningsdagene.no

• Det vil bli servert lunsj –

pris kr. 150,- pr. pers.

Arrangør:

Samarbeidsprosjekt skole – arbeidsliv 2009

Målgruppe:

Se ingress.

Påmelding:

Senest 17. september til:

Gi beskjed dersom du ikke ønsker lunsj.

Kontakt:

Oddbjørn Njøs

Regionkontakt Indre Midt - Troms

Oddbjorn.Njos@malselv.kommune.no

tlf. 90 13 46 95

Roger Bendiksen

21


Kontordager i Midt-Troms

Finnsnes, Bardufoss og Setermoen

Har du en forretningsidé eller et prosjekt som du ønsker å

presentere for Innovasjon Norge

Da er du velkommen til å avtale et møte med oss

• Tirsdag 22. september, Finnsnes

• Onsdag 23. september, Bardufoss

• Torsdag 24. september, Setermoen

Du kan avtale møte (senest 17. september) på følgende måter:

• Elektronisk på våre nettsider - www.innovasjonnorge.no/troms

• Sende en e-post til turid.bjornhaug@innovasjonnorge.no

• Ringe Turid Bjørnhaug på telefon 77 60 61 22

Amfi – Norges største senterfamilie

Grønt

ansvar!

Når vi jobber for å skape et godt handelsmiljø har

vi miljøvern i fokus, og neste generasjon kunder i

tankene.

Vi gir lokale ideer globale muligheter

Vaskeri • Systue • Salmakerverksted

Leietøy: Sengetøy, frotté og duker

Arbeidstøy: Vask og reparasjon

Telt, lavvo og kalesjer: Vask, impregnering og reparasjon

Skadetøy: Vask og rens


Systue og salmakerverksted

Vi har derfor et konstant fokus på:

- strømsparing og energiøkonomisering.

- varmegjenvinning

- kildesortering og resirkulering av avfall

- bruk av miljøvennlige materialer og produkter

- ingen skadelige avgasser og utslipp

- optimalisering av varetransport og logistikk

Vikaveien 26,

9310 Sørreisa

77 86 11 74/464 15 722

firmapost@svs-sorreisa.no

Slapp av – du rekker Amfi!

Åpent: man-fre 10-19 • lør 10-16 • amfi.no

22


Torsdag 24. september

AMFI Finnsnes fra kl 1800

Barnebyen unplugged 2009

Barnebyen unplugged arrangeres i samarbeid med Barnebyen og

Studiesenteret Finnsnes. Tema omhandler energibruk, effektiviseringspotensial

og næringsmuligheter. Hovedfokuset er rettet mot barn, som et ledd

i satsing på en ”klimavennlig barneby”.

Vi legger opp til et kveldsarrangement

på kjøpesenteret Amfi Finnsnes, nesten

uten strøm, anna enn til lydanlegg og

lignende som må til for å gjennomføre

arrangementet.

Inne i senteret vil det være:

• Et spennende opplegg for barn og

unge, tilrettelagt av Enovas regnmakerprogram

og ”Sjefen”. Vi legger opp til

mange aktiviteter som bevisstgjør ungene

på strømforbruk og mulighetene

til å spare, for mors og fars pengebok

og for klima http://www.regnmakerne.

no. Andre opplegg, for eksempel fra realfagssatsinga

og First Lego League i

Barnebyen. Vi skal blant annet prøve å

”sykle playstation” både for underhold-

ningen sin del men også for å bevisstgjøre

barn og voksne på hvor mye strøm

en spillemaskin krever.

• Populærvitenskapelig foredrag for

”folk flest” om energisparingspotensialet

i et vanlig hjem

• Foredrag og presentasjon av potensialet

i næringslivet i regionen, og ikke

minst det verdiskapingspotensialet som

ligger der, fra blant annet Bellona, med

bidrag fra lokalt næringsliv. Her har

Amfi Senteret ett eget strømsparingsprogram

som de vil orientere om samt

smelteverket Finnfjord as om energigjenvinning

og månelandingsprosjektet.

Og så slås lyset på igjen…..

Program

Kveldsarrangement på kjøpesenteret

Amfi Finnsnes, nesten uten strøm, anna

enn til lydanlegg og lignende som må til

for å gjennomføre arrangementet.

Arrangør:

Barnebyen Finnsnes

Studiesenteret Finnsnes

Målgruppe:

Alle

Kontakt:

Elin Byberg, Barnebyen Finnsnes

404 37 166

barnebyen@finnsnes.no

Næringshagen i Målselv kl 10.00 – 14.00

Reiseliv i Vekst

Regionen vår erfarer en storsatsing på

reiselivet. Vi merker sakte men sikkert

at store utbygginger realiseres og et stort

markedsarbeid gjøres i inn og utland.

Hvor vil vi, og hva skal til for å nå målet

om en reiselivsregion blant de mest

foretrukne i nord.

Program

Snowman Destination, Morten Torp,

Målselv Fjellandsby 


Lokale utfordringer og muligheter med

et reiseliv i vekst, Tore Johnsen, Bedriftskompetanse/VINN

Diskusjon og idèmyldring.

Arrangør:

Næringshagen i Målselv

Målgruppe:

Reiselivsaktører/interesserte

Offentlig forvaltning

Politikere

Deltakeravgift:

kr 100,- inkl. enkel lunsj og kaffe

Påmelding:

post@nim.as

Bibliotekene i Midt-Troms i åpningstiden

Forskerkonkurransen

Husk Forskerkonkurransen som arrangeres

i de fleste folkebibliotekene i

Midt-Troms!

Tema for forskerkonkurransen er realfag,

og målgruppa er barn fra 1. – 7. klasse.

Sjekk oppslag på biblioteket der du bor!

Fine premier til alle som deltar.

www.forskningsdagene.no

Arrangør:

Folkebibliotekene i Midt-Troms

Målgruppe:

Barn fra 1. - 7. klasse

23


Torsdag 24. september - søndag 27. september

Fårikålfestivalen i Dyrøy

for andre gang. I år kombinerer vi det

sosiale med faglige og populærvitenskapelige

fåredrag, smaksverksted med

stjernekokk, hobbyverksted og konsert

for barn, torg med lokale matprodukter

og en spennende lansering av matstrategien

for Troms (se egen artikkel).

Målet med Fårikålfestivalen er å sette

fokus på lokal mat og mattradisjoner,

samtidig som vi slår et slag for landbruket

og sauenæringa, en bærekraftig

og historisk sett viktig næring i vår

region. Blant mange viktige samarbeidspartnere

og medarrangører kan

nevnes Dyrøymat, sauenæringa i Dyrøy

og prosjektet Dyrøy 2017.

Fårikålfestivalen i Dyrøy byr på

tre dager med forskende, faglig

og folkelig fokus på landbruk,

lokal mat og fårikål.

Fåreløpig program:

Det er ikke uten grunn at fårikålen er

Norges nasjonalrett. En rykende varm

gryte fårikål er verdens beste grunn til

å samles til festlig lag. Derfor fyller vi

grytene og arrangerer Fårikålfestival

Er du fårberedt på en gastronomisk

opplevelse utenom det vanlige

Les mer om fårikål og bli inspirert på

Fårikålens venner, www.farikal.no

Torsdag 24. september:

Levende eventyr v/ Åse Kristiansen

Kl 12.00 i Nordavindshagen

For førskolebarn fra Dyrøy - og andre

steder via web.

”Kor i Kål” Fårikålfest.

Fra kl 16.00 i Nordavindshagen.

Alle velkomne!

Vær med og feire Fårikålens dag, med

nyydelig rykende fersk fårikål av årets

Dyrøylam og nypotet + dessert, servert og

musikalsk krydret av Dyrøy korforening.

Fredag 25. september:

”Smaken av Troms”

Smaksverksted for kokker/ småskala

matprodusenter.

Dyrøymats kjøkken, dagtid fra kl 0900

Med kokkelandslagets kaptein Jostein

Medhus. Påmelding innen mandag 21.

sept. til: 77 18 93 50/post@dyroymat.no.

Egenandel 700 kr. NB: Begrenset antall.

Nordavindshagen kl 10-13.30:

Lokalmatseminar/Offisiell presentasjon/lansering

av ”Strategi for lokal

mat fra Troms” v/ Fylkesmannens land

bruksavdeling m/flere. Program annonseres

senere.

24

Restaurantkveld i Nordavindshagen

med spennende buffét med lokal mat,

musikk, underholdning. Fra kl 20.00 Pris

kr 300. Alle rettigheter:

Påmelding: 90 92 58 83/nermiljosentralen@dyroy.kommune.no

Lørdag 26. september:

Torgdag i sentrum

Fra kl 11.00

Lokalmattorg, aktiviteter, utstillinger,

konkurranser!

Lørdagskafé i Nordavindshagen m/

utstillinger og hobbyverksted for barn på

biblioteket.

Ved Nordavindshagen kl 13.00

”Rockefår og Bjøllskrammel”. Utekonsert

for alle små og noen store

m/Lise og Roy-Frode Løvland.

”Ride the bullet”.

Barnediskotek 18.00-20.30 (kr 50) og

Ungdomsdiskotek 21-00.30 (kr. 80)

i Nordavindshagen. Topp stemning m/

DJ Stifjell. Prøv deg som rodeorytter på

mekanisk okse. Den som klarer å ri lengst

blir kveldens vinner!

Festkveld med rekebord

Stalheim

Musikk: Gunnar Fossheim.

Matservering kl 21.00-23.00 Pris kr. 275.

Påmelding innen søndag 20. september

til: 93 22 57 06/90 67 02 62.

Søndag 27. september:

Aktivitetsdag på Kastnes

Kl 12.00-17.00

m/Søndagskafé, sykle og løpekonkurranse

+ ulike turer/aktiviter i naturen fra

kl 12.30.

Arrangør:

Dyrøy 2017, Dyrøymat, Dyrøy

Nærmiljøsentral m. flere.

Målgruppe:

Publikum. Fårikålvenner.

Kontakt:

Stig Stokkland,

stig@stokkland.no,

909 34 654

www.forskningsdagene.no


Lanserer matstrategi i Dyrøy

Endelig lanseres strategien som skal bidra til økt salg av mat fra

Troms. Gå ikke glipp av lokalmatseminaret under Fårikålfestivalen.

Det er ingen grunn til at vi ikke skulle

lykkes med å produsere og selge mer

lokal mat fra Troms. Lokal mat er trendy

og etterspurt, både i Norge og internasjonalt

ser vi en sterk økning i interessen

for lokalområdets råvarer og produkter.

Vårt fylke har de beste naturgitte forutsetninger

for beitebasert husdyrhold av

sau, rein og geit. Det er gode forhold

for potet, gulrøtter og jordbær, og vi har

lange tradisjoner for skreifiske, sel- og

hvalfangst. Store utmarks- og fjellområder

gir god avkastning fra fiske, fangst

og sanking. Troms har også en rekke

prisvinnende foredlingsbedrifter, blant

annet har prisen for beste pinnekjøtt og

lutefisk gått til bedrifter i Troms flere

ganger. Så hvorfor lykkes ikke flere kommersielt

med lokal mat

Samarbeidsprosjekt

Fylkesmannen i Troms presenterer

sin matstrategi for fylket under årets

Fårikålfestival. Strategien har blitt til

gjennom et nært samarbeid mellom

aktører innen offentlig forvaltning,

matprodusenter, reiselivsaktører og

dagligvarehandelen.

Hovedaktørene i prosessen

har vært Fylkesmannen

i Troms,

Troms fylkeskommune,

Innovasjon

Norge, Kompetansenettverket

for småskala

mat og Norges Råfisklag.

I tillegg har

bedrifter bidratt gjennom

smaksverksted,

studietur og i høringsrunden.

Skal øke salget

For å lykkes med matstrategien må man

nå ut til foredlingsbedriftene, men også

serveringsbransjen, detaljhandelen og

forbrukeren er viktige for å realisere

målet. Strategien tar for seg prioriterte

satsingsområder, marked og distribusjon,

samarbeid i forvaltning og veiledning.

Vi håper at flest mulig aktører vil

være til stede for å diskutere og prioritere.

Finner vi en felles vei å gå, er vi alt

et stykke på vei.

Vær til stede

Allerede vet vi at Midt-Troms regionråd,

representanter fra Bioforsk, Distriktsenteret,

Innovasjon Norge og Råfisklaget

vil være i Dyrøy under lokalmatseminaret.

Og kanskje en minister via skjermen

Avikom sørger for at flest mulig

får anledning til å følge presentasjonen

via videokonferanse.

Vi håper representanter fra alle kommuner

i fylket vil delta på lanseringen,

og bidra i den etterfølgende diskusjonen,

eventuelt oppsøke et digitalt senter

for å være med på denne begivenheten.

Møt Jostein Medhus,

kaptein for

Det norske kokkelandslaget

Jostein Medhus er kaptein for Det

norske kokkelandslaget og arbeider

ved Kulinarisk Akademi. En systematiker

og faglig orakel. Er det noe

man lurer på så er Jostein mannen å

snakke med, det være seg Molekylær

Gastronomi, fettinnhold i torsk eller

hvor mye kjernefrø det er i et

granateple. Erfaring fra Oro, Park

Hyatt Zurich og Straen Fiskerestaurant.

Møt ham på smaksverksted

under Fårikålfestivalen.

Dyrøylam på landstoppen:

Takket være dyktige produsenter og gode vilkår for produksjon er lam fra Dyrøy blant de beste i landet. Den gode kvaliteten

på leverte slakt har ført Dyrøy opp blant de 2-3 beste ”lammekommunene” i Norge de siste årene, noe vi er veldig

stolte av. Dyrøymat inngikk i 2007 nisjeavtale med produsenter og Nortura om nisjeproduktet ”Lam fra Dyrøy”.

www.forskningsdagene.no

25


Fredag 25. september

Arrangør:

Målselv folkebibliotek

Bardu folkebibliotek

Produsent:

Rimfrost Teaterensemble.

Medvirkende:

Alexander Rindestu,

Nanna Elisabeth Berntsen

Regi/Dramaturgi:

Nanna Elisabeth Berntsen

Varighet: 45 min

Målgruppe: Ungdom og voksne

Billettpris: Fri entré

Istindportalen Målselv kl. 09.30

Kommunestyresalen, Setermoen kl. 12.00

Hamsuns Victoria

- En feberhet lesestund v/Rimfrost Teaterensemble

Fårikålfestivalen

Smaksverksted for kokker/

småskala matprodusenter,

Lokalmat-seminar,

Restaurantkveld med

lam på menyen.

Detaljert program kunngjøres

senere i avisene og på

www.dyroy.kommune.no

To av syv forestillinger der to skuespillere

utforsker poesien, begjæret,

nådeløsheten og kjærligheten i

Hamsuns kanskje vakreste bok.

Foto: Frode Eilertsen

Ved hjelp av stemme, bevegelse og bruk

av hele rommet tas publikum med på en

lesestund utenom det vanlige.

En garantert svett opplevelse!

26

Program

Frammøte Bakkehaug skole i Målselv til

en guidet vandring under nordlyset

Arrangør:

Målselv kommune

Målgruppe:

Alle interesserte

Kontakt:

Odd-Helge Utby

tlf: 91535921

e-post: Odd-Helge.Utby@malselvskolen.no

Bakkehaug skole i Målselv kl 20.00

Vandring under Nordlyset

Nordlyset – aurora borealis – har alltid

fasinert menneskene her nord. Hva

er årsaken til at nordlyset oppstår

Solaktivitet og jordens magnetfelts innvirkninger

på nordlys-aktiviteten. Men

hvorfor er det så varierende i styrke, intensitet

og form Hvor i verden er det

best å observere nordlys, og er det nordlys

om dagen også Nordlys i mytologi

og folketro. Norge som sentral nasjon

i nordlysforskningens historie, og hva

forskes det på i dag

Guide: Odd-Helge Utby, lærer på

Bakkehaug skole.

www.forskningsdagene.no

Foto©Hans Prestbakmo


Fredag 25. september

Wilsgård Laks AS,

Torsken kl. 10.00 - 14.30

Fiskeri, havbruk og miljø

Program

09.30- 10.00

Registrering

10.00 - 10-15

Velkommen

Fred Ove Flakstad,

ordfører i Torsken kommune

10.15 – 11.00

Bærekraftig sjømatproduksjon – hvor

står havbruksnæringen

Are Kvistad, informasjonssjef i FHL

11.00 – 11.05

Pause

Torsken kommune er den mest fiskeriavhengige

kommunen i Tromsø fylke.

Omsetning pr. innbygger i 2007, basert

på utvalgte bedrifter, var på hele 613

000 kroner (kilde: Senja som fiskeriregion).

Kommunen har en stor havbruksnæring,

som gir viktig sysselsetting.

Vi inviterer til debatt om muligheter,

skadevirkning og miljøhensyn, med er

Opplæringskontorene:

• tilbyr yrkesutdanning

med lønn!

• bistår bedrifter med

rekruttering av lærlinger!

• følger opp lærebedriftene og

lærlingen i læretiden!

• tilbyr sine tjenester til en rekke

forskjellige yrker - alt fra

helsefagarbeider til tømrer.

Teknologi- og

verkstedtekniskefag

Greta Hanssen tlf: 951 32 410

Midt- og Sør-Troms

Atle Hanssen tlf: 414 36 816

Tromsø og Nord-Troms

www.otek.no

Kommuner, fylkeskommune

og helseforetak

May-Tove Grytnes tlf: 950 64 637

www.komopp.no

Yrkesutdanning

særlig fokus på fiskeoppdrett. Som foredragholdere

hentes noen av de fremste

fagpersonene på feltet, sammen med

lokal oppretts- og fiskerinæring.

Målgruppen er fagpersoner innen oppdretts-

og havbruksnæringen, fiskerinæringen,

politikere og andre med interesser

for feltet. Det serveres en enkelt

lunsj, samt kaffe under arrangementet.

Foredragsserien avrundes med spørsmål

til foredragsholderne og debatt.

Nesten all yrkesutdanning i Norge

følger den såkalte 2+2 modellen med

2 år på videregående skole og 2 år som

lærling i en bedrift.

Har du spørsmål

Ønsker du lærling

Har du læreplass

Ta kontakt med

Opplæringskontorene!

Transport- og Bilfag

Steve Rokstad tlf: 77 84 61 11

e-post: kontor@tobok.no

Byggfag

Herbjørn Gerhardsen tlf: 907 86 412

www.byggfag.no

Fiskerifag

Hugo Reiertsen tlf.: 970 67 018

www.okfisktroms.no

11.05- 12.00

Miljø eller ikke miljø – et være eller

ikke være

Jan-Eirik Angell Killie,

Norges Fiskerihøgskole

12.00-12.45

Lunsj

12.45 – 13. 15

Havbruksnæring og miljø i et lokalt

perspektiv

Fredd-Jarle Wilsgård,

Wilsgård Fiskeoppdrett AS

13.15 – 13.20

Pause

13.20 – 14.00

Oppdrettslaks vs. vill laks

Cathrine Henaug,

miljøvernsjef Fylkesmannen i Troms

14.00-14.05

pause

14.05-14.25

Spørsmål til foredragsholderne og

debatt

Debattleder: Fred Ove Flakstad

14.25-14.30

Avslutning og oppsummering

Fred Ove Flakstad,

ordfører i Torsken kommune

Arrangør:

Torsken kommune

Målgruppe:

Fagpersoner innen oppdretts- og havbruksnæring,

fiskerinæringen, politikere

og andre

Påmelding/kontakt:

Rådmann Roy-Arne Johannessen, tlf.

778 73 002 eller mobil 915 96248 eller

e-post: roy-arne.johannessen@torsken.

kommune.no

www.forskningsdagene.no

27


Lørdag 26. september

Arrangør:

Universitetet i Tromsø og

Senja Næringshage

Målgruppe:

Alle interesserte!

Kontakt:

Linda Mari Ødegård

Mobil: 90 55 17 47

e-post: lindam@senjanh.no

Målgruppe:

Alle som får lov til å være oppe

utover kvelden og natta

Kontakt:

Jann-Oskar Granheim

Tlf.: 932 11 937

e-post: jann-osk@online.no

Finnsnes hotell kl 1300

Lørdagsuniversitetet

Botsgang eller bortforklaring

Om Knut Hamsuns

”På gjengrodde stier”

Foredrag ved Henning Wærp

Hamn i Senja på kveldstid

Ut i mørtna

Planlagt arrangement med den

kjente astronomen Knut Jørgen

Røed Ødegaard, som også gjeste oss

under forskningsdagene i 2006 med

foredraget BANG!

Fårikålfestivalen

Torgdag, lørdagskafé,

utekonsert for små og store,

festkveld med rekebord.

Detaljert program kunngjøres

senere i avisene og på

www.dyroy.kommune.no

Detaljene omkring arrangementet

var ikke klare da programmet gikk

i trykken, men vil bli anonsert i avisene.

Trenger du juridisk bistand

Er dere en gruppe

som planlegger en tur,

kort eller lang

Kontakt oss,

så legger vi opp turen

sammen med dere.

Advokatfirmaet Stefanussen MNA

tar oppdrag for næringslivet og private

innenfor de aller fleste rettsområder

Advokat Truls Heitmann

Tlf: 400 27667

E-post: th@stefanussen.no

Smørhusbakken 1

9300 Finnsnes

Telefon 77 85 38 00

Telefaks 77 85 38 10

e-post: post@senja-rutebil.no

9304 Vangsvik

28

www.forskningsdagene.no


Lørdag 26. september

Finnsnes Kulturhus kl. 12.00

Hamsuns Victoria

- En feberhet lesestund v/Rimfrost Teaterensemble

Lenvik folkebibliotek inviterer til

den siste av de syv forestillingene der

to skuespillere har utforsket poesien,

begjæret, nådeløsheten og kjærligheten

i Hamsuns kanskje vakreste bok.

Foto: Frode Eilertsen

Ved hjelp av stemme, bevegelse og bruk

av hele rommet tas publikum med på en

lesestund utenom det vanlige.

En garantert svett opplevelse!

Det serveres forfriskninger!

Arrangør:

Lenvik folkebibliotek

Produsent:

Rimfrost Teaterensemble.

Medvirkende:

Alexander Rindestu,

Nanna Elisabeth Berntsen

Regi/Dramaturgi:

Nanna Elisabeth Berntsen

Varighet: 45 min

Målgruppe: Ungdom og voksne

Billettpris: Fri entré

Finnsnes torg kl 11.00 - 15.00

Forskningstorget

Spennende dag med hodeskaller

og DNA-modeller

Nordnorsk vitensenter feirer Darwin og

tar med seg hodeskaller av mennesker

og menneskeaper på forskningstorget.

Både små og store kan få teste seg selv

i evolusjonskonkurransen og publikum

får lage sine egne DNA-modeller.

På standen presenterer det nye, flotte

vitensenteret med tegninger og model-

ler. Det nye bygget skal stå ferdig høsten

2010, og nå starter nedtellingen til åpningen.

Kom og se!

First Lego League, Senja Næringshage

og Norges Forskningsråd stiller med

stand og kan orientere om prosjekter og

programmer i regi av sine respektive organisasjoner.

Vi leier ut

Målgruppe:

Alle store og små med en nysgjerrighet

de ønsker å tilfredsstille.

Arrangør:

Senja Næringshage AS

Kontakt:

Linda Mari Ødegård

Mobil: 90 55 17 47

e-post: lindam@senjanh.no

www.forskningsdagene.no

29


Søndag 27. september

Bussavgang fra TIRB-plassen på Finnsnes

kl 0900

Arrangør:

Senja Næringshage

Målgruppe:

Alle interesserte!

Pris/påmelding

Kr 150,- pr. person.

Betales ved påstigning.

Kontakt/påmelding:

Linda Mari Ødegård

Mobil: 90 55 17 47

e-post: lindam@senjanh.no

Ballesvikskaret - Mefjordvær kl 09.00 - 17.00

Hva gjorde havet og isen med

yttersida av Senja

Guidet tur med Per Tore Fredriksen

For fjerde gang setter vi opp en guidet

busstur i regionen med Per Tore

Fredriksen som guide. Denne gangen

går turen til yttersida av Senja, der vi

skal se på spor etter havet og isens arbeid

med landskapet.

Turene har vært svært populære, og det

anbefales at de som ønsker å være med

denne gangen, melder seg på i god tid.

Turen starter i Ballesvikskaret og ender

i Mefjordvær. Det blir en rast på

Tungeneset, der det blir anledning til

å nyte medbrakt og rusle en tur utover

fjæra. I Ersfjorden skal vi bl.a. se på formasjoner

av strandvoller som kan fortelle

oss noe om klimaet over de siste 8

000 år. Her har hav og vind dannet et

”klimadiagram” som er ganske unikt.

Turen vil vare en hel dag. Deltakerne

bør defor ta med seg nødvendig mat og

drikke. Godt fottøy og varme klær er

også sterkt anbefalt!

Det blir satt opp buss fra TIRB-plassen

på Finnsnes. Det vil bli anledning til å

avtale på- og/eller avstigning underveis.

Selv om guide Per

Tore Fredriksen

ikke har tenkt

å ta oss med til

fjells ved Hamn

for å vise oss

steinskulpturer,

kan han garantere

oss mange

spennende naturopplevelser

på de

mange stoppene

undervegs.

Hytte på Senja

Nå har du sjansen!

Ledige hyttetomter ved

Svanvatnan i Berg kommune

Ca. 150 m o.h.

Avstand til Finnsnes 30 km.

Avstand til Skaland 30 km.

I Svanvatnan er det gode forhold for

fiske etter ørret og røye.

Det er godt jaktterreng i området og

gode forhold for både fotturer og skiturer.

Retur via Gibostad.

30

Fårikålfestivalen i Dyrøy

Aktivitetsdag m/Søndagskafé, sykle- og

løpekonkurranse + ulike turer/aktiviter i naturen

Detaljert program kunngjøres senere i avisene og på

www.dyroy.kommune.no

Finn ut mer på våre hjemmesider

www.statskog.no

Tlf.: 07800

www.forskningsdagene.no


Lørdag 3. og søndag 4. oktober

Mefjordvær Samfunnshus kl 10.00 - 17.00

FrivillighetsVerksted

Fristaden Senja inviterer lag og foreninger

til et møte i galskapens tegn; en

sammenkomst med begeistring i fri flyt

som får sansene til å åpne seg og fantasien

til å skape…

Med oss har vi LivsGnistrer og

Oppmuntringsminister Tom-

Åge Myhren fra Fristaden Lucky

Næroset og LivsAppetittvekker og

Oppmuntringsdepartementets generalkonsul

for nordområdene, Roy

I Eilertsen. De jobber utfra verdiene

Humor, Galskap, Mot og Fantasi og vil

hjelpe oss med å frigjøre våre egne verdier

inn i den settingen vi befinner oss i,

nemlig Fristaden Senja – dette kan forløse

LivsKrefter av uante dimensjoner!

Alle lag og foreninger inviteres til årets

begivenhet, og vi anbefaler at hver bygd

forsøker å få med flere personer.

Etter seminaret kan du delta på galskap

i praksis på ”Kjøssefestivalen”…

Lørdag 3. oktober

FrivillighetsVerksted

Kl. 10.00

Presentasjon av Fristaden Senja og

tankegangen bak

v/ Odd-Arne Andreassen,

ordfører i galskapskommunen Tranøy.

Kl. 10.20

Presentasjon av LivsVerkene

v/ LivsGnistrer Tom-Åge Myhren og

LivsApetittvekker Roy I Eilertsen

Kl. 10.45

Foredraget: ”Lokale LivsBetingelser”

v/ Tom-Åge Myhren (60 min)

Om å skape et klima og miljø som får

mennesker til å virke bedre hver for seg,

sammen og i samme retning.

12.00

Slentring og beiting

13.00

Oppstart Open Space

v/LivsGnistrer Tom Åge Myhren

(3 timer)

Slentring og lett beiting innimellom

16.00

”Med LivsKraft i Hverdagen”

v/ Roy I Eilertsen (60 min)

Om Humor, Fantasi, Begeistring og

Oppmuntring som Kraftkilde i hverdagen.

Kjøssefestival

kl 18.00

Kjøssekontoret åpner

Kulturinnslag, aktiviteter,

overraskelser, div. salg

Mefjordvær Samfunnshus kl 18.00

Kjøssefestival

Med fokus på livskraftige bygder der

iniativ og pågangsmot råder, har vi latt

oss inspirere av Helge Stangnes sitt fornøyelige

dikt ”Kjøssekurset”. Så denne

helga har vi oppretta ”kjøssekontor” og

ansatt ”kjøssesekretæra” i deltidsstillinger.

Det blir forskjellige kulturinnslag, aktiviteter,

konkurranser, presentasjoner,

overraskelser m.m. Kanskje vil det ågså

vanke et lite ”snørpekjøss” eller et ”slengkjøss”

……..

Og er vi heldige så kommer det vel noen

”kjøssemellionæra” óg. Men alle er velkommen,

både små og store.

Søndag blir det arrangert tur til

”Ønskebuska” i Dalen. Her må du ha

ønsket klart, for det går ikke an å ombestemme

seg - det viser historia.

Så velkommen til Mefjordvær – ei helg

fylt med Fantasi, Humor, Galskap og

Mot.

Kl 22.00

Fest m/dans

15-års aldersgrense

Søndag 4. oktober kl. 12.00

Turmarsj til Dalen og Ønskebuska

Start fra Bjorvika kl. 12.00 (v/vannrenseanlegget).

Salg av kaffe/kaker m.m. på

rasteplassen i ”Dalen”. Væravhengig.

Arrangør:

Fristaden Senja

Mefjord bygdelag

Senja Næringshage

Målgruppe:

Alle interesserte

Påmelding FrivilligHetsverksted:

Linda Mari Ødegård

lindam@senjanh.no

Mob: 905 51 747

Påmelding Kjøssefestival::

Berit Sivertsen

tlf.: Tlf. 77 85 90 12/977 58 714

Berit.sivertsen@berg.kommune.no

www.forskningsdagene.no

31


Senja Næringshage og Næringshagen i Målselv

-nettverk for små og mellomstore bedrifter

Næringshagene har som mål å bygge fellesskap mellom små,

kunnskapsintensive virksomheter. Bedriftene oppfordres til å

samarbeide og lære i lag og være med på praktiske fellesløsninger.

Gjennom slikt samarbeid får bedriftene ned kostnadene, og de

deltar i utviklingsarbeid som kan gi gevinster både for den enkelte

bedrift og lokalsamfunnet.

Ditt nettverk når du

- er en bedrift med tilhold i Midt-Troms

- søker kreativt og lønnsomt samarbeid

- søker samhold og fellesskap

Senja næringshage og Næringshagen i Målselv er utviklingsaktører

i Midt-Troms. I nær kontakt med medlems- og eierbedriftene,

bedriftsetablerere og kommunene, samarbeider vi med forskningsog

utdanningsinstitusjoner, med Troms fylkeskommune og SIVA,

med nettverk og foreninger i regionen og med andre næringshager.

Senja Næringshage AS

– et robust nettverk for næringsutvikling

Senja Næringshage er representert i Lenvik, Dyrøy, Sørreisa, Berg,

Torsken og Tranøy kommune. Vi har over 50 medlemsbedrifter med

om lag 100 ansatte. Vi tilbyr kontorplass og fellesfunksjoner, tilgang til

teknisk utstyr, ulike kurs og fordelsavtaler i tillegg til å være et sosialt og

faglig nettverk.

Næringshagen i Målselv

– et unikt kompetansemiljø

Vi har 20 bedrifter og prosjekter med 36 medarbeidere som står for

kompetanse, kreativitet og kvalitet i sitt arbeid.

Vi har plass til flere – og ser gjerne at du besøker oss!

Bedriftene i næringshagene dekker til sammen disse feltene:

Utvikling, rådgiving, opplæring og utdanning· Økonomi og regnskap· Rekruttering og vikartjeneste· Kommunikasjon / IKT

Fiskeri og havbruk· Teknikk og handverk· Reiseliv· Helsekost og velvære· Landbruk· Grafisk design og produksjon

Senja Næringshage

Postboks 117, 9305 Finnsnes

Tlf.: 926 81 333

www.senjanh.no

Et sentrum for

– Idrett, friluftsliv og opplevelse

– Målselvkultur og dølatradisjon

– Utdanning, kompetanse og næring

– Forsvaret

Forskning er god investering og sentralt for utvikling av

Midt-Troms som en konkurransedyktig region.

Innlandsressursene har her et stort potensial for næringsrettet

forskning.

“Målselv kommune satser på nye næringer, bl.a. slike

som ligger i skjæringspunktetet mellom kultur og tradisjonell

næring. FilmCamp og Målselv Fjellandsby er bidrag til Målselv

som Mulighetslandet. Det samme gjelder Istindportalen

Bilder: Bardufoss bygdetun: Elisabeth Müller; Målselvfossen JOG; Skulptur: H. O. Løvhaug.

Næringshagen i Målselv

Rustahøgda, 9325 Bardufoss

Tel 77 83 66 60

www.nim.as

Målselv kommune ser fram til gjennomføring av

Forskningsdagene i Midt-Troms

Kulturhus og Målselv Varde, som er blitt synlige landemerker

for ei ny tid i Målselv.

Det tradisjonelle næringslivet er preget av kunnskap og

nytenking. Man vil noe for Målselv og for regionen.

Lykke til med Forskningsdagene 2009 -

”Kunsten å overleve”

Vi ønsker Forskningsdagene i Midt-Troms lykke til med arrangementet!

Program for Forskningsdagene i Midt-Troms 2009 - Layout og digital produksjon: JOG, Finnsnes - Trykk: Grafi skNord, Finnsnes

More magazines by this user
Similar magazines