Svenskan 14/2009 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

svenska.gu.se

Svenskan 14/2009 - Institutionen för svenska språket - Göteborgs ...

SVENSKAN

Nyhetsinformation för medarbetarna vid

Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Red. Malin Magnander, e-post: svenska.medd@svenska.gu.se Vecka 14/09

För vidare information, följ angivna länkar och se anslagstavlan på plan 4

Meddelanden

* Nu finns SAOL 13 i en enkel version på nätet: http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

Seminarier och föreläsningar

Mer info på institutionens kalendarium: http://www.svenska.gu.se/Aktuellt/Kalendarium/

MÅNDAGSSEMINARIET kl 15.15-17 i C450

6/4 Bodil Rosqvist Ordförbindelser i Svenska Akademiens ordbok.

GRAMMATIKSEMINARIET kl 10-12 i G416

14/4 Artikeldiskussion: Platzack, Christer 2009 Towards a Minimal Argument Structurt.

FREDAGSSEMINARIET kl 13-15 i C450

3/4 Karl G. Johansson Fornaldar- och riddarasögur.

Kurser, konferenser, symposier m.m.

* Workshop on Current Trends in Grammaticalization Research University of Groningen,

October 8-9, 2009. The deadline for abstract submission is April 15.

http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekinstituten/clcg/events/currenttrends/index

* Grammatikfestival 24/4 kl. 13.15- 17.15 i Lilla hörsalen på Humanisten. Läs mer:

http://www.svenska.gu.se/ViewPage.actionsiteNodeId=515670&languageId=100000&content

Id=-1&eventId=1766630428

* Universitetet i Agder, Vrije universitet i Bryssel och Bristol universitet presenterar gemensamt

The Third Summer School on Historical Sociolinguistics. Kursen hålls 20–27/8 i Metochi,

Grekland och det kommer även att finnas tillfälle att presentera egen forskning. Anmälan

senast 1/5 http://www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2009

* Doktorandkurs I Infrastructural tools for the study of linguistic variation på Fefor

Høifjellshotell, Gudbrandsdalen, Norge, 2–6 Juni 2009. Anmälan senast 15 april.

http://www.hf.uio.no/tekstlab/phd-kurs_06_09/phd-index.html

* NY! 7/5 arrangeras en workshop i forskningskommunikation för forskare och doktorander vid

GU och Chalmers. Workshopen arrangeras i samarbete med Vetenskapsfestivalen och kommer

att ledas av kommunikationskonsulten James Piercy från den brittiska organisationen Science

Made Simple. Anmälan senast 30/4. Kontakt karoline.axelson@gu.se

* NY! Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk anordnar anordnar ”Symposium

2009” 2-3/10. Ansökan senast 30/4. http://www.sfi.su.se/symposium.html

* Den årliga Summer School inom ramen för NCMS-samarbetet kommer att hållas i Göteborg

24-28/8. Abstract before 8/5. http://www.medeltidskommitten.hum.gu.se/Summer_School/

* 1-2/6 anordnar Lunds universitet, Campus Helsingborg en internationell konferens kallad

”Religion in an Open Society” Ansökan senast 22/5

http://www.iks.lu.se/summerschool/opensocietyconference

* NY! GradEast Graduate School in Linguistics organiserar en internationell sommarkurs i

grammatikalisering på Köpenhamns universitet, 18-21/8. Kursen riktar sig enbart till

doktorander och deltagarna kommer att ges möjlighet att presentera egna projekt. Ansökan

senast 1/6. http://english.gradeast.dk/courses/summerschool2009/


Stipendier, bidrag m.m. (OBS! Fler stipendier och mer information på anslagstavlan!)

* The Fulbright Commission announces that the Hildeman Grant will be available for a Swedish

scholar to teach at the Department of Scandinavian Studies at the University of Washington in

Seattle. http://depts.washington.edu/scand/ Application no later than 17/4.

* NY! CM Lericis stipendium kungöres ledigt för läsåret 2009/2010. Ansökan senast 24/4.

* Wergeland and Holst stipendier vid The Hebrew university, Jerusalems. Sommarkurser 2009.

Ansökan senast 30/4. http://overseas.huji.ac.il/academics.aspcat=23&in=0

* Riksbankens jubileumsfond utlyser forskningsmedel om globala utmaningar. Ansökan senast

30/4. http://www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/139

* Fulbright grants for graduate study in the United States, academic year 2010-11. Senast 4/5.

www.fulbright.se

* NY! Studenter och anställda välkomnas härmed att inkomma med nomineringar till Göteborgs

universitets pedagogiska priser 2009. Nomineringar ska vara registrator tillhanda senast

19/5. För ansökningsförfarande, se http://www.gf.adm.gu.se/kvalitetsarbete/pedagogiskt_pris/

Anställningar

* NY! Umeå universitet söker sex biträdande lektorer, sju postdoktorer och nitton doktorander.

Doktoranderna kommer att ingå i en forskarskola och liksom de tvååriga

postdoktorsanställningarna ha egna resurser för internationalisering. De biträdande lektorerna

ges möjlighet till sex års forskning och expenser för längre utlandsvistelse. Läs mer på

http://www8.umu.se/humfak/forskningsoffensiv/index.html Ansökan senast 2/4.

* Två universitetslektorat vid Nordica, Helsingfors universitet, är ledigförklarade. Området

preciseras som översättning och tolkning. Ansökan senast 8/4.

http://www.helsinki.fi/arbetsgivare/

* NY! Doctoral Research Fellowship within the project Scandinavian diachrony and grammatical

theory is available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies. Ansökan senast

14/4. http://www.admin.uio.no/opa/ledigestillinger/2009/vitenskapelige/doctoralresearchfellowshipILN-2009-3896.html

* NY! Position as Ph.D. fellow within the project "Developmental processes in urban linguistic

environments" (UPUS) is available at Department of Linguistics and Scandinavian Studies,

University of Oslo http://www.admin.uio.no/opa/ledigestillinger/2009/vitenskapelige/doctoralresearchfellowshipILN-2009-3900.html

Ansökan senast

14/4.

* NY! Två lektorstjänster i svenska ledigförklaras vid Vasa universitet. Ansökan senast 14/4.

http://www.uwasa.fi/tyonantajana/tyopaikat/vaasan-yliopistossa-on-haettavana-seuraavat-virat-

.html

* NY! Postdok-stilling ledig ved NorDiaSyn-prosjektet ved Tekstlaboraatoriet, Institutt for

lingvistiske og nordiske studier, UiO. Ansökan senast 14/4.

http://www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/2009/vitenskapelige/postdoktorILN-2009-

3894.html

* NY! Uppsala universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i svenska som

andraspråk. Ansökan senast 17/4.

* NY! Uppsala universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i svenska språket.

Ansökan senast 17/4.

* NY! Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledige

stipendiatstillingar i språkvitskap/nordisk språkvitskap. Søknadsfristen er 22/4.

http://uia.easycruit.com/vacancy/287845/35068iso=no

* NY! Internationaliseringsrådet vid Göteborgs universitet har avsatt medel för att

administratörer ska kunna delta i administratörsutbyte under 2009. Ansökan senast 15/5.

www.gu.se/internationellmobilitet

More magazines by this user
Similar magazines