Årsrapport 2010 - Røde Kors

rodekors.no

Årsrapport 2010 - Røde Kors

ÅRSRAPPORT

2010


Røde Kors-prinsippene

Humanitet

Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og

nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre

menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv og

helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider

for å fremme gjensidig for ståelse, vennskap, samarbeid og varig

fred mellom alle folk.

Upartiskhet

Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase,

trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

Røde Kors streber ute lukkende etter å lindre nød og komme

hurtig til hjelp der nøden er størst.

Nøytralitet

For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke

ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser

av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

Innhold

04 Forord

05 Årskavalkade

09 Årsberetning 2010

15 Aktivitetsregnskap

16 Balanse

18 Kontantstrømoppstilling

19 Noter

29 Revisjonsberetning

31 Organisasjonen

Uavhengighet

Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors skal

bistå myndighetene under krig og i nødsituasjoner og er underlagt

landets lover, må Røde Kors alltid opprettholde sin selvstendighet

for til enhver tid å kunne handle i overensstemmelse

med Røde Kors-prinsippene.

Frivillighet

Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig

med lem skap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om

økonomiske fordeler.

Enhet

I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon.

Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet

over hele landet.

Universalitet

Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de

nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler

samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.

Vedtatt på den 20. internasjonale

Røde Kors-konferansen i Wien i 1965.

Årsrapporten 2010 er utarbeidet av

Kommunikasjons- og markedsavdelingen

i Røde Kors i Norge.

Grafisk utforming: Bring Dialog

Forsidefotos: Nevruz Ebru Aksu, Svein Harald Enge,

Sophie Chavanel, Line Fransson

Utgitt: 2011

3


årsrapport 2010

Til stede i 2010

Foto: Olav A. Saltbones

En ettermiddag i fjor sommer samlet norsk-pakistanske ungdommer seg på hovedkontoret i Oslo for å gå med bøsser

til støtte for ofrene etter flomkatastrofen i Pakistan. Det ble en av de begivenhetene som illustrerer så godt hva Røde Kors

skal være: En frivillig organisasjon med bredde, mangfold, tilvekst og kapasitet til å svare på humanitær nød - ute som

hjemme.

Slike begivenheter var det veldig mange av i 2010. Etter jordskjelvet i Haiti ble vår største nødhjelpsoperasjon noensinne

muliggjort av et landsomfattende engasjement. Så fulgte det gjennom resten av året respons på en serie naturkatastrofer

i alle verdensdeler. I Norge avkrevde vinteren dobbelt så mange skredaksjoner fra Hjelpekorpset som året før. 590 frivillige

besøkte 50 asylmottak, flyktningeguiden nådde 1500 mennesker på 90 forskjellige steder og 525 visitorer gjennomførte

6000 fengselsbesøk. 2000 barn og voksne deltok på Ferie for alle, blant annet fikk søstrene Amelie på 9 år og Aurelia på

8 år mange nye venner under oppholdet på øya Utsira utenfor Haugesund. Bare for å nevne noen av en lang rekke Røde

Kors aktiviteter i et krevende år.

For 2010 var et krevende år, og vi er stolte av at vi nå kan se tilbake og konstatere at vi nettopp i et slikt år ikke bare leverte

i overkant av målsettingene, men også sammen satte Røde Kors bedre i stand til å levere i årene fremover. Vi fikk en

mediaoppmerksomhet som ingen sammenlignbare organisasjoner var i nærheten av, vi fikk politisk oppmerksomhet om

våre saker, vi økte den private og offentlig støtten, vi bygget kompetanse og sluttførte en økonomisk omstillingsprosess

som gir styrke for fremtiden.

Røde Kors er Norges største humanitære organisasjon og del av verdens største humanitære nettverk. Vi skal sette hos

høye mål. Vi skal være til stede der de humanitære behovene er størst når det gjelder som mest. Vi skal være til stede der

andre er fraværende. Det var vi i 2010 og det skal vi være i 2011.

Sven Mollekleiv

President

Børge Brende

Generalsekretær

4


årsrapport 2010

Januar

Tilbakeblikk 2010

Kraftig jordskjelv

rammet Haiti

12. januar rammet et jordskjelv Haiti hvor over 200.000

omkom. Frivillige fra Haiti Røde Kors var raskt framme i

katastrofeområdene og jobbet på spreng for å redde folk ut

av sammenraste bygninger, gi førstehjelp og evakuere folk i

katastrofeområdene. Det ble sendt inn nødhjelp som vann,

tepper og medisinsk utstyr.

Røde Kors i Norge sendte utstyr og delegater til et mobilt

feltsykehus. Til nå er det behandlet over 9000 pasienter på

dette sykehuset.

Jasmin (3) har fått medisinsk behandling på den mobile

helse-klinikken til Røde Kors i Haiti. (Foto: Olav A. Saltbones/

Røde Kors)

februar

Jordskjelv i Chile

Kort tid etter jordskjelvet i Haiti ble også Chile rammet av et

kraftig jordskjelv. Jordskjelvet skjedde under havet, det kom

mange etterskjelv, og myndighetene sendte ut tsunamivarsel.

Nesten 600 mennesker omkom, over 500 mennesker ble

skadet, to millioner berørt, og minst 500.000 hus ble ødelagt.

Røde Kors i Norge sendte 1.200 familietelt til de jordskjelvrammede

som ga 6.000 mennesker ly i regntiden og

vinteren som kom like etterpå.

Et av de kraftigste jordskjelvene i moderne tid rammet Chile

27. februar 2010 (Foto: IFRC)

Widline Sanon får rent drikkevann fra Røde Kors i Camp Diahatsu,

en leir for internt fordrevne i Haiti (Foto: Talia Frenkel/

Amerikansk Røde Kors).

mars

Rent vann: Rettighet

eller ren flaks

22.mars ble Verdens Vanndag markert. I 2010 burde ikke

tilgang til rent vann handle om flaks, men være en menneskerett.

Likevel mangler fortsatt én milliard mennesker

rent vann. Det finnes imidlertid ett lyspunkt: I følge FN har

1,6 milliarder flere mennesker fått tilgang på rent vann siden

1990.

Klimaendringer, urbanisering, migrasjon og tilfeller av epidemier

rammer ofte de fattigste samfunnene, og gjør det enda

mer nødvendig for Røde Kors å fokusere på vann, sanitær og

hygiene i fremtiden.

5


årsrapport 2010

Er verdens største humanitære organisasjon.

april

Bry deg-påsken

Påsken i år handlet om å bry seg. Ikke bare på fjellet, men

også i byene hvor folk flest tilbringer påsken. I tillegg til de

tradisjonelle fjellvettreglene, satset Røde Kors også på å

informere om byvett-reglene.

Det handler om å se menneskene rundt seg og ta litt ekstra

vare på hverandre også under høytider. Mens fjellvettreglene

sier «grav deg ned i tide», sier byvett-reglene: Ikke grav deg

ned i problemer.

Røde Kors var til stede for folk både i fjellheimen, ved sjøen

og ikke minst gjennom møteplasser i byene.

Vi må bry oss om de vi møter på vår vei, både i fjellheimen og i

byen, var Landsrådsleder for Røde Kors Hjelpekorps, Jahn Petter

Berentsens klare budskap i påsken i år. (Foto: Røde Kors)

Rekorden kvalifiserer til plass i Guiness rekordbok og stuntet var

iscenesatt av Røde Kors i Norge i anledning organisasjonens store,

årlige innsamlingsaksjon. (Foto: Cornelius Poppe/Scanpix)

mai

Verdensrekord på

Opera-taket

935 mennesker og en hund satte verdensrekord da de dannet

verdens største menneskelige røde kors på taket av

Operaen i Oslo i forbindelse med den internasjonale Røde

Kors-dagen 8. mai.

Det var bestilt tusen røde ponchoer, men få hadde turt å

håpe på at alle skulle være i bruk under rekordforsøket. Den

gamle uoffisielle rekorden var på 500 mennesker.

Rekorden var opptakten til Røde Kors-aksjonen 8. mai da folk

over hele landet gikk med bøsser og samlet inn penger til

Røde Kors sitt arbeid lokalt og internasjonalt.

juni

Hele verden Til Topps

- Dette var en seier og et minne for livet, sa blinde Tahir

Hussain (28) da han nådde toppen av Galdhø-piggen under

Til Topps 2010, som ble arrangert for tredje gang i regi av

Røde Kors og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Totalt deltok 1000 mennesker på arrangementet, hvorav 800

nådde toppen av piggen. Deltakerne, fra til sammen 56 nasjonaliteter,

kom fra kommuner, flyktningsentre, asyl-mottak,

skoler og lokale Røde Kors-lag.

Jeg håper at jeg kan bidra til å hjelpe andre som frivillig i Røde

Kors, med den erfaringen jeg har fra mitt liv, sier Tahir, som

meldte seg som Røde Kors-frivillig sammen med ledsager Vidar

Bøe på toppen av Galdhøpiggen. (Foto: Vivian Paulsen/Røde Kors)

6


årsrapport 2010

Takk for at du er med og gjør en forskjell i menneskers liv.

En ung kvinne lever på hemmelig adresse på Østlandet på

grunn av at familien ønsker å tvangsgifte henne. Hun har fått

støtte og hjelp fra Oslo Røde Kors. (Foto: Olav A. Saltbones/

Røde Kors)

juli

Flere barn frykter

tvangsekteskap

I sommer registrerte Røde Kors en økning i antall henvendelser

fra mindreårige som frykter tvangsekteskap.

Mange barn og unge med minoritetsbakgrunn reiser til

foreldrenes hjemland i sommerferien. Noen av disse kommer

tilbake som gift eller forlovet mot sin vilje.

Ekteskap inngått i utlandet er ikke gyldig i Norge dersom en av

partene er under 18 år. Røde Kors erfarer at noen familier sender

sine barn til utlandet for å bli tvangsgiftet, men venter med å

registrere ekteskapet til barnet har fylt 18 år.

Mutakalim (6) måtte flykte til besteforeldrene to mil unna, da

familiens hus ble rammet av flommen. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde

Kors)

august

Flom i Pakistan

Minst 14 millioner mennesker ble rammet av flommen i

Pakistan. Mange mistet livet, og 290.000 hus, et tusentalls skoler

og flere titalls helseklinikker og sykehus ble ødelagt. Broer og

veier raste sammen, noe som gjør redningsarbeid og opprydningsarbeid

svært krevende.

Røde Kors i Norge har satt opp to mobile helseklinikker i Sindhprovinsen.

Her har 5.000 pasienter fått medisinsk behandling

og 9.000 har mottatt psykososial støtte. Mange frivillige er blitt

opplært til å drive helseopplysning.

Samtidig har Pakistan Røde Halvmåne 33 klinikker som har

behandlet over 100.000 mennesker i hele flomområdet siden

begynnelsen av katastrofen.

september

Første leirtur

Søstrene Amelie (9) og Aurelia (8) fikk muligheten til å lokke til

seg strandkrabber i fjæra på øya Utsira, da det lille øysamfunnet

for første gang var reisemål for Ferie for alle.

Ferie for alle er et tilbud til barn fra vanskeligstilte familier.

Oppholdet på Utsira ble en mulighet da Kronprinsparet tidligere

i år valgte å gi folkegaven til Karmøy Røde Kors. I løpet av en

uke, med base i en av sjøbodene, fikk barna blant annet oppleve

skattejakt i sjøkanten, fisking, båtturer og fotballturnering.

Søstrene Amelie og Aureliaog en venninne har fanget mye

rart i håven under Ferie for alle-oppholdet på Utsira. (Foto:

Nevruz Ebru Aksu/Røde Kors)

7


årsrapport 2010

oktober

Tilbakeblikk 2010

Vellykket blodstafett

Johannes (4) har en alvorlig sykdom som gjør at han jevnlig

trenger blodoverføring. I oktober sendte han bamsen sin på tur

langs kysten for å rekruttere nye blodgivere i forbindelse med

kampanjen «Løp for Livet». Johannes og bamsen hans skaffet

Røde Kors og blodbankene mange tusen nye blodgivere.

Kampanjen handlet ikke bare om å skaffe nye blodgivere, men

også om å markere at vi alle trenger blod. Alle har en plikt til å

sørge for at det er nok blod til alle som trenger det, og huske på

at blod ikke kan lages - det må gis.

Halvparten av alle nordmenn vil trenge blodoverføring minst én

gang i livet og Norge mangler fortsatt 30.000 blodgivere.

Ole-Henrik Mohn Pettersen, sønnen Johannes (4), Kristin Mohn

(mor til Johannes) og Jørgen Westrum fra ISFiT satte i gang

blodgiverstafetten «Løp for Livet» i Trondheim og som ble avsluttet

i Oslo to uker senere. (Foto: Sveinung S. Sivertsen)

Røde Kors i Norge har bevilget 2 millioner kroner og er bedt

om å bidra med helsepersonell med koleraerfaring og mer

utstyr. (Foto: Louise Taylor/Canada Røde Kors)

november

Røde Kors slår

koleraalarm i Haiti

Mindre enn ett år etter det voldsomme jordskjelvet som rammet

Haiti i januar, øker antall koleratilfeller fra dag til dag. Røde Kors

frykter at situasjonen kan komme ut av kontroll og trapper opp

innsatsen.

Over 1,3 millioner mennesker bor i teltleire i hovedstaden Portau-Prince

og er meget utsatt for koleraepidemien. Røde Kors er

redd situasjonen kan komme ut av kontroll og på kort tid smitte

over 200.000 mennesker.

Frivillige fra Røde Kors driver omfattende opplysningsarbeid

om hygiene og det er tatt i bruk sms-varsling for å tipse folk om

hvordan de kan forebygge.

Leder i Larvik Røde Kors Hjelpekorps Audun Thorstad,

stod parat med varmeovner til de som trengte dette under

sprengkulda. Det sørget penger fra pantelotteriet Panto for.

(Foto: Røde Kors)

8

desember

Høy kuldeberedskap

Desember var rekordkald i 2010. Røde Kors varslet som følge

av dette alle sine lokalforeninger, om å være ekstra oppmerksomme.

Sprengkulden rammet spesielt mennesker uten

bosted og tilgang til strøm, men var også en utfordring for

hjemmeboende eldre.

I Vestfold var Larvik Røde Kors Hjelpekorps i beredskap. De

kjørte rundt i byen, og stilte opp ved drosjekøen i sentrum for å

ta vare på mennesker. De delte ut pledd og varm drikke. I tillegg

satte de opp ekstra varmeovner for å holde folk varme. Over

store deler av landet ble det satt i gang ulike aktiviteter for å

holde folk varme i sprengkulden. Røde Kors utarbeidet også et

sett kulderåd som folk ble oppfordret til å bruke.


årsrapport 2010

Årsberetning 2010

Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. I Norge har Røde Kors 398 lokalforeninger med et

nettverk av frivillige som utfører en rekke rednings- og omsorgsaktiviteter i sine lokalsamfunn.

Røde Kors i Norge er én av 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger. Sammen med

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og

Røde Halvmåneforeninger (IFRC), søker disse å beskytte og gi assistanse til mennesker

i nød over hele verden.

F

or Røde Kors har 2010 vært et år preget

av store humanitære katastrofer internasjonalt,

først og fremst jordskjelvet i Haiti

i januar og flommen i Pakistan i august.

Disse to katastrofene har utløst to av de

største hjelpeoperasjonene i Røde Korsbevegelsens

historie.

Det har i 2010 vært avholdt 6 møter i

landsstyret og 14 møter i landsstyrets

arbeidsutvalg.

Internasjonalt arbeid

12. januar var verden vitne til et meget

kraftig jordskjelv i nærheten av Haitis

hovedstad Port-au-Prince. Jordskjelvet fikk

enorme humanitære konsekvenser fordi

Haiti var usedvanlig dårlig rustet til å motstå

en katastrofe av dette omfanget. Rundt

300 000 mennesker mistet livet, 250 000 ble

skadet og 1,3 millioner mistet hjemmene

sine. Allerede før jordskjelvet var Haiti det

fattigste landet på den vestlige halvkule,

med en stor del av befolkningen under fattigdomsgrensen.

Røde Kors i Norge bisto med et mobilt feltsykehus,

mobile helsetjenester, nødhjelpsartikler,

overgangsboliger og ortopediske

tjenester. Senere på året ble Haiti rammet

av en koleraepidemi som krevde ytterligere

innsats, med 2 mobile helseteam og forebyggende

helse- og hygieneaktiviteter i

samarbeid med Haiti Røde Kors. Røde Kors

innsats i Haiti vil fortsette i flere år.

I februar ble også Chile utsatt for et stort

jordskjelv, men med mindre ødeleggelser

enn i Haiti. Røde Kors i Norge sendte medisinsk

utstyr og delegater i samarbeid med

andre nasjonalforeninger.

I august skjedde århundrets flom i Pakistan.

Store områder av landet ble dekket av vann

og de humanitære behovene var enorme.

Røde Kors i Norge sendte en helseklinikk til

Sindh-provinsen. Klinikken er nå overtatt

av Pakistan Røde Halvmåne, men arbeidet i

Pakistan vil fortsette i flere år.

Det norsk-pakistanske miljøet mobiliserte

med bøsseinnsamling, fakkeltog og konserter

til støtte for Røde Kors’ innsats i

Pakistan. I forbindelse med den pakistanske

nasjonaldagen, ble Sven Mollekleiv og

Børge Brende tildelt brobyggerprisen fra

14. augustkomiteen.

Det var også en rekke andre store naturkatastrofer

i 2010:

• Indonesia, tsunami og vulkanutbrudd

• Colombia, flom og kraftig regnskyll

• Brasil, kraftig nedbør som førte til flom

og jordskred

• Sri Lanka, flom og jordras rammet over

én million mennesker

• Sør Afrika/Mosambik, flomproblemer

som følge av kraftig nedbør

• Vest- og Sentral-Afrika (Sahel-regionen),

flom og tørke gjennom flere år

• Guatemala, vulkanutbrudd og tropisk

storm

• Mongolia, lang og ekstrem vinter

I 2010 ble det sendt ut 191 delegater fra

Røde Kors i Norge, mot 132 i 2009. Mange

delegater har stilt opp i flere omganger for

å møte behovene etter de store katastrofene.

Røde Kors i Norge har vært sentral i

utviklingen av et nytt opplæringskonsept

for delegater i samarbeid med IFRC. Et slikt

kurs med 40 deltagere ble i 2010 organisert

i Teheran i samarbeid med Iran Røde

Halvmåne.

Røde Kors’ viktigste langsiktige arbeid

er å utvikle gode Røde Kors- og Røde

Halvmåneforeninger. Egen beredskapskapasitet

er viktig for å være en effektiv

nasjonalforening, og dette blir enda mer

nødvendig som følge av klimaendringene.

Røde Kors i Norge arbeider både med den

enkelte nasjonalforening og gjennom IFRC

for å styrke enkelte nasjonalforeninger og

deres arbeid. I det sørlige Afrika har vi over

flere år arbeidet med å styrke Røde Korsforeningenes

økonomistyring, anti-korrupsjonsarbeid

og hjelp til å øke inntektene.

Sør-Sudan blir selvstendig stat i juli 2011,

og det skal dermed etableres en ny

nasjonal¬forening i Røde Kors. Røde Kors

i Norge har arbeidet i Sør-Sudan i flere år.

I 2010 har det vært arbeidet aktivt med

forberedelser for å kunne bistå den nye

nasjonalforeningen. Landet står overfor

store utfordringer, med elendig infrastruktur,

matmangel, mangel på rent drikkevann

og dårlige helsetjenester.

I Jemen er det i løpet av 2010 gitt støtte

til mange aktiviteter, både helseprogrammer,

tiltak for ofrene for konflikten i nord

og organisasjonsutvikling av Jemen Røde

Halvmåne.

Røde Kors i Norge er en viktig støttespiller

for ICRCs arbeid i Afghanistan, der det

fortsatt er vanskelig å få tilgang til alle

ofrene slik at syke og sårede får nødvendig

medisinsk behandling. Afghanske helsemyndigheter

overtok operatøransvaret

for Kabul Ambulance Service fra 01.07.10.

Mislighetssaken ved Kabul Ambulanse

Service som ble avdekket i 2009, er nå

avsluttet. UDs tilbakemelding er at Røde

9


årsrapport 2010

Kors har håndtert denne saken på en profesjonell

og tillitsvekkende måte.

I forbindelse med økende urbanisering

er urban vold et voksende problem.

Sammen med nasjonalforeningene

i Panama og Guatemala ble det i 2010

startet et arbeid for forebygging av urban

vold. Et tilsvarende arbeid har væt i gang i

Colombia siden 2008.

Røde Kors i Norge har støttet IFRCs arbeid

med en ny strategi for å integrere kjønnsperspektivet

i alle operasjoner – med vekt

på kjønnsbasert vold i nødhjelpssituasjoner.

Røde Kors i Norge har også laget

en egen handlingsplan for integrering av

kjønnsperspektivet i alle aktiviteter.

Røde Kors i Norge er en stor leverandør av

helsetjenester i nødhjelpssituasjoner. Røde

Kors ønsker å være en foretrukken partner

for norske myndigheter, særlig for Utenriksdepartementet.

28. mai ble det undertegnet

en to-årig avtale mellom Norges

Røde Kors, UD og ICRC som viderefører

trepartssamarbeidet. Arbeidet med å øke

støtten fra Norad, EU og næringslivet fortsetter.

Røde Kors la i 2010 driften av beredskapslageret

ut på anbud. Lageret ble i juni

flyttet til Itella Logistics’ lager på Langhus,

og Røde Kors’ eget lager på Fornebu ble

da lagt ned. Den nye løsningen viste svært

gode resultater ved nødhjelpsutsendelsen

til Pakistan i august.

Redning og beredskap

Hjelpekorpset gjennomførte 964 oppdrag

i 2010. Totalt fikk 1.171 personer hjelp

av 8.865 involverte mannskaper som la

ned 45.444 frivillige timer. Statistikken

bærer preg av at 2010 var en ”skredvinter”.

Spesielle snø- og værforhold førte til dobbelt

så mange skredaksjoner som i 2009.

Antall henteoppdrag utenfor vei har vist en

jevn økning siden 2007.

Også det siste året har det vært satset mye

på kompetanseutvikling i hjelpekorpsene.

370 hjelpekorpsmedlemmer gjennomførte

sentrale kurs og samlinger. Landsråd Røde

Kors Hjelpekorps vedtok også reviderte

rammer for grunnopplæringen: Kvalifisert

førstehjelp, Bruk av hjertestarter ved

hjerte- og lungeredning, Grunnleggende

samband, Grunnopplæring søk og redning

og Dette er Røde Kors Hjelpekorps.

2010 ga startskuddet for en bred satsning

på Røde Kors Beredskapsvakt etter et

pilotprosjekt i Hordaland Røde Kors. En

beredskapsvakt stiller seg til disposisjon for

Røde Kors dersom det skulle skje noe virkelig

alvorlig i lokalsamfunnet. Tre distrikter

er allerede i gang med aktiviteten og andre

åtte distrikter har vedtatt å starte. Hittil er

det vervet 1.600 beredskaps-vakter. Mange

av disse er også engasjert i andre Røde

Kors-aktiviteter.

Fjellskikkprisen 2010 ble tildelt Lars

Monsen for hans rolle som ambassadør for

opplevelse og respekt for fjell og villmarksliv.

Røde Kors driver den nasjonale rekrutteringskampanjen

for blodgivere. I 2010

meldte 20.084 potensielle blodgivere seg

til norske blodbanker via våre internettsider

GiBlod.no. Blodgivere er av livsviktig

betydning for helsetilbudet, og over 80 %

av norske blodgivere kommer til blodbankene

gjennom Røde Kors’ verveaktiviteter.

Oppsporingstjenesten i Røde Kors har hatt

en økning i oppsporingssaker på nesten

60 prosent de fem siste årene. Dette forteller

om alvorlige humanitære konsekvenser

av væpnet konflikt, klimaendringer, forfølgelse,

menneskesmugling og migrasjon.

I 2010 ble det registrert 575 saker.

Tjenesten oppklarer omtrent halvparten

av sakene. 160 av fjorårets forespørsler

var knyttet til mindreårige asylsøkere. Av

registrerte saker fra 2010 var 73 om Sri

Lanka, noe som viser at tilgangen til mange

områder på Sri Lanka er dårlig selv om den

væpnede konflikten forlengst er over.

Omsorgsaktiviteter

Omsorgsaktivitetene i Røde Kors skal

engasjere frivillige for å bidra til trygghet

og tilhørighet for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Røde Kors Besøkstjeneste har en viktig

rolle for et økende antall eldre, der mange

opplever ensomhet. 7.000 frivillige besøksvenner

utfører ukentlig innsats i private

hjem og institusjoner. I 2010 har Røde

Kors lagt grunnlaget for en videre økning i

innsatsen, ikke minst gjennom Stortingets

ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner

ekstra til Røde Kors Besøkstjeneste.

Ensomhet er en risikofaktor for dårlig helse,

både fysisk og psykisk – og det er også

mange yngre som rammes. Røde Kors

driver Nettverksarbeid for mennesker som

faller utenfor samfunnet grunnet rus og

psykisk sykdom eller kriminalitet. I 2010 har

disse aktivitetene engasjert 1.700 deltakere

og 550 frivillige i ulike nettverkstiltak over

hele landet.

Røde Kors ønsker å bidra til sosial tilhørighet

for mennesker med en annen etnisk bakgrunn

enn norsk. Røde Kors Flyktningeguide

hadde i 2010 aktiviteter på 90 steder med

1.500 flyktninger og 1.550 guider. Røde

Kors har i 2010 utarbeidet en egen veileder

for arbeid overfor mennesker i asylmottak.

Ved årets slutt hadde Røde Kors aktivitet

ved 50 asylmottak og 590 frivillige

på dette området. I 2010 ble det også

startet besøkstjeneste ved utlendingsinternatet

på Trandum, der frivillige er nøytrale

samtalepartnere for personer som venter

på å bli uttransportert.

Røde Kors visitortjeneste engasjerer frivillige

som samtalepartnere for innsatte i

35 norske fengsler. Visitortjenesten legger

vekt på også å nå fanger i varetekt og utenlandske

innsatte. I 2010 gjennomførte 525

visitorer nærmere 6.000 besøk. Frivillige fra

10


årsrapport 2010

Røde Kors er også til stede som støtte for

de som skal vitne i norske rettssaler. Denne

aktiviteten har nå vokst til 24 rettssaler og

250 vitnestøtter.

Det er særlig ille når barn og unge opplever

å være på utsiden av samfunnet. I 2010

reiste ca 2.000 barn og voksne på Ferie

for alle og 505 frivillige var med på å gjøre

dette mulig. Dette er en markant økning

fra 2009, og innsatsen vil bli trappet videre

opp i 2011 – blant annet som følge av en

ekstra bevilgning fra Stortinget på 2 millioner

kroner. Barnas Røde Kors skal være et

lavterskeltilbud til barn mellom 6 og 13 år.

Barnas Røde Kors har i 2010 hatt aktivitet

på 72 steder og hatt 1.228 deltakere.

Mange barn og unge som opplever problemer

i hverdagen tar kontakt med Røde Kors

Dialogtilbud for barn og unge – Kors

halsen. Frivillige har i 2010 svart på 31.500

telefoner og 2.122 e-poster. I oktober ble

det innenfor dialogtilbudet også lansert en

én-til-én-chat på nettsiden www.korspahalsen.no.

Det er en klar sammenheng mellom frafall

fra videregående skole og sosiale

utfordringer senere i livet. Røde Kors

Leksehjelp bidrar til å redusere frafallet.

5.568 barn og unge deltok i 2010 på Røde

Kors Leksehjelp – hjulpet av 1.362 leksehjelpere.

En effektiv og velfungerende organisasjon

er avgjørende for lokal aktivitet. Høy kompetanse

i organisasjonen er viktig for både

utførelsen og utviklingen av arbeidet Røde

Kors. I 2010 har en rekke av Røde Kors’ kurs

for frivillige blitt oppdatert og implementert

gjennom Røde Kors Skolen.

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom er basert på ideen om

at ungdom snakker best med ungdom. I

tillegg til egne aktiviteter innenfor regler

i krig, seksuell helse og migrasjon, deltar

de også i andre Røde Kors-aktiviteter og

aksjoner. Røde Kors Ungdom har et eget

demokrati og er representert på alle nivåer

i organisasjonen, med lokale grupper over

hele landet.

I 2010 ble det blant annet gjennomført

aksjoner mot norske bankers finansiering

av klase- og atomvåpen. Barnesoldater ble

valgt som organisasjonens nye kampanjetema

for de neste to årene. Det har også

vært en styrking av migrasjonsarbeidet,

både gjennom økt aktivitet på asylmottak

og i form av politisk påvirkningsarbeid.

Migrasjonsarbeidet inneholder også en

holdningsskapende del gjennom rollespillet

På flukt. I 2010 ble det gjennomført 20

slike spill for til sammen 1300 ungdommer.

Røde Kors Ungdom forvalter på vegne

av LNU, ordningen Frifond organisasjon.

Formålet med ordningen er å styrke lokalt

arbeid i ungdomsorganisasjoner. I 2010

ble tildelt 1 861 900 kroner til 65 lokale

grupper.

Røde Kors Ungdom har i 2010 utvekslet

ungdomsdelegater med Nepal, Rwanda og

Sudan. Ungdomsdelegatene jobber med

ulike humanitære aktiviteter som involverer

ungdom.

Sommeren 2010 ble det arrangert

Sentral ungdomskonferanse og landsleir

med over 250 deltakere fra hele landet.

Arrangementet strakk seg over fem dager

og ble avsluttet med valg av nytt Landsråd

for Røde Kors Ungdom. Knut Sverre ble

valgt til leder for den kommende toårsperioden.

Påvirkningsarbeid

Tilgang til og beskyttelse av sårbare grupper

er et prioritert område for Røde Kors,

både nasjonalt og internasjonalt. I dialogen

med norske myndigheter har Røde

Kors i 2010 lagt særlig vekt på papirløse

migranters rett til nødhjelp, samt øyeblikkelig

og nødvendig helsehjelp. Videre

har vi fått etablert en besøksordning ved

utlendingsinternatet på Trandum. Det har

også vært viktig å styrke den offentlige

støtten til flere av våre nasjonale aktiviteter,

slik som Besøkstjenesten, Ferie for

alle og Leksehjelpen. Stortinget bevilget

7,5 millioner kroner ekstra til disse Røde

Kors-aktivitetene i statsbudsjettet for 2011.

Et godt omdømme og høy synlighet i

media er viktig for å sikre oppslutning

om Røde Kors’ aktiviteter. Gjennom 2010

har organisasjonen hatt et stabilt godt

omdømme og høy synlighet. Dette har

bidratt til økte inntekter fra private givere

og næringsliv og godt gjennomslag hos

politiske myndigheter for de sakene Røde

Kors har satt fokus på.

Inntekter

I 2010 har Røde Kors samlet inn totalt

267,3 millioner kroner fra medlemmer,

private givere og næringslivet, en økning

på 123,7 millioner kroner fra 2009.

Innsamlingsaksjonen etter jordskjelvet

i Haiti ga 68,9 millioner kroner, mens

innsamlingsaksjonen etter flommen i

Pakistan ga 19,7 millioner kroner. Inkludert

i det innsamlede beløpet er 7,7 millioner

fra pantelotteriet Panto og inntekter fra

innsamlingsaksjonen knyttet til Røde Korsdagen

8. mai.

Ved utgangen av året hadde Røde Kors

132.910 betalende medlemmer, en nedgang

fra året før på 2.489 medlemmer.

Samtidig økte antallet faste givere med

3.000 til over 34.000.

I løpet av året ble det inngått to nye hovedpartnerskap

med næringslivet: DnBNOR

og Telenor. I tillegg valgte to av våre

eksisterende partnere, Møllergruppen og

Aker Solutions, å forlenge sine hovedsamarbeidsavtaler.

Ved utgangen av året

hadde Røde Kors totalt 7 hovedpartnere

i næringslivet (Tine, Rema 1000 og Det

norske Veritas i tillegg til de som allerede

er nevnt).

Økonomiske hovedlinjer

Årsregnskapet omfatter den ideelle

organisasjonen Norges Røde Kors, som

er en forening uten økonomisk vinning

som formål. Konsernregnskapet omfatter

foreningsregnskapet og datterselskapene,

11


årsrapport 2010

Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors

Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS.

Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors

distrikts- og lokalforeninger i Norge, da

disse er selvstendige organisasjoner med

egne vedtekter.

Regnskapet for 2010 viser et overskudd

på 162 millioner kroner for foreningen og

på 167 millioner kroner når datterselskaper

inkluderes. Norges Røde Kors Sentrene

AS har et overskudd på 1,4 millioner kroner,

Røde Kors Husene AS har et underskudd

på 1,9 millioner kroner og Røde Kors

Førstehjelp AS har et underskudd på 1,0

millioner kroner.

Brutto midler anskaffet til humanitære

formål i 2010 var 1.269 millioner kroner

for foreningen og 1.309 millioner kroner

inkludert datterselskaper. Økningen

i inntekter fra 2009 skyldes i hovedsak

at innsamlede midler og gaver økte med

123 millioner kroner. Det var videre en

økning i offentlige tilskudd med kr 23

millioner kroner; herav 14 millioner kroner

til det internasjonale arbeidet. Røde

Kors hadde i 2010 statsinntekter på 531

millioner kroner, herav 504 millioner kroner

til Røde Kors’ internasjonale arbeid.

Finansinntektene var 193 millioner kroner,

noe som var 37 millioner kroner lavere enn

i 2009. Økningen med 19 millioner kroner i

tilskudd fra andre er hovedsakelig knyttet

til bidrag fra søsterforeninger til aktivitetene

etter jordskjelvet på Haiti.

Aktivitetsregnskapet viser at Røde Kors

brukte 39 millioner kroner til administrasjon

av organisasjonen. Dette utgjør 3,5

prosent av de samlede kostnadene, og

er en nedgang fra 4,6 prosent i 2009. Det

er i tillegg fordelt på aktivitetene 56 millioner

kroner i felleskostnader som IKT,

regnskap/lønn, servicetorg og eiendom.

Felleskostnadene ble redusert med 12 millioner

kroner fra 2008 til 2009, og er ytterligere

redusert med 16 millioner kroner

i 2010. Dette skyldes hovedsakelig reduserte

IKT-kostnader.

Røde Kors presenterer sitt årsregnskap

etter aktivitet for 2010 i henhold til regnskapsstandard

for ideelle organisasjoner.

Foreningen Norges Røde Kors har i 2010

brukt 1.002 millioner kroner i foreningen

til formålet – humanitært arbeid (1.028

millioner kroner inkludert datterselskaper).

Dette utgjør 90,6 prosent av de samlede

kostnadene i foreningen. Tilsvarende tall

var 90,7 prosent i 2009, 87 prosent i 2008

og 79 prosent i 2007. Kostnadene til formål

er fordelt på de fire landsmøte¬vedtatte

hovedmålene til Røde Kors.

Røde Kors har bygget opp en finansportefølje

som har sitt utgangspunkt i

tidligere automatinntekter. Avkastningen

av finansporteføljen skal gi et årlig bidrag

til Røde Kors’ humanitære arbeid. Ved

utgangen av året var porteføljen på 2.133

millioner kroner. Plasseringene er i verdipapirfond

og er sammensatt med hensyn

til sikkerhet, risikospredning og likviditet.

Avkastningen på finansporteføljen var i

2010 10,4 %.

Renteporteføljen har moderat kredittrisiko

og en god spredning på utstedere og antall

papirer. Pengemarkedsfondene hadde en

gjennomsnittlig løpetid på 0,24 og obligasjonsfondene

på 3,11. Røde Kors har

tilfredsstillende likviditet og det er ikke

besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Midlene forvaltes i samsvar med landsstyrets

vedtatte retningslinjer og etiske regler.

Røde Kors investerer ikke i selskaper som

bryter internasjonale konvensjoner innen

menneske-rettigheter, miljø, arbeidsforhold

eller barnearbeid, eller som bidrar

til alvorlige krenkelser av individers rettigheter

i krig eller konfliktsituasjoner. Videre

har Røde Kors nulltoleranse i forhold til

selskaper som investerer i eller produserer

våpen, tobakk, pornografi og alkohol. To

ganger i året foretas det en ekstern gjennomgang

av alle investeringer for å sikre at

disse er i henhold til de etiske retningslinjene.

Følgende disponering av årets resultat

foreslås: Overføring til formålskapital med

eksternt pålagte restriksjoner, 23 millioner

kroner; overføring til annen formålskapital,

139 millioner kroner.

Landsstyret bekrefter at årsregnskapet i

samsvar med regnskapsloven § 3-3a er

avgitt under forutsetning om fortsatt drift.

Personal og miljø

Røde Kors har et partssammensatt

arbeidsmiljøutvalg, hvor også representanter

fra bedriftshelsetjenesten

deltar. Det er valgt nytt hovedverneombud

våren 2010 og det er verneombud i

alle verneområder med over 10 årsverk.

Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i sykefraværsoppfølging

og tilrettelegging av

arbeidsplasser. En vernerunde med fokus

på det fysiske arbeidsmiljø er gjennomført

og fulgt opp ved alle distriktskontor og

hovedkontoret høsten 2010.

Sykefraværet i 2010 var på 5,4 prosent

mot 5,3 prosent i 2009. Sykefraværet er

fordelt på 2,5 prosent korttidsfravær og 2,9

prosent langtidsfravær. Det har i 2010 vært

rapportert to arbeidsuhell eller ulykker

blant ansatte.

Røde Kors arbeider aktivt for å unngå diskriminering

og fremme likestilling innenfor

vår virksomhet, og tilstreber i lik behandling

av alle ansatte uansett etnisitet, nasjonal

opprinnelse, avstamning, hudfarge,

språk, religion og livssyn. Røde Kors har

fokus på mangfold og etterspør søknader

fra personer med minoritetsbakgrunn i alle

stillingsannonser. Det legges vekt på å tilrettelegge

de fysiske forholdene slik at virksomhetens

ulike funksjoner kan benyttes

av flest mulig.

Røde Kors har 51 prosent kvinner i ledende

stillinger. Det er ikke vesentlige forskjeller i

lønnsplasseringer grunnet kjønn.

12


årsrapport 2010

Organisasjonen har nulltoleranse for korrupsjon,

misligheter og misbruk. Det er etablert

rutiner for ekstern og intern varsling i

Røde Kors.

Røde Kors arbeider for å systematisere

risikostyringen. Risikovurderinger foretas

både på et overordnet nivå og på avdelingsnivå.

Risikostyring er også en del av

kontrollen med større prosjekter. Det er

gjennomført risikovurderinger og det rapporteres

jevnlig på risiko fra mange av våre

utenlandsprosjekter. Risikovurderingene

rapporteres på overordnet nivå i forbindelse

med tertialrapportering til landsstyret.

Røde Kors forurenser ikke det ytre miljø

utover det som er vanlig for den virksomheten

som drives. Landsstyret vedtok i

2009 Røde Kors’ klimaplattform med tiltak

for å redusere sårbarheten for klimaendringer;

redusere risiko, bygge katastrofeberedskap

og utvikle respons-kapasiteten

for katastrofer. Røde Kors er også opptatt

av å redusere klimautslipp i egen organisasjon,

og det ble i 2010 vedtatt en egen

klimaplan for Røde Kors.

Landsstyrets godkjenning av årsberetningen 2010.

Oslo, 8. april 2011

Sven Mollekleiv

President Norges Røde Kors

Linda Motrøen Paulsen Svein Erik Aasen Jahn Petter Berentsen hanne Heggdal

Visepresident

Visepresident

Eva Brennvik Knut Sverre øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

Eva Lervåg Gjersvold nils Henrik Jenssen Snorre Gundersen for Sverre Lagerløv

Bitten Linge Ronald Rindestu Trond Midtbøen ellen M. Haaland

Børge Brende

Generalsekretær

13


årsrapport 2010

Aktivitetsregnskap

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern

Forening

2010 2009 N note 2010 2009

A anskaffelse av midler

31 334 32 356 Medlemsinntekter 31 334 32 356

530 996 507 603 Tilskudd - offentlig 1 530 996 507 603

244 007 225 141 Tilskudd - andre 2 244 007 225 141

230 463 106 589 Innsamlede midler og gaver 3 228 574 105 403

Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:

56 416 61 745 - operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 31 430 36 991

23 332 17 946 - aktiviteter som skaper inntekter 9 554 6 560

192 730 229 606 Finans- og investeringsinntekter 193 111 230 015

1 309 277 1 180 986 Brutto midler anskaffet til humanitære formål 1 269 005 1 144 069

Forbrukte midler 5,9,10,11

Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8

63 339 49 019 - kostnader til innsamlinger 6, 8 63 339 49 019

23 612 16 896 - andre kostnader til anskaffelse av midler 1 831 2 513

Kostnader til formålet:

- kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7

1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett

33 329 31 578 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 33 329 31 578

34 267 35 064 Kostnader til aktiviteter 34 267 35 064

2. Handle når ulykker og katastrofer rammer

436 333 399 965 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 436 333 399 965

4 934 2 709 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 4 934 2 709

183 591 170 028 Kostnader til aktiviteter 183 591 170 028

3. Gi hjelp og omsorg

74 779 76 650 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 74 779 76 650

14 544 16 927 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 14 544 16 927

51 191 62 031 Kostnader til aktiviteter 25 596 36 046

4. Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt

4 468 14 864 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 4 468 14 864

112 153 100 125 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 112 153 100 125

78 415 112 211 Kostnader til aktiviteter 78 415 112 211

27 708 46 898 Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 39 285 50 452

1 142 663 1 134 964 Sum 1 106 864 1 098 150

166 614 46 022 Årets aktivitetsresultat 162 141 45 919

T tillegg/reduksjon formålskapital

Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner 23 117 -36 664

Annen formålskapital 139 024 82 583

Sum disponert 162 141 45 919

15


årsrapport 2010

Balanse pr 31.12

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern

Forening

2010 2009 N note 2010 2009

eiendeler

anleggsmidler

I immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

324 0 Immaterielle eiendeler 0 0

304 526 319 230 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 267 999 271 579

21 380 25 335 Driftsløsøre, inventar, utstyr og transportmidler 12 18 409 21 389

326 230 344 565 Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 286 408 292 968

Finansielle anleggsmidler

0 0 Investeringer i datterselskaper 13 19 266 30 319

14 770 3 223 Investeringer i aksjer og obligasjoner 14 14 770 3 223

3 924 5 188 Andre langsiktige fordringer 15 31 336 37 983

18 694 8 411 Sum finansielle anleggsmidler 65 372 71 525

344 924 352 976 Sum anleggsmidler 351 780 364 493

Omløpsmidler

26 722 21 069 Varelager 16 26 370 20 748

24 683 13 509 Kundefordringer 21 937 11 671

2 109 3 878 Andre fordringer 17 1 629 3 668

2 132 578 1 897 040 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 18 2 132 578 1 897 040

130 399 206 771 Kontanter, bankinnskudd og lignende 19 116 481 192 942

2 316 490 2 142 267 Sum omløpsmidler 2 298 994 2 126 069

2 661 414 2 495 243 SUM EIENDELER 2 650 774 2 490 562

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital

250 640 223 780 Formålskapital m/ekstern pålagte restriksjoner 20 250 640 223 780

2 292 580 2 147 612 Annen formålskapital 20 2 284 321 2 148 939

2 543 220 2 371 392 Sum formålskapital 2 534 961 2 372 719

10 089 16 087 Langsiktig gjeld 21 10 089 16 087

K kortsiktig gjeld

41 350 39 029 Leverandører 38 613 36 266

16 252 15 271 Skyldig offentlige avgifter 15 071 13 988

15 068 20 408 Ubrukte statsmidler 15 068 20 408

35 435 33 056 Annen kortsiktig gjeld 22 36 972 31 093

108 105 107 764 Sum kortsiktig gjeld 105 724 101 755

118 194 123 851 Sum gjeld 115 813 117 842

2 661 414 2 495 243 SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 2 650 774 2 490 562

16


årsrapport 2010

Landsstyrets godkjenning av årsregnskapet 2010

Oslo, 8. april 2011

Sven Mollekleiv

President Norges Røde Kors

Børge Brende

Generalsekretær

Linda Motrøen Paulsen Svein Erik Aasen Jahn Petter Berentsen hanne Heggdal

Visepresident

Visepresident

Eva Brennvik Knut Sverre øyvind Bruflat Tone Sissel Kise

Eva Lervåg Gjersvold nils Henrik Jenssen Snorre Gundersen for Sverre Lagerløv

Bitten Linge Ronald Rindestu Trond Midtbøen ellen M. Haaland

17


årsrapport 2010

Kontantstrømoppstilling

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern

Forening

2010 2009 2010 2009

166 614 46 022 Årets aktivitetsresultat 162 141 45 919

pOster i aktivitetsregnskapet som

ikke har direkte likviditetseffekt

18 651 20 800 + avskrivninger , nedskrivninger og reversering av nedskrivninger 11 221 16 983

222 -241 +/- tap/gevinst ved avhendelse av andre varige driftsmidler -162 -241

18 873 20 559 Sum 11 059 16 742

I investeringer, avhendelser og finansiering

-6 598 -4 804 - anskaffelse av andre varige driftsmidler ­5 827 -3 684

11 277 2 454 + salgssum ved avhendelse av andre varige driftsmidler 1 430 2 454

-11 547 0 +/- netto investering/avhendelse i plasseringer ikke virkelig verdi -494 3 600

1 263 8 194 + tilbakebetaling utlån, langsiktige og kortsiktige 6 646 8 194

-5 998 -2 585 - tilbakebetaling av langsiktig og kortsiktig gjeld ­5 998 -2 585

-11 603 3 259 Sum -4 243 7 979

A andre endringer

-9 404 21 339 +/- endringer i kundefordringer og andre fordringer -8 226 22 114

341 -35 562 +/- endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 3 969 -35 548

-5 653 10 067 +/- endring varelager -5 622 10 044

-14 716 -4 156 Sum -9 879 -3 390

159 167 65 684 Sum likviditetsendringer gjennom året 159 077 67 250

2 103 811 2 038 127 + Likviditetsbeholdning 1.1. 2 089 982 2 022 732

2 262 977 2 103 811 = Likviditetsbeholdning 31.12. 2 249 059 2 089 982

L likviditetsbeholdning inkluderer kontanter, bankinnskudd og

finansielle omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi.

18


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norges Røde Kors, som er en forening uten

økonomisk vinning som formål. Konsernregnskapet omfatter datterselskaper som fremkommer av

note 13. Årsregnskapet omfatter således ikke distrikts- eller lokalforeningene til Norges Røde Kors.

Disse er selv stendige organisasjoner med selvstendige lover og kontrolleres ikke av Norges Røde Kors.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

og foreløpig regnskapsstandard for

ideelle organisasjoner.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter foreningsregnskapet

og datterselskapene, Norges Røde Kors

Sentrene AS, Røde Kors Husene AS og Røde Kors

Førstehjelp AS. Konsernregnskapet er utarbeidet

som om konsernet var en økonomisk enhet.

Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene

i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet

er utarbeidet etter ensartede prinsipper,

ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper

som morselskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet

basert på morselskapets anskaffelseskost.

Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare

eiendeler og gjeld i datterselskapet, som

oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på

oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi ut over

hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler

og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier

i konsernregnskapet avskrives lineært over

de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Datterselskaper/tilknyttede

selskaper

Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes

etter kostmetoden i foreningsregnskapet

og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden

i konsernregnskapet. Investeringen

er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med

mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det

er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall

skyldes årsaker som ikke kan antas å være

forbigående og det må anses nødvendig etter

god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert

når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til

stede.

Inntektsføring

Medlemsinntekter regnskapsføres når de mottas.

Tilskudd og gaver inntektsføres når organisasjonen

har juridisk rett til tilskuddet eller

gaven, og verdien kan måles pålitelig. Offentlige

tilskudd som det knytter seg betingelser til

inntektsføres i takt med forbruk av kostnader

knyttet til den støttede aktivitet. Ikke inntektsførte

tilskudd regnskapsføres i balansen som en

forpliktelse under Ubrukte statsmidler. Verdien

av gaver måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

Klassifisering av kostnader

I aktivitetsregnskapet klassifiseres kostnader i

tre hovedgrupper; kostnader til anskaffelse av

midler, kostnader til formålet og administrasjonskostnader.

Det vises til noter 6, 7 og 8 for nærmere

spesifikasjon.

Klassifisering og vurdering

av eiendeler og gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter

poster som forfaller til betaling innen ett år etter

balansedagen, samt poster som knytter seg

til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert

som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Første års

avdrag på langsiktig gjeld er klassifisert som

langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men

nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet

ikke forventes å være forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført

i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning

til dekning av påregnelig tap.

Varelager

Varelageret vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost

og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og rettigheter

Varige driftsmidler og rettigheter balanseføres

og avskrives lineært over eiendelens forventede

levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler

kostnadsføres løpende under driftskostnader,

mens påkostninger eller forbedringer tillegges

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med

driftsmidlet.

Markedsbaserte finansielle

Omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes

til virkelig verdi på balansedagen. Endring

i virkelig verdi resultatføres som finansinntekt/-

kostnad. Alle finansplasseringene er i likvide

pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefond der

det stilles daglige kurser. Markedsverdi og kostpris

for de ulike plasseringene spesifiseres i note

til regnskapet.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordningen Norges Røde Kors har i Statens

Pensjonskasse fremstår for de ansatte som

en såkalt ytelsesplan, dvs. at de har et krav på

en fremtidig pensjon basert på bl.a. opptjeningstid

og lønn på pensjoneringstidspunktet.

Det foreligger dermed for arbeidsgiver i prinsippet

en forpliktelse overfor de ansatte til å yte

denne pensjonen. Statens Pensjonskasse har

ikke tilstrekkelig informasjon tilgjengelig til at

det lar seg gjøre å beregne en slik forpliktelse, og

således behandle ordningen som en ytelsesplan

regnskapsmessig. Etter anbefalt praksis i Norge

kan slike pensjonsplaner i dette tilfellet behandles

som en tilskuddsplan regnskapsmessig,

som i praksis vil si at periodens pensjonskostnad

er lik periodens tilskudd.

Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning

etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foreningens pensjonsordning oppfyller

kravene etter denne loven.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk

valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til

kursen ved regnskapsårets slutt.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling utarbeides etter indirekte

metode. Likviditetsbeholdning inkluderer

kontanter, bankinnskudd og finansielle omløpsmidler

som er vurdert til virkelig verdi.

19


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note O - Spesielle forhold

Det er i 2010 gjort ytterligere ny gjennomgang av aktivitetsregnskapsrapporteringen og det er implementert følgende endringer,

som også er korrigert for i 2009-tallene (se nedenstående tabell):

– Andel av felleskostnader som gjelder distriktene anses ikke som felleskostnader, men som tilskudd til distriktene.

TNOK 16.758

– Controllerfunksjonen som tidligere har vært rapportert under felleskostnader til fordeling, er nå under kostnader til administrasjon.

TNOK 4.538

– Dialogseksjonen er splittet i medlemspleie og foreningspleie. TNOK 773

– Andel lønnskostnader som jobber med spillutvikling. TNOK 537

Opprinnelig Andel Andre Oppdatert

2009 felleskost flyttinger 2009

Kostnader til anskaffelse av midler 59 350 -4 270 -3 548 51 532

1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett 70 895 -2 570 -1 683 66 642

2. Handle når ulykker og katastrofer rammer 580 776 -4 709 -3 365 572 702

3. Gi hjelp og omsorg 132 103 -1 564 -916 129 623

4. Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt 207 094 -5 433 25 439 227 200

Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 47 933 -114 2 633 50 452

Note 1 - Offentlig tilskudd

kOnsern og forening

Alle beløp i NOK 1 000 2010 2009

Utenriksdepartementet 444 938 432 863

Norad 58 996 56 970

Justisdepartementet 5 688 5 350

Barne, ungd. og familiedepartementet 1 256 1 815

Fredkorpset 1 837 1 366

Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 0 1 795

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 648 2 693

Helsedirektoratet/helsedepartementet 6 623 3 216

Forsvarsdepartementet 217 850

Lotteri- og Stiftelsestilsynet - mva kompensasjon 9 311 0

Kunnskapsdepartementet 497 0

Andre 985 685

Sum 530 996 507 603

Tilskuddet tilbakebetales hvis omfanget av aktiviteten ikke samsvarer med forutsetningene.

Note 2 - TILSKUDD ANDRE

KONSERN OG FORENing

Alle beløp i NOK 1 000 2010 2009

Lotteri- og stiftelsestilsynet 215 159 215 159

Tilskudd fra søsterforeninger 22 824 6 440

Echo 2 541 2 466

Helse og rehabilitering 1 010 805

Landsrådet for barn og ung.org (LNU) 1 960 0

Andre 513 271

Sum 244 007 225 141

20


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 3 - Innsamlede midler og gaver

KONSERN

FORENING

Alle beløp i NOK 1 000 2010 2009 2010 2009

Bundne bidrag 4 129 401 4 129 401

Legater 2 135 314 2 135 314

Frie gaver/bidrag 18 952 13 623 17 509 13 623

Giverprogram 51 215 48 966 51 215 48 966

Næringsliv 30 101 22 039 30 101 21 277

Innsamlinger 98 061 7 098 98 061 7 098

Minnegaver 137 162 137 162

Gaver i form av tjenester og varer 5 063 8 005 5 063 8 005

Arv 20 224 5 557 20 224 5 557

Investeringsstøtte 446 424 0 0

Sum 230 463 106 589 228 574 105 403

Note 4 - Inntekter som oppfyller organisasjonens formål

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Inntekt fra Nettbutikk 4 123 3 534 4 123 3 534

Salg førstehjelp 2 699 3 812 2 699 3 812

Annonseinntekter 886 717 886 717

Deltageravgift 1 836 968 1 836 968

Leieinntekter 16 816 18 348 16 816 18 348

Royalty 310 718 310 718

Andelsinntekter/salg av utstyr utenlandsarbeid 1 885 6 022 1 885 6 022

Salgsinntekter primærkunder 24 986 24 754 0 0

Reiseprovisjoner 260 223 260 223

Andre inntekter 2 615 2 649 2 615 2 649

Sum 56 416 61 745 31 430 36 991

Note 5 - fordeling av felleskostnader - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1 000

Alle ansatte i Norges Røde Kors er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter og kostnaden for disse personene er fordelt

på de ulike aktivitetene. Felleskostnadene er fordelt på hovedaktiviteter i forhold til antall årsverk som er knyttet opp mot aktiviteten.

Felleskostnader består av følgende

2010 2009

Servicetorg/HR 10 793 9 861

Eiendomsdrift 15 374 18 547

IKT 20 678 32 036

Økonomifunksjon 9 350 11 471

Sum 56 195 71 915

Note 5 forts. neste side

21


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Felleskostnader Servicetorg/HR Eiendom ikt Økonomifunk. Sum

Totalt 10 793 15 374 20 678 9 350 56 195

Kostnader til anskaffelse av midler 1 686 2 401 3 230 1 460 8 778 15,62 %

Kostnader til formålet:

1. Talsperson og oppslutning om

internasjonal humanitær rett 1 303 1 856 2 496 1 128 6 783 12,07 %

2. Handle når ulykker og katastrofer rammer 2 643 3 765 5 064 2 290 13 762 24,49 %

3. Helse og omsorg 617 879 1 183 535 3 214 5,72 %

4. Utvikle organisasjonen 3 243 4 620 6 214 2 810 16 886 30,05 %

Administrasjonskostnader 1 301 1 853 2 492 1 127 6 771 12,05 %

Sum 10 793 15 374 20 678 9 350 56 195 100,00 %

Note 6 - Kostnader til anskaffelse av midler

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

Kostnader til innsamlinger 2010 2009 2010 2009

Medlem (verving/pleie) 3 531 4 947 3 531 4 947

Innsamling og gaver 51 547 35 173 51 547 35 173

Andel felleskostnader 8 260 8 899 8 260 8 899

Sum 63 339 49 019 63 339 49 019

Andre kostnader til anskaffelse av midler

Spill/Royalty 457 205 457 205

Utvikling/nye inntekter/annet 854 2 009 854 2 009

Kostnader i datterselskap 21 781 14 383 0 0

Andel felleskostnader 520 299 520 299

Sum 23 612 16 896 1 831 2 513

Note 7 - Kostnader til formålET - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1 000

Hovedmål 1 – Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner,

Og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett

- Forankre aktiviteter/budskap i Røde Kors’ prinsipper, internasjonal humanitære rett, menneskerettigheter og styrende vedtak

- Fremmer kunnskap om internasjonal humanitære rett i samarbeid med alle deler av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen

- Utvikling av nasjonale og internasjonale forpliktelser som gir økt beskyttelse for mennesker i sårbare livssituasjoner

- Røde Kors er talsperson mot urettferdighet, overgrep og brudd på menneskers rettigheter

2010 2009

Nasjonalt 22 149 22 091

Internasjonalt 38 664 38 263

Andel felleskostnader 6 783 6 288

Sum 67 596 66 642

Hovedmål 2 – Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer

- Har trenet personell, en effektiv organisasjon og nødvendig utstyr til å gi humanitær assistanse ved ulykker, kriser eller katastrofer

- Tar en sentral rolle i utøvelsen i og utviklingen av det lokale, nasjonale og internasjonale beredskaps- og redningsapparatet

- Forbereder seg på framtidige kriser og katastrofer og utvikler metoder for å redusere konsekvensene av disse

- Bidrar til at all katastroferespons skal sette lokalsamfunn i stand til å ta ansvar for egen gjenoppbygging

- Bidrar til å utvikle beredskap og katastroferespons hos søsterforeninger

2010 2009

Nasjonalt 37 790 9 794

Internasjonalt 573 313 550 332

Andel felleskostnader 13 755 12 576

Sum 624 858 572 702

22

Note 7 forts. neste side


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Hovedmål 3 – Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner

- Fremmer tilhørighet og trygghet gjennom arbeid som forebygger vold og kriminalitet

- Gir humanitær assistanse til mennesker uavhengig av deres juridiske status

- Bidrar til å skape nettverk og inkluderende lokalsamfunn samt trygge oppvekstvilkår for barn og unge

- Bidrar til å nå Røde Kors’ internasjonale målsettinger om å redusere dødelighet av sykdommer, redusere antall sykdommer,

redusere omfang av sykdommer og andre trusler mot folkehelsen

2010 2009

Nasjonalt 24 693 31 012

Internasjonalt 87 014 95 189

Andel felleskostnader 3 212 3 422

Sum 114 919 129 623

Hovedmål 4 – Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende,

Frivillig og medlemsstyrt organisasjon

- Er en åpen og inkluderende organisasjon der alle deler av organisasjonen jobber sammen for ett Røde Kors

- Har et sterkt og levende organisasjonsdemokrati med stor takhøyde for diskusjoner og meningsutveksling

- Er en organisasjon der alle organisasjonsledd er til for å sette de frivillige best mulig i stand til å hjelpe dem som trenger bistand

- Øker medlemstallet og tilslutningen til organisasjonen

- Tilbyr relevant kompetanseutvikling for frivillige, tillitsvalgte og ansatte og kvalitetssikrer alt vårt arbeid

- Samarbeider med myndigheter, andre organisasjoner og private aktører når dette er hensiktsmessig

- Sørger for stabile inntekter som sikrer best mulig hjelp til flest mulig mennesker og har fokus på effektiv ressursutnyttelse

2010 2009

Nasjonalt 160 706 182 142

Internasjonalt 17 442 30 291

Andel felleskostnader 16 888 14 767

Sum 195 036 227 200

I det å utvikle organisasjonen ligger her all økonomisk støtte til lokale ledd i Norge og til søsterforeninger i andre land.

Størstedelen av disse midlene brukes så igjen innenfor de tre første hovedmålene

2010 2009

Sum hovedmål 1-4 1 002 409 996 167

Note 8 - Administrasjons- og formålsprosent - foreningen

Alle beløp i NOK 1 000

Etter regnskapsstandard for ideelle organisasjoner er administrasjon de aktivitetene som gjøres for å drive organisasjonen, og de

kostnader som ikke kan henføres til bestemte aktiviteter. Dette er kostnader som overordnet ledelse, revisor- og advokathonorar,

utarbeidelse av offentlige regnskaper og kostnader knyttet til landsstyre og utvalg. Fordeling av felleskostnader er beskrevet i note 5.

Administrasjon har sin andel av fordelte felleskostnader. Fra og med 2008 rapporteres finanskostnader som del av ressurser brukt til å

administrere organisasjonen.

2010 2009 2008 2007 2006

Sum adm kostnader 39 285 50 452 42 239 44 925 46 652

Sum forbrukte midler 1 106 864 1 098 150 1 085 168 1 187 663 1 389 251

Administrasjonsprosent 3,5 % 4,6 % 3,9 % 3,8 % 3,4 %

Kostnader til formålet 1 002 409 996 167 945 161 937 610 945 542

Sum forbrukte midler 1 106 864 1 098 150 1 085 168 1 187 663 1 389 251

Formålsprosent 90,6 % 90,7 % 87,1 % 78,9 % 68,1 %

Norges Røde Kors sendte kr 139,5 mill i kontante bidrag til IFRC og kr 316,0 mill til ICRC, hvorav hhv 7,5% og 6,5% kan

brukes til administrasjon, håndtering og oppfølging av prosjektene.

23


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 9 - Artsinndeling

KONSERN

FORENING

2010 2009 Alle beløp i NOK 1 000 2010 2009

inntekter

530 995 507 603 Tilskudd - offentlig 530 996 507 603

244 007 225 141 Tilskudd - andre 244 007 225 141

230 462 106 587 Gaver og bidrag 228 574 105 403

111 082 112 048 Annen driftsinntekt 72 317 75 906

1 116 547 951 380 Sum inntekter 1 075 894 914 054

kostnader

74 027 82 027 Varekostnad 61 037 73 371

199 270 211 930 Lønnskostnad 179 748 192 784

14 231 17 300 Avskrivninger 11 221 13 483

4 420 0 Nedskrivninger 0 0

169 629 168 829 Annen driftskostnad 162 196 160 080

679 676 648 424 Kontante bidrag 679 676 648 424

1 141 253 1 128 510 Sum kostnader 1 093 878 1 088 142

-24 706 -177 130 Driftsresultat -17 984 -174 088

7 189 17 172 Renteinntekter 7 570 17 581

185 541 212 434 Verdiendring finansielle omløpsmidler 185 541 212 434

500 3 500 Nedskrivning aksjer/ansvarlig lån 12 153 7 100

910 2 954 Rentekostnader 833 2 908

191 321 223 152 Netto finansposter 180 125 220 007

166 614 46 022 Årsresultat 162 141 45 919

Note 10 - Antall årsverk KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Antall årsverk - fast ansatte 251 258 214 223

Antall årsverk - midlertidig ansatte 11 13 11 13

Totalt 262 271 225 236

Gjennomsnittlig årsverk på distriktskontorene utgjorde hhv 165,6/20 fordelt på fast/midlertidig

(disse er ikke inkludert i tabellen ovenfor).

Note 11 - Ytelser til ledelsen

Alle beløp i NOK 1 000

Ytelser til ledende personer Generalsekretær Landsstyret

Lønn 857 6

Pensjonsutgifter 16 0

Annen godtgjørelse 123 2

Beløp gjelder for generalsekretær Børge Brende for hele året.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: KONSERN FORENING

Revisortjenester 771 750 572 000

Andre attestasjonstjenester 607 200 591 900

Skatte- og avgiftsrådgivning 136 800 64 650

Andre ikke-revisjonstjenester 19 600 19 600

Alle beløp er eks. mva

24


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 12 - immaterielle eiendeler og Varige driftsmidler

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern tomter, total immat., total

immaterielle bygninger, Inventar Transport- inventar, utstyr varige

eiendeler fast eiendom utstyr, midler transportmidler driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.10 0 371 542 98 971 17 958 116 929 488 471

Tilgang i året 405 0 5 846 343 6 193 6 598

Avgang i året 0 -5 632 -795 -371 -1 166 -6 798

Anskaffelseskost 31.12.10 405 365 910 104 022 17 930 121 956 488 271

Akkumulerte avskrivninger 1.1.10 0 51 456 82 180 5 919 88 099 139 555

Årets ordinære avskrivninger 81 5 173 6 611 2 366 8 977 14 231

Akk.avskr. avgang 0 -521 0 0 0 -521

Akkumulerte avskrivninger 31.12.10 81 56 108 88 791 8 285 97 076 153 265

Årets nedskrivninger 0 4 420 0 0 0 4 420

Akk. nedskrivninger 31.12.10 0 5 276 3 500 0 3 500 8 776

Bokført verdi 31.12.10 324 304 526 11 731 9 645 21 380 326 230

Økonomisk levetid 5 år 50 - 100 år 3 - 5 år 3 - 5 år

Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, utenom tomter.

Forening Tomter, total total

bygninger, Inventar, Transport- inventar, utstyr varige

fast eiendom utstyr midler transportmidler driftsmidler

Anskaffelseskost 1.1.10 314 812 89 687 16 112 105 799 420 611

Tilgang i året 0 5 643 184 5 827 5 827

Avgang i året 0 -795 -371 -1 166 -1 166

Anskaffelseskost 31.12.10 314 812 94 535 15 925 110 460 425 272

Akkumulerte avskrivninger 1.1.10 43 233 75 921 4 989 80 910 124 143

Årets ordinære avskrivninger 3 580 5 477 2 164 7 641 11 221

Akk.avskr. avgang 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger 31.12.10 46 813 81 398 7 153 88 551 135 364

Akk. nedskrivninger 31.12.10 0 3 500 0 3 500 3 500

Bokført verdi 31.12.10 267 999 9 636 8 772 18 409 286 408

Økonomisk levetid 50 - 100 år 3 - 5 år 3 - 5 år

Det er foretatt lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler, utenom tomter.

25


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 13 - InvesteringER i datterselskaper

Egenkapital- Resultatanskaffelses-

Stemmeandel/ Kost- Balanseført Balanseført andel andel

FORENINGEN år Eierandel pris 31.12.10 31.12.09 pr 31.12.10 2010

Norges Røde Kors Sentrene AS 2004 100 % 13 281 2 000 2 000 4 598 1 415

Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Røde Kors Husene AS 2004 100 % 26 919 15 866 26 919 15 875 -1 915

Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo

Røde Kors Førstehjelp AS 2008 100 % 5 000 1 400 1 400 926 -1 003

Sum 45 200 19 266 30 319

Note 14 - Aksjer i andre selskaper

Alle beløp i NOK 1 000 Stemmeandel/ ansk. Balanseført Balanseført

eierandel kost 31.12.10 31.12.09

Aksjer i andre selskaper

Aksjer i De 10 Humanitære AS 13 % 15 15 15

Aksjer i Ambulanseforum AS 44 % 44 44 44

Aksjer i Fair Chance Group AS 1 % 3 047 2 547 3 000

Aksjer i Fridtjof Invest AS 12 000 12 000 0

Annet 164 164 164

Sum 15 270 14 770 3 223

Note 15 - andre langsiktige Fordringer

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer som forfaller senere enn ett år utgjør:

Lån til datterselskap 0 0 27 412 32 795

Lån til Røde Kors foreninger - 2. prioritets pantelån 3 924 5 188 3 924 5 188

Sum 3 924 5 188 31 336 37 983

Note 16 - Varelager

Varelager omfatter hovedsakelig beredskapslager TNOK 19 801 og hjelpekorpsuniformer TNOK 5 596.

Note 17 - Andre fordringer

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Andre fordringer

Påløpte inntekter 260 1 037 0 868

Forskuddsbetalte kostnader 574 1 628 530 1 582

Andre kortsiktige fordringer 1 275 1 213 1 099 1 218

Sum 2 109 3 878 1 629 3 668

26


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 18 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Alle beløp i NOK 1 000 2010 2009

Type fond Markedsverdi Kostpris Avkastning Markedsverdi Kostpris Avkastning

Obligasjonsfond 654 776 657 976 5,67 % 619 646 655 780 7,14 %

Pengemarkedsfond 481 450 489 425 2,74 % 419 667 406 274 4,34 %

Aksjefond 996 352 932 352 16,21 % 857 727 1 001 843 19,16 %

Sum 2 132 578 2 079 753 10,39 % 1 897 040 2 063 897 12,69 %

Røde Kors har plassert 2 132 578 millioner kroner i markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Alle plasseringene er i verdipapirfond og er

sammensatt med hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og etiske hensyn, i samsvar med styrets vedtatte retningslinjer.

Norges Røde Kors har et bevisst forhold til relativ risiko i de ulike markedene det investeres i. For å kontrollere risiko relativt mot indeks/

marked så vil alltid deler av rente- og aksjeporteføljen søkes plassert i indeks- eller indeksnær forvaltning. Relativ risiko er et uttrykk for

hvor mye fondet vil kunne svinge i differanse-avkastning i både positiv og negativ forstand i forhold til markedet (les; i forhold til referanseindeksen).

Differanse-avkastning i 2010 var følgende:

Norske aksjer: 3,9%

Utenlandske aksjer: 4,3%

Norske renter (Norske obligasjoner + norsk pengemarked): 1,0%

Utenlandske renter: 1,1%

Note 19 - Kontanter og bankinnskudd

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Kontanter og bankinnskudd 130 399 206 771 116 481 192 942

Av dette er følgende bundet:

Skattetrekk 12 105 11 847 11 164 10 920

Ubenyttede statsmidler * 15 068 20 408 15 068 20 408

Sum bundne midler 27 173 32 255 26 232 31 328

Likvide midler disponibelt for Norges Røde Kors 103 226 174 516 90 249 161 614

* Etter vilkårene for slike midler tilfaller godskrevne renter staten og ikke Norges Røde Kors.

Note 20 - FORMÅLSKAPITAL

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern Formålskapital Annen Total

ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.10 223 780 2 147 612 2 371 392

Tilførte midler 196 828 188 586 385 414

Midler overført til aktiviteter ­173 711 ­45 088 -218 799

Årets resultat 23 117 143 498 166 614

Omdisponerte midler/annet 3 742 1 470 5 212

Formålskapital pr. 31.12.10 250 640 2 292 580 2 543 220

Forening Formålskapital Annen Total

ekstern restriksjon formålskapital formålskapital

Formålskapital pr. 01.01.10 223 780 2 148 939 2 372 719

Tilførte midler 196 828 184 113 380 941

Midler overført til aktiviteter ­173 711 ­45 088 -218 799

Årets resultat 23 117 139 024 162 141

Omdisponerte midler 3 742 ­3 643 99

Formålskapital pr. 31.12.10 250 640 2 284 321 2 534 961

27


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Note 21 - Annen langsiktig gjeld

Alle beløp i NOK 1 000

KONSERN OG FORENING

2010 2009

Pantelån Voksentoppen Betjeningsboliger 418 418

Andre forpliktelser 9 671 15 669

Sum 10 089 16 087

Gjeld sikret ved pant

Balanseført verdi - Voksentoppen 3 012 3 148

Totalt balanseført verdi for pantsatte eiendommer 3 012 3 148

Garantiforpliktelser

Ikke regnskapsført selvskylderkausjoner:

Garantist for kr 54 000 til Bergen Næringsråd.

Garantist for Røde Kors Førstehjelp AS for økonomisk soliditet frem til 2014.

Garanti for kr 15 000 000 til Drammen Røde Kors.

Note 22 - Annen kortsiktig gjeld

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

2010 2009 2010 2009

Avsatte feriepenger 21 677 21 655 19 939 20 001

Påløpte renter på UD/Norad-midler 1 941 4 948 1 941 4 948

Forskuddsbetalte inntekter 904 1 562 0 629

Innbetaling for viderebetaling 3 653 682 3 653 682

Testamentariske gaver 4 223 0 4 223 0

Ubrukte tilskudd 1 491 0 1 491 0

Annen kortsiktig gjeld 1 546 4 209 5 725 4 833

Sum 35 435 33 056 36 972 31 093

28


årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

29


ÅRSRAPPORT 2010

30


Kontrollkomiteen 2008 – 2011

Leder Mette Skavnes

Nestleder Hans Petter Christensen

Medlemmer Karl Audun Fagerli, Pål Hauge, Erik Råheim

Varamedlemmer Bjørn Valvik, Jan Ove Halsøy

Generalsekretær

Børge Brende

Norges Røde Kors’ høye beskytter

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Norges Røde Kors Hjelpekorps

Fortjenstmedalje 2010

Geir Solvang, Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps

Arve Sylfest Nørjordet, Lom og Bøverdalen Røde Kors Hjelpekorps

Norges Røde Kors Fortjenstmedalje 2010

Bjørn Berntsberg, Oppland Røde Kors

Odd Hermod Rasmussen, Kjøllefjord Røde Kors

Elisabet Lønset Flemmen, Møre og Romsdal Røde Kors

Ron Borge Finnøy, Brattvåg Røde Kors

Anne Johansen, Bardu Røde Kors

Henriette Westgaard, Vang Røde Kors

Karin Nordby, Østfold Røde Kors

Gerd Dahlstrøm, Østfold Røde Kors

Ingrid Kristensen, Lyngdal Røde Kors

Kirsten Kvelland, Lyngdal Røde Kors

Landsstyret 2008 – 2011

President: Sven Mollekleiv

Visepresident: Linda Motrøen Paulsen

Visepresident: Svein Erik Aasen

Medlemmer: Eva Brennvik

eva Lervåg Gjersvold

hanne Heggdal

nils Henrik Jenssen

Sverre Lagerløv

Roy-André Sørheim (frem

til oktober 2010.)

Det Sentrale Råd: Snorre Gundersen

Tone Sissel Kise

Bitten Linge

Ronald Rindestu

Landsråd

Hjelpekorps: Jahn Petter Berentsen

Landsråd

Omsorg: Ellen Mørch Haaland

Landråd

Ungdom:

Camilla Helgesen (til juni

2010)

Knut Sverre (fra juni 2010)

Ansattes

representant : Øyvind Bruflat

Varamedlem: Trond Midtbøen

Varamedlem: Kåre Lunde

Varamedlem

Det Sentrale Råd: Arnt Kristoffersen,

Bjørn Berntsberg (til juni

2010)

inger Heggen Mathiesen,

Marit Gladsøe (fra juni

2010)

Vara

Ungdom : Flemming Roggbif Idsøe,

Kaja Heidar (til juni 2010)

Trude Ulleland (fra juni

2010)

Vara

Hjelpekorps: Lars-Otto Laukvik

Vara

Omsorg: Rolf Endestad


Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

Telefon 22 05 40 00 | Telefaks 22 05 40 40

www.rodekors.no

More magazines by this user
Similar magazines