Årsrapport 2010 - Røde Kors

rodekors.no

Årsrapport 2010 - Røde Kors

årsrapport 2010

Aktivitetsregnskap

Alle beløp i NOK 1 000

Konsern

Forening

2010 2009 N note 2010 2009

A anskaffelse av midler

31 334 32 356 Medlemsinntekter 31 334 32 356

530 996 507 603 Tilskudd - offentlig 1 530 996 507 603

244 007 225 141 Tilskudd - andre 2 244 007 225 141

230 463 106 589 Innsamlede midler og gaver 3 228 574 105 403

Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:

56 416 61 745 - operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4 31 430 36 991

23 332 17 946 - aktiviteter som skaper inntekter 9 554 6 560

192 730 229 606 Finans- og investeringsinntekter 193 111 230 015

1 309 277 1 180 986 Brutto midler anskaffet til humanitære formål 1 269 005 1 144 069

Forbrukte midler 5,9,10,11

Kostnader til anskaffelse av midler 6, 8

63 339 49 019 - kostnader til innsamlinger 6, 8 63 339 49 019

23 612 16 896 - andre kostnader til anskaffelse av midler 1 831 2 513

Kostnader til formålet:

- kostnader til aktiviteter/tilskudd som oppfyller org.formål 7

1. Talsperson og oppslutning om internasjonal humanitær rett

33 329 31 578 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 33 329 31 578

34 267 35 064 Kostnader til aktiviteter 34 267 35 064

2. Handle når ulykker og katastrofer rammer

436 333 399 965 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 436 333 399 965

4 934 2 709 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 4 934 2 709

183 591 170 028 Kostnader til aktiviteter 183 591 170 028

3. Gi hjelp og omsorg

74 779 76 650 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 74 779 76 650

14 544 16 927 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 14 544 16 927

51 191 62 031 Kostnader til aktiviteter 25 596 36 046

4. Uavhengig, attraktiv, inkluderende, frivillig og medlemsstyrt

4 468 14 864 Tilskudd til ICRC/IFRC/søsterforeninger 4 468 14 864

112 153 100 125 Tilskudd til distrikt/lokalforeninger 112 153 100 125

78 415 112 211 Kostnader til aktiviteter 78 415 112 211

27 708 46 898 Ressurser brukt til å administrere organisasjonen 8 39 285 50 452

1 142 663 1 134 964 Sum 1 106 864 1 098 150

166 614 46 022 Årets aktivitetsresultat 162 141 45 919

T tillegg/reduksjon formålskapital

Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner 23 117 -36 664

Annen formålskapital 139 024 82 583

Sum disponert 162 141 45 919

15

More magazines by this user
Similar magazines