Tomb-elever på Farmen - Tyde

tyde.no

Tomb-elever på Farmen - Tyde

KONTAKTORGAN FOR TOMB

NR. 1 • 2008 • 55. ÅRGANG

Michael kåret til beste selger s. 10 Tomb-agronomene - hvor er de s. 20

Tomb-eleverFarmen

BANDET


2

INNHOLDSFORTEGNELSE

Leder ................................................................... 3

Andakt .............................................................. 4

Nytt fra drifta ..................................................... 5

To førstepremier til Tomb.................................... 9

Farmen-deltagelse .............................................. 10

Ansatte kurset i “varme arbeider” ....................... 13

Forelesninger om det amerikanske valget ............ 13

3C på jakt etter dinosaur-rester ......................... 14

Disseksjon øker nysgjerrigheten .......................... 16

Vaffelpresse av kumlokk .................................... 17

Aktiviteter i smie, snekkerverksted og stall ......... 18

Torsdagsmøte - ein del av livet på Tomb ............ 19

Tomb-agronomene – hvor er de? ....................... 20

Jubilanter ........................................................... 24

Elever i Byggfag- og Kjøretøy til Ecuador .......... 28

10 i familien har gått på Tomb .......................... 29

Nyansatte .......................................................... 30

Knuts plante-quiz ............................................... 31

Tomb-kalender ................................................... 32

Utgiver: TOMB, 1640 RÅDE

Ansvarlig redaktør: Astrid Langmoen Olsen

Redaktør: Kari Mette Sundby

Medarbeidere: Tor Arne Hustvedt, Einar Østmo,

Hanne Tangen

Annonseansvarlig: Einar Østmo

Tlf.: 69 28 30 00 • Fax: 69 28 30 06

E-post: post@tomb.no

Internett: www.tomb.no

Stoff til Tomb-bandet sendes post@tomb.no

Gavekonto-nr.: 30001484857

Forsidefoto: Linda Kleven

Grafisk Design og trykk: Østfold Trykkeri


REKTOR HAR ORDET Astrid Langmoen Olsen - rektor

Jeg har vært på skoletur. To uker sammen med 18 elever. i etterkant kommer

refleksjonene; har vi lært noe og hva har vi lært?

Forståelse for utfordringer mennesker i andre land lever under…

Skolemyndighetene er svært opptatt av kontakt og utveksling internasjonalt,

særlig mot Europa. Vi får stadige påminnelser om hvor viktig dette er,

viktig og nyttig med tanke på internasjonal samhandel og samarbeid.

Tomb har vi dristet oss til å ha en visjon om å gi elevene tverrkulturell

kompetanse og forståelse for utfordringer mennesker i andre land lever under –

med hovedfokus på Normisjons samarbeidsland.

To klasser ble med til Ecuador i mars. Vi opplevde varme kilder, aktive vulkaner,

utraste fjellsider, kalde netter i uisolert hostal (herberge) 3 100 moh,

tropisk hete på kystsletta, kraftige brenninger i et varmt Stillehav og utallige

nye typer frukt.

Guds ord har gitt oppreisning

Vi ble invitert hjem til vår venn Reinaldo i sitt adobehus (vegger av jordblokker)

hvor det var nydelig dekket til oss. Han serverte smakfullt tilbredt

marsvin og kylling med kokte poteter og mote (tørket og kokt mais).

Etterpå fortalte han om bibeloversettelsesarbeidet til sitt folks språk, Cañarquichua,

et arbeid som har pågått i flere år. Han prøvde å forklare hvilken

oppreisning Guds ord har gitt et folk som har opplevd 500 års undertrykkelse

og hvor overlevelsesstrategien har vært å gjøre seg minst mulig synlig.

Han viste oss kontoret sitt i det samme adobehuset; en vegg dekket av

bøker, datamaskin på en liten trepult og ei lyspære hengende ned fra taket.

Rent, ryddig og uhyre sparsommelig. Reinaldo, en quichuatalende indianer,

og som egentlig var dømt til å tape på alle plan mot et spansktalende storsamfunn.

Varm, bevisst, rakrygget småbonde og leder av et stort oversettelsesarbeid.

Hjertelig takk for alle gaver i 2007 - kr. 808 000!

Se baksiden og vedlagte giro.

Alle spørsmålene

Turen hjem fra Reinaldo tok en halv time. Vi gikk på skrå over jorder og

fulgte gamle stier som har gnagd seg ned i terrenget. Tåka hindret oss i å se

praktutsikten med elva langt nedenfor og fjellmassivene rundt.

- Må de virkelig bære alt på ry gen opp og ned di se bakkene? Hvorfor by ger

ikke myndighetene vei til folk? Marsvin smakte virkelig godt! Så god kylling har

jeg aldri spist før!

- Hvordan tør folk bo slik? Hvorfor flytter de ikke? Kommentarer og spørsmål

dukket selvsagt stadig opp. Som da vi for eksempel senere på turen passerte

et enkelt hus med klesvask og unger utenfor, mens et nabohus og deler av

veien var tatt av jordskred og forsvunnet langt ned i et juv.

Men hvor skulle de flytte? Vi var i et land som sliter seg oppover og drømmer

om større likhet og sosiale ordninger!

Det ble veldig mange inntrykk i løpet av to uker. De aller dypeste refleksjonene

kommer nok senere. Men aller viktigst: Har de oppdaget at verden

trenger norske ungdommer med brennende hjerter?

Skattefradrag for gaver til Tomb!

Skatteytere kan kreve fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner,

skattelovens paragraf 6-50.

Gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kr samlet i

løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag i 2007 var 12 000 kr.

TOMB benytter Normisjons innsamlingsprogram, og kvittering

til selvangivelse blir utsendt direkte fra hovedkontoret. Dersom

en giver har gitt til flere formål i Normisjons regi, vil dette bli

samlet opp på en felles kvittering.

Kvittering for innrapportering av skattefrie gaver ettersendes i

god tid før innleveringsfrist for selvangivelse.

3


4

ANDAKT

Joh. 10,3: Vaktmannen

åpner for ham, og sauene

hører stemmen hans. Han

kaller sine egne sauer ved

navn og fører dem ut.

Og videre i vers 9: Jeg er

døren. Den som går inn

gjennom meg, skal bli frelst,

og han skal gå inn og ut og

finne beite.

Jesus brukte her et bilde som var godt kjent i samtiden.

Hyrden hadde ekte omsorg for hver enkelt sau, og

sauene kjente ham øyeblikkelig igjen på stemmen.

Hyrden kom gjennom døren, og når han gikk foran,

følte de seg trygge og de visste at han ville finne beite

for dem. og aller viktigst; han stakk ikke av selv om

ulven kom. Han ofret om nødvendig livet.

En slik hyrde har vi. Påsken for drøyt 2000 år siden slo

han opp døren på vid vegg, bokstavelig talt. Du og jeg

er velkommen til å gå ut og inn hos ham. Vi har full frihet

og alle rettigheter. Han kjenner den enkelte til

bunns, vi kan få være den vi er. Jesus kom for at vi skulle

ha liv og overflod.

Skeptisk? Nei, Jesus holder sine løfter. Sammen med

ham kan vi møte hverdagen. Han er klar for både tøffe

tak og de gode dagene – sammen med deg.

Liv og overflod, sa han. Det er da et tilbud vi ikke kan

si nei til.

Stein Grimsrud

Lærer i realfag

Forretningsidé

Norgesfôr er en kjede av lokalt eide,

frittstående foretak som omsette varer

og tjenestter til landbruket og relatert

virksomhet. I kraft av nærheten til

markedet effektiv produksjon og

rasjonell drift, framstår kjeden som en

attraktiv partner for kunder,

leverandører og ansatte.

BONDENS TRYGGE VALG

Våre

forretningsområder

www.norgesfor.no

Lokal bedrift: NORGESFOR RÅDE, tlf. 69 28 05 30


Nytt fra drifta

Lys på ridebanen

Aktiviteter med hest er den største fritids -

aktiviteten utendørs blant Tombelevene.

Elevene har lenge ønsket et opplyst område

hvor de trygt kan ri også når det er mørkt. i

2008 kunne dette prosjektet realiseres. Kjetil

Vastveit har gravd kabler og satt opp fire timeter

lange stolper hvor åtte lyskastere som

hver bruker 3 kW er festet. Skolen har tenkt

energiøkonomisering; de er klokkestyrt i

Thoralf Stuvik og Kjetil Vastveit.

perioden fra kl 15 til kl 21, og i tillegg er

det fotoceller og av-/påbryter.

På stallmøtet i februar ga elevene utrykk for

at de var svært godt fornøyd med lys -

anlegget, og det setter vi pris på.

Skader på maskinlåven

I januar var det noe vind av kuling styrke

som herjet på Tomb. Deler av taket på

maskinlåven ble flerret av. Vår vaktmester,

Toralf Stuvik, assistert av Kjetil Vastveit,

leide lift, og dermed kunne de trygt skifte

bord og montere nye plater. Godt å få fikset

alt som ryker. Taket begynner å bli dårlig,

og skolen har en plan om å få skiftet det ut

og lagt på nye plater. Dermed vil maskin -

låven og høylåven få samme type tak som

grisehuset.

5

Høylåven

Sementplatene fra 1993 ble renovert i 2004

med nye stålplater. Etter 2- 3 år har de

gamle platene begynt å løse seg opp, og

ansatte har dekket taket innvendig med kyllingnetting

for å sikre at ingen biter faller i

hodet på folk. En frisk jobb å jobbe i mønet

8 meter over betongen.

Melkeroboten

Kvoteåret for melkeproduksjon er nå 1.

mars - 29. februar. Tomb har ei kvote på

382 tonn. De siste månedene har skolen

hatt 68 melkedyr i produksjon, og dermed

har roboten nådd taket for hva den har

kapasitet til; 140 -150 melkinger pr. døgn. i

løpet av mars vil antall melkedyr bli trappet

ned til normalnivået, 50-55 dyr.

KVOTETILPASSING

Kvoteåret for mjølkeproduksjonen går nå fra

1.mars til ut februar året etter. Så skuddårsdagen

29.februar leverte vi de siste literne. Vi

leverte 65 liter over kvoten som var på

390039 liter. Eller 0,17 promille over kvoten.

Kall det gjerne flaks, men vi kaller det planlegging!


6

Jordbruket – plan for 2008

Skolen har i år noe vinterraps. Å dyrke denne kulturen i Norge er litt

”risikosport”, men går det bra, er det ”god butikk”. Det er grunn til å

anta at rapsen har klart seg bra. Ellers blir det ikke store endringer i hva

som dyrkes fra 2007. Skolen har alle kornartene, samt høsthvete og

hybridhøstrug. Grasarealet blir 350 dekar, og noen dekar erter skal også

sås.

Søyene er klipt

Engelske Caroline klippet i mars Tombs 36 søyer. Dermed er det meste

av ulla borte når lamminga begynner i april.

Det fortelles at Caroline på en 9-timers dag klipper opp mot 400 søyer.

En slik effektivitet skal man lete lenge etter.

Foto: Sunna Aamot Gaup, kl 3A

Potetens år

Av alle ting har FN bestemt at 2008 skal være ppootteetteennss åårr. Tomb vil følge

opp og dyrke litt av denne fortreffelige kulturplanten som i krisetider har

hindret sult og elendighet i både Norge og andre land. Jørgen Kvarme har

tilbudt oss hestekraft til setting, radrensing og opptak. Elever får jobben


Beverdemning i Møllebekken.

med å plukke på gammelmåten. Skolen skrur tida 50 -60 år tilbake.

Kan dette kalles et ”nosstalgisk stunt?” De profesjonelle dyrkerne

trenger ikke frykte noe fordi det kun er snakk om ett dekar. Troll settepoteter

skal forresten en profesjonell potetdyrker i Rygge skaffe.

Bever i møllebekken

Tidligere var bever et sjeldent syn på våre trakter. Nå er det ganske

vanlig å se spor eller demninger bygd av bever. Å oppdage beveren

er ikke alltid like lett fordi den er mest aktiv om kvelden og natta.

Foto: Jan-Erik Sundby

7


8

Beveren er en spennende skapning, men kan

også være til bry. På Tomb har den etablert

seg i Møllebekken hvor den har bygget

demninger og lagt ned om lag 100 trær av

���������

������

��������� ���������

��������������

�������������������

varierende størrelse. Ganske imponerende å

se hvordan den gnager av store stokker. i

bekkekanten har den gravd ut ”bolig”, og

dermed har jorda har rast ut og bekken tatt

������������

�����

����������������������������������������

���������������������

�����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

��������� ���������������������

������� ���������������������

������ ���������������������

������� ���������������������

������ ���������������������

� � ���������������

������������������������������

nytt leie. Her har vi måttet fylle opp flere

lass jord og pukk. Så langt er det kjørt på 15

kubikkmeter, men det trengs minst like mye

til. Når det ikke har vært tele i jorda, har

det vært vanskelig å kjøre fram masser.

Småfugl

Beveren tar ikke hensyn til småfuglene som

har nytte av trærne ved bekken. Her kan de

raste når de krysser jordene. Samtidig bidrar

trærne til å beskytte fugl ved eventuelle

angrep av rovfugl. Men slikt tenker selvsagt

ikke beveren på.

Sjøørret

Sjøørreten bruker Møllebekken til å gyte,

men nå hindrer beverens demninger ørreten i

å gå opp til gyteplassene. Ørreten klarer ganske

enkelt ikke å sprette over demningene, og

fisken kan også bli liggende oppå demningen.

Råde Jeger og Fiskeforening ser helst at

slike demninger ikke bygges og at beveren

hadde funnet seg en annen tumleplass.

Trives på Tomb

Men beveren er en arbeidsom og artig krabat

som det er fascinerende å følge. Noen

fokuserer på det negative ved beverens aktivitet,

mens andre ønsker beveren velkommen.

Vi mennesker har ulike ståsted og prioriteringer.

Men én ting er sikkert; beveren er fredet.

Skolen har imidlertid fått tillatelse til å fjerne

demninger og slik sett forsøke å hindre

den i å etablere seg. Selv om demninger er

fjernet to - tre ganger, er det mye som tyder

på at den fortsatt trives på Tomb og føler

seg hjemme i Møllebekken.

Dag E Sandli

driftsleder


To førstepremier til Tomb:

Beste selger og beste brosjyre

Michael ble kåret til beste selger, og

Kristine, Hanna, Ida Kristin og Anna

vant konkurransen om beste brosjyre

under Østfoldmesterskapet i Ungt

Entreprenørskap.

Blant 400 deltakere

Michael Østenstad ble kåret til beste selger

blant 400 deltakere da han og

medelever i Vg2-klasser fra Tomb deltok

under Østfoldmesterskapet i Ungt

Entreprenørskap i februar. Mer enn 100

bedrifter deltok. og premien Micahel

har fått, er å delta i en entreprenørskapskonferanse

i Canada, CANJAC

2008.

Michael gjorde stor innsats for å bli

beste selger. Produktet han jobbet for å

selge gjennom hele dagen i Østfoldmesterskapet,

var en

egenprodusert

putekasse

til sommermøbler.

Kriteriene

Stor glede da Michael fikk vite at

han hadde vunnet tur til Canada.

for å få

prisen var

blant annet god

kundekontakt og

produktkunnskap.

Kristine Kjærstad,

Hanne Tømta, Ida

Kristin Opås og

Anna Colange vant

1. premien for beste

brosjyre. i brosjyren

presenterer de sin

nye bedrift ”All natural”.

Her promoterer

de et vitaminprodukt

til hester.

Vinnerpremien er en gavesjekk på 1 500

kroner. Gruppa er også nominert til

nasjonalt mesterskap.

Arne Høyås, en av

lærerne i Ungt

Entreprenørskap,

gleder seg over det

flotte resultatet og

premien som bringer

Michael til

Canada. - Den som

vil, får det til, sier

han. Noen av elevene

har også brukt

mye fritid til å jobbe

Michael Østenstad ble

kåret til beste selger

under Østfold -

mesterskapet i Ungt

Entreprenørskap 2008.

9

Ungt Entreprenørskap på Tomb

3 klasser deltar i programmet ”Ungt

Entreprenørskap” på Tomb.

Ungt entreprenørskap, tidligere kalt

Ungdomsbedrift, passer inn som en

integrert del i de nye fagplanene på

Vg2.

Elevene finner en forretningsidé, de

danner en bedrift og de skal utvikle

bedriften. Mot slutten av skoleåret

skal også bedriften avvikles.

Å konkurrere er en del av opplegget.

Dette er en fin måte å motivere til

innsats på.

Mer om Ungt Entreprenørskap finnes

på www.ue.no

med produktutvikling, og det viser seg

igjen at innsats gir uttelling.

Hanne Tømta, Hurdal, Ida Kristin Opås, Eidsvoll, Kristine Kjærstad,

Hobøl og Anna Colange, Råde vant 1. premien for beste brosjyre.


10

Farmen-deltakelse – elever tilbake i 1908

Året er liksom 1908. Den muntre praten går livlig på tunet, lyden av hestevrinsk og romlende

kjerrehjul nærmer seg. Eimen av nystekt brød legger seg som en behagelig sky over tunet, og

som bestilt stryker ei katte seg inntil leggen på matmor idet tv-teamet står klar til å filme.

Jentene på hestefaglinja krysser fingrene og nikker

fornøyd til hverandre; - dette er gøy, nå er vi

i gang! Farmen-deltakerne er snart inne på markedet

hvor alle venter på å selge dem ferskvaremat;

hos Amudsens eftef., i grønnsaksboden

eller i låveveggen hvor en nymørnet elg er klar

for nedskjæring.

Elevene fra Tomb har fordelt seg på flere plasser,

noen har rigget til en bod med lær og seletøy,

mens andre sørger for hestenes ve og vel. Andre

igjen ønsker å friste Farmen-deltakere til å

bruke en daler eller to på Tombola.

Hestefag-elever som statister

I ti uker i høst deltok hestefag-elever som statister

under under innspillingen av Farmens såkalte

markedsdager. Innspillingene skjedde langt

inne i Aremarks skoger, på Lagerholt, 6 km

unna Farmen-innspillingene.

I forkant hadde jentene (ingen gutter på linja

dette året) samlet inn gamle stakker og bluser

som fungerte godt som kostymer anno 1908.

Noen timer gikk også med til å forberede en

lær-og seletøysbod som skulle ha sin plass på

markedet.

Integrert i undervisningen

- Etterspørselen på hest vil bare øke, og variasjonen

vil være stor. Denne gang var det tv-produksjon,

sier Jørgen Kvarme, som hadde regien

fra Tomb. Han forteller at det startet med en

henvendelse fra TV2 som trengte trygge og

gode hester og noen som kunne bidra med å

lage et levende miljø. Vi takket ja på den

betingelse at dette skulle være en integrert del i

vårt undervisningsopplegg. Elevene er gjennom

skoleåret fordelt på undervisningspartier med

åtte elever i hvert parti, og vi var opptatt av at

Alt klart til opptak. Markedet er i gang.

hver elev skulle ha en aktivitet å delta med

under innspillingene.

– Jo, dette har vært både opplevelsesrikt og

artig, sier Jørgen. - Her har vi, både ansatte og

elever, fått kunnskap om mye. Jørgen er imponert

over elevenes engasjement. Han forteller at


Fra tv-opptakene på Tomb. Jørgen på vei ut

fra parken.

de reiste 12 ganger frem og tilbake til Aremark

i denne perioden. Arbeidsdagen startet tidlig og

varte til sen ettermiddag. Så var det da også veldig

hyggelig å få så mange gode tilbake -

meldinger fra tv-teamet om elevenes innsats.

Faktainnslag om arbeidshest

Jørgen Kvarme ble også spurt om å delta med

små faktainnslag om arbeidshest, og tv-teamet

har vært på Tomb og laget fire små innslag som

flettes inn i Farmen-episodene utover våren.

Disse handler blant annet om typer arbeidshester,

bruken av dem, jordarbeiding og hest i

fremtiden.

Opptakene til Farmen-vignetten skjedde også

Tomb. Ei ugle flyr over Oslofjorden og lander

underveis på Tomb. En liten bildesnutt av

11

Jørgen kommer til syne før ugla setter kurs for

Aremark.

Tilbake i 1908 har vi det bra! Foran fra venstre

Lene Kokslien, Gjøvik, Anja Moen,

Tynset, Siri K. Jordal (til v.), Asker og

Karianne Hafstad, Eidsberg.

Litt godt stell undervies. Fra venstre Monette Gustavsen, Lunner og Linda Kleven.


12

Sultne hester trenger fôr. Karianne Strøm, Spydeberg og

Tina Hestengen, Askim.

En lite matpause i seletøysboden.

Fra venstre:

Kristine Kjærstad, Hobøl,

Anna Colange, Råde, Siri

Kvaale Jordal, Asker,

Karianne Hafstad,

Eidsberg, Linda Kleven,

assistent i stallen.


Ansatte kurset i ”varme arbeider”

Tekst Einar Østmo

Tomb utsteder nå sertifikat i ”varme

arbeider”.

Stadig nye elementer skal legges inn i

læringen, og da må også kompetansen

være på plass hos lærerne.

I fjor høst ble det derfor arrangert

instruktørkurs på Tomb. Ansatte ble

da kurset i ”Varme arbeider” for selv å

kunne gjennomføre kurs og utstede

Ved Tomb er vi også opptatt av å styrke undervisningen

i allmennfagene. i den anledning fikk

vi besøk av Jonathan Silverman, assisterende

professor i engelsk ved University of

kompetansebevis. Dette skjedde i

samarbeid med Brannvernforeningen

som administrerer ordningen.

Et godt eksempel på kunnskap som

skal erverves, er de nye lærerplanmålene

i Vg2 byggteknikk. Nå skal elevene

ha utstedt kompetansebevis i

”Varme Arbeider” og de skal ha opplæring

i signalgivning i forbindelse

med stropping og heising av last.

Massachusetts i Lowell, USA, fredag 29. februar.

Jonathan Silverman er i skoleåret 2007 -

2008 engasjert som reiselærer til videregående

skoler, med Fullbright-finansiering.

13

Fra kursdag i ”Varme

arbeider” på Tomb.

Forelesninger om det amerikanske presidentvalget og Johnny Cash

Tomb ga Jonathan Silverman to forelesninger,

og F-salen var overfylt av interesserte elever.

Emnet for første forelesning var: Siste nytt fra

USA. Her fikk elevene først og fremst en orientering

om prosessen i det amerikanske presidentvalget.

Neste forelesning omhandlet den

avdøde amerikanske visesangeren Johnny Cash.

Johnny Cash er blitt et ikon innen amerikansk

kultur.

I sin 50-årige karriere fremførte han countrypregede

sanger og viser med svært variert innhold.

Han viste stor tilpasningsevne når det

gjaldt de ulike retninger, og fulgte utviklingen

innen visekunsten. Han minnes som en av bare

en håndfull amerikanske country-sangere som

virkelig ble godt kjent i Europa.

Tekst: Hjalmar Kjell Kristiansen - engelsklærer

Jonathan Silverman i samtale med (fra v.)

Geir Valdeland, Vigrestad, Torger Baardseth

Bjørndalen, Andebu og Nina Hauge, Sande.


14

3C på jakt etter dinosaur-rester

Madagaskar har et utrolig rikt plante- og

dyreliv. Det er en av grunnene til at naturforvaltningsklassen

Tomb stadig har

valgt akkurat denne øya som sitt reisemål.

Madagaskar har hatt en svært spennende historie

med dinosaurer. Mange av dinosaurene som

er gravd ut, er kun funnet på Madagaskar, selv

om noen kan ligne funn i India og Afrika.

Uansett, de aller fleste fossile funn på

Madagaskar er av arter som ikke er kjent fra

andre steder på kloden.

Med dette som bakteppe var det at klasse 3C

Naturforvaltning på sin årlige Madagaskartur,

fikk anledningen til å se enkelte dinosaur-rester,

men som fremdeles ikke er utgravd.

Dessverre er det slik at dinosaurfunn som regel

ikke er av den spektakulære sorten, og for elevene

var nok derfor skuffelsen i overkant stor da

Slettelandskapet hvor dinosaurskjellettet ble funnet

flere små hauger med tilsynelatende tilfeldig

sammenrasket stein, var det eneste vi fant.

Øyeblikksopplevelsen av funnet var en klar

nedtur for de fleste etter over én times vandring

i knusktørt sletteland i 37 graders varme. Men

når kunnskapen om dinosaurer (kombinert

med litt mat, vann og hvile) og hva vi egentlig

hadde fått være med på fikk sige inn, letnet

stemningen betraktelig.

Dinosauren(e) var for det meste skjult, men

langs området på ca 20 m var det flere ansamlinger

av fossile steiner som indikerte et stort

dyr. Vi gravde noen cm ned, og fant flere vertikale

strukturer som var mye bedre bevart enn

de steinene som lå oppe på bakken.

I ettertid har vi hatt kontakt med professor

David Krause ved University of Michigan.

Krause har i årevis drevet et større utgravningsprosjekt

i Mahajangabassenget (nordvest på

Ulrik Sivertsen med et mange millioner år

fossilt bein fra en dinosaur.


øya). Han ble meget entusiastisk over funnet og

bildene vi sendte ham. Ut i fra bildene kunne

han ikke si hvilket dyr det er snakk om, men

alderen på avsetningene i området hvor fossilene

ligger, spenner mellom 157 og 65 millioner

år, fra siste halvdel av jura til slutten av

kritt-tiden. Det betyr igjen at det kan være en

art som bare fantes på Madagaskar, da dette er

avsetninger fra tiden like etter at atskillelsen av

øya (Madagaskar) fra Afrika startet og fram til

dinosaurenes utryddelse.

Det blir spennende å følge utgravingsarbeidet

og registrering videre!

Tekst og foto: Rune Aae - lærer

En av flere ansamlinger med fossile beinrester i

området. Olve Stendal til venstre

En dinosaurart fra Madagaskar.

15

Av Madagaskars ca 12.000 plante -

arter, er ca 10.000 endemiske, arter

som bare finnes på Madagaskar.

Av fuglenes 209 hekkende arter, er

107 endemiske. Den samme høye

andelen endemismer finnes også hos

reptiler, insekter, fisk og ikke minst

pattedyrene med sine lemurer.

Madagaskar ble en frittliggende øy

for titalls milloner år siden, og har

dermed utviklet arter som det ikke

finnes maken til noe annet sted på

jorden.


16

Disseksjon øker nysgjerrigheten

I faget Biologi 1 på Vg2-nivå handler noe av

pensumet om menneskets sanser og indre organer.

For virkelig å finne ut hva dette egentlig er,

er disseksjon en god læremåte. Grisens organer

er såpass lik våre at overføringsverdien er stor.

Det første møte med to øyne som ligger og stirrer

på deg fra disseksjonsskåla er alltid et spenningsmoment

som ikke sjelden utløser utrop

som isj, uæææ og tilsvarende.

Når så det første kuttet er foretatt, overtar nysgjerrigheten,

og netthinne, regnbue, senehinne

og øyelinse blir identifisert og studert. Av indre

organer er det hals, hjerte, lunger, lever,

mellomgulv og nyrer som oftest får gjennomgå.

Å blåse opp lunger, finne hjertekamrene, stikke

fingeren inn i aorta og blåse lyd gjennom stemmebåndene,

er alle opplevelser som ikke så lett

viskes ut. Læringseffekten er stor, og fascinasjonen

for kroppens innhold og egenskaper er

påtakelig.

Karianne Hafstad har akkurat laget griselyder

med grisens strupehode.

Anette Solbrekke, Fredrikstad og Siri Kvaale Jordal, Asker, studerer et hjerte.

Tekst og foto: Rune Aae - lærer

Annonse Tomb bladet

FARMI

Tømmerkraner og hengere

Med eller uten drift

AB Landbruk 1739 Borgenhaugen

www.ablandbruk.no 69137502


Vaffelpresse av kumlokk

- Se dette flotte vaffelhjertet! Kjetil Vastveit trives med jobben som vaffelsteker.

Vaffelpresse som rommer omtrent 2 liter

røre imponerte mange under Åpen

Julegård.

– Naturbrukslærer Arne Høyås kom med utfordringen

om å lage en vaffelpresse av gatekumlokk

til Åpen Julegård, og slike utfordringer

liker jeg. Med minner om et gammelt vippevaffeljern

som lå oppe på en gammel vedovn, satte

jeg i gang.

Jeg fikk noen gamle kumlokk fra kommunen og

en entreprenør og begynte først da å ane noe om

dimensjoner og vekter som skulle håndteres.

Ikke alle trodde at dette bli en ”vaffelpresse”,

men etter en del timer med tanke- og verkstedarbeid,

ble det prøvesteking kvelden før.

Åpen Julegård.

Jungeltelegrafen gikk, og det ble mange som

ville overvære før-premieren. Den første plata

med diameter på 65 cm slapp lett, og ingen

Knut Solberg har fått nye arbeidsoppgaver i

verkstedet.

17

Tormod Gaustad varmer opp vaffelpressa.

vegret seg med å smake på den. Nå er vel ikke

vaffelrøra på Tomb kjent for å mangle smør,

heller da!

Til oppvarming av kumlokka bruker vi et propan

bluss, - og litt supplering med en håndbrenner.

På ett av kumlokka står logoen til nabokommunen

Rygge, så det er morsomt. Men vi burde jo

hatt ett med Tombs logo.

Til hver vaffel går det med 1,5- 2 liter vaffelrøre,

og i løpet av Åpen Julegård, stekte vi opp

omlag 50 l røre.

Nå får vi se ved hvilke andre ”høytider” vi fyrer

opp pressa igjen. Tombstevnet vil nok være en

av dem.

Tekst: Tormod Gaustad

Foto: Simen Rye Teigen, kl 2B


18

Aktiviteter i smie, snekkerverksted og stall

Silje Ekseth, Eidsberg, smir en nyttig knagg.

Monica Olsen gir gode råd til Mads

Furuseth (til v.),Våle og Carl

Christoffer Foss, Lunner, som

lager slire til kniv.

Til høyre:

Alkesander

Kristoffersen (foran),

Sarpsborg og Filip

Føyen, Oslo, har fått

Reodor Felgen- nykker.

Kanskje vil

denne sykkelen med

hjelp av ei motorsag

bli Norges svar på

danskenes ”knallert”.

Det har vært aktivitet på kveldstid både i

smia og snekkerverkstedet denne våren. i

snekkerverkstedet har Monica Olsen

bistått elever i å lage kniv og slire. Noen

holder også på med å lage hjørneskap.

Far til en tidligere elev, Svein Erik Holt,

har stilt opp som snekkerinstruktør i

flere år på rad!

I smia er det Tormod Gaustad som varmer

opp essa og gir nyttige råd når lysestake

skal smis eller en sykkel skal

omskapes til moped ved hjelp av ei gammel

motorsag.

I stallen er det tilbud om lærarbeid. Her

kan elevene reparere seletøy, lage nytt

utstyr til hesten eller lage seg et belte.


Torsdagsmøte – ein del av livet på Tomb

Geir Waldeland, Vigrestad, styrer songtekstane via prosjektor og til lerretet.

Tomb er mykje! Skule, gard - óg ein kristen

samlingsstad. Gjennom heile veka finn ein

møteaktivitet og kristelege aktivitetar på skuleområdet.

Det meste av dette går føre seg etter

skuletid, og er fullt og heilt drive av elevar.

Døme på det som føregår er: bønnemøte, lovsongsøvingar,

KRIK og torsdagsmøte. i tillegg

er det fleire bibel/bønne/samtalegrupper.

Torsdagsmøta vert drivne av ei styringsgruppe,

beståande av 6 personar. Desse har ansvaret for

å arrangere møta i den forstand at dei skaffar

andaktshaldar, forberede møtet praktisk, sørgje

for møteleiar og nokon til å halde ei opning før

møtet. i tillegg har kristendomslæraren på

Tomb, for augneblinken Tonje Haugeto Stang

(vikar for Kari M. Alvsvåg) eit

overordna ansvar.

Torsdagsmøta vert jamt over

haldne i matsalen, men stundom

óg i peisestova, i samband

med delemøte eller ein

berre vil lage det litt ekstra

koseleg ein gong i ny og ne.

Siste nytt i samband med

torsdagsmøteverksemda er at

laget er meldt inn i Acta

(Normisjon si barne- og ungdomsorganisasjon)

som eit

lokallag kalla Tomb KU

(Kristelige Ungdomslag).

19

Tonje Haugeto Stang på eit

torsdagsmøte i februar.

Dette vil gjere at styringsgruppa

får fleire ressursar og moglegheita

for å lettare kunne arrangere

mindre turar, eller gjere innkjøp

på vegne av ungdomslaget.

Tekst: Geir Waldeland, kl 3C,

leiar for styringsgruppa.

Hilde Torp, Ski, Anette Grønli, Froland, Helene Schiager,

Drammen og Olve Stendal, Hurum, synger til lovsang.


20

Tomb-agronomene – hvor er de?

Hans Kristian Buer, Øymark

– Med tre søstre var jeg jo nesten født til

å bli bonde, og dermed var det ikke nødvendig

verken med realskole eller gymnas,

sier Hans Kristian Buer, mest kjent som

bedehusmusikkfestival-general i indre

Østfold. Men denne våren har imidlertid

rollen som mentor i tv-serien Farmen økt

kjendisstatusen for den trivelige bonden

fra ”indre”. Noe han for øvrig er lite opptatt

av sjøl.

Tomb ble jeg voksen

- Først gikk jeg Framhaldsskolen, deretter

Haugetun folkehøgskole og så til slutt Tomb i

67 - 69. Altså standard indremisjonsoppdragelse

pleier jeg å si, sier bonden, bosatt i

Øymark i Marker kommune i Østfold. - På

Tomb ble jeg voksen. For det første ble vi

behandlet som voksne, og for det andre døde

faren min sommeren mellom årene på Tomb,

og det gjorde jo mye med meg. Tredje grunn

var at ”Tjærnesen”, som bodde borti gangen,

vedda på at jeg ikke torde dra å besøke Dagrun

fra Degernes. Da måtte jeg jo dra, og siden har

jeg ikke hatt noen annen kjæreste.

Ti-års perioder

Hans Kristian Buer forteller at han har innrettet

arbeidslivet i desennier. Hvert tiende år har

han lagt inn noen forandringer. De første ti

årene jobbet han i skogen og med anleggsmaskiner,

og de neste ti bygde han anlegg for flisfyring.

Bonde har han for øvrig vært hele tiden,

og det ble da også en tiårsperiode med husdyr,

kjøttproduksjon i storfe og kylling. Nå har han

valgt en noe annen retning. Inneværende periode

er han kirketjener i Marker, og gården er

overlatt til neste generasjon.

Bedehusmusikkfestival-general

I de indre bygder som mange kaller det, nært

opp til svenskegrensa, oppsto Bedehusmusikk -

festivalen som mange kjenner til. Det skjedde i

1994. og generalen, det var Hans Kristian Buer.

- Det bare plutselig "tente", forteller Hans

Kristian. -Vi var en gjeng, "Jonemans", som

reiste rundt mellom fjøsstellene og sang på

bedehusene. En dag ble vi enige om at "når tar

vi ei helg og bare synger og spiller ", og dermed

så var det gjort. Det første året kom det over

3000 mennesker, og vi hadde faktisk år hvor

festivalen samlet nærmere 10 000. Hele bedehusbygda

sto sammen om denne festivalen. Det

var jo veldig artig. Men i 2006 ble vi enige om

at dette skulle være siste året. Da syntes vi det

var riktig å avslutte, slutte mens leken er god.

Hans Kristian synes imidlertid det er flott at

dette har gitt ringvirkninger mange andre steder

i landet. Flere steder er begrepet bedehusmusikkfest

eller festival brukt.

Farmen-mentor

Så en dag i 2007 dukket spørsmålet om å være

mentor i Farmen opp. - Det var egentlig helt tilfeldig,

sier Hans Kristian. "Helt tilfeldig" tenker

vi jo at det ikke var.

Hans Kristian Buer fra Øymark har hatt en fantastisk tid som mentor i Farmen.


- På markedsplassen har vi det trivelig både under og mellom innspillingene, sier Hans Kristian Buer.

21


22

Det startet med at en P4-journalist fra Aremark

hadde tipset TV2 om at Bøensætre i bygda

måtte være et ypperlig sted for innspillingen. -

Du skjønner, jeg var ikke på audition eller noe

slikt, forteller Hans Kristian. - Journalisten ga

bare beskjed om at "på Bøensætre må Hans

Kristian være mentor". Av en eller annen grunn

så ble det bare slik!

- og dette har vært utrolig morsomt! Jeg har jo

vært heldig som har fått lov til å jobbe i et så

Hans Kristian tar seg en runde på tunet før Farmen-deltakerne gjør sitt inntog.

ungt miljø. Tenk jeg som nesten bare er sammen

med jevnaldrende og eldre, fikk jobbe

sammen med ungdom, de fleste langt under 30.

Fantastisk!


Ei "heftig" tid

- Men det tok mye tid da det sto på for fullt. Jeg var engasjert på heltid i

flere måneder. Underveis var jeg delaktig i mange detaljer. Det var interessant

å være med på å sette tiden tilbake til 1908. Her har vi lært noe alle

sammen, både de unge urbane som kjenner lite til gårdsdrift og vi som

har pusla med dette et helt liv.

Egentlig har dette vært ganske "heftig" om jeg kan bruke et slikt uttrykk!

Som et eksempel kan jeg jo nevne at mange hundre har ringt for å spørre

etter strikkeoppskrifta på lusekofta jeg så ofte har brukt i programmene.

Men det har bare vært hyggelige henvendelser.

- Husmannstida i Aremark var egentlig ei veldig spennende tid, forteller

Hans Kristian. - Det var på en av husmannsplassene i Aremark, kanskje

var det Bøensætre, som Hallesby ble omvendt. Dette var begynnelsen på

ei ny tid.

100 år er gått, og det er blitt ei aldeles ny tid. Det gamle husmannsfolket

på Bøensætre langt inne i Aremarkskogen skulle bare ha visst at plassen

deres en gang i framtida skulle bli kjent gjennom en tv-innspilling, og det

over hele kongeriket!

Innspillingene er for lengst over, og livet har igjen roet seg i Aremark og

nabobygda Øymark. og igjen er Hans Kristian tilbake i rollen som kirketjener,

en annen type reality. og der passer han også svært godt!

Elg til salgs – for den som har råd.

23

DRIFTSBYGNINGER, PLANSILOER

OG GJØDSELBEHOLDERE

� Isolerte og uisolerte

veggelementer i betong

� Plansiloer

� Gjødselbeholdere

� Spalt til ku og gris

� Spalteopplag og

støttemurer

� Naturlig ventilasjon

� Stålbuer og stålplater

� Isolerte tekelementer av stål og

poluretanskum

� Limtrekonstruksjoner

� Porter i stål, dører og vinduer

Ved bygging av ny driftsbygning, kan BorgenBygg i tillegg til levering

av produkter fra hele vårt sortiment, stå for utarbeidelse av statiske

beregninger og bygningstegninger.

Storveien 13, Postboks 54, 1806 Skiptvet

Tlf.: 69 80 88 20 * Faks: 69 80 88 21 * www.borgenbygg.no


24

Velkommen til jubilantstevner i 2008

Fredag 27. og lørdag 28. juni ønsker vi jubilanter

velkommen til Tomb. Det er 30-, 40-, 50- og 60 års

jubilanter som samles denne helgen, mens 10 - og 20

års jubilantene møtes fredag 8. og lørdag 9. august.

Å møtes og snakke sammen er viktige

programposter ei jubilanthelg,

men ”skolens time” og omvisning

på skolens område hører også med

for den som ikke har besøkt skolen

på mange år. Festsamlingen lørdag

kveld pleier å være et høydepunkt.

Noen kommer alene, mens andre

legger jubilanthelgen inn i ferieprogrammet

og har med familien.

Her kan en gjøre det som passer

den enkelte best. Alle er velkommen,

også elever som ikke er jubilanter

akkurat dette året!

Gi beskjed dersom det er

feil i listene

Invitasjoner blir sendt jubilantene,

men det kan være feil og mangler i

våre lister. Det er vanskelig for skolen

å holde styr på alle endringer

som skjer både med navn og bopel.

Særlig beklagelig er det dersom

invitasjoner sendes personer som

har gått bort. Vi vil derfor oppfordre

alle, men særskilt alle jubilanter,

til å gå gjennom listene nedenfor

og varsle skolen dersom noe

bør rettes opp.

60-års jubilanter

Aspelund Olai, Råde

Bjønnes Søren Ole, Hvasser

Bjørke Anton,

Christiansen Per Kragh, Gjøvik

Døvre Lars,

Eikli Jarle,

Emblem Bergliot, Ålesund

Farestveit Berger Johan, Modalen

Gesmarvik Brynjulv, Hommersåk

Granerud Rolf,

Gundersen Rachel, Lillesand

Gundersen Øivind,

Holdhus Ragnar, Eidsvoll

Hope Rolf, Ski

Hyllseth Ingar Antzell,

Juvkam Erik O., Bagn

Kopperud Arne, Rakkestad

Krohn Erling, Stange

Lekven Johan, Os

Lima Alf, Ålgård

Meling Trygve og Berit,

Mjelstad Kjellaug, Ostereidet

Mørk Einar, Sarpsborg

Navestad Nils, Ise

Næsmoen Olav Arnt

Olaisen John, Grimstad

Pedersøn Jan Frode,

Qvarme Arnold, Frosta

Raknes Arne, Aukra

Raugstad Idar Atle, Blomsterdalen

Reksten Atle, Rognaldsvåg

Rikstad Arnt, Jerpstad

Rimstad Sverre Evald Nilsen

Rusten Arne,

Simonsen Gunnar,

Skjerve Henrik, Borgheim

Skogstad Bjørn, Namsos

Sollien Øfsti Anders, Stjørdal

Storli Olaf, Sande i Vestfol

Strand Arnt Kveseth, Arneberg

Teigum Olav, Vestre Gausdal

Them Hans,

Tobiassen Odd, Andebu

Tollefsrød Borghild, Ski

Tollefsrød Leif, Ski

Urtegård Georg, Kviteseid

Vold Halvor, Halden

Wickstrøm Helge Ricard, Vestre Jakobsel

Ødegaard Hallvard, Løten

Aalerud Leif,

Aamodt Knut, Hol

Åsen Arvid,

50-års jubilanter

Aker Magne, Råde

Bergedalen Johannes, Ski

Brenna Kåre, Namnå

Brudeli Jann,

Christensen Hans Petter, Båstad

Dolven Per Kristian, Larvik

Dyhre Borgar, Våler i Østfold

Fjeldstad Henry, Vinterbro

Forr Guttorm, Levanger

Gilberg Anders, Ytterøy

Haugland Tor, Frogner

Hognestad Finn Egil og Åse, Larvik

Husby Johannes, Åsen

Jarnæs Kristian, Hvittingfoss

Kirkeng Ottar, Degernes

Kobro Reidar, Stavern

Kolstad Kristian, Hemnes

Kopperud Sigvart, Nordkisa

Kubberød Syver, Rygge

Langbakk Ragnar, Kløfta

Langholm Martin, Kleppe

Lunde Øyvind, Degernes

Moen Reidar Andreas, Sparbu

Nyseth Kjell, Rykkinn

Nørstegård Marit og Ove, Lora

Ofstad Sigmund, Rennebu

Pettersen Odd Kristian, Aremark

Pytte Oddvar, Hvittingfoss

Skinmo Rolf, Larvik

Solstad Andreas, Vardø

Stang Torgunn og Sten, Sarpsborg

Steine Jon Gudleik, Lomen

Sugaren Anders, Rennebu

Sundby Viggo, Råde

Thoreid Guttorm, Blaker

Tømt Ole Martin, Kråkstad

Ustvedt Hans, Ski

Ustvedt Oddvar, Ski

Vold Johannes, Halden

Wennemo Marit og Tor, Hemnes

Wiersholm Lars Arne, Dilling

Wittersø Kjell, Tjodalyng

Ødegård Hallstein, Løten

Åkerholt Torleif, Holmestrand

40-års jubilanter

Askvik Arnfinn, Randaberg

Aukan Modulf, Nordheim

Aune Gudny, Hegra

Bremnes Elbjørn, Roan

Dahle Ivar, Saupstad

Ellingsen Trond Horg, Fredrikstad

Frisvoll Lars Erling, Bø i Telemark

Hagene Guro og Arne, Brumunddal

Hauge Per, Elnesvågen

Haugeland Martin, Finsland

Haugland Roar, Skjeberg

Hetland Svein Gaute, Hobøl

Høiseth Lars, Ler

Ims Lars Erik, Nykirke

Jørgensen Ole-Einar, Løken

Kanestrøm Otto, Bolsøya

Kleppa Peder, Hjelmeland

Kolstad Jon Erik, Løken

Kvakland Einar, Fannrem

Lien Olav K, Foldfjorden

Lillemo Magnar, Hell

Lima Oddgeir, Ålgård

Lima Årstein, Ålgård

Misje Dagfinn, Vormedal

Moe Lars J, Kyrksæterøra

Nesgård Leidulv, Lyngdal

Røsten Tove Marie, Tufsingdalen

Selnes Jostein, Snillfjord

Slettahjell John E., Bosberg

Sola Einar og Anne, Trøgstad

Solberg Tove og Knut, Råde

Solem Jostein, Nesoddtangen

Staurheim Halvor, Bø i Telemark


Straumstøyl Alv Halvor, Edland

Støten Terje, Skiptvet

Sveinsvoll Kjell, Voll

Sveås Kjell Arne, Rognes

Søby Gunnar, Ørje

Thomsen Åsmund, Fister

Thune John, Rakkestad

Todnem Gunnar, Randaberg

Torskenæs Erik, Vikersund

Ulsrød Gunnar, Aremark

Vormeland Ola Berg, Aurskog

Wik Åsmund,

Øvrum Rolf-Ove, Sandefjord

Aandstad Sverre, Skarnes

Aasebø Ove, Årland

30-års jubilanter

Skoklefald Kari B., Ås

Albertsen Ragnhild Søbakken, Sortland

Anda Kolbjørn, Randaberg

Aurlien Leif Olav og Mette, Follebu

Baggetorp Jon, Spydeberg

Bagstad Anton, Øyer

Barbøl Karl Martin, Enebakk

Belck-Olsen Torleif,

Bjørndal Per Ivar, Kodal

Bjørnli Elin og Arnt, Singsås

Bjørnstad Arild, Notodden

Breckan Oddvar, Ørnes

Døvik Ole, Våle

Eide Vidar, Fredrikstad

Eng Sigmund og Berit, Degernes

Engeseth Inger og Kåre, Nyborg

Eriksen Jon og Mette, Løken

Flakstad Geir Olav, Tromsø

Flatland Thor Ole, Hjartdal

Fosser Finn, Rakkestad

Frengen Didrik, Fevåg

Frostestad Jan, Sortland

Furuset Knut Inge, Rissa

Gjerdrem Per Toralv, Vikeså

Greaker Leif, Degernes

Grødem Torfinn, Bryne

Gundersen Dagfinn, Askim

Hansen Terje,

Haslemo Sigbjørn, Froland

Haugen Leif Ole, Kløfta

Haus Endre O., Ålgård

Hilde Brit Lundby, Innvik

Hobbesland Gro, Eiken

Hortemo Eva og Svein, Kløfta

Hovda Tore og Ellen Anne,

Vang i Valdres

Hulbak Inger, Hemsedal

Hvatum Ole Andreas, Stavern

Hveem Ragnhild, Biri

Høgetveit Kjell, Bjelland

Idsøe Ingerid, Idse

Klungerbo Eilert, Trondheim

Kopperud Runar Johan, Rakkestad

Kristiansen Clas, Moss

Kvakland Eivind, Fannrem

Kvalvaag Ola Espen, Torvikbukt

Kvam Arnt, Storås

Kvammen Jorunn, Nyborg

Kveseth Håkon, Arneberg

Kaarstad Svein, Stokke

Landmark Ståle og Elin Wik, Larvik

Langan Kristen, Kristiansand S

Larsen Leif, Trøgstad

Leeteng John Esten, Ljørdalen

Lie John, Skien

Lie Jostein, Arneberg

Lien Hilde Marianne, Sem

Lilleheier Magne, Degernes

Lindseth Knut, Hof

Lombnøs Jo, Hamar

Lundheim Kari, Gamle Fredrikstad

Madland Eva og Svein, Ålgård

Midtvold Per Arne, Østre Gausdal

Minge Arne, Sarpsborg

Morsund Ruth, Sandane

Nerheim Bjørn Egil, Sand

Oljemark Are, Korsvegen

Olsbu Nils, Froland

Olsen Geir Otto, Ramfjordbotn

Ringen Even Jørgen, Kolbu

Roland Frank, Bekkestua

Sandrød Ingmund, Ottestad

Sandstøl Odd Magne, Nærbø

Schrøder Asle, Våg

Seip Ingeborg, Kongsberg

Sikveland Lizzie Haug, Gardvik

Singstad Karstein, Trondheim

Siqveland Alf, Vigrestad

Skreddernes Jon Olav, Jøa

Slåtten John Håkon, Torpo

Småberg Ole Martin L., Varteig

Solbakken Marit og Sven, Verdal

Solberg Trond Inge, Spydeberg

Solem Tormod, Vestby

Stendal Hans Einar, Våg

Strømnes Hans, Råde

Støle Trond A., Valle

Svela Paul Helge, Vikeså

Syversen Leif Morten, Vågå

Talleraas Terje M., Straume

Torp Fred Arne, Manstad

Wirkola Geir, Lebesby

Wold Magne, Råde

Ørmen Per Oskar, Råde

25


26

Aamodt Anne Gro, Rånes

Aandstad Steinar, Mysen

Aardal Stig, Rognan

Aarhaug Inge, Beitostølen

20-års jubilanter

Brattset Per og Wenche Skaar, Varteig

Brødholt Ståle, Tomter

Børsting Dagrun, Stadsbygd

Degnes Trond, Mysen

Dehnes Øistein, Degernes

Ek Brattset Kristine, Svorkmo

Engebretsgård Frank-Ove, Brumunddal

Eriksen Tor Bernhard, Fosser

Fosser Hanne Elisabeth, Rakkestad

Frafjord Stangvik Sidsel, Vatnestrøm

Gilde Brage, Åfjord

Glomsrud Saxrud Nina Marie, Ise

Gonsholt Hege, Rauland

Granås Terje, Drammen

Gresseth Gunnar, Hegra

Groseth Larsen Knut, Skotselv

Grue Kjetil, Stokke

Guttormsen Øyulf, Jaren

Gåsbakk Odd Erik, Gåsbakken

Haga Åshild, Stavern

Halbjørhus Sveinung, Hemsedal

Haugum Kåre, Gurskøy

Heggvik Einar, Snillfjord

Herrebrøden Anders, Mysen

Horgen Bjørn, Mysen

Horgen Gyda Høie, Mysen

Ishoel Ellinor Bakkebø, Oppdal

Juvkam Oddleiv, Bagn

Jørgensen Øyvind, Drøbak

Karlsen Øyvind, Ås

Kihl Hans Christian, Råde

Kleven Guro, Finnsnes

Kokslien Hans Einar, Snertingdal

Koppang Sverre, Sarpsborg

Kristiansen Audhild, Moss

Krossøy Magne, Kvelde

Kaaen Hans Martin, Rakkestad

Labråten Leif, Ørje

Lange Martha, Batnfjordsøra

Langholen Sigrid Josefine, Trøgstad

Larsen Hanne, Oslo

Leite Ingebrigt, Jøa

Lillehaug Anne Vaa, Brumunddal

Lillehaug Per Aksel, Brumunddal

Løge Lars Ove, Vigrestad

Madland Sveinung, Forsand

Malum Rune Vegard, Trondheim

Mangseth Svein, Sander

Markovic Kai Inge, Malvik

Mikkelsen Eilert, Surnadal

Minde Sturle og Elin Ulveseth, Fjell

Molvig Georg, Skedsmokorset

Myrbostad Anne Berit, Elnesvågen

Noss Arnfinn, Sande

Nyvoll Astrid, Os i Østerdalen

Nærum Kjersti, Ås

Oftebro Sveinung, Sandnes

Olsen Monica, Skien

Ommedal Endre, Rennebu

Orkelbog Hilde, Hamar

Ortiz Santiago Davalos,

Paulshus Ole Larssønn, Sperrebotn

Razafimandimby Andriamanohisoa,

Rennesøy

Riskifte Haldis, Sokna

Rokkones Ingebrigt O., Rennebu

Skallerød Hans Ove, Sem

Skramstad Lars, Løten

Solvang Aamodt Signe, Tylldalen

Stavnheim Arnstein, Oslo

Stensrød Anne-Brit, Mysen

Stokka Sigve, Sandnes

Sveia Heidi, Drammen

Sæthre Anders Fredrik, Filtvet

Tarkegne Yalew Melaku, Ås

Tjernæs Arne, Gaupen

Trandem Karl Øyvind, Hølen

Ulveseth Elin Johanne U., Fjell

Utne Kjell Andr…, Greåker

Vartdal Øyvind Peder, Ås

VæRøy Nina, Oslo

Wahl Jon Ivar, Oslo

Waldenstrøm Lisbeth, Kviteseid

Weel Rolf Arne, Råde

Weydahl Ole Morten Andr…,

Drammen

Winther-Strømnes Knut Harald, Råde

Øverby Birgit Landmark, Tylldalen

Aae Ivar,

Åsødegård Harald, Dokka

10-års jubilanter

Anstensrud Jo Scott, Våler i Østfold

Aukan Inge, Nordheim

Bakke Kjell Inge, Rakkestad

Belsby Nina Cecilie, Svinndal

PROFESJONELT

VERKTØY FOR SKOG

PARK OG HAGE

JONSERED FR 2111 JONSERED LT 2117 JONSERED LM 2153 MD

Jonsered profesjonelle gressmaskiner er utviklet med tanke på

driftsikkerhet, effektivitet og brukerkomfort. Frontridere, traktorer og

gressklippere leveres i en rekke modeller.

JONSERED FC 2145 S JONSERED CS 2152

JONSERED BC 2145

Skogsrydderne, Jonsered FC 2145 S og BC 2145, er to spesialmaskiner for

skogsryddning, med kort rigg, tommelgass og akselerasjonsrask motor.

FC 2145 S har også dekompressjonsventil og katalysator

WHY STAY ORDINARY.

Jonsered Divisjon av Electrolux Motor AS

Postboks 200, 1541 Vestby.

Tlf. 64 98 65 40 Faks 64 98 65 10

jonsered.no


Berg Sven Arne, Hærland

Blokkum John Olav, Gåsbakken

Borgebund Harald, Råde

Borgen Ellen Karine, Sande i Vestfol

Brenne Lars-Vidar, Skjærhallen

Dahl Tom Rino, Rakkestad

Dahlberg Susan Eileen, Moss

Eikeberg Linda, Nykirke

Enger Eirik, Båstad

Erstad Iver Olav og Rannveig Solem,

Roa

Fevang Yrjan Elias, Sandefjord

Fjeldstad Karoline, Nesbru

Forberg Erling Daae, Ytterøy

Fosser Stein Ove, Ørje

Førrisdahl Kjell-Anders, Rakkestad

Gjerstad Lene, Askim

Graff Andreas, Degernes

Grytnes Janne-Linn, Våle

Gunnarsrud June Mone, Heradsbygd

Gunvordal Johannes K., Sogndal

Hallenstvedt Thor Anton, Revetal

Haneborg Marthe Christine, Aurskog

Hanedalen Per-Ivar, Andebu

Hanssen Inga Karine Rekstad, Saltnes

Hauge Anne-Elisabeth, Råde

Holøs Per Kristian, Rakkestad

Hovland Stein Ivar, Larvik

Ingberg Guttorm, Skiptvet

Jensen Anne-Marit, Vesterøy

Jørandli Laila Kristin, Mjøndalen

Jørgensen Erik, Saltnes

Jørgensen Johan, Trollåsen

Kerr Katrine, Rygge

Kjeldsen Merete, Ulefoss

Kjeve Halvor, Rakkestad

Kleppa Liv, Hjelmeland

Klæstad Jr. Helge, Gran

Knutsen Alexia Sand, Saltnes

Krogh Rannveig, Ås

Krogstad Marcus, Saltnes

Kubberød Morten, Rygge

Kvam Gjermund og Kjersti, Rennebu

Kvam Kjersti, Rennebu

Kaabbel Thea Marie, Våler i Østfold

Larsen Anne Hagerup, Bergen

Lavik Inger-Marie Totland, Reimegrend

Lerberg Jorg, Åsgreina

Lia Ole Einar, Fjellhamar

Liverud Randi Iren, Spydeberg

Lodden Kjartan Eg, Sarpsborg

Ludvigsen David Sætre, Austrheim

Lunde Mina, Suldalsosen

Lundeby Paul Andreas, Råde

Lørum Håvard, Heggedal

Mork Torgeir, Ålgård

Mostad Merete, Halden

Nilsen Tor Anker, Rygge

Nordbyvik Gjertrud, Maura

Nyvoll Torbjørn, Alta

Nêss Geir Olav, Oppegård

Otterholt Tor, Bø i Telemark

Paus Karin Anina, Mittet

Pedersen Bengt-Erik, Storsteinnes

Ree Olav, Meldal

Ringstad Tommy, Fredrikstad

Ruud Gunnar Andre, Ørje

Røyneberg Anders, Oslo

Shepherd Sandra Helen, Manstad

Sivertsen Jan-Vidar, Bjørøyhamn

Sjulstad Oddbjørn Brede, Arneberg

Skaret Geir Henning, Reinli

Skaug Tor Inge, Mysen

Skulberg Ole Nikolai, Spydeberg

Skuterud Kjell Kristoffer, Ås

Slatlem Magnhild, Steinsgrenda

Stubberud Fredrik Krey, Spydeberg

Sundby Margrete, Trondheim

Syrstad Edvin Inge, Meldal

Sæther Maren, Sørum

Søstrand Henning, Fredrikstad

Thirud Marianne Louise Asche, Tynset

Thunæs Erling, Follebu

Tjøstheim Per Even, Suldalsosen

Torp Christina, Gressvik

Torp Martin Smestad, Rakkestad

Tuft Ingrid Ulbaasen, Oslo

Tveit Olav Gaastjønn, Treungen

Unnerud Lars Ingar, Rygge

Wannebo Stig Ove, Rørvik

Westberg Magnus, Halden

Waaden Roy Tore, Trondheim

Øgreid Asbjørn, Kleppe

Øie Eli, Hjelmeland

Østby Steinar, Rakkestad

Østerhus Hilde Elin, Suldalsosen

Ådnegard Olav Andres, Ål

Aalerud Jørgen Lid, Fredrikstad

Aasgard Andreas, Eikangervåg

27


28

Elever i Byggfag- og

Kjøretøy til Ecuador

Hele reisefølget på Tomb langs ekvator.

- Alt er annerledes når du kommer til Ecuador, sier Olav Barmen og Roar

Johansen, som er lærere i byggfag og kjøretøy på Tomb. – Dette må vi fortelle

mer om!

Men det skjer først i neste nummer av Tomb-bandet. Følg med!

El Majestro

(murermester)

instruerer Asle

Olav Næss fra

Rennebu i

murerfaget.


10 i familien har gått Tomb

Erlend Solberg er for tiden elev på

Fagskolen. For to år siden gikk han 1-årig

landbrukskurs. Etter ett år i arbeid, er han

nå igjen på Tomb. Lysten på mer kunnskap

om storfe har lokket ham tilbake.

Det startet med bestefar Norvald

Erlend er født og oppvokst på gården hvor også

hans bestefar Norvald kommer fra. Bestefar var

førstemann i Solberg-slekta som reiste til Tomb,

det skjedde i 1952. Senere kom tre sønner, først

Bjørn, senere Harald og til slutt Per Aksel. Etter

at Harald var ferdig med skolegangen på Tomb,

traff han sin Gerd (Lodden), fra Sola, og jammen

var hun også Tomb-agronom. Ikke nok

med det, yngstemann av brødrene, Per Aksel,

fant seg også en Tomb-agronom, Anne (Vaa) fra

Søndre Land. De gikk samtidig på Tomb og er

nå bosatt i Brumunddal.

Av dagens generasjon, kom først Erlends søster

til Tomb, Marita. Erlend og Marita er Bjørns

barn. Marita gikk ettårig landbrukskurs i 02-

03, og her møtte hun også sin tilkomne,

Fredrik Bjerke. De bor i dag i Spydeberg og har

overtatt Fredriks hjemgård.

I 05-06 var det Erlends tur til å reise til Tomb.

Han traff også sin kjæreste på Tomb; Johanne

Nyquist Jensen fra Trøgstad. Johanne startet

sine studier på Ås rett etter at hun var ferdig på

Tomb.

Flere har Tomb som mål

Erlend satser på å få seg jobb innen bransjen når

det ettårige studiet ved fagskolen på Tomb snart

er over, og om noen år vil tiden være inne for å

ta over hjemgården. Erlend forteller at flere,

Fra venstre mot høyre: Harald Solberg (elev 85-86) og Gerd Lodden Solberg (elev 83-84), Per

Aksel Lillehaug og Anne Vaa Lillehaug elev 87-88), Bjørn Solberg (elev 84-85), Norvall Solberg

(elev 52-54), Fredrik Bjerke og Marita Solberg Bjerke (elev 02-03), Erlend Solberg (elev 05-06

og 07-08) og Johanne Nyquist Jensen (elev 05-06). Foto: Privat

både søsken og søskenbarn, har lagt Tomb inn i

sine skoleplaner.

- Alle har vært førnøyde og har bare godord om

skolen, forteller Erlend.

Fortell noen om Tomb!

Søknadsfrist 1. mai 2008

29

Og Tomb takker Solberg-familien for god

rekruttering og ønsker nye familiemedlemmer

velkommen!


30

Velkommen til nyansatte

Vi ønsker Tonje Haugeto Stang velkommen til Tomb! Tonje

har takket ja til et vikariat som sosialrådgiver og kristendomslærer

i 80 prosent stilling. Kari Mangrud

Alvsvåg har permisjon fra denne stillingen og

er nå prest i Moss menighet. Tonje er bosatt i

Sarpsborg.

Kari ønskes også lykke til i sitt arbeid som

prest!

Vi giftet oss

Vi ble viet i Tomb kirke 09.06.07

Det var på Tomb vi traff hverandre og det skjedde skoleåret 93/94.

Mvh Cecilie (Foss) og Lasse Dalberg Hobøl

Noe du vil fortelle oss?

Skriv til post@tomb.no


Knuts plante-quiz

Test kunnskapen din! Riktig svar finner du nederst på siden.

1. Mange tror at sandjord har de fineste partiklene,

men det er jo leire som har det.

Fraksjonen midt i mellom heter silt men hvor

store er partiklene.

2 – 0,2 mm

0,002 – 0,06 mm

0,02 – 0,006 mm

2. Ugras kan være brysomme, spesielt de som

formerer seg vegetativt. Men hva betyr det at et

ugras formerer seg vegetativt.

Vokser og formerer seg i vegkanter.

Vokser vekselvis bortover og oppover

Rota setter ut sideskudd slik at ny plante

kan etablere seg.

3. Plantene trenger mange forskjellige

næringsstoffer og ett av de er Nitrogen.

Nitrogenet kan være i tre forskjellige former,

Nitrat, Ammonium og Ammoniakk, men

hvem av de tar plantene opp lettest.

Ammoniakk

Ammonium

Nitrat

4. En fullgjødsel som heter 22-2-12 skal du

bruke til våren, og du har regnet ut at næringsbehovet

til planten er 12 kg N per dekar. Hvor

mange kilo med 22-2-12 skal du bruke per

dekar.

ca 55 kg

ca 45 kg

ca 65 kg

5. Nå som våronna står for tur og mye fra skal

i bakken er det viktig at frøene kommer i rett

dybde. Men hvordan var den huske regelen?.

Diameteren på frøet i mm, er sådybden

i cm.

Frøet skal 5 ganger diameteren ned i jorda.

Store frø grunt og små frø dybdt

6. På såkornsekker er det oppgitt spire % og

1000-kornvekt. Disse faktorene påvirker hvor

mange kilo du skal bruke på målet. Hvis det

nye såkorn partiet du får har høyere 1000kornvekt

enn det du har brukt, hva bør du

gjøre?

Så mer

Så mindre

Så dypere

7. Du har nå gjødslet høsthveten din med viftesprederen,

og du regnet ut at det skulle gå

med akkurat 2200 kg. Men du fikk ikke gjødslet

alt. Hva har skjedd? Flere riktig

Du har kjørt for fort

Du har kjørt for sakte

Du har kjørt med for liten kjøreavstand, for

mye overlapp.

For lite turtall på sprederen.

Sprederen har gitt ut for mye

Naboen har lånt en sekk uten at du vet det

8. Hvor mange dekar med poteter trengs for et

års forbruk på internatet. Ca 120 elever som

spiser 3 poteter hver, 5 dager i uka i 38 uker,

en potet veier ca 50 gram. Forventet avling

2500 kg.

a) ca 1,5 mål

b) ca 3,5 mål

c) ca 5,5 mål

God våronn!

Hilsen

Knut Huseby

31

Knut Huseby, er lærer i blant annet plantefag, Han

synes det er trivelig å ha med eleven ut i åkeren.

Fasit: 1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7b,c,e,f, 8a


RETURADRESSE: TOMB, 1640 RÅDE

Gi en gave til TOMB!

Bruk vedlagte giro eller bruk gavekonto:

3000.14.84857

Hjertelig takk for gavene!

808 000 kroner støttet alle våre venner Tomb med i 2007! Tusen takk!

Vi er avhengig av disse gavene for å betjene lånet som ble tatt opp i forbindelse

med utbyggingen av internatet. Dette er skolens store utfordring for

tiden. Som nevnt tidligere, gis det ikke noe offentlig støtte til investering

eller drift av internat.

Gavebeløpet er noe mer enn en støtte i kroner og øre, det oppmuntrer oss

og gir oss fornyet tro på at Tomb fremdeles har en viktig rolle!

TOMB-kalender 2008

17. mai: Fest kl 18.30.

Kveldens taler: Gunnar Prestegård.

Mer informasjon kommer på www.tomb.no

Avslutningsfest · lørdag 21. juni

Velkommen til jubilant-stevner 2008:

30-, 40-, 50- og 60-års jubilanter: Fredag 27. – lørdag 28. juni

10- og 20-års jubilanter: Fredag 8. og lørdag 9. august.

Søndag 10. august:

Tomb-stevnet

Gudstjeneste kl 12

Seminar kl 15

”Hele Tomb synger” kl 16.30

B

- Zero tail

- Markedest mest servicevennlig maskin

- Ekstra-udstyr; aircondition, propposjonalstyring,

slangebruddsventil

Neuson har et bredt produktspekter med

maskiner fra 900 kg til 12 tonn

Liebherr L506-L514

- Dobbelstyring

- Midje og bakhjulstyrt gir

knekkvinkel på kun 30°

- Maskinen for en meget høy

vipplast

- Fra 5 til 8,3 tonn egenvekt

- Meget servicevennlig

- 30 km/t

- Parallelløft

- El. styrt 100 % sperre.

- Nye egenproduserte aksler,

som gir 30% mer moment

på hjulene

- El. hydraulisk styrt 100%

sperre på begge akslene

- To løftecylindere, som

innvirker mye på stabiliteten

- Dieselmotorer, som

tilfredsstiller Euro norm2

- Smørbar, pendlende

midjestyring

- Norsk Importør med eget lager av maskiner og deler

- Landsdekkende salg / servicenett

member of JMM GROUP, Scandinavia

www.jm-maskin.no

More magazines by this user
Similar magazines