FKF 4 — Erfaringer fra bruk av kinesisk maskin ... - Energi Norge

energinorge.no

FKF 4 — Erfaringer fra bruk av kinesisk maskin ... - Energi Norge

FKF 4 – Erfaringer fra bruk av

kinesisk maskin leverandør

PTK

7 mars 2012

Hafslund


s.2

Nanning – Sør kina


FKF 4

• NOMINELL EFFEKT 40 MW

• NOMINELL SLUKEEVNE 185 m3/s

• NOMINELT TURTALL 136,4 o/min

• MERPRODUKSJON 100GWh

• Fall 26 m

• Prøvedrift 28.04.2011

• Prosjekt kostnad totalt 325mill


Leveranseomfang

•Generator komplett

•Turbin komplett

•Sugerør

•Oljetrykksanlegg eksklusiv styring

s.4


Lengdesnitt – FKF 4

TEKNISKE DATA

NOMINELL EFFEKT

NOMINELL SLUKEEVNE

NOMINELT TURTALL

40 MW

185 m3/s

136,4 o/min

2.872 GWh 20 GWh


Planlegging

2008 2009 2010 2011

Veidekke Nanning Veidekke Voith Hydro

Kontrakt

Suge

rør

Tunnel- og

sprengningsarbeider

Betongarbeider

Koblings- og

kontrollanlegg

Nanning

Nanning

Produksjon

sugerør, turbin, generator,

etc.

Montasje maskinteknisk

komponenter

s.6


Erfaring produksjon


Erfaringer med NGEGW

Kommunikasjon / Kultur

Oppfølging / Tilstedeværelse

Transport

Utradisjonelt

– Lønnsomhet / Risiko

Kontrakt

– Profesjonalitet / Vennskap

Utenlandsk arbeidskraft

Kompetanse

– Kvalitet / Finish

– Arbeidsmoral / Fleksibilitet

s.8


Finanskrise - likviditetskrise

$


s.10

Oppfølging av leveranse


Blikking av stator


s.12

Innheising av rotor


Annerledes kultur


Skålekultur


Testing / Idriftsettelse

TEKNISKE DATA

NOMINELL EFFEKT

NOMINELL SLUKEEVNE

NOMINELT TURTALL

40 MW

185 m3/s

136,4 o/min

2.872 GWh 20 GWh


Oppsummering – erfaringer

• Vurdering av leverandørmarkedet

– Referanseliste

– Soliditet / Eierstruktur

• Kontrakt

– Benytt ressurser med erfaring

– Eventuelle tvister - Nøytral domstol

– Fleksibilitet / Arbeidsmoral

• Kvalitet

– Tett oppfølging – Kompetanse / Ressurser

• HMS

• Hjelpesystemer

s.16


Oppsummering – erfaringer (2)

• Ettermarked

– Redusere risiko

– Evalueringskriterier

• Tidkrevende

– Kultur / språk

• Asia

– Fokus på relasjoner og godt samarbeid

s.17


s.18

FKF 4 – kom gjerne på befaring

More magazines by this user
Similar magazines