præsentationsfolder

cfd.dk

præsentationsfolder

Non-profit

Dynamisk

Troværdighed

Høj kvalitet

Respekt for

individet

Vores værdier er grundlag for vores arbejde


Alle borgere, der benytter et af CFD’s tilbud,

har særlige behov i forbindelse med

kommunikation. Det drejer sig oftest – men

ikke udelukkende – om tegnsprog, eventuelt

i taktil form eller på anden måde tilpasset

den enkelte borgers forudsætninger.

CFD’s hørende medarbejdere gennemgår

den omfattende interne tegnsprogsuddannelse.

Den arrangeres af Kompetencecenteret,

som også støtter CFD’s interne udvikling

af kompetencer og metoder på en

række andre områder.

”Medarbejdernes kompetencer er afgørende

for kvaliteten af de tilbud, CFD har

til døve og døvblinde borgere.”

Rådgivning

CFD har i alt ca. 50 konsulenter og psykologer,

som er landets førende specialister

på deres områder. De yder støtte, specialrådgivning

og psykologbistand til døve,

døvblinde, hørehæmmede og CI-brugere,

døve familier og ældre døve.

”Gennem rådgivning fra konsulenter med

stor faglig kompetence kan vi sikre, at

døve og døvblinde får de rette tilbud og

kan leve et liv som andre borgere i samfundet.”

Helle Brøgger, chef for Rådgivning

Anne Vikkelsø, chef for Kompetencecenteret


Sociale tilbud

CFD leverer botilbud, dagtilbud, støttecentertilbud,

samt tilbud om erhvervsafklaring

og Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU).

Målgruppen for disse tilbud er primært

døve og døvblinde med en række forskellige

yderligere funktionsnedsættelser som

autisme, udviklingshæmning, ADHD, psykiatriske

lidelser, multiple handicap m.m.

CFD har 15 forskellige sociale tilbud med i

alt omkring 230 pladser.

”Borgerne skal have lyst til at være

på CFD.”

Kurt Faber-Carlsen, chef for Sociale Tilbud

Tolkebooking

CFD’s tolkeservice leverer under navnet

”Tolkebooking” tolkning til døve og døvblinde

over hele landet.

CFD er landets største tolkeudbyder med i

alt ca. 130 tolke og kan tilbyde alle former

for tegnsprogsbaseret tolkning.

På www.tolkebooking.dk kan man bestille

tegnsprogstolk døgnet rundt.

”Døves ligestilling beror i høj grad på

tolkning. Vi lægger vægt på at levere

tolkning af høj kvalitet tilpasset kundernes

behov og tolkenes arbejdsvilkår.”

Sussi Kongshøj Wilson, chef for Tolkebooking


CFD’s historie rækker tilbage til 1869. I

dag har CFD omkring 600 medarbejdere

og dækker hele landet med kontorer

og virksomheder i Aalborg, Aarhus,

Fredericia, Odense, København, Nyborg,

Nærum, Glostrup og Gladsaxe.

Mere

information på

www.cfd.dk

CFD er en erhvervsdrivende fond med

udelukkende almennyttigt formål. Et

eventuelt overskud går tilbage i fonden

og anvendes til drift og udvikling af

tilbuddene til målgrupperne.

”Vores virksomhed bygger på en

håndfuld enkle værdier: Vi leverer høj

kvalitet; vi viser respekt for individet;

vi er troværdige; vi er dynamiske; og

vores forretning er non-profit.”

Bruno Madsen, chef for CFD

Oktobervej 22A

2730 Herlev

Tlf. 44 39 11 00

Fax 44 39 11 24

cfd@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines