EVA-Ergonomi v2.rtf

netf.no

EVA-Ergonomi v2.rtf

4. AKTIVITETSOMGIVELSER Fylles ut av terapeut

”Bruken av utstyret skal i ikke i seg selv innebære en risiko for

arbeidstakerne”.

GRAD AV

HELSERISIKO

EVA- Ergonomi © 5

Ergokompetanse

uaktuell

Ingen

kjent

risiko

0

Mode

rat

risiko

1

FAGLIGE OG LOVMESSIGE MOMENTER VARIABEL grønn gul rød

”Stolsetet skal ha regulerbar høyde..” Bena skal plasseres godt

på bakken. Reguler heller bordet enn å tilby forstøtte!

Stolens høyde

”stolen… bør også kunne reguleres i dybden.” Stolens setedybde

Stolens vipp bør alltid stå på. Den gjør det bl.a. mulig å åpne

hoftevinkelen og redusere trykk på mellomvirvelskiver i ryggen.

”Stolryggen skal kunne reguleres i høyden, og skal kunne

skråstilles.”

Hvis en har god støtte på bordet er armlen ikke nødvendig.

Bruker en ofte å sitte på litt avstand til bordet er det bra.

Stolens vipp

Stolens rygg

Stolens armlen

”Bordet bør være høyderegulerbart…”. Gjerne med en sveiv/el. Bordets høyde

Arbeidsbordet eller –underlaget skal ha en lavtreflekterende

iverflate…”

”…og der hvor det brukes mus må det være tilstrekkelig plass til

underarmsstøtte.” Bordet bør derfor være +/- 100 cm dypt.

”..være tilstrekkelig stort og muliggjøre en fleksibel plassering av

skjerm, tastatur, dokumenter og tilbehør.” Helst med utsparring!

”Skjermbildet skal være rolig, uten flimmer eller andre

forstyrrelser. Lysstyrken og /eller kontrasten mellom tegnene og

bakgrunnen skal lett kunne reguleres og endres av den som

bruker skjermterminalen, og like lett kunne tilpasses

omgivelsene. Tegnene på skjermen skal være klart definert og

utformet og tilstrekkelig store, og det skal være tilstrekkelig

avstand mellom tegn og linjer.”

Musen som følger underarmens utgangsstilling evt. er plassert i

midten foran tastaturet kan prøves ved problemer

”Tastaturet skal være så lavt som mulig.. og skal ha en matt

overflate.. symbolene skal være leselige.”

”Konseptholderen skal være stø, regulerbar og plassert slik at

ubehagelige bevegelser med hode og øyne unngås i størst mulig

grad.”

”Utstyr på arbeidsplassen skal ikke avgi sterk varme som kan

medføre ubehag...” Luftfuktighet. Stråling fra maskiner. Tepper?

”Den alminnelige belysning og/eller punktbelysning

(arbeidslamper) skal gi tilstrekkelig lys og hensiktsmessig

kontrast mellom skjerm og omgivelser, idet det tas hensyn til

arbeidets art og brukerens syn. ” ”Skjermen skal ikke gi reflekser

eller gjenskinn som kan medføre ubehag for brukeren”.

Soskjerming? Dagslys må komme inn fra siden. Forfra: blending,

bakfra gir det reflekser i skjerm!

Støy fra utstyr på arbeidsplassen skal tas i betraktning når en

arbeidsplass utformes, særlig for å forhindre at årvåkenheten

svekkes og samtale vanskeliggjøres.”

Bordets overflate

Bordets dybde

Bordplatens form

Skjermbilde

Skjermtegn

Skjermplassering

Musens utforming

Tastaturets utforming

Konseptholder

Luft

Dagslys

Taklys

Plassbelysning

Beskrivelse av skala

0= ingen identifisert helserisiko/ vansker ved attføring (grønn) ved bruk inntil 2 timer daglig

1= moderat helserisiko/ vansker ved attføring (gul) ved bruk fra 2-4 timer daglig

2= omfattende helserisiko/ vansker ved attføring (rød) ved bruk over 4 timer daglig

Kommentarer

Skriv her:

Lyd

Betydelig

risiko

2

Behov

for tiltak

Utført

More magazines by this user
Similar magazines