MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 4 DESEMBER 2009 55. årgang

Til kirken samle

seg fra hver gård og grend

de unge, gamle

av kvinner og av menn.

Vi ønsker eder

så glad en julefest,

Guds rikes gleder,

Guds fred i Jesus best.

På sorgens steder

vår Herre selv vær gjest.

Ha takk, som treder

til armods hytter ned!

Ha takk, som gleder

oss med din søte fred!

Kom inn, o Kriste,

tenn lys i hvermanns gård!

La isen briste,

gi varme snart og vår!

La ingen miste

hva godt din fødsel spår!

Norsk Salmebok nr. 59, v.2 og 4 T: M.B. Landstad 1856 M H.O.C. Zinck 1801


Konfirmantweekend på Sørheim

Misjonsreise til Mali

Carina ledet et agapemåltid som innledning til nattverd på konfirmantsamlingen

de hadde for averøykonfirmantene i midten av

november.

Konfirmantene på Eide hadde weekend på Sørheim 23. - 25.

oktober med overnatting. litt alvor, mye moro og lite søvn.

Konfirmantene på Averøya var der noen helger etter, 14. og

15. november, på dagtid med inne- og uteaktiviteter. Vi var

alle glade og takknemlige for at Carina var med oss fra

Averøya selv om hun har permisjon. Jeg vil takke både konfirmantene

på Averøya og foreldrene som var med for fine

dager sammen!

Hilsen Kjell

Bjørka

Fra venstre: Ingrid og Steinar Solum, Kjell og Gudrun Bjørka og Karen

Flatø under planlegging i prestegården på Kvernes.

Dette er de 5 som reiser på misjonsreise til Mali. Avreise fra

Gardermoen grytidlig søndag morgen den 27. desember. De første

og siste dagene blir gruppa i Bamako og besøker Normisjonens

misjonsprosjektet som Bremsnes menighet og G-2 gruppa støtter.

Fra Bamako går turen med buss nordøst til Douentza i Mopti regionen

der vi besøker NMS sitt misjonsprosjekt som Kvernes menighet

og misjonsforening støtter.

Kvernes menighets misjonsprosjekt

LANDSBYUTVIKLING

Støtt menighetens

misjonsprosjekt!

2

Innhold:

Glimt fra menighetene side 4

Andakt side 5

Julevangeliet side 5

Min barndoms jul side 6

Jul i et annet land side 7

Gudstjenester side 8

Bedehus, søndagsskole side 8

VANNRETT

1. Svar

3. Daniel Fjøren

5. Flokkdyr

7. Finsk guttenavn

8. Pusser

9. Spørre

10. By i Hellas

12. Moderne

13. Utvekst

16. Norsk forfatter

17. Guttenavn

LODDRETT

1. Får vi julaften

2. Ventetid

4. Bruke fritiden

5. Uvel

6. Fører en båt

9. Kjøretøy

11. Askeladdens

bror

14. Bindeord

15. Tall

Det Norske Misjonsselskap

(NMS) takker for

engasjement i prosjektet

Landsbyutvikling i Mali.

Vil du bli fast giver, kan

du gi beskjed om det. Som giver får du årlig rapport fra prosjektet.

Vil du gi en enkeltgave, sender du den til NMS, kontonummer

8220 02 85030 og merker innbetalingen med prosjektnummer 622

486. Du kan lese mer på www.nms.no

Slekt følger slekt side 10

Kor på tur side 11

Humming People-konsert side 11

Konserter i Kvernes kirke side 12

(Opaas og Hans Inge Fagervik)

Forsidebilde: Gaustad kapell

FOKUS PÅ MILJØ OG KVINNER

Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til miljøvennlig utvikling og styrking

av kvinners rettigheter. Etter mange års aktiviteter i ulike integrerte

utviklingsprosjekter i region Mopti, er det nå startet et nytt prosjekt

med planlagt varighet fra 2009-2013. Dette består av to deler: • miljøvennlig

utvikling i Seno-området. • styrking av kvinners rettigheter i

deltaområdet (PEFD)

Ressursforvaltning: Arbeidet skal foregå i to ulike områder i Mopti.

Deltaområdet er området rundt elva Niger som deler av året er oversvømt.

I dette området er det bosatt mange fiskere, bønder og halvnomader.

Det er et konservativt muslimsk område, og det har i perioder

vært store konflikter rundt ressursforvaltningen. Seno-området er et tørt

område. Nomader bor spredt med dyreflokkene sine, og tilgang til rent

vann og beite for dyrene er en hovedutfordring.

Forhindre omskjæring: I Mali blir de fleste unge jenter kjønnslemlestet.

MELM, som er fellesorganisasjonen

som NMS er en del av, har hatt et svært vellykket

prosjekt/tiltak for å forhindre omskjæring

av jenter i Fatoma.

Planlegging: Det første året skal det

gjennomføres en studie for planlegging. Det

er vanlig å holde kurs for befolkningen og for

lokale myndigheter slik at de kan delta i utarbeidelsen

av prosjektet. Dette prosjektet har

litt forskjellig fokus fra tidligere, noe som

krever litt annen kompetanse.


Menighetsbladet

for menighetene

i Averøy og Eide

Utgiver: Menighetsrådene

i Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes

Redaksjonskomite/styre:

Bjørg Bergem (leder),

Anne Grete Qvam, Kjellaug Fagereng,

Kristian Brandsæter

Redaktør: Tommy Stormo

Frivillige gaver til bladets drift

mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Kasserer: Anne Grete Qvam,

Bremsnes, 6530 Averøy

Bladets adresse: Postboks 18,

Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon:

FriFoto - Tommy Stormo

Trykk: Holm Design Kr.sund

KIRKENS FOLK I EIDE

MENIGHETSKONTORET I EIDE

Tlf 71 29 61 84 / Faks 71 29 60 70

e-post: anne-lise@eideprestegjeld.no

Kirkevergen: Man-fredag: 09.00-15.30

Soknepresten: Kan treffes etter avtale.

Sokneprest i Eide

Kari Synnøve Gaustadnes Hoel

Mob.telefon 916 94 419

Kirkevergen i Eide

Anne Lise Johnsen - tlf 71 29 81 56

anne-lise@eideprestegjeld.no

Organisten i Eide

Anders Robert Sandvik - tlf.

andersrobert@eideprestegjeld.no

Klokker/men.r.sekr. i Eide

Tommy Stormo - tlf 71516344/909 56 111

tomstorm@online.no

Hjemmeside til Eide menighet:

http://eideprestegjeld.no

KIRKENS FOLK I AVERØY

KIRKEKONTORET I AVERØY

Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Kjell Bjørka - Mob: 97 53 72 17

Sokneprest i Bremsnes

Carina Møller - i permisjon til juni 2010

carina.prest@online.no

Vikar for Carina

:

Kristin Strand 940 52 498

Kirkevergen i Averøy

Leif-Helge Seljehaug - tlf. 71 51 46 46

Mob. 971 74 053 E-post:

kfia@online.no

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

Kantor i Averøy

Chris Clifton - tlf. 71 51 40 76.

916 08 207 E-post:

clifton@online.no

http://averoy.kirken.no

Menighetsbladet fremdeles like aktuelt!!!

Slik så det første menighetsbladet ut . Nå

er det gått hele 55 år siden Gudrun og

Ola Rise sendte ut det første eksemplaret

til alle husstander i Kvernes prestegjeld

som da også innbefattet Eide. Slik presenterte

redaktør O. Rise sine tanker

rundt utgivelsen:

«Med dette gjøres et forsøk på menighetsblad

for Kvernes prestegjeld. Det er

vanskelig å nå alle i dette vidstrakte

prestegjeld. Et menighetsblad kan tjene

som bindeledd .Det blir altså ingen fast

«Vi trenger folkekirken---»

- Slik lyste en overskrift med store

bokstaver da jeg trakk avisen opp fra

postkassen i dag.

Dette ga gjenklang innerst inne hos

meg: Ja, ja, visst trenger vi folkekirken!

Spør bare en mor eller en far der

de står bøyd over det lille nyfødte

barnet sitt. «Bare det beste er godt

nok for gullgutten vår», skrev en mor

som kjente seg lita og hjelpeløs da

hun sto der med sin vesle nyfødte og

skulle føre han til dåpen.

Spør de unge som skal starte nytt

hjem. Høytidsstunden foran Herrens

alter er for de fleste noe mer enn bare

en tom skikk. Og spør den som har

mistet en kjær. Kanskje var det der ved

hjembygdens kirke, ved de malmtunge

klemt fra kirkeklokkene der, eller under

ord og salmesang at evighetsspørsmålet

I anledning av at vi plutselig oppdaget

at bladet er 55 år gammelt i år -

og ikke 57 som vi trodde, så har vi

bladd i gamle blader, og funnet ting

som vi mener fremdeles har relevans,

på tross av at det er noen år siden det

faktisk ble skrevet. Dette over ble

skrevet i 1970, og andakten er det tidligere

soknepreste Torolv Blomstrøm

som har skrevet i sin tid.

kontingent, så det blir helt avhengig av de frivillige

gaver om bladet skal fortsette eller

ikke, Vi tenkte foreløpig å forsøke med et nr.

i kvartalet. Vi har den tro til folket i våre

menigheter at de vil slutte opp om bladet slik

at vi kan fortsette utgivelsen.»

Til den første utgivelsen kom det også en

hilsen og gratulasjon fra daværende biskop i

Nidaros, Arne Fjellbu som skriver følgende:

- «Det er av stor betydning at et menighetsblad

bringer nyheter av lokal interesse for

menigheten .Egenarten for et menighetsblad

er at det inneholder stoff som vedkommer

nettopp hjemstedet. Det er derfor det gripes

med slik interesse av så mange. Jeg lykkønsker

Kvernes prestegjeld med tiltaket og

håper at det vil bli til stor velsignelse og gi

rike frukter for alt arbeid for Guds rikes sak.»

Så sitter vi her i redaksjonen for menighetsbladet

55 år senere og kjenner på takknemmelighet

og beundring for det arbeid Gudrun

og Ola Rise drog i gang. Visjonen de hadde

for menighetsbladet er fremdeles aktuell.

Mange av de sakene som skapte engasjement

den gang, er like aktuelle for oss i dag.

Gudrun Rise skrev i mars 1970 følgende

artikkel som vi gjengir her:

trengte seg fram på en ny måte. Så ble det

ikke form og skikk lenger, men noe som

drog mot den levende Gud.

Ja, visst trenger vi folkekirken! Vi trenger

som våre fedre å «hente bot for de tyngste

savn og styrke til vandringens møye.» -

Og vi trenger folkekirken som en motvekt

mot de nedbrytende krefter som vil rive

ned det edle og gode som kristen sed og

skikk har bygget opp i vårt folk gjennom

århundre.

Foreldre! Dere kjenner ansvar for vår

framtid, - hvilken stilling og stand du enn

måtte ha! Ser du folkekirkens verdi i vår

opprevne tid – Du vil vel ikke frarøve den

oppvoksende slekt det grunnlag som du

selv fikk starte på

Gudrun Rise

Bjørg Bergem

Vi ønsker alle våre lesere

en riktig god jul og

et riktig godt nytt år!

De som ønsker Menighetsbladet i fullfarge på e-post kan sende e-post: tomstorm@online.no

3


Glimt fra menighetene

KVERNES

BREMSNES

EIDE

4

Brynhild Loe Arntsen er valgt som

leder for 2009 og Bjørg Bergem som

nestleder.

Arbeidsutvalget består av leder og

n.leder sammen med oppnevnt ansatt

som for Kvernes er Kjell Bjørka.

Som representanter til Kirkelig

Fellesråd er valgt Per Stakvik og Ola

Henry Stormo.

Det inviteres til juletrefest i Klippen

igjen. Festen blir 6.juledag (30.des)

kl.16. Det blir lagt vekt på å videreføre

tradisjonen fra tidligere tider. Med tale,

sang, gang rundt juletreet og bevertning

håper vi dette skal bli ei trivelig samling.

Menighetsrådet skal sammen med de

øvrige aktører på Kvernes kulturområde

gi ut en brosjyre hvor de ulike arrangement

for neste sommersesong kunngjøres

samlet. Menighetsrådet har bevilget

kr.1 500 til formålet.

Under landvindstormen i begynnelsen

av november blåste ei stor gran ved

kirka ned og rev med seg kabelen til

veilyset slik at vegen mot parkeringsplassen

og kirka ble mørklagt. Vi håper

dette blir ordnet igjen med det første.

Det ser ut som arbeidet med parkeringsplassen

kan komme i gang før jul.

Dette blir en stor forbedring med tanke

på de mange konsertene og andre arrangement

som etter hvert tiltrekker stadig

flere besøkende

KORNSTAD

Det nye menighetsrådet har konstituert

seg. Marianne Nørgaard Aae er valgt til

leder. Nestleder ble Marit Rangøy og

Kjellaug Fagereng ble sekretær. Disse

er valgt for ett år.

Som medlemmer til kirkelig fellesråd er

Oddvei Raanes og John Kummervold

valgt. Vara for de to er Unni Stenberg

og Odd Gunnar Stene. Valgene til fellesrådet

gjelder for to år.

STYRET FOR MENIGHETSBLADET

MELDER:

Takket være de mange frivillige bidrag

fra leserne, så kan vi også avslutte dette

året innenfor de oppsatte budsjettrammer.

Menighetsbladet vårt er et av de

ganske få som blir gitt ut kun basert på

frivillige gaver . Hjertelig takk til alle

som har sendt sitt bidrag. Ønsker noen

heller å benytte nettbank framfor giro,

så finner dere kontonr. øverst på side 3.

Etter årsmøtet i feb. tiltrer nytt styre og

• Menighetsrådet går mot slutten av sin

virketid. I skrivende stund er kirkevalget

nettopp over og nytt råd trer i kraft

1. november. På slutten av rådsperioden

er det få store saker, og møtevirksomheten

har vært deretter. Det nye rådet

vil få trosopplæring og gudstjenestereform

som sine første store satsningsområder.

Det er viktig at menigheten trår

til med sin kompetanse på disse områdene

og melder fra om interesser og

behov. Avtroppende råd ønsker dem

lykke til med spennende og viktige

utfordringer i den kommende 2-årsperioden.

• I sommer har det vært dugnadsaktivitet

på kirken vår. Dette har vi skrevet

mer om i en egen artikkel i bladet. Vi

håper at alle dere kirkens eiere er fornøyde

med den innsatsen dugnadsgjengen

har gjort.

• Åpen kirke ble ikke gjennomført slik

som opprinnelig planlagt i juli. Vi håper

imidlertid å kunne tilby både dere som

steller grav på kirkegården og tilreisende,

åpen kirke neste sommer.

• Den 6. september hadde prestevikar

Kristin Strand sin første gudstjeneste på

Bremsnes. Velkomsten ble noe enkel

med opplesning av biskopens introduksjonsbrev

og en kort hilsen fra sogneprest

Carina Møller (som nå har permisjon

frem til 15. juni 2010). I mangel på

en mer høytidelig velkomst gir vi henne

her og nå et desto større: Til lykke med

gjerningen. Med bønn om Guds rike

velsignelse i tjenesten frem til neste

sommer.

• Kirken vår står tom mange dager i

uken. Menighetsrådet har i det stille

jobbet med tanken om å få til flere konserter

og arrangement i Bremsnes og

imøteser gjerne søknader om bruk av

kirken utenom de vanlige kirkelige

seremoniene. Søknaden må inneholde

en beskrivelse av hva som skal skje.

Legg gjerne ved tekster/manuskript

dersom dere lurer på om materiellet er

velegnet for kirkerommet.

ny redaksjonskomite. I følge de nye

vedtektene velger hvert menighetsråd

en person fra sin menighet. Disse fire

sammen med en av prestene og redaktør

utgjør så styre og redaksjonskomite for

bladet i kommende menighetsrådeperiode.

Eide menighet vil i likhet med andre

menigheter etter hvert få penger til trosopplæring.

Menigheten har i den forbindelse

oppsummert hvilke tiltak som i

dag finnes. Dette inkluderer ikke ungdomsklubb

og søndagsskoler og den

typen tiltak som også kunne vært regnet

med. Men det er ikke menigheten som

driver disse tiltakene.

Trosopplæring i Eide

Dagens praksis 2009 er følgende.

• Dåpssamtale v/prest eller dennes

erstatter.

• Hilsen til fadderene.

• Dåpshilsen i form av innrammet bilde

fra dåpsstedet med en bønn.

• Fokus i gudstjenesten med mulighet

til DVD opptak av gudstjenesten.

• Utdeling av kirkebok til 4-åringene

Egen gudstjeneste hvor hvert enkelt

barn har fått skriftelig invitasjon..

• Vi har to kor: Aspirantkor (1.-3. kl.)

og barnekor (4.-7. kl.) Organisten er

dirigent.

• Utdeling av bibel til 6.-klassingene,

hvor det har vært klassebesøk v/ prest

eller en erstatter på skolen for å invi

tere. Alle får med brev hjem slik at

foreldre og foresatte er orientert og

har anledning til å reservere seg.

• Skolegudstjenester avholdes før jul

etter ønske fra skolene.

• Barnehagene får gudstjenester i

adventstiden.

• Klassebesøk i kirken etter ønske og i

tråd med opplæringsplanen.

• Leir for konfirmanter på Sørheim på

Averøya. Ikke obligatorisk.

• Konfirmantopplæring etter skoletid.

Normalt fordelt på to grupper, hver

uke i fra høst til vår.

Kristian Brandsæter er valgt til ny leder

i Eide menighetsråd for 2010. Nestleder

er Harriet Vågen Nerland. Rådet ønsker

beholde tradisjonen med torsdag kl.

17.00 som møtedag og tidspunkt.

Tildekking av ovnene for små barnehender

og voksne sko er noe menighetsrådet

vil ta tak i. Dette er noe menigheten nok

blir utfordret på med en innsamling etter

hvert.

Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp de

neste to årene er Grethe Nogva.

Vi driver et kontinuerlig arbeid med

oppdatering av festere til gravene vi har i

Eide. Ønsker du å slette graver eller slå

sammen flere graver til en stein så ta

kontakt med kirkevergen. Vi vil være

nødt til å gå igjennom det vi har av graver

uten festere og aktivt fjerne dem.

Kontor på rådhuset. Tlf 712 96 184

HENDA SØNDAGSSKO

har sine samlinger på bedehuset ca. a


Andakten

Gledelig jul

«- jul med Gudsbarnet i svøp

under englenes sange, kommer

fra Gud, bringer oss glederikt

bud. Æren er Guds i

det høye.»

Undringens høytid

Julen er undringens høytid, -

undringens og tilbedelsens.

Undringen over Guds

Sønn som ble menneske,

født i en stall og lagt i en

krybbe. Men er vi på det

plan Han steg ned til eller

er vi store i egne

Torolv

Blomstrøm

sokneprest i

Kvernes

øyne, - for store

til å be om

frelse

Alle bygger vi våre

«tårn», finner oss et ståsted

hvor vi tøyer oss

mot himmelen, men nytter det Vi bygger

oss et livssyn ved tanke og innlevelse.

Vi støper oss et fundament av

gode gjerninger. Men holder det for

Gud Holder det i liv og i død

Når stoltheten faller

I møte med julebudskapet går vi i tanken

stille inn i stallen sammen med hyrdene.

Inn til Maria med barnet, til Josef,

til strå og halm og dyr. Gjennom kjente

og kjære julesanger kommer vi i samklang

med englesangen over Betlehemsmarkene.

«Englene sang den, først for markens

hyrder, skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden, menneske fryd deg!

Oss er en evig Frelser født!»

La oss gå like til Betlehem for å se

dette som har hendt,” sa hyrdene. Skal

vi følge dem må vi trenge gjennom tradisjoner

og glitter. Vi må se Ham som

steg ned og erkjenne at vi ikke i oss selv

kan stige opp til Gud. Vi må gjenfinne

barnetroen, den er troen både på barnet i

krybben og troen på Ham som nå sitter

ved Faderens høyre hånd. Men både

våre tanker og våre liv kan sperre for

troen. Vi må legge stoltheten til side og

bøye oss. Når vi oppgir motstanden i oss

selv kan vi gjenfinne barnetroen. «Å tro

det er å slippe sin egen herlighet og fly

til nådens klippe, til Jesu kjærlighet.»

Torolv Blomstrøm

Bruk gravlykt

Bruken av lys på

gravene er stor i

landet vårt. Det er derfor viktig å gjøre

oppmerksom på at det ikke er lurt å bruke

fakkelbokser. I tilfelle vind vil parafinen i

disse trenge inn i steinen og vil ikke la seg

fjerne... Kjøp lys som er beregnet til formålet.

Man kan kjøpe lys med lokk (øverst

til venstre), eller kjøp bare lys og plasser

dem inne i gravlykter. Eller kanskje man

kan vurdere forskjellige batterilykter

Uansett - tenk over hva du plasserer i nærheten

av steinen

og hva som kan

ødelegge den eller

ikke.

Juleevangeliet

LE

nen-

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser

Augustus om at hele verden skulle innskrives i

manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens

Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av

sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea,

til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus

og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin

trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom

tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den

førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de

fant ikke husrom noe sted.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på

markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett

sto en

Herrens

engel

foran

dem, og

Herrens

herlighet

lyste om

dem. De

ble overveldet

av redsel. Men engelen sa til

dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner

dere en stor glede, en glede for hele

folket: I dag er det født dere en frelser i

Davids by; han er Messias, Herren. Og dette

skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn

som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett

var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,

som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!"

15 Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til

himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til

Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren

har kunngjort for oss.» 16 Og de skyndte seg av sted

og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i

krybben. 17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var

blitt sagt dem om dette barnet. 18 Alle som hørte på,

undret seg over det gjeterne fortalte. 19 Men Maria

tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt

hjerte. 20 Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud

for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var

sagt dem.

Luk. 2.1-20

5


6

Organist Chris Clifton:

Min barndoms jul

Redaksjonen har sendt meg ut for å ta en

prat med min kollega Chris Clifton om

juleminner fra barndommen. I år skal han

hjem til England for å feire jul, og det er 10

år siden sist. Jeg lurer på hva han venter

seg, er det den han husker fra barndommen

– Julen for meg er ikke knyttet til ett spesielt

sted. Med en far i hæren ble det mye

flytting, forteller Chris. – Jeg har bodd

både i Kenya,Tyskland og Skottland.

Minner fra flere steder

– Vi vekslet på å feire julen hjemme, eller å

besøke besteforeldrene. Og bildet av "min

barndoms jul" er satt sammen av minner

fra flere steder, kan han fortelle.Tradisjon

er en fin ting, tenker jeg, den kan man ta

med seg! Men for Chris er blant alle norske

påfunn, julaften det mest ubegripelige.

– Ordentlig jul skal feires Juledag! slår

han kategorisk fast. I England og andre

engelsktalende land er det jo juledagsmorgenen

som er pakketid og så videre.

Menighetsbladets utsendte må innrømme

at hun kjenner et stikk av misunnelse når

vi har tilbakelagt en maraton av skole - og

barnhagebesøk og tre gudstjenester på julaften.Tenk

å få dra hjem og bare slappe av

og spare moroa til dagen etter! For selv nå

som han bor i Norge feries juledag fortsatt

tradisjonelt med engelske venner.

«Carol singers»

– På julaften eller en av kveldene like før

kunne man få «carol singers» på døra. Jeg

var selv med i et kirkekor og syntes det

var hyggelig å gå rundt fra dør til dør og

synge julesanger, selv om kalde vinterkvelder

ikke akkurat var godt for stemmen,

sier han med et smil. Hjemme hos familien

Clifton var det alltid barna som pyntet

treet. De brukte fargelys og glasskuler og

annen pynt.

– På julaften dro familien til kirken på

Slik kjenner vi vår eminente organist Chris -

fra orgelkrakken tryller han fram mye flott

musikk til glede for både de som lytter og de

som skal synge til. (Foto: R.Sevaldsen/TK)

midnattsmesse, en stemningsfull gudstjeneste

som jeg savner her i landet. Den

starter kl 23, og da er det jul når man

kommer ut av kirken, forteller engelskmannen

med helt andre tradisjoner enn

oss nordboere. I blant gikk familien også til

kirken på den tradisjonelle «Nine Lessons

and Carols», en fin gudstjeneste der man

hører ni korte lesninger og synger mange

julesanger.

Gudstjeneste i kirken eller på radio

- Hvis familien ikke dro til kirke hørte vi

gjerne gudstjenesten i radio fra King's

College, Cambridge, forteller Chris. I all

min uvitenhet våger jeg å spørre hva som

er så spesielt med den gudstjenesten, og

blir raskt replisert med at Englands mest

berømte kor synger. Ja vel, tenker jeg.

Kanskje jeg burde lete meg frem til «Nine

lessons» på BBC World Service i år Her

er ett og annet å lære for en norsk bygdeprest.

Han har ennå ikke nevnt godterier og

gaver og jeg mistenker at det ikke er barndomsminnene,

men er den voksne mannen

som snakker mest, derfor spør jeg

som mange norske barn:Var det ikke kjedelig

å gå i kirken hele tiden

Julekake er tradisjonell engelsk julemat.

Vår alles organist Chris Clifton har vært involvert

i kor det meste av livet. I England sang han, her til

lands dirigerer han mye.

Pinner Church der Chris og familien var i

julene fram til han var fem år.

Ikke kjedelig

- Nei, jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg

opplevde det som kjedelig. Julegudstjenester

er jo litt annerledes, og dessuten i

de årene jeg sang i kor hadde vi jo oppgaver

i den forbindelse. Og så var det spennende

å få lov til å være oppe så sent på

julaften, sier organisten.

- Høytiden og mysteriet som utspiller seg

i kirkerommene er sterke minner, fremfor

gavene og all maten som synes å overskygge

det aller vesentligste i dag, sier han.

Kan vi si oss uenige med dette

Så kommer noe jeg har ventet på. Chris

forteller om det vi alle har sett i nær sagt

alle julefilmer fra engelsktalende land.

- Julestrømpen var og er en selvfølgelighet

for alle engelske barn. Det er Father

Christmas som kom ned skorsteinen juledagsnatt

med gaver til alle barn som oppførte

seg bra også. - Snille barn på 60-tallet

ble belønnet med et eple, en appelsin,

sjokoladepenger, andre godterier og småleker,

forteller han. Og Chris kan huske at

han forgjeves prøvde å holde seg våken for

å få et glimt av nissen.

- Juledag dro vi tilbake til kirken på formiddagen.

Deretter var det sen julelunsj

med tradisjonelt tilberedet kalkun, med

stuffing og brødsaus. Og jeg minnes med

gru at ungene måtte tvinge i seg minst en

rosenkål, sier han

og gjør en grimase.

Det er vel en

del unge og litt

eldre som kan si

akkurat

det samme i dag.

- Deretter fulgte

christmas pudding,

med fløte og

cognacsmør.

Puddingen var

pyntet med kristtornblad og varm cognac

ble helte over og tente på, så ble puddingen

båret flammende til bordet! Det høres

spektakulært ut, og for mitt indre øye ser

jeg for meg egne minner av engelsk barnetv,

samtidig som jeg ønsker å tenne på hele

riskremen som kun en i vår familie har

gode argumenter for å beholde! Inne i

puddingen hadde de voksne gjemt en six

pence mynt som det var stas å få, avslører

han. Samtidig kan han ikke annet enn å le

over alle de tåpelige ritualene som fulgte.


Jul i et annet land: Sovjetunionen

Snart er det jul igjen, snart er det jul igjen

– synger det inni meg. Julepynt og julebakst,

julesanger og juletre, ønskelister og gaver –

alt blir nok også i år. Etter åtte år i Norge

forbereder jeg alt i huset mitt til jul etter

norske skikker og på norsk vis. Jeg gleder

meg til jul, til Frelseren kommer igjen i verden

for å gi oss fred og kjærlighet, håp og

tro.

For en måned siden måtte jeg fortelle til

to tiendeklasser på ungdomskolen om min

oppvekst i Sovjetunionen. Det var en spennende

oppgave. Elevene lyttet med stor

oppmerksomhet og virket interessert. Jeg

har fine minner fra barndommen min om

skolen, klasseturer, sommerleirer, men

ingen om barndommens jul. Barna så forvirret

ut da jeg nevnte det. De kunne ikke

forstå at det gikk an å ikke feire jul. Det

hørtes sikkert nifst ut, men det var sant.

I Sovjetunionen i 73 år var det forbudt å

tro på Gud eller Jesus. Kommunistenes

klassekamp begyntes i 1917 med at den

russisk-ortodokse kirken var atskilt fra staten

og ble fratatt alt. Etter det ble de største

katedralene og kirkene i landet sprengt,

«The Cathedral of Christ the Saviour» i

Moskva ble ødelagt av de sovjetiske myndigheter

i 1931 for å lage plass til «the Palace of

Soviets». Palasset ble imidlertid aldri fullført,

og katedralen ble gjenoppbygget i 2000.

- Vi dro i smellbonboner, leste dårlige vitser

og gikk med papirhatter som så

dumme ut. Da julelunsjen endelig var over

så var det tid for gaver!

- Var hele familien samlet rundt pianoet og

sang mye Begge foreldrene dine sang jo i

kor og alle de tre brødrene er jo tross alt

musikere

- Nei, det gjorde vi nok ikke. Det eneste

musikalske innslaget den dagen, eller skal

vi si ritualet, var at alle sto da nasjonalsangen

ble spilt etter dronningens tale.

og prester, munker og nonner henrettet.

Det var virkelig farlig å lese Bibelen eller

døpe barn.Av frykt å bli sendt i fengsel var

det aldri sagt et ord om Det nye testamentet

som vi hadde i huset fra min oldefar.To

generasjoner av befolkningen i

Sovjetunionen har oppvokst med andre

tradisjoner enn jul og påske, de måtte prise

nasjonsfedrene Lenin og Stalin i sine sanger

og taler og tro bare på kommunismens lyse

framtid. Målet med revolusjonen var å ødelegge

alt fra tsarens tid, og religionen var en

del av det gamle imperiet.

De gamle høytider ble

fjernet og nye ble erklært.

Jul var erstattet med nyttårsfeiring.

I alle barnehager

og på skoler hadde vi så

kalte nyttårstrefester hvor

vi sang barnesanger om

vinter og nissen eller

Bestefar Frost og gikk

rundt ett furutre med

pynt. Pyntet på treet var

akkurat som juletrepynt

med en stjerne opp på

Nyttårstre

Russland.

toppen. Gaver fikk vi også, man skulle synge

en sang eller lese et dikt for å få en pose

med mandariner og litt godteri. Alle måtte

ha drakter på seg, snøflak eller snødronninger

– for jenter, bamser, kaniner eller

riddere - for gutter. Disse festene er den

eneste minne om en vinterhøytid for meg,

men deres innhold har ingenting å gjøre

med jul.

I 1991 gikk Sovjetunionen i oppløsning.

Etter min mening kom en kjempevanskelig

tid for den nye staten – Russland. En gang

til måtte alt startes på nytt. Ikke alle kunne

finne seg i demokratiet, for mange ble det

katastrofe. Store bedrifter eid av staten var

i

Elena Folde er opprinnelig fra Russland/Sovjetunionen

og deler her noen av

sine minner fra tiden der hjemme.

ruinert, det sosiale systemet fungerte ikke,

folk mistet jobb og hadde dårlig råd. Alt så

håpløst ut, ingen liv, ingen fremtid. Men

Guds lys sees bedre i mørke. Med Guds

hånd begyntes oppstandelsen av kristen tro

i Russland. Alle kirker, russisk-ortodoks,

katolsk og lutheransk fikk lov å åpnes igjen

med støtte fra staten. Kirker og katedraler

ble returnert til de kristne. Det er igjen

blitt lov å lese bibel og feire religiøse høytider.

Nå bygges mange nye kirker, folk går på

gudstjenester, døper barn og gravlegger de

døde i viet jord. Russisk jul feires 6. januar

med nattgudstjeneste. Mange er i kirker på

den tiden, hjemme feires det 7. januar. Det

er ikke så stor tradisjon med gaver og julemat.

Det viktigste er at alle kan gå i kirke og

bli med på gudstjenesten.

Snart er det jul igjen. Jeg gleder meg så

mye til den. At mine barn vokser opp med

jul, at de får med seg fine og varme barndomsminner

om julefeiring med familien,

juleevangeliet på søndagskole, julegudstjeneste

og juletrefest. Og vi skal lære oss

julesanger, lage julepynt og bake pepperkaker

i år også. Og prise Frelseren som kommer

tilbake til verden.

Elena Folde

Så fulgte flere tradisjonelle ting.

- På sen ettermiddag hadde vi «aftenoon

tea» med te og julekake. Kaken minnet litt

om christmas pudding, den var stor og

tung, dekket med et lag marsipan og så et

lag med hvit glasur, sier han. Jeg smiler og

tenker at det er definitivt ikke alle tradisjoner

jeg ville adoptert! De små tertene

med lokk, og andre småkaker høres absolutt

bedre ut.

- Andre juledag kalles Boxing Day. Navnet

kommer fra den gamle tradisjonen der

godseiere gikk med gaveesker til sine

ansatte. Da var det også tid for familien

vår å møte slekt som vi ikke traff på juledag.

Det ble ofte spist på restaurant denne

dagen, minnes han.

Vi som nå vet at Chris skal hjem til

England for å feire jul i år, lurer kanskje på

om han er nervøs om noe har forandret

seg på de ti årene siden sist han var hjemme,

og om han vil savne noe om det uteblir

- Ingenting kommer til å forandre seg, slår

han fast.

Vi ønsker Chris god tur og takker for innblikket

i hvordan man feirer jul i England.

Carina Møller

7


Vi går til kirken

8

29. nov. – 01. s. i advent

Prekentekst: Luk 4,16-22a

Langøy kapell kl. 11:00

Gudstjeneste v/Bjørka. Nattverd. Offer.

Kornstad kirke kl. 20.00

Lysmesse v/Bjørka, konfirmantene og

BHU musikkorps. Danseoppvisning.

Offer.

Eide kirke kl. 19.00

Lysmesse v/prestevikar Stormo og konfirmantene.

Sang og musikkinnslag.


06. des. – 02. s. i advent

Prekentekst: Luk12,35-40

Kvernes kirke kl. 16.00

Lysmesse v/Bjørka og konfirmantene.

Kirkekoret. Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.00

Lysmesse v/Bjørka og konfirmantene.

Sang v/Lene Sandvik. Danseoppvisning.

Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/pr.vikar Stormo. Nattverd.

Eide kirke kl. kl 18.00

Adventskonsert m/Eide Hornmusikk,

Eide skolekorps m.fl.


07. des. – Mandag

Kvernes kirke kl. 18.00

Julekonserten ”Hvit Jul” v/IOGT i samarbeid

med Hans Inge Fagervik. Lokale

sangere og musikere medvirker.


13. des. – 3. s. i advent

Prekentekst: Matt 11.11-19

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Strand. Nattverd. Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.30

Luciakonsert v/Averøy Ungdomskorps.

Kollekt.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.


17. des. – Torsdag

Kvernes kirke kl. 20.00

Adventkonsert v/Gail og Elisebath Opaas

m/ fl. Kollekt

Gaustad kapell kl. 20.00

Adventskonsert.


20. des- 4. s. i advent

Prekentekst: Joh 3,26-30

Kvernes kirke kl. 19.00

Julekonsert v/Kvernes musikkorps.

Andakt v/Bjørka. Kollekt.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.

24. des. JULAFTEN

Prekentekst: Lukas 2,1-14

Langøy kapell kl. 14.00

Julegudstjeneste v/Jonasdatter. Offer.

Kornstad kirke kl. 14.00

Julegudstjeneste v/Bjørka. Sanginnslag.

Offer.

Kvernes kirke kl. 16.00

Julegudstjeneste v/Bjørka. Offer.

Bremsnes kirke kl. 16.00

Julegudstjeneste v/Strand. Offer.

Eide kirke kl. 14.00

Julaftensgudstjeneste v/soknepresten.

Krybbespill ved Eide menighets barneog

aspirantkor. Ofring.

Eide kirke kl. 16.00

Julaftensgudstjeneste v/soknepresten.

Sang- og musikkinnslag. Ofring.


25. des. – 1. juledag

Prekentekst: Joh. 1,1-14

Bremsnes kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/Strand. Nattverd.

Offer.

Kornstad kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/Bjørka. Nattverd.

Offer.

Eide kirke kl. 13.00

Høytidsgudstjeneste v/soknepresten.

Ofring. Eide og Hustad felleskor.


26. des. – 2. juledag

Prekentekst: Apg 7,52-60

Kvernes kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/Strand. Offer.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.


27. des. – søndag e. jul

Prekentekst: Joh 1,16-18

Ingen gudstjeneste i Averøy / Eide


31. desember

Eide kirke kl. 15.00

Festgudstjeneste v/soknepresten. Sang og

musikk.


1. januar– Nyttårsdag (Jesu navnedag)

Prekentekst: Matt 1,20b-21

Bremsnes kirke kl. 13.00

Nyttårsgudstjeneste. Nattverd. Offer.


03. januar – Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Luk 2,41-52

Ingen gudstjeneste i Averøy / Eide

10. jan. 1.s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 1,29-34

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.


17. jan. – 2. s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 4,5-26

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.


24. jan.- Vingårdssøndagen

Prekentekst: Luk 17,7-10

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste. Utdeling av bibler til

5. klasse ved Henda skole.

Kornstad kirke kl. 16.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.


31. jan – Såmannssøndagen

Prekentekst: Mark 4,26-32

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Bådalen og

Bremsnes skoler. Offer.

Kvernes kirke kl. 16.00:

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Utdeling av

bibler til 6. klassingene i Eide. Ofring.


07. febr. – Kristi forklarelsesdag

Prekentekst: Joh 17,1-8

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Utheim skole.

Offer.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.


14. febr. – Søndag før faste

(Fastelavnssøndag)

Prekentekst: Joh 12,24-33

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Meek skole. Offer.

Bremsnes kirke kl. 16.00

Gudstjeneste. Offer.


Eide søndagsskole

27. desember

Eide bedehus kl. 16.00

Søndagskolens juletrefest

Sang, andakt, juletregang, mat og lek.

Alle er hjertelig velkommen!

Søndagsskoledatoer våren 2010

Alle datoer kl. 11.00-12.00

17. jan

31. jan

14. feb

28. feb

14. mar

11. apr

25. apr

9. mai – Tur.

Det skjer på bedehuset

NLM:

Ivar Moen besøker Averøy

1.-2. desember kl. 19.30

Henda bedehus

3. desember kl. 19.30

Kårvåg bedehus

4. desember kl. 19.30

Bådalen bedehus

Annet:

Steinsgrenda bedehus

4. desember kl. 19

Adventsfest med mye sang og musikk:

Tone og Hermod, Bjørn Helge på gitar,

Helen Reiten deler kveldstanker, utlodning,

servering. Alle velkommen!!

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Nattverd.


21. febr. – 1. søndag i faste

Prekentekst: Job 2,1-10

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Fastegudstjeneste v/soknepresten.

Nattverd.


28. febr – 2. s i faste

Prekentekst: Luk 7,36-50

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Offer. Årsmøte.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.


07. mars – 3. s. i faste

Prekentekst: Luk 4, 31-37

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Nattverd. Årsmøte.

Kirkekaffe.

Eide kirke kl. 11.00

Fastegudstjeneste v/soknepresten.

Nattverd.

ADVENT OG JUL PÅ KVERNES:

SØNDAG 6.DES. KL.14

Dagen starter med førjulstund på Gamle

Kvernes Bygdemuseum kl.14. Her blir

det program for barna med nissebesøk og

nisse grøt. Det kan også bli hesteskyss.

Tillater været det kan det bli fakkeltog og

kanefart opp til Kvernes kirke til lysmessa.

Lysmesse i Kvernes kirke kl.16.

Dette blir som vanlig en stemningsfull

førjulsfeiring med lysprosesjon og fine

orgeltoner. Når kirkekoret deltar vet vi det

blir vakker sang. Førjulskaffe i Klippen

4. juledag kl. 19.30

Høgtunfest.

Ekkilsøy kr. fors.hus

3. juledag: Husfest

5. juledag: Søndagsskolefest.

Bådalen bedehus

5. juledag: Julefest kl. 16.

Den Indre Sjømannsmisjon

Nyttårsaftenfest på Sør-heim med middag

og kakebord kl. 19.00 Påmelding til

Mari Seljehaug 411 20 398 innen 22.12.

Møter v/kretssek. i DISM Andre Sæter.

Kårvåg bedehus

26. nov kl. 19.30

Sørheim leirsted

27. nov kl. 18


14. mars – 4. s. i faste (Midtfaste)

Prekentekst: Joh 6,24-36

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Fastegudstjeneste v/soknepresten. Ofring.


21. mars – Maria Budskapsdag

Prekentekst: Sal 113

Kornstad kirke kl.11.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Kirkekoret.

Offer. Årsmøte.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/soknepresten. Ofring.


28. mars – Palmesøndag

Prekentekst: Joh 12,12-24

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Kornstad kirke kl. 20.00

Påsken i ord og toner. Offer til AKBUR.

Eide - Ingen gudstjeneste i Eide.


etter lysmessa. Her serveres det denne

dagen store, nykokte smultringer og det

blir en liten førjulstombola.

MANDAG 7.des. kl.19 Konsert med

Hans Olav Fagervik m.flere i Kvernes

kirke.

TORSDAG 17.DES. Konsert i Kvernes

kirke med Geil og Elisabeth Opaas

FREDAG 18 DES. Bokbad på Museet

SØNDAG 20.DES. Den tradisjonelle

julekonserten med kor og korps i Kvernes

kirke.

JULAFTEN KL.16 Familiegudstjeneste

2.JULEDAG KL.11 Høytidsgudstjeneste

30.DES.KL.16 Juletrefest i Klippen. Rolf

Egil Sollid deltar.

Kårvåg bedehus

28. nov kl. 13.00

Grøt, sang av Anne Lise og Oddmund

Aas. Åresalg og kaffe.

Kårvåg bedehus

Barneforeningen

1. des kl. 17.30

Foreldre og besteforeldre er hjertelig velkommen

til å være med.

Kvinneforeningen til DISM

1. jan kl. 15.00

Nyttårsfest.

I tillegg blir det helt sikkert møter på bedehusene

utenom dette også. Følg med på

plakater på butikken og i Averøynytt i TK.

Tips oss om ting som skjer i jula og på nyåret

til nummeret som skal ut til advent.

1. april – Skjærtorsdag

Prekentekst: Joh 13,1-5

Kornstad kirke kl. 18.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Kirkekoret.

Kvernes kirke kl. 20.00:

Gudstjeneste. Nattverd. Kirkekaffe fra kl.

19.00.

Eide kirke kl. 11.00

Nattverdsgudstjeneste v/soknepresten.

Nattverd.


2. april – Langfredag

Prekentekst: Mark 14,26-15,37

Langfredag aften: Joh 19,31-42

Bremsnes kirke kl. 20.00:

Langfredagsgudstjeneste.

Eide kirke kl. 11.00

Pasjonsgudstjeneste v/soknepresten.


4. april – Påskedag

Prekentekst: Joh 20,1-10

Kvernes kirke kl. 11.00:

Høytidsgudstjeneste for hele Averøy.

Nattverd.

Eide kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste v/soknepresten.

Ofring.

9


10

DØPTE

Kvernes sokn

11.10 Martine Brandstad Stormo

Markus Schumann

Martha Rose Nordskag

Kornstad sokn

25.10 Veslemøy Ramstad

31.10 Anton Kristian Kulawiec

15.11 Jenny Garte Karlsen

Bremsnes sokn

18.10 Ole Andreas

Linningsvoll Nekstad

Mie Eline Kanestrøm

Marius Strand Gaarden

15.11 Halvor Hoel Hasseløsæter

(døpt i Eide)

22.11 Leonora Waagen Antonsen

Eide sokn

27.09 Albert Tornes

Tomine Tornes

04.10 Theo Andre Andersen

Gaustad Ida Celine Gaustad

kapell

Ivo Maximus Volden Haukås

Lucas Vetvik Kvalvåg

08.11 Håkon Lyngstad Drågen

Emil Krakeli Herskedal

Vinni-Amadeus Iversen

15.11 Robin Eidem

Ragnhild Eide Godø

Halvor Hoel Hasseløsæter

Julia Tøsse

VIGDE

Eide sokn

2.10 Ana Claudia Michele Barrosa

Cardoso og Ola Bjørnar Eide

DØDE

Kornstad sokn

02.10 Ove Bjørn Folland f. 1960

08.10 Lilly Kongshaug f. 1916

Bremsnes sokn

27.09 Torleif Hoset f. 1921

28.09 Else Marie Junge f. 1936

02.10 Martin Solli f.1919

07.10 Ivar Sveggen f. 1917

01.11 Leif Hermann Juul Strøm f. 1921

03.11 Arne Sundalsfoll f. 1938

09.11 Margit Helene Brandvik f. 1920

13.11 Kristine Brandstad f. 1928

Eide sokn

14.10 Jens Vevang f.1923

26.10 Kaspara Gaustadnes Hoel f.1916

06.11 Gudrun Moen f.1917

Utdeling av barnas kirkebok i Kornstad

Vi takker for hilsner

gitt via blomsterfondet ved begravelser i Eide..

Saldoen er i skrivende stund kr 26 324,36. Vi har

så langt i år brukt 20 000 til blomsterkasser,

blomster i kirken og div. annet til almen benyttelse

og forbedring på kirkegården.

Dette er midler som virkelig gjør en forskjell for

hvordan kirke og kirkegårder oppleves. Tusen

takk til alle som har brukt blomsterfondet.

Ved behov ringer du da kirkevergen på tlf

71296184 eller sender en mail til

kirkeverge@eideprestegjeld.no Minimumsbeløp

er kr 100. Det er så klart mulig å gi mer hvis du

ønsker det. Bare si ifra. Du får så en giro i posten

hvis du ikke stikker innom på kontoret og betaler.

Hvis du ikke får tak i kirkevergen så er servicekontoret

også behjelpelig.

Slette gamle graver

Ønsker du å slette graver du har ansvaret for Er du ikke

sikker på om gravsteinene er godt nok sikret Ta kontakt

med kirkevergen i det aktuelle prestegjeldet. Om ikke

aktuelle personer tar kontakt, kan steinen fjernes av kirkevergen

om festeavgift ikke blir betalt eller steinen sikret.

Averøy: Leif-Helge Seljehaug tlf. 71 51 46 46

Eide: Anne-Lise Johnsen tlf. 71 29 61 84

Koselig i kirka

da 4-åringene

i Kornstad

fikk sin kirkebok.

Marianne

N. Aae tok seg

av utdelingen.

Søndag 15.november var det gudstjeneste

i Kornstad kirke. Barna stod i

fokus denne dagen, da det både var søndagsskolens

dag og utdeling av 4-årsbok.

Og i tillegg til dette var det barnedåp,

ei lita jente med navnet Jenny

Garte Karlsen ble døpt.

Før Edel Jonasdatter holdt tale, var det

innslag ved Mona Karlson som er leder

ved Steinsgrenda søndagsskole. Hun

samla barna rundt seg og fortalte om da

Jesus stillet stormen. Deretter kom leder

Inger Lise Smenes fra Kårvåg søndagsskole

og hadde sangopptreden med

barna. Vi fikk høre både ”Min båt er så

liten” og flere andre sanger.

Så holdt presten en fin tale der også de

små kunne kjenne seg igjen. Hun snakket

blant annet om skattejakt, og at skatten

i dag kunne være både fireårsboka

og Jesusbarnet.

Endelig var det utdeling av boka ved

leder av menighetsrådet, Marianne N.

Aae. Navnene til fireåringene ble ropt

opp. Fjorten stykker var møtt fram, bare

noen få hadde ikke anledning til å

komme. Barna stod så fint framme i

koret og ventet til alle hadde fått sin 4-

årsbok. Til slutt takket de for seg ved å

synge ”Hvem har skapt alle blomstene”.

Det var trivelig å se at så mange hadde

møtt fram til denne gudstjenesten.

Kirka var nesten fullsatt. Her var folk i

alle aldre, alt fra babyer til oldeforeldre.

Aller viktigst var det at så mange barn

var samlet. Og barna var flinke, det er

helt sikkert! Så takk skal dere ha!

Løsning på kryssordet side 2:

LODDRETT

1. Julegave

2. Advent

4. Feriere

5. Uggen

6. Ror

9. Bil

11. Per

14. Og

15. Ti

1. Ja

3. DF

5. Ulver

7. Eero

8. Gnir

9. Be

10. Aten

12. In

13. Vorte

16. Lie

17. Geir

VANNRETT


Kor på tur

Rosenes by huset for noen helger tilbake et

flott musikkarrangement for Møre kirkesangforbund.

Annen hvert år samles kirkesangere

og kirkemusikere til

Kirkesangfest. I år var begivenheten lagt

til Molde den 24. og 25. oktober.

Domkantor Dirk Hauenschild hadde for

anledningen komponert nye melodier til

de liturgiske leddene i en gudstjeneste, og

søndag formiddag var vi klare for

«Rosemesse» i Molde domkirke.

Gøy med kor!

For en utenforstående kan jo dette synes

både seriøst og ambisiøst, men som fersk

kormedlem kjente jeg straks på lysten til å

skrive i menighetsbladet om hvor utrolig

gøy det er å være med i kor, og særlig ved

A hope no man can bind

slike anledninger! Fra vår lille utpost av

bispedømmet reiste om lag halve koret til

Molde. Lørdagen gikk med til fellesøving.

Det store koret talte 170 personer, i midten

satt Molde brassband og foran det hele

stod en veldig hyggelig og inspirerende

domkantor Dirk. Øvelse, terping, mestring,

gode pauser, litt shopping og dagen

gikk fort. På kvelden var det festmiddag

med taler og underholdning, og selv om

mye stod på spill før urfremføring dagen

derpå var det også tid til en samling i

hotellets lobby i de små timer. Under

påskudd av at klokken skulle stilles var det

ikke så nøye å komme seg først i seng.

Søndag morgen var det litt mer øving, og

så var alt klart for gudstjeneste. Det skal

ungdom på

Averøy,

Kristiansund

og Eide. Til

neste gang må

vi derfor si, -

Foreldre: Ikke

la ungdommen

gå glipp av

noe liknende!

Vi har sjelden

mye til for å fylle Molde domkirke, men

benkene var faktisk besatt i hele kirken.

Flott opplevelse

Koret stod i front, organisten langt der

oppe bak, domprost og biskop, assisterende

konfirmanter og hele det store brassbandet

– det var mesterlig koordinert, og

både menighet og deltakere i

Kirkesangfesten hadde en flott gudstjenesteopplevelse.

Etter gudstjenesten var det tid for middag

og øving på de enkelte korenes særnummer

før det var duket for kveldskonsert.

Brassbandet hadde en egen flott avdeling,

og Averøy kirkekor hadde fellesrepertoar

med Røbekk kirkekor. Om det dog var

noen færre på konserten enn på gudstjenesten

var det like fullt en opplevelse for

alle som var til stede. Konserten ble

avsluttet med «Rose-messe» i sin helhet.

Tilbake på tirsdagsøvelsen kom en munter

turgjeng. Vi var en opplevelse rikere og

med ny inspirasjon. Så gjenstår det bare å

si til alle dere som synes at dette hørtes

kjekt ut, - dere er hjertelig velkomne til å

bli med på øvelse! Vi er ikke store musikere

eller veldig ambisiøse, men har en

dirigent som kan sitt fag godt og lærer oss

de utroligste ting som vi ikke trodde vi

kunne selv! Nå gleder vi oss til små og

store opptredener før og rundt juletider på

øya vår.

Carina Møller

med på fisketur (uten

fangst) og besøke

Nattcafe'n på

Bruhagen lørdag

kveld. På Nattcafe'n

gav de en liten akustisk

konsert til stor glede

for de fremmøte.

Tusen takk til begge

bandene som deltok,

takk til Bjørn (Nielsen)

Den 30. oktober spilte og sang fire

gladkristne gutter i Centrum på

Bremsnes. De var ute med sin første

CD i sommer, der covertittelen lød

som overskriften. Averøy ungdomsklubb

arrangerte konsert med støtte fra

lokale, kommunen og fylket. Selv om

hovedattraksjonen var bandet Humming

People, fikk vi oss en positiv

overraskelse av tre habile oppvarmere

og medspillere som utgjorde gruppa

Basic fra Eide. Begge bandene ble tatt

godt i mot av publikum og det var god

stemning. Arrangørene kunne selvsagt

håpet på litt bedre oppmøte, både blant

konserter

rettet mot

tenåringer

av denne

kvaliteten

i vårt distrikt,

derfor

var det

ekstra artig at de kunne gjøre noe sammen

med lokale aktører. Kanskje kan

vi om noen år invitere Basic til en konsert

av samme format, og da må salen

være full! Humming People hadde to

ekstra dager på øya vår. De fikk tid

både til å besøke Kristiansund, være

for ”go'lyden” og til

foreldregruppen i AUK

som hjalp til med praktisk

arbeid under arrangementet.

Arrangørkomiteen

11


En meningsfylt og jordnær konsert

IOGT Midt-Norge og Hans Inge Fagervik

kommer til Kvernes kirke mandag 7.

desember. De stiller med julekonserten

«Hvit jul», som setter fokus på barna våre

i jula.

– Kampanjen «Hvit jul» handler om at de

voksne ikke ruser oss i nærvær av barn, på

julekvelden og første og andre juledag,

lyder programoversikten for konserten.

De som ikke kjenner til Hans Inge

Julekonsert i

Kvernes kirke

Torsdag 17. desember kl. 20.00

Kollekt

I en årrekke har vi satset på såpass store

Fagervik, så kan vi minne om at han

hadde sangen «Marita» som på 80-

tallet fikk fram mang en tåre hos folk

over hva narkotikaen kan gjøre med

folk en faktisk kjenner.

Hans Inge er en flott sanger og

musiker, men også som nevnt en

benådet tekstforfatter og komponist.

Mange av sangene vi får høre på

konserten er eksempler på dette. En

del av disse er å finne på juleplaten

«Deilig desember». Sangene vi får

høre på konserten med og av Hans

Inge Fagervik og multimusikeren

Trygve Hellesen er: Fløytespiller-ens

gave, Det går et lys, Jul på

Helgeland, Deilige desember, Fred

på jord, Marias siste jul, Englenes

Budskap, Jul i vår gate, Tenn meg et

lys, Svolværgutt, Et barn ble født og

Lillebror. Det betyr at vi får noen

kjente og en del ukjente sanger. I tillegg

får man noen nydelige instrumentaler,

før man avslutter med Deilig er

jorden.

Ståle Aarmo fra IOGT, region Midt-

Norge vil holde en kort appell om «Hvit

jul» som er en kampanje som vil mobilisere

til lokalt ruspolitisk engasjement.

Hvite dager på de tre juledagene – julaften,

første- og andredag.

Overskuddet fra denne turneen går ubeskåret

til arbeid og opplysning om de

julekonserter med felleskor, orkester

og solister. Men selv om de alltid har

vært forholdsvis godt besøkt har det de

siste årene blitt klart at det var i ferd

med å bli for kostbart og risikabelt med

slike prosjekter.

– Det var faktisk ingen konsert planlagt

i år, men da Gail Opaas ringte for å

spørre om jeg var interessert i å lage en julekonsert med Opaas-familien, var dette noe

som hørtes veldig hyggelig ut.

Det er egentlig nok å velge i av store konserter med mange aktører, og vi håper at

denne kan bli noe for folk som kan tenke seg noe litt mer rolig og intimt. Gail og datteren

Elisabeth skal synge julesanger fra mange land, både folketoner og andre kjente

melodier og i tillegg blir det litt orgelmusikk.

Elisabeth Opaas (23) er en sopran som i høst begynte på det utøvende sangstudiet

ved Griegakademiet i Bergen. Hun hoppet rett inn i det andre året pga innpassing av

tidligere utdanning. Fra før har hun en bachelor i musikkvitenskap fra Universitetet i

Oslo. I anledning det påbegynte studiet ville hun synge en konsert, og spurte derfor

Gail om hun ville delta i prosjektet. Gail har en Master of Fine Arts i utøvende sang

fra USA.

Chris Clifton

B

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

«usynlige barna» som lider under at vi som

foreldre og voksne bruker rusmidler. Hver

sommer arrangerer IOGT sammen med

Juba og Juvente sommerleirer for noen av

disse barna. Og flere konferanser med

temaet «de usynlige barna» for å formidle

kunnskap om dette temaet.

IOGT Midt-Norge arrangerer juleturneen.

Organisasjoner arbeider med edruskap,

solidaritet og fred, og er å finne i store

deler av verden. De står også bak hjelpeorganisasjonen

FORUT

som arbeider med

solidaritet og utvikling

i Afrika og Asia.

Hans Inge Fagervik

arbeider til daglig i

Marita-stiftelsen.

Har du konfirmantkappe

liggende hjemme

Adventstiden starter vi i Eide menighet

med lysmesse og da oppdager vi at

vi mangler noen hvite konfirmantkapper.

Det er mulig noen har lånt med

seg kappe for å fotografere o.l. og derfor

ikke husket å levere tilbake kappen.

Dette gjelder for tidligere år også,

ikke bare i dette året.

Skulle du ha ei kappe hengende/liggende

så vær så snill å levere den

f.eks. på servicekontoret på rådhuset

eller til en av de ansatte i kirken. Også

anonyme gaver mottas med takk. På

forhånd takk!

Nasjonalt Bønneråd

oppfordrer til bønn og faste

1.-31. januar 2010.

Finn ut hvor det er åpent bønnested i

ditt fylke;

Se www.bonnogfaste.no

More magazines by this user
Similar magazines