NordgreenAngstnettverket291009 - Helse Bergen

helse.bergen.no

NordgreenAngstnettverket291009 - Helse Bergen

Selvhjelp via internett

Psykolog/ PhD kandidat Tine Nordgreen

Pilotstudien er en del av prosjektet ”Kartlegging og behandling – angst hos barn

og voksne. Voksendelen” som har fått f

støtte tte fra Helse Vest RHF gjennom

prosjekt nr 911366 og prosjekt nr. 911253

1


Jeg skal snakke om

Terapeutstøttet ttet selvhjelpsprogram via

internett for panikklidelse

Norske psykologers bruk av

selvhjelpsmetoder i psykisk helsevern

2


Hvorfor selvhjelp for angstlidelser

25% av pasientene på DPS poliklinikker har en primær

angstlidelse (Ruud & Reas, , 2002)

Det tar lang til før f r adekvat behandling tilbys (Roy(

Roy-Byrne

et al 1999; Ruud & Reas, , 2002)

Terapeutstøttet

ttet selvhjelp for mild til moderat angst er

effektiv (e.g. Carlbring et al., 2005; Linton, 2007;

Kaltenhaler, , 2004).

Selvhjelpsmetoder er anbefalt behandling for mild til

moderat depresjon og angst i for eksempel England,

Sverige og Norge (kun depresjon).

3


Pilotstudie av terapeutstøttet

ttet

selvhjelp for panikklidelse

Pilotere selvhjelp via internett før det

inngikk i en trinnvis behandlingsmodell for

panikklidelse og sosial fobi

Undersøke

behandlingseffekt på primære

re

og sekundære

symptomer

Undersøke

prediktorer for

behandlingseffekt

4


Inklusjon og kartlegging

Design

Psykoedukasjon

12 timer KAT

Kartlegging

Kartlegging

Terapeutstøttet SH

12 mnd kartlegging

Kartlegging

12 timer KAT

Kartlegging

12 mnd kartlegging

5


Terapeutstøttet ttet selvhjelp via

internett for panikklidelse

Selvhjelpsprogram


Utviklet av Andersson og Carlbring i Uppsala og

Lindköping

Universitet, Sverige

10 ukentlige moduler med tekst, øvelser

og quiz via

internett

Terapeutstøtte

tteBruk og innholdet av programmet ble introdusert av

behandler

Forhåndsavtalte

ukentlige telefonsamtaler med

behandler (ca 10 min)

6


Demografi N=27

Alder

Kvinner

Gift

Høyskole/universitet

I arbeid

40.5 (SD

12.4)

70 %

77 %

69 %

70 %

7


Symptomer og behandlingshistorikk

Varighet av PD

Tidligere psykologisk

behandling

Tidligere medikamentell

behandling

M= 12.8 år

(range 0.6-35)

55 %

90 %

8


Resultat primære

re utfallsmål

Intention-to

to-treat treat

60

55

50

45

40

35

30

ES 0.55*

ES 0.80*

ES 0.61*

T1 Pre T2 Post T3 FU

MI-A

ACQ

BSQ

9


Resultat sekundære

utfallsmål:

Intention-to

to-treat treat

18

1,4

16

1,2

14

12

ES 0.33*

1

10

BIS

0,8

IIP-64

8

6

ES 0.30*

BDI

0,6

0,4

ES 0.29* ES 0.43*

4

0,2

2

0

T1 Pre T2 Post T3 FU

0

T1 Pre T2 Post T3 FU

10


11

11

Multippel regresjon

Multippel regresjon

.60**

.60**

.57*

.57*

.37

.37

.26

.26

.48

.48

.47

.47


.46**

.46**

.42*

.42*

.13

.13

-.02

.02

.29

.29

.27

.27

Adj.

Adj. R²

.12

.12

-.14

.14

-.05

.05

.06

.06

.14

.14

.11

.11

IIP

IIP-64

64

.25

.25

.46*

.46*

.23

.23

.27

.27

.14

.14

.11

.11

BIS

BIS

-.04

.04

.03

.03

-.07

.07

.02

.02

-.08

.08

-.24

.24

BDI

BDI

.43*

.43*

.22

.22

.16

.16

-.03

.03

.17

.17

-.02

.02

CSR

CSR

.66*

.66*

.57*

.57*

.75*

.75*

.48

.48

.88**

.88**

.90**

.90**

Varighet

Varighet

av

av PD

PD

.01

.01

.03

.03

.39

.39

.31

.31

.59**

.59**

.06

.06

Utdannelse

Utdannelse

-.59*

.59*

-.49

.49

-.46

.46

-.26

.26

-.46

.46

-.76*

.76*

Alder

Alder

follow

follow-up

up

post

post

follow

follow-up

up

post

post

follow

follow-up

up

post

post

MI

MI-A: Beta

A: Beta

ACQ: Beta

ACQ: Beta

BSQ: Beta

BSQ: Beta


Deltagernes evaluering av

terapeutstøttet

ttet selvhjelp via internett

Behandlingen var bra: 100%

Jeg ville anbefalt behandlingen til en venn

med lignende problemer: : 100%

Den ukentlige telefonkontakten med

behandler var viktig: : 68%

For liten tid, , for mye å gjøre

re: : 79%

Behandlingen var tilstrekkelig: : 100%

12


Hva var den mest prositive effekten av

behandlingen

”Jeg er ikke lenger sås

redd for

symptomene som kommer når n r jeg

får r angst”

”Vissheten om at disse symptomene

er ”normale” reaksjoner”

”Forstå angst. Ikke bli sås

redd..”

”Kjøre bil!”

13


Norske psykologers bruk av

selvhjelpsmetoder i psykisk helsevern

Økt bruk av selvhjelpsmetoder er foreslått for å

møte behandlingsbehov av angst og depresjon,

men


Selvhjelpsmetoder er ikke integrert i psykologisk

praksis (Norcross(

Norcross, , 2006)

Selvhjelpsmetoder brukes uregelmessig (Norcross(

Norcross,

2006)

Vi spurte 815 (43.7%) psykologer som jobber

innen psykiske helsevern i Norge om deres syn

på selvhjelpsmetoder

14


Bruk av selvhjelp

Selvhjelp har blitt anbefalt av 93.5% (n=723)(


28% bruker det ofte

Vurdert som moderat effektivt (M(

= 4.8, SD 1.3,

1= ikke effektivt, , 7= svært

effektivt)

44.9% hadde ikke mottatt spørsm

rsmål l av sine

pasienter om selvhjelp siste 6 månedenem

15


Bruk av selvhjelp II

Brukes som tillegg til terapeut kontakt (73%)

1.2% anbefaler selvhjelpsmateriale til pasienter påp

venteliste

16.6% bruker selvhjelpsmateriale for å forebygge

tilbakefall

6.8% bruker selvhjelpmateriale som alternativ til

terapeutkontakt

Den mest effektive selvhjelpsmetoden, terapeutstøttet

ttet

selvhjelp via internett, er brukt av 2.2%

16


Hva måm

forandre seg for at du skal

bruke selvhjelp via internett

%

Lære

mer om slike program

Trening i hvordan slike program

brukes

Forskning som dokumenterer

effekten av slike program

Anbefalinger fra helsemyndighetene

69.0

51.9

36.7

29.7

17


Hvem anbefaler selvhjelpsmateriell


Pasientene har spurt om selvhjelp r = .44*


Bruk av selvhjelp for selv å lære noe nytt r = .41*


Vurdert som effektivt r = .43*


Kognitiv atferdsterapeutisk orientering r = .27*

Arbeide med voksne (vs(

barn) r = .18*


Fått undervisning i selvhjelp r = .20*

18


Odd E. Havik

Beate Standal

Heidi Lee Mannes

Thomas Haug

Børge Sivertsen

Per Carlbring

Gerhard Andersson

Takk for oppmerksomheten!

19

More magazines by this user
Similar magazines