Presentasjon Mitsubishi - Zero

zero.no

Presentasjon Mitsubishi - Zero

Gøril Andreassen

Zero Emission Resource Organisation


Konsekvenser av

klimaendringene


De norske utslippene må

reduseres med 90 prosent

Hvorfor

FNs klimapanel: Globale utslippene kuttes

med 50-85 prosent

En nordmann slipper ut 3 ganger så mye

som en gjennomsnittlig verdensborger

Norge lever av å eksportere problemet;

olje og gass.


For klimaet

er drivstoffet

hovedproblemet

...ikke bilen


Transportsektoren er fossil

Figuren viser energiforbruk

etter næring og energikilde

Transportsektoren bruker

nesten bare fossil energi


Drivstoffløsningen

Biomasse:

planteoljer,

sukkerrør, trevirke,

halm, alger, tare

Sol, vind,

bølger, m.m.

Avkarbonisering av

fossil energi

(CO2-fjerning)

Produksjon

Bruk

Biodrivstoff

Bruk av nøytrale, utslippsfrie

energibærere: hydrogen og

elektrisitet (batterier)


Batterier

Null utslipp i bruk, lite støy

Gjør det mulig å putte vindkraft

på tanken

Vindkraftparken på Smøla

kan produsere nok strøm til

nesten 300 000 elbiler

Elbiler bruker 80-90 % av energien

som tilføres til framdrift


ZERO har initiert et hurtigladeprosjekt

Erfaringer fra Japan viser at hurtiglading kan være et viktig

supplement til sakte lading og kan gi økt bruk av elbiler


VÅR VISJON

En moderne verden uten utslipp

som skader natur og miljø


ZERO skal bidra til å begrense klimaendringene gjennom

å vise og få gjennomslag for bruk av utslippsfrie løsninger

innen energiområdet. ZERO skal være en konsekvent

pådriver for utslippsfrie løsninger og jobber for at de

utslippsfrie løsningene realiseres framfor de forurensende.

ZERO jobber for det vi er for, istedenfor

mot det vi er mot.

ZERO har en stemme som blir lyttet til.

ZERO kobler næringsaktører og politiske

beslutningstakere.

ZERO er en vaktbikkje for å sikre rammevilkårene

for utslippsfri teknologi.


Miljøbevegelsens største fagstab innen klima

Program Teknologi Politikk

Fornybar energi Johannes Fjell Hojem, Kaja Nordby Erik Lunde

Store punktkilder

Marius Gjerset,

Thomas Palm

Audun Rødningsby, Camilla Skriung

Offshore Thomas Palm Audun Rødningsby

Bygg Olav Opdal, Kaja Nordby Tale Halsør

Vegtransport

Bjørnar Kruse,

Benjamin Myklebust,

Johannes Fjell Hojem

Gøril L. Andreassen,

Tale Halsør, Aron Halfen

Sjøtransport

Olav Opdal,

Christopher Kloed

Gøril L. Andreassen

Jordbruk Johannes Fjell Hojem, Ingrid Ohna Unni Berge

Informasjon, inntekter og

arrangementer

Tonje Sæther, Hans Andreas Starheim, Are Munkeberg, Cato Buch, Kari Elisabeth Kaski


Oslo - Stavanger

750 kilometer

Ingen fossile drivstoff

Verdens råeste klimarally

23.-26. august


Takk for oppmerksomheten!

More magazines by this user
Similar magazines