Statskogs strategi 2011 - 2015 (pdf)

statskog.no

Statskogs strategi 2011 - 2015 (pdf)

STATSKOGS STRATEGI 20112015

Visjon

Statskog skal ivareta og utvikle

alle verdier på fellesskapets grunn

Hovedmål

Norges mest profesjonelle grunneier

Langsiktig lønnsomhet

Strategiske kjerneverdier

verdiutviklende

ansvarlig

modig

samspillende


STATSKOGS FORMÅL

å forvalte, drive og utvikle statlige skogog

fjelleiendommer med tilhørende ressurser

og tilgrensende virksomhet

eiendommene skal drives effektivt med sikte

på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat

det skal drives aktivt naturvern og tas hensyn

til friluftslivet

ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare

ressurser skal tas vare på og utvikles videre

SAMFUNNSANSVAR

Statskog skal

være en garantist for allmennhetens tilgang

til jakt og fiske

legge til rette for allmennhetens friluftsliv

bidra til verdiskaping på felleskapets ressurser

bidra til andres verdiskaping

ivareta rettighetshavernes interesser

være opptatt av samfunnsnytte og ringvirkninger

bidra til de nasjonale klimamålene

ta hensyn til miljø- og verneinteresser

Foto: Faksimile fra annonse (Våt drøm)


STATSKOGS KJERNEOMRÅDER

Eiendom

Skog

Energi

landets ledende grunneier på drift av utmarkseiendom

realisere eiendommenes utviklingspotensial

den dyktigste industrielle skogeieren

landets fremste grunneier på utvikling

av fornybare energiressurser

Trio Media 11/12

Friluftsliv

øke antall kunder og brukere gjennom

videreutvikling og tilrettelegging for jakt,

fiske og friluftsliv

STATSKOGS KULTURTREKK

kunde- og forretningsorientering

ett lag som trekker i samme retning

tydelige og helhetlige prioriteringer

fakta og kunnskap som basis

More magazines by this user
Similar magazines