Views
3 years ago

Elever på nett - Pisa

Elever på nett - Pisa

Elever på nett -

Elevernett Digital lesing i PISA 2009 Tove S. Frønes, Eva K. Narvhus og Øystein Jetne

hovedrapporten - Pisa
Rettigheter på nett - folkehogskolene.net
Digitale leseferdigheter - Udir.no
Lei film på nettet - Mamut
PÃ¥ nett med alder og verdighet - Karde AS
PISA 2006: Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og ...
kommentar_til_matteo.. - Pisa
kommentar_til_leseop.. - Pisa
kortrapport_rettmarg.. - Pisa
PÃ¥ rett spor - Pisa
Rett spor eller ville veier - Pisa
kort_om_gjennomforin.. - Pisa
OPPGAVER I LESING - Pisa
elevsporreskjema_200.. - Pisa
COMPUTERS TEXT 1 - Pisa
kommentar_til_naturf.. - Pisa
Veiledning_papirbase.. - Pisa
Hvordan kan elev og lærer få utbytte av resultatene på - Udir.no
PISA IN THE NEWS IN NORWAY
Vedlegg 1: Eksempler på koder for elever med spesielle ... - Pisa
Veiledning elektroni.. - Pisa
Rett spor eller ville veier - Pisa
TIMSS og PISA: Hva sier resultatene om naturfag i norsk skole?
Utfordringene i naturfag i lys av Kunnskapsløftet og PISA-resultater
PISA - Programme for International Student Assessment - Udir.no
HVA VELGER ELEVENE PÅ YRKESFAG? - Udir.no